Kuhlman – Wilkerson

HaFo Jul 8, 2011 – 11:42PM

Fick ett mail med anledning av att Wilkerson samarbetat med Kuhlman och berömt henne.

Från mailet:

”Känner du till om det finns någon avslöjande artikel eller annan läsning som klart visar var Kathryn Kuhlman stod för?”

HaFo:

Jag har låtit frågan gå ut för att kanske få in eventuella fakta kring vad Kulhman egentligen lärde (om hon nu hade ngn egentligen undervisning!?)

Enligt uppgifter som tidigare nått mig, så hade hon en ockult bakgrund, med bejakande av hinduismen, fyllt med kundalini – manifestationer. Jag har dock inte sett dessa påståenden svart på vitt från vad hon förmedlat, så långt jag kan erinra mig (men jag nås av så mycket info, så det kan ha nått mig och jag kan även ha förmedlat det, men inte nu kan dra det mig tillminnes!?.)

För min egen del räcker det med att hon enligt Hinn förde ”gåvan vidare till honom” och att han tagit ”över hennes mantel” och att han går till hennes grav för att få kraft från hennes ben. Vad Hinn förmedlar idag av trosförkunnelse, ockultism, falsk profetia, falsk lära och kundalini – manifestationer, är väl för alla uppenbart. Är det den ”gåvan” och ”manteln” som han tagit över efter Kulhman, så var hon ju uppenbarligen vilset ute. Och då blir det lika svårbegripligt hur Wilkerson kunde samarbeta med och lovorda Kulhan!
————-

Återger ett mail som nådde mig kring ämnet Kulhman:

Från mailet:

Jag vill visa på hur hon beskriver sitt ”born again” , och hur det predikade ordet tycks inte alls vara i förgrunden när det gäller denna upplevelse , inte heller att hon skulle nämna något i denna kraftfulla upplevelse om att hon begrep något av Jesu Kors och vad det betydde

Ett klipp av Kathryn

”I experienced something that has never left me. I had been born again, and the Holy Spirit had done the very thing that Jesus said He would do (John 16:8).”

Mailskribenten säger så riktigt:

Det är kraften av ”the Holy Spirit ”som är i fokus i denna ”frälsnings upplevelse” , inte det predikade Ordet , inte betydelsen av Jesu verk på Korset

Citat

http://www.canecreekchurch.org/index.php/what-is-your-legacy/31-kathryn-kuhlman

From early in her life Kathryn felt the urgings of the Spirit. She believed that church attendance was just as important as going to work and at the age of 14 in her mother’s Methodist church she gave her life to God:

”I was standing beside Mama…I can’t remember the ministers name or even one word of his sermon, but something happened to me…as I stood there, I began shaking to the extent that I could no longer hold the hymnal, so I laid it on the pew…and sobbed. I was feeling the weight of (conviction) and I realized that I was a sinner.

I felt like the meanest, lowest person in the whole world… I did the only thing I knew to do: I slipped out from where I was standing and walked to the front pew and sat down in the corner…and wept.

I had become the happiest person in the whole world.

The heavy weight had been lifted. I experienced something that has never left me. I had been born again, and the Holy Spirit had done the very thing that Jesus said He would do (John 16:8).”

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Några saker som man kan notera när det gäller Kathryns kraftfulla upplevelse är :

Hon kommer inte ens ihåg ”predikantens namn”

Hon kommer inte ens ihåg ”ett enda ord av hans predikan”

Hon börjar skaka

Hon börjar gråta

Hon känner skuld

Hon blir född på nytt

Hon känner lyckokänslor

Men av predikan så minns hon inte ett ord ???!!!

”Jag började skaka i den utsträckning som jag inte längre kunde hålla psalmbok, så jag lade den på bänken … och snyftade. Jag kände tyngden av (fällande dom) och jag insåg att jag var en syndare.

Mailskribentens kommentar:

Exakt vad var det som utlöste denna upplevelse ? Om det skulle ha varit det predikade ordet som var orsaken till denna kraftfulla upplevelse så tycker man faktiskt att hon skulle ha kommit ihåg denna predikan , men nej hon kommer inte ihåg något av predikan !!!

Jag kände mig som den elakaste, lägst person i hela världen … Jag gjorde det enda jag visste att göra: jag gick ut från där Jag stod och gick till den främre bänken och satte sig i hörnet … och grät. Åh, vad jag grät! Jag hade blivit den lyckligaste personen i hela världen.

Den tunga tyngd hade lyfts. Jag upplevde något som aldrig har lämnat mig. Jag hade blivit född på nytt, och den helige Ande hade gjort just det som Jesus sade att han skulle göra (Joh 16:8). ”

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Slutsats , mycket underligt ,
en mycket kraftfull ”born again upplevelse” , men hon kommer inte ihåg ett ord av predikan , men hon har trots det en totalt livsförändrande upplevelse

En sak i denna ”process” som skedde med Kathryn var detta skakande ”I began shaking to the extent that I could no longer hold the hymnal” , och sedan detta gråtande , ..and sobbed.

Jfr med Apg 2:36 till 38

Inte står det här något om att dessa personer som kände ett ”styng i hjärtat” också började med att ”darra och gråta” när de hörde Petrus säga :

”Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Det finns faktiskt ”en viss skillnad” mellan det som står i Apg 2 och det som Kathryn beskriver när det gäller hennes kraftfulla upplevelse. Det predikade ordet tycks inte spela dess mera roll
Kathryn kommer ju inte ens ihåg vad predikan handlade om !!

Skaka och gråta , det är verkningar som denna ande ger när den kommer in i människor , Kathryn blev sedan en bärare och vidareförmedlare av denna ande.

Inte heller så långt som jag sett så ser det ut som att det predikade Ordet eller Jesu Kors skulle ha varit i det rätta fokuset när det gäller hennes verksamhet

Istället så ser det ut som att ”the power of the Holy Ghost” och slain in the Spirit” var det som var det mest uppseendeväckande av hennes verksamhet !!!

Mailskribenten fortsätter:

Jämför med hur Benny Hinn reagerar när Kathryn Kuhlman kommer in i salen i ”First Presbyterian Church”

Utan någon föregående predikan så börjar Benny Hinn att skaka i tre timmar !!!

Utan att någon predikat Ordet Utan att Jesu Kors har fått komma i sitt rätta fokus !!!

Den andlighet som Katryn var bärare av orsakade denna påverkan på Benny Hinn:

Tårar och skakande.

”Allt jag visste var att i tre timmar jag skulle skaka. Det var som om jag hade exploderat …
tårarna strömmade ner mitt ansikte … prata om extas! Det var en känsla av intensiv prakt …
Plötsligt kände jag en vind. Jag tittade på fönstren men de var alla stängda.

Vinden blev mer som en våg av vind … jag faktiskt kände att det rör sig … vågor som slingrar fortsatte att skölja över mig. Och då kände jag som om någon hade svept min kropp i en. .. filt … ett täcke av värme. I det ögonblicket kände jag … frid …som övergår allt förstånd. ”-

Benny Hinn, helande evangelist –

Slut citat

(HaFo kommentar:

Kan ett plagiat av Guds handlande bli mer uppenbart än i vad som här ovan beskrivs!!??)
—–

http://www.canecreekchurch.org/index.php/what-is-your-legacy/31-kathryn-kuhlman

”A friend of mine, Jim Poynter, has asked me to go with him on a… trip to Pittsburgh, Pennsylvania.

A group was going to a meeting of a healing evangelist, Kathryn Kuhlman. To be honest, I knew very little about her ministry. I’d seen her on television, and she totally turned me off…I wasn’t exactly filled with expectation…

We arrived at the First Presbyterian Church…at five in the morning, it was still dark and bitter cold…hundreds of people were already there… the doors wouldn’t open for two more hours.

When the doors finally opened it was a race for seats…it would be another hour before the service began…almost out of nowhere, Kathryn Kuhlman appeared. In an instant the atmosphere in that building became charged… I didn’t feel anything around me.

No voices. No heavenly angels singing. Nothing.

All I knew was that for three hours I would be shaking. It was as if I had exploded…tears streamed down my face… talk about ecstasy!

It was a feeling of intense glory…suddenly I felt a breeze. I looked at the windows but they were all closed.

The breeze became more like a wave of wind…I actually felt it moving…the waves of that wind continued to wash over me. And then I felt as if someone had wrapped my body in a…blanket…
a blanket of warmth.

At that moment I felt…peace…which surpasses all understanding.”

– Benny Hinn, healing evangelist

——-

HaFo kommentar:

För min del räcker det med att höra om kopplingen mellan Kuhlman och Hinn, som här ovan anges, för att veta att det var ngt galet som Kulhman förmedlade och som Hinn så förde vidare av allsköns förförelse, falsk profetia och falsk lära.

Men det skulle vara bra om det gick att få fram vad Kuhlman undervisade (om hon nu överhuvudtaget hade någon form av undervisning kring vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, eller om hon bara förmedlade ”gåvan, kraften och helandet”!?)

Själv är jag inte främmande inför upplevelsen av syndanöd under tårar med en omtumlande upplevelse av frid och lugn efter att ha bjudit in Jesus i mitt liv (som Kuhlman även synes ha gjort).

Men det skedde för mig efter en Kristuscemntrerad predikan som bara ”gav mig stygn i hjärtat” och en obegripbar längtan att Han skulle ta hand om mig. Det åtföljdes så av, att när jag därefter läste Bibeln, så såg jag alltmer av vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och alltmer gladdes över betydelsen av offret på korset av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) krop och blod på korset.

När jag insåg hur Kristi Guds Sons blod RENADE MIG INFÖR GUD (inte som att jag själv skulle vara ren och syndfri, utan att det handlade om en ”Guds mattematik”, där Gud ”var i Kristus och försonade världen (alla människor – alltså var jag inräknad) med sig själv. Han TILLRÄKNAR inte människorna deras synder” (2 Kor. 5: 17 – 21) (mina synder är förlåtna för Kristi min ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighets skull).

När jag insåg att Gud för Kristi offers skull oförtjänt TILLRÄKNADE mig Kristi min ställföreträdares rättfärdighet, av nåd genom tro på Jesus, utan att jag själv genomgått ngn förvandling i mig själv, utan genom en domsakt, en rättfärdiggörelsedom, från Gud (Rom. Kap. 1 – 8), så minns jag än i dag hur överkastet såg ut på sängen, där jag låg och läste och det blev alldeles ljust omkring mig. Så jag är inte främmande för mäktiga upplevelser.

Men vad Hinn så torgförde, utifrån vad Kuhlman förmedlade, verkar inte alls ha lett till någon sann ”Kristus – fixering” hos honom, utan den ande, gåva, kraft, mantel, som Kuhlman förmedlade till Hinn, har för hans del lett till ett falskt förmedlande av vem Jesus ÄR och ett bejakande av trosförkunnelsens JDS – och vi är gudar – lära fyllt av kundalini – manifestationer (Se

http://hem.spray.se/harry.forsgren/HBok.htm#citat ).

Och då kan man undra över hur det var ställt med Wilkerson som samarbetade med och upphöjde Kulhman. Men det vore intressant att få svart på vitt från vad Kuhlman undervisade, om hon nu överhuvudtaget hade ngn undervisning!?

Men ngn sådan undervisning från Kuhlman verkar svår att uppbringa, eftersom hon uppenenbart inte förmedlade ngn undervisning om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Enligt en uppgift som nått mig, så var detta frågor som hon inte alls överhuvudtaget brydde sig om. Utan enligt uppgift, så bara väntade hon på “inspiration från anden”, för att så förmedla detta.

Vad “denna ande” via Kuhlman förmedlades till Hinn, borde väl för alla vara uppenbart idag hur vilset detta var. Men det var inte vilset för Wilkerson, utan ngt som han samarbetade med och lovordade!!

Hur vilset ute är då de idag som lovordar och förmedlar Wilkerson, för att vara en sann lärare och sann profet!? Hur trovärdiga är de då, när de menar att den som ifrågasätter Wilkerson är vilset ute och en lögnare, som man inte ska lyssna till!? Hur vilsen kan egentligen den andliga arenan bli!?

HaFo