Guds vapenrustning

HaFo Nov 19, 2012 – 12:21AM

Fick ett mail kring Guds vapenrustning i Ef.6:10-18:

”Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

Ty det är inte varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er Sanningen som bälte och klä er i Rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter Villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt Trons sköld framför er, med den ska ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna. och grip Frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön och be i er anda var stund. Därför ska ni aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.” Ef. 6:10-18.

——-

HaFo:

Ger kommentarer som kanske kan ha betydelse för någon kring detta Bibelsammanhang:


Ef.6:10-18 som här citeras, är verkligen ett sammanhang med fokus på vem Jesus ÄR och hur vi får ikläda oss/tillräkna oss vad Han gjort för oss (betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset).

Det sägs här att Han är Herren (Gud själv kommen i kroppslig gestalt – “all fullhet lekamligen”, “Kristus kommen I köttet” ). Han är därmed i sin egen person “Guds rustning”, som Gud klär oss i, i vår ställföreträdare, oss till godo.

Vi kan inte i oss själva strida mot djävulen. Men vi kan “gömma oss i” Kristi nåd, förlåtelse och tillräknade rättfärdighet från Gud för Kristi skull. Då kan inte djävulen nå oss med fördömelse. Ty “för dem som är i Kristus finns ingen fördömelse” (Rom. Kap. 8) Vi behöver inte frukta de onda andemakterna, eftersom Jesus besegrat dem och gjort dem till skam inför alla på korset (Kolosserbrevet).

Jesus är själv “Sanningen som bälte” ( “Vägen Sanningen och livet”, “Sanningen ska göra er fria” – Johannesevangeliet). Han är själv “Rättfärdighetens pansar” som vi av nåd för Kristi skull blir tillräknade (Rom. Kap. 5).

I Hebr. Talas om Jesus som trons hövding och fullkomnare. Han är alltså i sin person, den “trons sköld” (– vem Han ÄR och vad Han gjort för oss på korset), som vi får hålla fram inför allt och alla.

Jesus är i sin person själv “frälsningens hjälm”, då när “Gud var I Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder…” (2 Kor. 5: 17 21).

Jesus är själv i sin person “Andens svärd” Guds Ord:

“I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud och Ordet var Gud … och ordet vart kött… (Joh. Kap. 1)

Om Du inte redan gjort det, så läs igenom alla “häften” på min hemsida

http://hem.spray.se/harry.forsgren/default.htm

så får Du mycket “mera kött på bena” kring vad jag här försöker peka på.
——

Såg på den “kristna kanalen – kanal 10” häromkvällen. Där var budskapet, att bara vi är ärliga och uppriktiga mot Gud, så tar Han hand om oss. Det låter ju bra att vi ska vara ärliga och uppriktiga!

Men att det skulle ge oss en slags merit inför Gud och gagna vår frälsning/räddning, är ingenting annat än gallematias! Vår egen prestation av ärlighet och uppriktighet hjälper oss inte alls inför evigheten!!

Det som hjälper oss inför evigheten är vem Jesus som vår ställföreträdare ÄR [Gud själv (“all fulhet lekamligen”) kommen i kroppslig gestalt]. Vad som hjälper oss inför evigheten är betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

Vår egen ärlighet och uppriktighet har inget att göra med vår räddning! Vi kan vare sig bidra till eller ta bort något från vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset för vår räddning. Detta vare sig genom vår vilja, ärlighet och uppriktighet!

Vi har bara att hjälplöst se upp på Jesus på korset för vår räddning och i ljuset av Guds Ord hjälplöst förtrösta (tro) på den Han ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset. Vår egen vilja, ärlighet och uppriktighet kan på intet sätt här bidra som “bidrag” till vår räddning. Vår vilja, ärlighet och uppriktighet kommer alltid att vara som en värdelös, fläckad klädnad, som inte kan ge oss Guds gemenskap.

Nej, “Gud var I Kristus och försonade/förenade världen/människan med sig själv…” (2 Kor. 5: 17 – 21). Där ligger räddningen och inte i människans egna ärlighet och uppriktighet, som var kanal 10:s budskap.

—–

Norsk vision, kanal 10 och God Channel är alla sammantaget (där finns enstaka undantag av programutbud), redskap till att förbereda människors sinnen och hjärtan till att bejaka inträdet av en annan Jesus, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen in på såväl den politiska, ekonomiska, såväl som på den andliga arenan. Där allt bara blir frid och fröjd med enhet, frid och fred på alla områden och över alla gränser. Även I mellanösterns nuvarande kaos.

Vem kan motstå ett sådant plagiat av en världsfrälsare i ljusets gestalt, som samtidigt bara utgör “lugnet före stormen” med sitt falsarium? Låt oss inte luras av detta falska plagiat, hur bejakat det än kommer att bli av “kristna sammanhang” och “Messianska företrädare och skeenden”. Vaka själ och bed inför det bedrägeri under namnet att vara från Gud, som vi nu har framför oss!!

Vi ska se fram emot Kristi tillkommelse! Vi ska se fram emot hur Israel kommer in i sin kallelse och uppgift. Men vi ska inte låta oss luras av de falska plagiat som föregår dessa sanna skeenden. Det är dessa falska plagiat som idag förbereds på snart sagt idag alla sammanhang på den andliga arenan.

Där talas om Guds vapenrustning. Men ändå så har denna rustning förvanskats till oikännlighet utifrån Ordet. Och var är då de andliga ledare som skulle varna fåren för detta skeende? Ibland kanske det bara handlar om “geshäft” i dessa bedrägerier.

Men ibland är det också kanske så, att man själv är bedragen och faktiskt tror på den förförelse som man förmedlar, eftersom “fienden bekräftar det med tecken och under”! Men det säger Skriften ska vara kännetecknet för ändtidens avfall – tecken och under!!

HaFo