Vad registrerar folksjälen av oro

Har erfarit en slags oro inför vad som nu sker på den politiska och andliga arenan.

Vad sker nu via den galne Putins aggression? Vad sker vidare med isis helt sjuka agenda. Vad sker via de helt sjuka reaktionerna via Syrien, Irak? Vad sker i spåren av de krigiska reaktionerna i Mellanöstern? Vad sker i spåren av Regeringens vilsna politik av att erkänna Palestina som suverän stat, trots deras korruption och vilja att utplåna Israel?

Läste en insändare i VF som jag utryckte ngt av den vilsenhet som idag råder såväl på den politiska som den andliga arenan!

Varning för chipet som sätts i handen
Publicerad i tisdags kl 23.23i Västerbottens Folkblad http://www.folkbladet.nu/1449566/varning-for-chipet-som-satts-i-handen

Jag läser i tidningen intressanta artiklar om tekniska landvinningar. Många fantastiska och bra.

Så ser jag några uttalanden av en man – Hannes Sjöblad – om möjligheten att montera in chip under huden i handen.

”Den dagen vi kan få till betalningslösningar där vi kan använda chippet i stället för att behöva släpa omkring runt på kredtikort, skulle det vara en väldigt användbar plattform”, säger han.

Då ”plingar en klocka”. Kan detta ha något med Bibeln att göra? Frågan ger mig ingen ro. Så läser jag Bibeln och där finns mycket. Men jag fastnar för några verser i Uppenbarelsebokens 13 kapitel, det handlar om Vilddjuret (vad det nu är) vers 16-17: ”Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket.” Vers 18: ”Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty de är en människas tal, och talet är 666.”

Detta är citat från Bibeln.

Det är många tankar som kommer. Tänk om man i chipet lägger in ”att alla som har en viss trosuppfattning ska stoppas att utföra ekonomiska transaktioner”? Tänk om man lägger in politiska koder i chipet? Hitler hade nummerstämpel på armen. Tänk om han haft vår moderna teknik – vad ännu mycket mer ont han skulle ha gjort.

Så går jag vidare i tanken och läser ”Då skall den Laglösa uppenbaras…”. 2 Tess. 2:8.

Jag tror att vi allmänt upplever en väldigt stor oreda och ett kaos i världen och politiker, och vi ”vanliga” undrar – vart är vi på väg?

Jag har inget svar på frågan , men sänder tanken och frågan vidare.

Kanske kan vi få ett samtal om det vi nu står i, kanske vägledning.

Ingvar Holmquist

pastor, emeritus, Vännäs

HaFo kommentar:

Här börjar nu människor fråga sig vad deras oro i själen inför vad vi har framför oss innebär!

Man försöker hitta svaren på sin oro i Skriften. Och visst finns svaren där!

Vad vi just nu har framför oss är framträdandet av en falsk Messias, en falsk världsfrälsare, som under kristen vokabulär, bejakas av en avfallen kristenhet, en falsk kristenhet, som falskt menar sig bejaka Israel, och efterföljandet av deras riter och högtider.

Hälsa rätt Kristus välkommen och inte det falska plagiatet som föregår Kristi sanna tillkommelse!

HaFo