Ekman som sanningssägare

Jag tittade 3/3 2015 på TV – programmet ”Min sanning”, där Ulf Ekman intervjuades.

Den blandade känsla av uppgivenhet och sanningslidelse, som genomfor mig genom programmet, kan bäst beskrivas med Magnus Ugglas låt: ”Jag mår illa”. Jag kunde inte annat än äcklas över vad denne slingerbult, fortsatt manipulerande förmedlade.

Jag mår illa över att det under programmet blir uppenbart att UE i sin person och vad han egentligen förmedlar inte förändrats.

Jag mår illa över att han fortfarande är omedveten om vilken villolärare och villolära som han förmedlat. Han uppvisar på detta faktum, ingen som helst ånger bot och bättring.

Jag mår illa när det framgår att Ekman fortfarande, utan självinsikt framstår, som den som alltid i huvudsak är rätt och vet bäst och nu nått ännu längre andligen, nu när han lämnat LO och blivit katolik.

Jag mår illa över att vad han framställer, är att allt var rätt på LO, under hans ledning (trots att man bevisligen svart på vitt, förmedlade villfarelse!), men nu har han likväl kommit längre igen i förhållande till LO, fast han på LO var den som andligen kommit längst och LO var de som skulle erövra världen under hans ledning. Men nu kan man utläsa, av vad Ekman säger mellan raderna, är att de på LO som vill komma längre, ska fortsätta att följa honom.

Jag mår illa, när det visar sig, att hans vackra ord om att ”be alla som farit illa om ursäkt”, bara är vackra tomma ord.

Jag mår illa. När det tvärtom visar sig att han negligerar de som farit illa. Ingen ånger eller medlidande där inte.

Jag mår illa, när jag hör honom mena att LO haft en god ”själavård”, när jag vet, att de som där for illa, menade att själavården var obefintlig i realiteten och att de som for illa, istället skuldbelades med att alla problem var deras eget fel, eftersom de ”gick emot den smorde ledaren” och gick emot ”vad Gud gör idag” och var fyllda av ”kritikens ande” och behövde befrias och fick veta, att om de lämnade LO inte var avhoppare, utan hade avfallit från Gud.

Jag mår illa över att UE här ljuger om deras tidigare ”helande lära” och nu försöker göra den modifierad utifrån Guds Ord.

Jag mår illa över att UE nu uppenbart går i försvar för katolicismens förförelse. Vad / vem har lyckats locka honom med i detta falsarium!?

Jag tror inte Ekman egentligen bryr sig om sanning på den andliga arenan! Hans behov av att få vara i centrum och framstå som världsapostel, tror jag inte han släpper. Vad det innebär inom det ”katolska reviret” återstår att se.

Det som skrämmer mig mest, är att man kan tala om att verka i Jesu namn, tala om att Jesus lever, tala om nåd och förlåtelse och ändå förmedla en ”annan Jesus, ett annat evangelium” varom vilken bakom står en falsk ande, som leder människor vilse!!

Hur är det möjligt?

Jo, genom att man såväl inom trosförkunnelsen, som katolicismen, som nu möts i sin förförelse, alltmer förmedlar just denne falske Jesus och detta falska evangelium. Nu inte minst inom Pingströrelsen som helt ”blivit minerade” av dessa förförelser!

Tro inte på en Jesus som skulle ha blivit skild från sin Fader på korset och blivit allt vad den fallne Adam var för att kunna rädda människan.

Häng istället fast vid att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt: ”Guds fullhet lekamligen” och är den som i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, förenar Gud och människa då ”när Gud var i Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” ( Rom. 5 17 – 21)

Och som därmed kan bära fram det RENA offret av en med Gud förenad människa: Kristi kropp och blod på korset!! Där sker undret på korset och inte i senare ”avgörelser” eller senare ritualer!!

Släpp all fokus vid Maria! Hennes enda uppgift var att föda fram Guds Son i hennes syndfria lekamen! Så att det som Skriften säger om Jesus ”Jesus född i syndigt kötts gestalt” var giltigt via Marias syndiga väsen. Men stanna inte där utan läs om hur Jesus i sin egna Gudomlighet ”fördömde synden i köttet” ( Rom. kap. 8 )

Studera verkligen vem den sanne Jesus ÄR och har gjort och låt Dig inte luras av vare sig Trosförkunnelsens, katolicismen, eller här nu Ekmans förförelse!!

Läs om Trosförkunnelsens och Katolicismens förförelse genom att att läsa igenom hela innehållet på min hemsida. Naturligtvis kan inte en reporter på SVT förväntas kunna bemöta dessa Ekmans förförelser! Men jag erbjuder här, att de som vill se in i trosförkunnelsens och katolicismens förförelser, att gå igenom hela min hemsida.

Jag tycker att ett lämpligare namn på programmet än ”Min sanning” skulle ha varit som sången : ”jag ljuger så bra”. Ekmans lögner och framställning av sig själv och den förförelse som han fortsatt bejakar, gör att jag mår illa”!

HaFoEmail   Mar 4th, 2015 – 11:56 PM h HaFo Mar 5, 2015 – 12:56AM Re: Ekman som sanningssägare

Oj, nu vart det riktigt fel som att Maria skulle ha varit syndfri. Hennes uppgift var att föda fram, tack vare sin syndfullhet, Jesus i ”syndigt kötts gestalt”, där Han i sin EGEN syndfria rättfärdighet och GUDOMLIGHET, kunde ”fördöma synden i köttet” (Rom kap. 8 ) och därmed förena/försona Gud och människa i sin ställföreträdares lekamen och så bära fram DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD DÄR PÅ KORSET. DET ÄR DÄR PÅ KORSET SOM RÄDDNINGEN AV MÄNNISKAN SKER, DÅ NÄR JESUS UTROPAR ATT DET DÄR ÄR FULLBORDAT!

All liturgi, alla riter, alla påfund, som menas att i sig själv kunna förmedla andligt liv, är inget annat än falsarium, ockultism och spiritism. Detta är vad Ekman ytters försvarar idag. Och vad är det sen för position som han egentligen eftersöker som Katolik? Det kanske vi så småningom får reda på!?

HaFoEmail   Mar 5th, 2015 – 12:56 AM h HaFo Mar 10, 2015 – 9:57PM Re: Ekman som sanningssägare

Har fått ett antal mail med anledning av ämnet här om intervjun med Ulf Ekman på TV. Jag sätter in dem här och börjar med

Mail 1 med anledning av intervjun med UE:

”Jag hörde igår några kommentar från en sk ”världslig person” som hade sett en del på intervjun med Ulf , han var inte imponerad av Ulfs framtoning alls, denne person tyckte att Ekman påminde om en politiker känd för sin falskhet och sitt dubbelspel!
—-

Själv anser jag att Ulf Ekman verkligen platsar in bland kategorin som återges i boken:

”Maktmänniskan i församlingen”

Här kan sektoffer känna igen sig i mycket av vad som beskrivs, och till en del lära sig att förstå hur det kan gå så fruktansvärt fel.

Sven Reichman skriver bland annat så här i förordet till boken :

Citat

”Innehållet i den här boken hör till det viktigaste jag läst på senare år.

Boken ser liten och tunn ut, men banbrytande tankar är ofta enkla när man väl tagit del av dem. Edin Lövås är känd i Norge som en erfaren och ömsint själavårdare. Det ämne boken tar upp kan dock inte beskrivas i enbart ömsinta termer”

Slut citat
————————–

Maktmänniskan i församlingen – en bok av Edin Lövås
—————————-

Citat

Maktmänniskan bygger också ofta upp ett enkelt, teologiskt lärosystem med en mängd orubbliga principer. Detta system tvingar han sedan på folk och kräver deras absoluta lydnad under sken av trohet mot den rätta läran, den rätta teologin och de rätta principerna.

Eftersom han utstrålar makt, injagar han fruktan och krossar därigenom allt motstånd. De han på detta sätt får i sitt våld upplever det som att de står emot Gud den Allsmäktige om de protesterar.
——————————-

Maktmänniskorna angriper oftast de svagaste i en grupp. Offren utsätts för ständiga attacker. Detta håller dem i konstant spänningstillstånd, och de ägnar ofta all sin energi åt att försvara sig. Många orkar till slut inte längre. Så kallade utmattningsdepressioner kan bero på just detta. ——————————

De som är starka orkar i längden inte se på, utan tvingas efter hand in i ett virrvarr av konflikter. Jag vet människor som är mycket kärleksfulla, fridsamma och ödmjuka naturer, och som har hamnat i en häxkittel av stridigheter just på grund av detta. De kan ju sin bibel. Den är deras rättesnöre.

Och där står det att de ska ställa upp för de svaga och olyckliga. Jesus Kristus är deras föredöme, och han ställde sig ju aktivt på de svagas sida. De upplever det som om Anden driver dem. Deras samvete tycks tvinga dem. Och så rycker de ut, även om det går stick i stäv mot deras fredliga natur.
—————————-

Hela boken finns på dessa länkar

http://karlektillsanningen.se/wordpress/?page_id=1261

http://karlektillsanningen.se/wordpress/?page_id=1266

Citat

Det är inte svårt att föreställa sig vad som händer när en sådan människa manövrerar sig in i ledarställning i en församling eller kristen gemenskap. Där uppträder de som herdar som ”tar för sig” (”bara tänker på sig själva”) (Jud. 12). De ser inte vad församlingen behöver.

De förstår inte att folk behöver hjälp, tröst och uppmuntran. I stället utnyttjar de den kristna miljön för att tillfredsställa det maktbegär som de bär på. De skaffar sig anhängare som betjänar dem, ställer upp för dem, rent av dyrkar dem.

Och de skaffar sig helt säkert motståndare för att uppehålla ett kaos i vilket de själva kan få all uppmärksamhet, så att deras fåfänga kan bli tillfredsställd. Judas skriver: ”Det är dessa som vålla splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande” (vers 19).

Den församling och gemenskap som styrs och regeras av en sådan ”herde” får ingen andlig vård, ingen näring, ingen vägledning. Skulle någon vilja gripa in och utföra en sann herdetjänst, hindras han i sitt arbete.

Maktmänniskan är nämligen rädd att hamna i skuggan av andra. I fråga om pengar är maktmänniskor livsfarliga för församlingar och kyrkor. De kan driva igenom vansinniga projekt för att skapa monument över sig själva. Det kan resultera i ett skrytbygge av en kyrka, en överdimensionerad orgel och dyra konstverk som församlingen inte har råd med.

Och alltihop kan sluta i ekonomiskt kaos och stora bekymmer. Men dessa maktmänniskor tänker inte på följderna. De har bara sitt eget storhetsvansinne för ögonen. Att församlingen behöver en ny kyrka, en lämplig orgel eller en utsmyckning som passar ekonomin, det ser de inte.
Men ofta är de stora talare och debattörer.

Framför allt är de taktiker. De ägnar all sin tid åt att förbereda sig. Därför får de också ofta sin vilja igenom vid församlingsmöten och årsmöten. Förrädaren Judas har fått en hel del sympati. Somliga tycker synd om honom. Det påstås till exempel att han var besviken över Jesu bristande politiska engagemang.

Men bibeln framställer det annorlunda. Det var de trettio silvermynten som drog och lockade Judas. Han hade utvecklat sitt penningbegär under flera år. Han stal ur kassan, sägs det. Han överlämnade sin själ åt mammon, penning guden. Och till slut utplånade han Jesus och de andra lärjungarna ur sitt medvetande, så att han bara såg sig själv och sitt eget behov av pengar och vad som kunde köpas för pengar.

Men Judas var ingen maktmänniska. Han ångrade sig och kom in i en så djup kris, att han slutligen tog sitt eget liv.

En maktmänniska ångrar sig inte. Han upplever inte kriser som andra människor. Men han är en Judas i den bemärkelsen att även pengarna ska och måste tjäna honom och vara medel för att främja hans sak. Därför är han livsfarlig för en församling och dess ekonomi.

Dessa maktmänniskor lever alltså ett liv som är diametralt motsatt Kristi ord om att mista sitt liv för hans och evangeliets skull. De satsar i stället allt på att ”rädda sitt liv” för egen del. Därmed riskerar de att ”mista det”.

De kämpar oavbrutet för ”att vinna hela världen” – så långt det går. Därmed kan de komma att mista sina liv.

Slut på Mail 1 med anledning av intervjun med UEEmail   Mar 10th, 2015 – 9:57 PM h HaFo Mar 10, 2015 – 10:00PM Re: Ekman som sanningssägare

Mail 2 med anledning av intervjun med UE

Citerar dig HaFo:

”Jag menar att UE är ngt av den värsta falska profet och falska lärare som världen någonsin skådat. Må människor bli varse de falsarium som han all fort står för och förmedlar” Slut citat

Forts från mailet:

”Hur träffsäkert är inte detta omdöme när det gäller Ulf Ekman!

Och så här skrev ju Anders Bergqvist redan år 2002-03 i Kejsarnas nya kläder (Under Artiklar på din hemsida), där han beskrev Ulf som

”Förförelsens primus motor”

”Det övernaturliga är Ulf Ekmans fokus och det centrum hela hans värv kretsar kring. Innanför detta centrum finns den allra innersta kärnan:

identiteten som gudomliggjord människoande. Korset är hur som helst inte centrum”

Slut citat
————————————-

Köpte i morse Ulfs ”I found my destiny” från Amazon i Engelsk Kindle version, Kindle version innebär att man bland annat kan läsa online.

Varför jag är så extremt inriktad på att skriva och läsa om Ulf? Troligen för att kunna bearbeta något som också delvis berör mitt eget inre och mitt eget livsinnehåll. Kanske därför att denna andlighet också så svårt drabbat mig, och ännu plågar mig till och från.

Mitt i allt detta så vaknar också mera av känslan, stackars arma människa när det gäller Ulf:

Hur ska han kunna bli kvitt den parasitiska smittsamma andliga sjukdom, som han nu bär på så hårt invirad runt själen ! Men för Gud är ju inget omöjligt!

Jag själv vill verkligen helhjärtat få nåden att kunna förlåta dessa sammanhang, vars influenser som så sargat mig, och de personer, som drivna av denna ockulta andlighet sargat mig och många andra med mig.

Vill faktiskt också försöka att hitta rötterna till när det gick så snett för Ulf. Och läsa vad Ulf själv skriver om sin uppväxt etc. Jag vill så att säga mera bli bekant med mannen bakom ”masken”.

Ok, den mannen är ju helt klart en sjuk förövare, men hur blev han sån? Inte föddes han ju sån. Jag skulle bara vilja få veta hur denna sjuka transformation kunnat ske och så helt ta över riktningen i Ulfs liv. Jag bara skulle vilja få förstå, varför, varför!!!

Jag undrar om Ulf månne blev helt ”förstörd” av sin svärfar Sten Nilsson som han tillsammans med startade Livets Ord. Det var ju dennes influens (Under Artiklar och ”Kurslitteratur på Livets Ord” på din hemsida), som gjorde att Ulf gick vidare till Kenneth Copeland, Hagin osv.

Vad jag förstår, så verkade Ulf vara någorlunda ”normal” (?), till dess att Sten kom med in i bilden Men, å andra sidan, om nu faktiskt Ulfs ”Kristna” (?) upplevelser var så helt äkta, innan han blev påverkad av Sten Nilsson, hur kommer det sig då, att Ulf så helt och hållet totalt och så snabbt flummar iväg och blir så väldigt hänförd av de uppenbara villolärarna, som tex Copeland, Hagin och Sumrall, osv. utgör. Och sedan fastnar han så helt i denna förvirrade enkelspårighet och demoniska förvillelse! Hur är det möjligt? Vad ligger bakom?

Då blir min personliga uppfattning den, att det troligen redan från början är något som inte alls stämmer, när det gäller Ulfs omvändelse och ”så kallade andedop”. Detta snabba hopp rätt snart in i den ockulta värld som Copeland, Hagin och Sumrall representerar, är verkligen något som är väldigt oroväckande och alarmerande. Hur var det egentligen ställt och fortfarande är ställt med denne mans, som jag vill se det, ”kristna plagiat”.

Ett alternativ man alltså kunde tänka sig är att Ulf faktiskt från början verkligen är en pånyttfödd Kristen, men sedan på grund av en medfödd ”predisposition” som han har i grunden, medfödda psykiska, och själsliga svagheter, som gör honom vidöppet sårbar för en kraftfull förförelse.

Och sedan när rätta tillfället är inne, så tar denna förförelse helt över och försätter honom i vad man närmast måste beskriva som ett konstant hypnotiskt tillstånd, ett konstant rus, ett sorts drogat tillstånd, och detta tillstånd befinner han sig tydligen ännu i. Han är nog inte riktigt närvarande på samma sätt och på ”samma” planet som andra människor vanligtvis är.

Ulf har delvis på något sätt en slags hinna runt sig, ett slags smak från en annan dimension. En smak som är som en hälsning från ett ”parallelluniversum”:

Ett rike som består av ”att människan är Gud i sig självs fantasirike” Vad månde det månne bliva av Ulf om och när han blir fullväxt, fullmogen ? Redan nu så påminner han mest om ett litet ormyngel när det tittar fram lite innan det helt kommer fram ur ägget! Om han nu hinner bli fullmogen förstås.

Ulf är ett offer, som är en förövare, som skapar ett spår av offer efter sin väg framåt i livet. Ulf verkar för mig vara en person, som inte heller helt har riktigt alla bitar på plats inne i sitt psyke. Det är som att någonting saknas så att säga, hans psyke har tydligen inte för närvarande alla de komponenter i funktion, som en någorlunda ”normal” människa har.

Han är lite ”enkel” om man säger så. Han har enligt mig, inte alla hästar hemma i stallet. Denna person är helt enkelt inte riktigt frisk! Och tragiskt nog så blev många människor andligt och själsligt skadade och förförda i hans tidigare fotspår i trosrörelsen och nu fortsätter bara förförelsen efter hans konvertering till ännu något, som alltmer utvecklats till en ockult förvillande lära om Påvens ofelbarhet, Marias syndfrihet och åkallan till henne (spiritism) om hjälp i förbön, vördnad och tillbedjan av reliker och ikoner som bärare och förmedlare av andligt liv (ockultism):

katolicismen. Detta är den förbannade katolicism, som Ekman idag ställer upp bakom!

Det är beklämmande att han fortfarande finns med och speglar ut sin sjuka egotripp, till andras fördärv.

Själv förstår ju inte Ulf att han är sjuk, snarare tror han väl att han är något mycket speciellt och något av en Guds gåva till mänskligheten. Men nej en förledd och mycket farlig religiös dåre, det är vad han är!

Hans psykiska sårbarhet, har gjort honom öppen för ockulta ormbett, dessa saker sammantaget gör nu att det dödliga farliga giftet från dessa ockulta ormbett, som han ådragit sig, sitter så djupt och hårt inbäddat i hans själsliv, så bara ett mirakel skulle kunna befria honom.

Ulf ser för mig ut som en person som nu riskerar att fastna på insidan, bli fast inne i det ockult andliga ekorrhjulets förbannelse och följaktligen inte hinna bli nedbruten, så pass att medan tiden ännu finns för omvändelse, ge upp så att han flyger huvudstupa ut ur denna ”djävulskt snurrande ockulta dödsdans”, innan allt till slut blir försent för honom.

Lyckliga är de som inte orkar längre. Lyckliga de som blir så utbrända att de flyger ut ur detta ockulta ekorrhjul med huvudet före. Lyckliga de som landar mjukt, därför att någon redan finns där för att fånga upp dem, när de faller ner ifrån sin egen inbillade självförgudning.
———————————————

Citat

”Innanför detta centrum finns den allra innersta kärnan: identiten som gudomliggjord människoande”

Mailskribentens kommentar:

På sätt och vis så handlar ju detta om själva roten till det onda som ordentligt huggit tag i själen på en person, Jag vill bli Gud i mig själv!!

I något skede börjar UE känna att det blir för trångt och för litet med Livets Ord och dess tentakler runt om i världen. Så, hur skulle Ulf kunna bli ännu mera ”utvecklad”? När Livets Ords kostym/ormskinnet till sist började att skava och bli för trångt. Vart skulle ormen nu ta vägen när den på nytt ömsade skinn ännu en gång?

——-

År 2010 ville Ulf Ekman försöka att upptäcka påven Johannes Paulus II:s ”hemlighet” genom att t.ex. läsa ”vad alla helgon” skrev om Maria! Det är i alla fall vad Patti Mansfield påstår! Och varför skulle inte dessa uppgifter faktiskt kunna stämma, men hemskt är det i alla fall.

Ulf Ekman såg alltså i Johannes Paulus II liv tecken på ett enormt förtroende för ”our lady”, och detta gjorde väl Ulf alldeles extra motiverad för att försöka få del av Påvens ”hemlighet”!

Avundsjuka skulle jag tro att det till en del handlade om, jag vill också ha!!! Infantilt och ett sjukt barnsligt beteende. Hur sjukt och vridet är nu inte detta! att läsa böcker om ”our lady” för att försöka att få tag i påvens ”hemlighet”.

Förut i yngre dagar jagade ju Ulf efter andligheten från Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, osv, osv, men i och för sig så är det ju i grund och botten samma andlighet, som ännu i denna dag fascinerar Ulf, dock på en mycket större spelplan, mycket större utvecklings möjligheter så att säga, säkert vill väl Ulf försöka att bli påve också.
—–

http://www.enhetochekumenik.se/?p=260

Kolla in hela videoklippet med Patti Mansfield på Boston Catholic Women’s Conference den 27 februari 2010 där hon berättar om Ulf Ekmans intresse för påven och dennes ”hemlighet”

https://www.youtube.com/watch?v=r-q2SLq-Uls

Finns en del intressanta kommentarer till detta videoklipp tex detta av Sky Avila , en kommentar om Ulf:

He worshiped a false Jesus long before he became a catholic – a true wolf!

Slut på Mail 2 med anledning av intervjun med UEEmail   Mar 10th, 2015 – 10:00 PM h HaFo Mar 10, 2015 – 10:03PM Re: Ekman som sanningssägare

Mail 3 med anledning av intervjun med UE:

Jag hittade på internet utdrag ur Ulf Ekmans bok ”De första Stegen”

http://books.google.com/booksid=mL_UGc1zDu0C&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

Detta är alltså från Ulf Ekmans ungdomsår, detta utspelar sig någon gång efter att han har hunnit bli konfirmerad, närmare bestämt den sista lördagen i maj 1970, alltså innan han börjat sin utbildning till präst.

Enligt Ulfs egna ord, så är det detta en beskrivning av hur han omvände sig och blev frälst. Enligt min mening så finns här flera olika saker i denna berättelse, som är mycket oroväckande och som väcker väldigt stora frågetecken.

Ser mest ut att vara en omvändelse/frälsning som egentligen bara bygger på en mycket påstridig inre röst, som bygger en stark emotionell exaltering, alltså en starkt känslomässigt hänförelse. En ”omvändelse”, som inte alls bygger på tro. En omvändelse som inte bygger på att faktiskt ha åtminstone något lite ha upptäckt vad det innebär att Jesus faktiskt Är frälsaren.

Med tanke på hur Ulfs vidare ”utveckling” inom det andliga ”området” sett ut med att så okritiskt svälja tex Copelands, Hagins, Sumralls, ockulta blandningar och nu som senast hans konvertering till Katolicismen, så kan det verkligen vara på sin plats, med ett försök till att analysera hur det gick till, när Ulf en gång i tiden omvände sig och blev frälst, om han nu alls blev det.

Hur ser grundpelaren ut, fundamentet som Ulfs tro och frälsning vilar på ut? Det ser inte riktigt så stabilt ut, tycker i varje fall jag. Det som jag nu hittat tyder snarare på att han den sista lördagen i maj 1970, befinnande sig i ett emotionellt mycket genomgripande exalterat tillstånd, blev intagen av en främmande ande av ett ockult slag, som sedan dess följt honom genom livet.

Alltså Ulf genomgår då mycket troligen en djup ockult transformation i genomgripande exalterat emotionellt tillstånd. Så tolkar jag personligen detta. Och jag önskar nog att jag skulle ha fel i denna analys. Dessvärre så tror jag att det finns ett stort fog, för att dra de slutsatser som jag nu gör.
———————————————

Alltså, till Ulf Ekman och den sista lördagen i maj 1970 på en spårvagn på väg till Hisingen. Till att börja med, Ulf är vid detta tillfälle i ett mycket upprört tillstånd av vad man med utgångspunkt från hans egen kunde beskriva som syndanöd. Ok för det, låter ju på sitt vis trovärdigt. Men sedan kommer flera väldigt inkonsekventa saker.

Ulf hör en inre röst som gång på gång repeterar detta : ”Du kan få syndernas förlåtelse” ”När jag satt där hörde jag stilla inom mig dessa ord upprepas med jämna mellanrum: ”Du kan få syndernas förlåtelse” och en väldig frid kom över mig.

Det kändes obehagligt, men hela tiden kom en mild och klar stämma tillbaka: ”Du kan få syndernas förlåtelse. ”Den var klar som kristall. mild men bestämd, inte förhandlande utan med ett kärleksfullt erbjudande som återkom flera gånger under spårvagnsfärden”.

Mailskribentens kommentar:

Skulle detta faktiskt kunna vara Den Helige Ande som gång på gång repeterar denna fras om och om igen?

Den Helige Ande ska ju faktiskt peka på Jesus, på Ordet, på försoningen, på Korset!! Den Helige Ande skulle ju ha pekat på skriftens Ord! Det borde ju ha funnits med åtminstone någonting lite i Ulfs beskrivning, som pekar på att han vid detta tillfälle, fått syn på någonting alls om frälsningen genom tron på Jesus Kristus.

Om han ändå åtminstone helt enkelt skulle ha skrivit ”att jag kom nu till tro på Jesus och blev frälst” Men nej, ingenting alls sådant, finns inget som tyder på att han alls vid detta tillfälle fått någon som helst insikt när det gäller Jesu egen person, Korset, försoningen.

Det finns inget som tyder på att Ulf nu får något slags insikt, när det gäller rättfärdiggörelsen av tro på Jesus, ingenting som tyder på att han förstår någonting alls om Korset. Det finns ingenting i hela denna långa sekvens, som konsekvent pekar på att Ulf vid detta skede i livet, kommer till en personlig tro på just Jesu person.

Det är bara dessa intensiva känslor, denna inre röst som säger ”Du kan få syndernas förlåtelse”, vad är det egentligen som Ulf Ekman kommer till tro på?

Ja inte är det att Ulf kommer till tro på Jesus på grund av att Den Helige Ande öppnat hans samvete, genom att peka på Ordet, Jesu verk, försoningen, Korset, Blodet.

För mig ser det ut som att han faktiskt kommer till tro på att ”han kan få syndernas förlåtelse” OBS OBS!! PÅ GRUND AV DENNA INRE RÖST, som han upprepade gånger hör inom sig.

Sålunda, på grund av upplevelsen på spårvagnen, pga av denna emotionellt starka upplevelse, och på grund av den inre röst, som han hörde flera gånger upprepa frasen ”Du kan få syndernas förlåtelse”, så går Ulf sedan han kommit hem och in till sitt rum ner på knä och ber Gud om förlåtelse och ber att Jesus ska komma in i hans liv som Frälsare och Herre, i och med detta så känner han befrielse och sedan så vet han instinktivt att han är en kristen.

Det är alltså dessa skuldkänslor som driver, och också en känsla av frid, pga denna inre röst, som repetitivt upprepar ”Du kan få syndernas förlåtelse”, som nog driver Ulf till att steget att be Jesus ska komma in i hans liv som Frälsare och Herre.
—-

Men hallå där! vart tog rättfärdiggörelsen av tro på Jesus vägen egentligen! Lite av insikt när det gäller Korset och försoningen borde ju nu finnas hos Ulf trots allt. han har ju faktiskt tidigare gått ikonfirmationsundervisning:

”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst” ”Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus” Så ska det låta!!

Var det därför att Ulf inte alls egentligen mötte den sanne Kristus och lärde känna honom utifrån Skriften, som han aldrig har förstått den tillräknade rättfärdigheten från Gud, utan istället föll in i Hagins förförelser, om att man ”blir verkligt rättfärdig, syndfri och ren i sitt egentliga jag, sin egen ande”? Vilket lögnaktigt skräp som fört så många vilse!

Slut på Mail 3 med anledning av intervjun med UEEmail   Mar 10th, 2015 – 10:03 PM h HaFo Mar 10, 2015 – 10:05PM Re: Ekman som sanningssägareMail 4 med anledning av intervjun med UE

Att klä av en ”fågelskrämma”

Har lite att bearbeta när det gäller Ulf och hans framtoning. Jag känner mig faktiskt en del lättad och befriad efter vad jag nu fått fram när det gäller Ulf. Mer och mer förstår jag hur oerhört ”naken” denna person egentligen är under den påklistrade ”skrämselkostymen”.

Jag har nog i och för sig förstått det redan förut, men nu har det mera fått sjunka in, detta att denna person bara är en enda stor bluff. Ulf är för mig numera mest en gammal sliten vilsen, nästan helt avklädd ”fågelskrämma” som mer och mer förlorar sin förmåga att skrämma ens den mest ”vilsna koltrast” man kan tänka sig,nämligen mig själv.

Citat från dig Hafo på Min Åsikt:

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=1000205&cmd=show

”Kanske kan man börja med att studera de skarpaste ord som Jesus uttalade och som drar den mest knivvassa skillnaden mellan all form av religiositet, fromhet, andlig aktivitet, sakramentalism (tro på att sakramenten i sig själva, inte enbart pekar på vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade kropp och blod PÅ KORSET), utan skulle i sig själva som ceremoni, vara bära och vara förmedlare av andligt liv.

Lika vilset som att ikoner skulle vara förmedlare och bärare av andligt liv (OCKULTISM)! etc. etc. – Detta är villfarelse och inte sann kristen tro!

2 Mos 20:2-5

”Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.”

Slut på HaFo citat
—–

Mailskribentens kommentar:

Det som står i 2 Mos 20:2-5 tycker nog inte Ulf Ekman att det gäller i dagens läge. För det passar inte in i hans nyvunna förförelse med anrop till Maria om hjälp i förbön (Spiritism), vördnad och tillbedjan av reliker och Ikoner som varandes bärare och förmedlare av andligt liv (Ockultism).

Enligt Ulfs strategi och koncept, eller kanske man borde säga ”recept” så kan andliga bilder, konst med kristna motiv, bilder som vi ser vid tidig ålder forma oss i rätt riktning eftersom dessa bilder har en stark förmåga att kommunicera andliga sanningar därför att bilder talar direkt och omedelbart till ett barns sinne.


Ulf Ekman från boken De första Stegen:

”Jag tror vi har för lite andliga bilder, konst med kristna motiv i våra hem.

En bild har en stark förmåga att kommunicera andliga sanningar och talar direkt och omedelbart till ett barns sinne.

I dag omges barn och vuxna av massmediala bilder från alla håll, ofta på ett mycket påträngande sätt.

Ändå behåller vissa kristna stor misstänksamhet mot andliga bilder och verkar inte förstå den positiva effekt de har på barn.

I mycket tror jag detta beror på teologisk trångsynthet och negativt laddade, relativt nya traditioner, historiskt sett, som bygger på reaktioner av olika slag. Antitraditioner kan man kanske säga.

Jag tror detta kan hindra den helige Ande att från tidig ålder forma oss i rätt riktning. Det får den sekulariserade tv:n göra i stället och den drar oss lätt åt fel håll.”

Mailskribentens kommentar:

Alltså menar då faktiskt Ulf att Den Helige Ande själv tar hjälp av andliga bilder, konst med kristna motiv som enligt Ulf har en stark förmåga att kommunicera andliga sanningar och talar direkt och omedelbart till ett barns sinne

Andliga sanningar och sanningens Ande, så Ulf menar således att sanningens Ande, den helige Ande kan från tidig ålder forma oss i rätt riktning med hjälp av vissa andliga bilder, konst med kristna motiv.

Hur tänker sig då Ulf att Den Helige Ande kommunicerar sig direkt genom dessa bilder? Strömmar månne Den Helige Ande direkt in igenom bilden och in i betraktarens sinne?

Eller bor Den Helige Ande månne inbäddad inne i själva bilden? Eller på hur sätt tänker Ekman sig att Den Helige Ande förmedlar sig genom bilder? Bilder som Gud dessutom förbjudit oss att göra enligt 2 Mos. 20

Menar kanske Ulf att detta är ett slags ”direktinkoppling” in på Guds eget ”kraftnätverk”? Han är inte så lite andligt förvirrad denne Ulf – en religiöst förvirrad vanvetting !!

Och om man skulle vara emot att använda sig av detta bildrecept, så tycker Ulf tydligen att man då faktiskt hindrar den helige Ande, att från tidig ålder forma oss i rätt riktning med hjälp av lämpliga bilder.

Hoppsan, då går man ju enligt Ulf faktiskt emot den Helige Ande själv om man vågar ifrågasätta det här med ”andliga bilder, och konst med kristna motiv”

Tycker kanske Ulf att Herren Gud själv lider av en teologisk trångsynthet med tanke på vad som det står i 2 Mosebok 20:2-5
—-

HaFo kommentar:

Detta är så typiskt Ulf Ekman. Nu försöker han att manipulera in en tro på Katolicismens villfarelser i människors sinnen. Vi lär få se mycket mer av den varan från Ulfs sida. Stackars människa och stackars människor som han kommer att lyckas förföra.

Slut på mail 4 med anledning av intervjun med UE

——————Email   Mar 10th, 2015 – 10:05 PM h HaFo Mar 10, 2015 – 10:07PM Re: Ekman som sanningssägare

Mail 5 med anledning av intervjun med UE

Angående Ulf Ekmans bok ”De första Stegen”

Citat av Ulf: ”och bad att Jesus skulle komma in i mitt liv som min Frälsare och Herre”

Slut citat.

En person vid namn Todd Friel ger oss faktiskt något att tänka på i denna fråga om att be Jesus att komma in i sitt hjärta som Frälsare och Herre”.

Citat från:

http://job25-masken.blogspot.com/2009/11/tio-anledningar-till-att-inte-be-jesus.html

Av Todd Friel:

”För att bli frälst måste man förtrösta på Jesus Kristus (Apg 16:31). Att be Jesus komma in i sitt hjärta förbigår kravet på tro.”

”Tio Anledningar Till Att Inte Be Jesus Komma In I Ditt Hjärta”. Av Todd Friel, programledare i Wretched (http://www.wretchedradio.com/).

Originaltexten finns online här:

http://www.wretchedradio.com/pdf/ten_reasons.pdf

Musiken smäktar, predikanten vädjar ”Ge ditt hjärta till Jesus. Du har ett tomrum i ditt hjärta som bara Jesus kan fylla.” Dussintals, hundra- eller tusentals människor som vill få ordning på sitt andliga liv går fram till altaret. De ber Jesus komma in i deras hjärta.

Klipp till tre månader senare. Ingen har sett vår nye konvertit i kyrkan. Uppföljningskommittén ringer honom och uppmuntrar honom vara med på ett bibelstudium, men förgäves. Vi stämplar honom som avfälling och gör oss i ordning för nästa utåtriktade satsning.

Vårt älskade barn ligger i sin mysiga varma säng och säger ”Ja, pappa. Jag vill be Jesus komma in i mitt hjärta.” Du leder henne i ”bönen” och hoppas att det fastnar. Du ägnar de kommande tio åren med att ifrågasätta om hon verkligen, verkligen menade det. Puberteten kommer och svaret uppenbaras. Hon faller av. Vi ägnar de kommande tio åren med att be att hon besinnar sig.

Att säga åt någon att be Jesus komma in i sitt hjärta får ett väldigt karakteristiskt resultat: avfall. Bibeln säger att en som blivit verkligt frälst sätter handen till plogen och ser sig inte om, eftersom han passar för tjänsten. Med andra ord, en sann konvertit kan inte falla av. Om en person faller av, steg han ju aldrig på i första taget.

”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse.” (2 Kor 5) Inget avfall där inte. Håll i er nu:

med väldigt få, om några, undantag, är den som bett Jesus komma in i sitt hjärta för att bli frälst…inte det. Om du bad Jesus komma in i ditt hjärta för att du hörde att det är vad man måste göra för att bli en kristen, har du blivit felinformerad. Om du nånsin sagt till någon att be Jesus komma in i hans hjärta (som jag gjort), har du skapat en falsk konvertit.

Här är anledningen:

1. Det står inte i Bibeln. Det finns inte en enda vers som ens antyder att vi bör be en bön för att bjuda in Jesus i våra hjärtan. Vissa använder Upp 3:20 för att säga till oss att Jesus står utanför våra hjärtans dörr och ber att få komma in. ”Se, jag står vid dörren och klappar på.” Det finns två anledningar till att den tolkningen är fel.

Sammanhanget visar att dörren Jesus klappar på är församlingens dörr, inte människans hjärta. Jesus klappar inte för att komma in i någons hjärta utan för att ha gemenskap med sin församling. Även om sammanhanget inte visade detta, skulle vi tvinga in en betydelse i texten (eiseges). Hur vet man att det är vårt hjärta han klappar på? Varför inte bildörren? Hur vet man att han inte klappar på vår fot?

Att antyda att han klappar på dörren till vårt hjärta är påtvinga texten en innebörd som helt enkelt inte finns där.

Bibeln instruerar oss inte att be Jesus komma in i vårt hjärta. Bara detta skulle lösa frågan, men ändå, här kommer nio anledningar till.

2. Att be Jesus komma in i ditt hjärta är en mening utan mening. Vad betyder det att be Jesus komma in i ditt hjärta? Om jag yttrar den rätta besvärjelsen kommer Han på något sätt in i mitt hjärta? Är det bokstavligt?

Bor han i övre eller nedre kammaren? Är detta en metafysisk upplevelse? Är det bildligt? I så fall, exakt vad betyder det? Medan jag är säker på att de flesta vuxna människor inte kan uttala betydelsen, är jag säker på att inget barn kan förklara det. Pastor Dennis Rokser påminner oss om att små barn tänker bokstavligt och kan lätt bli förvirrade (eller skrämda) av tanken på att be Jesus komma in i sitt hjärta.

3. För att bli frälst, måste man omvända sig (Apg 2:38). Att be Jesus komma in i sitt hjärta förbigår kravet på omvändelse.

4. För att bli frälst, måste man förtrösta på Jesus Kristus (Apg 16:31). Att be Jesus komma in i sitt hjärta förbigår kravet på tro.

5. Den som felaktigt tror att han är frälst kommer ha en falsk känsla av säkerhet. Miljontals människor som uppriktigt, men felaktigt, bad Jesus komma in i sina hjärtan tror de är frälsta men har svårt att känna säkerhet. De lever i tvivel och fruktan för att de inte har den Helige Ande som ger dem frälsningsvisshet.

6. Den som ber Jesus komma in i sitt hjärta kommer sannolikt inte passa in, bli bitter och avfallen. Eftersom han inte blev frälst av att recitera en standardiserad bön, kommer han bli bitter och besviken på Jesus, Bibeln, församlingen och andra troende. Det sista har blivit värre för dem än det första.

7. Det framställer Gud som en tiggare som bara hoppas att du kommer släppa in Honom i ditt upptagna liv. Denna presentation av Gud berövar Honom Hans suveränitet.

8. Kristi sak förlöjligas. Besök en ateistisk webbsida och läs hedningarna som hånar ”Hur vågar de där kristna säga åt oss hur vi ska leva när de skiljer sig mer än vi? Vilka är de att säga att homosexuella inte får adoptera barn när tiotusentals föräldralösa barn inte blir adopterade av kristna?” Pånyttfödda troende adopterar barn och skiljer sig inte. Folk som ber Jesus komma in i sina hjärtan gör det. Jesus blir hånad när falska konvertiter ger Honom ett dåligt namn.

9. Evangelisationens sak hindras. Medan det säkert är lättare att få församlingsmedlemmar genom att säga åt dem att be Jesus komma in i deras hjärtan, försök att vädja med någon att göra den här dagen till frälsningens dag. Gör dig beredd på ett smärtsamt svar. ”Varför skulle jag bli en kristen när jag har sett så kallade kristna bete sig värre än en hedning?” Folk som ber Jesus komma in i deras hjärtan ger hedningar ursäkt att inte omvända sig.

10. Detta är det läskiga. Folk som ber Jesus komma in i sina hjärtan blir inte frälsta och kommer gå under på Domens Dag. Vad tragiskt att miljontals människor tror de har det rätt ställt med Gud när de inte har det. Hur många människor som ropar ut ”Herre, Herre” på domedagen kommer vara ”kristna” som bad Jesus komma in i sina hjärtan?

Så, vad måste man göra för att bli frälst? Omvända sig och förtrösta. (Hebr 6:1) Bibeln tydliggör att alla människor måste omvända sig och lägga sin förtröstan på Jesus Kristus. Alla har ett ”tomrum i sitt hjärta,” men det tomrummet är inte förnöjsamhet, uppfyllelse och frid. Varje människas hjärteproblem är rättfärdighet.

Istället för att predika att Jesus uppfyller, måste vi predika att Gud dömer och att Jesus tillfredsställer Guds dom…om en människa omvänder sig och lägger sin förtröstan på Honom.

Om du läser detta och har bett Jesus komma in i ditt hjärta, är chansen stor att du fick en andlig kick för en stund, men nu brottas du med att läsa din bibel, ge tionde, vara i kyrkan och be. Kanske fick du höra att du skulle få förnöjsamhet, mening och ett bättre liv om du bara bad Jesus komma in i ditt hjärta. Jag är ledsen, men det var en lögn.
——–

HaFo kommentar:

Men nu måste jag reagera och uppmana:

Hold your horses! Med anledning av det senaste mailet!

Jag sensar, att detta är starkt påverkat av någon representant för den falska utkorelseläran ala Calvin ..eller?

Där kan man inte följa Guds Ord i Joh. 1 :12 om att ta emot Jesus. För att då heter det att man medverkar till sin räddning. Här är det bara i Calvinismen, de som Gud i förväg utvalt till att bli räddade som gäller.

Nå, jag håller med om, att ord om att ta emot Jesus kan bli vilseledande. Speciellt om det handlar om sammanhang, där man enligt Skriften har ”en annan Jesus, ett annat evangelium, förmedlat av en annan ande, en falsk ande”. Jag menar att det har man såväl i trosförkunnelsen, såväl som i katolicismen och likväl i Calvins utkorelselära.
——

Namnet Jesus är ingen magisk formel ala ”Sesam öppna dig”, så att det skulle vara själva bokstäverna och ljudet av namnet Jesus som likt ett mantra skulle öppna upp in i den andliga världen.

Namnet Jesus – den sanne Jesus – Skriftens Jesus är knutet till Hans person (Gud och människa försonade/förenade), knutet till det liv som ”Guds (all ) fullhet lekamligen”, där Han i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, ”fördömde synden i köttet”, stängde synden ute, som människans ställföreträdare, ur hennes väsen (Något som kommer att nå sin fulla verkan vid hennes kroppsliga uppståndelsen och ingången in i evighetens värld i Guds gemenskap).

Namnet Jesus är knutet till Guds Ord om hur Han som det RENA offerlammet, kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET. Där på korset ”var Gud i Kristus och försonade världen/människorna med sig själv”.

Namnet Jesus är knutet till Guds Ord om en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull, av nåd, genom tro/förtröstan till vem Jesus ÄR och har gjort. När man anropar denne Jesus som identifierad med ovanstående tror jag det ligger en väldig tillgång i att få anropa Hans namn och därmed Hans person.

Jag vill påstå, att den som utifrån Skriften fått tag PÅ VEM JESUS ÄR (FULLT UT GUD – ”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN” OCH FULLT UT MÄNNISKA – ”I SYNDIGT KÖTTS GESTALT” I SIN SYNDFRIA RÄTTRFÄRDIGHET OCH GUDOMLIGHET ”FÖRDÖMDE SYNDEN I KÖTTET” (ROM. KAP. 8) OCH SOM DÄRMED PÅ KORSET, BÄR FRAM DET RENA OFFRET AV EN MED GUD FÖRENAD/FÖRSONAD MÄNNISKA, OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD – DÅ NÄR ”GUD VAR I KRISTUS OCH FÖRENADE VÄRLDEN/MÄNNISKAN MED SIG SJÄLV”

OCH SOM PÅ DENNA GRUND VÄLJER ATT UMGÅS MED JESUS SIN FRÄLSARE, ÄR INBEGRIPEN I SIN FRÄLSARES OCH STÄLLFÖRETRÄDARES JESU KRISTI VERK PÅ KORSET I EN SANN UMGÄNGELSE MED SIN SANNE FRÄLSARE OCH HERRE, SOM KROPPSLIGEN UPPSTOD OCH NU ”SITTER PÅ FADERNS HÖGRA SIDA” OCH HAR UTGJUTIT SIN ANDE I SITT I JESU NAMN!
—–

Jag hade läst Bibeln 4 ggr och var fascinerad av innehållet och Jesu person. Jag upplevde syndanöd så jag nästan tog livet av mig. När jag utropade min nöd och bad Jesus att ta hand om mig, så började jag se i Skriften vem Jesus ÄR och har gjort.

Jag var nog inte född på nytt då, men liksom ”väckt” på ett sätt, som sedermera utvecklades till att jag fick syn på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Då när jag så såg betydelsen av den tillräknade rättfärdigheten från Gud, vid tro av nåd för Kristi skull. Det är då jag idag tror att jag faktiskt blev ”född på nytt”.

Frälst blev jag när Jesus sa att det var fullbordat på Korset. Och när jag upptäckte det och vem som frälst mig, genom sitt offerblod på korset, så blev jag född på nytt och frälsningen blev min personliga egendom idag.

Något liknande scenario uppvisade aldrig UE i sin ”omvändelse”. Därför vill jag bejaka de mail som jag återgett, med en viss reservation inför det sista mailet och som jag här förklarat varför, som jag sätter in ett litet observandum med ett frågetecken där.

HaFoEmail   Mar 10th, 2015 – 10:07 PM h HaFo Mar 15, 2015 – 10:40PM Re: Ekman som sanningssägare


Fortsätter med mail, som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.

Från mailet 1 för att få en viss ordning på mailen:

Jag har nu hittat en mycket viktig ”nyckel” för att kunna förstå varför Ulf Ekman blivit så pass förvänd och hur det kom sig till att han blev så intagen av en ockult andlighet.

Det finns helt klart ännu mycket som man kunde foga samman för att få en ännu meröverskådlig och mer sammansatt bild
av hur det blev så här med Ulf.

Att jag nu förstår en del mera av Ulfs bakgrund, innebär att jag också på något vis, själv har fått syn på ett slags ”nyckel” som också
kan låsa upp delar av min egen bundenhet. Denna ”nyckel” bryter sönder delar av den influens, som Ulf Ekman har haft på mitt liv.

——-

Ulf Ekman blev helt enkelt den 28 maj år 1970 utsatt för en vad man måste beskriva som en ”andlig våldtäkt”, och den person som utför detta grova övergrepp på Ulf är en gammal kompis till honom. Han tränger sig på med en ”frälsningsbön” för den tydligt motvillige och tveksamme Ulf.

Ulf beskriver detta så här :

”Han började be högt om att jag skulle bli frälst”. ”Medan han bad, började jag må illa, det snurrade i huvudet. Jag fick dåligt samvete men upplevde också en våldsam kamp om mitt liv i själva atmosfären i rummet”.

Mailskribentens kommentar:

Redan i detta skede borde Ulf faktiskt ha rusat ut ur rummet direkt! Den psykiska stressen stegras med att skrämma den psykiskt instabile Ulf
genom att måla upp bilder av *******t för honom!

Detta är en beskrivning på ett framgångsrikt ”recept”
för ”tvångskonvertering”. Hur man kan bryta upp ”dörren” och manipulera en vilsen människa och få denne dit man vill.

Detta övergrepp leder till att den tydligt helt oomvände och svårt labile Ulf ännu mer öppnas upp för att sedan småningom ta emot en ockult andlighet, delvis på grund av en medfödd ”predisposition”, som han har i grunden, medfödda psykiska, och själsliga svagheter, som gör honom vidöppet sårbar för en kraftfull förförelse.

Och om man nu jämför med hur Paulus gick tillväga i sin verksamhet, så ser man hur det ska gå till, när det sker på rätt och äkta sätt:

”Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.

Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft”.

Finns inte ett spår av detta äkta som Paulus skriver om i det som Ulf utsätts för!

Konsekvenserna av detta ”andliga övergrepp”, denna ”tvångskonvertering”, som Ulf genomgår blir helt fruktansvärda, och får katastrofala återverkningar
som drabbar många människor under åren som sedan kommer!

Ulf Ekman blev initierad, ”döpt” till en ockult andlighet, på grund av att hans sinne blev manipulerat och uppbrutet med våld. Hans sjuka verksamhet genom årtiondena lämnar också helt följdriktigt spår av skadade,
trasiga ”andligt våldtagna” människor efter vägen där som han dragit fram.

Ulf representerar en andlighet som inte ”knackar på dörren”. Den andlighet som Ulf representerar, ”sparkar in dörrar” med våld, för att skövla,
förföra, krossa och förgöra.

Ulfs sinne och samvete blev en gång så pass på trampat, överkört och svårt kränkt, så att han sedan inte längre kunde känna den empati, som erfordras för att kunna känna en sund medkänsla. Därför så bryr han sig inte heller egentligen om de offer, som han lämnar efter sig.

Ulf Ekmans ”andliga karriär föddes ur ett våld och övergrepp”. Det är också den signatur, som därefter blir det kännetecken som beskriver
hans kommande väg genom livet, klor av järn under fårpälsen. Klor färdiga att slita sönder.

Den svårt kränkte kränker, utan att kunna känna sann empati och medkänsla. Ett okänsligt men ändå, ett brännmärkt samvete, vill omedvetet
brännmärka också andras samveten. Och detta utan att förstå vems ärenden man därmed går och vems agenda som därmed vinner mark.

”Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra”

Den ”andligt våld tagne” utför också ”andlig våldtäkter” på andra, utan att kunna känna empati och medkänsla. Det blir till en person som krossar, förtrampar, förför och förför.

Ulfs medfödda psykiska sårbarhet, hans på trampade, överkörda och svårt kränkta samvete som gjorde honom så öppen för ockulta ormbett,
dessa saker sammantaget gör nu att det dödliga farliga giftet från dessa ockulta ormbett, som han ådragit sig, sitter så djupt och hårt inbäddat i
hans själsliv, så bara ett mirakel skulle kunna befria honom.

Ulf Ekman har efter sin falska ”omvändelse” varit styrd, driven och inspirerad av dessa ockulta krafter som intog honom när han senare för sig själv hemma på sitt rum bad att ”Jesus” skulle komma in i hans liv som ”Herre”. Tyvärr så var det ju helt fel ”Jesus” som kom! Inte Skriftens Jesus, utan vad Skriften uttrycker som ”en annan Jesus”, med ”ett annat evangelium”,förmedlat av ”en annan ande”.

Ulf har sedan efter detta fatala misstag inte heller lyssnat på de varningar som han har fått under åren om att han borde omvända
sig från denna olycksväg som han nu är inne på. Han körde istället vidare med trosförkunnelsens förförelse från Hagin, Sten Nilsson, Copeland etc. etc.

Och denna ovilja att omvända sig har inneburit att han hela tiden ännu mera förhärdat sitt mer eller mindre redan förstörda samvete!

Så här säger Bibelns Jesus:

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem.
Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan
inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem”. Och då handlar det inte om frukt = resultat och matrikelökning! Det handlar Andens frukt av kärlek, glädje frid. etc.

”På deras frukt skall ni alltså känna igen dem”!

Ja nog ser man ju på frukten hur det riktigt är ställt med Ulf Ekman!

Jag relaterar till vad som tidigare skrivits:

”Ulf Ekman kom inte till tro på den sanne Jesus och lärde känna honom utifrån skriften vid tiden för sin ”omvändelse”. Dessvärre var
det ju istället så att han den sista lördagen i maj 1970, befinnande sig i ett emotionellt mycket genomgripande exalterat tillstånd,
blev intagen av en främmande ande av ett ockult slag, som sedan dess följt honom genom livet.
———

Slut på ett av flera mail, som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.

HaFoEmail   Mar 15th, 2015 – 10:40 PM h HaFo Mar 15, 2015 – 11:00PM Re: Ekman som sanningssägare

Från mail 2 som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.


En ”ockult motreformator till Luther”

Jag måste kommentera det här med Ulf och katolicismen. Det är nog en bra beskrivning på det som Ulf har sysslat med under årtionden, om man säger att:

”Ulf Ekman utvecklas mer och mer till en ockult motreformator till Luther”.

Egentligen så har han hela denna långa tid också på Livets Ord varit just precis det. En ”ockult motreformator till Luther”.

Dessutom en extremt giftig och farlig sådan. Just på grund av denna så pass väl maskerade dubbelhet, som så lätt tycks dupera så många människor.Jag vill citera dig Hafo:

Frälst blev jag när Jesus sa att det var fullbordat på Korset. Och när jag upptäckte det och vem som frälst mig, genom
sitt offerblod på korset, så blev jag född på nytt och frälsningen blev min personliga egendom idag.

Något liknande scenario uppvisade aldrig UE i sin ”omvändelse”… Var det därför att Ulf inte alls egentligen mötte den sanne Kristus och
lärde känna honom utifrån Skriften, som han aldrig har förstått den tillräknade rättfärdigheten från Gud, utan istället föll in i Hagins
förförelser, om att man ”blir verkligt rättfärdig, syndfri och ren i sitt egentliga jag, sin egen ande”? Vilket lögnaktigt skräp som fört så många vilse!

Mailskribentens kommentar:

Just precis så är det, Ulf Ekman kom inte till tro på den sanne Jesus och lärde känna honom utifrån skriften vid tiden för sin ”omvändelse”. Dessvärre var det ju stället så, att han den sista lördagen i maj 1970, befinnande sig i ett emotionellt mycket genomgripande exalterat tillstånd, blev intagen av en främmande ande av ett ockult slag, som sedan dess följt honom genom livet!

Det är ju faktiskt absolut av helt noll och intet värde att han sedan, så småningom använder sig av så mycket som är så riktigt teologiskt och rätt på ytan, när han driven av en helt fel ande, framför detta som ibland ser så rätt och riktigt ut. Detta gör Ulf så oerhört extremt farlig!

En farlig ”Ulv i fårakläder”!

Det är på grund av denna svåra dubbelhet, som Ekman framför och utstrålar, som de människor som läser något av eller hör honom predika kan bli så slitna itu av tvivel både på sig själv och allting, så man kan bli helt ”förstörd”, trots att man rent ”instinktivt”, fattar att något inte alls står rätt till. Därför kan man bli så söndersliten och undra om man alls tror på rätt sätt, etc.

Själv har jag också för övrigt för mycket länge sedan läst rätt mycket Katolsk mysticism, undra på om jag är lite konstig ibland, för
det kan vara rent extremt farligt att läsa sådant!

När jag tänker efter, så var det efter att jag kommit kontakt med Livets Ords andligheten, som jag också började ”studera” bland annat om Katolska mystiker.

En slump? Knappast, och nu har jag ju faktiskt en viss nytta av vad jag då lärde mig. Jag kan bättre förstå vissa underliga mekanismer såväl i trosförkunnelsen som i katolicismen. Mekanismer som leder in i ockultism.

Lyssnade på en person vid namn Rickard Bennett som är en fd katolsk präst som inte längre kunde uthärda med att vara kvar i Katolska Kyrkan pga
alla svåra felaktigheter och allt ockult elände som han började upptäcka där!

Jag har längre fram i detta mail tagit med ett exempel, där Ulf blandar in en rätt bra teologi tillsammans med en ockult upplevelse, en ockult mysticism, förklädd till Kristen fromhet. Det mycket allvarliga är här, att han själv är driven av denna ockulta mysticism, när han använder sig av en ”from Kristen” terminologi.

”Kristen teologisk förklädnad”, är ju bara så att säga ett ”konstgjort sötningsmedlet”, som ska få människor att ”svälja giftblandningen”.

Det är helt följdriktigt att Ulf nu ”konverterar” till Katolicismen, därtill är han ju som klippt och skuren med sin förvända andlighet.

Ulf startade ut sin andliga resa med en mystik ockult upplevelse, som leder till en övertygelse, leder till ett slags tro, en mycket stark övertygelse. Det bygger inte på en upptäckt på att han skulle ha fått något ljus över någonting i skriften. Därom inget i ”Ulfs omvändelse”.

Någonting som också är riktigt illa med detta är, att Ulf nog rent helt omedvetet gör svår skada med att så öppet marknadsföra sina egna mystiska upplevelser.

Som ju för övrigt inte alls kan kopplas samman med vad skriften säger. Utan utgörs av Ekmans legitimerande av den ockulta tradition av mystik, som finns inom Katolicismen.

Och tillsammans med den ockultism som ligger inbakad i trosförkunnelsen, är detta en förförelse, som tillsammans kommer, att leda fram till att i slutänden vilja få alla människor att inse, att alla religioner har samma ”källa”. Då blir antikrist och den falske profeten glada, över att deras intention synes ”gå i hamn”.

Alla slags mystiker och konstigheter är nog varmt välkomna in i denna kommande supersammanslutning. Men om man inte alls är så mystiskt och konstig av sig,utan helst vill hålla sig till skriften, Bibeln, så är man nog, inte alls så välkommen med på detta vilseförande tåg. De som faktiskt tror på rätt Jesus är nog inte välkomna!

För dessa kan ju faktiskt inte underordna sig Påvens galenskaper! Än mindre underordna sig katolicismens falska lärosystem kring Maria som syndfri, med att åkalla Maria om hjälp i förbön. (Spiritism).

Än mindre vörda, tillbe och se på reliker och Ikoner som bärare och förmedlare av andligt liv (Ockultism). Vem kan hålla med om allt tokigt kring att katolska kyrkan är i sig bärare och förmedlare av andligt liv?

Liksom att vem kan hålla med i tokigheterna med att ritualer i sig själva skulle vara bärare och förmedlare av andligt liv. Det som räddar människan är inget av dess tokiga villfarelser, utan vem Jesus ÄR och utförde PÅ KORSET!
——

Men så här lär förförelsen i katolicismen som nu Ekman bejakar:

Dominus Iesus Paragraf 51:

”Vi definierar och deklarerar för varenda mänsklig varelse att det enda sättet att bli frälst är att helt underordna sig Påven”.

Och ännu mera konstigheter:

Code of Catholic Law – Canon 752:

Can. 752 While the assent of faith is not required, a religious submission of intellect and will is to be given to any doctrine which either the Supreme Pontiff or the College of Bishops, exercising their authentic magisterium, declare upon a matter of faith or morals, even though they do not intend to proclaim that doctrine by definitive act. Christ’s faithful are therefore to ensure that they avoid whatever does not accord with that doctrine.

Fritt översatt:

Det krävs en religiös underkastelse av både intellekt och av vilja till varje lära som Påven eller hans biskopar bestämmer, de representerar det sanna domarsätet och förklarar de saker som gäller både när det gäller tro och moral även om de inte menar att proklamera läran genom någon definitiv handling. Kristi trofasta skall därför försäkra sig om att undvika vad som
inte är i överensstämmande med deras lära.

—–

Ja, hur sjukt är nu inte detta!

Och ja, denna supersammanslutning kommer också i grund och botten vara extremt fientligt mot Judarna, fast det till att börja med nog inte
ser så farligt ut med det.

För det är dit det är på väg!

Det är nog verkligen dags att börja ”klassificera” Ulf Ekman såsom varande den nye ”ockulta motreformatorn till Luther”.

Så nu har vi tydligt börjat att se vad det skulle bli av Ulf, när han växer upp och blir ”stor”. Ulf går i samma ”andliga fotspår” som tex Teresa av Avila, osv. Han utvecklas mer och mer till en ”ockult motreformator till Luther”.

Just Teresa av Avila kallas ju för en ockult motreformator till Luther.

Ekman menade det nog inte först, att han skulle bli en motreformator till Luther. Men likväl är han det idag, som bejakare av den katolicism, som Luther så under hård strid, frigjorde sig från.

Slut på mail 2 mail, som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.

HaFoEmail   Mar 15th, 2015 – 11:00 PM h HaFo Mar 15, 2015 – 11:36PM Re: Ekman som sanningssägare

Mail 3 som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.

Det här handlar om Ulf och Birgitta Ekmans resa till Medjugorje och Siroki brijeg år 2005. Vissa av Livets Ord medlemmar gick nog säkert ”helt i spinn” av både förvåning och upprördhet när de till slut efter massor av år fick reda på det som hände redan år 2005 och som nu lett fram till Ekman konvertering till katolicismen.

——-

Först lite info om Medjugorje ochdess ”Maria uppenbarelser”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91ugorje

”Međugorje är en stad och en församling i södra Bosnien-Hercegovinavid gränsen till Kroatien. Međugorje ligger i staden Čitluks kommun och har strax över 4000 invånare, varav samtliga är kroater”.

http://www.medjugorje.org/

Översatt helt rätt av

Den Medjugorje Web är den allra första hemsida skapades 1995 om Medjugorje,och är fortfarande den största, mest omfattande och besökte Medjugorje hemsidapå Internet.

Sedan 1981, i en liten by som heter Medjugorje, Bosnien-Hercegovina, (karta ) Jungfru Mariahar före och ge meddelanden till världen. Och att dessa år Hon spenderar med oss är en tid avsärskild nåd beviljats av Gud. I Hennes egna ord Hon berättar, ”Jag har kommit för att berättaför världen att Gud existerar. Han är livets fullhet, och att njuta av denna fullkomlighet och fred,måste du återvända till Gud” .

Sedan uppenbarelser började i 1981, över 40 miljoner människor av alla religioner, från hela världen, har besökt Medjugorje och har kvar andligt stärkas och förnyas. Otaliga troende och fysiskt eller mentalt
drabbade, har konverterats och helade.

Du är skyldig dig själv och dina nära och kära, för att undersöka
med ett öppet sinne och hjärta de händelser som inträffar i Medjugorje. Jag inbjuder dig att utforska de över 4000 sidor med information som finns på denna webbplats, och bestämma dig om du kommer att svara Our Lady uppmaning till bön, och konvertering.

Slut citat

HaFo kommentar:

Detta är ju förförelse på hög nivå som leder in i spiritism och ockultism! Maria kan inte nå oss idag och inte vi henne. Hon lever som alla kroppsligen avsomnade i väntan på kroppens uppståndelse. Hennes uppgift var att som syndig människa föda den Gudomligt syndfrie frälsaren ”in i syndigt kötts gestalt”, där Han i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ”fördömde synden i köttet”! (Rom. kap.8) Och som därmed kunde I SIG SJÄLV; MARIA FÖRUTAN, BÄRA FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS (GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE/FÖRSONADE) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!!!!
—-

Mailskribenten igen:

Till denna mycket ockulta infiltrerade plats reste alltså Ulf och Birgitta Ekman år 2005 och blev tydligen väldigt hänförda!

Det finns en del delade meningar vad Ulf sedan exakt skrev i sitt tackbrev år 2005 till en Katolsk präst i Međugorje, i Bosnien-Hercegovina (fader Jozo Zovko). Vad jag har förstått så var inte Ulf efteråt, så väldigt pigg på att kännas vid detta tackbrev.

Men i stora drag så ska nog denna översättning stämma

http://www.sayyesor.no/spiritual_ekman.html

Ett tackbrev Ulf Ekman skrev till en katolskpräst efter att ha besökt Medjugorje 2005.

Brevet har sedan länge legat ute på katolska hemsidor på kroatiska.

”Min fru och jag besökte Medjugorje och Siroki brijeg, tillsammans med våra vänner från Italien den 18 och 19 mars i år (2005).

Min fru och jag är protestanter, och jag är pastor i Uppsala i Sverige.

På Siroki brijeg mötte vi er och ni bjöd oss till er seminarium som ni höll i er kyrka för en grupp kanandesiska pilgrimer.

Vårt besök till Medjugorje och gudstjänst i er kyrkahar haft stort inflytande på våra liv. Vi blev djupt berörda av känslan av Herrens närvaro.

Som ni kan ana var upplevelsen vi hade i Medjugorjenågot ganska annorlunda från något vi har erfarit i våra liv.

Sanningen om vår Herres Moder blir allt klarare för oss, och viupplever hur kärleken till henne har blivit stor i våra hjärtan.

För vårt förstånd och våra hjärtan är detta en riktig revolution.

Jag är pastor och ledare för en ung och växande protestantisk rörelse, som har stark mission i Ryssland, Central Asien, Indien och Fjärran öst.

Många pastorer respekterar och ser upp till mig, vilket jag tar på stort allvar, medveten om det stora ansvaret Herren har anförtrott mig.

Här i Sverige känner de flesta pastorer inte den benådade Jungfrun. Det är knappt vi nämner henne.

Många blir nervösa när hon nämns, då vårt är antikatolskt sedan 500 år tillbaka. Jag tror att detta måste förändras i vårt land. Men, vi behöver era böner.

Jag ber er be för Sverige – att vårt folk skall öppnas och återupptäcka Jungfrun. Jag skulle vilja komma till Medjugorje igen nästa år. Det skulle betyda mycket för mig om jag kunde tala med er igen och lära av er, och berätta om vad Herren gör i vårt land.

Må Gud välsigna er. I Kristus med er för världens frälsning

Ulf Ekman (Publicerat i tidningen ”Kumstva” – Kallade att älska , Medjugorje)

Slut citat
——–

Mailskribenten fortsätter:

Nu till lite citat om ”frukterna från Medjugorje”

http://www.katoliknu.se/html/artcl_exorcist2.htm

Frukterna från Medjugorje är talrika. Omvändelserna är många. En teolog säger, att här har himlen kommit ner till jorden.

Andra säger om Maria, Vår Fru, inbjuder oss att helt överlämna oss själva till henne, så atthon kan leda oss till Jesus. Är inte detta det väsentliga för det kristna livet?

Det sägs: Utan tvekan? Medjugorje är verkligen en plats, där man lär sig att be men även att uppoffra sig själv, där människor blir omvända och förändrar sina liv.

Inflytandet från Medjugorge har världsvid betydelse. Det är tillräckligt att tänka på hur många bönegrupper, som har kommit till stånd genom inspiration från Medjugorje.

Här sägs:

Vi lever en eftermiddag på så sätt som man lever i Medjugorje. Det finns redan 700 eller 750 människor.

Vi mediterar alltid över Vår Frus budskap den 25:e dagen i månaden, och jag läser alltid detta budskap i relation till en mening från evangeliet, ty vår Fru säger inte något nytt. Hon inbjuder oss att göra detsom Jesus tänkte, att vi skulle göra. Grupper sådana som min finns över hela världen.

Är det sant, att Medjugorje är en ”stor munsbit” för Satan? Säkerligen. Medjugorje är en fästning mot Satan.

Satan hatar Medjugorje, eftersom det är en plats för omvändelse, för bön och för förändring av livet. Skulle du vilja ge oss ditt råd?

HaFo kommentar:

Hur kan det bli så vilset, så att vad satan framför, förvandlas till ”en plats för omvändelse, för bön och för förändring av livet.”

översättning till svenska av Gunilla Gren från

The Medjugorje Web http://www.medjugorje.org
—-

Slut från Mail 3 som nått mig med anledning av programmet på TV om ”Min sanning” med Ulf Ekman.

HaFo kommentar:

Det är ju helt sjukt hur Ulf Ekman här dras med till att fortsätta sin ”förförelsekarriär” som företrädare för trosförkunnelsen,
nu bara rusa vidare med förförelsen från katolicismen. Förklaringen kanske återfinns i de mail som nått mig och som jag återgett.

Jag personligen kan inte släppa tanken på att det måste ha varit något speciellt, som Ekman utlovats i Israel i mötet med katolicismen och dess företrädare, för att fortsätta på denna ”falska resa”,
från falsk Lutheran till falsk trosförkunnare, till nu falsk förkunnare av katolicismen.

Vad som egentligen händer här, återstår att se!!

Dagen efter att Ulf konverterat, så gick påven ut och sa att det nu inte var skrivet i sten, att man måste vara ogift för ”att nå en topplacering” på den katolska arenan.

Nu har påven lanserat att han snart ska gå i pension. Vem blir då näste vilseförande påve, den falske profeten i ändtiden, som får människor att tillbe, en annan, en istället för Kristus????

Inte kan det väl vara den utifrån mailen ovan, förförde och ockult och spiritism bejakande Ekman???

Nja, nog borde det vara mer komplicerat, när den slutlige falske profeten som ska få människorna att tillbe antikrist – den falske världsfrälsaren som ordnar upp de flesta av världens problem, träder fram – eller?

HaFo

Emai