Bed.nu – Bredmar

HaFo Jul 28, 2012 – 12:07AM

Inlägg 1 kring Bredmar och Bed.nu

Fick ett mail av Sten – Åke Bredmar (Bed.nu), med anledning av min hemsida. Jag återger mailet och återger så mitt svar till Bredmar. Därefter följer lite info kring vilka människor och sammanhang Bredmar synes framhålla speciellt.

Avslutar så med ett mailsvar från Bredmar till mitt första nedanstående svar och därtill så mitt svar på hans andra mail.
——–

Från Bredmar:

Hej Harry!

Har varit inne på din hemsida och läst en del vad du skrivit. Det jag undrar över är hur det kommer sig att texten alltid är negativ och kritisk. Jag har inte läst allt det du skrivit så någon text kan ha undgått mej. Du är negativ både till David Wilkerson och till Kjell Sjöberg.

Granskar någon det du själv skrivit innan du publicerar texten? Är du med i någon församling? Vilken uppgift har du där? Har du någon teologisk akademisk examen? Jag tänker på om du läst hebreiska och grekiska.

Vilka brister bär du själv på? Är du omgiven av en grupp mogna andliga ledare som kan förmana dej? Om så är fallet, vågar de säga vad de anser rätt och riktigt? Tar du emot deras förmaningar?

Med vänliga hälsningar

Sten-Åke Bredmar
——-

HaFo svar till Bredmar:

Tack för hälsning Sten – Åke! Jag tog del av Din tidskrift evangelisten, när jag var nykristen i början av 70 – talet.

Bredmar säger:

”Har varit inne på din hemsida och läst en del vad du skrivit. Det jag undrar över är hur det kommer sig att texten alltid är negativ och kritisk”.

HaFo:

Du kanske inte riktigt har fått tag i vad jag är negativ och kritisk till, nämligen när människor och företeelser på den andliga arenan förvanskar vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och därmed även förvanskar betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!!

Av samma anledning, så är jag då negativ till vad både Wilkerson och Sjöberg framförde, om Du verkligen vill ta del av vad de framförde kring vem Jesus ÄR och därmed betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Det framgår i de inlägg som gjorts på Min Åsikt! Så Du behöver inte här återkomma till det!
—-

Du kanske har missat vad jag är riktigt postiv till:

Vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt, och vilken betydelse det har för människan att bli förenad med Gud i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet! Är inte Du positiv till dessa sanningar!?

Bredmar undrar:

”Granskar någon det du själv skrivit innan du publicerar texten?”

HaFo:

Vad jag skriver delar jag med massor av människor, så att de ska kunna korrigera mig om jag är fel ute!

Bredmar undrar:

”Är du med i någon församling?”

HaFo:

Jag står med i en Pingstförsamling. En rörelse som jag verkligen är oroad över vart de tar vägen, efter att alltmer bejaka förförelsen i trosförkunnelsen och lärorna i katolicismen.

Var står Du själv Bredmar, i förhållande till Trosförkunnelsen och katolicismen? Ge gärna detaljerat svar!!
—–

Bredmar undrar:

Har du någon teologisk akademisk examen? Jag tänker på om du läst hebreiska och grekiska.

HaFo:

Svaret är NEJ! Och vilken egentlig betydelse skulle en sådan fråga egentligen ha, kan man undra. Är man ett bättre Guds barn och kan bättre uttolka Guds Andes ljus över Ordet, om man har en akademisk examen och kan grekiska och hebreiska? Huvvaligen så vilset, som vi säger i Norrland!!
——-

Du undrar:

”Vilka brister bär du själv på?”

HaFo:

Jag säger med Paulus, att jag är den störste av alla syndare. Det mesta blir fel för mig, men av nåd för Kristi min ställföreträdares skull, så får jag nåd och förlåtelse och vill tro att jag, därför för Kristi skull, är på väg mot en evig gemenskap med Gud!!

Bredmar undrar:

”Är du omgiven av en grupp mogna andliga ledare som kan förmana dej? Om så är fallet, vågar de säga vad de anser rätt och riktigt? Tar du emot deras förmaningar?”

HaFo:

”Mogna andliga ledare” i min församling, ”ville tala mig tillrätta”. Jag sände dem svart på vitt förförelse från både trosförkunnelsen och katolicismen. Sen var de helt tysta.

Jag tar emot förmaningar från alla håll om de är adekvata, omsorgsfulla och i överensstämmelse med vad Skriften lär!!

Men jag bryr mig inte om reaktioner från självutnämnda profeter, lärare och profeter i spåren av Branhams förföriska efterföljare, som Trosförkunnelsen (Ekman), Joels Arme, Profetrörelsen, Apostlarörelsen – fram via Pensacola väckelsen till Floridaväckelsen och Bentleys förförande verksamhet!

Tillhör Du den farlangen och inte tar avstånd från ovan angivna förförelse, så kan jag bara beklaga!!

Med vänliga hälsningar och önskan om allt gott och andligt klarseende!!

HaFo
——

Jag fortsätter så med lite funderingar här på Min Åsikt:

Uppenbarligen är det så att Sten – Åke känner sig träffad av vad som finns på min hemsida och därför försöker hitta saker som han kan vända emot mig, för att misstänkliggöra mig och få mig till att framstå som icke trovärdig – eller!?

Därför förmedlar jag nu lite research kring vilka ”kopplingar” som han har i sin verksamhet, där det blir uppenbart varför han uppenbarligen angriper min person innehållet på min hemsida.

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:09AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 2 kring Bredmar och Bed.nu

Den 23 Januari 2006 skickade Sten Åke Bredmar ut en profetia. Jag tror att det är följande profetia som Sten Åke Bredmar skriver om från

http://www.markswatson.com/runningover.html

Vad jag förstår så är det samma profetia som hänvisas till här översatt till svenska av Bertil Lundberg ( eller misstar jag mig !? Rätta mig om jag har fel!) på:

http://www.tidenstecken.se/homan-surbeck.htm

Citat:

Terrorattack mot USA den 23 januari 2006

Paret Charlotte (Charle) Homan (kommer från North Carolina) och Ueli Surbeck (kommer från Schweiz) berättar 11 september 2005 att de under 12 dagar under det att New Orleans översvämmades bad tillsammans i Israel, från den 27 augusti till den 8 september 2005, och att Charlotte under den tiden fick en del syner om framtida händelser.

Den första synen handlade om en jordbävning som sträckte sig genom Nordamerika och klöv det i mitten genom omkring en engelsk mil djupt, från Houston, Texas rakt upp genom Amerika. Det kommer att hända innan USA har återhämtat sig från översvämningen av sydkusten… Och senare sade Herren: ”massakern av de oskuldsfulla har börjat”…

Ett fåtal dagar senare fick Charlotte se syner om New York: Jag såg himmeln och plötsligt ut ur skyn så föll flygplan ner överallt. Det var som vågor i skyn som det är på vattnet. Dessa vågor var som ljudvågor eller elektriska störningar riktade från marken mot dessa flygplanen som gjorde att föll ner från skyn.

Jag såg många krigsförråd och sedan oceanen med en hamn, i hamnen fanns ett kryssningsfartyg som stod i brand och höll på att sjunka. Jag kunde se många djur i vattnet omkring skeppet, de började röra på sig och de måste ha varit på något sätt krokodiler eller vad som helst.

Jag kunde se människor som flöt i vattnet och alla slags saker och jag blev chockad och flyttade mig tillbaks. Jag såg ner och jag såg frihetsstatyn i vattnet närmast mig och plötsligt blåstes ett stort hål ut i mitten av skyskraporna. Människorna smälte som vax.

Det måste ha varit en kärnexplosion. Sedan i tillägg till den här explosionen, såg jag horisontellt över kartan över USA och jag såg följade namn hoppa upp. Jag hörde namnen på städerna och såg dem lyftas upp på kartan, på något sätt visste jag att dessa städerna skulle bli attackerade på samma gång: Cincinnati, San Francisco, Montreal, Atlanta, Dallas och Washington DC.

Sedan såg jag Mexico City. Det var tre plan som försökte landa på samma gång och de kom in från tre olika riktningar och kraschade en bit upp i luften. Sedan kom Hawaii och jag såg en del tragedier, måste vara genom någon typ av våg, liknande en tsunami våg.. Den utplånade en del öar, tror jag… sedan i slutet såg jag skrivet: ”händelsen” kan inte upphävas.

Sedan omkring två dagar senare, kom synen om New York tillbaks mycket starkt… Jag såg någonting, så såg jag plötsligt en ubåt komma upp i ytan och sedan efter denna var det flera, det var som en flotta, och de var ryska, vilket var viktigt för mig att se… Jag såg svarta helikoptrar överallt och människor som kom ut på rep och en sorts inkräktare… Jag såg en annan skeppsflotta på väg mot katastrofplatsen och sedan säg jag en skeppskompass och kompassen var in riktningen syd/väst.

Efter detta bad vi speciellt för att få en indikation om tidpunkten. När vi bad gav mig Herren en syn om en båt som skrev i vattnet 23, i anden visste jag att det var januari och sedan kom båten tillbaks igen och skrev 2006 från vänster till höger.

Den 30 december 2005 skriver de på nytt:

Den viktiga delen av den här synen var att en attack skulle komma på New York och 6 andra städer i Nordamerika: Cincinnati, San Francisco, Montreal, Atlanta, Dallas och Washington DC. Herren gav mig ett specifikt datum 23 januari 2006.

Var snäll och förstå: ”Vi är väktare”, det är inte våra böner att dessa tragedier ska komma, men det är vad Herren har visat oss skulle komma, och vi släpper detta först och denna andra del, som en kallelse till bön, och genom böner och handlingar kan många av de här saker kanske inte stoppas, men försvagas, så att människor kan vara beredda och förbereda på det rätta sättet!

Under de senaste veckorna har Herren gett oss flera ytterligare delar som vi vill tillägga:

Den första bekräftelsen, vi fick var i Dover, Tennessee den 23 oktober 2005. Vi predikade och jag bad min fru att dela visionen om New York och de sex städerna. I slutet på gudstjänsten kom en ung pojke med namnet Shae, 12 år gammal, till oss och delade med oss att han hade haft en liknade dröm under augusti månad 2005. (Samma tid Charlotte hade synen i Israel).

Strax efter det att Shae delat med oss sin dröm, kom ett annat par till oss, med deras dotter som var sju år gammal. Modern hade en dagbok i vilken hon hade skrivit ner alla drömmarna dottern hade haft. Modern bläddrade tillbaks omkring 7 sidor, där han hade skrivit ner hennes dotters dröm om New York. (Den var mycket lik vår syn.). Hon hade skrivit ”Det var fortfarande januari” (Hennes dotter hade också drömmen i augusti!)

Efter gudstjänstens slut, gick vi för att äta, och en annan vän delade följande:

Hon hade en dotter som hade födelsedag den 23 januari. Två år tidigare, hade en profet i deras kyrka gett henne ett ord, att om två år på hennes födelsedag, skulle någonting fasaväckande hända i Amerika.

Under de följande veckorna fortsatte de att be för dessa städer och de fick följande:

Cincinnati

Jag har aldrig varit där, men i synen såg jag en bro på västra sidan i närheten av stans centrum, sedan såg jag (Covington) skrivet? Bron sveptes plötsligt bort av någonting som kom så snabbt (från den östra sidan), jag är inte säker på om det var vatten eller en explosion av något slag.

San Francisco

Jag en upphängningsbro och under vattnet på pålverk eller brostöden såg jag män placera tunga föremål. Jag såg sedan en lång pir ut it vattnet i en annan del och jag såg stora lastskepp krascha in i piren, flera komma på land, fem stycken tillsammans. Lastskeppen verkade styrda med fjärrkontroller.

Montreal

Jag såg en stor upphängningsbro nära centrum explodera.

Atlanta

Jag såg någonting fara ner i underjorden, som ett tåg eller t-bana och jag kände som att detta visade var problemen skulle uppstå, men det är allt vad jag såg.

Dallas

Jag såg någonting fara ner i tunnelbanan, efter en stund hörde jag en explosion i stans centrum och en stor grupp av byggnader (flera stycken av byggnaderna) blåstes upp från botten.

Washington, DC

Jag såg Vita Huset på avstånd och sedan plötsligt en vitt sken. Jag såg en man gå ner i en bunker och jag följde honom ner där. Jag såg honom inte sedan igen, det verkade vara någon sorts kommandocentral, men ingen rörde sig och vad än explosionen var så påverkade den allting.

Shalom

Ueli and Charlotte Surbeck

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:13AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 3 kring Bredmar och Bed.nu

Det visade sig sedan som så ofta, att profetian inte inträffade , men trots detta så står Sten Åke upp och försvarar sig och profetian och hävdar att den var rätt i alla fall, trots att den inte slog in. Så här försvarar sig Sten – Åke:

Citat från

http://missionxp.webblogg.se/2006/january/

K O M E N T A R TILL PROFETIAN OM DEN 23 JANUARI 2006

Många har hört av sig och undrat om kvaliteten på profetian jag skickade ut nyligen eftersom den inte inträffade. Jag vill kommentera några av de vanligaste invändningarna.

1. Ännu en falsk profet har skapat kaos

Ändens tid ska kännetecknas av många falska profetiska budskap, Matt 24:11, Mark 13:22.

Det gäller för oss att ha kunskap och insikt i Guds Ord så att vi kan avslöja det falska, 2 Tess 2:9-12.
Många tilltal är också riktiga i dessa dagar, för i ändens tid skall även Guds helige Ande utgjutas över människor i sådant antal att det äkta ökar dramatiskt.

Självsäkra påståenden om falska budskap avslöjar stor okunnighet hos den som uttalar sig obetänksamt.

2. Pröva allt profetiskt tal

Jag fick detta tilltal från flera olika håll från kristna som jag respekterar. En av dem som granskade budskapet var Peter Wagner vilket fanns med i texten.

3. Varför skicka ut tilltalet över huvud taget?

Enkelt! Läs Hes 33:5-6.

4. Varför be om det inte kan upphävas?

Det är riktigt att det i texten stod att domen inte kunde upphävas men det utesluter inte möjligheten att den kan fördröjas.

Jag tänker på Mose och Aron. Herren hade tröttnat på Israels barn i öknen och uppmanade Mose att flytta på sig ”så skall jag i ett ögonblick förgöra dem.” 4 Mos 16:21, 45. Men Mose var olydig och satte sig ner!

Trots att domen över israels barn börjat kunde Mose med sin förbön stoppa domens verkningar. Herren valde att genomföra domen på ett annat sätt. De olydiga dog i öknen under en 40-år period.

Jag tänker också på profeten Jona. Folket ångrade sin onda livsstil och omvände sig efter profetens förkunnelse c:a år 770 f.Kr, Jona 3:10, och Gud fördröjde domen. Nineve utplånades 612 f.Kr, jfr Nahum 2 och 3, efter det att man återvänt till ett liv i synd.

Profeten Amos beskriver situationer då Gud ändrar sina domar på grund av profetens bön, Amos 7.

Jag tänker också på vårt land och Birger Olssons profetiska tilltal Dom över Sverige i början av 1950-talet. Tilltalet beskrev detaljrikt en sovjetisk invasion av Sverige.

Guds folk väcktes till insikt om landets utsatta läge och började bedja. Det resulterade bland annat i att Stalin dog. Han hade långt framskridna planer att invadera Sverige skrev DN 1956. Dessutom bröt det ut en väckelse i landet.

Herren har alltsedan dess varnat sitt folk och profeterna i landet. Gensvaret blir svagare och svagare. Det verkar som om man blivit blasé på domsprofetior i vårt land!?

5. Profetian andas bara makt straffdom och död. Sådan är inte Gud!

Du som tänker så bör göra en ordstudie i Skriften på Guds vrede. Det finns nämligen en annan sida hos Gud än den gulliga, vämjeliga bilden av den snälle lille guden som tolererar allt och tycker nog ändå till sist att allt är OK och släpper in alla i himmelen.

Jag varnar dej min vän! Har du en sådan falsk bild av Gud och inbillar dej att det är inte så noga med att ta Bibelns bud på allvar, för den är ju trots allt ett människoverk, då är du ute på farliga vägar, jfr Hebr 10:19-31.

Någon skrev: Det var knappast kärlekens Gud som låg bakom uttalanden som ”massakern av de oskuldsfulla har börjat”… Hur ska man då ställa sig till tsunamikatastrofen och jordbävningen i Pakistan, för att nämna några? Fanns det några oskyldiga där? Eller var det ett Herrens olycksfall i arbetet? Knappast! Hur ska man uppfatta Jer 7:16, Rom 1:18, 2:6-12?

6. Profetian är inte från Gud för den gick inte i uppfyllelse

Ett påstående med citat från 5 Mos 18:21-22. Men när det gäller att pröva profetiska budskap finns det ingen automatik. Att i ödmjukhet inse sin egen begränsning är ett nödvändigt rekvisit. Det är den helige Ande som ska leda oss fram till sanningen. För att detta ska ske måste vi erkänna för oss själva att vi är sorgligt okunniga och att vi behöver Andens ledning så att vi ser vad Ordet säger och väga det mot budskapets innehåll.

Själafienden kan också få folk att profetera i syfte att förvilla dem, jfr 5 Mos 13:2. Jfr även vad jag sagt ovan under punkten 4. Att ett profetiskt budskap uppfylls innebär alltså inte med nödvändighet att det är den helige Ande som ligger bakom.

Bredmars personliga slutsats:

Jag har sedan den 23 januari 2006 fått flera kommentarer från de böneledare som skickade ut budskapet till förebedjarna på sina listor.

Det var på så sätt ett mycket stort antal förebedjare i många nationer som tog det här på allvar och bad uppriktigt till Gud om nåd och förbarmande.

Den samlade uppfattningen bland bedjarna är den att budskapet var helt rätt och riktigt och att Gud svarade på bön och förflyttade domen framåt i tiden.

Låt oss ta denna varning på allvar och bedja ännu ivrigare för vårt land! Gud svarar på uppriktig bön, Ps 145:18-19.

Sten-Åke Bredmar

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:16AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 4 kring Bredmar och Bed.nu

Profetior av alla dess olika slag som inte slår in, finns det ju hur mycket som helst av. David Wilkerson är ju som bekant, ett exempel på en person som producerade en del sådana profetior som han skrämde upp folk med.

Att någon sedan som tex Bredmar, som vanligt efteråt kommer med olika förklaringar varför inte det eller det inträffade, är i mina ögon överhuvudtaget inte alls intressant längre. Utan i mina ögon så ingår det bara i ett led, utifrån att man hamnat inne i avfallet, istället för den väckelse som man menar sig företräda.

VAD MAN EGENTLIGEN BÖR REAGERA PÅ ÄR ATT STEN ÅKE BREDMAR I SITT FÖRSVARSTAL FÖR DEN PROFETIA SOM INTE SLOG IN NÄMNER NAMNET PETER WAGNER !

Så här skriver Sten Åke:

Citat

2. Pröva allt profetiskt tal

Jag fick detta tilltal från flera olika håll från kristna som jag respekterar.

En av dem som granskade budskapet var Peter Wagner vilket fanns med i texten.

Slut citat

Så vilken inställning har Sten Åke Bredmar egentligen till Peter Wagner ?!

——

Så här skriver Lennart Jareteg om Peter Wagner:

http://bibelfokus.se/synkning?device=mobile

Som vi kunde läsa i Dagens artikel om detta

(http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209076)

så är Bonnke Johannes Amritzers andliga mentor.

Detta säger så klart något om båda dess herrar.

Amritzer är ledare för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, som är kopplat till överapostel C. Peter Wagners otäcka apostoliska rörelse. Reinhard Bonnke har också egna kopplingar till C. Peter Wagner.

Wagners undervisning om bl.a. andlig krigföring (som är en viktig ingrediens i Latter rain-teologin) har påverkat Bonnkes metoder och teologi.

Slut citat

—————————

Intressant att vidare titta på Bredmars beundran av villolärare:

Citat av Sten Åke

http://bednu.blogspot.com/2012/04/guds-harlighet-i-sverige.html
———————

I Argentina har en enda evangelist, Carlos Annacondia, fått bedja med över 2 miljoner människor till frälsning i sina kampanjer i början av 1980-talet.
———————-

Gud har lovat att hans härlighet ska uppfylla jorden. Det innebär med absolut nödvändighet att Guds härlighet också skall uppfylla Sverige.

Det blir en tidsperiod då mörkrets makter skall ersättas av ljusets, av Guds närvaro. Om detta skall ske hos oss måste vi fråga:

Vad krävs det då av Guds folk för att detta ska ske? Gud gav jorden till människan att förvaltas av henne. Initiativet tas av Gud men gensvaret måste
komma från människan innan något kan ske.

Slut citat
—-

Den osaliga hopkopplingen av villolärare i Bredmars spår, framgår här väldigt uppenbart:

http://www.spiritwatch.org/firetraceriv.htm

BUENOS AIRES, ARGENTINA
1982 – present

LEADERS: Carlos Annacondia (Evangelist); Claudio Freidzon (Pastor)

The country began to experience a revival in 1982 following the Falklands War.

Steve Hill served as missionary-evangelist for 8 years in Argentina with
Annacondia and Freidzon.

In 1992 evangelist Benny Hinn prayed for Freidzon that he would have a special anointing.

Freidzon commented, ”It was almost like an ordination service.” Soon after the unusual manifestations began.

Claudio would also receive the manifestation of holy laughter from Rodney Howard-Browne.
—–

Tycker nog att det finns all anledning till att hålla sig mycket avvaktande när det gäller Carlos Annacondias ”häpnadsväckande prestationer” med tanke på med vilka namn som man kan koppla ihop denne Carlos med. Det är faktiskt skrämmande:

Steve Hill, Rodney Howard-Browne, Benny Hinn

Så här står det om Benny Hinn på Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn

Influerad av Kathryn Kuhlman, Framgångsteologi Influerade Claudio Freidzon, Carlos Annacondia.

Så när nu Sten Åke Bredmar godkänner Carlos Annacondia, så borde han (därmed – eller ??), följaktligen även godkänna Benny Hinn, en väl dokumenterad villolärare och falsk profet!!

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:21AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 5 kring Bredmar och Bed.nu

HaFo:

Carlos Annacondia var bekant för mig redan år 2007

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=878520&cmd=show

Citat från Re: Har Ekman ändrat sig

May 12, 2007 – 9:39PM

Angående den inspirationskälla Ardenfors refererade till:

”Aruza Street-konferensen”:

http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml013fUtåtriktadkaraktär

Så framgår det att på kvällarna arrangeras fyra parallella stormöten. På kvällstalarlistan finns bland andra T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Paula White, Benny Hinn, Carlos Annacondia, Judy Jacobs, Fred Price, Kenneth Ulmer, Claudio Freidzon, Isak Burger, David Yonggi Cho och Reinhard Boonke.

Ett skönt sällskap av villolärare som Ardenfors hamnat i och nu vill dela gemenskap med och bidra till det genom att dela podium med Ekman!

HaFo

Slut citat
——–

Den som tillika med Bredmar hyllar Carlos Annacondia, synes vara Ulf Ekman

http://ulfekman.nu/category/uncategorized/page/8/

Ulf Ekman Tillbaks från Brasilien. 2011-03-13 (21:02)
Det var en mycket härlig resa till Brasilien. Den var lång, intensiv och mycket välsignad…

… Jag hade glädjen att tala i två kvällsmöten i en 3 dagars konferens med ca 4000 människor. Den började med evangelisten Carlos Anacondia som jag
märkligt nog stött på i olika delar av världen där han ofta predikat innan mig, som tex i Taiwan och Finland.

Han har ett starkt inflytande i Sydamerika och Stephen Hill, från Pensacolaväckelsen, arbetade med honom i ett antal år.
————–
Postat av ulfekman

Slut citat
———

Lite mera om ”tredje vågen” Carlos Annacondia och Claudio Freidzon

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ckelsen_i_Argentina

Tredje Vågen

Den väckelse som nu pågår i Argentina, började i mars 1983 när Carlos Annacondia ledde 40.000 personer till frälsning. Han hade då bara varit kristen i ett fåtal år. I början var det frågor om det hela var från Gud eller från Satan.

Nyckelpersoner inom rörelsen:

Den som anses ha startat den senaste väckelsen är Carlos Annacondia, en tidigare affärsman, som turnerar över hela Argentina och även ut i världen.

Claudio Freidzon, pastor i församlingen Rey de Reyes i Buenos Aires som han grundade 1986 och som nu har cirka 15.000 deltagare vid varje gudstjänst.

Han var en av personerna som inspirerade John Arnott i Toronto Airport Vineyard Church, vilket ledde till Torontovälsignelsen.

Héctor Giménez är en före detta kriminell som blev kristen och predikant och som har sett sin församling öka till 150.000 medlemmar.

Omar Cabrera arbetade i samma anda som Annacondia, men blev mycket motarbetad till en början. Han har nu fått upprättelse och hjälper Annacondia att predika.

Spridning:

Väckelsen i Argentina har inspirerat kyrkor över hela världen. Claudio Freidzon inspirerade Rodney Howard-Browne, Randy Clark och John Arnott till Torontovälsignelsen, som i sin tur hade en stor inverkan på den karismatiska kyrkan världen över.

Annacondia och Freidzon var två av huvudtalarna vid firandet av 100-årsjubileet av Väckelsen på Azusa Street.

Slut citat

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:27AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 6 kring Bredmar och Bed.nu

Carlos Annacondia, som Bredmar lovordar, har skrivit en bok som heter ”Listen to Me, Satan!”

Det förefaller mig som att själva titeln på denna bok kanske fångar själva ”grundtonen” och representerar något som visar på det som möjligen är det mest
(?) grundläggande i Carlos framgångscept, nämligen ”att strida mot Satan” och att ”framgångsrikt” befalla honom”. Det låter som ett eko från den vilsna trosförkunnelsen.

http://www.isitso.org/guide/whoiswhoat0c.html#anna

Citat översatt

”Annacondia har specialiserat sig på bombastiska verbala angrepp på Satan och demoner som en del av det som kallas andlig krigföring”

Slut citat

Sunt förfarande?

Sunt är istället att predika ett rent evangelium, så att människor omvänder sig. Då kan det bli sann väckelse istället för det avfall, som vi ser dra fram i spåren av t.ex. Annacondias verksamhet.
—–

Så här tycker C Peter Wagner angående Carlos bok

http://www.christianbook.com/listen-to-me-satan/carlos-annacondia/9780884195245/pd/95244

”Lyssna till mig, Satan! , kan mycket väl ses i framtiden som en av de viktigaste,om inte den viktigaste, väckelse boken i detta årtionde”

——

Här följer lite länkar och citat som visar på att det anses vara en stor väckelse som Annacondia varit upphov till. Lägg då märke till i slutet av länkhänvisningarna hur Benny Hinn har sitt finger med i spelet. Och hur även Toronto Airport Vineyards pastor John Arnott blev indragen I förförelsen.
——-

HaFo kommentar:

Vad som här framställs som väckelse är i själva verket en del av det avfall som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.(Är det också vad Bredmar företräder och försvarar när han lovordar Carlos Annacondia ??)

http://www.isitso.org/guide/whoiswhoat0c.html#anna

Citat

Carlos Annacondia Argentinian revival leader whose massive Hyper-Charismatic healing/evangelistic campaigns in South America are said to have reached many millions since his first such meeting in 1982.

Annacondia specializes in bombastic verbal attacks on Satan and demons as part of what is termed spiritual warfare. And he claims huge numbers of people attending his campaigns are healed and delivered from demons.

As with most claims of such healing ministries, actual documentation of instantaneous healing of serious sickness or injury seems to be totally lacking.

Slut citat
——–

Citat av Pastor Pablo Bottari

”After his preaching, Carlos would then rebuke the devil, ”Listen to me, Satan!

In the name of Jesus of Nazareth, I command you to lose the captives, now!”

A wave of God would move over the crowd and evil spirits would instantly manifest themselves as authority over the devil was imposed in Jesus’ name.
Those who needed deliverance were immediately taken to a tent called by some the ”Spiritual care tent”
——-

http://www.canecreekchurch.org/index.php/what-is-your-legacy/7-carlos-annacondia-and-the-argentine-revival

Citat av Inger J. Logelin, minister TGIF (Today God Is First):

The on-going Argentinean revival is acknowledged to be the ”headwaters of revival” that have spilled over to other pockets of the world like Toronto and Pensacola Florida: revivals that have eventually sizzled out.

The Argentine revival is showing no signs of fading since Carlos Annacondia first exploded on the scene with revival fire in 1982. The continuing impact of his ministry, along with others like Claudio Freidzon, is still being felt throughout the past 26 years of revival.

Hugh open-air evangelistic campaigns by Carlos Annacondia have attracted widespread attention and they play an important role in the Argentine Revival.

Attendance figures are reaching record numbers and surprising events of the miraculous are taking place in these meetings: signs, wonders, healings and especially deliverances from the demonic.

Slut citat

http://www.canecreekchurch.org/index.php/what-is-your-legacy/7-carlos-annacondia-and-the-argentine-revival

Citat av Pastor Pablo Bottari

It was now 1982 and revival was breaking out. One report states: ”The revival began in an evangelistic campaign in the context of intense spiritual warfare,
and the key player, Carlos Annacondia, a relatively new believer who had more in common with the multitude of sinners around him than with the Church he had just joined.”

Wherever Annacondia preached mass conversions were the norm. At one campaign in Mar del Plata over 80,000 people converted to Christ with thousands delivered from demonic oppression. The churches throughout the area were then packed with new congregants that many had to build larger facilities to house the influx of new souls.

After his preaching, Carlos would then rebuke the devil, ”Listen to me, Satan! In the name of Jesus of Nazareth, I command you to lose the captives, now!”
A wave of God would move over the crowd and evil spirits would instantly manifest themselves as authority over the devil was imposed in Jesus’ name.
Those who needed deliverance were immediately taken to a tent called by some the ”Spiritual care tent.”

Slut citat

——-

http://www.isitso.org/guide/whoiswhodtoh.html

Citat

Claudio Friedzon One of the primary leaders of the hyper-charismatic ”Argentine Renewal/Revival.”

Friedzon was influenced in the early part of his public ministry by the work of fellow Argentinian Carlos Annacondia.

He entered a new phase after exposure to Benny Hinn’s Good Morning Holy Spirit book and subsequent meetings in 1992 with Hinn during a visit to America to attend Hinn crusades.

Shortly thereafter Friedzon led his Argentine congregation in experiencing the kind of extravagant displays of alleged supernatural manifestations that later became identified by name as the Toronto Blessing. This catapulted him to a career in large urban mass evangelism crusades where these manifestations became the norm.

It was at a Claudio Friedzon meeting in Argentina in late 1993 that Friedzon prayed over Toronto Airport Vineyard pastor John Arnott and his wife.

Their reaction to the experience led directly to the initiation in January, 1994, of the ”revival” in their own church back in Canada and thus the actual beginning of the Toronto Blessing Movement.

Slut citat

HaFo kommentar:

Hur mycket människor som samlas, hur många som menar sig komma till tro, hur mycket av övernaturliga skeenden som manifesteras, så är det inga säkra garantier för att det är Guds Ande som är verksam! Det är förförares röst som står bakom sådana påståenden!

Fiendens säges “ska göra tecken och under som ska förvilla jämväl de utvalda”. Bibeln varnar för “en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium” och uppmanar oss att peka ut och varna för falska profeter och falska lärare.

(Matteus 24: 5; 24; Markus 13:22; 2 Kor 11: 3 – 4; 2 Tess. 2: 1 – 11; Ef. 5: 11)


Det är precis detta som jag tror att vi här har att göra med bland ovan nämnda herrar, företeelser och sammanhang.
——

Några människor och företeelser, som verkar ligga Bredmar varmt om hjärtat synes vara (om jag inte tar helt fel. Han får rätta mig om jag har fel.):

”Manifested sons of God” ”Kingdom dominion”, ”Latter rain”. Dessa förförelser i spåren efter den falske profeten och falske villoläraren Branham fram via Steve Hill, Rodney Howard-Browne (skratt – väckelsen), Yonggi Cho, Copeland, Claudio Freidzon, John Arnott, Torontovälsignelsen. Randy Clark, Pensacolaväckelsen, Benny Hinn, Carlos Annacondia, Héctor Giménez, Omar Cabrera, Apostlarörelsen, Profetrörelsen, fram till Bentley och Floridaväckelsen.
——

Sätter in några länkar kring en del av dessa herrar och sammanhang som vidimerar deras vilsenhet (en del av länkarna kan redan vara återgivna ovan, men blir då till en repetition):

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=988497&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=952903&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=993511&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=988569&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985364&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985364&cmd=show

http://www.pastornet.net.au/renewal/journal8/8e-riss.html

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=990004&cmd=show

http://www.bibelfokus.se/joel

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS19-8-10.html
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985726&cmd=show
http://karlektillsanningen.se/wordpress/?page_id=1024

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ckelsen_i_Argentina

http://www.christianbook.com/listen-to-me-satan/carlos-annacondia/9780884195245/pd/95244

http://ulfekman.nu/2011/03/13/tillbaks-fran-brasilien/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn

http://sv.wikipedia.org/wiki/Claudio_Freidzon

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carlos_Annacondia

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Gim%C3%A9nez

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:36AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 7 kring Bredmar och Bed.nu

Jag vill fortsätta lite mer kring lärorna som finns i Annacondias och hans efterföljares spår om att inta områden och kriga ned djävulen. Samma koncept som Ekman och Trosrörelsen hade i början med “barnsnödsbön” och “krigstungotal”. Tror även Kjell Sjöberg var påverkad av detta.

( Angående Ekman kring detta så se

http://hem.spray.se/harry.forsgren/HBok.htm#Kap4n4 )
——

Citat från

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oQg9L4e4aJsJ:neministries.files.wordpress.com/2007/11/healing-ministry-of-nemi1.pdf+&hl=sv

Omar Cabrera, considered to be the Dean of power evangelism in Argentina, consistently closets himself in hotel rooms for five to seven days of aggressive
prayer before opening up a new city. Once he feels he has gained control of the spiritual atmosphere he goes public.

Carlos Annacondia begins his crusades by showing the pastors how to take control over the area.

The truth is that we must knock, seek, bind and release before heaven acts!

Slut citat

HaFo kommentar:

Det här är sammam lära som i trosförkunnelsen om att Gud hjälplöst tittar in i sin skapelse och att det är den återupprättade gudamänniskan som ska återerövra från satan allt som han stulit från människan. Människan blir här stor och Gud liten.

Hur menar då Carlos Annacondia att man ska ta kontroll över ett område som man ska evangelisera? Jo man får kontroll över ett område genom att till allra
först binda och kasta ut från området den starke mannen tillsammans med de onda änglarna som följer honom. Den starke mannen ifråga är ju ingen annan än Satan själv !!!

Detta tycks vara något av Annacondia ”grundmetod för att få framgång” i sin ”Evangelisation” på någon plats, att binda och kasta ut Satan från ett område !!!

Var i Bibeln finns undervisningen om detta? Visst, Bibeln visar på att befria människor från demoniskt inflytande. Men var står det att vi ska “befria områden från satans inflytande”?

Vem är det egentligen som får kontroll över över människor och ett område som Annacondia “befriat”? Ja, antagligen satan!
——-
http://www.christianbook.com/listen-to-me-satan/carlos-annacondia/9780884195245/pd/95244

Citat från en plats där man gör reklam för Carlos Annacondias bok ”Listen to Me, Satan!”

Översatt Enligt den argentinska evangelisten så är det dags för de troende att ta kontroll över djävulen och hans demoners verksamhet. Han tror att med rätt instruktioner, kan läsaren få tillgång till den övernaturliga kraften hos den Helige Ande, kunna undvika Satans snaror, och kasta ut demoner.

HaFo kommentar:

Det här är samma undervisning som i Trosförkunnelsen om att med rätt teknik kunna ta auktoritet och vinna seger och ta tillbaka allt vad djävulen stulit: Överflöd på livets alla områden. Allt hänger på människan och Gud är hjälplös!!
———

Carlos översatt

”Jag råder ingen att konfrontera demonerna på en viss plats innan vi har bundit och kastat ut den starke mannen i området, tillsammans med de onda änglarna som följer honom, sedan är demonerna oskyddade och sårbara för vår attack och attacken från Guds änglar som hjälper oss att slåss”

Slut citat

HaFo kommentar:

Jag upprepar frågan om detta så kallade bruk med att binda den starke mannen dvs Satan själv och kasta ut honom från ett område överhuvudtaget alls är Bibliskt förankrat !!!
———

Här är det en person vid namn Opal Reddin som riktar mycket stark kritik mot bruket att ”binda Satan”

http://apocalyptictremors.com/apologetics/

Citat

Regardless of total lack of any Scriptural precedents, many ministers today claim to bind Satan. There is a plethora of theories and practices thought to accomplish this feat.

Peter Wagner is very impressed with a recent book by Carlos Annacondia, outlining how to have authority over the devil.

Wagner says, ”Listen to Me, Satan may well be regarded in the future as one of the most important, if not the most important, revival books of the decade” (Front cover LTMS).

Slut citat
——–

Mera kritik av Annacondias lära.

John Lindell brought a message to his church entitled ”Dealing with the Devil.”

He opened the Scriptures to show the church there is no Biblical precedent for what he termed the ”ill- conceived theology of binding and loosing. ”

He stated:

If the church is hanging on to techniques, principles, and so-called theologies
that are not true, we are launching people out into a war against an adversary
who is much more powerful than we are, and they are using a rubber sword”

Pastor Lindell went on to emphasize that no one is really binding Satan and that we should be Biblically factual.

Would we not agree that if Jesus had intended us to use these phrases in spiritual warfare, the apostles would have known about it and done so? Is it not obvious that if this had been considered a method of victory over the powers of darkness, it would have been recorded in the Acts and the Epistles?

Paul did not consider ”binding and loosing” to be an effective weapon; he never mentions it in all his powerful ministry , and does not include it in Ephesians 6: 10-18, the most complete listing of spiritual weapons.

We can be sure that Paul, Peter, James, and John knew the way to victory over all the powers of darkness, but they never refer to binding-or loosing-them.

Slut citat

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:40AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 8 kring Bredmar och Bed.nu

Carlos Annacondia (som Sten – Åke Bredmar och som därmed organisationen Bed.nu synes lovorda {?}), tycks vara en hel del onaturligt fixerad vid H – vetet och Satan. Han står också som author för en bok som på Engelska heter ”War Against Hell – 25 Years Later”

http://www.infibeam.com/Books/info/Carlos-Annacondia/Guerra-Contra-el-Infierno-25-Anos-Despues/0829750142.html

Citat översatt

Krig mot *******t – 25 år senare är det skriftliga vittnesbördet Gud sände andligt uppvaknande till mänskligheten genom mirakel,tecken och härliga underverk som startade i Argentina spred sig sedan till resten av världen.

Om du har läst den ursprungliga versionen, vill du inte missa vad som hände senare.

Slut citat

HaFo komentar:

Detta handlar med största sannolikhet om, när som det står om att fienden ska bedra jämväl de utvalda genom tecken och under. Alltså ett led i det avfall, som under sken av väckelse, som under bedrägeriet från “ljusets skepnad”, ska förbereda människors sinnen och hjärtan, till att hälsa välkommen en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.
———

Fortsätter med att återge exempel på framställning från dessa falska plagiat till att förespegla sann Kristen tro:

http://www.arkhaven.org/apostolic_reformation_deception.htm

Citat från

THE “NEW APOSTOLIC REFORMATION” DECEPTION

Översatt

I strid med Judas 9, skriver Wagner:

”Mer än någon plats som jag vet, de mest framstående kristna ledare i Argentina, som Omar Cabrerro och Carlos Annacondia, Hector Giminez och andra, utmanar öppet och förbannar Satan och hans demoniska krafter både i privat bön och i offentliga plattformar. Nationen som helhet är engagerad i ett maktmöte av världsklass

Slut citat
——-

Judas brev

8. Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de. (Se även 2 Petr. 2:10.)

9. Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses’ kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse dig.»

HaFo kommentar:

Mer och mer får jag bilden av en grupp i spåren efter Annacondia, som ytterst farliga religiösa dårar, som bedriver en skrämmande verksamhet. Att dessutom en person som CPWagner öser beröm över denna verksamhet, gör ju inte saken. Bättre på något vis, när man vet vad han står för och förmedlar!! Men Bredmar gillar ju Wagner! Skrämmande och avslöjande!!
——-

Det är tydligen denna förförelse och detta avfall, som kallas för ”The New Apostolic Reformation”, (som jag antar att Sten – Åke Bredmar ställer sig bakom – eller!??? – Han får rätta mig om jag har fel!)

Vems Apostlar är det då frågan om ?? Svaret är skrämmande om man sätter sig in i vad de egentligen lär och förmedlar !! Det handlar om en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Medan avfallets representanter hyllar dessa män och företeelser som “smorda ledare från Gud, som man inte ostraffat kan ifrågasätta”.

http://www.ad2000.org/celebrate/thompson.htm

Citat från Apostolic Reformation Churches

In Kiev, Ukraine, the two largest churches are new apostolic churches.
The pastor’s of both these churches are Africans. This global perspective of the church with a strong emphasis on world missions is a mainstay of the new apostolic churches.

At New Life Church in Colorado Springs, it is standard practice for the youth group to do at least two international missions trips each year. This serves to strengthen their understanding of the global church as well as the value of their tithes and offerings in fulfilling the call to cross-cultural missions.

In South and Central America the new apostolic reformation churches are responsible in large part for what the West has come to recognize as an outpouring of revival. Spearheading this movement are people like Ed Silvoso, Claudio Freidzon, Sergio Scattaglini, Pablo Bottari and Carlos Annacondia among others.

Slut citat

Forts inlägg kring Bredmar och Bed.nu h HaFo Jul 28, 2012 – 12:54AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 9 kring Bredmar och Bed.nu

Återger delar av Bredmars andra mail till mig och lägger in mina svar inne i mailet:

Bredmar:

Hej igen Harry!

Tack för ditt mejl. Det var intressant att ta del av. Du tycks hålla fast vid Guds Ord och det gläder mej för då innebär det att vi kommer rätt till sist.

HaFo kommentar:

Ska jag uppfatta det, som att jag enligt Dig är fel ute just nu, men kommer att komma rätt till sist!??
—–

Bredmar fortsätter:

Det första jag skulle vilja säga är att Gud är en förlåtande Gud.

Mose var en mördare i sin ungdom, 2 Mos 2:11–12, men fick förlåtelse av Herren och lärde känna Gud bättre än någon annan så att han vågade till och med vara olydig, t.ex. 4 Mos 16:21–22, Herren blev upprörd över att man talade illa om Mose, 4 Mos 12:5–9.

David mördade genom ombud Uria så att han skulle kunna få Bat-Seba till hustru, 2 Sam 11. David bad om förlåtelse och gjorde sinnesändring. Herren förlät David och utplånade skulden. Bat-Seba födde så småningom Salomo och blev anfader till Jesus, Matt 1:6-16

Det här är exempel på två av Herrens framstående tjänare som Herren använde stort även efter det att de misslyckats.

HaFo svar:

Kan bara hålla med Bredmar i vad han här skriver. Men det verkar som att Bredmar inte verkar se skillnaden mellan att vara misslyckad syndare som får förlåtelse/upprättelse och att vara falsk profet och falsk lärare, som leder människor till fördärvet, där bibeln tecknar, att det vore bättre om de som förför en av ”Jesu minsta”, att de hade en snara om halsen.

Det senare, beträffande falska lärare och falska profeter, så är vi kallade/uppmanade enligt Skriften, till att avslöja och peka ut dessa människor och sammanhang.

—–

Bredmar säger:

Det är en kinkig syssla att kritisera Herrens tjänare. Om man inte har hela bilden klar riskerar man att dra på sig Herrens vrede. Herren frågade Miriam och Aron: Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose? 4 Mos 12:8. Som straff blev Miriam spetälsk, ett alvarligt straff på den tiden.

HaFo svar:

Jag kritiserar inte ”Herrens tjänare”, utan pekar svart på vitt ut, en del som jag finner uppenbarligen inte är det, med en förvanskad lära kring vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt/ ”all = Guds fullhet lekamligen”) och som därmed förfalskar betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset.

Att dra på sig Guds vrede i det läget är att löpa med i dessa förförelser och inte ta avstånd därifrån! Tar Du Bredmar avstånd från dessa förföriska läror? Ge gärna klart svar!
——–

Bredmar säger så riktigt:

En kritisk granskning av kristna syskon leder till att man själv blir granskad kritiskt så småningom.

HaFo svar:

Jag välkomnar gärna att Bredmar och andra gör en kritisk granskning kring vad jag lär om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Jag tror att jag där vilar på sann Biblisk kristen grund. Gör Bredmar detsamma? Det får han berätta om så är fallet!

Han har här all möjlighet att återge sin tro på vem Jesus ÄR och därmed även återge vad Han menar vara betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Väntar med spänd förväntan!
—–

Bredmar fortsätter:

Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått (mått = begränsad del eller insikt, man ser inte helheten) ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?

Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matt 7:1-5

Måttet Herren talar om här är ett ord i grekiskan som betyder att man inte ser helheten utan bara till en del. Om vi inte ser alltihop, helheten, vad är det då för delar som vi saknar innan vi fäller vårt avgörande? Frågan är också: Vad består bjälken av? Är det något av trä eller något av ord?

Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas. Matt 12:36-37

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm (uttala skuld) inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Luk 6:37

…. Kristna syskon som vi tycker handlar fel och tycker fel ska vi be för. Någon annan väg för tillrättavisning ser jag inte i Skriften.


HaFo svar:

Det verkar fortfarande som att Bredmar inte ser skillnaden mellan att döma människor, ”mäta flisor och bjäkar” hos ofullkommliga människor, eller att enligt Skriften och utifrån Skriften, avslöja falska profeter och falska lärare som leder människor i fördärvet!

Och denna förförelse, som vi som kristna behöver varna för och ta avstånd ifrån, sker idag under sken av att vara ”smorda ledare”, ”Apostlar”, ”väckelsens representanter” och Kristna församlingar. Medan de egentligen företräder det avfall, som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en istället för Jesus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Guds församling finns inte i diverse ”andliga verksamhetsapparater”, utan i de människors hjärtan, som äger en sann tro på vem Jesus ÄR och sann förtröstan till betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Guds församling finns såväl inom som utanför ”andliga verksamhetsapparater”.

Hur många maktmänniskor inom ”andliga verksamhetsapparater” finns det inte, som försöker ha makt och kontroll över människor, genom att framföra att församlingsledningen får inte ifrågasättas, utan då går man emot Gud!?

Hur många av dessa falska människor och falska företeelser varnar egentligen Sten – Åke Bredmar för?? Han har här all möjlighet att göra det!

—–

Bredmar fortsätter:

Skriften anger tydligt och klart att det kommer en stund då vi alla kommer att få möta Gud vår Fader. Då får vi redogöra för samtliga våra mellanhavanden.

Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 2 Kor 5:10

HaFo svar:

Så sant så sant! Och jag är inte rädd för att stå inför min Frälsare på domens dag. Jag är i Honom min ställföreträdare försonad med Gud, på grund av min ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och Hans frambärande av det försonande offret på korset av Kristi persons kropp och blod!

——-

Bredmar fortsätter:

Det andra som jag vill säga är följande. När det gäller David Wilkerson fick hans vittnesbörd bland knarkare och ligister i New York bli till kraftfulla utmaningar för tusentals ungdomar som fick gå i hans fotspår och som själva vann tiotusentals ungdomar för Jesus Kristus. Ungdomar utöver hela jorden, även i lilla Sverige. Jag känner flera av dem och de har blivit till stor välsignelse och glädje.

HaFo svar:

Jag har själv arbetat mycket bland utslagna människor. Jag var själv en som beundrade Davids arbete. Men efter att ha satt mig in i vad han egentligen lärde och förmedlade, så kan jag bara konstatera vad jag tidigare skrivit på Min Åsikt, kring vad David även också stod för och förmedlade av förförelse.

——–

Bredmar fortsätter:

När det gäller Kjell Sjöberg introducerade han ett helt nytt tänkesätt när det gäller förbön – att be för myndigheter och politiker. Mycket av hans gärning lever kvar idag genom alla bönegrupper spridda över hela landet och som ber för lokalpolitiker, landsting, riksdag och regering. Är du med i en sådan bönegrupp Harry?

HaFo svar:

Vad Kjell här ”introducerade”, var ju inget nytt, utan ett redan tidigare Bibliskt koncept! Måste jag vara med i en speciell bönegrupp för att följa Bibelns koncept i mina böner?
—–

Bredmar fortsätter:

Slutligen skulle jag vilja avråda dej från att kritisera gudsmänniskor av den här kalibern. Du tar bara personlig skada av det. Kritiken bygger på att du påstår att du ser bättre och mer än vad dessa (undermåliga) gudsmän gjorde. Högmod?

Både David och Kjell hade grupper av mogna män och kvinnor omkring sig som vågade säga ifrån om det var något som inte stämde med Skriften. En sådan grupp har inte du. Därför är du i risksonen att komma bort från huvudfåran och hamna på ett farligt sidospår.

HaFo svar:

Jag hoppas att jag tar fel, men här känns det som att Bredmar andas hot och fördömande mot vad jag skriver och min person. Det känns som ett försök att tysta mig under sken av att bry sig om mig.

Vad vet egentligen Bredmar om vilka människor som tillrättavisar mig? Ändå utrycker han att det är ngt som han vet!!

Allt jag skriver sänder jag till ett otal människor, som ger både ris och ros tillbaka och som säger ifrån, när de finner det vara galet vad jag skriver!!
———

”Kritiken” som Bredmar så negativt kallar vad jag skriver, (utan att han ser till allt det positiva kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset – eller menar han inte att det är positivt??), handlar inte om att jag påstår mig se bättre än andra, som Bredmar påstår.

Det handlar om att jag svart på vitt, visar på vad en del människor och sammanhang vilseleder, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och jag försöker peka på vad Skriften här som kontrast lär! Vad lär Bredmar kring dessa kärnfrågor i kristen tro?
—–

Nej, jag anser mig, (som Bredmar dömer ut mig med, skulle gälla mig – av vilken anledning han nu tillvitar mig sådan lögn??), inte förmer under högmod!!

Det är med vånda, bävan och bön, som jag inte kan underlåta att avslöja och peka på den avfallande trenden i tiden under sken av väckelse och att man ”går Guds ärenden”. Och det gör jag med Bibeln som rättesnöre!! Detta är inget som jag står efter, men som jag inte kan komma ifrån! Detta kallar Bredmar för att jag vill framstå som förmer under högmodighet!! Tala om ”slag under bältet”!
—–

Bredmar borde istället ta och forska i rötterna till den tredje vågens ”väckelse” från Argentina, som egentligen handlar om avfall och förförelse, istället för att försöka sätta munkavle på mig, som försöker peka på vad som egentligen händer i det som synes ske idag på den andliga arenan!
——

”gudsmänniskor av den här kalibern”. Synes för Bredmar vara de människor och sammanhang som av ovan visat sig vara företrädare för avfall och falsk väckelse!

Vad vill han Bredmar egentligen säga? Att det finns klass A och klass B Kristna – eller vad? Det skulle alltså enligt Bredmar finnas kristna av högre eller lägre ”kaliber”!!

För mig finns det bara ”en kaliber i Guds rike”: förlåten syndare för Kristi skull!!

Jag hoppas att jag tar fel, men jag får känslan av att Bredmar anser sig själv stå på ett högre plan av kunskap och ”smörjelse” Och att han i kraft av detta ”ämbete”, ska kunna se ner på mig och tillrättavisa mig – eller!?

Jag kommer att tänka på låten ”Lite grann från ovan” när det gäller Bredmars framtoning gentemot mig – eller!? Svårt i vart fall att erfara ngn verklig omsorg från Bredmars sida. Snarare synes det vara försvar gentemot och försök till tystande av en för honom obekväm röst – eller!?
——–

Klass A synes enligt Bredmar (?), då vara sådana som rör sig i stooora grupper, underordnade maktmänniskor, som håller ”pli” på gruppen genom tal om ”smorda ledare som man ska underordna sig och inte ifrågasätta”.

Klass B är mera av ”ensamvargar”, och ”minde bemedlade”, som har mage att ifrågasätta och väga de ”smorda ledarnas” undervisning gentemot Guds Ord. De är enligt Bredmar, på väg att hamna i sidospår – eller??.

Hur var det med tex Luther, inte hade han väl en så stooor grupp runt sig , tänka sig att han inte tog till sig tillrättavisning av den stora allvetande Katolska Kyrkan! Usch och fy hur Luther bar sig åt !!! Men han gick emot den dåvarande församlingen och kristna auktoritet, som inte fick ifrågasättas. Det blev räddningen för många människor under väldigt lång tid!!

Jag menar inte att jag är ngn Luther. Gode Gud bevare mig från ngt sådant missförstånd! Vad jag menar är att Bredmars framställning kring ”stor och granskande, godkännande grupp” och ”underordnad församlingsledningen som inte får ifrågasättas”, är ohållbar!!

Det handlar där bara om att försöka med makt, att få människor att underordna sig ”myndigheten från Gud”. En makt och myndighet, som man försöker tillskansa sig för att få makt kontroll över och binda människor till sig! SLÄPP MÄNNISKORNA LOSS!!
——–

Nåväl, alltså enligt Bredmar (?), så ska klass A (den tunga kalibern),tydligen bestämma normerna för vad klass B Kristna (den lätta kalibern) ska tro och tycka om vissa helgonförklarade, upphöjda ”karismatiska personer”, vad de lär tror och förmedlar – eller!?

Klass B Kristna ska alltså enligt Bredmar (??) tiga och lida och hålla till godo med vad de blir matade med, oavsett vilken ockult smörja, falsk lära, tro och utövning, som det än är fråga om!! Är det vad Bredmar egentligen menar och försvarar? Hoppas att jag tar fel och att jag får ordentligt svar på den frågan, att det inte är så!!
——–
OBS OBS!! Bredmar valde också att undvika att svara på min fråga var han stod i förhållande till Trosförkunnelsens och Katolicismens villfarande läror. Hoppas på ett utförligt svar från Bredmar på den frågan!
——

Bredmar fortsätter:

Jag hade förmånen att få följa Kjell på nära håll sedan han kom hem från Pakistan 1974. Jag vet att Kjell ofta kunde be en hel natt om förvissning. Och behövdes det fler bönenätter och bönedagar så tog han det. Han gav sig inte. Därför fick hans förböner, böcker, nyhetsbrev, bönekonferenser och andra sammanhang där han verkade, ett sådant genomslag.

HaFo svar:

Är det en människans prestation som gäller för att Gud ska kunna vara verksam? Har man en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium, så kan man be i all outtröttlighet, utan att det åstadkommer ngt från Gud, utan handlar då om manifestationer från onda andars spel.

Vad jag menar är att intensiteten och uthålligheten i bönen inte i sig är avgörande, utan vem man vänder sig till i sin bön:

Skriftens Jesus! Och inte ett falskt plagiat!
——–

Bredmar fortsätter:

Har du bett en hel natt, natt efter natt och dag efter dag, över ett böneämne tills du fått förvissning om ett bönesvar?

HaFo svar:

Svar Ja!
—–

Bredmar avslutar:

Detta var några korta tankar med anledning av ditt mejl. Jag önskar dej en fin dag och Guds rikaste välsignelse

Sten-Åke
——–

HaFo svar:

Tack detsamma!! h HaFo Jul 28, 2012 – 11:12PM Re: Bed.nu – Bredmar

Har fått mail från Sten – Åke och tackar för hans svar!

Jag lägger in mina kommentarer i Sten – Åkes text härunder och återger därefter ett mail som jag fick med anledning av detta ämne.


Bredmar skriver:

Hej Harry!

Jag har nu skummat igenom texten du producerat och lagt in på din hemsida. Du är säkert nöjd med den, men den myckna texten gör att det du vill ha sagt drunknar i alla ord. Men det är säkert ditt syfte. Det viktigaste för dej tycks vara att kritisera och döma. Som gammal lärare skulle jag lämna tillbaka en sådan här uppsats med betyget Icke Godkänd. Du är inne på ditt spår och får därmed svårigheter att se andra möjligheter. Du saknar förmågan att genomföra en objektiv faktagranskning.

HaFo kommentar:

Är man verkligen intresserad av ett inlägg av ngn. som man vill dumgöra och tysta, så bör man åtminstone ta del av all text och finna att där finns faktaunderlägg för varje ord och att denna fakta inte alls ”druknar i alla ord”. Vari ligger den saknade förmågan till en objektiv faktagranskning kring svart på vitt, som jag lagt fram kring vad de herrar och sammanhnag av villfarelse som Bredmar lovordar?

———

Bredmar fortsätter så helt vid sidan om vad som egentligen ventileras och förvanskar även vad jag skrivit:

Ditt svar exponerar din stora okunnighet och har en sådan kvalitet att jag drar mej för att svara men gör det ändå, mot bättre vetande. Vad får dej att inbilla dej att jag inte ber till Fadern i Jesu namn? Är det inte så vi ska be? Vidare säger skriften att tro utan gärningar är en död tro. Att agera utifrån tron på Herrens ledning är väl det som gäller? Du far mycket vilse.

HaFo kommentar:

Jag har inte påstått att vare sig Bredmar eller andra specifika människor inte skulle ”be till Fadern i Jesu namn”. Sen kan jag ju undra över varför man inte ber direkt till Jesus, som nu äger all makt i himmel och på jord, och som Fadern har underlagt allt, fram till att ”Gud ska bli allt i alla” av de som hör Honom till.

”Fader” kan vara vem som helst, men inte Bibelns Kristus, Den Kristus som är ”Guds fullhet lekamligen” och som förvanskas i allehanda förförelser idag. Vad jag sa var följande utifrån att Bredmar undrade över hur mycket jag bad:

Är det en människans prestation som gäller för att Gud ska kunna vara verksam? Har man en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium, så kan man be i all outtröttlighet, utan att det åstadkommer ngt från Gud, utan handlar då om manifestationer från onda andars spel.

Vad jag menar är att intensiteten och uthålligheten i bönen inte i sig är avgörande, utan vem man vänder sig till i sin bön:

Skriftens Jesus! Och inte ett falskt plagiat!

Jag har aldrig påstått att detta är vad som gäller för Bredmar, utan bara konstaterat detta ovanstående faktum. Konstigt att Bredmar då känner sig träffad!!
——-

Bredmar fortsätter:

Skulle vi be för att onda andar skulle manifestera sig? Jag tycker ditt svar är barnsligt, omoget och oförskämt!

HaFo kommentar:

Var har jag påstått ngt sådant att detta skulle gälla Bredmar!? Vad jag skrivit är att där falsk tro, lära och liv förmedlas, så kommer onda andar att manifestera sig! Varför känner sig Bredmar träffad av det!??
——

Bredmar fortsätter:

Du skriver att jag inte vill svara på frågan om katoliker och trosrörelsen. Här är mitt svar: Jag tror att katoliker kommer till himmelen liksom folk från trosrörelsen. Jag tror till och med att en och annan pingstvän kommer dit och EFS:are. Jag tror också att falskdeklaranter, hustrumisshandlare, knarkare och porrsurfare också kommer till himmelen!

HaFo kommentar:

Ditt svar är inte svaret på den fråga som jag ställde till Dig Bredmar. Ursäkta om jag utryckte mig luddigt. Naturligtvis kommer människor från alla sammanhang att finnas med i himmlen. Detta trots att de varit utsatta för förförelse, men som inte blivit fast i förförelsen, som de blivit utsatta för.

Min fråga gällde, vad Du Bredmar anser om de förföriska läror som förmedlas via Trosförkunnelsen och katolicismen – känner Du ens till dem, som försvarare av den sanna tron?
———

Bredmar fortsätter:

Det är inte din etikett som stänger folk ute Harry! Fadern tar emot alla som uppriktigt ber om syndernas förlåtelse och om rening i Jesu blod, dem som åkallar Honom – åkallar Honom uppriktigt Ps 148.

HaFo kommentar:

Så rätt så rätt! En ”HaFo etikett” kan inte stänga folk ute från Guds rike. Men människor som av förförelsens verksamhet, missar vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, kommer att missa målet! Och här måste jag säga Sten – Åke, att Du inte bidragit till klarhet, utan tvärtom!!
——-

Bredmar fortsätter:

Jag vill inte lägga ner mer tid på att diskutera med dej. Det saknar helt mening.

Sten-Åke

HaFo kommentar:

Enligt Sten – Åke så saknar det därmed all mening att samtala kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och ventilera var det blir förvanskat, människor till fördärv! Ganska häpnadsväckande slutledning från Bredmar!
——–

Återger så Mailet som jag fick med anledning av detta ämne:

Jag är nyfiken på att försöka att fånga in någonting av själva kärnan i Carlos Annacondias teologi

Så jag köpte en elektronisk version av Carlos Annacondias bok ”Listen to Me, Satan!
Kindle Edition”
——–

Jag har hittat en del undervisning i denna bok som obehagligt mycket påminner
om trosrörelsens teologi


Citat från boken

From these definitions we can interpret these words to express power; they delineate the real dominance and authority over every living creature that was given by God to man.


But that rule was lost when man sinned. Satan took away man’s authority and became the ruler of the earth. Man lost the title deed to his authority when Satan snatched it out of his hands.

”And yet, when Jesus died on the cross, He not only redeemed us, but He also removed the barrier that separated us from Him, giving us the possibility of becoming children of God.

In so doing, He took authority away from the devil and automatically put it back into our hands.

I guarantee you that we have authority proceeding from God, and through faith in Him we can take anything away from the devil”

Slut citat

Carlos menar sålunda att människan i början hade real dominance and authority over every living creature that was given by God to man”

Men när människan syndade så tillföll denna auktoritet istället Satan som sålunda blev härskaren över denna världen

”Satan took away man’s authority and became the ruler of the earth. Man lost the title deed to his authority when Satan snatched it out of his hands”

Carlos menar vidare att Jesus genom sin död på Korset automatiskt tog ifrån Djävulen dennes auktoritet och att denna auktoritet sedan gick tillbaka till människan, dvs de till troende , så nu är det upp till de troende att tillfullo använda sig av denna auktoritet, som de fått tillbaka—

Och följaktligen menar Carlos att de troende numera genom sin tro på Gud , kan ta vad som helst ifrån Djävulen. Dvs , detta leder i slutänden till att de troende kan kräva
att få tillbaka den fullständiga makten och kontrollen över hela Jorden och hela den skapelse som här finns !!

Och detta måste ju följaktligen omfatta alla områden av samhället , ekonomi , undervisning , etc , etc Detta som Carlos Annacondia presenterar är ingenting annat än en klockren och rent livsfarlig Kingdom Dominion villolära

Vad händer om denna inriktning faktiskt skulle bli tillräckligt framgångsrik så till den grad att dessa ”Apostlar” till slut kommer åt att verkligen på allvar applicera detta ok på Judarna och Israel ? Detta måste ju vara slutmålet , att helt få in både Judar och Kristna under detta ok

Det är nog inte så konstigt att Peter Wagner gillar Carlos Annacondia så mycket !!!

Citat av Peter

”There is no Christian leader whom I respect more. If there is ever any such thing as an Evangelists’ Hall of Fame, Annacondia will be right there along with Billy Graham, Morris Cerullo, T. L. Osborn, Reinhard Bonnke, and the like”
—————————————-

-C. PETER WAGNER FULLER THEOLOGICAL SEMINARY 1997

Slut citat

——

Det blir intressant att se om Bredmar möjligen avslöjar var han står ifråga om Ulf Ekman

Vad gäller Peter Wagner så verkar det som att han står väldigt nära Carlos Annacondia

Citat från

Listen to Me, Satan! (p. 35). Kindle Edition.

Make no mistake about it. Listen to Me, Satan! may well be regarded by future historians as one of the most important if not the most important book of the revival literature of the 1990s.
I am thrilled that it is now available in English.

Carlos and I have been friends for years. I have participated in his campaigns, ministered to his staff, traveled with him, translated for him, prayed with him, talked and written about him, and eaten Argentine beefsteak with him.

There is no Christian leader whom I respect more. If there is ever any such thing as an Evangelists’ Hall of Fame, Annacondia will be right there along with Billy Graham, Morris Cerullo, T. L. Osborn, Reinhard Bonnke, and the like. -C. PETER WAGNER FULLER THEOLOGICAL SEMINARY 1997

Slut citat

Mera citat ur boken , här det alltså vad jag förstår Carlos Annacondia själv som undervisar

It is there where we need to have victory, as with unceasing prayer we say,

”Satan, let go of the city. Devil, let go of the finances.

Satan, filthy devil, you who brings sin over the church, let it go in the name of Jesus Christ”

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Författaren drar sig alltså inte för att smäda Satan !!!

Undervisningen i boken Listen to Me, Satan! och tex detta med att Djävulen ska ”let go of the finances” påminner obehagligt mycket om trosrörelseteologi

Mera citat från boken ”Listen to Me, Satan!”

God bestows upon Christians a spiritual authority that we need to put into action.

Since the Creation, God delegated authority over the earth to men and positioned
him as the crown of all creation.

The Book of Genesis tells us that God created male and female in His own image.

He ordered them to be fruitful and to increase in numbers, telling them to subdue
the earth and to rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every
living creature that moves on the ground (Gen. 1:27-28).

The word subdue means ”to bring into subjection, under control, to conquer
by force or by superior power.”

Now, the word rule means ”to control or direct, to exercise authority or power over,
to play a dominant role in or exert a controlling influence over, and to hold preeminence in (as by ability, strength, or position):”

From these definitions we can interpret these words to express power; they delineate the real dominance and authority over every living creature that was given by God to man.

But that rule was lost when man sinned. Satan took away man’s authority and became the ruler of the earth. Man lost the title deed to his authority when Satan snatched it out of his hands.

And yet, when Jesus died on the cross, He not only redeemed us, but He also removed the barrier that separated us from Him, giving us the possibility of becoming children of God.

In so doing, He took authority away from the devil and automatically put it back into our hands. I guarantee you that we have authority proceeding from God, and through faith in Him we can take anything away from the devil.

Just believe that we are the real heirs and coheirs with Christ in the kingdom of heaven.
Our Father is the owner. He has the title deed to this earth. When we assume our rights by faith, we are equipped to exercise authority over all the demonic powers of this world.

If Satan is controlling a person or situation, we have the power to cast him out since we have recovered all divine authority through the power of the cross of Jesus Christ.

Slut citat
—–

HaFo kommentar:

Ja, det är väl knappast mödan värt att fråga Bredmar, om vad han anser kring dessa förförelser ovan, eftersom han tydligen menar att alla ändå kommer rätt i slutändan, alla förförelser till trots – eller!??

Jag kan bara stolt utifrån Ordet proklamera att Jesus är ”all fullhet/Guds fullhet lekamligen” och att Jesus som Gud och människa försonade/förenade, bär fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Helt säkert också vilset enligt Bredmar – eller!!??

HaFo h HaFo Jul 29, 2012 – 11:21PM Re: Bed.nu – Bredmar

Fick ännu ett mail med anledning av detta ämne kring Bredmar och bed.nu. Jag återger mailet och ger sedan en liten kommentar:

Från mailet:

Sättet som Sten Åke försöker att glida undan på, bara förstärker det intryck som jag fick redan i början av att denna person, är en hel del förblindad av vad man kan kalla för ”karismatisk galenskap”.

Det är därför alldeles följdriktigt att Sten Åke, har Carlos Annacondia som något slags föredöme. Båda dessa personers framtoning ”andas Kingdom Dominon”

Citat ur Anncondias bok ”Listen to Me, Satan!
”I guarantee you that we have authority proceeding from God, and through faith in Him we can take anything away from the devil”

When we assume our rights by faith, we are equipped to exercise authority over all the demonic powers of this world.

If Satan is controlling a person or situation, we have the power to cast him out since we have recovered all divine authority through the power of the cross of Jesus Christ.

Slut citat

Upprepar vad Anncondia egentligen säger:

”When we assume our rights by faith, we are equipped to exercise authority over all the demonic powers of this world”. ”we can take anything away from the devil”

Om man då följer linjen i Carlos Annacondias teologi så måste Aposteln Paulus anses vara en rätt så misslyckad figur som inte härjar med och binder och befaller Satans Ängel att släppa taget

Paulus krävde alltså inte av Satan att denne skulle ge tillbaka en fullkomlig hälsa

Paulus säger inte ”Satan move back. I bind you in the name of Jesus”

Han hänvisar inte till ”sina rättigheter genom tro”. Paulus tar sig inte till med att sätta igång med att ”utöva auktoritet över alla demoniska makter i världen”.

Nej Paulus ber istället till Herren om hjälp, när det gäller denna Satans Ängel
som plågar Paulus !!

”Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren”

Och Paulus får avslag på sina böner !!

Därför att :

”Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig”

Så är det !!!

2 Kor 12

7. Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig.

8. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.

9. Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

10. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

Slut från mailet
——-

HaFo kommentar:

Är imponerad över den klarsyn och även talande Bibeltext in i sammanhanget, som mailskribenten förmedlar. Både kring när det gäller en bedömning av vad Bredmar i bed.nu förmedlar och när det gäller avslöjandet av förförelsen i Annacondias teologi, som stämmer mycket väl överens med förförelsen i Trosförkunnelsen.

Tyvärr fick vi aldrig veta hur Bredmar egentligen ser på förförelsens läror i Trosförkunnelsen och katolicismen.

Precis som mailskribeneten här skriver så bara gled han undan, från för honom obekväma frågor. Vem han menar att Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset vidrör han aldrig. Märkligt, förvånande, tråkigt, men talande!

Hur ser deltagare i bed.nu på att Bredmar bejakar, enligt ovan svart på vitt, de väl dokumenterade villolärarna Wagner och Annacondia?

Hur ser deltagare i bed.nu på att Bredmar undviker att uttala, hur han ser på de förförande lärorna i Trosförkunnelsen och katolicismen? Bejakar han dessa förförande läror eller inte!?? Därom vet vi intet! Trots att han haft hur mycket utrymme som helst att deklarera, var han här står.

Hur ser deltagare i bed.nu på att Bredmar bemöter mig med giftighet, arrogans och nedlåtande, när jag försöker visa på förförelsen i tiden, som förvanskar vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons kropp och blod på korset och där jag som contrast försöker visa utifrån Skriften (!) just på detta vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Det verkar inte vara så populärt att göra det enligt Bredmar – eller!!?? Vad anser hans anhängare om det?

Bredmar har fortfarande möjlighet att visa på, vad han egentligen menar och förmedlar, kring de frågor och inlägg som han tillställts!

HaFo h HaFo Aug 10, 2012 – 11:46PM Re: Bed.nu – Bredmar

Fick ännu ett mail av Sten – Åke Bredmar (bed.nu), som jag återger och kommenterar.

———————-

Inlägg 1 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Hej Sten – Åke!

Jag ska nu kommentera Ditt mail och lägger som vanligt in mina kommentarer inne I Din text. Det kommer att bli långt och jag hoppas att Du inte enbart uppfattar det som en massa ord, utan verkligen lyssnar till vad jag försöker säga och förmedla och att Du även ger Dig tid till att läsa igenom innehållet på alla länkhänvisningar!
——

Bredmar:

Hej Harry!

Du lägger väldigt stor vikt vid Anacondia och beskriver delar av hans teologi på många sidor. Varken på hemsidan bed.nu eller på min blogg finns, det något att läsa om honom och vad han har skrivit utöver en kort rad om hans arbete i Argentina. Märkligt. Är det möjligen så att du söker konfrontation Harry?

HaFo:

Nej, jag söker inte alls konfrontation – (Varför ger Du ännu en negativt dömande sving mot mig från Dig utan grund – varför?), utan jag försöker utröna var Du egentligen står och vad Du egentligen förmedlar, som ledare för bed.nu.

Jag är intresserad att veta om Du verkligen förmedlar vem Jesus ÄR och betydelsen ov offret av Kristi persons kropp och blod på korset, eller om Du som sammanhållande länk för Bed.nu, är med om att förmedla tidens förförelse som ska möjliggöra, en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare in på arenan.

Märk! Jag säger inte att Du gör det! Men vad Du hitintills skrivit ger inga klarheter kring, var Du egentligen står och förmedlar!
———

Bredmar:

Jag skrev för sex år sedan i förbigående: I Argentina har en enda evangelist, Carlos Annacondia, fått bedja med över 2 miljoner människor till frälsning i sina kampanjer i början av 1980-talet.

HaFo:

Nu är inte detta med sanningen helt överensstämmande Sten – Åke, att Du enbart skrev “denna enda mening”. Du skrev även utifrån vad Annacondia skrev följande:

http://bednu.blogspot.com/2012/04/guds-harlighet-i-sverige.html

Gud har lovat att hans härlighet ska uppfylla jorden. Det innebär med absolut nödvändighet att Guds härlighet också skall uppfylla Sverige.

Det blir en tidsperiod då mörkrets makter skall ersättas av ljusets, av Guds närvaro. Om detta skall ske hos oss måste vi fråga: Vad krävs det då av Guds folk för att detta ska ske? Gud gav jorden till människan att förvaltas av henne. Initiativet tas av Gud men gensvaret måste komma från människan innan något kan ske.

Jag återkommer senare till dessa senare meningar men stannar först upp vid den första mening som du skrev utifrån att Annacondia enligt Dig säges ha med med ”över 2 miljoner människor till frälsning”:När man skriver en sådan mening, som Du ovan angav Bredmar, bör man då inte först ha kollat upp vad den människan lär och förmedlar, så att man kan stå för påståendet att “Annacondia, fått bedja med över 2 miljoner människor till frälsning”?

Ser man till vad Annacondia lär och förmedlar, som Du tydligen missat, men som jag gett Dig svart och vitt på, så är han en villolärare. Och sådana ber inga människor till frälsning, utan förför människorna!! Och det är vad Du gett Ditt understöd till genom denna mening. Varför ser Du inte allvaret av Din roll i detta skeende?

Varför undersöker Du inte då vad denne man lär och så går ut med en dementi kring att denne man skulle ha bett människor till frälsning som Du påstått!?
——-

Är det att vara kritisk och dömande, som Du tillvitar mig att vara, i från Dig med giftiga och nedlåtande ordalag, när jag pekar på där förförelse råder i tiden och som kontrast försöker peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Hitintills så har Du bara försökt smutskasta min fokusering av vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons kropp och blod på korset och att jag pekar på var det blir förvanskat! Det kallar Du för att vara kritisk och dömande. Varför?
—–

Jag återkommer så till Dina ovanstående meningar om Guds uppfyllande av sin härlighet över hela jorden:

MENAR DU STEN – ÅKE ATT DETTA SKA SKE I TEX SVERIGE FÖRE JESU ÅTERKOMST ELLER EFTER JESU ÅTERKOMST ?? Ge gärna klart eller nej svar och vidimera Ditt svar med citat från skriften.
——-

Vad anser Du Sten – Åke om Lennart Jaretegs hemsida (?)

BibelFokus.se

och tex där vad det gäller Lennarts utförliga klassificering av Latter rain-familjens teologi som verkar ligga dig varmt om hjärtat om jag inte misstar mig:

tron på en världsvid och aldrig tidigare skådad andeutgjutelse/väckelse/skörd i den yttersta tiden.

tron att de kristna i den yttersta tiden skall utrustas till att bli ”så som gudar” (manifested sons of God).

tron på utbredandet av ett triumferande, fysiskt och fullt synligt Guds-rike på jorden före Jesu återkomst.

tron på en ”Joels armé” av Guds söner som intar område efter område för Guds rike.

ett system med det hierarkiska ledarskapets struktur med apostlar och profeter i den högsta toppen.

tron på territoriella andemakter och praktiserandet av andlig kartläggning, strategisk bön och andlig krigföring.

ett oerhört fokus på tecken, under, andliga manifestationer, helande och fullkomlig hälsa, rikedom, framgång, osv.

tron på att speciella andliga smörjelser kan överföras genom handpåläggning.

tron att lovsång är en nyckel till andliga segrar och välsignelser.

tron på uppenbarelsekunskap som ger nya läror vid sidan av Bibeln.
———–

Tycker Du Sten Åke, att ULF EKMAN FÖRETRÄDER EN SUND TEOLOGI I BOKEN HELIG ELD OCH LEVANDE STENAR?
—–

Citat från Jaretegs hemsida:

”När vi nu identifierat Latter rain-familjen kan det vara intressant att se vad Ulf Ekman lär om detta idag. Texten nedan är tagen från Livets Ords webbshop och den beskriver Ulf Ekmans bok Helig Eld och levande stenar som utkom 2009. Som du ser finns där den så rundläggande Latter rain-teologin:

”Med Gamla testamentets tempeltjänst som kuliss målar Ulf Ekman i denna bok ett tänkvärt porträtt av dagens församlingssituation, visar på vilket sätt Gud idag bygger sitt tempel på jorden [=kingdom dominion] och lyfter fram olika sidor och aspekter av den upprättelse som behöver ske för att Kristi kropps fulla potential ska träda fram [=manifested sons of God] .
När detta sker kommer en väckelse av aldrig tidigare skådat slag att bryta fram [=latter rain].”

Slut citat
——-

Fortsätter med ett citat av Dig Sten Åke:

”Vi ska be till den helige Ande, Skördens Herre, om skördearbetare”
—–

HaFo:

Vad menar Du egentligen Sten Åke med detta ?

Menar Du faktiskt att vi ska be direkt till Den Helige Ande ? Det är isåfall en helt ny syn på bönen, som inte återfinns i N.T ! Var återfinns i så fall det Bibelordet? Vi ska be i ”Jesu namn” och det är lika med att be till Jesus som äger namnet Jesus (med allt vad det innebär av vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons kropp och blod på korset) ! Det namn, som är över alla andra namn och vars person är den som äger all makt i himmel och på jord = Gud själv!

——

Bredmar:

Raden om Anacondia ger upphov till följande slutsats: Sten Åke, har Carlos Annacondia som något slags föredöme. Båda dessa personers framtoning ”andas Kingdom Dominon” Är detta seriöst Harry? Kan du stå upp och säga att detta är en god slutledning utifrån den korta meningen på min blogg? Tar du ansvar för en sådan slutsats? Du får ursäkta men jag kan inte ta dej på allvar i så fall!

HaFo:

Hoppas att Du inser från min kommentar ovan, hur allvarligt det är med Din mening om Anacondia, där Du därmed bejakar dennes villfarelse och förförande av människor. Det bör Du sannerligen ta på allvar!!

Varför gör Du i så fall inte det, utan vänder det mot mig, som att jag skulle vara oseriös och inget att ta på allvar vad jag skriver? Varför skriver och agerar Du så Bredmar? Det kan nog de flesta som tar del av mailväxlingen undra över!

Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—— h HaFo Aug 10, 2012 – 11:50PM Re: Bed.nu – Bredmar

Inläg 2 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu

—–

Bredmar:

För att underlätta för dej och dina likar så att du, om du nu vill, kan få fram en mer vederhäftig kritik av det jag gör och vem jag är och vad jag tror, vill jag berätta om några personer som jag uppskattar och följt genom åren. Jag läser fortfarande med stort intresse deras skrifter och i vissa fall tar del av deras undervisning på video där sådan finns.

HaFo:

Vad menar Du med “dej och dina likar”? Är det positivt eller negativt som Du åsyftar med “dej och dina likar”. Ge gärna ett utförligt svar kring vad Du menar!

—–

Bredmar:

David Hedegård lärde jag känna 1961. Hedegård lade grunden till min syn på Guds Ord, som ung nyfrälst tonåring. ”Ordet är ofelbart och det går att lita på i alla sammanhang”. Det har jag f.ö. som rubrik på min blogg. Hedegård träffade jag personligen.

HaFo:

Även jag hyser förtroende till Hedegård.
———

Bredmar:

Derek Prince lärde jag känna 1976. Prince visade att intellektuell skärpa och stor kunskap mycket väl kunde kombineras med en fast och orubblig tro på Gud och Bibeln. Han visade genom sin kunskap i hebreiska och grekiska på de brister som finns i olika översättningar av Bibeln och på behovet av att för den oinvigde jämföra olika översättningar. Prince träffade jag personligen.

HaFo:

Prince är väl vid det här laget en väl dokumenterad falsk lärare. Märkligt att Du inte inser det Bredmar –varför kan man undra, hur Du här fortfarande erkänner och förordar ännu en falsk lärare som Prince!
——

Bredmar:

Kjell Sjöberg lärde jag känna 1974. Han visade på behovet av nationell förbön. Innan Kjell förekom sällan förbön under gudstjänsttid för politiker, lokala, landsting, riksdag och regering,. Eller har någon församling bett regelbundet: Herre välsigna Tage Erlander, välsigna Olof Palme eller hejda Barbro Westerholm i sin strävan att driva igenom abortlagstiftningen i landet?

Att be för staden och landet utifrån dagstidningen och Ordet var för mej och de kretsar jag kom från, något helt nytt.

Han lyfte också fram det hemliga ordensväsendet som något felaktigt för en kristen och uppmanade i synnerhet kristna ledare att lämna dessa organisationer. Det blev ett väldigt ståhej kring den saken. Kjell träffade jag regelbundet 1974 – 1994. Mer sporadiskt under senare år.

HaFo:

Själv har jag utan vidare åthävor, dels bett för ovan angivna och även varnat för ordensväsendet. Vad är det så märkvärdigt med det? Du har tydligen missat att Kjell även hade en annan agenda:

Är det även ngt som Du Bredmar står för och förmedlar kring Sjöbergs andra agenda(?):
——

John S Torell blev ett slags inspirationskälla för Kjell Sjöberg när det gäller konspirationsteorin om Judarna och ”Sions vises protokoll”.

Enligt min egen åsikt så är detta så kallade ”Sions vises protokoll” egentligen en svår förfalskning som används som propaganda mot det Judiska folket.
—-

Citat

http://www.eaec.org/svenska/Ermefj%E4ll/Kjell_Sj%F6berg_och_Sions_%C4ldstes_Protokoll.htm

Sammanställning: Jan Ermefjäll 2006

När bokförlaget Salt och Ljus gav ut Kjells bok, så hade man tagit bort referensen till John Torell och Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna. Förlaget ville med avsikt förhindra att människor såg att Kjell och John hade haft ett djupt samarbete…

Citat

http://www.levandehistoria.se/book/export/html/2504

Antisemitism

Begreppet antisemitism betecknar judefientlighet i den mening att man har fientliga föreställningar och attityder mot judar som kollektiv.

Förföljelserna av judar går långt tillbaka i tiden. Under tidig medeltid började den kristna kyrkan anklaga judarna för att ha dödat Jesus. Under århundradena därefter förekom periodvis våldsamma pogromer mot judar. Under 1700-talet startade den judiska frigörelsen. Den innebar att judarna i Västeuropa integrerades med den europiska kulturen och det europeiska samhället.

Mot slutet av 1800-talet uppstod en ny form av judefientlighet och begreppet antisemitism började användas. Antisemitismen uttrycktes då inte främst i religiösa, utan i politiska termer.

Judarnas påstådda negativa egenskaper förklarades med hänvisning till deras biologiska ras. I Ryssland började judar att förföljas i statligt organiserade pogromer.
—–

År 1905 publicerades ”Sions vises protokoll”, som var ett falskt dokument som diktats ihop av tsarens hemliga polis. Dokumentet skulle ”bevisa” att det fanns en världsomspännande judisk konspiration mot den övriga mänskligheten och att judarna kontrollerade politiken och världsekonomin. Konspirationsteorin är ännu idag ett vanligt inslag i antisemitiska sammanhang.
——

http://www.eaec.org/svenska/Ermefj%E4ll/Kjell_Sj%F6berg_och_Sions_%C4ldstes_Protokoll.htm

Kjell Sjöberg och Sions vises protokoll

Sammanställning: Jan Ermefjäll 2006

INLEDNING

När Kjell Sjöberg hade mött John S. Torell i Narpes, Finland år 1981, där dessa båda var tillsammans under två dagar för att diskutera Johns bok ”Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna”, sade Kjell till John att han var skakad efter att ha läst boken och ville ha sex månader på sig att undersöka om det var sant det som stod i boken. Om detta är sant, sade Kjell, kommer detta att ändra min världsuppfattning.

Efter sex månader kontaktade Kjell John, som nu var tillbaka i USA och sade till honom, att tyvärr är allt det du skrivit sant och detta har slagit sönder den världsbild som jag haft hitintills.

Kjell hade under denna tid varit i Jerusalem, och bland annat bedrivit forskning vid Hebreiska Universitetet, där han stött på böcker skrivna av Gershem Scholem, professor i Judisk Mysticism. Efter att ha köpt dessa böcker samt gjort andra noggranna efterforskningar, sade Kjell till John att vad som är skrivet i Kabbalan bevisar att tänkesättet i Sions vises protokoll är detsamma.

Kjell fortsatte sitt forskningsarbete och sommaren 1982 sammanställde han materialet till en bok, som han vid detta tillfälle kallade ” Kom till FÖRSTÅND! LÅT VARNA ER ett varningsord till SVERIGES LEDARE, POLITIKER OCH LAGSTIFTARE”. Kjell gjorde 50 kopior av boken i kompendieform, och en av dessa skickade han till John i Kalifornien. Resten sände han ut till vänner samt ledare inom rörelsen Förebedjare för Sverige.
——

VAD KJELL HADE CITERAT FRÅN JOHN S. TORELL

På sidan 23 i kompendiet hade Kjell följande citering:

”Den 15 Augusti 1871 skrev Albert Pike ett brev till Mazzini, som idag finns arkiverat på det Brittiska Museet i London. Bland annat skrev han följande: ’Vi skall släppa lös anarkister och ateister, vi skall skapa en stor social omstörtning med all skräck och fasa som följer en sådan, som en gång for alla skall göra klart och tydligt för nationerna effekten av ett gudlöst samhälle, vilket är roten och ursprunget till grymhet och blodigt tumult. Detta kommer att tvinga mänskligheten att försvara sig över hela jorden emot en minoritet av världsrevolutionärer.

Människor kommer att utrota dessa förstörare av en civiliserad värld. Världens befolkning kommer vid det laget att ha blivit berövad sin tro på kristendomen, och dessa människor, som blivit vana vid en religiös förankring, kommer att flyta omkring utan ledare och mål. Detta kommer att göra massorna öppna for något nytt, de kommer att söka efter en ny andlig kunskap utan att veta var de skall finna den.

Det är då vi skall låta dem få veta den fulla sanningen, det rena ljuset genom en världsvid upplysning om den rena läran om Lucifer, som till slut skall komma fram inför alla människor. Detta kommer att skapa en allmän folkresning, vilket kan bli möjligt när en gång både kristendom och gudlösheten har blivit utrotade från denna jorden.’ (John Torell, Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna.)”

DETTA ÄR VAD KJELL SJÖBERG SKREV, MEN SOM BORTTOGS I HANS BOK:

Vår tid lider av människors splittrade sinnen och deras oförmåga att se saker i sin helhet. Man ser endast bit för bit. Var och en har blivit expert på sitt område och därför missar vi helhetsbilden. Detta gör oss mycket sårbara för skarpa hjärnor som arbetar med intriger bakom stängda dörrar. Vi upptäcker inte vad de håller på med förrän det år för sent.

Finns det en världsregering med ett program för övertagandet av makten över hela världen? Den frågan har ställts förr och blivit nedtystad. För länge sedan skrevs en bok med titeln: Världsfri¬mureriet, Världsrevolutionen, Världsrepubliken. Visserligen var den fylld av nazistpropaganda, men det har skett saker i världen som ger oss anledning att pröva tankarna i den boken på nytt.

Denna skrift vill genom färska exempel visa hur de hemliga ordnarna är en grogrund för laglöshet och korruption. Det senaste året har det förekommit flera hemliga möten mellan vårt lands ledare och toppledarskapet inom bankvärlden och den politiska världen i USA. Aspen Institutets möte i juli i Saltsjöbaden i Stock¬holm och Jimmy Carters besök inför Svenska Dagbladets exekutiva club är några exempel.

I denna skrift vill jag påstå att bakom alla dessa hemliga möten ligger ett allvarligt hot emot Sveriges frihet, ett hot mycket större än hotet från ryska ubåtar utmed vårt lands kuster. Jag skriver för att väcka vårt lands ledare till besinning innan det år för sent.

Med detta kompendium följer också ett mycket ifrågasatt dokument – Sions vises protokoll. Många menar att det är en förfalskning. Ändå beskriver det på ett mycket realistiskt sätt vårt lands utveckling. Vi kan också se vad vi har kvar att vänta av det som ännu ej gått i uppfyllelse. Först måste vi vakna. Sedan kan vi också gemensamt bemöta detta stora hot. Första steget nu, är att så många som möjligt kommer till besinning.
——

Vad anser Du Bredmar om vad Din stora idol Kjell Sjöberg egentligen presenterade och stod för vid sidan om allt som Du eljest bejakat från Sjöberg?
—-

Jag fortsätter med citat från Min Åsikt under ämnet

Kjell Sjöberg – John S Torell – Lars Enarsson – Mfs Sven Nilsson och Amkoff

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985710&cmd=show

Från ett mail som hjälpt mig att minnas:

”Kjell Sjöberg , John S Torell , Lars Enarsson är en trio vars undervisning som i vart fall jag vill hålla ”en viss distans till”.

En ”något” skum sak med Kjell är att han först var ”kompis” med John S Torell och att han sedan ”omvände” sig och var tex mentor åt Lars Enarsson, man kan ju tycka att Kjell var ett slags vindflöjel som vände ”kappan efter vinden när blåste för mycket från ett håll”

En annan ”något” skum sak med Kjells andlighet är alltså den att en av hans ”andliga söner” tycks vara Lars Enarsson !!!!

Kjell Sjöberg var främste mentor åt Lars Enarsson, denne Lars som är en person som vi ju vet inte besitter ”bättre andligt vett” än att tex ”flirta” med Mfs, och denne Lars vill framstå som något slags ledare, fast man inte ens med ”tång” vill ta i Mfs:s verksamhet.
——-

Citat av Lars Enarsson från Min åsikt ”Hebreiska rörelsen TWI”:

”Jag arbetade i många år tillsammans med Kjell Sjöberg i Förebedjare för Sverige. Han har genom åren varit min främsta mentor, se t ex min blogg

www.thewatchman.org/se/blog

där jag skrivit en del om detta i olika blogginlägg”

Slut citat

Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu h HaFo Aug 10, 2012 – 11:53PM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 3 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Bredmar fortsätter:

Nedanstående personer har jag haft tillfällig kontakt med

Peter Wagner träffade jag på World Prayer Center i Colorado Springs, USA i slutet av 90-talet. Han hade gjort ett upprop om ”Förbön genom 10-40-föstret”. Jag översatte två av böneguiderna, skrivna av folk från UMU, till svenska och distribuerade dem i Sverige. Därefter har jag inte haft någon kontakt med honom.

HaFo:

Om Du ser på de fakta svart på vitt, som jag återgett kring vad jag tidigare återgett kring vad denne man lär och förmedlar, hur kunde Du då, gå denne mans ärenden, enligt vad Du själv anger ovan!?
———–

Bredmar:

Loren Cunningham grundade UMU. Hans undervisning om hur visioner och bön hänger ihop har varit mycket värdefull för mej.

Cindy Jacobs har också inspirerat mej till förbön för staden och landet. Hennes undervisning berör främst situationen i USA men vissa delar kan tillämpas i förbönen här i Sverige.

Paul McGuire har en hel del insikt när det gäller ändens tid. Hans praktiska redovisning av olika situationer i USA och Europa tar jag gärna del av.

Bredmar:

Andra personer som jag haft kontakt med under åren och hämtat mycket inspiration från deras undervisning är David Wilkersons devotions, Håkan Sunnlidens undervisning på Kanal 10, Berndt Isakssons blogg, Dick Haas nyhetsbrev fån Israel, Faytene Kryskows bön för Canada, Mike Bickle IHOP, Tomas Sandells arbete i Bryssel för Israel, Chuck Misslers undervisning i Bibeln och naturvetenskap, Tom Hess nyhetsbrev och bönedagar i Jerusalem, Gabriel Goldbergs nyhetsbrev, Brigitte Gabriels väl underbyggda varningar för islam m.fl.

HaFo:

Jag har visat på Min Åsikt hur Wilkerson hade dubbla budskap. Du kan ta del av det där på Min Åsikt om Du bemödar Dig om att där eftersöka, vad som där är skrivet i ämnet.

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=927890&cmd=show


Berntdt Isaksson var tidigare ett fan av Ekman och trosförkunnelsen, men verkar ha “nyktrat till” och tar vad jag förstår idag, avstånd från både Ekman, Trosförkunnelsen och dennes idag framförande av katolicismen. Det är positivt och kanske mer än vad man hitintills kan säga om Dig Bredmar – eller!?

Jag återkommer längre fram till vad en del människor lär och förmedlar, som Du ovan lovordar och högaktar Sten – Åke Bredmar.

———

Bredmar:

Jag har ingen kontakt med någon ledare i trosrörelsen eller katolska kyrkan.

Frågan om min syn på trosrörelsen och katolska kyrkan är följande:

Petrus fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesu sida och frågat: ”Herre, vem är det som skall förråda dig?” När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?” Jesus svarade: ”Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!” Joh 21:20-22

Jesus svarade en av hans lärjungar: ”Följ mig, och låt de döda begrava sina döda.” Matt 8:22

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Mark 9:38-40

Jag uppfattar dessa tre skriftställen så här att den tro Herren gett oss ska vi ha för oss själva och förvalta alltefter den kallelse Herren gett oss. Läs om talenterna i Matt 25. Utifrån den utgångspunkten agerar vi efter Herrens ledning till olika uppgifter; lärare, herde, evangelist, apostel, bloggare, förebedjare etc. Inte ett enda ställe i Ordet säger att vi ska kritisera varandra!

Skriften säger att vi ska älska varandra och be för varandra och acceptera våra olikheter. Du vill väldigt gärna att jag ska säga något negativt om katolska kyrkan och trosrörelsen men det kommer jag inte att göra. Jag accepterar dem men umgås inte med dem. De får själva, precis som du och jag, stå till svars inför Herren när den dagen är inne då allt skall avgöras hur vi förvaltat det Herren gett oss.

HaFo:

Du svarar fortfarande inte på min fråga Sten – Åke! Min fråga var inte vad Du anser om de som är med i Trosrörelsen eller Katolska kyrkan, utan vad Du anser om de förföriska lärorna i dessa sammanhang!? Eller har Du inte ens satt Dig in i vad man egentligen lär i Trosförkunnelelsen och Katolicismen?? I så fall är det väldigt skrämmande, om man vill framstå som en slags andlig ledare för bed.nu!!
——-

Bredmar:

Du skriver: Sen kan jag ju undra över varför man inte ber direkt till Jesus, som nu äger all makt i himmel och på jord, och som Fadern har underlagt allt, fram till att ”Gud ska bli allt i alla” av de som hör Honom till.

Bredmar fortsätter:

Men Jesus undervisar om detta. Läs vad Ordet säger! ”Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.” Joh 16:23-24, 15:16 m.fl. Känner du inte till detta ställe i Skriften Harry?

Finns det något Skriftens ord som uppmanar oss att be till Jesus? Vi ska be till den helige Ande, Skördens Herre, om skördearbetare. Jesus ska vi lovsjunga och lovprisa för det fullbordade verket på Golgata Kors. Fadern ska vi be till i Herren Jesu namn och presentera våra olika behov.

HaFo:

Vems namn säger Jesus att vi ska be till Fadern? Jo i namnet Jesus. Vilket namn är det då som vi åkallar? Jo, som det står, namnet Jesus! För Fadern och Sonen är ett, i den ende Guden av Fader Son och Ande i “Jag är Herren, Herren är en”.

Jesus säger att hittintills, så har ni inte bett i mitt namn, alltså inte åkallat Jesus namn. Tomas ber till Jesus som “Min Herre och min Gud”. Stefanus ber till Jesus: “Herre Jesus tag emot min ande”

Mitt tips till Dig Bredmar är att börja ta Guds Ord på Orden och börja tillbe och åkalla Skriftens Jesus Kristus: Gud själv kommen i kroppslig gestalt och som bar fram det RENA offret av Kristi persons, Gud och människa förenade, kropp och blod på korset! Hur man kan ha till synes missat det, som “andliga ledare”, är för mig en helt obegriplig gåta.
———

Bredmar:

Jag är inte kallad till att kritisera mina syskon i tron och ”avslöja” dem och hänga ut dem på nätet tillsammans med tvivelaktiga kommentarer och slarvigt genomförda undersökningar. Inte så länge vårt land är så genomsyrat av ogudaktighet. Jag ser därför inte kritiken av kristna syskon som något jag vill prioritera. Jag vill lägga min tid och min möda att be till Gud för människors frälsning. Den uppfattningen har alla närmast mej på bed.nu.

HaFo:

Det handlar inte om att “kritisera syskon i tron”, utan det handlar om att svart på vitt, enligt uppdraget från Ordet, om att visa på vilka som inte är det, utifrån vad de lär och förmedlar och varna för dem, så de inte snärjer människor och att människor ska kunna undgå att fastna i desssa förförares läror tro liv och utövning, som leder till fördärvet!! Är inte detta ett viktigt uppdrag utifrån Ordet för Dig Bredmar?

Ingen som förmedlar falsk lära tro och utövning, kommer att be några människor till frälsning, om de så ber och ropar dag och natt i all evighet!
——-

Vad Du Bredmar lär och förmedlar är fortfarande stadd i ovisshet. Du har ännu aldrig nämnt ett ord om vem Du anser att Jesus ÄR OCH ÄN MINDRE BERÖRT BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons kropp och blod på korset! Det torde inte bara vara jag som finner detta märkligt kring en person som menar sig bejaka Kristen tro i tiden och att man ska Be.nu – eller!? Vad är detta egentligen kamoflage för??

Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu h HaFo Aug 11, 2012 – 12:10AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 4 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Jag återansluter till de människor som Bredmar menar sig framhäva och vara inspirerad av och delger en del av vad dessa människor egentligen står för och förmedlar:

Håkan Sunnlidens undervisning på Kanal 10, Dick Haas nyhetsbrev från Israel, Faytene Kryskows bön för Canada, Mike Bickle IHOP, Tomas Sandells arbete i Bryssel för Israel, Chuck Misslers undervisning i Bibeln och naturvetenskap, Tom Hess nyhetsbrev och bönedagar i Jerusalem, Gabriel Goldbergs nyhetsbrev, Brigitte Gabriels väl underbyggda varningar för islam m.fl.
——

Börjar med Mike Bickle IHOP som är en av Bredmars favoriter:

Denna person hör till ”Profetrörelsen” och ”Latter Rain”

Citat av Lennart Jareteg från

http://www.bibelfokus.se/joel

”Latter rain-familjen”

Det jag ibland kallar för ”Latter rain-familjen” är alltså de rörelser som helt eller delvis vuxit fram ur Latter rain-teologin.

Denna familj omfattar Trosrörelsen (Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Ulf Ekman, mfl), Tecken och under-rörelsen (Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, mfl), Profetrörelsen (Kansas-profeterna Paul Cain, Bob Jones, Mike Bickle, Rick Joyner, mfl), den Apostoliska rörelsen (Bill Johnson, Peter Wagner som är överaposteln, mfl), Toronto-rörelsen (med John Arnott i spetsen), Rodney Howard Brownes rörelse med sitt fokus på ”skrattväckelse”, och sist men inte minst rörelsen kring Todd Bentley och 2008-års händelser i Lakeland, Florida.

Todd Bentley är idag också invigd till apostel i den Apostoliska rörelsen. Det finns så klart många, många fler personer och rörelser i denna familj,
men detta är de mest kända bland oss svenskar.

I Sverige har vi t.ex. Livets Ord, Arken och Södermalmskyrkan som enligt min mening alla kan räknas till Latter rain-familjen; det ser vi bl.a. på vilka förkunnare som de samarbetar med och på den förkunnelse som de själva står för.
—-

Det kan vara värt att känna till att Assemblies of God i USA (alltså Pingströrelsen) den 20:e april år 1949 deklarerade sitt fulla avståndstagande till Latter rain-rörelsens teologi med hänvisning till att ”en sund rörelse måste klara en granskning i ljuset av Guds Ord”! (gör Pingströrelsen inte längre sådana granskningar???)

Latter rain-teologin fick senare nytt fäste i den karismatiska rörelse som började växa fram ungefär år 1967, faktiskt med start i den Katolska kyrkan.

Slut citat

—————

Fortsätter med citat av Dig Sten Åke om att ”Loren Cunningham grundade UMU”. Hans undervisning om hur visioner och bön hänger ihop har varit mycket värdefull för mej, säger Du”
———

HaFo kommentar:

Jag har hittat olika personer som skriver och är mycket bekymrade över vad Loren Cunningham och YWAM ( UMU ) håller på med och står för.

Och dess mera som jag kollar upp de personer och sammanhang som Du Sten Åke ”hyllar” så dess mera blir dt klart förmig,över att Din andliga situation och nuvarande inriktning, är ingenting annat än en total katastrof!! Lyssna lyssna om det evgiga livet är Dig kärt!!??

——-

Om UMU, som Du Bredmar förordar:

UMU är den svenska förkortningen av YWAM Youth With A Mission (YWAM).

Loren Cunningham kan man koppla samman med tex Benny Hinn

http://www.letusreason.org/curren29.htm
YWAM’s leadership, including both Loren Cunningham and Joy Dawson, have been on the Benny Hinn ”This Is Your Day” show in endorsement of his ministry, pledging to work with him.
—–

Steven Mitchell Gateway Ministries/Answers For India/ Power To Stand Ministries från

http://www.deceptioninthechurch.com/ywamopenletter.html

”On Tues ay March 19, 2002, I was given a letter of response to this open letter I had written to Calvary pastors in America. In my letter (that you just read above) I outlined three major areas of concern about some of the false teachings in YWAM that were harming our young people.

My three points were basically:

1)YWAM’s support of Third Wave teachers and the New Apostolic Reformation, as well as lots of doctrinal error in their printed materials and websites.

2. YWAM’s ecumenical union with the Roman Catholic Church in many of their ministries and the general disregard for discerning alliances.

3) YWAM’s current affiliation with Word/Faith teachers like Benny Hinn. This fact is outrageous!

Slut citat
———-

Citat från

http://blessedquietness.com/journal/housechu/falseprophets.htm

Joy Dawson and Loren Cunningham created a new phrase and religious category:

Messianic Muslims. Messianic Muslims supposedly accept Jesus as their Savior, but do not believe He is God.

They continue to read the Koran, say ritualistic Muslim prayers and are in reality Muslims;yet Youth With A Mission considers them ”believers” in Christ —
in total opposition to how the Bible defines a believer!

YWAM has also been working with Hindu holy men to make a ”bridge.” (Charisma News, March 2000)
Slut citat
—–

UMU är alltså den svenska förkortningen av YWAM
Youth With A Mission (YWAM)

YWAM ser alltså också ut att ha starka Katolska band . Kanske inte då så underligt att Du Sten Åke inte vill yttra Dig angående katolicismens förförelse – eller!?
———

Så långt jag sett så är YWAM verkligen ett sammanhang som är ”svårt uppmixat av konstigheter”

Citat från

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-11-10.html

Rick Warren Connections, especially to the ecumenical Third Wave New Apostolic Reformation (NAR) and ”Positive Thinking” Movement….

Top Influencers and their ministries: T.D. Jakes, John C. Maxwell, Stormie Omartian, Joyce Meyer, Beth Moore, Kenneth Hagin Sr., Rick Warren, Tommy Barnett, Jack Hayford, Andy Stanley, Jamal-Harrison Bryant, Loren Cunningham, Ted Haggard, Eddie L. Long, C. Peter Wagner, Jim Cymbala, Bill McCartney, John Bevere, Joel Osteen

Slut citat
———

Citat från

http://www.deceptioninthechurch.com/ywamletter.html
Dear YWAM Leadership, I am writing this e-mail to ask the leadership of YWAM a few questions. I am wondering how the leadership of YWAM can endorse and work with a false prophet like Benny Hinn?

Loren Cunningham spent a record five days on the Benny Hinn ”This Is Your Day” TV show from 2/4 – 2/8/02, thereby giving tacit and actual approval to Hinn’s ministry.

Joy Dawson traveled to HI with Hinn, appeared in his crusade in Honolulu, complimenting him and making plans to do a joint youth crusade with YWAM and Hinn in April 2002, and has also appeared on Hinn’s TV program prior and subsequent to the crusade.

I would like the leadership of YWAM to answer this: What does the Bible teach regarding true believers associating with false prophets? As proof of the fact that Benny Hinn is a false prophet, here are just a few of the false prophesies he has made and never publically repented of …

Se:
http://www.aloha/~mikesch/tbn.htm
———-

Movement.
——–

Citat från

http://blessedquietness.com/journal/housechu/falseprophets.htm

Not only do they refuse to be separate from worldliness, false teachers refuse to separate from false religions, as well.

John and Joy Dawson, Loren Cunningham, Rick Joyner and plethora
of others promote their own ”words” on an equal standing with Scripture,
insisting that God will come with a fury and judge those Christians
who oppose their teaching.

Joy Dawson and Loren Cunningham created a new phrase and religious category: Messianic Muslims. Messianic Muslims supposedly accept Jesus as their Savior, but do not believe He is God.

They continue to read the Koran, say ritualistic Muslim prayers and are in reality Muslims; yet Youth With A Mission considers them ”believers” in Christ —
in total opposition to how the Bible defines a believer!

Slut citat
————-

http://www.letusreason.org/curren29.htm

Benny Hinn’s new target audience is the youth; and who has been involved with the youth more than the missionary organization YWAM…

Joy Dawson went up on stage and endorsed Hinn’s former outreach to the youth in California and his desire to have a youth service in Hawaii. Hinn stated that in the first service 20,000 …


Hinn said he was sent to Europe and stayed in an YWAM base in Lussaune Switzerland and had a spiritual experience there.
——

Citat från

http://www.deceptioninthechurch.com/ywamopenletter.html
An Open Letter to Calvary Chapel Pastors of America Concerning YWAM From Steven Mitchell, Power To Stand Ministries There are several reasons I have felt the need to share my concerns about YWAM with you.

(1)Check out their web sites. You will find that there are articles concerning the ecumenical unions with the Roman Catholic church and the Charismatic Catholic renewal movement. This is cause for grave concern for any of us who have studied the teachings of Rome and have found many of them to be unbiblical. Union with these groups is only one
———

HaFo kommentar:

Du Bredmar förordar:
UMU där den svenska förkortningen av YWAM är Youth With A Mission (YWAM).

Du lovordar därmed Loren Cunningham som man kan koppla samman med tex den väl dokumenterade villoläraren och falske profeten Benny Hinn.
Är det verkligen förtroendeingivande kring var Du andligt sett står Sten – Åke?

Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu h HaFo Aug 11, 2012 – 12:18AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 4 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Citat av Dig Sten Åke:

”Cindy Jacobs har också inspirerat mej till förbön för staden och landet. Hennes undervisning berör främst situationen i USA men vissa delar kan tillämpas i förbönen här i Sverige”.

Slut citat
——

HaFo kommentar:

Angående Cindy Jacobs så kan man koppla henne till tex Peter Wagner’s Apostolic Council of Prophetic Elders. Och The Argentinian revival
Brownsville Revival (Pensacola). Vilket av tidigare ovanstående visat sig vara förförelser i tiden. Är det vad Du Sten- Åke försvarar och företräder – eller!!??

Citat från

http://www.deceptioninthechurch.com/ywamopenletter.html

Concerning mission training and practices offered to new YWAMers, chief ”apostle” C. Peter Wagner, John Dawson and Cindy Jacobs have been frontpeople for the horrendously unbiblical spiritual warfare practices that YWAM has utilized on the mission field.

Slut citat

http://www.cephasministry.com/joels_army_otis_wagner_background%20to%20the%20people%20involved.html

Cindy Jacob’s has been involved in the spiritual warfare movement for a number of years, and was involved in the Argentinian revival (ref: Ed Silvoso) which was an earlier part of the Holy Laughter movement, and which was one of the triggers for the Toronto Blessing and Pensacola Outpouring

(se
http://www.geocities.com/smithtj.geo/laugh.html
for more information on the Toronto Blessing and Pensacola Outpouring.

Slut citat
———

Citat

http://discernmentministriesinternational.wordpress.com/tag/cindy-jacobs/

The entire philosophy of those practicing what is called “strategic level spiritual warfare” is based upon the belief that we, the Church, must enforce Satan’s defeat and take back cities and even nations he has “owned.”

This is why people like Dr. C. Peter Wagner, Cindy Jacobs, Dutch Schultz and others go to places like Ephesus and march around casting down the “spirit” of Diana which they had discerned had ruled over that area for centuries!

Slut citat

HaFo kommentar:

Sten – Åke, är Peter Wagner och Cindy Jacobs fortfarande Dina favoriter, när Du tagit del av svart på vitt vad de egentligen står för och förmedlar och vilka sammanhang av förförelse som de representerar?
Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
——

Inlägg 5 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Citat av Dig Sten Åke:

Paul McGuire har en hel del insikt när det gäller ändens tid. Hans praktiska redovisning av olika situationer i USA och Europa.

Slut citat

HaFo:

Även Paul McGuire synes ha en koppling till villoläraren och den falske profeten Benny Hinn. Han synes även vara imponerad av Wilkerssons profetior som ju visat sig vara falska.
—-

Här gör man reklam för Paul McGuires bok, Are You Ready? Detta på Benny Hinn Ministries:

http://www.bennyhinn.org/products/386/are-you-ready

HaFo kommentar:

Är det trovärdigt om man ställer sig bakom dessa falsarier!? Är det bakom dylika falsarier som Du egentligen ställer Dig Sten – Åke? Svara enkelt ja eller nej!
———-

Det är intressant att se hur en del namn så att säga länkar sig samman i tydligen egentligen ett och samma (ockulta) nätverk:

Steve Hill, Carlos Annacondia, Benny Hinn, Sandy Millar, Maria Woodworth Etter, Aimee Semple Mcpherson, Kathryn Kuhlman.

Vad gäller Sandy Millar så är han ju inblandad i det här med Alpha course:

Citat

http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Millar
John Alexander Kirkpatrick ”Sandy” Millar (born 13 November 1939) is a retired Anglican bishop Millar was Vicar of Holy Trinity Brompton from 1985 to 2005 and is the principal person responsible for the Alpha course.

Slut citat

HaFo kommentar:

Angående Alpha kursen så se:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/akt¬_2002.htm
—-

Återkommer till Bredmars “elit top” som inspirerat honom:

Sunnlidens undervisning på Kanal 10, Dick Haas nyhetsbrev fån Israel, Faytene Kryskows bön för Canada, Mike Bickle IHOP, Tomas Sandells arbete i Bryssl för Israel, Chuck Misslers undervisning
i Bibeln och naturvetenskap, Tom Hess nyhetsbrev och bönedagar i Jerusalem, Gabriel Goldbergs nyhetsbrev, Brigitte Gabriels väl underbyggda varningar för islam m.fl.

Slut citat

HaFo kommentar:

Börjar lite lätt med att en av Bredmars favoriter, Tom Hess, som synes vara en av Wagners (falsk lärare och falsk profet) Apostlar.

http://members.ozemail.com.au/~rseaborn/bandwagon.html

The main attractions were C. Peter Wagner, Mike and Cindy Jacobs, Dutch Sheets and Tom Hess.

Hur kan det komma sig Sten – Åke, att Du alltid synes stå på den sida som företräder villfarelse, falska lärare och falska profeter!? Oerhört märkligt!
——-

Namnet Faytene Kryskow har framskymtat. Denna kvinna verkar nog vara ”andligt besläktad” med tex Patricia King Faytene Kryskow drar sig inte heller för att röra sig i samma sammanhang som Mike Bickle, som Bredmar lovordar!

Citat från

http://www.god.tv/taxonomy/term/559?page=1

REGIONAL MISSIONS WEEK DAY 5

Faytene Kryskow & Mike Bickle join the GOD TV Team for the final day of Regional Missions Week LIVE plus Misty Edwards leads worship.

Slut citat
—-

Citat från

http://twitter.com/roryalec/statuses/52021013948534784
Faytene Kryskow and our dear friend Mike Bickle are with our team today on Regional Missions Week plus Misty Edwards is leading worship

Slut citat
——-

Faytene Kryskow and Patricia King believe, teach, and promote the heretical Latter Rain/Manifest Sons of God doctrine.

HaFo kommentar:

Är det också vad Du Bredmar vill lära och förmedla vad Faytene Kryskow and Patricia King lär och förmedlar!?
—-

Innan Du svarar Bredmar så ta del av Citat från

http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2010/07/03/they-want-to-take-over-the-world/

They Want to Take Over the World!

I could be long-winded in this post, but I won’t. So, here’s the long and short of it – the New Apostolic Reformation (NAR), with its false apostles and doctrines of demons, wants to take over the world.

Faytene Kryskow, a false prophetess, is head, shoulders, knees, and toes involved with the NAR/prophetic movement, and heavily promotes Dominionism, and Dominionists want to rule the world.

For those who have any doubt about that, listen to her shoot interview in this video.

http://www.youtube.com/watch?v=VVg09nfyYsE

It was posted last year on June 29, 2009 as an advertisement for the 2009 Dunamis Conference, which was held July 9 – 11, 2009. So, yeah…it’s an old video. That’s not the point. The reason I’m posting it is because she says God is going to raise up “a new breed of Christians that understand that it is truly our job not to just exist, but to take over the world.” (emphasis mine)

This is just more evidence and fact gathering that will hopefully help you discern the agenda of the NAR. They want to take over the world!
Dominionists like Rick Joyner, Mike Bickle, Patricia King, to name a few, have this same agenda. The motivation is not just false doctrine for material gain, it gets much more sinister. Connect the dots.

Slut citat

Lite mer om Patricia King

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=947724&cmd=show
My Vineyard friend was the first to crash to the floor. Since that day his church has taken on a different guise, it is not the same church any more.”

In a very similar vein is Patricia King – who operates in the same area
of ”portals”, jewels, ’angels’, drunken jerking, etc. There is real power in a lot of this – and I urge people to stay well clear.
Slut citat
—-

Vidare Citat från din Åsikt
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=938426&cmd=show

Patricia tex har ett förflutet i ockulta sammanhang nu sysslar hon med ngt
som hon kallar ”Extreme Prophetic” (Extreme Prophetic home page)
En del menar att hon sysslar med new age. På det svarar hon att hon alltid backar upp med bibelstöd.

Patricia King och Todd Bentley sysslar båda med ngt de kallar ’tredje himlen visioner. Som går ut på att med hjälp av änglars närvaro ”tar sig upp” till en av himlens tre nivåer.

Todd säger i en av sina profetior: ”And I heard that angelic sound last night and
I saw it as lightning. I saw sound as white light.”

Det vita ljuset kan man undra lite kring. Genom min Uppsats när jag läste teologi, om peruansk shamanism och det jag läst om häxkraft, spiritism osv vet jag att shamanen inte sällan kastar vitt sken/ljus kring sig för att få skydd mot mörka krafter.

Patricia King har varit involverad i häxkraft innan hon blev kristen.

Även Bob Jones har vittnat om att ha medverkat i ockult aktivitet tidigare innan han blev kristen.

Slut citat
——
HaFo kommentar:
Är Patricia King en av Dina favoriter Bredmar, efter att Du tagit del av vad hon egentligen förmedlar!? Efterlyser enkelt ja eller nej svar.
Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu h HaFo Aug 11, 2012 – 12:27AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 6 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu
—-

Håkan sunnliden syntes vara en av Bredmars favoriter.
Vad gäller Håkan Sunnliden så ser han tex ut att vara inspirerad av något slags G12 liknande verksamhet.
Se om G 12 på:

http://pub5.bravenetnet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=989661cmd=show

(Går det inte att trycka på och få fram länken, så se på Min Åsikt under ämnet G 12 !! )
——

Citat från

http://www.herden.se/cellen.shtml

Håkan Sunnliden som är en av de bästa teologerna som studerat cellkyrkorörelsen och lever själv i en cell 🙂 Kolla in Värnamo församling där han tjänstgör som präst. Han har även en blog

Slut citat

HaFo kommentar:

Håkan har även en annan agenda och också tagit emot nyhetsbrev från Livet Ord
och dessutom gjort reklam för dessa nyhetsbrev !

Citat från Håkans blog
http://hakansunnliden.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
Israel. Det är flera som uppskattat förra veckans bildspel om konflikten i Palestina. Sedan några år tillbaka har jag fått ett nyhetsbrev direkt från Jerusalem. Det är Livets Ord som skickar ut det och den som är intresserad
kan beställa det från www.israelreport.org
Slut citat
——
Håkans blogg

http://hakansunnliden.blogspot.com/search?q=cell

Citat

Tänk bara vad medlemmarna i Livets Ord fick gå igenom när det ”bildade eget”!

Och kom ihåg att den värsta förföljelsen stod de kristna för. Glöm inte det! Hela situationen var mycket oskickligt hanterat av de kristna.
——-

Forts Citat från Håkans blog

http://hakansunnliden.blogspot.se/2012/05/pastor-ulf-ekman-och-ambetet.html

Pastor Ulf Ekman och ämbetet

Det kanske mest spännande föredraget hölls nog av pastor Ulf Ekman.

Inte därför att han tog ut svängarna eller på annat sätt väckte uppmärksamhet utan helt enkelt därför att det han sa var anmärkningsvärt.

Jag vet uppriktigt sagt inte riktigt hur jag ska förklara detta. Men det kan väl inte vara främmande för någon att Ulf till och från tagit billiga poäng på oss präster.

Det har till och med hänt att han öppet hånat oss och uppmanat oss att lämna prästämbetet. Men det var länge sedan i och för sig och inget jag håller emot honom idag. Men det kan gott sägas och utgöra en bakgrund till vad han sa på Bjärka-Säby.

Han talade helt enkelt om det grekiska ordet episkope, hos oss översatt med föreståndare eller biskop. Han berättade hur ordet användes i Nya Testamentet.

Han talade om hur denne episkope levde sitt liv inför Gud och inför andra.

Hur denne var satt att vaka över hjorden. Han talade om att det inte bara finns en apostolisk lära utan också ett apostoliskt LIV. Detta är nerlagt som en struktur i kyrkans väsen.

Tre gånger ställde han frågan retoriskt; Finns det ett sådant ämbete?
Och varje gång svarade han med orden: Jag tror det.
Ulf hänvisade till Lars Cavallin (1940 – ) som är svensk romersk-katolsk präst och biskopsvikarie, för övrigt bror till f Ceasarius.

Lars Cavallin har i en av sina böcker beskrivit hur kyrkofadern Augustinus talat om hur en kristen går från sin individualism för att mer och mer gå upp i kyrkans kollektiv.

Denna utveckling är en nödvändig social utveckling, en mognad.

Vi är vana att tänka på väckelsen som ett uttåg ur institutionen kyrkan, men när väckelsen mognar leder den till ett intåg i kyrkan, var Ulfs tes.

Kyrkan är en storhet som blir synlig i och övervakas av biskopen. Biskopsämbetet blir därför Guds sätt att leda väckelsen tillbaka till kyrkan.

Det blir en motkraft till uttåget eftersom det församlar. Ulf hävdade att detta är ett mönster. Ämbetet är nu en sanningsfråga. Finns det av Gud nerlagt i kyrkan? Jag tror det, svarade Ulf. Ämbetet är en garanti för enheten. Ämbetet är inte en maskulin maktstruktur utan något mycket viktigare än så. Det är av Gud.

Ulf berättade att han omvärderat Matt 16 där Jesus säger till Simon Petrus:

”Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling.”

Dessa ord stannar inte vid en bekännelse eller ens vid att Kristus själv är klippan. Orden är riktade till personen Petrus! Det finns ingen av apostlarna som omnämns så ofta och så mycket som Simon Petrus. Han intar onekligen en särställning och hans efterträdare.

Ulf ställde rannsakande frågan om inte detta med ämbetet var något som saknades inom äckelserörelserna. Också denna fråga uppfattade jag som retorisk.

Jag tror att mina läsare förstår att detta föredrag är något alldeles fantastiskt.
Jag vet att Ulf är prästvigd, för övrigt av samme biskop som jag själv, året efter mig. Och har tänkt på det faktum att han både frånsagt sig ämbetet och/eller avkragats.

Men enligt den tro som jag delar med den allmänneliga kyrkan är det inte möjligt att bli oprästvigd. Ulf är prästvigd och nu har han mer eller mindre på nytt bejakat detta offentligt. Inte inom Svenska kyrkan naturligtvis som sannolikt inte heller skulle ta emot honom, men inom den allmänneliga kyrkan!
Och det är kanske viktigare.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen och se vem av de allmänneliga biskoparna som kommer att bekräfta att Ulf är en präst eller kanske till och med en biskop. Vem trodde att vi skulle få vara med om något sådant?

——-

En sak till som jag inte kan låta bli att fråga er.

Har Kyrkans Tidning, Dagen eller någon annan kristen tidning ens noterat vad som har hänt?

Hur kan representanter från Romersk-katolska, Svenska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna samlas på Bjärka-Säby, en svensk biskop koncelebrera med pastor Peter Halldorf och samtal föras med Livets ords främste representant om ämbetet och kristen media helt gå förbi detta?
——

HaFo kommentar:

Det är ju här helt häpnadsväckande hur Sunnliden inte bara förmedlar Trosförkunnelsens irrläror, såväl som Katolicismens förförförelse. Han ställer sig helt bakom villolärare som Ekman, Halldorf och även bejakar han förförelsen i katolicismen kring påven som “Petrus”.

Och Du Bredmar bara hejar på denna förförelse, som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare – eller !!??

Forts inlägg från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu h HaFo Aug 11, 2012 – 12:31AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 7 från mailväxling med Sten – Åke Bredmar, företrädare för bed.nu

Här kommer så de viktigaste frågorna till Dig Sten – Åke!

Jag upprepar frågorna som Du Bredmar aldrig svarat på (!):

Vem ÄR JESUS OCH VILKEN BETYDELSE HAR OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!??

HaFo h HaFo Aug 11, 2012 – 6:16AM Re: Bed.nu – Bredmar

Hoppas att alla ”förståsigpåare” här nu ger sina synpunkter!!

HaFo h HaFo Aug 12, 2012 – 12:02AM Re: Bed.nu – Bredmar

Fick på direkten ett par mail med anledning av mailväxlingen med Sten Åke Bredmar. Återger de två mail som nu nådde mig.

Mail 1:

Vad gäller Sten Åkes reaktion så fruktar jag med tanke på hur vilsen han är, att han nu kommer att bli ännu mera upprörd och därmed fortsätta med att ännu värre slingra sig undan och nu försöka med att på olika sätt misstänkliggöra dig så mycket som han kan.

Detta trots att det bevisligen är mycket som är på fel med Sten Åkes inriktning.

Sten Åke framför en väldigt skum lära om hur man ”samarbetar med Änglar”

http://bednu.blogspot.com/search/label/B%C3%B6n%20f%C3%B6r%20staden

Enligt min mening så går Sten Åke alldeles klart på ett farligt sätt över gränsen när han skriver om ”Änglar – andar i helig tjänst”.

Sten Åke synes mig delvis röra sig på samma farliga område som tex Hagins villfarelser, när det gäller Änglar. Så vilket slags Änglar samarbetar egentligen Sten Åke med ?!

Detta som Sten Åke skriver om ”Änglar – andar i helig tjänst”, inger mig obehag när han förklarar hur människor och Änglar ska samarbeta. I synnerhet när jag vet hur Sten Åke formulerade sig torsdagen den 26:e april 2012 när han skrev om ”Guds härlighet i Sverige”

Citat

Gud har lovat att hans härlighet ska uppfylla jorden. Det innebär med absolut nödvändighet att Guds härlighet också skall uppfylla Sverige. Det blir en tidsperiod då mörkrets makter skall ersättas av ljusets, av Guds närvaro.

Om detta skall ske hos oss måste vi fråga: Vad krävs det då av Guds folk för att detta ska ske? Gud gav jorden till människan att förvaltas av henne. Initiativet tas av Gud men gensvaret måste komma från människan innan något kan ske.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Sten Åke talar om ett nödvändigt gensvar INNAN NÅGOT KAN SKE

Vad då för slags ”gensvar” MÅSTE det komma från människan för att Guds härlighet ska kunna uppfylla jorden ?

Vad MÅSTE det komma för slags gensvar av människan för ”att Guds härlighet också skall uppfylla Sverige” ?

En del av detta svar så ger Sten Åke enligt min mening faktiskt i ”Änglar – andar i helig tjänst”

Om jag alltså till först som utgångspunkt tar och utgår från vad Sten Åke Sten Åke skrev torsdagen den 26:e april 2012 om ”Guds härlighet i Sverige” där Sten Åke skriver om att gensvaret MÅSTE komma från människan innan något kan ske

Enligt detta konceptet så är det följaktligen OCKSÅ tydligen helt upp till oss
att som troende med hjälp av proklamationer” av Guds Ord ”aktivera Änglar
och så vips , så får vi hjälp av Änglarna med att kunna missionera/evangelisera!

Citat av Sten Åke Bredmar från ”Änglar – andar i helig tjänst”

”Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord. Här är det inte fråga om vilka ord som helst. Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på”

Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam! Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand Jag skall själv strida mot dina fiender Jag skall själv rådda dina barn

Slut citat

Mailskribentens förskräckta kommentar:

Så det är alltså egentligen den troende som
”aktiverar” Änglarna då genom att använda rätt sorts Bibelcitat. Så det är ungefär som att bara vi trycker in rätt ”knappar så får vi fram ett önskat resultat

Mailskribenten fortsätter:

När någon skriver på detta sätt som Sten Åke gör så får jag känslan av en person som använder sig av vissa fraser av Guds Ord, som olika slags ”magiska mantran”, för att uppnå ett önskat resultat

Skrämmande måste jag säga !!

Detta är alltså en del av Sten Åkes ”teknik” för att ”Guds härlighet också skall uppfylla Sverige”

Sten Åke skriver visserligen också så här:

”Det är Gud som styr allt men vi har möjlighet att samarbeta med Gud och kalla på änglars hjälp”I all synnerhet när det sker i samband med bön/förbön”
Slut citat

Detta är lömskt formulerat med tanke på resten av vad Sten Åke skriver i ämnet !!

Sten Åkes ”Det är Gud som styr allt” känns faktiskt tyvärr mera som något slags utfyllnad och maskering för att kunna legitimera resten av konstigheterna.

Detta med att ”samarbeta med Gud och kalla på Änglar” känns också underligt för mig måste jag säga.

Slut från mail 1
——-

Från mail 2:

Sten Åkes (om) tolkningar av texterna i Jesaja 44:26 och Daniel 4:14 är anmärkningvärda. Sten Åkes versioner känns som en hel del Kingdom Dominon infekterat.

Vill så peka på Sten Åkes ”Änglar – andar i helig tjänst”

(Det är mailskribenten själv), som numrerat de 8 olika punkterna i Sten Åkes utläggning ”Änglar – andar i helig tjänst” härunder):

http://bednu.blogspot.com/search/label/B%C3%B6n%20f%C3%B6r%20staden

Citat av Sten Åke

1 Änglar – andar i helig tjänst – för oss!

2 Jes 44:26 Jag är den … som bekräftar sin tjänares (en människa)
ord och fullbordar sina sändebuds (änglars) råd.

3 Dan 4:14 Så är det förordnat (genom en proklamation) genom väktarna ()verkställande (strids-)änglar), och så är det befallt i denna sak av de heliga (människor), för att de levande skall veta att den Högste
råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.

5 Änglar aktiveras med bön / förbön

6 Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord

7 Här är det inte fråga om vilka ord som helst.
Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på.

8 Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam! Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand Jag skall själv strida mot dina fiender Jag skall själv rädda dina barn

Slut citat
——-

Det kompletta inlägget av Sten Åke:

http://bednu.blogspot.com/search/label/B%C3%B6n%20f%C3%B6r%20staden

Med Guds Ord som ofelbar grund ber vi för vårt land och för Israel

Änglar – andar i helig tjänst

Det finn över 300 referenser i Skriften om änglar. Här är några exempel.

Abraham fick ofta besök av änglar t.ex. 1 Mos 18-19. Mose mötte Herrens ängel i den brinnande busken 2 Mos 3:2. Josua mötte ängeln – befälhavaren över Herrens här, Jos 5:14. Daniel fick flera änglabesök t.ex. Dan 9, 10

Marias bebådelse t.ex. Luk 1:27 Herdarna på ängen, Luk 2:9,13 Två änglar vid Jesus himmelsfärd, Apg 1:10 En Herrens ängel talade till Filipus om att gå ut på landsvägen, Apg 8:26 En ängel besökte Kornelius, Apg 10:3.

Petrus väcktes av en ängel i fängelset, Apg 12:7
Uppenbarelseboken är full av berättelser om änglar. Även idag finns ett ökande antal berättelser om änglabesök

1 Änglar – andar i helig tjänst – för oss!

Heb 1:13-14 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.
Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Vem skall ärva frälsningen?

Vi som tror på Jesus som vår Frälsare (Rom 8:17, Gal 3:7-9, Tit 3:7, 1Tess 5:9 m.fl) är de som ska ärva frälsningen och få hjälp av änglarna.

Samarbete mellan änglar och människor

2 Jes 44:26 Jag är den … som bekräftar sin tjänares (en människa) ord och fullbordar sina sändebuds (änglars) råd.

3 Dan 4:14 Så är det förordnat (genom en proklamation) genom väktarna ()verkställande (strids-)änglar), och så är det befallt i denna sak av de heliga (människor), för att de levande skall veta att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.

4 Änglarnas uppdrag är alltså att hjälpa oss i arbetet att evangelisera/missionera och att upprätta Guds rike på jorden.

5 Änglar aktiveras med bön / förbön

Dan 9:20-23 Medan jag ännu talade och bad ,,, Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked

Dan 10:12 Han sade till mig: ”Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull.”

Apg 12:5 Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Det är Gud som styr allt men vi har möjlighet att samarbeta med Gud och kalla på änglars hjälp. I all synnerhet när det sker i samband med bön/förbön.

6 Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord

Ps 103:20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.

KJV: Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. (ljudet av hans ord)

Voice Strongs H6963 From an unused root meaning to call aloud; a voice or sound.

Ängeln som kom till Daniel med bönesvar säger ”Jag har nu kommit för dina ords skull” Dan 10:12

7 Här är det inte fråga om vilka ord som helst. Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på.

Jesus är den absoluta och enda hörnstenen som allting vilar på. Häxor, wodopräster och annat löst folk använder inte Guds Ord. De använder egna onda ord och frigör på så vis onda makter.

8 Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam! Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom. Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina fiender. Jag skall själv rådda dina barn Jes 49:23,25

Slut från Bredmars direktiv

——–

Mailskribenten fortsätter:

Nu vill jag ta upp lite om hur Sten Åke egentligen gör sig skyldig till att missbruka delar av texten ur kapitlet 49 i Jesaja så att detta sedan passar in i Kingdom Dominion mallen, vars villfarelse han tydligen företräder och förmedlar:

När det gäller text från Jesaja 49:23,25 som Sten Åke citerar ifrån och sedan använder sig av för att proklamera över en stad eller ett samhälle så har Sten Åke tagit sig till med att rycka loss ur denna text ur sitt rätta tidssammanhang.

Han styckar alltså sönder en del av texten i Jesaja 49 och sedan tar han och applicerar denna sönderstyckade text och menar att detta innehåll
gäller dagens samhälle och situation, medan texten i Jes 49:23,25 egentligen profetiskt handlar om framtida kommande händelser.
——

Mailskribenten fortsätter

Citat av Sten Åke

”Änglar aktiveras genom proklamationer av Guds Ord”
——————————–

Här är det inte fråga om vilka ord som helst. Det är bara Guds Ord som änglarna lyssnar till och reagerar på.

Jesus är den absoluta och enda hörnstenen som allting vilar på. Häxor, wodopräster och annat löst folk använder inte Guds Ord. De använder egna onda ord och frigör på så vis onda makter.

Det finns många ord i Skriften som kan proklameras över en stad eller ett samhälle. Själv proklamerar jag följande ord så ofta den helige Ande påminner mig:

Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam! Nu ska den starkes fångar tas ifrån honom. Nu skall bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina fiender. Jag skall själv rädda dina barn. Jes 49:23,25

Slut citat

MAILSKRIBENTENS KOMMENTAR :

VAD ÄR DET FÖR SLAGS ”ÄNGLAR” SOM LYSSNAR TILL OCH REAGERAR PÅ SÖNDERKLIPPTA OCH UR SITT RÄTTA TIDSMÄSSIGA SAMMANHANG LÖSRYCKTA BIBELTEXTER ?!

VAD ÄR DET FÖR SLAGS ÄNGLAR SOM ”AKTIVERAS” NÄR MAN ”PROKLAMERAR” DELAR AV BIBELCITAT SOM RYCKTS LÖS UR SITT RÄTTA TIDSSAMMANHANG ?!

Verserna 23, 25 i Jesaja 49 har Sten Åke ryckt ur sitt sammanhang , han har missbrukat denna stympade text genom applicera och proklamera orden från denna sönderstyckade text på dagens samhälle och situation. Detta är ett grovt missbruk som Sten Åke gör sig skyldig till !!! , när han tar sig till med att proklamera denna styckade text över dagens samhälle och situation !
——-

Mailskribenten fortsätter:

VAD ÄR DET FÖR SLAGS HELIG ANDE SOM PÅMINNER STEN ÅKE OM ATT PROKLAMERA DENNA FÖRVANSKADE VERSION AV JESAJA
49:23,25

VARFÖR PROKLAMERAR STEN ÅKE MED TYDLIG IVER NÅGOT SOM HÖR FRAMTIDEN TILL ÖVER NUTIDENS SAMHÄLLE OCH ORTER ?
VARFÖR DENNA ”BAKLÄNGES PÅ FÖRHAND” TEOLOGI ?

MÅSTE , MÅSTE , MÅSTE !!!

SVARET ÄR VÄL ATT VI SOM TROENDE ALLRA FÖRST ”MÅSTE SE TILL ATT DET BLIR ETT FULLÄNDAT KINGDOM NOW PÅ JORDEN”

INNAN JESUS KAN KOMMA TILLBAKA OCH SÄTTA SIG PÅ SIN TRON FÖR ATT STYRA SITT RIKE. ETT RIKE SOM DEN ÖVERVINNANDE FÖRSAMLINGEN GJORT FULLT REDO.

SÅ ATT ”JESUS” BARA HAR ATT KOMMA TILLBAKA NÄR ALLT ÄR FULLBORDAT OCH SÄTTA SIG NER PÅ TRONEN OCH REGERA
TILLSAMMANS MED SITT HELT ÖVERVINNADE SEGERRIKA FOLK SOM GJORT ALLT REDO FÖR SIN ”KONUNG”.
—–

(HaFo kommentar så här långt:

Måste säga att jag är helt impad av den klarsyn som denna mailavsändare besitter! Och hur denne sätter ”huvudet på spiken”, kring hur företrädare för kristen tro idag, egentligen förbereder det avfall (under sken av väckelse), som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsares inträde på arenan!)

Mailskribenten fortsätter:

Av vers 23 i Jesaja 49 så har Sten Åke tagit med bara detta korta klipp ”Den som hoppas på mig kommer aldrig på skam!”

När texten i vers 23 egentligen måste läsas i hela sitt sammanhang så att det blir fullt begripligt. Det måste vara något som har att göra med vad som Paulus beskriver i Rom 11:25-26-27 alltså något som kommer att hända i samband med
och efter Jesu återkomst

Jesaja 49

22. Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall upplyfta min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen; då skola de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar.

23. Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma, att jag är HERREN och att de som förbida mig icke komma på skam.

VERS 22-23 HÖR HELT TYDLIGT IHOP

NÄR MAN LÄSER VERS 23 I SIN HELHET OCH SER DEN I LJUSET AV VAD SOM STÅR TEX I DEN FÖREGÅENDE VERSEN 22 SÅ FÖRSTÅR MAN ATT DETTA SOM BESKRIVS I VERS 23 HELT OMÖJLIGEN KAN HANDLA OM NUTID OCH ETT SAMHÄLLE ELLER ORT TEX I DAGENS SVERIGE ! (Så vilset ute är alltså denne Sten – Åke Bredmar!!)

Slut från mail 2 med anledning av mailväxlingen med Sten Åke Bredmar!
——

HaFo h HaFo Aug 13, 2012 – 2:30AM Re: Bed.nu – Bredmar

Har fått mera mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar. Sätter in dem och och gör en del kommentarer därtill (Gör det till 4 inlägg på grund av dess längd):

Inlägg 1 med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar.

Mailskribenten säger:

Mera från Bed.nu. Här har Sten Åke Bredmar lagt in en predikan av en person vid namn Lars-Erik från Källportens Församling.

http://bednu.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

”Vi har ett andligt ansvar för vårt geografiska närområde”

Denna undervisning av Lars Erik kan man nog kalla för ”En grundlektion i ”Herradömesteologi”

När det gäller att Sten Åke på sin blogg tar med en sådan predikan som denna av Lars Erik från Källporten , så kan man när man följer upp detta spår vidare återigen tydligt se vissa gemensamma drag i det underliggande ”mönstret i detta nätverk”.

Alltså hur strömmarna går, var rötterna finns till det som berör, influerar och påverkar Sten Åkes andliga liv, framtoning och inriktning. Återigen så landar det i Kingdom Dominion plus andlig influens från Katolskt hall. Ulf Ekman finns med på ett hörn osv.

Inte alls så underligt att inte Sten Åke vill vara ”kritiskt inställd till någonting överhuvudtaget”. Utom då förstås till dig och ”dina gelikar”. För då blir han tydligen rätt så ilsken av sig!!!
———

Mailskribenten fortsätter:

Först alltså lite info om Källporten och Lars Erik, vad jag hittat så ska hans efternamn vara Johansson

Källportens Weblog hittar man på

http://kellporten.wordpress.com/

Jag noterar att man på denna blogg länkar till bland annat Ulf Ekmans blog och Derek Prince.

En annan sak med denna Lars-Erik från Källporten är att han tycks ha börjat ”flirta lite lätt” med den Katolska Kyrkan. Lars-Erik fick denna förändrade inställning till Katoliker när han lyssnade till en Europakonferens på Livets ord.

Det är nog inte alls för vågat att dra den slutsatsen att denne Lars Erik från Källporten tydligen har ”hoppat på samma tåg” som tex Ulf Ekman.

Datumet för denna förändring när det gäller Lars Erik var år 2007 enligt vad jag utläst av sammanhanget

http://kellporten.wordpress.com/2008/04/25/katoliker-och-katolska-kyrkans-lara-ar-inte-samma-sak/#comments

Citat av Lars-Erik

Katoliker och Katolska kyrkans lära är inte samma sak. Jag måste börja med att erkänna att ända fram till för knappt ett år sedan så satte jag likhetstecken mellan katoliker och Katolska kyrkans lära.

Förändringen kom när jag såg ett möte från förra årets Europakonferens på Livets ord.

Talare i det mötet var en katolik. Jag minns inget av vad han sa, men jag minns att jag grät och bad Gud om förlåtelse för att jag varit så kategorisk i min syn på katoliker.

En katolik kan vara frälst. För dig kanske det är en självklarhet, men det har det inte varit för mig. Gud använde talaren på Europakonferensen till att få mig att inse att jag har andefyllda bröder och systrar även bland katolikerna.

Hur är det då med Katolska kyrkans lära?

Jag ska villigt erkänna att jag vet väldigt lite om Katolska kyrkan, men en sak har jag förstått, och det är avgörande för min syn på den. Så länge som det i Katolska kyrkan finns den skrivna doktrin som säger att man blir lika mycket frälst genom att be till jungfru Maria som genom att be till Jesus, så länge kommer jag att betrakta Katolska kyrkans lära som villolära.

Till sist vill jag berätta vad en man i vår församling sa när jag berättade att katoliker kan vara frälsta och fyllda av den helige Ande. Han sa:
“Men varför stannar de i så fall kvar i Katolska kyrkan?” Tja, det är en väldigt bra fråga …

Lars Erik
——–

HaFo kommentar:

Ja, det var sannerligen en bra fråga! Varför blir man kvar i ett falskt sammanhang, om man kommit till en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och detta blir förvanskat I det sammanhang som man befinner sig, om man är med I Katolska Kyrkan!?

——————————

Mailskribenten fortsätter:

Mera citat av Lars Erik. Här ser man hans inställning till Ulf Ekman
—————————–

”Jag ser det som oerhört viktigt att vi ställer oss i gapet för pastor Ulf och Livets Ord. Det är en andlig strid som vi har ansvar att ta del i. Många väljer att kritisera när något uppfattas som fel, men det är genom att ta auktoritet över den verkliga fienden, den onda andevärlden, som vi kan få se förändring.”

HaFo kommentar:

Här visar denne Lars – Erik hur vilset ute han är, som bejakar förförelsen i trosförkunnelsen och vad LO via Ekman förmedlar! Gå grundligt igenom innehållet på min hemsida kring denna förförelse:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/
———–

Forts Inlägg med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar. h HaFo Aug 13, 2012 – 2:39AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 2 med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar.

Mailskribenten fortsätter:

Nu till Lars Eriks predikan

”Vi har ett andligt ansvar för vårt geografiska närområde”

Vad som är intressant i denna predikan är att denne Lars-Erik från Källportens Församling här ger en koncentrerad lektion i vad man måste kalla för
”Herraväldes teologi”, ”Kingdom Now” eller Kingdom Dominion, som ju uppenbarligen är en falsk företelse på den andliga arenan.

Med tanke på att Lars Erik också tydligen år 2007 fick något slags ”andlig energikick” från Katolskt håll, genom att lyssna på en Livets Ords konferens så blir detta till en väldigt giftig andlig mix av olika influenser. Det är enligt min mening här inget som helst tvivel om att vi här har att göra med en person som företräder något slag av ”Herraväldes teologi”

Lars Eriks predikan är ännu ett skrämmande exempel på en person som på ett anmärkningsvärt sätt använder sig av olika Bibelcitat ryckta ur sitt ammanhang

Detta gör Lars Erik för att styrka sitt koncept som han menar är en lösning för att församlingen ska kunna bli ”framgångsrik”
——–

Mailskribenten fortsätter:

Alltså , återigen har vi här när det gäller Lars Erik att göra med en person som styckar sönder Guds Ord, rycker dem ur sitt rätta tidsperspektiv, och pressar dem med våld in i en mall som tjänar till att försöka att uppnå ”Herraväldes” teologins syften.

PASSAR INTE BITARNA IN I ”PUSSLET” SÅ ANVÄNDER MAN HAMMAREN , PANG PÅ BARA SÅ LÖSER DET SIG !!

Lars Eriks slutmål är inget mindre än detta !!

”SLUTMÅLET ÄR ATT HELA SAMHÄLLET SKA FÖRVANDLAS OCH BLI EN MANIFESTATION AV GUDS RIKE”
—-

INGENSTANS TALAR LARS ERIK I SIN PREDIKAN OM JESU ÅTERKOMST TILL OLJEBERGET

SÅ TYDLIGEN MENAR LARS ERIK ATT HELA SAMHÄLLET SKA FÖRVANDLAS OCH BLI EN MANIFESTATION AV GUDS RIKE INNAN
JESU ÅTERKOMST TILL OLJEBERGET.
——-

HaFo kommentar så här långt:

Detta är ju inget annat än det falska plagiat som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsares framträdande, som här presenteras av denne Lars – Erik och som tydligen Sten – Åke lovordar!!
——

Mailskribenten fortsätter:

HÄR VILL JAG PEKA PÅ ETT ”KONCENTRAT” AV HUR DENNE LARS ERIK MISSHANDLAR GUDS ORD FÖR ATT FÅ DET ATT PASSA IN I ”HERRADÖMES” TEOLOGINS AGENDA FÖR ATT TA FULL KONTROLL OCH MAKT ÖVER SAMHÄLLET

Citat av Lars Erik

Vi troende är kallade att ha ett andligt rådande.Upp 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Det är de troendes sak att regera andligt på en ort
Rom 5:17 Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, Hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och
rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

1 Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.
—–

Gråter Jesus över din ort?

Jesus grät över Jerusalem. Han grät för att man inte tog emot honom och därmed inte heller tog emot Guds plan för staden. Frågan är om han gråter över orterna i vårt land också?

Luk 19:41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den

Guds plan för din ort

Jer 33:9 Staden skall bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hednafolk, När de får höra allt det goda jag gör för dem, och de skall förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger dem.

Gud har en plan för varje ort, även för din. Orten tillhör honom redan, och har alltid gjort det, men han vill att den ska bli till berömmelse och glädje för honom.

Jesus ska regera på din ort

Är du medveten om att Fadern har tänkt att Jesus ska regera på din ort?

Ps 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Fadern säger till Jesus: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har
lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Sedan säger Fadern att Jesu makts spira, dvs. hans regerande, ska sändas ut från Sion, Där Sion representerar både Jerusalem och församlingen.

Ps 110:2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, Du skall härska mitt ibland dina fiender.

Från sin position på Faderns högra sida ska alltså Jesus regera genom församlingen. Vi troende är kanaler för hans rådande för att hans fiender ska tvingas backa undan från varje ort.

Frågan är bara om vi ska få se uppfyllt det som står i vers 3?

Ps 110:3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här

Församlingen måste resa sig och ta strid för det geografiska området

Jes 66:6 Hör hur det larmar i staden, hör en röst från templet! Hör, det är HERREN som vedergäller sina fiender vad de har gjort!

Det är dags att det höjs ett rop från församlingen. Det är dags att Jesus får använda oss troende till att ta itu med den onda andevärlden på varje ort.
—–

Du behöver be att Guds rike ska komma Matt 6:9-10

9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Du kan be att Guds rike ska komma på orten där du bor, och du kan be att hans vilja ska ske där.

Du behöver driva undan fienden från orten

Du behöver ta strid mot den onda andevärlden på din ort, och vi ska se på tre olika faser i den striden.

Första steget är att du börjar be, och att fler kopplar på. När ni ber i enhet, och med passion, så kommer fler att kopplas till. Så småningom är det dags för andra steget. Då sker ett genombrott, och människor börjar bli frälsta. Det kan vara frestande att stanna där, och tycka att man har nått målet, men det finns ett tredje steg.

Slutmålet är att hela samhället ska förvandlas och bli en manifestation av Guds rike.

Slut på klippet
——–

HaFo kommentar:

Var finns här ett enda ord om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!?? Var finns här om Kristi försoning, som I sin person av Gud och människa försonade/ förenade, därmed kan bära fram det försonande offret av Kristi persons RENA kropp och blod!??

Här framställs det som att det är människan egen prestation och förmåga att be som allt handlar om, för att hon ska bli räddad! Skrämmande!!

Forts Inlägg med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar. h HaFo Aug 13, 2012 – 2:45AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 3 med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar.

Mailskribenten fortsätter:

Här finns Lars-Eriks predikan i sin helhet

http://bednu.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

Vi har ett andligt ansvar för vårt geografiska närområde. I den här predikan ska vi se på det ansvar som vi troende har för det geografiska närområdet, dvs. för orten där vi bor och för hela regionen däromkring. Vi ska bl.a. göra en jämförelse mellan ofrälsta politikers ansvar och troendes ansvar.

Varje ort tillhör Gud

Innan vi går vidare behöver vi se på en viktig sanning, nämligen att alla orter på jorden tillhör Gud.

Ps 24:1 Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den.

5 Mos 10:14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud. Adam och Eva fick rådandet på jorden, men inte ägandet. Därför kunde de inte ge bort ägandet till djävulen. Jorden har alltid tillhört Gud.

Vi är Guds ambassadörer

2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. I King James översättning står det att vi är ambassadörer för Kristus. En ambassadör representerar sitt land, och regenten för det landet, och i vårt fall innebär det att vi representerar Guds rike och ägaren av varje ort som finns på jorden.

Äldste i staden

I Folkbibelns version av 2 Kor 5:20 står det att vi är sändebud för Kristus. Grundtextens ord för sändebud är grekiskans presbeúo, som i sin tur kommer från presbýteros som betyder äldste. Äldste är inte bara en funktion i församlingen, utan varje troende har en äldstefunktion för sin ort. Det är viktigt att vi ser att vi har den uppgiften.

Vi troende har fått auktoritet

När vi tar emot Jesus som vår Frälsare så får vi samtidigt auktoritet. Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.

Grundtextens ord för ”rätt”, grekiskans exousía, betyder auktoritet, myndighet, rättighet. Det är viktigt att vi inser att vi har fått auktoritet, och att vi tjänar honom som har all auktoritet.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Grundtextens ord för ”makt” är detsamma som vi nyss såg på, nämligen grekiskans exousía som vi konstaterade att det betyder auktoritet, myndighet, rättighet. Din ort tillhör honom som har all myndighet, och som troende är du hans ambassadör.

Gud har satt människan att råda på jorden
1 Mos 1:26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen,
över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Människan fick rådandet över hela jorden, men förlorade rådandet pga. syndafallet. När vi tar emot Jesus så får vi rådandet tillbaka. Gud har inte slutat att agera genom människor när han vill göra något på jorden, men han agerar genom de troende.

Politiskt rådande kontra den troendes rådande
Det finns en avgörande skillnad mellan det rådande som Gud har gett oss troende, och det rådande som en ofrälst politiker har tilldelats genom val.
Ofrälsta politiker har ett världsligt rådande.

Vi troende är kallade att ha ett andligt rådande.

Upp 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Kungen och fursten i Tyrus

Innan vi går vidare ska vi se på ett exempel i Bibeln som visar vilket inflytande andevärlden kan ha på människor i myndighetsställning.

I Hes 28 talas det om både fursten i Tyrus och kungen i Tyrus.

Fursten i Tyrus

Hes 28:2-5

2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN:

Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet.

Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.
3 Se, du menar dig vara visare än Daniel, ingen hemlighet är dold för dig.

4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus.
5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Fursten i Tyrus var en människa. Vi förstår att det handlar om den mänskliga regenten i Tyrus.

Kungen i Tyrus Hes 28:12-17

12 ”Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom:

Så säger Herren, HERREN:

Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet.

13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd.
Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades.

14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar.

15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.

17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.
———-

Vem handlar detta om? Det är inte svårt att se att det är djävulen som beskrivs som kungen i Tyrus, eller hur?

Djävulen påverkade regenten i Tyrus

Det fanns alltså en mänsklig regent i Tyrus, samtidigt som djävulen också regerade där. Den senare regerade via den mänskliga regenten.

Låt oss ge två exempel på koppling mellan ”fursten” och ”kungen” i Tyrus.

Högmod

Hes 28:17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt …

Att djävulens stora synd var högmod känner vi till. Men samma högmod fanns också hos den mänskliga regenten.

Hes 28:2 ”Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN:
Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud …

Handel

Hes 28:16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade …

Vi läser att djävulen bedrev handel, och vi läser att den mänskliga regenten gjorde samma sak.

Hes 28:5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.
——

Den onda andevärlden försöker påverka våra politiska ledare.

Det var inte bara på GT:s tid som den onda andevärlden hade inflytande över världsliga ledare. Samma sak sker idag. Vi behöver ställa oss följande fråga:

Hur stor möjlighet har en ofrälst politiker att stå emot den onda andevärldens inflytande?

Med all säkerhet försöker våra politiker göra ett bra arbete, men för att kunna stå emot den onda andevärldens inflytande behöver de för det första vara frälsta, och för det andra ha kunskap både om hur fienden attackerar och om hur man bedriver andlig krigföring. Hur många av våra politiker befinner sig där idag?

Forts Inlägg med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar. h HaFo Aug 13, 2012 – 2:54AM Re: Bed.nu – Bredmar

Inlägg 4 med mail med anledning av mailväxlingen med Sten – Åke Bredmar.

Mailskribenten fortsätter med at återge Lars – Eriks predikan som Bredmar bejakar:
——-

Samtidigt representerar vi troende honom som har all makt i himlen och på jorden.

Vi är inte kallade att ersätta de politiska ledarna Vi är inte kallade att ersätta våra politiker, men vi är kallade att be för dem.

1 Tim 2:1-2

1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.

Vi som har fått gudomlig auktoritet, ska be för politiska ledare som bara har världslig auktoritet. Det är vår uppgift att hålla den onda andevärlden på avstånd.

Vi behöver ha rätt bild av vår andliga auktoritetsposition i samhället. Vi kan lätt frestas att överlåta ansvaret för samhället till våra politiker, och se det som att det är de som har makten.

Men det är egentligen vi troende som har den verkliga makten.

Pred 7:20 Visheten gör den vise starkare än tio mäktiga i staden.

Den helige Ande, som bor i oss som tagit emot Jesus, är mäktigare än alla politiska makthavare.

Låt oss se hur en engelsk bibelparafras (CEV) uttrycker det:

Wisdom will make you stronger than the ten most powerful leaders in your city.

Det är de troendes sak att regera andligt på en ort
Rom 5:17 Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende. Hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och
rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

De som tar emot Jesus ska regera, inte bara i sina egna liv, utan på sin ort. Vi ska inte ersätta politikerna, men vi ska regera andligt.

I sin bok ”Att inta en ort” skrev Kjell Sjöberg följande:

”Ordet församling syftar i sin ursprungsmening på den utkallade skaran av medborgare, som samlats för att besluta om stadens angelägenheter.”

Har församlingen tappat bort sin funktion att besluta om stadens ngelägenheter? Det är dags för församlingen att komma tillbaka till sin rådande funktion.

Guds rike kontra djävulens rike

På varje ort i vårt land finns två andliga riken närvarande, Guds rike och djävulens rike. Som Guds ambassadörer är vi kallade att utbreda Guds rike och att driva undan djävulens rike, och när djävulens rike framgångsrikt drivits undan kan orten bli en ”fristad”. Med fristad menar vi ett geografiskt område dit den onda andevärlden inte har tillträde.

Situationen på en ort är direkt avhängig av hur de troende agerar Ska din ort bli en fristad, eller ska fienden tillåtas att fortsätta att råda där?

Det är helt och hållet upp till oss troende vad som ska ske. Det är hur vi agerar som avgör.
Låt oss återigen citera Kjell Sjöbergs bok ”Att inta en ort”.

”Somliga orter på jorden kommer att fungera som soptippar och avstjälpningsplatser, där utdrivna andar samlas. Det är platser, där inte bönen fungerar, där kristna framhärdar i att leva i splittring och sekterism. Skall din ort vara en andlig soptipp eller ett befriat område?”

Vi troende är kallade att binda andemakter över våra orter

Matt 12:29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.

Jesus sa att ”den starke” måste bindas. Han talar om djävulen och hans underlydande andemakter. Det är bara troende som kan göra detta, utifrån den seger som Jesus har vunnit.

Men vi är inte bara kallade att binda, utan vi är också kallade att plundra djävulens rike. Vi är kallade att begära tillbaka vad fienden har stulit från människorna på varje ort i vårt land.

Det kan handla om människors hälsa, relationer, ekonomi, etc. Inte minst handlar det naturligtvis om att röja undan fiendens hinder för att människor ska bli frälsta. Att inte binda andemakter, och begära tillbaka det stulna, ser Jesus allvarligt på.

Matt 12:29-30

29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.

30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Visst är det en omskakande tanke att Jesus ser på varje troende, och varje församling, som väljer att inte befatta sig med den andliga striden, som att de är emot honom?

Konsekvensen av att man inte tar strid för sin ort

Vad händer i ett samhälle där troende inte går in i sitt rådande, och inte tar strid mot de onda andarna?
Jes 59:14 ger svaret.

Jes 59:14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.

Våra ofrälsta politiker har inte den andliga auktoriteten att förhindra detta.
Men det har församlingen.

1 Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Gråter Jesus över din ort?

Jesus grät över Jerusalem. Han grät för att man inte tog emot honom och därmed inte heller tog emot Guds plan för staden. Frågan är om han gråter över orterna i vårt land också?

Luk 19:41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den

Guds plan för din ort

Jer 33:9 Staden skall bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hednafolk, när de får höra allt det goda jag gör för dem, och de skall förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger den.

Gud har en plan för varje ort, även för din. Orten tillhör honom redan, och har alltid gjort det, men han vill att den ska bli till berömmelse och glädje för honom.

Jesus ska regera på din ort

Är du medveten om att Fadern har tänkt att Jesus ska regera på din ort?

Ps 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Fadern säger till Jesus: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Sedan säger Fadern att Jesu makts spira, dvs. hans regerande, ska sändas ut från Sion, där Sion representerar både Jerusalem och församlingen.

Ps 110:2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Från sin position på Faderns högra sida ska alltså Jesus regera genom församlingen. Vi troende är kanaler för hans rådande för att hans fiender ska tvingas backa undan från varje ort. Frågan är bara om vi ska få se uppfyllt det som står i vers 3?

Ps 110:3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här

Församlingen måste resa sig och ta strid för det geografiska området

Jes 66:6 Hör hur det larmar i staden, hör en röst från templet! Hör, det är HERREN som vedergäller sina fiender vad de har gjort!

Det är dags att det höjs ett rop från församlingen. Det är dags att Jesus får använda oss troende till att ta itu med den onda andevärlden på varje ort.
——

Vägen till andligt genombrott på en ort

Hur ska vi få se ett andligt genombrott på orten där vi bor? Vi ska här nämna tre saker:

Du behöver be Gud förlåta de synder som begåtts på orten, Du behöver be att Guds rike ska komma, Du behöver driva undan fienden från orten.

Nehemja såg sig som en del av sitt folk, och bekände folkets synder inför Gud. Detsamma behöver du göra. Du kanske inte är född på orten, eller du kanske inte ens var född när något felaktigt skedde på orten, men du kan ändå identifiera dig som boende på orten och be Gud förlåta det som skett.

Du behöver be att Guds rike ska komma Matt 6:9-10

9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.

10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Du kan be att Guds rike ska komma på orten där du bor, och du kan be att hans vilja ska ske där.

Du behöver driva undan fienden från orten

Du behöver ta strid mot den onda andevärlden på din ort, och vi ska se på tre olika faser i den striden. Första steget är att du börjar be, och att fler kopplar på. När ni ber i enhet, och med passion, så kommer fler att kopplas till. Så småningom är det dags för andra steget.

Då sker ett genombrott, och människor börjar bli frälsta. Det kan vara frestande att stanna där, och tycka att man har nått målet, men det finns ett tredje steg. Slutmålet är att hela samhället ska förvandlas och bli en manifestation av Guds rike.

Var inte rädd för att börja ensam

Känner du dig ensam, och tycker att det är för stort att börja be om en förändring för din ort?

Pred 9:14-15

14 Det fanns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den.

15 Där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet …
——

HaFo kommentar:

Oj oj oj! Stackars människor som allting hänger på!!!

Vart tog evangeliet vägen? Vart tog vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset vägen?

Inte finns det tydligen med i vad denne Lars – Erik förmedlar och som tydligen Bredmar bejakar! Märkligt!

HaFo