Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

HaFo Sep 6, 2011 – 1:36AM

Återger ett inlägg påAletheia som kan hänföras under ovanstående ämne:

——

Sam säger med adress till mig:

Torah undervisar oss om vad som är synd i YHWH’s ögon! Det är finessen HaFo! Eller har du andra definitioner på synd?

HaFo:

Jag har ingen annan definition på synd, än vad Jesus har efter att han förenat/försonat Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och sänt sin Ande och säger om vad som nu är synd därefter:

”Och när Han kommer ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom i fråga om synd ty de tro inte på mig”.

Att inte tro på Jesus är att man skulle behöva göra ngt utöver vad han gjort, som människans ställföreträdare för sin räddning. Att inte tro Guds ord om ”rättfärdigheten från Gud, av nåd genom tro på Jesus”, är att tro att jag skulle kunna klara av att uppfylla Guds lag, för att den vägen bli rättfärdig och mer accepterad inför och av Gud.

——

Den sant på Jesus troende för den Han ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och en hjälplös förtröstan för sin synd till sin ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, är av nåd för Kristi skull räknad, enligt Guds mattematik för rättfärdig inför Gud i sin ställföreträdare.

Visst, Guds lag är god och rättfärdig och visst blir vi välsignade av i den mån vi följer den. Men det är inte vad som gör oss till Guds barn och Guds tillhörighet i vilken mån vi följer den.
———-

Rom. 3: 19 – 29:

”nu veta vi att allt som lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.

Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Men nu har utan lag, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus FÖR ALLA DEM SOM TRO.

Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud;
Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan ( utan egen medverkan), av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus ( = Att Gud själv som ”Guds fullhet lekamligen”, bär fram det RENA offret av KRISTI PERSONS kropp och blod på korset),

Honom som Gud ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i Hans blod.

Så ville nu Gud – då han i sin skonsamhet, hade haft fördrag med de synder, som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas rättfärdig OCH GÖRA DEN RÄTTFÄRDIG, SOM LÅTER DET BERO PÅ TRO PÅ JESUS.

Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? MÅNNE GENOM EN GÄRNINGARNAS LAG? NEJ GENOM EN TRONS LAG:

VI HÅLLA NÄMLIGEN FÖRE ATT MÄNNISKAN BLIR RÄTTFÄRDIG GENOM TRO UTAN LAGGÄRNINGAR”!!
——

Visst:

”Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen”.

Så helt riktigt, men vidga Dina vyer inför vem Jesus ÄR och vilken betydelse som offret av Kristi persons kropp och blod på korset innebär, så kan Du sluta kämpa med att försöka rädda Dig själv, genom att hålla lagen:

Därefter kan Jesus säga om vad som är synd, ”ty de tro inte på mig”.

Detta därför att Jesus i sin person av Gud och människa förenade tagit, som människans ställföreträdare, all mänsklighetens synd på sig och låtit den detroniseras i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Och som därigenom burit fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Vad ska Du då därmed bidra med vidare, för att rädda Dig själv, istället för att hjälplöst i ödmjukhet, ta emot Jesu räddning av Dig!?

Skriften säger att ”det är nåden (att Kristus vår ställföreträdare gjort oss rätt och färdiga inför Gud), som fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet” och inte för att vi ska bli bättre inför Gud, som vi skulle fostras i vår strävan att efterfölja Guds lag.
———-

Sam säger så riktigt:

”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

HaFo:

Detta handlar inte om att förtjäna rättfärdigheten från Gud genom att hålla lagen. Det handlar om precis, som Du pekat på, att det är en välsignelse att få efterleva Guds lag.

Men det är inte vad som ger oss evigt liv i Guds gemenskap, att till stora delar lyckas med att efterleva Guds lag.

Utan vad som enligt skriften ger oss nåd, efterskänkt skuld och förlåtelse för vår synd, är en tro på vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV VAD Han utfört på korset.


När Gud förlåter synder och ”ser henne som rättfärdig”, så grundar det sig aldrig på någon hennes egen förtjänst, eller i vilken mån hon efterföljer Guds lag och vilja,

utan grundar sig enbart på en dom från Gud fälld utanför människans egen inverkan, tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi, hennes ställföreträdares skull = rättfärdiggörelsedomen från Gud i Jesu Kristi person av Gud och människa förenade. (Rom. Kap. 5 och 2 Kor. 5 17 – 21)
———

Varför inte se på vad Skriften säger om vem Jesus är, ”All fullhet (ingen annan äger all fullhet än Gud själv!) lekamligen” – eller som det står i en annan översättning att Han är, ”Guds fullhet lekamligen”.

Kan detta sägas om en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, som nyjudianismen hävdar? Knappast!

Varför inte se Bibelns enkla budskap om, att Jesus är Guds fullhet (Gud själv) kommen i mänsklig kroppslig gestalt (”Kristus kommen i köttet” – en människa behöver inte påtalas var kommen i köttet.

Alltså här åsyftas ngn annan än en människa, som är kommen i köttet – nämligen ”Guds fullhet”).

Då inser man även betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset för sin synd och hamnar inte i ett sekteristiskt högmod, om att man själv kan efterleva Guds lag och vilja och därmed bli bedragen, till att man själv kan bli värdig gemenskapen med Gud.

Och tydligen t.o.m. mena sig vara förmer, eftersom man menar sig uppfylla lagen. Man kan inte tro att denna fariseism idag skulle kunna bli gällande igen. Men tydligen är det så i spåren efter ”nyjudianismen”.

—–

Jag menar helt visst att vi ska eftersträva lydnad för Guds lag. Men jag menar att vi därmed aldrig kan skaffa oss några meriter inför och bli mer accepterade av Gud (Har visat ovan att sådan tolkning är vilse).

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den sant troende på Kristus.

Obs!

Finessen är då, att den som äger en sann tro på Kristus ”har som gåva undfått den utlovade Helige Ande” och därmed ”fått lagen skrivet i sitt hjärta”, så att synden blir ngt som är obehagligt i den människans sinne, så att hon söker efter att vara Gud till behag.

Men obs:

inte för att bli mer behagad av Honom, utan därför att det börjar behaga oss, att leva i Guds vilja och lag, när vi erfar att Kristus är ”slutet på lagen som frälsningsväg” och vi erbjuds att leva i ”en livets Andes lag”, som gjort oss fria ifrån ”syndens och dödens lag” (Läs Rom. Kap. 1 – åtta)

Denna ”finess” är tydligen fortfarande för Sam en obegriplig gåta – Därtill kanske låst av förförelsens andemakt i Messianska föreningen – eller!?

HaFo h HaFo Sep 6, 2011 – 11:49PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Återger forts inlägg under detta ämne på Aletheia:

—-

HaFo:

Håller med Leif när han säger:

”Har träffat på dessa ’sant troende’, men många av dem verkar ha sålt smöret och tappat pengarna?
Partisinne, någon empati för de förlorade fåren verkar de inte ha, men haranger av högmods rättfärdighet både till höger och vänster. Uppfostrare men inga Fäder!”

Detta stämmer väl in på vad Per, Classe och Barnaskap framför under ämnet om G12 och vad Södermalmskyrkan förmedlar.

Men det stämmer även väl in här under detta ämne av nyjudianismens företrädare.
I inget av dessa sammanhang, belyses vem Jesus ÄR och vilken betydelse som offret av Kristi persons kropp och blod på korset innebär, när Jesus i sin person av Gud och människa förenade tagit, som människans ställföreträdare, all mänsklighetens synd på sig och låtit den detroniseras i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Och som därigenom burit fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset!
—–

Leif tycker att min stora talang är att upprepa mig, så därför gör jag honom inte heller nu besviken, utan upprepar (Det vore ju trevligt om ngn i sak kommenterade innehållet och inte bara i svävande ordalag misstänkliggjorde innehållet):
—-

Jag har ingen annan definition på synd, än vad Jesus har efter att han förenat/försonat Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och sänt sin Ande och säger om vad som nu är synd därefter:
”Och när Han kommer ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom i fråga om synd ty de tro inte på mig”.

Att inte tro på Jesus, är att man skulle behöva göra ngt utöver vad han gjort, som människans ställföreträdare för sin räddning.

Att inte tro Guds ord om ”rättfärdigheten från Gud, av nåd genom tro på Jesus”, är att tro att jag skulle kunna klara av att uppfylla Guds lag, för att den vägen bli rättfärdig och mer accepterad inför och av Gud.
—–

Visst, Guds lag är god och rättfärdig och visst blir vi välsignade av i den mån vi följer den. Men det är inte vad som gör oss till Guds barn och Guds tillhörighet i vilken mån vi följer den.
———-

Rom. 3: 19 – 29:

”nu veta vi att allt som lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.

Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Men nu har utan lag, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus FÖR ALLA DEM SOM TRO.

Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud; Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan ( utan egen medverkan), av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus ( = Att Gud själv som ”Guds fullhet lekamligen”, bär fram det RENA offret av KRISTI PERSONS kropp och blod på korset),

Honom som Gud ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i Hans blod.

Så ville nu Gud – då han i sin skonsamhet, hade haft fördrag med de synder, som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig.

Härigenom skulle han både själv befinnas rättfärdig OCH GÖRA DEN RÄTTFÄRDIG, SOM LÅTER DET BERO PÅ TRO PÅ JESUS.

Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? MÅNNE GENOM EN GÄRNINGARNAS LAG? NEJ GENOM EN TRONS LAG:

VI HÅLLA NÄMLIGEN FÖRE ATT MÄNNISKAN BLIR RÄTTFÄRDIG GENOM TRO UTAN LAGGÄRNINGAR”!!
——

Visst:

”Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen”.

Så helt riktigt, men vidga Dina vyer inför vem Jesus ÄR och vilken betydelse som offret av Kristi persons kropp och blod på korset innebär, så kan Du sluta kämpa med att försöka rädda Dig själv, genom att hålla lagen:

Därefter kan Jesus säga om vad som är synd, ”ty de tro inte på mig”.

Detta därför att Jesus i sin person av Gud och människa förenade tagit, som människans ställföreträdare, all mänsklighetens synd på sig och låtit den detroniseras i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Och som därigenom burit fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Vad ska Du då därmed bidra med vidare, för att rädda Dig själv, istället för att hjälplöst i ödmjukhet, ta emot Jesu räddning av Dig!?

Skriften säger att ”det är nåden (att Kristus vår ställföreträdare gjort oss rätt och färdiga inför Gud), som fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet” och inte för att vi ska bli bättre inför Gud, som vi skulle fostras i vår strävan att efterfölja Guds lag.
———-

Visst:

”Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.”

HaFo:

Detta handlar inte om att förtjäna rättfärdigheten från Gud genom att hålla lagen. Det handlar om att det är en välsignelse att få efterleva Guds lag. Men det är inte vad som ger oss evigt liv i Guds gemenskap, att till stora delar lyckas med att efterleva Guds lag.

Utan vad som enligt skriften ger oss nåd, efterskänkt skuld och förlåtelse för vår synd, är en tro på vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV VAD Han utfört på korset.


När Gud förlåter synder och ”ser henne som rättfärdig”, så grundar det sig aldrig på någon hennes egen förtjänst, eller i vilken mån hon efterföljer Guds lag och vilja,

utan grundar sig enbart på en dom från Gud fälld utanför människans egen inverkan, tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi, hennes ställföreträdares skull = rättfärdiggörelsedomen från Gud i Jesu Kristi person av Gud och människa förenade. (Rom. Kap. 5 och 2 Kor. 5 17 – 21)
———

Varför inte se på vad Skriften säger om vem Jesus är, ”All fullhet (ingen annan äger all fullhet än Gud själv!) lekamligen” – eller som det står i en annan översättning att Han är, ”Guds fullhet lekamligen”.

Kan detta sägas om en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, som nyjudianismen hävdar? Knappast!
Varför inte se Bibelns enkla budskap om, att Jesus är Guds fullhet (Gud själv) kommen i mänsklig kroppslig gestalt (”Kristus kommen i köttet” – en människa behöver inte påtalas var kommen i köttet.

Alltså här åsyftas ngn annan än en människa, som är kommen i köttet – nämligen ”Guds fullhet”).

Då inser man även betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset för sin synd och hamnar inte i ett sekteristiskt högmod, om att man själv kan efterleva Guds lag och vilja och därmed bli bedragen, till att man själv kan bli värdig gemenskapen med Gud.

Och tydligen t.o.m. mena sig vara förmer, eftersom man menar sig uppfylla lagen. Man kan inte tro att denna fariseism idag skulle kunna bli gällande igen. Men tydligen är det så i spåren efter ”nyjudianismen”.
—-

Jag menar helt visst att vi ska eftersträva lydnad för Guds lag. Men jag menar att vi därmed aldrig kan skaffa oss några meriter inför och bli mer accepterade av Gud (Har visat ovan att sådan tolkning är vilse).
Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den troende på Kristus.
—-

Obs!

Finessen är då, att ”nu när ni kommit till tro så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande” och därmed ”fått lagen skrivet i sitt hjärta”, så att synden blir ngt som är obehagligt i den människans sinne, så att hon söker efter att vara Gud till behag.

Men obs:

inte för att bli mer behagad av Honom, utan därför att det börjar behaga oss, att leva i Guds vilja och lag, när vi erfar att Kristus är ”slutet på lagen som frälsningsväg” och vi erbjuds att leva i ”en livets Andes lag”, som gjort oss fria ifrån ”syndens och dödens lag” (Läs Rom. Kap. 1 – åtta)
Denna ”finess” är tydligen fortfarande för somliga en obegriplig gåta – Därtill kanske låst av förförelsen i Messianska föreningen – eller!?

HaFo h HaFo Sep 8, 2011 – 11:15PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Fortsätter med ett inlägg på Aletheia:

Lars W citerar Gal.3:13:

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull”.

(Ber redan i förväg Leif om ursäkt att det blir en ”lång harang” igen och Sam får väl räkna å kolla om det blev rekord igen. Men nog hade det varit trevligt om ngn gett en saklig kommentar till själva innehållet)
———-

Men vad är det för en lagens förbannelse som Jesus friköper oss ifrån?

Jo ”Lagens förbannelse” är att lagen inte kan rädda oss till gemenskap med Gud därför att vi aldrig som ”syndens slavar” kan uppfylla dess krav.

Hur mycket vi än kämpar med att uppfylla Guds lag, så skapar det inga poäng inför Gud i vår ställning till Honom.

Vår enda ställning inför Gud grundar sig på rättfärdiggörelsedomen från Gud i vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Gud och människa försonas/förenas.

Kristus friköpte oss från denna förbannelse,

(att lagen aldrig kunde vara oss behjälplig till att bli rättfärdiga inför Gud och kunna få dela Hans gemenskap),

genom att i människans ställe uppfylla lagen, så att Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan och tillräkna henne Kristi rättfärdighet på grund av ställföreträdarens uppfyllelse av lagen.

”Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg” (Romarbrevet) när Han förenar, försonar Gud och människa i sin jordiska kropp.

Tack vare lydnaden miste Han aldrig sin Gudastatus annat än i rättslig juridisk mening och därmed besegrade vår ställföreträdare Kristus människans andliga död, åtskillnaden från Gud, därigenom att den aldrig sker i Honom som Kristi (Gud och människa förenade) person och jordiska kropp.

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när Han aldrig mister sin Gudastatus till sin natur och därmed kan bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod som Gud krävde som betalning för världens synd.

Jesus ”blev en förbannelse” och räddade människan till gemenskap med Gud, när Han tillräknas människans synd och blir behandlad som om Han vore syndaren som ska sona sitt brott.

Mitt genom ”denna förbannelse” står det att ”Gud var i Kristus och försonade”.

———

Den senare delen av Bibelcitatet i 2 Kor.5:21, visar vad som menas med att Jesus blev till ett med synden. (Eller gjord till synd som en annan översättning säger)

”för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”

Vad menas med det? Ja, vi vet utifrån Rom. 3 – 5 kap. att den troende inte i den här tiden får en faktisk rättfärdighet i sig själv, utan att det handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud, av nåd, genom tro, på grund av Jesu förtjänst. Människan räknas rättfärdig.

Genom vilken förtjänst? Jo, som människans representant uppfyllde Jesus lagen och Guds vilja i människans ställe. Därigenom förenades, försonades Gud och människa där i Jesu jordiska kropp och den andliga döden besegrades.

Gud kunde så fälla en rättfärdiggörelsedom över människan. Tillräkna henne Jesu rättfärdighet på grund av Hans lydnad och syndfrihet.

På samma sätt fick inte Jesus en faktisk syndig natur, utan tillräknades människans synder och blev gjord till ett SYNDOFFER, som också grundtexten kan översättas.

Det enda sättet att få en faktisk syndig natur och dö andligen (skiljas från Gud) är genom olydnad och synd.

Bibeln säger att ingen synd fanns i Jesus. ”Frestad i allt, dock utan synd”. Därigenom dog Han inte den andliga döden (skildes från Gud till sin natur), utan övervann och besegrade den andliga döden som människans representant( överbryggade människans separation från Gud).

I samma ljus bör även Gal.3:13 ses:

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull”.

Vi ser på versen efter:

”Vi friköptes, för att den välsignelse, som hade givits åt Abraham, skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden”.

Därmed leds vi åter till Rom.3 -5 kap. Alltså handlar det återigen om en tillräknad förbannelse som människans representant.

Det talas vidare om Abrahams tro, om rättfärdiggörelsedomen över människan. Räknad rättfärdig för Kristi skull, av nåd, genom tro.

Hur?

Jo, ”så ska ock genom en endas lydnad de många stå som rättfärdiga.”(5:19)

Vi blir i den här tiden som troende tillräknade Kristi rättfärdighet i en domsakt, rättfärdiggörelsedomen från Gud, dömd utanför människan på grund av ställföreträdarens Kristi rättfärdighet.

Men det stannar inte där med rättfärdiggörelsen. Det finns en verklig rättfärdiggörelse av hela människan vid kroppens uppståndelse att vänta, så att människan till hela sin natur blir rättfärdig.

Det står att Kristus blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull (Rom.4:25). Där handlar det då inte längre om tillräknad rättfärdighet, utan att vi tack vare Kristi kroppsliga uppståndelse, även i vår kroppsliga uppståndelse blir helt igenom rättfärdiga.

Vi ska då bli Honom lika i Hans rättfärdighet.
Då lever vi inte enbart i Guds gemenskap på grund av nåd, med tillräknad rättfärdighet för Kristi rättfärdighets skull, som vår ställföreträdare vunnit åt oss i den här tiden.

Då lever vi i Guds gemenskap därigenom att vi på grund av Kristi kroppsliga uppståndelse, blir i vår kroppsliga uppståndelse, verkligen till vårt väsen helt igenom rättfärdiggjorda. Gjorda rätt och färdiga för ett liv i Guds eviga gemenskap.
——

”det lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, DÅ HAN FÖR ATT BORTTAGA SYNDEN(det som skilde Gud och människa åt – DEN ANDLIGA DÖDEN), sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.” Rom. Kap. 8

”Gud VAR I KRISTUS OCH FÖRSONADE världen med sig själv” 2 Kor. 5: 17 – 21
—-

Den som eventuellt strävar efter att uppfylla lagen för att bli bättre inför Gud, stretar fortfarande under lagen som frälsningsväg och är därmed dömd till att förbli andligt död, skild från Gud, där under lagen.

Men när Jesus får ”bli slutet på lagen som frälsningsväg” och man låter det bero på tro på Jesus, med sin ställning inför Gud, så inträder ngt märkligt:

”nåden fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet” Och Gud lägger enligt Rom. Kap. 8 i den troende människan, en ”Livets Andes lag, som gjort oss fria från syndens och dödens lag”.

Därmed är inte lagen satt på undantag utan förverkligas alltmer i en ”helgelseprocess” med framförallt fram danandet av Andens frukter som kärlek, glädje, frid etc. etc. med ett förvandlat sinnelag i den troendes liv.

Detta är inget som ger henne meriter inför Gud, utan är ett resultat av Andens inneboende i den troendes sinne, hjärta, liv och väsen.

Därför kan också Jakob säga att ”tron är utan gärningar död”.

”Gud är den som verkar vilja och gärning” enligt Ef.

Därför uppmanas vi också att se på ”frukten/sinnelaget” om lära, tro, liv och utövning är från Gud eller inte.

(Tycker det verkar som att Deborah fått grepp om detta, kring skillnaden mellan lag och nåd, så dumgör henne inte utan lyssna!)
———

Låter så Bibelns egen bild av Guds handlande och vishet i försoningen tala för sig själv:

”Ty han är vår frid, han som AV DE BÅDA HAR GJORT ETT och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle AV DE TVÅ I SIG skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle ÅT DEM BÅDA FÖRENADE I EN ENDA KROPP SKAFFA FÖRSONING MED GUD,

sedan han genom korset hade I SIN PERSON dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga”(Kol. 1:22)

”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD”.(Hebr. 9:13-14)

”Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

”och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid.”(Kol.1:20)

”genom att Jesu Kristi KROPP BLEV OFFRAD en gång för alla.”(Hebr. 10: 9 – 10)

HaFo h HaFo Sep 9, 2011 – 10:57PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Forts Lagen – nåden – nyjudianimen på Aletheia blogg
——-

Jag skäms inte Leif, över att jag (enligt Din statistik), har gjort 511 inlägg utifrån Skriften om vem Jesus ÄR, betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och hur ingen genom efterlevandet av lagen kan bli rättfärdig inför Gud

(Detta är själva grunden i kristen tro, men ändå tydligen ngt kontroversiellt på en kristen blogg, som ska hackas på och misstänkliggöras istället för att bejakas – eller!?)

Om Du undrar över att jag ständigt vill peka på i alla sammanhang, vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, så beror det på att hela mitt väsens övertygelse är,

om att den som får tag på Andens ljus över Ordet, vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, har sitt liv räddat inför evigheten i Guds gemenskap. Det önskar jag var människa!!
—–

Inlägg om vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset, lyser eljest ofta här med sin frånvaro och än mer ofta blir det förvanskat eller löjliggjort.

Det finns dock undantag med ”ljus i mörkret” här, med inlägg av t.ex. Deborah, S-E och nu även härovan av nicke (förutom inlägg under annat ämne som kring G12 av Per, Barnaskap och Classe).

S-E summerar väldigt fint vad jag hela tiden försöker peka på:

”Gud har i JESUS gett Människan ett FULLKOMLIGT offer – försoningsoffer – för hennes synder: lägger hon någonting till – eller drar någonting från det offret, fungerar det inte för den människan. Försoningen med Gud: Jesu blod, plus ingenting”
———–

Nickes citat från Gal 5:1, Är klockrent i sammanhanget:

”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. 2 Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er.

3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek”
————

Ngt som också kan vara angeläget att peka på här är att Paulus klargör (Kan inte just nu hitta Bibelsammanhanget – kanske kan ngn annan delge denna bibeltext!?), att det inte är ålagt den hednakristna församlingen, att ”under hedningarnas tider till dess att de kommit in i full skara”, att efterfölja Judarnas tider, högtider, riter och ceremonier.

Att göra det skaffar inga meriter inför Gud och påskyndar på intet sätt Kristi tillkommelse. Lika litet som trosförkunnelsens lära om, att vi kan påskynda Kristi tillkommelse genom att evangelisera det Judiska folket och de så kan nå en ”andlig status”, där Kristus kan landa.
—-

Kristus kommer, när det är som mörkast i både den kristna församlingen (Jesus undrar om Han ska finna tro när Han kommer), förförd av en falsk, avfallen kristenhet under sken av världsvid väckelse, såväl som att en skenbar väckelse av det Judiska folket sker (Messias – troende), förmedlat till dem av en avfallen kristenhet.

Sann väckelse bland Judarna blir det först, när den sanne Kristus, efter att alla plagiat spelat ut sitt register, och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget, så att det rämnar mitt itu och de ”ser vem de stungit och upphängt på trä” och de då kommer in i sin kallelse och uppgift, vad det egentligen nu kommer att handla om!?

Kanske lika svårt att få helt grepp om, som när det står om den Kristna församlingen som blivit uppryckt, att de ska regera med Kristus.

Men summa summarium är dock, att för att bli med i dessa slut chenarier på den andliga arenan på Guds sida, så handlar det om hjärtats och sinnets rätta, Bibliska och sanna tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av Kristi persons kropp och blod på korset, utifrån Andens ljus över Ordet.
—-

Det talas om att vi som kristna ska se vårt ”Hebreiska arv” eller ”Judiska arv”. Vi ärver inget efter Hebreerna eller efter det Judiska folket.

Vårt Kristna livgörande arv, grundar sig på vem Jesus ÄR och blodsoffret på korset av Kristi persons kropp och blod. ”Vi ska ärva allt tillsammans med Honom”!!

HaFo h HaFo Sep 12, 2011 – 11:20PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Forts med 2 inlägg på Aletheia kring lagen nåden och nyjudianismen

Lars W säger med adress till mig:

”Har du en annan rättfärdighet än HERRENS är du riktigt illa ute”

HaFo:

Vill Du förklara lite mer vad Du menar med de orden. Menar Du att vi kommer till korta, om vi inte efterföljer lagen och uppvisar samma rättfärdighet som Herren?

Eller menar Du att vår rättfärdighet inför Gud, handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi vår ställföreträdares skull och dennes syndfria rättfärdighet/Gudomlighet och därmed frambärandet av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) RENA kropp och blod på korset för vår synd??
——-

Lars undrar med anledning av mitt påstående:

”Vår tids ‘Mosaiska ivrare’ förvirrar och förvillar många hednakristna och väcker oro i deras själar”.

Lars:

”Är de hednakristna i ordets sämre bemärkelse, d v s påvebundna (söndagsfirare etc) är de riktigt förvillade och behöver mycket av Guds ord – från pärm till pärm.”

HaFo:

Nej, vad jag åsyftar här är inte den totalt vilsna påvekyrkan, dess vilsna läror och företrädare.

”Mosaiska ivrare”, är de som menar sig att genom att efterfölja lagen, följa de Judiska sederna, tiderna, högtiderna, riterna och ceremonierna, skulle därmed skaffa sig en bättre ställning inför Gud eller påskynda Kristi tillkommelse.
——-

Jag HaFo upprepar:

Vill Lars W vara vänlig och förklara skillnaden mellan:

”Nej, till skillnad från er tror vi på HERREN YHWH och Hans profeter”

HaFo – undran:

Vilka är ”er” och vilka är ”vi” i denna ovanstående mening?
—–

Jag HaFo upprepar:

Vill Lars W vara vänlig och förklara skillnaden mellan:

”I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.”(Jer. 23:6)…..

…. Och ngt som då tydligen skulle vara motsatsen till vad Lars W. framför skulle då vara, att de som menar sig bli frälsta av nåd på grund av Kristi förtjänst, den Han ÄR AV FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA SAMTIDIGT OCH SOM DÄRMED BÄR FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET (Om jag förstått Lars rätt??).

Har Lars W en annan Kristus för sin frälsning att lita till, än att vår rättfärdighet inför Gud, handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi vår ställföreträdares skull och dennes syndfria rättfärdighet/Gudomlighet och därmed frambärandet av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) RENA kropp och blod på korset för vår synd?? (Det borde vara lätt att ge ett klart ja eller nej svar på den frågan)!

Det var i så fall en väldig överraskning! Finns det flera Lars W. ? Har tidigare lyssnat till en sund Lars W. Men den Lars W som här framträder, kan jag inte finna sund.

Om det nu inte är så att jag missuppfattat vad han framför. Har jag missuppfattat, så får jag krypa till korset och be om ursäkt. Lars svar i detalj på frågorna till honom, bör nu kunna ge vägledning om var och vad han egentligen står för och förmedlar.
———-

Derek säger:

”Det är väl inte lydnad för Guds bud som utmärker dagens församlingar. Man struntar ju i Guds tio bud. Det kallas laglöshet”.

HaFo:

Helt visst är det så. Men det är än större laglöshet (brott mot summan av Guds Ord), om man menar sig att genom efterföljandet av lagen, skaffa sig Guds välbehag och bättre ställning inför Gud över sitt liv.

Vår ställning inför Gud grundar sig uteslutande på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Gud och människa försonas och förenas i Kristi person och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Lagen ”är vår uppfostrare till Kristus” ( får oss att se behovet av försoningen och förlåtelsen för våra synder).

Där blir ”nåden vår fostrare till att avsäga oss all ogudaktighet”, då när vi får del av ”en livets Andes lag, som gjort oss fria från syndens och dödens lag” Rom. Kap. 8.

HaFo h HaFo Sep 13, 2011 – 11:37PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Forts inlägg på Aletheia:

Lars W intar nu till min förvåning en slags ”besser – wisser” inställning och med en ovanifrån och nedlåtande ton, dumgör han mig och de frågor som jag ställt:

Lars:

”Du tuggar din ’välling’ väl, om och om igen. Ät fast föda istället så förstår du nog snart vad jag menar.”

HaFo:

Den ”välling”, som jag enligt Lars så nedlåtande ”tuggar”, som Lars här åsyftar, är den Bibliska framställningen av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Det är ngt som Lars tydligen anser för att vara ngt banalt och menar sig själv istället förmedla ”fast föda” och uppmanar de ”där nere” att lyssna till honom, så ska de nog snart förstå vad han menar.

Är benägen att ge den mailskribent rätt, som på grund av Lars inlägg, skrev till mig följande:

”När det gäller Lars W så är det en person som jag har på min ’röda lista’ sedan länge, länge …Det kan faktiskt vara 20 år eller mera sedan
jag blev skeptisk till denna person!

Upplever Lars W som underligt ’mixad’. Typ kanske som Lars Enarson eller något i den stilen… När jag nu läser om Lars Widerbergs mycket, mycket
illasinnade och orättvisa anklagelser mot dig, så ser jag att jag inte alls finner någon anledning till att ändra på min åsikt om denna person, det är något som bara inte stämmer, frågan är bara vad det är.

Är det inte så att du nu råkat träffa på och tryckt ordentligt till på riktigt, riktigt ömma punkter i den andlighet som är en mycket
”Mosaiskt inspirerad så kallad Kristen Sionism” ?!

Att det är därför som reaktionen nu blev så sur? Lögnens ilska över oförmågan att kunna bemöta sanningen ?

Så därför så far nu Lars W nu ut i orättvisa och grundlösa påståenden mot dig, vilken ande är det här som visar sig ?

Jag tror faktiskt att Lars Widerbergs ’mixning’ nu kommer till synes här i de grundlösa anklagelser som han nu vettlöst slungar ut mot dig för att såra och skada !!”

Slut citat från mailet till mig.
———

HaFo:

Lars har ännu inte förklarat vilka han menar med ”vi” i motsats till ”Er” i sitt tidigare inlägg. Det kan väl ändå inte vara så svårt och ändå ”ganska ofarligt”, att svara på den frågan – eller!?

Varför vara en sån ”krångel – pelle” Lars, så att Du inte ens kan svara på vilka du menar med ”Er” och ”Vi” i Dina inlägg??

Jag HaFo upprepar en viktig frågeställning till Lars (utan att det minsta skämmas inför ”ordningsmannen” Leif):

Vill Lars W vara vänlig och förklara skillnaden mellan:

”I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.”(Jer. 23:6)…..

…. Och ngt som då tydligen skulle vara motsatsen till vad Lars W. framför härovan, skulle då vara, att de som menar sig bli frälsta av nåd på grund av Kristi förtjänst, den Han ÄR AV FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA SAMTIDIGT OCH SOM DÄRMED BÄR FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET (Om jag förstått Lars rätt??).

Har Lars W en annan Kristus för sin frälsning att lita till, än att vår rättfärdighet inför Gud, handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi vår ställföreträdares skull och dennes syndfria rättfärdighet/Gudomlighet och därmed frambärandet av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) RENA kropp och blod på korset för vår synd??

(Det borde vara lätt att ge ett klart ja eller nej svar på den frågan, utan att börja gå in i en försvarsställning, där Du börjar dumgöra den som ställt dessa frågor, som Du vill undvika att svara på Lars – varför??)!

Lars svar i detalj på frågorna till honom, bör nu kunna ge vägledning om var och vad han egentligen står för och förmedlar.

Är det därför som det är så svårt att rakt, enkelt, Bibliskt svara på dessa frågor och som det blir så mycket enklare, att försöka dumgöra och negligera den som ställt frågorna och försöka få det till att framstå, som att dessa frågor är ovidkommande och man själv likt Lars, bär på en mycket högre kunskap, som de som bara lyssnar till honom kommer att förstå.
——-

Jag upprepar mig till Leifs stora förtret:

Det är en laglöshet (brott mot summan av Guds Ord), om man menar sig att genom efterföljandet av lagen, skaffa sig Guds välbehag och bättre ställning inför Gud över sitt liv.

Vår ställning inför Gud grundar sig uteslutande på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Gud och människa försonas och förenas i Kristi person och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den troende på Kristus.

Lagen ”är vår uppfostrare till Kristus” ( får oss att se behovet av försoningen och förlåtelsen för våra synder).

Där blir ”nåden vår fostrare till att avsäga oss all ogudaktighet”, då när vi får del av ”en livets Andes lag, som gjort oss fria från syndens och dödens lag” Rom. Kap. 8.

Naturligtvis ofattbart för de som fortfarande menar sig nå ”Herrens rättfärdighet”, genom att efterleva Tohran.
———-

Gör så ett litet Bibliskt tillägg, så kan Sam börja räkna ord och reta sig över det långa inlägget. Kanske är det möjligen rekord:

Rom. 3: 19 – 29:

nu veta vi att allt som lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.
Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Men nu har utan lag, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus FÖR ALLA DEM SOM TRO.

Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud; Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan ( utan egen medverkan), av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus ( = Att Gud själv som ”Guds fullhet lekamligen”, bär fram det RENA offret av KRISTI PERSONS kropp och blod på korset),

Honom som Gud ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i Hans blod.

Så ville nu Gud – då han i sin skonsamhet, hade haft fördrag med de synder, som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig.

Härigenom skulle han både själv befinnas rättfärdig OCH GÖRA DEN RÄTTFÄRDIG, SOM LÅTER DET BERO PÅ TRO PÅ JESUS.

Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? MÅNNE GENOM EN GÄRNINGARNAS LAG? NEJ GENOM EN TRONS LAG:

VI HÅLLA NÄMLIGEN FÖRE ATT MÄNNISKAN BLIR RÄTTFÄRDIG GENOM TRO UTAN LAGGÄRNINGAR”!!

HaFo h HaFo Sep 14, 2011 – 11:16PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Forts inlägg på Aletheia blogg:
—–

HaFo:

Massor med moskitos, eller högljudda hyenor, som här missar målet och inte ens är mödan värt att kommentera.

Dock, fick först ett befriande mail med anledning av konfrontationen med Lars W här på Aletheia:

Från mailet:

“jag undrar om du tror att Lars W och Lars Widerberg är samma person. Jag själv har trott det, och flera med mig. Det är de inte, och Lars Widerberg har själv skrivit på Aletheia att han inte vill bli sammanblandad med Lars W.

Varpå Lars W svarade något i stil med att: Då kan man inte surfa på den vågen längre. Och på en förfrågan från någon om Lars Widerberg och Lars W är samma person svarade Lars W ungefär att så är det inte och att det som Lars Widerberg skriver ‘är på en helt annan nivå’.”

HaFo:

Tack för denna info. Det var befriande för mig att få reda på att Lars W nu på Aletheia, inte är samma person som Lars Widerberg. Det ‘är skamligt svagt av denne nu skrivande Lars W, att inte tillkännage detta vid upprepade förfrågningar. Det säger ngt om vilken ande som denne Lars W representerar. Lögnens eller sanningens.

Jag har därför vid flertal tillfällen ställt frågan om det finns fler ”Lars W”, eftersom tonen och innehållet här nu, inte stämmer med den Lars W, som jag tidigare tagit del av och vilket det tydligen gör, alltså finns två personer med signaturen Lars W.

Det skulle vara än mer befriande om Lars Widerberg själv trädde fram på Aletheia och deklarerade sitt avståndstagande från vad den ”andre Lars W” där framför av förförelse och var Lars Widerberg själv står för och förmedlar i förhållande till vad som här avhandlats.
——-

Så fick jag då ett andra mail som åter gör mig brydd kring vad Lars W framför. Vilken Lars W är det som här hänsyftas till?

Från mailet:

Här ska jag nu visa dig ett mycket, mycket konstigt yttrande som Lars W gjort på en blogg

Citat från Over the Rainbow and into the Sukkah

http://www.mamres.net/?p=2716

Lars W Posted September 24, 2010 at 10:07 PM

“Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn.”(Ps. 86:9)

Det ser ut som om hedningar kan bli rättfärdiga. Inte genom egna insatser. Det kan ingen. Men YHWH kan rättfärdiggöra den som ber om det. Jude såväl som hedning.

Men även utifrån ett snävt judiskt perspektiv kan en jude vara rättfärdig. Tänk på Oskar Shindler.

Slut på citat

Vidare från mailet:

Sedan ännu mera underliga saker av en person som heter Anders Branderud i en kommentar till vad Lars W framförde

Mera citat

Anders Branderud Posted September 24, 2010 at 9:09 PM

Jag såg på videoinspelningen.

Mycket karisma och en blandning mellan felaktiga och korrekta påståenden. Han säger ord som strider emot Torah (t.ex. implicerar hans uttalanden
att han hävdar att Talmud är felfri [och således inte innehåller ord som lägger till och tar bort direktiv från Torah], vilket är felaktigt) – vilket är förbjudet i Devarim (”5:e Mosebok”) 13:1-6.

Ett av hans övriga felaktiga påståenden är följande:

Han använder begreppet ”rättfärdiga hedningar”, vilket är en självmotsägelse.

En person som gör sitt bästa att praktisera direktiven i Torah kallas antingen geir (icke-judisk icke-selektivt Torah-observerande proselyt) eller Yehudi (”jude”).

Hedningar tillhör inte enligt den judiska Bibeln (som kristna kallar ”GT”) ha-b’rit (förbundet) med Skaparen; och Yeshayahu [”Jesaja”]

66:13f och många fler verser implicerar att hedningar inte lever ett rättfärdigt liv enligt Skaparen och Hans Instruktionsmanual – Torah.

Profetian i Zekharyah [”Sakarja”] 14 som omnämns i videon handlar inte om hedningar, utan om geirim [plural av geir].

Första århundradets Ribi [titel liknande ”rabbin”] Yehoshua – Messias – och hans efterföljare Netzarim praktiserade direktiven i Torah
icke-selektivt hela sitt liv; och således undervisade de i enlighet med ovanstående stycke. [not 1]

Slut citat
———

HaFo:

Det skulle vara väldigt befriande om respektive Lars W framträdde och proklamerade vad denne ene och den andre Lars W, står för, eller tar avstånd ifrån kring ovanstående!!??

———

HaFo:

Lars (vilken Lars W som vi nu här talar om??), har ännu inte förklarat vilka han menar med ”vi” i motsats till ”Er” i sitt tidigare inlägg. Det kan väl ändå inte vara så svårt och ändå ”ganska ofarligt”, att svara på den frågan vilka Du menar med ”Vi” och ”Er” Lars – eller!?

Varför vara en sån ”krångel – pelle” Lars, så att Du inte ens kan svara på vilka Du menar med ”Er” och ”Vi” i Dina inlägg??

Jag HaFo upprepar en viktig frågeställning till Lars (utan att det minsta skämmas för ”ordningsmannen” Leif):

Vill Lars W vara vänlig och förklara skillnaden mellan:

”I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel bo i trygghet; och detta skall vara det namn han skall få: HERREN vår rättfärdighet.”(Jer. 23:6)…..

…. Och ngt som då tydligen skulle vara motsatsen till vad Lars W. framför härovan, skulle då vara, att de som menar sig bli frälsta av nåd på grund av Kristi förtjänst, den Han ÄR AV FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA SAMTIDIGT OCH SOM DÄRMED BÄR FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET (Om jag förstått Lars rätt??).

Har Lars W en annan Kristus för sin frälsning att lita till, än att vår rättfärdighet inför Gud, handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi vår ställföreträdares skull och dennes syndfria rättfärdighet/Gudomlighet och därmed frambärandet av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) RENA kropp och blod på korset för vår synd??

(Det borde vara lätt Lars, att ge ett klart ja eller nej svar på den frågan, utan att börja gå in i en försvarsställning, där Du börjar dumgöra den som ställt dessa frågor, som Du vill undvika att svara på – varför??)!

Lars svar i detalj på frågorna till honom, bör nu kunna ge vägledning om var och vad han egentligen står för och förmedlar.

Är det därför som det är så svårt att rakt, enkelt, Bibliskt svara på dessa frågor och som det blir så mycket enklare, att försöka dumgöra och negligera den som ställt frågorna från alla de möjliga och omöjliga håll, under sken av att man är kristen och försöka få det till att framstå, som att dessa frågor är ovidkommande och man själv likt Lars, bär på en mycket högre kunskap, som de som bara lyssnar till honom kommer att förstå.
——

Jag upprepar mig till Leifs stora förtret (Leifs svar framstår ju alltmer som allenast löjliggörande):

Det är en laglöshet (brott mot summan av Guds Ord), om man menar sig att genom efterföljandet av lagen, skaffa sig Guds välbehag och bättre ställning inför Gud över sitt liv.

Vår ställning inför Gud grundar sig uteslutande på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Gud och människa försonas och förenas i Kristi person och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den troende på Kristus.

Lagen ”är vår uppfostrare till Kristus” ( får oss att se behovet av försoningen och förlåtelsen för våra synder).

Där blir ”nåden vår fostrare till att avsäga oss all ogudaktighet”, då när vi får del av ”en livets Andes lag, som gjort oss fria från syndens och dödens lag” Rom. Kap. 8.

(Detta är en sanningar som Leif borde bejaka om han vore en sann kristen, men så sker icke, utan allenast en förnedring och löjliggörande av kristen tro sker fortfarande från hans sida – varför!)

—-

Naturligtvis är ovanstående ofattbart för de som fortfarande menar sig nå ”Herrens rättfärdighet”, genom att efterleva Tohran.
———-

Gör så ett litet Bibliskt tillägg, som ingen från ngt sammanhang ännu kommenterat, men som hör hemma i ämnet, så kan Sam börja räkna ord och reta sig över det långa inlägget. Kanske är det möjligen rekord:

Rom. 3: 19 – 29:

nu veta vi att allt som lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.
Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

Men nu har utan lag, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus FÖR ALLA DEM SOM TRO.

Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud; Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan ( utan egen medverkan), av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus ( = Att Gud själv som ”Guds fullhet lekamligen”, bär fram det RENA offret av KRISTI PERSONS kropp och blod på korset),

Honom som Gud ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i Hans blod.

Så ville nu Gud – då han i sin skonsamhet, hade haft fördrag med de synder, som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig.

Härigenom skulle han både själv befinnas rättfärdig OCH GÖRA DEN RÄTTFÄRDIG, SOM LÅTER DET BERO PÅ TRO PÅ JESUS.

Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? MÅNNE GENOM EN GÄRNINGARNAS LAG? NEJ GENOM EN TRONS LAG:

VI HÅLLA NÄMLIGEN FÖRE ATT MÄNNISKAN BLIR RÄTTFÄRDIG GENOM TRO UTAN LAGGÄRNINGAR”!!

HaFo h HaFo Sep 15, 2011 – 8:10PM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Återger några inlägg som jag gjort på Aletheia blogg kring lagen, nåden och nyjudianismen.

——-

Leif fortsätter att förbrylla. Jag förmodar att dessa hans ord är riktade till mig med anledning av att jag citerar skriften och pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade kropp och blod på korset):

”Tack Gode Gud, för scrollningsfunktionen som verkligt troende och seriösa läsare kan använda sig av? Det är inte Gud i allt som flimrar förbi?

Hur vore det med en seriös debatt här, istället för dem med ett sken av gudsfruktan som bara vill ha sista ordet till varje pris?

Maria från Magdala blev i alla fall befriad! Samma möjlighet finns idag med befrielse från religiösa andemakter!”

HaFo:

Hur mycket än Leif vill dumgöra mig, när jag pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset, så ämnar jag inte sluta med det. Där ligger nämligen en tro i Andens ljus över Ordet, som medför evigt liv i Guds gemenskap.

Leif tycks här mena att det är religiösa andemakter som pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och som man då behöver bli befriad ifrån.

Jag överlämnar till var läsare att själv bedöma vad Leif egentligen sysslar med, vad som driver honom och vad han egentligen förmedlar.

Antagligen har S-E rätt, när han kommenterar min frågeställning:

”Seriösa läsare av bloggen bör väl ställa sig frågan, varför det är så hett kontroversiellt, att peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset”.

Så svarar S-E:

Man vill ha någonting mer än Jesu blod, att ställa fram.

HaFo

——-

Ja, NN jag ställer mig ofta inför de Bibelsammanhang som Du tyckte att jag borde ta till mig och ville tillrättavisa mig med:

2 Kor 13:5 ; Mat 5:9 ; Jak 3:18 ; Gal 5:19 ; Gal 5:22

NN undrar:

”Harry, skapar du frid?”

HaFo:

Det beror på vad man menar med att skapa frid. Om Du menar att man för att ”skapa frid”, ska tolerera och komma överens med villolärare och villolära, så följer jag Guds Ord och avslöjar detta dess mer. Och därmed får jag ingen frid/fred med villolärarnas företrädare.

NN undrar:

”Andas dina kommentarer av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet osv?”

Jag önskar verkligen mitt i ”den andliga striden”, ”andas” vänlighet, omsorg och kärlek. Men visst blir det ofta fel för mig, när jag i bedrövelse möter all falskhet på den andliga arenan och ”i köttet” skriker ut, stopp och belägg. Vart tog sanningen om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset vägen.

Så försöker jag då sedan utifrån Guds Ord peka på dessa sanningar. Och när jag då blir dumgjord för det, så har jag ändå frid i mitt hjärta i min umgängelse med Skriftens Jesus.

Visst, jag ångrar att jag använde ord som moskitos och hyenor och ber om ursäkt för det. Men vad jag menade var att det är mycket surr och onödigt bjäbbande, som inte fyller ngn funktion eller är värt att ödsla energi på som skrivs här.

—–

Vad som är centralt för mig är alltså vem Jesus ÄR och vad blodsoffret på korset betyder för oss. Den som har ngt annat som centralt för kristen tro och vill tillrättavisa den som framför denna centrala kristna tro, tror jag är vilset ute.

HaFo

———

Mirre säger:

Enligt vad jag har förstått så brukar aldrig Lars Widerberg kalla sig för Lars W. Lars Widerberg är av en helt annan kaliber än denne ”Lars W” och de två kan man inte gärna ta fel på.

HaFo:

Jag brukar få bönebrevet från Widerberg och jag har tyckt han verkat sund. Så därför blev det så förvånande att Lars W skrev så vilset på Aletheia.

Skönt att det nu är utrett att Lars W är en annan person än Widerberg.

Jag vidhåller dock att det skulle vara väldigt befriande om respektive LarsW framträdde och proklamerade vad denne ene och den andre Lars W, står för, eller tar avstånd ifrån, kring vad som ovanstående framförts under detta ämne!!??”

HaFo

————

MTC undrar med adress till mig:

”Har du också fastnat i Åge Åleskjares extrem-nådesförkunnelse?”

HaFo:

Nej, om Du tagit del av vad som händer och förmedlas på min hemsida, så skulle Du veta att jag tagit avstånd, från inte bara Åleskjaers nådesförkunnelse, utan även hans ”trosförkunnelse” och även ”jabbat lite” med Andy kring dessa spörsmål.

MTC säger:

”Nåd behöver vi då vi missar målet = bryter mot lagen.”

HaFo:

Du får det nästan att låta som att vi ibland felar mot Guds lag och vilja och syndar (hoppas att jag missförstår Dig!?).

Min erfarenhet och vad som även stämmer med Skriften, är att vi dagligen och stundligen syndar i tanke ord och gärning (”alla har syndat och står med skuld inför Gud”)

Får ibland en känsla av att en del likt Adventisterna, JV, mormonerna, delar av nyjudianismen etc. talar väl om rättfärdiggörelsen i Kristus och nåden från Gud.

Men som ändå innan man är färdig, har en hel del tillägg, där nåden och försoningen i Kristus, görs om intet och det likväl handlar om människans efterföljande av lagen för sin rättfärdighet inför Gud som räddande i praktiken.

HaFo h HaFo Sep 21, 2011 – 1:08AM Re: Lagen – nåden – nyjudianismen på Aletheia blogg

Det pågår en slags kamp på Aletheia här under detta ämne, mellan de, som hjälplöst för sin räddning förtröstar till Guds nåd, vem Kristus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt och offret på av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset och förtröstar enligt Ordet, till att rättfärdigheten från Gud bara, ernås genom tro på Jesus, i den här tiden, som en tillräknad rättfärdighet för Kristi skull,

men som i en helgelseprocess i den troende alltmer förverkligas ( och först i evighetens värld når sin fulla verkan), genom nådens verkan och den ”Livets Andes lag” som Gud lägger ned i den troende och inräknandet i Jesu död och uppståndelse som den ställning inför Gud som den troende ernår.

Detta är det verkliga förverkligandet av efterlevandet av Guds vilja och lag in i evighetens värld.

Och mellan de som som då reser ragg och menar menar, att de som pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset och pekar på Skriftens Ord om Guds nåd, skulle nedvärdera och göra om intet Guds lag.

De som framför liknande, synes vara de som uppenbarligen är påverkade av en falsk nyjudianism

(eller så allmänt en del som bara vill skapa split och kiv och som utan fakta under sina fötter i sak dumgör och förlöjligar de som pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset),

där efterlevandet av Guds lag synes skapa en bättre ställning inför Gud och föra den som stretar efter att i egen kraft efterleva lagen, når ”högre höjder” och kan lägga bakom sig grunderna i kristen tro, därför att man kommit så mycket längre, som framför dessa synpunkter.

Samtidigt som man då avslöjar att man inte alls upptäckt grunderna i kristen tro.
———–

S-E skriver här så mycket klokt och Bibliskt så det finns inte så mycket att tillägga. Men han blir likväl väldigt ansatt av människor, som inte sett skillnaden mellan lag och nåd i Skriften.

Självklart tar inte Jesus avstånd från lagen, utan är den som i egenskap av människans representant,

förenad med Gud (Fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – ”Guds – all – fullhet – lekamligen”),

den som i människans ställe uppfyller lagen,
så att Gud av nåd, genom tro på Jesus (vem Han ÄR – GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT OCH GENOM FÖRTRÖSTAN TILL OFFRET AV KRISTI PERSONS – GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE/FÖRSONADE, KROPP OCH BLOD PÅ KORSET,
för Kristi skull,

kan tillräkna människan Kristi rättfärdighet och delge henne ”Guds äganderättsstämpel – Guds Ande. Inte på grund av egen förtjänst i eftersträvandet att uppfylla lagen, utan på grund av Kristi förtjänst.
——

Vill återge delar av Gal. Kap. 3. Tycker att dessa saker där blir så uppenbara. Men för den som inte vill se, så är texten här knappast uppenbar, om man samtidigt vill skapa sig en egen berömmelse, av att nå en bättre ställning och ”sväva på högre höjder” inför Gud:

”Vem har så dårat er. Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för edra ögon som korsfäst.
Det vill jag att ni svarar mig på: kom det sig av laggärningar, att ni undfick Anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro?

Är ni så oförståndiga? Ni som har begynt i Anden, vill ni nu sluta i köttet…Alltså, att han som förlänade er Anden och utförde kraftgärningar bland er, kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro, i enlighet med ordet:

Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet.

Så må ni nu veta, att de som låta det bero på tro, de är Abrahams barn… Alltså bli alla de som låta det bero på tro, välsignade tillika med Abraham som trodde.

Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de är under förbannelse…Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter :

Den rättfärdige ska leva av tro…

… Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull

( Se tidigare inlägg som visar på vad som menas med lagens förbannelse och att Kristus friköpt oss från den!)

Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham, skulle I JESUS KRISTUS, komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Helige Ande…

… om det nämligen vore på grund av lag, som arvet skulle undfås, så vore det inte mer på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte.

Vartill tjänade då lagen? Jo på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given för att gälla, till dess att ”säden” (Kristus) skulle komma …

… Är då lagen emot Guds löfte? Bort det. Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen.

Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat, skulle komma dem till del som tro.

Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi ska bli rättfärdiga genom tro. Men sedan tron har kommit, stå vi inte mer under uppfostrare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus…

… Hör ni nu Kristus till, så är ni även därmed Abrahams säd, arvingar enligt löftet.”
——-

Fortsätter med:

Från Ef.kap.1 å 2:

”I honom har ni nu sedan ni kommit till tro, som ett insegel undfått den utlovade Helige , vilken är en underpant på vårt arv…

…min bön är att vår Herres Jesu Kristi, Gud och härlighetens Fader, må ge er en visdomen och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, så at han må upplysa era hjärtan, så att ni förstår hurudant det hopp är vartill han har kallat er..

… och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro – allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen….

… Så har han också gjort er levande, ni som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni vandrade …

och vi var genom vår natur hemfallna till vredesdom…

…Men Gud som är rik på barmhärtighet, har för sin stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder.

AV NÅD ÄR NI FRÄLSTA…

….TY AV NÅDEN ÄR NI FRÄLSTA GENOM TRO OCH DET INTE AV ER SJÄLVA. GUDS GÅVA ÄR DET. INTE AV GÄRNINGAR FÖR ATT INGEN SKA BERÖMMA SIG. TY HANS VERK ÄR VI SKAPADE TILL GODA GÄRNINGAR, VILKA GUD HAR BERETT FÖR ATT VI SKA VANDRA I DEM”

HaFo