Basilea S – David W

HaFo Jul 6, 2011 – 8:13PM

Basilea S – David W

Jag har fått en del förfrågan hur det kunde komma sig att Wilkerson bejakade och lovordade en person som Mother Basilea Schlink.

Jag återger här delar av ett mail som nådde mig och som visar på att det måste ha varit ngt väldigt fel med Wilkerson som kunde bejaka och lovorda Schlink.
Lyssna här till mailet som förmedlar en del av vad Schlink stod för och förmedlade:
———

Från mailet:

Jag fick idag boken ”Makten och ärligheten” som ju handlar om Marianne Jansson och Riitta Lemmetyinen som bröt upp från Darmstadt och Evangeliska Mariasystraskapet, där ju Mother Basilea Schlink var ledare.

Jag har läst bara lite ännu, men detta är så otroligt djävulskt och så förvänt och förvridet så man bara inte kan tro att detta kan vara sant. Men man måste väl försöka att tro på vad dessa avhoppare berättar om den lära som Basilea framförde, tydligen då bara till ”de invigda”.

Det var alltså denna Mother Basilea som David W blev så imponerad av!! Vad säger det om hans andlighet som så många bejakar och försvarar!?

Mailskribenten fortsätter:

Här har jag skrivit ur boken Citat från sidan 139
Uppfattningen om människors medlarroll motiverar Mother Basilea till sist med sin syn på Jesu fortsatta lidanden. Golgata – Det var inte en enda gång Det pågår ständigt 12.4.1985

Och jag vet att Herren Jesus alltid också har bett oss och sagt : Mitt offer räcker inte i dag !
Jag behöver många offersjälar ytterligare Synden och ondskan har antagit sådana dimensioner 18.5.1982

Jag (Jesus) är så ensam i kampen mot Satan Det är så många av de mina som räcker honom handen
och menar att de tjänar mig med det — Jag är maktlös, jag kan inte hålla honom tillbaka 2.2.1984

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Man hittar inte riktigt några ord för hur pass förvridet detta budskap är !!

Skulle gärna vilja veta om David W kände till och tog del av Basileas hemliga undervisning, när han bejakade och lovordade henne ?

Av det som David W själv skrivit så framkommer det att han tydligen läste en del som Basilea skrivit, men kände han alls något till om hennes hemliga undervisning ?

Inte för att det spelar så stor roll att veta detta. David W accepterade faktiskt Basilea och blev enligt egen utsago vän med henne.

Skulle David W ha varit den så ”stora” Gudsman som så många vill göra gällande så borde han därmed ha haft i alla fall ett visst mått av en andlig urskiljningsförmåga. Då skulle han ganska snabbt känt att något var mycket på fel med Basilea, utan att hon ens skulle ha behövt säga någonting alls !! Han skulle ha märkt att hon var en andlig ”skummis”.

Mailskribenten fortsätter:

Om man får tro på vad Benny Hinn skriver om mötet mellan David W och Basilea så var reaktionen hos David W den precis den motsatta !!! David W menade att han ”could feel the presence of the Lord” när han kom in i rummet !!!

Citat av Benny

David Wilkerson speaks about going to see a woman of God named Mother Basilea Schlink. He said that the moment he entered the room he could feel the presence of the Lord. Why? Because she loved the Holy Spirit. And those who love Him know His presence”

Slut cita

Mailskribenten fortsätter:

Ju mer jag läser om Basilea dess bättre förstår jag att Benny Hinn gillade henne !!!

Och mailskribenten fortsätter som en jämförelse med Hinns lovprisning över Basilea med

Citat av David W

http://www.worldchallenge.org/en/newsletter/men_of_another_sort

Men of Another Sort by David Wilkerson | July 21, 2003
Sister Basilea Schlink, the founder of the Lutheran Evangelical Sisterhood of Mary in Germany, was a devoted servant of Christ. We became friends over the years, and this devoted woman seemed to know firsthand the weeping burden of God’s heart.

Often when I visited the sisters’ ministry center, I went into the chapel and found them crying. They mourned over many things, including their nation’s role in Hitler’s slaughter of the Jews. They wept for hours over such transgressions. At first, I couldn’t understand why believers would choose to weep for hours at a time.

Then I began to learn from Sister Basilea the depths of woundedness God feels over our sins.
Her many writings are a moving expression of those depths.

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Detta visar ju på hur andligt blind och totalfel som David W faktiskt var, och ändå menas han av vissa vara en profet/lärare att se upp till !!

Som tex Cato Iversen som anser att Wilkerson är ”en av de sunneste forkynnere i vår tid!”

Jag anser tvärtom att det som framkommit om David W istället pekar på att han en av de farligaste och mest förrädiskt förklädda förkunnare som fanns medan han levde och dessvärre så fortsätter hans inflytande ännu trots att han är död.

För vissa tycks det inte spela någon roll vilka avslöjanden som kommer fram, dom fortsätter ändå att försvara David W (Som t.ex. Elvor och Janne, som med sin hemsida menar sig ta avstånd från förförelse i tiden och bejaka sanning på den andliga arenan. Borde de då inte om de vill vara trovärdiga ta avstånd från Wilkerson, när denne bejakar vad Schlink framför!?)

Mailskribenten fortsätter:

David W som faktiskt bejakade och hyllade Kathryn K och menade att Basilea Schlink ”was a devoted servant of Christ” !!! + annat som var på fel med honom !!!

Falsk förvänd undervisning Falska profetior, så undrar jag då, om nu David W anses vara ”en av de sunneste forkynnere i vår tid!”

Så då undrar jag faktiskt vilka ”meriter” de har som de som är att betrakta som de osundaste ”forkynnere i vår tid!” ?

Som samtidigt bejakar ”en helt sjuk undervisning som Basilea framförde…”??

Ja vad sägs om tex följande

Citat av Basilea när hon beskriver vad Jesus säger om ”det är fullbordat”

Efter många anfäktelser och besvikelser ropade Jesus:
”Det är fullbordat. ”

Å, min brud, vad var fullbordat? Ingenting var fullbordat (egentligen). Jag levde bara i 33 år.
Hur skulle mitt verk kunna bli fulländat på så kort tid? Jag frågar dig, jag frågar min Far:
Varför har du avbrutit mitt liv? Varför har du stillatigande sett på mitt ofullbordade verk? 13.7.1980

Slut citat

Eller detta av Basilea

Citat

Golgata – Det var inte en enda gång Det pågår ständigt 12.4.1985 Och jag vet att Herren Jesus alltid också har bett oss och sagt : Mitt offer räcker inte i dag ! Jag behöver många offersjälar ytterligare

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Basilea var enligt den bok jag läser inspirerad av tex

Teresa av Avila

Madam Guyon

Gerhard Tersteegen

Josefa Menendez

Johanna von Chantal

Tex Teresa av Avila kallas ju för ”en ockult motreformator till Luther” Och Madam Guyon var väl inte mindre ockult hon heller Kanske Madam Guyon rentav var ännu mer ockult ?

Citat från boken jag läser

Även andra företrädare för den så kallade kvietistiska mystiken, som Jeanne Marie Guyon (1648-1717) och Theresa av Avila (1515-1582), påverkade grundaren till systraskapet, som hädanefter kallades Moder Basilea.

Av Madame Guyon lärde hon en säker väg till gemenskap med Gud, och den ville hon föra in systraskapet på: Dödens väg. Systrarna skulle genom ständig självförnekelse döda viljan och utplåna naturliga begär. Först då själen var tömd på allt sitt eget kunde de glädja sig i Gud och smaka hans närvaro.

Ett år efter grundandet av systraskapet läste Moder Basilea en bok som skulle komma att prägla hennes religiösa liv. Den katolska ordenssystern Josefa Menendez (1890-192 3), som var född i Spanien men som gick in i ”Ordenskvinnarnas Sällskap av Jesu Heliga Hjärta” i Frankrike, blev en av hennes nära själsfränder.

Syster Josefas många mystiska upplevelser, de andliga uppenbarelser som hon skrev om i boken Die Liebe ruft (Kärleken kallar) studerades noga av Moder Basilea.

Det nya är att hon liksom denna ordenssyster genomlever Jesu lidandes väg. Syner och profetior följer bådas upplevelser. I samband med brudmystiken sker ett uppgående i Jesus så att man också får del av hans sår.

Här finns också ett tydligt inflytande från Theresa av Avila och Franciskus av Assisi (1182-1226).

När man ska söka efter rötterna till ”kärleken till Jesus” hos ledaren för Mariasystraskapet, finner man att hon har satt många företrädare för mystiken mycket högt.

Mystiska upplevelser har funnits med ända från början av systraskapets historia, även om detta har förtigits för omvärlden.

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Denna Mother Basilea borde ju egentligen ha blivit intagen och vårdad på ett mentalsjukhus pga sitt mentala tillstånd istället för att leda ”Evangeliska Mariasystraskapet”.

För Basilea var alltså inte Golgataverket ännu fullbordat, det fortsatte hela tiden och Jesus behövde också hjälp med detta offerverk. Och Basilea ansåg att hon blivit förenad med den Treenige Guden i
detta offerverk.

Jag menar, hur mycket virrigare än så kan det egentligen bli !!!

Skulle man fara till psykakuten och berätta om likande saker som Basilea förde och dessutom säga
att man verkligen faktiskt trodde på detta , så kom man knappast ut därifrån igen innan man först varit tvångsintagen en tid för observation och undersökning + medicinering

Citat ur boken ”Makten och ärligheten”

Profetior och syner leder till att den starkaste förebilden för systrarna när det gäller botgöring ändå är Moder Basilea själv. På grund av hennes offer har Gud förlängt nådatiden flera gånger.

Under mystiska upplevelser har hon genom sitt offer för världen blivit förenad med den Treenige Guden:

Den Heliga Trefaldigheten tronade i oförklarlig höghet och helighet, fullständigt oåtkomlig … Deras fötter stod emellertid på jordklotet, och de var genomborrade alla sex.

Det var som om spikarna genom deras fötter gick rakt in i jorden, så att Gudomen var fastspikad vid jorden. Det var mycket härligt att Gud var fastspikad vid jorden, evigt förbunden med den genom blödande sår.

Men då såg man att det låg en människa utbredd under gudomens fötter på jordklotet, och Guds fötter stod på henne. Denna varelse var alltså också fastnaglad vid jorden. Och Gud talade: Å, min brud, jag har naglat fast dig vid denna jord och tagit dig som en Isak som offer för den. Jag har satt mina fötter på dig för att bekräfta det offer du har gjort för denna jord.

Och jag förenar mig med dig i detta offer och har därför naglat fast dig vid mig, så att du på jorden såväl som i himlen är oupplösligt bunden vid mig.

Mina fötter tynger dig, och spikarna gör ont. Märker du dem? Så de har genomborrat mina fötter och gett mig smärta och plåga! Den som är fastspikad vid världen är därmed också fastspikad vid synden och förbannelsen. Han märker hur fruktansvärd synden är. 8.7.1985

När så det svåra ordet ”offersjäl” förstås utifrån denna mystiska värld får det en helt ny klang. Det har en farlig dragningskraft. Hos åhörarna väcks en längtan: Kommer jag också att få denna erfarenhet om jag tar på mig flera offer? Kan jag tränga in i denna fördolda, hemlighetsfulla värld?

Citat

Mailskribenten fortsätter:

Moder Basilea har fått en uppenbarelse om att Jesu sår fortfarande blöder. Han visar Fadern sina sår och försöker genom dem att hålla Faderns vrede tillbaka. Denna vrede får Jesus att ställa frågan till Gud Fadern:

Är inte mitt offer tillräckligt för att sona synden? Gud Fadern svarar med ett ja, men Sonen måste fortsätta att blöda:

Å, jovisst, min son, men eftersom min vrede är så stor, ser jag alltid på dig och ser att dina sår bränner, bränner, som om de aldrig kan läkas! Du tar fortfarande på dig straffet och domen på nytt. Du offrar dig ständigt på nytt för synderna, för att släcka min vrede, 26.10.1984

Mailskribenten fortsätter:

Ett annat budskap från Bsilea, visar att Jesu ”Golgotalidande” fortsätter. Moder Basilea betecknar det som en uppenbarelse om ändens tid, Hon märker den klagan som är uttryck för att Jesus fortfarande hänger på korset. Synden och mörkrets seger råder över alla människor med undantag för en liten rest.

Å, Golgota, å Golgota – är det helt förgäves det som skedde där? Korsets träd är utan frukter, som en domens galge… Å, min brud,mitt hjärta är tungt. Det tyngs ner mer och mer av mina barns syndaberg, som hittills har varit helt dolda. De stiger upp som ur havet,och de blir ständigt, ständigt fler. .. 29.12.1980

Mailskribenten fortsätter:

Moder Basilea tolkar denna klagan som att Jesus visserligen frambar ett stort offer, men ännu inte har skördat frukterna av det. Människorna väljer synden. Kristi offer är förgäves för många. Därför är han kvar på korset och lider vidare för synden.

Slut citat

Mailskribentens slutkommentar:

Man behöver ju inte vara något slags ”geni” för att räkna ut vilken ande som drar nytta av en sådan
förvänd undervisning som Basilea förde fram!

David W räknade alltså denna kvinna som sin vän !!
———

HaFo kommentar:

Mailskribenten säger kring vad Schlink stod för och förmedlade:

”Jag menar, hur mycket virrigare än så kan det egentligen bli !!!”

Jag kan bara hålla med och så ställa frågan:

Hur vilset ute var egentligen Wilkerson som kunde bejaka och lovorda Schlink!?

HaFo