Isik Abla

h HaFo Aug 29, 2012 – 6:41PM


Jag fick en förfrågan om jag har info kring vad Isik Abla står för och förmedlar och fick understående länk bifogad:

http://nyhem.media.fnf.nu/4/nyhemsveckan_2012/27

Jag hade ingen vetskap kring detta och sände därför ut lite förfrågan till några som jag känner förtroende för.
——-

Min egen (HaFos) första reaktion var följande:

Vad jag bara instinktivt och av ohejdad vana reagerar på, oavsett hur riktig än undervisning som man har, från Isik Abla, är att här talas om en väldig väckelse i sluttiden.

Jag kan inte finna att det är vad Bibeln talar om i ändtiden. Utan att vad Bibeln talar om och varnar för, är det avfall som ska hälsa den falske Messias, en annan, en i stället för Kristus välkommen. Vad jag tror handlar om väckelse i ändtiden, är att bli varse och att varna för denna förförelse mitt i att man aldrig slutar peka på vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”all fulhet – [Guds fulhet] – lekamligen) och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset !!
—–

Har så tills vidare fått in följande från mail:
——

Mail 1 kring vad Isik Abla står för och förmedlar:

När det gäller Isik Abla är jag precis som dig skeptisk, så jag har lite tittat på hur hon marknadsförs. Jag sätter ett väldigt stort frågetecken för hur Isik Abla marknadsförs. Detta är ju ännu ett helt litet material som jag utgår från, men jag ser redan nu en viss illavarslande tendens.
Hon talar om väckelse, ok det kanske kan bli lite väckelse här och där, om hon vore helt seriös så borde hon också varna för ändtidens stora avfall !!

Och vart tog det helt nödvändiga grundfokuset på Korset, Blodet och försoningen vägen när det gäller Isik Ablas framtoning ??

Vad som skulle vara intressant är att få tag i mera detaljer om när Isik Abla mötte ”Jesus”

Citat

– Men den dagen jag skulle begå själmord mötte jag Jesus. Han förändrade mitt liv helt. Helade mig, lärde mig förlåtelse och visade mig sin villkorslösa kärlek.
Slut citat

Mailskribentens undran igen:

Vart tog Evangeliet vägen ? Var finns sanningen om försoningen ? Vart tog fokuset på vad Jesus gjorde på Golgata Kors vägen ?

http://upload.dagen.se/dagen/article.aspx?id=308606

Citat

Hon förvandlar liv i tv

Turkiska Isik Ablas liv förändrades helt när hon mötte Jesus – på Nyhem talar hon om väckelse.

Flydde för sitt liv

Efter ett tag gifte hon sig med en fanatisk muslimsk man, som misshandlade henne ännu mer än hennes föräldrar hade gjort. Till slut flydde hon för sitt liv. Men även i USA, dit hon hade flyttat, utsattes hon för misshandel i olika relationer. Hon bestämde sig för att begå självmord.

– Men den dagen jag skulle begå själmord mötte jag Jesus. Han förändrade mitt liv helt. Helade mig, lärde mig förlåtelse och visade mig sin villkorslösa kärlek.

”Sverige är kallt”

– Sverige är ett väldigt kallt land. Både vädret och när det gäller relationen med Kristus. Gud började tala med mig om Sverige redan förra året, och jag tror att Gud har en otrolig plan för Sverige. Ni kommer att ha en nyckelroll i Europa under de närmsta åren i ett andligt hänseende.

– Gud talade också till mig om att många svenska kristna har en is-upplevelse nu, de har en torr period i deras liv. Men när eld kommer på is så försvinner isen. Även de kallaste hjärtana kommer att smälta för Jesus.

Slut citat

——

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/06/25/Utmanande-budskap-fran-Itsik-Alba/

Citat

På onsdagskvällen predikade Isik Alba i Nyhemshallen och berättade med stor inlevelse om sin omvändelse från muslim till kristen. Berättelsen de mirakulösa ingripandena av Gud lämnade ingen i hallen oberörd.

– När du tror att Gud inte vet var du är, att han inte kan din adress
och du känner dig vilse och bortglömd. Då kanske du är närmare honom än du någonsin kunnat tro. Allt som krävs är en liten bön. – Om du söker Gud med hela hjärtat så kommer du att finna honom, sade Isik.

På torsdagens bibelstudium kom hon med ett mer brännande budskap.
Hon tog avstamp i andra Krönikerbokens sjunde kapitel där Gud säger till Israel att om de omvänder sig från sin ondskefulla väg och ber, så ska han hela landet. – Jag tror att det här bibelordet är för oss troende, menade Alba.

Slut citat

Mailskribentens kommentar igen:

Jag blir illa till mods när jag läser hur Isik Alba formulerar sig om hur man ska hitta Gud. Var är Evangeliet, var är det helt nödvändiga grundfokuset på Korset, Blodet och försoningen när det gäller Isik Ablas framtoning ??

Slut från mail 1

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:43PM Re: Isik Abla


Mail 2 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar:

Hittade vad en ”Pastor Ola” skriver om Nyhem och om Peter Halldorf och Isik Abla. Att Isak Abla alls överhuvudtaget rör sig i samma sammanhang som tex Peter Halldorf är i sig tankeväckande och inte riktigt så förtroendeingivande.

Sedan detta att ”Pastor Ola” jämför Peter Halldorf och Isik Abla med varandra och anser att de båda två har ”samma budskap” gör mig ännu mera på min vakt

Citat av Pastor Ola

Bibelstudierna sen… lyssnade på Peter Halldorf och Isik Abla.

Två helt olika predikanter. Två helt olika stilar. Samma budskap. Guds kallelse är på allvar. Halldorf om Jeremias kallelse, som man kan säga nej till men ändå inte. Abla om att Guds eld aldrig faller på ett tomt altare, det kostar alltid ett offer för att se Guds härlighet.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Peter Halldorf och Isik Abla, dessa två har alltså ”samma budskap” enligt ”Pastor Ola”.

”Pastor Olas” favoritböcker talar sitt eget tydliga språk om ”Pastor Olas” andliga omdöme och inspiration:

”Blodsförbundet” av Sten Nilsson, ”The Blood Covenant” av H C Trumbull, ”Fallet Jesus” av Lee Strobel, ”Grunden för vår tro” av Ulf Ekman, ”Tredje vägen” av Tommy Lilja.

Slut mail 2

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:45PM Re: Isik Abla


Mail 3 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar

Citat om Isik Abla

”Men för att rekapitulera historien lite, så kom hon till USA och fick ett jobb på en arbetsplats där alla var kristna.

Där fick hon höra om Guds kravlösa kärlek och nåd och fick en längtan efter att uppleva detta, men trodde att det skulle vara omöjligt för henne att bli en kristen.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

1 Kor 1

17. Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.

18. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Var det faktiskt talet om Korset och vad Jesus där gjorde för hela mänskligheten som så starkt påverkade Isik Abla ?

Eller, var det egentligen bara talet om ”Guds kravlösa kärlek och nåd” som så starkt attraherade Isik Abla ?

Jag får hela tiden när jag läser om Isik Ablas bakgrund och framtoning en känsla av att det är något som fattas:

VAR ÄR FOKUSET PÅ OCH GLÄDJEN ÖVER KORSET OCH VAD JESUS GJORDE DÄR ?

Slut mail 3

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:47PM Re: Isik Abla


Mail 4 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar

Intressant är att se vad för slags personer och sammanhang som Isik Abla anser sig vara inspirerad av. När man läser om alla de olika sammanhang och personer som hon nog faktiskt gör en viss ”reklam för” så får man ett intryck av att Isik Abla inte verkar att ha någon som helst urskiljningsförmåga när det gäller olika sammanhang och personer !!

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HNyOka9L_egJ:www.facebook.com/isikabla+isik+abla+joyce+meyer&cd=3&hl=sv&ct=clnk&gl=se&lr=lang_en

Detta är klippt från Isik Ablas cachade Facebook sida

Inspirational People

Jesus Christ, Atatürk, Mother Teresa, Martin Luther

Mailskribenten kommenterar:

Här finns visserligen Jesus och Luther med, men när man upptäcker de ”275 other” som finns uppräknade på Isik Ablas Facebooksida, och som man måste förmoda att hon också räknar som något slag av inspirationskällor så spårar hon ur riktigt ordentligt !!

http://www.facebook.com/pages/Mel-Gibson/10906914244505

Här finns namn med som tex

Kathryn Kuhlman, Rick Warren, Joyce Meyer, John Piper, Joel Osteen Ministries, Pastor John Hagee, T.D. Jakes Ministries

Hon verkar lovorda sammanhang som tex :

Livets Ord, The Roman Catholic, Russian Orthodox Church, Armenian Catholic Church, Scientology Kilisesi Church of Mary, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
——-

Slut från mail 4.

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:51PM Re: Isik Abla


Mail 5 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar:

Jag har hittat Isik Abla som en av de medverkande på Mohabat TV som är en”online Religious TV station” från Iran. När man bläddrar genom Tv guiden på Mohabat Tv så hittar man Isik Ablas namn som medverkande flera gånger.

Vad för slags sammanhang är då Mohabat TV? Är detta ett sunt och alltigenom
helt Bibliskt sammanhang? Svaret på den frågan blir nog tyvärr ett stort NEJ!

När man upprepade gånger också hittar Joyce Meyers namn i medverkande listan i Tv guiden så blir man genast mera på sin vakt. Joyce Meyer tycks alltså ha fått rätt stort utrymme på Mohabat Tv, Joyce Meyer räknas ju till trosrörelsen

Joyce Meyer har därför också helt naturligt medverkat på Livets Ord

http://livetsordplay.se/play.aspx?idClip=1274

Citat från Livets Ord

Joyce Meyer är en uppskattad bibellärare och resande predikant från St. Louis, Missouri, USA. Författare till över femtio böcker, varav flera bästsäljare och värd för TV-programmet Enjoying Everyday Life som sänds regelbundet över hela världen.

Slut citat
———

Mailskribenten fortsätter:

Det verkar nog tyvärr alltså vara så att tex vad man kan kalla för “trosrörelseandligheten” här i Mohabat Tv i alla fall till en del fått en viss plattform, för att föra ut sitt förgiftade budskap.
——–

När man bläddrar genom Tv guiden på Mohabat Tv så hittar man också
några gånger ”Purpose Driven Life”. Detta måste ju handla om något som har att göra med undervisningen från Rick Warrens bok ”The Purpose Driven Life”

Rick Warrens ”agenda” verkar inte vara den mest ”hälsosamma” om man utrycker det på ett försiktigt sätt!!

http://bibelfokus.se/sv/question/081107-1

Citat

Något av det mest bekymmersamma med Rick Warren är att han är en produkt av den oerhört villfarne Robert Schuller. Schuller är t.ex. av allra högsta graden frimurare, 33:e graden. Warren har en examen från Schullers Institute for Successful Church Leadership, och Warrens fru Kay Warren har i en intervju sagt att Schuller har påverkat hennes make Rick på djupet (s.154-156, A time of departing).

I Schullers skola är kristen mystik en obligatorisk del. Detta är troligen EN av orsakerna till varför Rick Warren helt öppet rekommenderar läsning av böcker från djupa mystiker som Thomas Merton, Henri Nouwen mfl.

Det finns flera andra saker som bekymrar mig med Rick Warren. Dels ser vi hans blinda intresse för katolska kyrkan, hans globaliseringssträvanden, samt hans tvivelaktiga tolkningar av Bibeln med hjälp av den underliga parafrasöversättningen av Bibeln The Message.

Hans samröre med Council on Foreign Relations är också illavarslande eftersom det är en organisation som jobbar för ”den nya världsordningen” med syfte att få en global regering på plats.

Dessutom är Warrens ökande intresse för interreligiösa aktiviteter bekymmersamt. Nedanstående citat indikerar att han tror att alla religioner har samma Gud.

Slut citat från länken (gå in på länken och läs innehållet i dess helhet)
——–

Mailskribenten fortsätter:

Alltså, när det gäller Mohabat Tv, så drar sig Isik Abla inte för att där använda sig av samma plattform som Joyce Meyer eller Rick Warren genom ”Purpose Driven Life”.

Så, hur står det då till med Isik Ablas omdöme och andlighet egentligen!?

Slut från mail 5

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:55PM Re: Isik Abla


Mail 6 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar:

Jag hittade detta om att Isik Abla är programledare på den IBRA-stödda TV-kanalen Kanal Hayat, som drivs av IBRA-media tillsammans med Ljus i Öster och Joyce Meyer. Så här ser man vilken verkligt stark ”direktkoppling” som Isik Abla har till Joyce Meyer. Med andra ord, man kan nog tydligen med ett ”visst fog påstå” att Isik Abla jobbar åt självaste Joyce Meyer !!!

Skrämmande är att också Ljus i Öster är så inblandat i detta sammanhang !!

http://tvinterplay.se/movie/show/id/207

Citat

Kanal Hayat Informationsfilm om den turkiska kanalen ”Kanal Hayat”
2007 startades den första kristna kanalen på turkiska, Kanal Hayat. Den drivs av IBRA-media tillsammans med Ljus i Öster och Joyce Meyer.

Slut citat

http://www.nyhemsveckan.se/presentation-isik-abla.html

Citat

Vi har i år den stora glädjen att gästas av Isik Abla. Hon är en förkunnare från Turkiet som arbetar som programledare på den IBRA-stödda TV-kanalen Kanal Hayat.

Slut citat

http://www.ljusioster.se/viewNavMenu.do?menuID=16&oid=542

Citat

Isik Abla till Sverige

Den populära programledaren Isik Abla på Kanal Hayat kommer till Sverige i höst. Den 9-11 september medverkar hon i konferensen ”Till jordens yttersta gräns” i Centrumkyrkan i Falun.

Isik Abla har för övrigt nyligen börjat med direktsända program där lyssnarna kan ringa in och ställa frågor. Det har blivit mycket populärt. Mer info på

www.centrumkyrkanfalun.se.

Slut citat

Slut från mail 6

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 6:59PM Re: Isik Abla

Mail 7 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar:

Joyce Meyer är med och driver Kanal Hayat där Isik Abla är programledare.
Detta gör att det är ytterst intressant att veta vad Joyce Meyer själv står för ! Inte lär väl Kanal Hayat ha en programledare som avviker från Joyce Meyers egna grundläggande teologiska värderingar och andlighet!

Joyce Meyer är en av dem som Lennart Jareteg varnar för på sin hemsida:

http://bibelfokus.se/

Lennart anser att Joyce Meyer kan jämföras med Kenneth Copeland , Kenneth Hagin, Linda Bergling, Benny Hinn, Creflo Dollar.

Här nedan så har jag tagit med bara några av dem som Lennart varnar för, den kompletta längre listan finns på denna länk:

http://bibelfokus.se/boktips

Citat av Lennart Jareteg

Läs absolut inte böcker (eller band, video, CD, DVD etc) från dessa farliga förkunnare! Varför lyfter jag fram dessa? Jo, eftersom de står för villfarelser som leder bort från en sund, frisk tro och barnaskapet hos Gud. Det är vad jag själv sett och hört. Vill du vara rädd om din tro så läs inget av dessa. Har du en kallelse från Gud att avslöja villoläror så kan det finnas en anledning till att läsa dessa författare.
———————————–

Joyce Meyer (trosrörelsen), Kenneth Copeland (trosrörelsen), Kenneth Hagin (trosrörelsen), Linda Bergling (trosrörelsen, ”New age-kristendom” )

Slut citat
———

Mera citat av Lennart

http://bibelfokus.se/givande

”Förbannad är den som håller inne sin säd” var ett annat citat Ekman drog till med. Du kan få mer och mer för att kunna ge mer och mer, sa Ulf Ekman vidare. Det här lever han kanske inte riktigt efter själv, för vad jag förstått behåller han en stor del för sig själv.

Ännu värre är det med förkunnare som Benny Hinn, Joyce Meyer, Kenneth Copland, Creflo Dollar och många andra. Flera av dessa har enorma lyxvilllor, egna jetplan, osv.

Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter:

Här har jag tagit en hel del info som visar på vilken Satanisk lära som Joyce Meyer framförde förr i tiden:

http://www.forgottenword.org/meyers.html

Översatta citat av Joyce Meyer här:
——–

”Du kan inte komma till himlen om du inte tror av hela ditt hjärta att Jesus tog din plats i *******t”
——–

”När Jesus hängde på korset, tog han vår synd på sig. Gud kan inte stanna i närvaro av synd.”
——-

“När Jesus tog vår synd, var han skild från närvaron av Fadern … Jesus tog dina synder och alla andras synder på sig och han kände Faderns frånvaro”
——–

”Under den tiden han var i *******t, dit du och jag förtjänade att gå (juridiskt) på grund av vår synd. Han betalade priset där. . . ingen plan var för extrem. . . Jesus betalade på korset och i *******t ”
——-

”Gud steg upp från sin tron och sade till de demoniska makter som plågade Guds syndfria Son, ” Låt honom gå. ”
——-

Sedan kom den Allsmäktige Guds uppståndelsekraft och gick igenom *******t och fyllde Jesus. . . Han återuppstod från de döda – den första pånyttfödda människan”
——-

Slut citat

HaFo kommentar:

Detta är ju så fullt av gift från trosförkunnelsen som det någonsin kan bli!!
——-

Mailskribenten fortsätter:

Så här säger Joyce i en booklets från 1991

http://www.endtime-prophets.com/joycemeyer.html

Citat:

”There is no hope of anyone going to heaven unless they believe this truth I am presenting. You cannot go to heaven unless you believe with all your heart that Jesus took your place in hell”

Översatt

”Det finns inget hopp för någon att komma till himlen om de inte tror denna sanning jag lägger fram. Du kan inte komma till himlen om du inte tror av hela ditt hjärta att Jesus tog din plats i *******t”

——–

Mailskribenetens kommentar:

Har dock hittat uppgift på att hon efteråt skulle ha ändrat åsikt när det gäller Jds. Andra åter menar att Joyce Meyer fortfarande har denna förvända grundläggande syn när det gäller Jds, bara lite mer maskerat.

Man känner ju igen taktiken från Ulf Ekman! Den som är intresserad att veta mera kan söka på Google med till exempel Joyce Meyer Jesus died spiritually

Slut från mail 7

Forts ang. vad Isik Abla står för och förmedlar
h HaFo Aug 29, 2012 – 7:05PM Re: Isik Abla


Mail 8 ang. vad Isik Abla står för och förmedlar:

Jag har forskat på Isik Ablas Facebook sida för att hitta info om hur det står till med hennes inspirationskällor.

Hittar Kathryn Kuhlmans namn på listan över vilka personer som Isik Abla gillar. Här på listan finns också Ulf Ekmans namn med och flera stycken mer eller mindre andra kända villolärare Tex Sid Roth’s It’s Supernatural.

Vill man få en helhetsbild av vilka personer som Isik Abla lovordar och gillar så klickar man först på länken:

http://www.facebook.com/isikabla/favorites

Man loggar sedan in med sitt eget Facebook användarnamn och lösenord och söker upp infon om Isik. När det gäller hennes favoriter och favoritböcker, så visas inte alla, utan man måste klicka på ”mer” för att få se alla.

Vill man dessutom veta mer om alla dessa från hennes synvinkel ”Inspirerande personer”, så måste man klicka på ”Andra sidor” och sedan vidare på ”Annat”, och sedan på ”och 281 till”.
—–

HaFo kommentar:

Det är ingen uppmuntrande läsning vilka som för henne är “inspirerande personer”!
—–

Mailskribenten fortsätter:

En av Isik Ablas favoritböcker heter ”The Secret”. The Secret är skriven av Rhonda Byrne Boken och dess författare Rhonda Byrne avhandlades på ”Din Åsikt” redan så tidigt som år 2008

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=949494&cmd=show

Citat:

”THE SECRET”, synes, som så riktigt i inlägget ovan sägs, påminna väldigt mycket om ”trosläran” i trosförkunnelsen (se under ”Artiklar” och där på ”Vägar till framgång” på

http://hem.spray.se/harry.forsgren/ )

Slut citat
—–

Mailskribenten fortsätter:

Denna bok är alltså en av Isik Ablas favoritböcker. Inte är det väl månne så att Isik hämtar en viss inspiration och kunskap (och kraft till framgång) från innehållet i denna bok ?!

Se:

http://www.vaknasverige.se/2010/10/20/ett-underbart-bedrageri-new-age-peale-faktorn/

Andreas Frost har här sammanfattat och översatt Warren Smiths bok A ”Wonderful” Deception”. I denna bok av Warren Smith tas tex innehållet Rhonda Byrnes bok (som alltså är Isik Abkas favoritbok) upp och analyseras:

Citat

Det är Esther Hicks och en grupp ande-guider vid namn ”Abraham” som hjälpte till att inspirera Rhonda Byrnes Oprah Winfrey-rekommenderade bästsäljare The Secret från 2006.
——

Saddleback-apologeterna kanske hoppades att hela ”som ovan, så nedan”-problemet skulle försvinna – men det gjorde det inte.

Uttrycket ”som ovan, så nedan”, med dess mystiska Gud, ”inom allt” innebörd, framträdde på framsidan av författaren Rhonda Byrnes bästsäljare, The Secret.

Som jag nämnt tidigare var The Secret väldigt inspirerad av den undervisning som gavs genom en grupp ande-guider vid namn ”Abraham”, kanaliserad med hjälp av New Age-mediumet Esther Hicks – samma Esther Hicks som Neale Donald Walsch lovordade (tillsammans med Peale) angående ockulta manifestationer.

Denna Hermes Trismegistus ”som ovan, så nedan” – hemlighet uppdagades och underströks av författaren Rhonda Byrne när hon på baksidan av sin bok skrev:

”Du är Gud i en fysisk kropp.”

Slut citat
—–

Mailskribenten fortsätter:

Enligt Rhonda Byrne, som Isik Abla bejakar, så sägs alltså:

”Du är Gud i en fysisk kropp”. (Vi är gudar – läran enligt Trosförkunnelsen!) Såna förvända anspråk lär nog tex Joyce Meyer kunna hålla med om. Och, tyvärr så misstänker jag att Isik Abla är en hel del inne på samma linje, jag vet inte varför hon annars skulle ha placerat denna The Secret, bland sina favoritböcker.

——-

Mailskribenten forsätter:

Mer om Rhonda Byrne som alltså skrivit boken The Secret, som Isik Abla lovordar!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne

Citat från Wikipedia

Rhonda Byrne, född 12 mars 1951, är en australiensisk tv-producent och författare. Hon har varit verksam vid Nine Network Australia och sitt eget produktionsbolag Prime Time Productions. Hon är mest känd för sin bok och tillhörande film Hemligheten (The Secret, 2006).

I denna presenteras new age-konceptet lagen om attraktion. Boken blev uppmärksammad i media, bland annat i The Oprah Winfrey Show och har sålt miljontals exemplar. Filmen, som släpptes på DVD, blev också en storsäljare.
Sammantaget har de lett till vad som kallats en ”väckelserörelse”. 2010 publicerades uppföljaren The Power (på svenska Kraften).

Byrne listades av Time Magazine 2007 som en av årets 100 mest inflytelserika personer. Enligt kritiker är Hemligheten potentiellt farlig pseudovetenskap.

Slut citat
————-

HaFo kommentar så här långt:

Hela sammanhanget kring Isik Abla är ju way out of line, beträffande sann kristen tro! Märkligt att hon blir inbjuden till att medverka på Nyhemsveckan, utan att dess företrädare och arrangörer, ens tydligen bemödat sig om att kolla upp vad hon egentligen står för, förmedlar och vilka människor och sammanhang som hon lovordar och ställer sig bakom!

Nog är det i mina ögon stor risk för att Isik Abla är med i att förbereda vad Bibeln talar om och varnar för:

Det avfall som ska hälsa den falske Messias, en annan, en i stället för Kristus, en falsk världsfrälsare välkommen!?

För att inte säga att Isik Abla är ”guilti by association”, så skulle det vara intressant att höra ett klart uttalande från henne om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och hennes syn på betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset!! ”Kristi kropp för dig utgiven – Kristi blod för dig utgjutet” PÅ KORSET!!

Det skulle också vara intressant att höra hennes förklaring, till att hon samverkar med så många uppenbara villolärare och förförande sammanhang. Har någon info kring dessa spörsmål så vore det välkommet!

HaFo
h HaFo Aug 30, 2012 – 7:40PM Re: Isik Abla


På Ablas Facebook finns lite om hennes syn på försoningen:

”Jesus bought my soul from Devil on the cross with His blood. He paid the price”

”Jesus köpte min själ från Djävulen på korset med sitt blod. Han betalade priset”.

HaFo kommentar:

Vad Isik Abla här säger låter så bedrägligt riktigt vid en hastig blick på meningen. Frågan är bara hur man ska tolka detta underligt formulerade yttrande?

Till vem menar egentligen Isik att Jesus betalade priset ???

Antagligen ligger i denna mening den betydelse som Stig Andreasson varnar för:

http://www.midnattsropet.se/2008/04/korsets-budskap-i-den-religisa.html

Citat

Korsets budskap i den religiösa förvirringens tid

Vem betalades priset till? Det finns några som menat att priset betalades till djävulen. Men inget i bibeln säger så. Detta var något som skedde inom gudomen. Så här står det: ”Gud försonade världen med sig själv”. Man ger djävulen för stor betydelse om man menar att det skulle betalas till honom.

Slut citat

HaFo kommentar:

Återupprepar:

För att inte säga att Isik Abla är ”guilti by association”, så skulle det vara intressant att höra ett klart uttalande från henne om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och hennes syn på betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade – där Gud själv går in och i människans ställe och själv bär fram det offer som HAN avkrävde människan):

En med Gud förenad människas/ Kristi persons kropp och blod på korset!!

”Kristi kropp för dig utgiven – Kristi blod för dig utgjutet” PÅ KORSET!!

På så sätt “var Gud i Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” ( 2 Kor. 5: 17 – 21).

Hur då? Jo genom att Jesus i människans ställe aldrig syndade “frestad i allt dock utan synd” = “född i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria, så “fördömde Han synden i köttet” (Rom. Kap. 8), i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Därigenom kunde Han också bära fram det offer, som enligt GT skulle vara ett RENT OFFER AV GUDS RENA OFFERLAMM I MÄNNISKANS STÄLLE. ETT OFFER INFÖR GUD. FRAMBURET AV GUD SJÄLV I MÄNSKLIG GESTALT.

KRIST KROPP FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET. INTE INFÖR DJÄVULEN, UTAN INFÖR GUD!!

ETT OFFER SOM GUD ACCEPTERAR OCH BEJAKAR, GENOM ATT NU LÅTA FÖRLÅTEN I TEMPLET RÄMNA OCH VISA ATT VÄGEN TILL HANS GEMENSKAP NU VAR ÖPPEN.
——-

Djävulen har inget med detta skeende att göra, utan kan bara hjälplöst åse hur Gud och människa där i Kristi person försonas/förenas och att det offer Gud krävde frambars DÄR PÅ KORSET. ETT OFFER SOM BETALADE SKULDEN INFÖR GUD!! Människan hade ingen skuld till djävulen att betala, ÄVEN OM HAN FÖRSÖKER BEDRA MÄNNISKAN TILL ATT TRO ATT DET ÄR SÅ! HAN FÖRSÖKER ALLTID VARA GUD I GUDS STÄLLE!
——–

Isik Abla säger alltså:

”Jesus köpte min själ från Djävulen på korset med sitt blod. Han betalade priset”.

HaFo:

Desto mer jag begrundar denna dubbelbottnade mening, så står det klart att vad hon egentligen säger är, att Jesus offrade sitt blod inför djävulen, som det pris som “köpte hennes själ från djävulen”.

Är det vad hon menar, så är det ren villfarelse och ett forsök att omintetgöra vem Jesus egentligen ÄR, förfalska vad försoningen och offret på korset egentligen handlar om.

Petitesser? Knappast! Utan det handlar om skillnaden mellan död eller liv i evighetens värld!

HaFo
h HaFo Oct 2, 2012 – 10:48PM Re: Isik Abla


Har fått ytterligare mail från den som läst boken av Isik Abla:
“I Dreamed Freedom”.

Mailskribenten fortsätter utifrån denna bok med:

Citat från Isiks bok:

Jesus offered us eternal life:
He sacrificed His life for us so we will never truly experience death
Hi died in our place. He took our sins to His body.

HaFo kommentar på det citatet:

Vad menar Isik här med att Jesus tog vår synd till sin kropp? Åsyftar hon där trosförkunnelsens villfarande lära, om att Jesus är skild från Gud och syndens natur?? Detta är viktigt att veta för att kunna bedöma vilken ande, vilket evangelium och vilken Jesus som Isik Abla egentligen företräder och förmedlar!

Se

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm

och under häften på

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

“Kan Gud dö – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen”

(Ge gärna kommentar till innehållet i dessa “häften” och ge så även Din syn på vilken Jesus, vilket evangelium och vilken ande som Isik Abla egentligen företräder och förmedlar enligt Din mening, utifrån den info som här når Dig!!)
——

Mailskribenten fortsätter kring ett forsök att bejaka att Isik till äventyrs, skulle vara rätt ute:

Isik ägnar ett helt, men dock ett mycket kort kapitel i boken, kapitel 41
till att beskriva Gud, Jesus, Korset, Försoningen, och detta dock utan att en enda gång nämna Blodet i sammanhanget!?

Alltså när jag rent ytligt läser texten i Kapitel 41, så är det mycket som ser rätt bra ut. Men sedan så slår det mig, Isik skriver hela detta Kapitel 41, utan att en enda gång nämna om BLODET PÅ KORSET !!

Varför undviker Isik att nämna Blodet i hela detta Kapitel, där hon i övrigt nog visserligen faktiskt tar upp Försoningen på Korset! Lägger hon kanske inte alls någon större vikt vid Blodet på Korset? Eller vad är det frågan om ?

Inte heller i Kapitel 42 hittar jag någon sammanfattning där Blodet finns nämnt. Detta ger ett väldigt konstigt intryck. Det finns dock alltså faktiskt en del med i detta Kapitel 41 om vem Jesus Är och vad han har gjort. Men sammantaget så är det här en alldeles för tunn och klen undervisning, när man betänker, att faktiskt Isik blev kallad till Nyhemsveckan som talare.
—–

HaFo kommentar så här långt:

Jag håller med Mailskribenten, om att Ablas anrättning är väl tunn i dagens läge, där man behöver vara noga med vad man menar kring försoningen, mitt i all dagens förförelse kring det temat!!

Frågetecken som jag HaFo tycker uppstår utifrån vad Abla förmedlar, är bl.a följande:

VAD MENAR ISIK MED ATT JESUS DÖR I VÅRT STÄLLE?

1.Är det att Jesus i vårt ställe skiljs från Gud (dör andligen – ala trosförkunnelsen) eller menar hon att det är kroppen och blodet av Kristi person (Gud och människa försonade/förenade), som är det försonande offret?

2.Menar hon utifrån Skriften, att det som försonar/förenar Gud och människa är Krist syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och dennes därmed frambärande av ett RENT offer av Kristi persons – Gud ock människa förenade – kropp och blod på korset!?
—-

Ännu mer oklart blir det ju då, när Isik aldrig vidrör blodsoffret på korset! Då uppstår en undran om hon är påverkad av trosförkunnelsen, där Jesus är skild från Gud, syndens natur och därför först efter himmelsfärden kan bära fram ett RENT offerblod!?

Är det vad hon menar, så är det i så fall ren villfarelse. Jesus bär fram det RENA offerblodet av Gud och människa förenade där på korset! Då när förlåten i templet rämnar och vägen till Gud då igenom offret av KRISTI BLOD, DÄR och inte vid ngt annat tillfälle, öppnas för människan!!

Detta är frågor som skulle behöva få en klarhet kring vad Isik egentligen menar med att Jesus dör istället för oss, som ju samtidigt låter så rätt, OM MAN HAR RÄTT BETYDELSE I VAD SOM LIGGER I DE ORDEN!!

Har Isik här rätt betydelse i de ord som hon förmedlar?? Personligen känner jag mig här väldigt tveksam till vilken Jesus, vilket evangelium och vilken ande som Isik Abla egentligen företräder och förmedlar.

HaFo

Forts Isik Abla
h HaFo Oct 2, 2012 – 10:58PM Re: Isik Abla


Forts Isik Abla med reaktion 2 från den som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”
——

Mailskribenten:

Sedan finns ju det här med denna Isiks ”formel” för hur man blir frälst som jag tycker ser rätt så underlig ut:

“Bara kom till honom och ta emot honom i ditt hjärta. Det är ett enkelt steg i tro. Det innebär ett beslut bara. Det kräver bara vår fria vilja att ge våra hjärtan till Jesus Kristus. När vi gör det kan vi vara i rätt ställning Med universums Gud Vi kan erkännas och kallas söner och döttrar av Gud”.

Slut citat av Isik

Mailskribentens kommentar:

Så enligt Isiks ”formel” så behövs det bara ett enkelt beslut från människans ”fria vilja” för att kunna bli frälst. Sedan så är allt fixat. Och det är människan själv som fixar det genom sitt viljebeslut. Jag tycker nog att Isik Ablas formel för frälsning obehagligt mycket faktiskt påminner om Ellen G Whites yttrande :

Citat från

Re: Ellen G White och Adventismen

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992947&cmd=show

”Allting beror på det rätta valet hos viljan”

”Viljan är inte smak eller lust, utan det är själva valet, den beslutande makten, det är den konungsliga kraften inom människobarnen som verkar lydnad eller olydnad till Gud”
——-
Slut citat

HaFo kommenterar då denna “ytliga omvändelse” och hängivenhet och påstådd betydelse av den egna viljan och gör detta utifrån egen erfarenhet återgivet på:

http://erevna.nu/?p=2052:

I Skriften så är Gud mäktig, att genom sin Ande och Ord, påverka människors sinnen och hjärtan (verka vilja och gärning) och föra dem /mig till tro på Jesus och så att de/jag tar Guds uppmaning på allvar om att ”låta sig/mig försonas med Gud”.

Genom Guds Ande och Ord i en sann undervisning, börjar människan så
höra Hans erbjudande om ”att den som vill han komme och tage livets vatten för intet”, börjar se I Guds Andes ljus över Ordet, Guds uppmaning, att ”de som togo emot (Jesus), gav han rättighet att bli Guds barn och de har blivit födda… inte av någons mans vilja… utan av Gud”.

Man börjar så då i Andens ljus över Ordet, höra Guds erbjudande om att, ”när ni nu har kommit till tro, så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande”.

Man börjar höra utifrån Andens ljus över Ordet, Jesu, Herdens röst och erbjudande om att ”den som KOMMER TILL MIG, honom ska jag sannerligen inte kasta ut”. Man börjar höra Herdens röst om att ”kom till mig alla ni som är betungade så ska jag ge er ro”.

Allt detta är ett verk av Gud ock inget som hänger på människans egen viljekraft och egna förmåga till beslut, utan handlar om människans egna hjälplöshet av förtröstan till den Jesus ÄR.

Det handlar om människans hjälplösa förtröstan till föreningen av Gud och människa i Kristi persons syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och hjälplösa förtröstan till det RENA offret av Kristi persons ( Gud och människa förenade – ”All = [Guds] fullhet lekamligen” – ”Kristus kommen I köttet”) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET !!!

Här har människan inget att bidra med av egna viljebeslut för sin räddning!! Hon är räddad I sin ställföreträdares Kristi syndfra rättfärdighet och Gudomlighet vid frambärandet av Kristi persons (Gud och människa förenade – All = Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen I köttet) RENA kropp och blod på korset!!

Människan får del av detta I en från Ordet hjälplös upptäckt och accepterande/bejakande av vem Jesus ÄR (GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT) OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!!
—-

Här handlar det alltså inte om vid människans räddning, om en fötröstan till “en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande”, som Paulus varnar för och som vi ser företrädas idag på allehanda kristna estrader och verksamheter!

Inte heller handlar det om ritualer/ceremonier, som pekar tillbaka på händelserna på korset. Som att dessa ceremonier, I SIG SJÄLVA, skulle vara bärare och förmedlare av andligt liv och Gudsgemenskap.

DESSA HAR ENBART TILL UPPGIFT ATT PEKA TILLBAKA PÅ VAD DET HANDLAR OM:

DET HANDLAR OM EN SANN HJÄLPLÖS FÖRTRÖSTAN TILL VEM DEN SANNE JESUS UTIFRÅN ORDET ÄR OCH UTIFRÅN ORDET UTFÖR PÅ KORSET.

DET HANDLAR OM VILKEN BETYDELSE AV FÖRSONING/ FÖRENING AV GUD OCH MÄNNISKA, SOM SKER UTIFRÅN MÄNNISKANS NYE FÖRETRÄDARE = KRISTI SYNDFRIA RÄTTFÄRDIGHET OCH GUDOMLIGHET OCH SÅ VILKEN BETYDELSE, SOM DÄRUTIFRÅN DET INNEBÄR, ATT KRISTUS DÄRMED BÄR FRAM ETT RENT OFFER AV KRISTI PERSONS (Gud och människa förenade – All – Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen I köttet) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

KRISTI KROPP FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET – OCH OBS! DETTA SKER PÅ KORSET OCH INTE I NÅGRA SENARE SAMMANHANG ELLER SENARE CEREMONIER OCH RITUALER!!!

Slut citat av Hafo

Forts Isik Abla
h HaFo Oct 2, 2012 – 11:10PM Re: Isik Abla


Forts Isik Abla med reaktion 3 från den mailskribent som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”


Isik Abla synes ha blivit påverkad och inspirerad av Arthur Burt! I Isiks bok ”I Dreamed Freedom” finns ett kapitel där hon beskriver hur hon träffar ”Uncle Arthur”och hur det han då säger åt Isik påverkar henne starkt, så jag förstår nu varifrån Isik fått detta så påtagligt utformade ”koncept” med att ”eld kommer inte till ett tomt altare”och att man helst skall vara som ett vedträd utan namn på altaret för att kunna brinna bra.

Denna ”nya formel för framgång”, som Isik framförde på Nyhem och imponerade på folk, är alls inget som Isik hittat på själv, utan detta kommer helt klart från påverkan av en person vid namn Arthur Burt (Uncle Arthur)

Varför kallas han ”Uncle Arthur”? Tydligen så är det ett smeknamn som han har fått runt om i världen. Han är alls inte någon ”farbror” till Isik Abla.
—–

Viktig fråga dock enligt mailskribenten!:

Är då denne Arthur Burt en person som står för en sund inriktning och som så starkt påverkat Isik Abla och som hon så förmedlar vidare?

Det ser faktiskt inte riktigt så ut måste jag säga, när man ser till de människor och sammanhang som Burt rör sig med:

1.”Arthur” drar sig inte för att röra sig i kretsar där villoläraren Rick Joyner har ett inflytande!

2.Jag ser på Rodney & Adonica Howard-Brownes (villolärare och falska profeter !!) Facebook, att de faktiskt berömmer Arthur Burt!!
—–

Mailskribenten fortsätter så att återge vad Arthur Burt – Isik Ablas mentor och den som hon ser upp till och som hon själv förmedlar av förförelse:
—-

Här är vad Uncle Arthur Burt säger till Isik Abla, när de träffades för några år sedan

Citat av Isik:

“Han sade med sin starka walesiska accent, Syster drömmer du om väckelse ?
Jag teg, men mina tårar började rulla ner för min kinder när jag hörde ordet väckelse. Det hade varit min dröm sedan den dagen då Jesus tände elden i mig i bönehuset.

Han gjorde en paus då, med hög röst, som lät som ett åskväder, sade han, ”Du drömmer om väckelse, mer eld Lyssna nu: eld inte kommer till ett tomt altare.
”Han upprepade,” eld kommer inte till ett tomt altare Vad bringar eld på altaret?

Din aska brinner inte, den tillhör ditt förflutna. Ditt guld är din ära till Gud, och den brinner inte. Eld förfinar guldet, men bränner inte upp guldet. Dina verk brinner inte, de är skräp. Fokusera inte på hur många tusen människor som du predikar för.

Den här mannen visste inte ens mitt namn. Jag hade dykt upp, och han hade accepterat mig. Han sade till mig: ”Om du än predikar för miljoner, elden kommer fortfarande inte att komma.

Endast ved kommer att brinna. Altaret behöver ved. Vad är ved ? ”Han sade:” Veden är oansenlig. Det är ved. Det inte ett namn. Det är dött. En gång levde det. Det var ett träd när det levde men nu är det dött. Frågan är, kommer du att bli den oansenliga veden, villig att brinna på altaret för det perfekta lammet?

När du blir ved, kommer människorna bara att se det ultimata offret, det perfekta lammet. Fadern kommer att bli nöjd och skicka elden, eftersom det perfekta lammets arom kommer att nå ut till himlen och till nationerna.
Men du kommer att vara precis som veden utan namn, villig att brinna för att få ära till Fadern
—————————–

Forts från Burt till Isik:

Din kyrka kommer att skriva historia i denna nation Men kom ihåg, väckelser börjar i garderober, väckelser börjar i små grupper. Elden kommer till den oansenliga veden utan namn. Namnet på det perfekta lammet ska glorifieras
Gud kommer att skicka dig den väckelse som du har drömt om. Du kommer att vara den brinnande veden på altaret

Slut citat
——-

Mailskribenten kommenterar då så riktigt:

Det här låter inte alls som något slags sund undervisning som jag ser det! Jag personligen är helt övertygad om, att Jesu Offer på Golgata Kors räcker till som offer en gång för alla.

Man ska inte dessutom behöva förvandla sig själv till att bli något slags “brinnande ved” på ett ”Altare” för att Fadern ska vilja sända väckelse !!

Men enligt Uncle Arthur, så måste det ännu till ”ved” på ”Altaret” för att det ska kunna bli ett ordentligt resultat! Tydligen menar Uncle Arthur att Lammet ska titta på när ”veden brinner på Altaret”, en ved av offer som människan själv presterat!?

Det låter nog mest som något slags Katolsk mysticism!! Det känns som att någonting är väldigt förvänt med det som Arthur här beskriver och som Isik Abla därmed bejakar och förmedlar!!
——

HaFo kommentar in i just detta ovanstående skeende återgivet av mailskribenten:

Isak säger:

”mina tårar började rulla ner min kinder när jag hörde ordet väckelse. Det hade varit min dröm sedan den dagen då Jesus tände elden i mig i bönehuset.”

HaFo:

Det gäller här, att se upp med vem som ”tänder elden i bönehuset”! Är det den sanne Kristus eller är det ett resultat av det falska plagiat, som ska framträda som en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare, som här ”tänder elden”!?

Med facit i hand, så verkar det som att Isik Abla blev ”tänd av den falske Kristus”!! Den som kan bevisa motsatsen välkomnar jag att göra det!!
——-

Mailskribenten fortsätter:

Ser nog dessvärre ut som att Arthur inte riktigt är i ”sync” med det som Petrus beskriver i sitt första brev 2:a kapitlet:

4. Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är »utvald och dyrbar»; Ps. 118,22. Ef. 2,20 f.

5. och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.
——

Så här står det i Hebreerbrevet

10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. 11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna.

12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.
——

HaFo kommentar så här långt:

Kan bara hålla med mailskribentens ifrågasättanden inför Isik Abla och hennes “mentor” och idol “Arthur” och kan bara bejaka mailskribentens kommentarer och ifrågasättande därutifrån kring Isik Abla med styrkande av Bibelsammanhang!!

Forts Isik Abla
h HaFo Oct 2, 2012 – 11:28PM Re: Isik Abla


Forts Isik Abla med reaktion och kommentar 4 från den som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”
—–

Mailskribenten:

Isik verkar mer eller mindre, mest ut att vara som något slags ”papegoja” som upprepar ”Uncle Arthurs” recept för framgång, och ingen enda i Sverige synes egentligen veta varifrån Isik mer eller mindre rätt av ”kopierat” sitt recept för framgång från den falske ”Arthur”?

Och i Pingst och nyhemsveckan, så sväljer man tydligen detta falsarium med hull och hår!?

(vad säger det egentligen om ledarskapet i Pingst!!?? Är det faktiskt så illa ställt med Pingst idag, så man bara sväljer och förmedlar förförelse, undrar så riktigt mailskribenten!?)
—-

Mailskribenten fortsätter:

Och det ser ut som att när det gäller ”Arthur”, som så starkt påverkat Isik Abla, som att det återigen också handlar om en person som väntar på den (verkligt) stora ändtidsväckelsen ala ”latter Rain, kingdom dominion” etc. etc. av falska slutscenarier, som bara är till för att förbereda människors sinnen och hjärtan till att välkomna en en annan, en i istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen!

Och andliga ledare verkar då bara slå dövörat till och spinner vidare i detta förförelsens skeende!! Man kan bara hjälplöst våndas i detta förföriska skeende och försöka nå enskilda människor, så att de inte hamnar i detta falsarium, som Pingst via Nyhem, Isik Abla och därmed även förmedlar villfarelse via ”Arthur”, som Isiks mentor och idol.
——

HaFo kommenterar så långt i ett bejakande av vad mailskribenten framför:

Detta skeende av förförelse, sker idag antingen under sken av att försvara och bejaka skeendet i Israel, som en ”Messiansk väckelse”. Det sker även under sken av och försvara den falska väckelse som idag drar fram ”under Jesu Kristi namn” med ”under och tecken” (Märk att Skriften varnar just för detta att ”fienden ska bedra jämväl de utvalda genom tecken och under”.

Dessa skeenden drar tillsammans med sig ett falskt sken av väckelse i Israel, bedragna av den falska väckelse, som samtidigt drar fram i den avfallna kristenheten!
—–

Detta sker i dag, i sammanhang där vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) samtidigt blir förvanskat!!!

(Detta i bl.a. Messianska Föreningen, Lars Enarssons verksamhet, Tommy Liljas verksamhet, Peter Ljungrens verksamhet, trosrörelsens verksamhet och där i spåren av Branhams alla förförelsespår som Latter Rain, Manifasted Sons of God, Joels arme, Apostlarörelsen, Profetrörelsen, så via Pensacola – väckelsen ända fram till Florida – väckelsen och Bentleys helt vilda framförelse av förförelse)
—–

Var finns de kristna ledare som idag vågar se detta falsarium, som pågår under ”kristna kanaler” och medier, och som vågar gå emot detta falsarium!! Knappast ngn är min gissning!? Då är man ju helt avkapad från sin försörjning!!

HaFo
——

Mailskribenten fortsätter kring var Isik Abla egentligen hämtat sin inspiration av förförelse från (Arthur Bart):

Isik Abla är otvetydigt påverkad av Arthur Burt. Arthur Burt har väntat på den ”stora väckelsen” ända sedan år 1930! Han har också fått det löftet att han ska få se denna väckelse innan han dör! Frågan är bara vilket slags väckelse han kommer att få se?!

När jag nu har hållit på att forska om Isiks Ablas inspirationskälla Uncle Arthur, så slår det mig hur mycket som denne ”Uncles” framtoning egentligen för tankarna till ”The manifestation of the Sons of God”, ”The Latter Rain movement”, ”Kindom Now”, som är väl dokumenterade förförelser!!
——

Mailskribenten fortsätter:

År 1930 så tillhörde Arthur Burt en grupp som mottog en profetia
om en stor väckelse

http://www.northwestprophetic.com/2011/02/arthur-burt-prophecy-of-1930.html

GIVEN TO A GROUP (Arthur Burt was a part of this group) 1930 – Bob’s Jones birth year!

”THERE SHALL COME A BREATH AND THE BREATH SHALL BRING THE WIND AND
THE WIND SHALL BRING THE RAIN AND THE RAIN SHALL BRING THE FLOODS AND
FLOODS AND FLOODS AND THE FLOODS SHALL BRING THE TORRENTS AND TORRENTS AND TORRENTS.

SO SHALL THEY BE SAVED LIKE FALLING LEAVES FROM THE MIGHTY OAKS SWEPT BY A HURRICANE IN A GREAT FOREST. ARMS AND LEGS SHALL COME DOWN FROM HEAVEN AND THERE SHALL BE NO EBB.”
——-

Mailskribenten kommenterar då så riktigt:

Bob Jones, speaking at a conference in 2009 [and again in 2011], said the FLOODS are movements of the Lord, the Torrents have to do with the end time revival of a BILLION people which the Lord told Bob about in 1975.

A Torrent is a river in extreme flood that cannot be stopped. The parallel of a word being given to a man who is very old, who is told he won’t die before the word comes to pass is the story of Simeon in the gospel of Luke, chapter 2.
——-

Bob Jones retold this story from his own perspective at a conference in Moses Lake last weekend, and he made application of this word to the Pacific Northwest.

Slut citat
—-

Mailsribentens kommentar:

Att Bob Jones också är inne på samma linje som Uncle Arthur är ju också ytterst illavarslande !!

Detta styrks så med Citat av Lennart Jareteg från dennes hemisida

http://bibelfokus.se/synkning

CITAT:

Kansas-profeten Bob Jones kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett”
i en rad andliga ”väckelsevågor” som skulle skölja över hela världen.
Våg två var Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Lakeland outpouring med Todd Bentley var våg tre enligt Bob Jones.

Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter så återge vad Artur Burt (Isik Ablas mentor och inspiratör förmedlar):

Till mera urval från ”Uncle” Arthur Burts extrema påståenden som jag har hittat på internet

Citat av Arthur

”I morse i bön kände jag att jag hörde den Helige Ande säga till mig:
”Stenen har rullats bort och den uppståndna kroppen kommer fram, in i ljuset .. Konkreta bevis för alla att se manifesteras nu i kvarlevans kropp Detta tredje dagens Company kommer att göra mäktiga bedrifter i mitt namn och förhärliga mig”

Bli inte trötta av att göra gott (lyda mig), och snart kommer extrema fysiska bevis av min hand komma över dig och använda sig av dig. Jag kommer att förhärliga mig själv genom ”my remnant company”

Slut citat

Mailskribenten undrar då så riktigt:

Arthur menar då alltså att ”kvarlevan av församlingen” ”uppstått ur graven” i en rent andlig mening då förstås – eller!

Och på grund av att denna ”uppståndelse” har skett, så har det sedan börjat att synas:

”Physical evidence for all to see is now manifesting in the remnant body””This Third Day Company will do mighty exploits in my name and glorify me”

”Do not grow weary in well-doing (obeying me), and soon extreme physical evidence of my hand upon you will avail itself. I will glorify myself through my remnant company”

Slut citat
——-

Mailskribenten reagerar då så helt riktigt:

Detta påstår alltså ”Uncle” Arthur Burt . Detta är alldeles oerhört extrema påståenden!!! Det som Uncle Arthur presenterar måste ju nog kanske vara fråga om ”Manifested sons of God” teologin i något av sin vulgäraste och mest extrema form!!??

Uncle Arthur framtoning ”andas” så mycket av Latter Rain och Manifested sons of God så man kan bli helt förskräckt!

Forts kring Isik Abla och Arthur Burt
h HaFo Oct 2, 2012 – 11:37PM Re: Isik Abla

Forts Isik Abla reaktion och kommentar 5 från den som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”
—-

Mailskribentens inlägg och funderingar kring vilken hemvist av förförelse som Arthur Burt och därmed dennes efterföljare Isik Abla egentligen företräder, klarläggs vidare väldigt mycket av Citat av Lennart Jareteg

http://bibelfokus.se/joel

Inom rörelsen ”Manifested sons of God” trodde man också att vi redan här och nu kunde få den s.k. ”uppståndelsekroppen” som vi skall få först vid Jesu återkomst.

Det gjorde att man inom rörelsen trodde att några av ledarna redan hade fått denna kropp och därmed var odödliga. Men när två av ledarna inom rörelsen dog i en flygplansolycka fick rörelsen av förklarliga skäl en svacka. Tyvärr har Manifested sons of God ändå lämnat efter sig ett bidrag till våra moderna villfarna rörelser.

Teologin lever nu vidare i en något förädlad form inom hela Latter rain-familjen, som hos Profetrörelsen, den Apostoliska rörelsen och Trosrörelsen.

Slut citat
——-

Mailskribenten fortsätter:

Så Uncle Arthur menar alltså att kvarlevan av Guds församling redan har uppstått ur graven och att han fick denna information om ”denna uppståndelse” från ”Den Helige Ande”. ”The stone has been rolled away and the resurrected Body is coming forth, into the light” ”The resurrected Body” ”This Third Day Company”
————————————————-

Detta som Arthur här påstår är en ren lögn!! En lögn som Paulus direkt varnar för!!

Inget slag av uppståndelse av Guds församling har skett, eller kan ens ske, varken ”andligt” eller rent kroppsligt INNAN JESU ÅTERKOMST!!!

2 Tim 2

16. Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet, 1 Tim. 6,20 f. Tit. 1,14.

17. och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det slaget äro Hymeneus och Filetus; 1 Tim. 1,20.

18. ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga. 1 Kor. 15,12.
——

Arthur Burt fick alltså då år 1930 det löftet att han skulle få uppleva en stor väckelse innan han dog. Blir detta den väckelse som definitivt löser upp portarna för Antikrists framträdande undrar mailskribenten?

Citat från

http://www.openheaven.com/forums/printer_friendly_posts.asp?TID=11048

Arthur Burt (Mentor vägledare och inspiratör till Isik Abla påstår följande):

Citat översatt

”Vi kommer inte snart att träda in i den tredje tredje (Lövhyddehögtiden), vi har redan gjort det.

Endast de som har öron till att höra kommer att uppleva det. Du måste ”komma ut” innan du någonsin kan ”komma in”, du måste lämna något gammalt för att komma fram till något nytt.

Gud vill utgjuta det nya vinet, men kommer bara att hälla det i de nya vinläglarna – de som är beredda att ta emot.

”Gud är på väg att göra något helt nytt i musiken, något helt nytt.” ”Vi kommer till en plats för att ledas av Guds Ande i allt vi gör. Detta sker i en rest av troende nu. Bevisen i deras liv av Guds kraft, förmåner och välsignelse blir till vittnesbörd och exempel för kroppen. I morse i bön kände jag att jag hörde den Helige Ande säga till mig:

”Stenen har rullats bort och den uppståndna kroppen kommer fram, in i ljuset ..Konkreta bevis för alla att se manifesteras nu i kvarlevans kropp. Detta tredje dagens team kommer att göra mäktiga bedrifter i mitt namn och förhärliga mig.

Bli inte trötta av att göra gott (lyda mig), och snart kommer extrema fysiska bevis av min hand komma över dig och använda sig av dig. Jag kommer att förhärliga mig genom mitt team i kvarlevan.

Slut citat
—-

HaFo kommentar efter att ha tagit del av ovanstående:

Här är Arthur Burth – Isik Ablas mentor och idol, så vilset ute, så att det knappast ens behöver kommenteras! Kontakta mig om Du känner att denna vilsenhet från Artur, Isiks mentor och vad hon förmedlar vidare, är riktigt och ngt som ska bejakas!!

Forts Isik Abla
h HaFo Oct 2, 2012 – 11:58PM Re: Isik Abla


Forts Isik Abla kommentar 6 från den mailskribent, som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”:

Lägg till detta vad Isik framförde under Pingsts goda minne och framförde på Nyhemsveckan med “FULL SUPPORT FRÅN ANDLIGA LEDARE”, SOM MED FACIT I HAND BORDE INSE HUR DETTA VAR FULLT AV FÖRFÖRELSE!

Det borde man bli varse med info från ovan återgivet, vad villoläraren och den falske profeten Burt, som Isiks vilsne lärare, enligt ovan framfört:

Citat från

http://www.heawenson.com/isik-abla-starkt-budskap-pa-nyhem/

Både igår kväll och idag på förmiddagen, kunde man höra Isik Abla under årets Nyhemsvecka. Isik är en känd TV evangelist i Turkiet som sänder sina program på en av IBRA‘s tv kanaler Kanal Hayat.

Budskapet hon levererade igår kväll var ett härligt vittnesbörd om vad Gud kan göra i våra liv, det budskap hon gav på förmiddagen idag var mera riktat till pastorer och ledare.

Det andades ett ännu större allvar. Hon talade om det andliga läget idag, hur smörjelsen allt mer har bytts ut mot annat. Hur naturlig karisma och en fin utbildning kan ge vem som helst en talarstol i det här landet, det krävs inte en brutenhet och ett korsfästande av jaget.

Hon fortsatte med att visa ett vedträd och förklara att för att vi ska kunna brinna på altaret för Gud så behövs det att vi är vedträd, aska brinner inte, inte heller våra gärningar eller vår lovsång och tillbedjan, endast ett vetekorn som har fått falla till marken och dö kan ge liv till andra.

“Eld kommer inte till ett tomt altare”. Ett vedträd är dött, det har inget namn och söker inte sitt eget. När vi har blivit vedträd för Herren så kommer människor inte att komma ihåg oss när vi talar, de kommer att komma ihåg Jesus.

Slut citat
——-

Mailskribenten reser då så riktigt följande frågetecken:

Så man ser här hur Isik mer eller mindre rätt av kopierat från vad hon lärde sig av Arthur Burt. Är detta sunt och riktigt?? Är Arthur Burt faktiskt ett gott föredöme, en äkta profet??

Och mailskribenten drar så då riktigt, i motsatsförhållande till de vilsna kristna ledare som bejakat och gett Isik Abla utrymme:

DET SER INTE SÅ UT!!!

Och Mailskribenten fortsätter så skrämmande kring vad som idag präglar kristna ledare och kristenheten:

“Och folk tex i Sverige vet inget om varifrån och från vem som Isik hämtat inspiration och ändå bejakar man och ställer fram henne på sina estrader och medier!! – så oerhört skrämmande inför det avfall som kristna ledare idag därmed bejakar och förespråkar!”
——–

Mailskribenten fortsätter:

Jag skickar nu också med lite mera bakgrundsinfo om Isiks inspirationskälla Arthur Burt.

Det ser ut som att man också med rätt så stor säkerhet också kan koppla ihop Arthur med tex samma andlighet som rört sig i tex Lakeland Revival. Detta visar ju på ännu tydligare på hur pass mycket vilse som Arthur Burt är och hur vilset ute som Isik Abla därmed även är!!!
—-

En plats där Arthur Burt har rört sig en del är Hinesville, Georgia i USA. Om vi sedan går tillbaka i tiden till år 2008, så skriver då en person vid namn Clay Sikes om att Arthur Burt hade kommit till Hinesville, det framkommer att det då blev ett möte med sådan kraft att uppenbarelsen kom i form av ”impartion”.

Vad man mera kan se av vad som framkom när Arthur Burt var i Hinesville år 2008 är rätt så avslöjande när det gäller ”Uncle Arthurs” andliga inriktning !!

Av sammanhanget kan man med tillräcklig tydlighet utläsa vilken positiv inställning som Arthur Burt har till villolärarna Katherine Kuhlman, Oral Roberts, Benny Hinn.

Hade Uncle Arthur faktiskt varit en sund förkunnare, så skulle han ju istället starkt ha varnat för dessa människor!! Uncle Arthur legimiterar helt klart villfarelse i spåren av Katherine Kuhlman, Oral Roberts, Benny Hinn, och sedan så säger han dessutom att han är på väg till Lakeland med ett bejakande av Bentleys förförelse!!

Hade Isik Abla faktiskt varit en sund förkunnare, så skulle hon ju starkt ha varnat för dessa sammnhang som Burt förordar, istället för att bejaka dem, genom att bejaka Arthur Burt!

Kanske Arthur trodde att detta i Lakeland kunde handla om inledningen till den stora väckelsen som han väntat på ända sedan år 1930?

Citat

”Arthur informerade oss om att medan ännu en ung man, hade Gud talat till honom om att se slutet på en tidsålder, och början av nästa, att han skulle leva länge nog för att uppleva detta. Han såg i början av det som skulle bli decennier av helande utgjutelser som har varit en huvudbeståndsdel i Kyrkoåldern, Katherine Kuhlman, Oral Roberts, Benny Hinn, och många andra, inkluderande det individuella utgjutande som det vi ser i Florida idag.

När Arthur berättade om detta, tillade han att han var på väg till Lakeland”

Slut citat
—–

HaFo kommentar:

Hur är det möjligt att Pingsts ledare i Sverige, så sväljer med hull och hår förförelsen från den Arthur som bejakar och förmedlar förförelse från Khulman, Hinn, Bentley och som Isik Abla så vidarebefordrar från sin falske mentor och idol!? ”Arthur”!!?? Finns det idag ingen form av koll och sanering av vad som framförs från Pingsts estrader och media??

—–

Mailskribenten fortsätter:

Denna trend bland dagens sk stora och upphöjda förkunnare, att drömma om och predika fram en förväntan på den stora ändtidsväckelsen som inte finns tecknad i Skriften, utan när skriften visar på ett avfall som ska möjliggöra framträdandet av en falsk Messias och falsk världsfrälsare, så är detta som sker i dessa sammanhang inget annat än förförelse av människors sinnen och hjärtan, till att bli mottagliga för det falska plagiatet av den sanne Kristi tillkommelse. Och därtill synes de andliga ledarna idag bara säga ja tack och amen!!??

Detta budskap har blivit som ett slags drog som väcker begär efter bara mer och mer tycks det. Ett slags giftig andlig drog som brännmärker var och en som kommer under dess inflytande.

Massorna ska frälsas, de stora antalen ska samlas in, vart tog individen vägen i allt detta? Vart tog omsorgen på individ nivån vägen? Vart tog Herdarnas sanna personliga omsorg om var och en på ”bottennivå” så att säga?

Och när jag skriver sanna så menar jag verkligen sanna, inte något som bara liknar sant, inte en Herde, som bara bryr sig om mig så länge, som jag håller mig till hans eget (falska) concept.
——

Den senaste tiden har tankarna hos mig mer och mer fokuserats på vad som är kännetecknet för Den Gode Herden, Den Gode Herden bryr sig verkligen om var och en personligen. Om jag än ”hatar mig själv” så älskar han mig.

Om jag än inte tycker att jag kan förlåta mig själv, så vill han hjälpa mig också med detta. Kan jag inte acceptera varken mig själv eller andra, så finns också hjälpen hos Honom!


Har jag än ”tappat” min Bibel och tycker att Ordet har gått förlorat så har dock inte Han ”tappat det”, eftersom Han Är ju Ordet i sig själv.

Här om den Gode Herden, som inte främst söker ”världsvid väckelse”, utan som kallar in vetet och skiljer det från agnarna. Kallar in de individer som hör Honom till vid en sann tro och förtröstan till den Han ÄR och betydelsen för var människa av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET och förmår dem att ta avstånd från förförelse i tiden. Där ligger dagens väckelse!:

Lukas 15

4. Om ibland eder finnes en man som har hundra får, och han förlorar ett av dem, lämnar han icke då de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade, till dess han finner det?

5. Och när han har funnit det, lägger han det på sina axlar med glädje.
—-

Forts Isik Abla
h HaFo Oct 3, 2012 – 12:06AM Re: Isik Abla


Forts Isik Abla kommentar 7 från den mailskribent, som tagit del av hennes bok “I Dreamed Freedom”:

Mailskribenten inleder sin avslutning av mailen:

Och därmed går vi så till nutid

Nu så sent i år 2012 så anordnades i Hinesville ett möte med Arthur Burt

http://www.lighthouseprophecy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=449:arthur-burt-invitation&catid=37:rokstories-frontpage

Written by Clay Sikes

The Changing Wineskin So What’s Next? An Apostolic Meeting with 100 Year Old Arthur Burt. by Clay Sikes.

We are hosting a ‘Gathering’ with Arthur Burt on Saturday, July 7th and Sunday July 8th 2012 in Hinesville, Georgia.

We are hosting this meeting under the direct leading of God’s Spirit and
have some indication that a rich apostolic impartation will take place. It has been our experience with Arthur that it is never about what he brings to a meeting like this, but rather what he leaves behind.

Prayerfully consider attending. See the information below on booking information. We never charge a fee to attend anything we offer, as your only expense will be your time and actual expenses Arthur will have his last writing available at this meeting – ‘A Move Without Ebb.’
————————-

Mailskribenten spinner vidare med sin avslutning och summering:

Som jag tidigare pekat på:

Så är det är uppenbart att man med säkerhet kan koppla ihop Arthur Burt med samma andlighet som rört sig i Lakeland Revival. Detta visar ju på, som jag tidigare visat på, hur pass mycket vilse som Arthur Burt är!!

Jag har, som jag tidigare pekade på härovan, hittat info från en person vid namn Clay Sikes, som berättar om vad som som hände år 2008 när Arthur Burt besökte Hinesville, Georgia i USA.

Jag har översatt en del till Svenska av vad Clay Sikes skriver

http://www.lighthouseprophecy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232:lakeland-transition-church-age-to-kingdomge&catid=65:transition&Itemid=157

Written by Clay Sikes Dear List Members:

Ja, vi går bortom den 3:e Outpouring, och ja, vi har lämnat den tredje dagen, eller den tredje tredje som Arthur har talat om i flera år.

Vi är på väg in i en 4th Dimension slags … Jag ser det, men vet inte exakt vad jag ser – Kingdom Ålder?

Slut citat
———

Hafo kommentar:

“Arthur” och “Bob Jones”, som nämns tidigare härovan, are way out of line – båda två!! De är väl dokumenterade falska lärare, falska profeter! Därmed är även Isik Abla en falsk lärare och falsk profet, som förmedlar vad dessa herrar så falskt står för!

Det hindrar dock inte Pingst från att kalla henne till Nyhemsveckan! Det säger allt om Pingsts ledarskaps “fingertoppskänsla” i den andliga världen idag! Katastrof och delaktighet av förförelse, är nog bara för och mellan – namnet, som gäller Pingst idag!!

Det säger också en del om trovärdigheten hos “Elvor och Janne” som på sin hemsida, menar att Isik Abla är en Guds profetissa, vilket blivit refererat i inlägg tidigare här ovan under detta ämne och som visat sig vara vilset från deras sida med facit i hand!!

HaFo