Försöker hinna fatt med obesvarade mail

HaFo Jun 22, 2011 – 12:27AM

Försöker hinna ifatt med att besvara mail som jag inte hunnit med. Jag delar med mig av innehållet, om det kanske även kan vara av intresse för andra än den mailskribent som jag besvarar och jag är som alltid intresserad av kommentarer från läsare till innehållet.

————

Skriver så här till den mailskribent som jag besvarar:

Har äntligen fått loss en kväll där jag inte är upptagen av annat, utan kan börja på att försöka svara på delar av Dina många mail till mig, som länge nu vilat i min inkorg. Jag får se hur långt jag hinner innan jag blir upptagen av annat igen.

Du säger:

Som jag ser det så är både RKK och SK idag politisk, social och humanistisk till sin natur (om än under en gigantisk religiös fasad) och har idag målet att bli den nya världsordningens (NWO) super världskyrka (SWC).

HaFo:

Visst är det så! Men det är tillika de flesta andliga företeelserna idag. Även till syvende och sist hos många som även idag menar sig ta avstånd från förförelsen i tiden och stå upp för sanningen kring evangeliet om Jesus. Det har inte minst den sista tidens avslöjande av vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade visat på.

Du säger:

Sedan så bör vi skilja mellan SK och RKK som system och kyrka och enskilda medlemmar eller enskilda individer och enskilda präster där… Kanske Herren vill ha kvar dem för att hålla tillbaka ”galenskaperna som pågår där”?… Gud är god och han låter inte dra bort sin nåd ifrån dem som är
hans sanna barn även om de verkar i eller arbetar för vilsna samfund eller organisationer.

HaFo:

Precis! Liksom detsamma gäller de flesta sammanhang, där man som rörelse och samfund kommit vilse, men där det fortfarande finns enskilda människor som det står rätt till med, mitt inne i förvillelsen. Gud kommer att samverka till att dessa finner ”sina sanna bröder och systrar” både inom och utom sitt eget sammanhang och kan bli ”varandra lemmar till tjänst, varning, förmaning uppbyggelse och tröst”.

Du säger:

min ”kritik” emot SK handlar inte om deras dopsyn vilket jag ser som ett av de mindre problemen.

HaFo:

Jag ser det inte som ett litet problem, när man för fokus bort från Kristi person som frälsande och livgivare, till att ritualer i sig själva, skulle vara frälsande och förmedlare av andligt liv. Men ändå finns människor där, som inte i sina hjärtan nåtts av denna förförelse, utan som i Andens ljus över Ordet ser Sin Frälsare och livgivare och umgås med Honom personligen.

Du säger:

Vad menar du med att judarna är dem som kommer att föra fram budskapet om Jesus under denna onda tidsålder (eller ”under denna tidsperiod” som du säger)? Menar du att det bara är judar som
kommer att göra det? Eller menar du att judarna har en roll att spela i NÄSTA tidsålder?

HaFo:

Din frågeställning har fått mig osäker på vad som kommer att vara det Judiska folkets och Israels nations speciella uppgift, under den tid ”där lamm ska beta tillsammans med lejon, där krigsmaskiner är omgjorda till plogbilar, där den som dör ung dör vid 80 års ålder (alltså ett skeende som inte handlar om evighetens värld, där döden är uppslukad och segern vunnen!).

En tid där förstlingsskörden säges regera med Kristus för tusen år. Där satan säges vara bunden för tusen år för att därefter igen komma lös, medan antikrist (en istället för Kristus – en falsk Messias och den falske profeten, säges redan vara kastade i ”den brinnande sjön”, vid Kristi tillkomst och upprättandet av riket).

Vad skulle det kunna vara för annan uppgift som Judarna har efter att ha kommit till tro på Jesus, än att basunera ut detta budskap? Om inte, vilken speciell uppgift är det då som de har blivit förberedda för i tusentals år?

Om det skulle vara deras uppgift, så måste det ju då föra med sig ”frukt”. Är det i så fall den ”frukten”, som prövas och sållas, när satan återigen släpps lös, innan även han slutligen förpassas till den ”sjö som brinner av eld och svavel”.

Och dit så sen även alla de människor som efter allas kroppsliga uppståndelse och alla skilda domsakter, som inte då ”har sitt namn skrivet i livets bok”, blir förpassade.

Du säger:

Vad som gäller nästa tidsålder är knappast något som är en huvudfråga. Har vi inte fullt upp med
denna tidsålder, broder?

HaFo:

Kanske är det så? Och vad som ligger främst framför oss nu, är att inte bli bedragna av framträdandet av en annan, en istället för Kristus, En falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Men av vilken anledning tecknar Skriften bilden av följande tidsåldrar, efter församlingens/hedningarnas tidsålder, om det inte skulle finnas en betydelse för oss, att redan i den här tiden, få grepp om vad det innebär?

HaFo h HaFo Jun 23, 2011 – 10:46PM Re: Försöker hinna fatt med obesvarade mail

Jag fortsätter med att försöka hinna ifatt med att besvara mail som jag inte hunnit med. Jag delar med mig av innehållet, om det kanske även kan vara av intresse för andra än den mailskribent som jag besvarar och jag är som alltid intresserad av kommentarer från läsare till innehållet. Den som inte är intresserad kan ju alltid bara trycka på delite – knappen.

En mailskribent kommenterar min reaktion vid upptäckten av att Lewi Pethrus lanserade villoläraren Branham och den ockulta och hinduiskt influerade Khulman.

Min reaktion löd:

”Att ta del av denna information gör mig väldigt ont. Pethrus bidrog ju med så mycket sanning på den andliga arenan. Att då upptäcka att han egentligen samtidigt var dubbel, falsk och en maktmänniska som med i sin ”lärare och profetiska funktion”, egentligen stod där ”helt naken”, utan egentlig andlig
bedömningsförmåga och att han så ”under att framträda som andlig auktoritet och vägledare”, så öppnade för villfarelse, det gör mig väldigt ont”!

”Hur kunde han så svika fåren inom Pingst, så att han bejakade den falska ande och den förförelse som Branham förmedlade!!??? Det var ju ändå så uppenbart och ngt som antagligen Georg Gustavson försökte nå fram till Pethrus med en varning och avståndstagande ifrån!”???

Så säger då mailskribenten:

Angående det som här har kommit fram om Pethrus förvånar mig inte det minsta. För de som inte slutit sina ögon så torde det vara väl känt att Pethrus blandade sanning med lögn och sanna läror med falska läror.

Även Pingstkyrkan som sådan har förfarit på detta sätt ifrån början. Något var fel på Pingst redan ifrån början i dess konstruktion. Sanningen och den sunda läran har aldrig varit något
prioriterat hos Pingst och deras ledare.

Istället har resultatet, att det händer något och upplevelsen varit det väsentliga/viktiga
för Pingst. Pethrus var också anhängare av den falska läran av en slags hemlig uppryckelse av de kristna innan Antikrist trätt fram (Darbyismen).
—-

HaFo – kommentar:

När jag kom med i Pingst med anledning av deras som jag upptäckte riktiga ”troendedopslära” och lära om den fria församlingen, så, erfor jag nog att man var betydligt mer noggrann med ”den rätta läran”. Ngt som dock idag verkar vara ett minne blott och där man sålt sig till förförelsen både beträffande katolicismen och trosförkunnelsen.

Kanske var här ngt fel redan i begynnelsen hos pingst, som gjorde att man bara fortsatte köpa förförelsen i spåren av Branham och Khulman och så sen bara hakade på med förförelsen från trosförkunnelsen och katolicismen!?

Och som gjorde att man nu bara synes svälja all förförelse med hull och hår, ända fram till ett bejakande av Pensacola – väckelsen och vidare fram till den totala urspårningen i Florida – väckelsen och vad Todd Bentley förmedlar, i en slags summa av alla förförelser i spåren efter Branham (Ngt som alltså Lewi Pethrus bidrog till att bejaka!!)

Finns det några andliga ledare idag i Pingst. Som ”kan städa upp efter denna fadäs”?? Knappast i vart fall utifrån den ledarstab som idag företräder Pingst!!

Angående Darbyismen som Pethrus företrädde, så blir jag själv alltmer övertygad om att Kristus kommer vid ett enda tillfälle, där ”uppryckandet” och ”upprättandet av riket”, kommer att sammanfalla.

Vad jag menar att vi har att se upp med är, plagiatet av detta skeende, där en falsk Messias, en annan, en istället för Kristus, en falsk världsfrälsare framträder och ”genom tecken och under ska bedra jämväl de utvalda”

HaFo h HaFo Jul 31, 2011 – 12:11AM Re: Försöker hinna fatt med obesvarade mail

Fick ett mail med anledning av frågan: Var finns Guds församling? Återger taänkvärda synpunkter från mailskribenten och ger en del kommentarer därtill:

Mailskribenten kommenterar:

”Husförsamlingen är nog i alla fall den bibliska modellen som dessutom har förutsättningen att kunna verka i den sista tiden.”

Och säger så riktigt:

Det finns ingen ”ideal församling” i yttre mening. Det är inte församlingens yttre som har med det hela att göra utan om man har en sann kristen tro eller inte. Det går lika bra för de kristna att samlas i en offentlig kyrkolokal som i hemmet. Det hela beror ju på omständigheterna och vad Gud har till hands för oss.

HaFo kommentar:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter:

Däremot är det möjligt att om det blir en förföljelse framöver emot de sanna kristna, så kanske de kristna tvingas till att samlas i hemmen eftersom de kanske har blivit bortdrivna ifrån de offentliga
kyrkolokalerna och de offentliga sammanhangen. Men detta är inget att sträva efter. Men det kan bli en konsekvens av den kommande förföljelsen.

För övrigt så vet vi att Petrus och Paulus och de
andra samlades både i hemmen och i de offentliga lokalerna (det verkar som det sistnämnda var det vanligaste). De tog vad som fanns till hands. Petrus och de andra fortsatte även under lång tid att
gå till det offentliga templet i Jerusalem. Ty det gick först under år 70.

HaFo kommentar i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter med en kommentar till följande påstående:

”Det finns många fördelar med om vi kunde se på en församling som något som kan finnas i våra hem. Föreningssynen på kyrka och församling är på väg bort”

Mailskribenten:

Jag vet inte om det finns så många fördelar med det. Det blir nog billigare att samlas i hemmen. Ekonomiskt kan man nog spara en del alltså. Men det blir ju bökigt att samlas i ett hem om man är fler
än ett halvt dussin personer. Jag tror inte vi skall förföras av en slags romantik över ”husförsamlingen”. Har man möjlighet till en offentlig (kyrko) lokal så är väl det mer praktiskt och att föredra, eller?

HaFo kommentar igen i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter på påståendet:

”Varför uppmärksammas exempelvis inte husförsamlingsmodellen mer? Bibeln är ändå rätt tydlig på den punkten. ”Hälsa församlingen som möts i deras hus”, står det i Romarbrevet”.

Mailskribenten:

Att ha en husförsamling är inget självändamål som sagts. Och visst står det på ett och annat ställe i bibeln att man samlades i hemmen. Men vanligare var ju att man samlades i en offentlig lokal.

HaFo kommentar igen i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

—–

Mailskribenten funderar vidare kring:

”Vad konstituerar en församling”?

Och säger så riktigt:

Måste en församling vara en juridisk person? Måste en församling äga fastigheter? Ha anställd personal?”

Vem eller vilka är det som alltid vill registrera, räkna och kontrollera människor? Helt klart är det satan och hans hantlangare.

HaFo kommentar:

Det finns maktmänniskor i behov av kontroll av andra,som dras till läror i trosförkunnelsen,om att ta aukoritet och kontroll över människor och situationer.

Mailskribentenm fortsätter:

Vi vet att att RKK arbetar med att registrera och kontrollera människor och alla grupper, sekter,
kyrkor och församlingar som samlas i Jesu namn. EU verkar i samma väsende som RKK. RKK (och/eller EU) kommer troligtvis att tvinga alla som samlas i Jesu namn att registrera sig på något sätt och att de underordnar sig RKK ledarskap och RKK teologi.

De som vägrar att registrera sig och de som vägrar att anamma RKK teologi och som har en annan tro på Jesus,än vad RKK har,kommer garanterat att bli
förföljdapå alla olika slags sätt.

HaFo kommentar:

Antagligen är det så illa ställt som här beskrivs. Samtidigt som t.ex. Pingst bara säger ja tack och amen till förförelsen i katolicismen och trosförkunnelsen!!

Mailskribenten fortsätter:

Av detta förstår vi att en kristen församling intet överhuvudtaget, har att göra med juridik, lagen, lagar, regler, organisation, människostadgar av olika slag, mänskligt ledarskap, världen, personal osv.

Detta som kommer ifrån världen skall vi ju
ha dött bort ifrån i Jesus Kristus. Ingenting i NT tyder på att de kristna anammade sådana ting. Allting de kristna gjorde var på helt frivillig basis. ”Där Herrens Ande är där är frihet.”

Det fanns ingen registrering, tvång eller organisation bland de kristna på Petrus och Paulus tid. Detta var väl en av många anledningar till
att de blev förföljda. Satans väsende är ju motsatsen. Det som angår de kristna finns att hämta i Guds Ord och det skall vi lyda. Det är en intern fråga och skall inte blandas med världen.

HaFo kan bara hålla med mailskribenten så långt härovan.
—–

Mailskribenten fortsätter:

Men vi bör inte jämföra den kristna församlingen med världens organisationer. Dessa är två olika ting. Jag tror inte heller att vi skall använda samma begrepp och ord om den kristna församlingen som man gör i världen och dess organisationer.

Därför tror jag inte att vi bör säga att någon är ”anställd” i den kristna församlingen. Det är en profan term. Skall vi kanske också säga att man skall ha meritförteckning om man skall vara ledare eller medhjälpare i församlingen? Måste man kanske ha gått på vissa slags utbildningar (såsom Livets Ords bibelskola) för att få verka i församlingen?

Det är ju tyvärr så idag på många håll i dagens kyrkor. Men jag tror att detta är fel. Det är ju Gud allena, den helige Anden, som väljer ut vilka som HAN vill skall verka i församlingen. Det är ju en nåd och inte en merit att verka i församlingen.

Vi bör inte ta in världen i det som angår församlingen, ty då är vi inne på gärningslära och inte sann Guds nåd och då blir det mörker ifrån
satan och inte ljus ifrån Herren Jesus Kristus.

HaFo kommentar:

Så fort det blir förvanskat kring betydelsen, när man samlas kring tron på Jesus, kring ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!! Så är man ”way out of line”!!!

—-

Vidare HaFo kommentar till innehållet påtidigare mail:

”Det spelar ju ingen roll, ifall man har hussförsamlingar eller traditionella kyrkor och samfund, där man träffas, om man INTE i
det sammanhanget förmedlar ett klart, sant och rent evangelium utifrån Skriften kring, vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt ”Guds fullhet lekamligen” [– vilket blir förvanskat i såväl
katolicismen som trosförkunnelsen] ” ”och som INTE förmedlar, utan tillägg eller förvanskningar,
betydelsen av offret av Kristi persons [Gud och människa förenade/försonade] kropp och blod på korset).”

Mailskribenten håller då med å säger så riktigt:

Det som är det avgörande är inte VAR man samlas, utan att man samlas kring det sanna evangeliet i Jesus Kristus.

”Guds församling finns inte i lokaler, kyrkor och
samfundsbildningar. Finns inte via ”prästvigningar” och ”biskopar
som inte kan ifrågasättas när de uttalar sig i lärofrågor” eller i
spåren av karismatiska ledare, som menar sig vara ”smorda ledare
från Gud som inte får ifrågasättas”.

På mitt påstående:

”Guds församling finns i de människors hjärtan, som äger en sann tro på Kristus utifrån Skriftens helhet, utan tillägg och förvanskningar!!”

Så konstaterar mailskribenten det uttalandet:

Rätt. Och fortsätter:

Guds församling finns bland dem som lever under Guds nåd och under Kristi kors i lydnad till hans Ord. Det är Gud och Guds nåd som allena väljer ut vilka HAN vill skall vara kristna ledare vare sig
de kallas pastorer, lärare, evangelister eller profeter osv.

Det är inget vi som människor kan påverka eller ska ha kontroll över. Det är inget vi kan bli ordinerad till på mänskliga sätt av människor.

En som i egen kraft och gärning är en kristen ledare blir oundvikligen en fiende till både Gud och till den sanna kristna församlingen (jämför med de religiösa ledare som verkade under Jesu
jordeliv).

RKK är i en total avsaknad av Guds nåd. Allt handlar där om mänskliga gärningar och mänskliga ordineringar osv. RKK är alltså motsatsen till Guds nåd och själva fienden till Gud och Guds nåd.

HaFo kommentar till ovanstående påstående från mig med kommentar:

”Gud kommer att samordna dem, sin församling, så att de ”blir varandra till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”.

”Och det såväl inom, som utanför all kyrklighet och alla samfundsbildningar.”

Så säger då,mailskribenten:

Rätt. Och fortsätter:

De yttre formerna har ingen betydelse för den sanna kristna församlingen som är andlig. Vi kan samlas offentligen i en kyrkolokal eller mer privat i ett hem/hus och bejakar mitt påstående:


”Detta dels på den andliga arenan via den ’falske profeten’, som ska peka på och få människor att tillbe, det falska plagiatet av världsfrälsaren (på den politiska arenan), som ordnar upp allt elände på alla områden och skapar ett plagiat av det kommande
Frids/Gudsriket”.

Mailskribenten fortsätter här så riktigt:

Jag undrar om inte det falska plagiatet av Jesus Kristus och bilden på Antikrist, som den falske profeten skall få människor att tillbe, är Eukaristiken (nattvardsbrödet i RKK med dess attiraljer som t.ex. Monströsen).

Kanske är denna Eukaristik i RKK bilden på
Antikrist. Lägg också märke till ordet ”EUkaristik”. Är det en slump att detta ord består av två stavelser?

Det första är EU och det är andra är karistik. Kanske är det så att Antikrist kommer ifrån EU. Kanske Antikrist blir den högste ledaren av EU. Så när
människor tillber RKK Eukaristik så tillber de EU ledarens (dvs Antikrists) bild. Och att göra det är precis samma sak som att tillbe EU ledaren själv, dvs Antikrist själv.

Man kan också säga följande: Vad är det som karakteriserar EU? Vad är EU: s centrum? Vad är det högsta och mest vördnadsfulla i EU? Jo EUkaristiken och EUkaristiken är samma sak som Antikrist själv som
är ledaren för EU.

Alltså, EU: s centrum är Antikrist (vilket bla uttrycks genom tillbedjan av Antikrists bild som är EUkaristiken)som är den politiske ledaren för Europa och för hela världen,

dvs. han är den politiske världsledaren. Så när människor tillber EUkaristiken så tillber de alltså Antikrist, världsledaren.

Det är inte heller otroligt att Antikrist, EU: s ledare, också kan komma att vara jude. Det finns många otroende judar i Europa, i världen och i EU.
—–

HaFo kommentar så långt:

Jag är inte säker på att den faktiska analysen ovan i alla detaljer stämmer fullt ut till 100 %!!

Men vad jag vet, är att alla kan lita till att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt och som i sin person förenat/försonat Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och gudomlighet och burit fram det RENA offret av Kristim persons (Gud och människa försonade / förenade ) kropp och blod PÅ KORSET!! h HaFo Jul 31, 2011 – 12:39AM Re: Försöker hinna fatt med obesvarade mail

Fick ett mail med anledning av frågan: Var finns Guds församling? Återger tänkvärda synpunkter från mailskribenten och ger en del kommentarer därtill:

Mailskribenten kommenterar:

”Husförsamlingen är nog i alla fall den bibliska modellen som dessutom har förutsättningen att kunna verka i den sista tiden.”

Och säger så riktigt:

Det finns ingen ”ideal församling” i yttre mening. Det är inte församlingens yttre som har med det hela att göra utan om man har en sann kristen tro eller inte. Det går lika bra för de kristna att samlas i en offentlig kyrkolokal som i hemmet. Det hela beror ju på omständigheterna och vad Gud har till hands för oss.

HaFo kommentar:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter:

Däremot är det möjligt att om det blir en förföljelse framöver emot de sanna kristna, så kanske de kristna tvingas till att samlas i hemmen eftersom de kanske har blivit bortdrivna ifrån de offentliga
kyrkolokalerna och de offentliga sammanhangen. Men detta är inget att sträva efter. Men det kan bli en konsekvens av den kommande förföljelsen.

För övrigt så vet vi att Petrus och Paulus och de andra samlades både i hemmen och i de offentliga lokalerna (det verkar som det sistnämnda var det vanligaste). De tog vad som fanns till hands. Petrus och de andra fortsatte även under lång tid att gå till det offentliga templet i Jerusalem. Ty det gick först under år 70.

HaFo kommentar i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter med en kommentar till följande påstående:

”Det finns många fördelar med om vi kunde se på en församling som något som kan finnas i våra hem. Föreningssynen på kyrka och församling är på väg bort”

Mailskribenten:

Jag vet inte om det finns så många fördelar med det. Det blir nog billigare att samlas i hemmen. Ekonomiskt kan man nog spara en del alltså. Men det blir ju bökigt att samlas i ett hem om man är fler än ett halvt dussin personer. Jag tror inte vi skall förföras av en slags romantik över ”husförsamlingen”. Har man möjlighet till en offentlig (kyrko) lokal så är väl det mer praktiskt och att föredra, eller?

HaFo kommentar igen i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Mailskribenten fortsätter på påståendet:

”Varför uppmärksammas exempelvis inte husförsamlingsmodellen mer? Bibeln är ändå rätt tydlig på den punkten. ”Hälsa församlingen som möts i deras hus”, står det i Romarbrevet”.

Mailskribenten:

Att ha en husförsamling är inget självändamål som sagts. Och visst står det på ett och annat ställe i bibeln att man samlades i hemmen. Men vanligare var ju att man samlades i en offentlig lokal.

HaFo kommentar igen i repris:

Det har absolut ingen betydelse om när var hur man samlas som Guds församling, utan vad som betyder ngt. är, att när man samlas så, sker det med ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

—–

Mailskribenten funderar vidare kring:

”Vad konstituerar en församling”?

Och säger så riktigt:

Måste en församling vara en juridisk person? Måste en församling äga fastigheter? Ha anställd personal?”

Vem eller vilka är det som alltid vill registrera, räkna och kontrollera människor? Helt klart är det satan och hans hantlangare.

HaFo kommentar:

Det finns maktmänniskor i behov av kontroll av andra,som dras till läror i trosförkunnelsen,om att ta aukoritet och kontroll över människor och situationer.

Mailskribentenm fortsätter:

Vi vet att att RKK arbetar med att registrera och kontrollera människor och alla grupper, sekter,
kyrkor och församlingar som samlas i Jesu namn. EU verkar i samma väsende som RKK. RKK (och/eller EU) kommer troligtvis att tvinga alla som samlas i Jesu namn att registrera sig på något sätt och att de underordnar sig RKK ledarskap och RKK teologi.

De som vägrar att registrera sig och de som vägrar att anamma RKK teologi och som har en annan tro på Jesus,än vad RKK har,kommer garanterat att bli förföljdapå alla olika slags sätt.

HaFo kommentar:

Antagligen är det så illa ställt som här beskrivs. Samtidigt som t.ex. Pingst bara säger ja tack och amen till förförelsen i katolicismen och trosförkunnelsen!!

Mailskribenten fortsätter:

Av detta förstår vi att en kristen församling intet överhuvudtaget, har att göra med juridik, lagen, lagar, regler, organisation, människostadgar av olika slag, mänskligt ledarskap, världen, personal osv.

Detta som kommer ifrån världen skall vi ju ha dött bort ifrån i Jesus Kristus. Ingenting i NT tyder på att de kristna anammade sådana ting. Allting de kristna gjorde var på helt frivillig basis. ”Där Herrens Ande är där är frihet.”

Det fanns ingen registrering, tvång eller organisation bland de kristna på Petrus och Paulus tid. Detta var väl en av många anledningar till att de blev förföljda. Satans väsende är ju motsatsen. Det som angår de kristna finns att hämta i Guds Ord och det skall vi lyda. Det är en intern fråga och skall inte blandas med världen.

HaFo kan bara hålla med mailskribenten så långt härovan.
—–

Mailskribenten fortsätter:

Men vi bör inte jämföra den kristna församlingen med världens organisationer. Dessa är två olika ting. Jag tror inte heller att vi skall använda samma begrepp och ord om den kristna församlingen som man gör i världen och dess organisationer.

Därför tror jag inte att vi bör säga att någon är ”anställd” i den kristna församlingen. Det är en profan term. Skall vi kanske också säga att man skall ha meritförteckning om man skall vara ledare eller medhjälpare i församlingen? Måste man kanske ha gått på vissa slags utbildningar (såsom Livets Ords bibelskola) för att få verka i församlingen?

Det är ju tyvärr så idag på många håll i dagens kyrkor. Men jag tror att detta är fel. Det är ju Gud allena, den helige Anden, som väljer ut vilka som HAN vill skall verka i församlingen. Det är ju en nåd och inte en merit att verka i församlingen.

Vi bör inte ta in världen i det som angår församlingen, ty då är vi inne på gärningslära och inte sann Guds nåd och då blir det mörker ifrån satan och inte ljus ifrån Herren Jesus Kristus.

HaFo kommentar:

Så fort det blir förvanskat kring betydelsen, när man samlas kring tron på Jesus, kring ett sant budskap, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!! Så är man ”way out of line”!!!

—-

Vidare HaFo kommentar till innehållet på tidigare mail:

”Det spelar ju ingen roll, ifall man har hussförsamlingar eller traditionella kyrkor och samfund, där man träffas, om man INTE i det sammanhanget förmedlar ett klart, sant och rent evangelium utifrån Skriften kring, vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt ”Guds fullhet lekamligen” [– vilket blir förvanskat i såväl
katolicismen som trosförkunnelsen] ” ”och som INTE förmedlar, utan tillägg eller förvanskningar,
betydelsen av offret av Kristi persons [Gud och människa förenade/försonade] kropp och blod på korset).”

Mailskribenten håller då med å säger så riktigt:

Det som är det avgörande är inte VAR man samlas, utan att man samlas kring det sanna evangeliet i Jesus Kristus.

”Guds församling finns inte i lokaler, kyrkor och samfundsbildningar. Finns inte via ”prästvigningar” och ”biskopar
som inte kan ifrågasättas när de uttalar sig i lärofrågor” eller i spåren av karismatiska ledare, som menar sig vara ”smorda ledare från Gud som inte får ifrågasättas”.

På mitt påstående:

”Guds församling finns i de människors hjärtan, som äger en sann tro på Kristus utifrån Skriftens helhet, utan tillägg och förvanskningar!!”

Så konstaterar mailskribenten det uttalandet:

Rätt. Och fortsätter:

Guds församling finns bland dem som lever under Guds nåd och under Kristi kors i lydnad till hans Ord. Det är Gud och Guds nåd som allena väljer ut vilka HAN vill skall vara kristna ledare vare sig de kallas pastorer, lärare, evangelister eller profeter osv.

Det är inget vi som människor kan påverka eller ska ha kontroll över. Det är inget vi kan bli ordinerad till på mänskliga sätt av människor.

En som i egen kraft och gärning är en kristen ledare blir oundvikligen en fiende till både Gud och till den sanna kristna församlingen (jämför med de religiösa ledare som verkade under Jesu jordeliv).

RKK är i en total avsaknad av Guds nåd. Allt handlar där om mänskliga gärningar och mänskliga ordineringar osv. RKK är alltså motsatsen till Guds nåd och själva fienden till Gud och Guds nåd.

HaFo kommentar till ovanstående påstående från mig med kommentar:

”Gud kommer att samordna dem, sin församling, så att de ”blir varandra till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”.

”Och det såväl inom, som utanför all kyrklighet och alla samfundsbildningar.”

Så säger då,mailskribenten:

Rätt. Och fortsätter:

De yttre formerna har ingen betydelse för den sanna kristna församlingen som är andlig. Vi kan samlas offentligen i en kyrkolokal eller mer privat i ett hem/hus och bejakar mitt påstående:


”Detta dels på den andliga arenan via den ’falske profeten’, som ska peka på och få människor att tillbe, det falska plagiatet av världsfrälsaren (på den politiska arenan), som ordnar upp allt elände på alla områden och skapar ett plagiat av det kommande
Frids/Gudsriket”.

Mailskribenten fortsätter här så riktigt:

Jag undrar om inte det falska plagiatet av Jesus Kristus och bilden på Antikrist, som den falske profeten skall få människor att tillbe, är Eukaristiken (nattvardsbrödet i RKK med dess attiraljer som t.ex. Monströsen).

Kanske är denna Eukaristik i RKK bilden på Antikrist. Lägg också märke till ordet ”EUkaristik”. Är det en slump att detta ord består av två stavelser?

Det första är EU och det är andra är karistik. Kanske är det så att Antikrist kommer ifrån EU. Kanske Antikrist blir den högste ledaren av EU. Så när människor tillber RKK Eukaristik så tillber de EU ledarens (dvs Antikrists) bild. Och att göra det är precis samma sak som att tillbe EU ledaren själv, dvs Antikrist själv.

Man kan också säga följande: Vad är det som karakteriserar EU? Vad är EU: s centrum? Vad är det högsta och mest vördnadsfulla i EU? Jo EUkaristiken och EUkaristiken är samma sak som Antikrist själv som
är ledaren för EU.

Alltså, EU: s centrum är Antikrist (vilket bla uttrycks genom tillbedjan av Antikrists bild som är EUkaristiken)som är den politiske ledaren för Europa och för hela världen, dvs. han är den politiske världsledaren. Så när människor tillber EUkaristiken så tillber de alltså Antikrist, världsledaren.

Det är inte heller otroligt att Antikrist, EU: s ledare, också kan komma att vara jude. Det finns många otroende judar i Europa, i världen och i EU.
—–

HaFo kommentar så långt:

Jag är inte säker på att den faktiska analysen ovan i alla detaljer stämmer fullt ut till 100 %!!

Men vad jag vet, är att alla kan lita till att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt och som i sin person förenat/försonat Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och gudomlighet och burit fram det RENA offret av Kristim persons (Gud och människa försonade / förenade ) kropp och blod PÅ KORSET!!HaFo h HaFo Aug 1, 2011 – 12:21AM Re: Försöker hinna fatt med obesvarade mail

Fick för ett tag sedan ett mail som lite fyndigt delade ut grönt, gult och rött kort på den andliga arenan.

Jag delger mailet, ger en kommentar därefter och efterfrågar synpunkter från andra:
—-

Från mailet:

Tror att det kan vara vettigt att göra ett andligt
besiktningsprotokoll (grön, gul, röd) över sådana lärare mfl som säger sig vara kristna.

Att vara grön innebär att någon i grunden
är rätt (i sk frälsningsfrågor) ute, även om man inte är perfekt i alla detaljer. Man kan t.ex. diskutera Wilkerssons vara eller icke vara med jag tror att han är grön.

Nedan följer några exempel på sådana lärare/förkunnare mfl som jag har listat som gröna, gula och röda.

Ha gärna synpunkter. Jag kan ha fel när det gäller var jag har placerat somliga. Och fyll gärna
på listan. (Listan är uppsatt slumpvis och utan inbördes rangordning). Och kom gärna med kommentarer kring personerna på listan.

GRÖN

– -Luther

– -HaFo

– -Jaretag

– -Janne/Elvor Ohlin

– -Reichman

– -Irwing Baxter

– -Wilkersson

– -Erik Axelsson

– -Lindsey Williams/Alex Williams
—————-

GUL

Washer http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/paul_washer.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EXYNgSgDi7g

– Är Washer RKK kyrkans agent??? Är Washer mystiker??? Washer är misstänkt anser jag.

– -Helder

– Lewi Pethrus. Tyvärr verkar det ha visat sig att Pethrus blandade sanning med lögn och alltså därför kanske var en villolärare???

– Fred Örtegren. Jag misstänker villfarelse och falsk lära här. Jag behöver ha fler bekräftelser.

– Kjell Sjöberg. Kjell varnade för villfarelse och en satanisk komplott på ett ganska bra sätt. Dock tycks det som om Kjell var dubbel så att säga. Varning. Behöver ha fler bekräftelser.

– John S Torell. Kan nog säga en del sanningar. Men verkar besatt av en enda sak, judefrågan. Varning.
——–

RÖTT

– RKK

– Pingstkyrkan i allmänhet (undantag är somliga lokala Pingst församlingar och vissa grupper och individer som är pingstvänner)

– Svenska kyrkan (undantag är vissa lokala församlingar och vissa grupper och individer som verkar i svenska kyrkan)

– Livets Ord och Ulf Ekman och allt som är kopplat till dem i världen såsom med Hagin och kompani.

– Latter Rain, Bentley, Toronto, assemblies of God,
apostla/profetrörelsen osv

– Stanley Sjöberg

– Sten Gunnar Hedin

– Peter Halldorf

– Messianska föreningen

– Enarsson

– Enroos

– Stinssen

– Calvin

– Hinn

Ha det gott och hoppas att detta kan vara till någon nytta.

Slut från mailskribenten

———

HaFo kommentar:

Det är väl kanske lite tveksamt, att kring så allvarliga saker, liksom skämta till det med gröna, gula och röda kort!??

Men samtidigt ligger det väl en hel del kring den bedömning, som här görs på den andliga arenans företrädare.

Jag håller nog med kring exemplen på ”rött kort” och även på ”gult kort”, där en del nog enligt mig, borde ha ”rött kort”.

När det gäller ”grönt kort”, så är jag väldigt tveksam, med facit i hand kring vad Wilkerson egentligen lärde

(Latter Rain om en stor väckelse i församlingen i ändtiden, utifrån ett Bibelsammanhang som inte alls handlar om församlingen i ändtiden!!)

och kring de människor som Wilkerson bejakade, som Schlink, Kuhlman och Hill, som alla med facit i hand visat sig vara helt vilset ute!

(Se tidigare inlägg på Min Åsikt kring dessa personer och Wilkersons bejakande av dem och deras förförelse)

Är man då verkligen en sann lärare och sann profet, när man bejakar villolärare och falska profeter??

Det gör också, att det för mig är tveksamt om mailskribentens ”gröna kort” för Elvor och Janne verkligen stämmer!?

Detta ifrågasättande från mig sker, eftersom de ohämmat bara fortsätter att bejaka och förmedla Wilkerson, trots att man svart på vitt fått sig presenterat, att här ligger inte allt rätt till kring vad Wilkerson lärde och förmedlade.

Dessutom framgår det, att de blir aggresiva gentemot och försöker dumgöra människor, som ifrågasätter med fakta vad Wilkerson framfört.

Detta agerande är i varje fall inget som föranleder mig att ge ”grönt kort” till Elvor och Janne, även om de visst helt otvetydigt förmedlar mycken sanning på den andliga arenan och som jag ofta hänvisat till!!

Mycket märklig tid vi lever i!! Där det gäller att hitta den ultimata sanningen, mitt ibland alla lögner på den andliga arenan!

HaFo