Vem är Jesus

HaFo Aug 28, 2011 – 7:38PM

Återger ett inlägg på Aletheia som var riktat till mig och så mitt svar därpå, som hör hemma under detta ämne.

Inlägget på Aletheia, som var riktat till mig:

Joh 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 14. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.”

Rom 9:5: ”Dem tillhör också fäderna, och från dem är Kristus efter köttet. Han är Gud över allting, högtlovad i evighet. Amen.”

Fil 2:5: ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var, 6. vilken, då han var i Guds gestalt, inte räknade det för ett byte att vara jämlik Gud, 7. utan utblottade sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa

8. och ödmjukade sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. 9. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom namnet som är över alla namn, 10. för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, 11. och för att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”

1 Joh 5:1: ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, är född av Gud.”
—-

Jag ser mig som kristen och ett äkta Guds barn, eftersom jag tror i enlighet med dessa Guds Ord (det finns fler ord om vem Herren Jesus är, detta var bara ett axplock). Har du Harry någon annan grund för vem som är kristen? Om du instämmer i att jag är kristen finns det kanske anledning för dig att be om förlåtelse
——–

HaFo svar:

Det känns lite märkligt att resonera med ”en slags y -kromosom”. Speciellt som denne, för mig okände person, uppmanar mig att be honom om förlåtelse.

Detta utan att jag ens får veta, vad det är jag ska be om förlåtelse för.

Angående de sanna Bibelord som av Y citeras, så kan de bara bejakas. De bekräftar också hela tiden vad jag försöker visa på, att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt, eller som Skriften även i ett annat Ord uttrycker det, vad det betyder, att Jesus är ”Kristus kommen i köttet”:

”Guds fullhet lekamligen”. Alltså att Jesus är Gud själv kommen i mänsklig kroppslig gestalt.

Kan det klarare sägas vem Jesus ÄR och som Han själv bekräftar i sin presentation av att vara ”Jag ÄR”, samma presentation som Gud själv ger i GT.
———

Summerar man Skriftens Ord t.ex. med Rom. kap.1 – 8 och 2 Kor. 5:17 – 21, så finner man att ”Gud är i Kristus (hela tiden Gud och människa förenade) och försonar människorna (världen) med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder.”

Det framgår att Jesus i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet försonar och förenar Gud och människa i sin person av fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

Summerar man Skriften, så finner man också att det är förutsättningen, för att Jesus i människans ställe, som hennes representant, kan bära fram det RENA offret av en med Gud förenad människa, Kristi persons kropp och blod på korset.
——-

Problemet är då, att mitt bland dessa sanningar utifrån Guds Ord, så finns det bl.a. i katolicismen (Mariadogmer, läror om Påven, läror om KK och dess tradition) och trosförkunnelsen (med uppenbarelsekunskap), TILLÄGG till Skriftens Ord, som OMINTETGÖR SKRIFTENS BUDSKAP, så att man i praktiken sätter tro till ngt mer än dessa Skriftens Ord och som leder till att man i praktiken förnekar dessa Ord, som man säger sig bejaka.

Och som i praktiken innebär att man sätter sin tro till ”en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande”.
——————–

Jag ämnar inte be om förlåtelse, för när jag utifrån fakta pekar på och avslöjar falsariet i såväl katolicismen som trosförkunnelsen.

Falsarier som nu Ekman förenar och förmedlar i sin ”uppgift som Världsapostel som enar kristenheten” och som synes vara ngt som de andliga ledarna idag i alla ”kristna” sammanhang bejakar.

Ngt som jag menar sker för att förbereda (under skenet av kristen verksamhet), människors sinnen och hjärtan för det falska plagiatet av Kristus, en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Min undran är då hela tiden med tanke på de andliga ledare som idag för människor vilse:

Visst måste de väl ändå var för sig ha möjlighet att besinna sig, ”ha öron till att höra” och ta avstånd från förförelsen i tiden och bejaka den sanning som man blev kallad av Gud till att försvara!!????
———–

Men har jag på ngt sätt gjort personen mr or miss Y ngt ont, eller andra (som jag inte fått veta vad det i så fall handlar om), så ber jag då naturligtvis denne/dessa personer om förlåtelse.

HaFo h HaFo Sep 4, 2011 – 11:09PM Re: Vem är Jesus

Fortsätter bemöta på Aletheia vilfarelse kring vem Jesus ÄR betydelsen av offret på korset och påstådd rättfärdighet genom laggärningar

—–

Sam fortsätter med att lägga ord i människors mun som de aldrig uttalat:

”Att göra anspråk på att kunna leva hur som helst efter eget huvud p.g.a nåden tror jag är missledande”.

HaFo:

Vem här har påstått ngt sådant! Skärpning! Läs igenom hela inläggen som Du så kaxigt avfärdar och svarar på och där Du framstår som en ”besserwisser” som verkligen håller Guds lag och får det att framstå, som att de som enligt Skriften pekar på nåden och rättfärdigheten från Gud för Kristi skull, är vilset ute och därmed skulle ”vara laglösa”.Det är Du som är ”laglös” = ställer Dig utanför helheten av allt Guds Ord – ”summan av Ditt ord är sanning” och inte inser Kristi Ord, om vad som är synd: ty de tro inte på mig.

Du gör dig skyldig till denna ”laglöshet” gentemot Gus Ord, om Du tror Dig genom att efterleva lagen, att Du då skulle bli mer behagad av Gud och inte inser lagens funktion, om att överbevisa om synd, för att Gud ska förmå Dig att sätta tro till sin/Din ställföreträdare, vem Han ÄR Gud själv kommen i kroppslig gestalt, och dennes seger över synden och syndens konsekvenser (åtskillnad från Gud) i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och som därmed kan bära fram försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) RENA kropp och blod på korset.

Det var precis det misstaget som fariseerna begick och menade sig kunna bli rättfärdiga inför Gud genom att efterfölja lagen. Om dem säger Jesus ”Ni huggormars avföda”.

—–

Jag upprepar:

När Gud förlåter synder och ”ser henne som rättfärdig”, så grundar det sig aldrig på någon hennes egen förtjänst, eller i vilken mån hon efterföljer Guds lag och vilja, utan grundar sig enbart på en dom från Gud fälld utanför människans egen inverkan, tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi, hennes ställföreträdares skull = rättfärdiggörelsedomen från Gud (Rom. Kap. 5 och 2 Kor. 5 17 – 21)
—–

Varför inte se på vad Skriften säger om vem Jesus är, ”All fullhet (ingen annan äger all fullhet än Gud själv!) lekamligen” – eller som det står i en annan översättning att Han är, ”Guds fullhet lekamligen”.

Kan detta sägas om en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, som nyjudianismen hävdar? Knappast!

Varför inte se Bibelns enkla budskap om, att Jesus är Guds fullhet (Gud själv) kommen i mänsklig kroppslig gestalt (”Kristus kommen i köttet” – en människa behöver inte påtalas var kommen i köttet.

Alltså här åsyftas ngn annan än en människa, som är kommen i köttet – nämligen ”Guds fullhet”).

Då inser man även betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset för sin synd och hamnar inte i ett sekteristiskt högmod, om att man själv kan efterleva Guds lag och vilja och därmed bli bedragen, till att man själv kan bli värdig gemenskapen med Gud.

Och tydligen t.o.m. mena sig vara förmer, eftersom man menar sig uppfylla lagen. Man kan inte tro att denna fariseism idag skulle kunna bli gällande igen. Men tydligen är det så i spåren efter ”nyjudianismen”.

Jag menar helt visst att vi ska eftersträva lydnad för Guds lag. Men jag menar att vi därmed aldrig kan skaffa oss några meriter inför och bli mer accepterade av Gud.

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den sant troende på Kristus.

Obs!

Finessen är då, att den som äger en sann tro på Kristus ”har som gåva undfått den utlovade Helige Ande” och därmed ”fått lagen skrivet i sitt hjärta”, så att synden blir ngt som är obehagligt i den människans sinne, så att hon söker efter att vara Gud till behag.

Men inte för att bli mer behagad av Honom, utan därför att det börjar behaga oss, att leva i Guds vilja och lag, när vi erfar att Kristus är ”slutet på lagen som frälsningsväg” och vi erbjuds att leva i ”en livets Andes lag”, som gjort oss fria ifrån ”syndens och dödens lag” (Läs Rom. Kap. 1 – åtta)

Verkar svårt för Sam att få tag på!? Varför?? Har även andra här svårt att få tag på vem Jesus ÄR, betydelsen av offret på korset och skillnaden mellan lag och nåd?

HaFo h HaFo Nov 26, 2011 – 11:40PM Re: Vem är Jesus

Återger ett inlägg som jag just gjort på aletheia blogg och som jag tycker hör hemma under detta ämne:


Tack igen för Dina svar Daniel!

Vi synes vara överens om att Jesus ÄR Gud själv kommen i kroppslig gestalt, ”Guds fullhet (eller som det står i en annan översättning, all fullhet, vilket bara kan handla om Gud själv), lekamligen”.

Kan vi då även vara överens om att Gud inte enbart (som Du uttryckte det nånstans) blev människa, utan att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt (Gud och människa förenade i Kristi person)!?

(Detta är ju ngt som inte bara trosförkunnelsen, utan även flera grenar av nyjudianismen i en konsekvens av sina läror förnekar).
———-

Du säger:

”Sedan anar jag att vi kanske inte är ett i det att ALLT var fel på Livets Ord sedan starten. (Se bl.a. senaste posten/gästbloggen) så om du vill att jag ska förkasta ALLT stöter vi på problem”

HaFo:

I ett villosammanhang, så är det aldrig allt som är galet. Då skulle inte fienden lyckas med att där dölja hullingen på kroken (det falska), utan lockar med det sanna, för att förblinda och så att människor ska missa lögnen, som man samtidigt sväljer ihop med allt det riktiga.
———

Du undrar:

”Har du något samfund, rörelse eller teolog som delar DIN uppfattning om vad som skedde på korset. Jag förstår att denna fråga är viktig för dig. Men vår Herre måste förmått att uppenbara detta för lite fler än dig, eller hur?”

HaFo:

Jag möter idag några få enskilda församlingar och kristna ledare som säger att naturligtvis så skildes inte Jesus från Gud på korset.

Men detta är ju en del av avfallet som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare, att kristenheten alltmer förnekar, inte bara vem Jesus ÄR, utan även betydelsen av det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

Däremot möter jag bra många kristna på ”gräsrotsnivå”, som anser det som självklart, att Jesus aldrig skiljs från Guds gemenskap, med den riktiga motiveringen, att då är ju inte Jesus Gud kommen i kroppslig gestalt längre!
——–

Du säger:

”Jag har läst din hemsida ganska länge sedan nu och minns inte att jag har några större invändningar. Däremot har jag nog retats lite och kallat dig för ”JDS evangelisten” då jag inte längre stöter på denna undervisning på något annat håll än hos dig…”

HaFo:

Jag har lyssnat till och läst så mycket kring att människor, menar sig ta avstånd från JDS (Att Fadern och Sonen och Gud och människa är åtskilda på korset, men samtidigt bara med andra ord och uttryck bejakar detta!), så jag har blivit lite bränd.

Därför vill jag igen anknyta till ett tidigare citat från Dig:

”Vad som faktiskt hände i detalj på korset är jag inte lika ’frimodig’ som du att deklarera.”

HaFo:

Vad innebär egentligen dessa ord från Dig?

Innebär det att Du är osäker på huruvida Jesus blev skild från Gud på korset eller inte?

Tar Du orden från Jesus om övergivenhet, som att Gud och människa, därmed var åtskilda i Kristi person – eller?
——

Jesus citerar en text från psaltaren, som visar på att Jesus mitt i detta skeende är förenad med Gud.

Vad gör då fienden, jo han försöker så via sina tjänare få det till, att vad Jesus säger här, skulle innebära, tvärtemot vad Jesus egentligen proklamerar, att Han är mitt i detta förenad med Gud, att Han är skild från Gud = förförelse på hög nivå.

Varför är fienden så angelägen att försöka få människor till att anamma en sådan antikristlig tro (att Gud och människa skulle vara åtskilda på korset)?

Jo, då börjar människor i sin tro, inte bara förneka vem Jesus ÄR, utan även förneka, att det skulle vara ett RENT offer av fullt ut Gud och fullt ut människa ”Guds fullhet lekamligen” – Kristi person, som Jesus frambär.

Då förnekar man även att ”Jesus är Kristus kommen i köttet” och går in under antikrists tro och bekännelse!

Fienden vill förmå människan till att med sin tro och bekännelse upplösa, den oupplösliga sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, som är beskriven i Joh. Kap. 14 – 17.

Fienden vill förmå människan till att med sin tro och bekännelse upplösa Kristi person – förneka inkarnationen – av Gud och människa förenade ”Guds fullhet lekamligen” och hävda att Gud och människa är åtskilda i Kristi person = andligt död = Jds, så att Jesus därmed bär fram ett orent offer på korset av en från Gud skild människa.

Trosförkunnelsen försöker lösa detta falsarium, med att frambärandet av Kristi blod, som man alltså menar var orent på korset, först efter himmelsfärden frambars som rent.

Denna förvillelse omintetgörs totalt av att Gud vid offret av Kristi persons kropp och blod på korset var tillfreds, lät förlåten i templet rämna och visade att nu Hade Jesus burit fram ett RENT offer av Kristi persons kropp och blod på korset.

Är det inte märkligt, att detta enkla evangelium, idag blivit så krångligt, så alla nästan uttrycker osäkerhet kring betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

HaFo h HaFo Dec 2, 2011 – 12:40AM Re: Vem är Jesus

Jag sänder kopia från ett inlägg som jag gjorde på Aletheia.

Återger även det svar som jag fick och mitt svar på det. Jag gör detta, för peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Tycker det pekar på vilken ande och vilken undervisning, som egentligen är rådande på Aletheia blogg enligt min mening.

Eller är det jag som är helt vilset ute och att allt vad som här tillvitas mig är sant och att jag borde sluta med att försöka peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset?

Jag tar gärna emot synpunkter!
——–

HaFo på Aletheia:

Ojdå, här vredgas den ene mer eller mindre, över vad jag skrivit kring kärnan i kristen tro, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och upplever det som ett slags förhör, att enkelt bara förklara vem man anser Jesus ÄR och visa på betydelsn av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Kärnan kring kristen tro verkar här reta en hel del till gallfeber. Hur kan det bli så bakvänt och avigt?
Jo därför att väldigt många idag menar sig gå Guds ärenden, samtidigt som de egentligen är på väg att förbereda människors sinnen och hjärtan för det avfall som ska möjliggöra en annan, en istället för Kristus framträdande på arenan.

Eftersom jag uppenbarligen inte är välkommen och populär här, med att peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, vilket jag trodde var det centrala i kristen tro, så ska jag inte besvära mer, utan ger detta sista inlägg och tar gärna emot synpunkter:
———

Vem är Jesus egentligen?
—-

Att Jesus är Herre sägs t.ex. i 1 Kor. 12:5; Fil. 2:11.

Så sägs det om Herren att Han är Anden – 2 Kor. 3:17.
Gud presenterar sig själv i GT. som ”Jag ÄR Herren, Herren är en”. På ett otal ställen talas det om Guds Ande åsyftandes Fader, Gud själv.

Jesus tar på, sig samma namn som Gud själv och presenterar sig likaledes som, Jag ÄR och betonar sin preexistens med att säga att han var till före Abraham. Samma preexistens av Jesus proklamerar Johannes i sitt första kapitel och Jesus knyter samman säcken kring sin preexistens i Joh. 16:28; 17: 5:

”Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen, åter lämnar jag världen och går till Fadern … Och nu Fader förhärliga du mig hos dig med den härlighet, som jag hade hos dig, förrän världen var till”.

En text som också visar på Jesu preexistens, plus visar på hur livsavgörande det är med rätt tro på och bekännelse av vem Jesus ÄR (Joh. 4: 1-3):

”Därpå ska ni känna igen Guds Ande:

Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, den anden är antikrists ande”.

Texten visar på Jesu preexistens, att Kristus nu ”kommen i köttet” var någonting annat innan han ”kom i köttet”, eljest hade det stått att Jesus kom som kött, alltså bara kom som människa.

Och av vad vi sett ovan, så var skillnaden från att vara enbart människa med ett speciellt uppdrag, att Han redan tidigare fanns ”med en härlighet hos Fadern, förrän världen var till och nu kom som människa ”kött” och att samtidigt ÄR Gud själv i den oupplösliga enheten av Fader Son och Ande, som kan studeras vidare i Joh. Kap. 14 – 17.

Här ser vi då det allvarliga med att å ena sidan mena sig lära, att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt och mena sig ta avstånd från JDS (att Gud och människa skulle vara åtskilda på korset), men så bara samtidigt i praktiken sväva på målet kring om Jesus och Gud är åtskilda på korset (vilket är JDS! I alla olika former!) eller inte!!

Jag har sagt det om och om igen. Är Gud och människa åtskilda på korset, så är Jesus lika misslyckad som Adam och människan har ingen räddning/försoning i ett förenande mellan hennes ställföreträdare och Gud.

Då kan inte Jesus bära fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Det är precis här angreppen från fienden ligger:

Kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Och det i ett otal av olika varianter som ska förbereda människors sinnen och hjärtan för det avfall som ska hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen in på arenan.

Och det verkar inte bättre, än att Daniel ingår i denna skara, med sina tvetydiga svar, tillika med ”sina underhuggare”, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset? Hoppas att jag har fel! Men det är upp till Daniel att bevisa motsatsen!?
—-

Jag visar så på fortsättningen av den text som Jesus åberopar i Psaltaren, med sina ord om övergivenhet, som samtidigt pekar på och är en bekännelse av Honom, att Han inte alls, mitt i detta skeende, är övergiven och skild från Gud, utan tvärtom!!

Utan förnimmelse eller synlig bekräftelse på en levande Gudsrelation i personen Kristus och bevarad enhet av Fader, Son och Ande i den ende Guden, jag ÄR Herren, när Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, så åberopar Jesus Ps. 22.

Där vet han fortsättningen. Det är det halmstrå av förtröstan till Gud Han kan få ur sig och där framgår det att mitt i Jesu nödrop är Gud och människa dock förenade i tro:

”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud (Jesus är fortfarande Kristi person) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .”

Jesus lider där på korset den andliga dödens vånda (åtskillnaden av människans synd från Gud), när Gud i Kristi person är tyst och allt verkar som Han vore andligt död och övergiven av Gud.

Men OBS! det står inte att han dog den andliga döden (skildes från Gud).

Nej, det står ”Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom…Genom Messias syndfria gemenskap med Gud…”

När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda, som Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat.

Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod på korset.
——

Tydligen väldigt svårt att tro och bekänna för pastor Daniel med många andra på Aletheia- varför!?

Som sagt jag ska inte störa mer och önskar ingen vidare överlägsen ”klapp på axeln” av Dig Daniel som Du gett i tidigare inlägg!

Seriösa, sanningslängtande människor torde här ha kunnat ta till sig vad som försiggår av sanning och lögn på den andliga arenan via Aletheia blogg kring själva kärnan av Kristen tro – vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

HaFo
——–

Svar från Daniel (My two cents):

”Om du tror min sista kommentar var i vredesmål skulle du se mig när jag verkligen är arg. Om du kliver av din höga häst i endast två minuter och läser om mina svar skulle du istället tacka mig för hederligheten att inte klia dig bakom öronen.

Jag accepterar inte att du gör om kommentarsfälten till din personliga rättegångssal i en lära du inte kan ge mig en enda erkänd teolog eller samfund som stöder.

I nästa andetag kallar du dina slutsatser för centrala i Kristen tro. Om den (din lära) är så central att vi alla måste köpa den oreserverat för att inte stämplas som JDS-are borde väl några lärosäten antagit den? Menar du måhända att hela världens kristenhet förutom du och några enstaka kyrkor är JDS-sympatisörer också.

En fråga till dig innan du hittar någon annan att plåga med dina tvångstankar.

Har du fått ett ok för din försoningsteologi av Jareteg, Ohlins och Isaksson. Har du fått det rungande amen du vill avkräva av mig, utav dem?

Jag är som sagt inte arg men jag känner inte igen Guds Ande i det du gör. Gud är en gentleman och tvingar sig inte på.”
———

HaFo slutkommentar:

Jag antar att Du är psykiatriker Daniel, eftersom Du ställer en diagnos på mig att ha tvångstankar.

Jag har som sagt lämnat detta samtal, med att till största delen citera från Skriften. Inte heller det synes vara populärt här.

Om den ton och innehållet i Ditt inlägg härovan, härrör sig från Gud, överlämnar jag till var läsare av inlägget från Dig att för sig själv avgöra. Jag upplevde i vart fall inget Gudomligt vare sig i tonen eller innehållet.

Jag lämnar som sagt för nu samtalen och önskar Dig Daniel och alla andra allt gott!

HaFo
——-

Jag efterlyser, alltså synpunkter kring huruvida jag är vilset ute, när jag möter människor som menar sig gå emot JDS – läran och jag då ställer följande frågor:

Jag har sett Dig säga Dig ta avstånd från JDS. Men har Du därmed verkligen uttryckt att Fadern och Sonen inte är åtskilda på korset?

Har Du uttryckt att Gud och människa i Kristi person, inte är åtskilda på korset?

Har Du deklarerat att Fader, Son och Ande är en oupplöslig sammansatt enhet i en enda Gud av “Jag ÄR herren, Herren är en”?

Har Du klart deklarerat att Gud och människa är förenade/försonade i Kristi person, utan upplösning av den oupplösliga sammansatta enheten mellan Fader Son och Ande?

Har Du klart deklarerat att Gud och människa är förenade/försonade i Kristi person, utan upplösning av den oupplösliga sammansatta enheten av Gud och människa i Kristi person – ”Guds fullhet lekamligen”?

Har Du visat på att detta beror på att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt?

Har Du visat på, att vad som räddar människan, är Jesu syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Han förenar/försonar Gud och människa i sin person?

Har Du visat på att detta sker genom att Fadern och Sonen aldrig skiljs åt på korset ?

Har Du visat på att detta sker genom att Gud och människa aldrig skiljs åt på korset ?

Har Du visat på att detta är orsaken till att Jesus kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset?
———-

Jag försöker hela tiden utifrån skriften peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

När jag gör det, så möter jag i all oändlighet människor, som menar sig ta avstånd från JDS. Men när jag då ställer frågor liknande ovan, kring vad man då menar, så visar det sig att väldigt många aldrig har förstått vad JDS egentligen är och samtidigt egentligen bejakar JDS.

Daniel , My two cents på Aleteheia, är ju ett sista lysande exempel på detta, där han menar sig ta avstånd från JDS, men samtidigt är oklar med huruvida Fadern och Sonen är åtskilda på korset eller inte, och oklar kring huruvida Gud och människa är åtskilda i Kristi person på korset eller inte.

Det är ju detta som är JDS, att Fadern och Sonen är åtskilda på korset och att Gud och människa är åtskilda i Kristi person på korset.

Att då som Daniel, dels säga sig ta avstånd från JDS, men samtidigt vara oklar med huruvida Fadern och Sonen är åtskilda på korset eller inte, och oklar kring huruvida Gud och människa är åtskilda i Kristi person på korset eller inte.

Så har han ju då gett ett dubbelt budskap, om att Jesus ÄR Gud, men samtidigt inte är Gud och människa förenade i Kristi person på korset!!

Vore det så, att Fadern och Sonen och Gud och människa är åtskilda på korset, så är ju då inte Jesus längre Gud på korset, utan Jesus vore då, en från Gud åtskild andligt död människa (JDS), som därmed inte kan bära fram ett RENT offer av Kristi persons(Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen”) kropp och blod på korset! Precis vad trosförkunnelsen vill bedra människan till att tro och bekänna.

Bara Gud vet vad som är i människors sinnen och hjärta! Jag bara försöker få människor till att ha fokus på och förmedla vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

Och gör jag det på ett felaktigt sätt, så må Gud ha förbarmande med mig. Jag bara vill väl!

HaFo h HaFo Nov 28, 2012 – 12:04AM Re: Vem är Jesus


Delger delar av en mailväxling med en person som förnekar betydelsen av vem Jesus är och som menar att alla religioner leder mot samma mål. Tänkte att det kunde höra hemma under detta ämne:

—–

Hallå X å tack för mail, där jag bara kan återupprepa att Du kämpar på och försöker åskådliggöra Dina helt ur luften gripna fantasier, utan att ha ngt som helst under fötterna!

Du ”vandrar fritt” i högmod vetandes mer än miljarder av människor som Du dumgör X! Du menar Dig vara så tolerant och vidsynt, så Du innefattar all form av religion i Din synkretism, där allt av religion leder till samma mål:

gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. Mer vilsen går det knappast att bli. Och än mer ansvarsfullt blir det att Du med dessa vilsna fantasier leder andra människor vilse!
——-

X:

”Jag tror aldrig att jag har tänkt på ett liv efter detta. Det är väl dags att ta tag i detta när det nya livet startar.”

HaFo:

Men gamle gubbe hur kan Du ha gått igenom ett helt liv utan att fundera över varifrån – varthän? Hur kan man bli så kortsiktig? Du är för sent ute om Du ska ta tag i de frågorna när evighetens värld inträder. Din destination för evigheten avgörs i det här livet!
——

X:

”och tänk den tänkta tankens slut och du finns där i detta ’paradis’ med enbart dem som varit lyckliga att satsa på Kristus. Högsta vinsten – bingo. Finns det sedan en annan evighetens värld för dem som satsat på andra läror.”

HaFo:

att satsa på ”högsta vinsten – Kristus”, står även Dig X till buds. Men Du bara ursäktar Dig och slänger det erbjudandet på sidan! Det handlar inte om läror, utan om man förnekar eller bejakar en person: den uppståndne levande Kristus, där Gud och människa förenades/försonades och Kristus i människans ställe som hennes ställföreträdare bar fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset!
—–

X:

”Dessa stackars miljarder människor som aldrig ens hört talas om Kristus. Det känns lite taskigt! Du måste ha fått ett stalltips. Eller har du fuskat någonstans. Eller är du superintelligent. Eller är du synsk.”

HaFo:

Ja de stackars miljarder som inte ens hört talas om Kristus, beror på sådana som Dig, som förnekar Kristus i alla dess former inom alla vilsna religioner, som ska leda människor vilse, så att de missar målet för sina liv.

Du har ju naturligtvis aldrig insett vilken fiende människan har, som är ute efter att vilseleda människan, så att hon går förlorad till en evighet i satans umgängelsen istället för en evighet i Guds, hennes skapares umgängelse!

”Stalltipset” kom Ansgar med till vårt land, enär han åtlydde Guds kallelse, att till oss föra Evangeliet om Kristus Jesus. Jag har inte fuskat, utan grundligt efterforskat vem Jesus är och om betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, verkligen håller. Beviset för detta har jag fått i min personliga umgängelse med den levande Jesus Kristus.

Du vågar ju inte ens X tilltala Jesus Kristus i bön, utan menar Dig ju i Ditt högmod, veta bättre än alla andra. Det har inget med intelligens eller ”ockulta sammanhang” att göra, om man prövar sanningshalten i Skriftens ord kring vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!! Vilket trams Du håller på med X! Varför?
—–

X:

”Finns det någonstans i dina skrifter att det är lättare att komma till evighetens värld om man är fattig, sjuk och ilitterär. Är det en fördel om man är kommunist eller trogen socialdemokrat. Präst måste vara bra? Kommer katolikerna och mormonerna till samma ställe som du kommer?”

HaFo:

En enda sak är avgörande oavsett sammanhang och ”status”, att man ser att Jesus är Kristus, Gud själv kommen i kroppslig gestalt , ser att Han är ”Guds fullhet lekamligen” och ser betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset”. Detta är för Dig gallematias X, så länge Du förnekar Kristus med alla möjliga ursäkter!
—–

X:

”Annars finns det alltid en chans att någon av mina anförvanter i kommande generationer blir mormon och sedan döper mig in postumt till paradiset. Ja – Harry… det går många tåg till en så populär plats. Nu är det snart jul och tomten är ju lite av en Robin Hood , kanske också lite av Kristus, – som tänker på de fattiga och utslagna i samhället. Men julklapparna hör julen till….. 90% barnen i världen har inte hört talas om varken Kristus, Robin Hood eller tomten. Känns lite taskigt.”

HaFo:

Nej, X, tågen till rätt destination är inte många! Jesus: ”ingen kommer till Fadern utom genom mig”! Ljög Han!? Jesus: ”jag är vägen sanningen och livet” Ljög Han!?

Kan Du tänka Dig X, att kanske 90 % av världens barn inte hört om Kristus (som Du säkert så riktigt påstår), sker på grund av att människor precis som vad Du företräder X, när Du förnekar Kristus och bejakar dess falsarier av plagiat i diverse religioner!? Tänk om X! Gör sinnesändring!

HaFo