Zak Poonen

Efter att ha tagit del av PR för Zak Poonen gör jag detta inlägg.

Zak synes vara en person som uppenbart hyllar en Katolsk ”supermystiker” vid namn Henry (Henrik) Suso och som dessutom lyfter fram denne som ett exempel att ta efter !

Zak:

”Henry Suso was a man of God who lived in Germany, a few hundred years ago. He was a saintly man and a bachelor. He prayed often that the Lord would make himbrokenand humble like Jesus Himself was”.


Henrik Suso (latinisering för moderns namn, egentligen Heinrich Seuse eller Seuse), född omkring 1295 förmodligen i Konstanz, död 25 januari 1366 i Ulm, var en tysk mystiker och dominikan, lärare, biktfaderoch själasörjare, Eckharts lärjunge. Tillsammans med Eckhart och Johannes Tauler hör han till den medeltida mystikens centrala gestalter.

Liksom Eckehart företräder han en bildlös mystik. Hans skrifter präglas av ett känslosamt och formskönt språk med rikliga naturbilder. Susos uppbyggelsearbete Büchlein der ewigen Weisheit (Den eviga vishetens ur) som är en skola i praktisk mystik med Jesu efterföljd som ämne, har kallats den tyska mystikens skönaste frukt och var ett av medeltidens mest lästa. Suso var en influens för den heliga Birgitta.


Zak Poonens synes även ha en koppling till Brunstad Christian Church (BCC) som ger obehagliga ”vibbar”!

BCC tror att Jesus föddes som en vanlig människa (som Adam efter fallet) och att han hade en egenvilja som stod i konflikt med Guds vilja, på samma sätt som alla andra människors egenvilja. Men genom att han aldrig agerade efter sin egen vilja, utan alltid valde att göra Guds vilja istället, fick han gudomlig natur. (uppnådde hela Kristi fullhet). Hans uppståndelse från de döda är beviset för att han aldrig syndade.

BCC:s teologi kan vara inspirerad av den katolska mystikern Madame Guyón. Delar av Brunstad ChristianChurchs förståelse av frälsningsprocessen sammanfaller även med katolicismen, men deras uppfattning av Jesu inkarnationoch liv på jorden skiljer sig dock både från katolicismen och även den traditionella protestantismen. Större likheter finns dock med kenotismen som inte accepterar att Jesus var både gudomlig och mänsklig då han levde på jorden.


HaFo kommentar:

Visst Jesus var i arvet från Maria född ”i syndigt kötts gestalt” och ”fördömde synden i köttet, i sin syndfria rättfärdighet, MEN MÄRK ATT DET INTE VAR DEN YTTERSTA ORSAKEN TILL ”FÖRDÖMANDET AV SYNDEN I KÖTTET!! DEN YTTERSTA ORSAKEN VAR ATT JESUS VAR INKARNATIONEN AV GUD SJÄLV IN I KROPPSLIG GESTSTALT ”all/ Guds fullhet lekamligen”. HAN HADE GUDOMLIG NATUR FRÅN EVIGHET! OCH INTE SOM NÅGON SLAGS BELÖNING FÖR TROHET SOM HAN FICK GUDOMLIG NATUR! UTAN HANS GUDOMLIGHET MÖJLIGGJORDE ATT HAN KUNDE LEVA SYNDFRI OCH RÄTTFÄRDIGT!!

UPPSTÅNDELSEN FRÅN DET DÖDA ÄR BEVISET FÖR ATT HAN HELA TIDEN VAR DEN LEVANDE GUDENS SON – FÖRENAD MED GUD – FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA HELA TIDEN!!!!

Tänk att förförelsens andar kan så vända upp och ned på begreppen och det med kristet språkbruk!!
——–

Det har trätt fram så mycket konstigheter under researchen angående denna person Zak Poonen, så jag menar att man ska vara på sin yttersta vakt kring vad denne man förmedlar !!!

Zak Poonen är tydligen teologiskt påverkad av dessa Smiths Vänner, som ju är ordentligt vilse med en teologi som påminner om trosrörelsen.

Bland andra personer som påverkat honom märks dessutom Madame Guyon som ju som bekant var en mycket förvänd Katolik.

Madame GUYON var en romersk-katolsk mystiker som levde under 1700 och 1800-talet som en främjare av “quietism,” som handlar om att bli så passiv att du blir likgiltig för allt.

Detta var en extrem form av romersk-katolsk mystik som betonade rensning av ett inre liv och ingår tron att man skulle kunna se Kristus synligt.

“Här [det kontemplativa tillståndet] är allt Gud. Gud är överallt och i alla ting.” (Madame Guyon)


HaFo slutliga kommentar:

Summa:

Se väldigt noga upp med och pröva vad denne Zak Poonen förmedlar. Jag är ledsen att säga det Konrad, men du har nog här ”satsat på fel häst” Zak, som är med och bidrar till den förförelse, som ska bidraga mitt i all så riktig undervisning, ändock bidrar till att hälsa den falske världsfrälsaren välkommen! Detta konstaterar jag efter en noggrann prövning!

HaFo
h HaFo Dec 24, 2015 – 10:40PM Re: Zak Poonen


Det är ännu mer farligt, om det skulle vara så att Zak, numera ytligt sett verkar vara någorlunda korrekt med läran, men samtidigt fortfarande ännu inombords, som tidigare, drivs av olika influenser tex från en Katolsk mystisk andlighet eller tex influensen från Brunstad Christian Church (BCC) och hans inspiration från dessa ”Smiths vänner”.

Fiendens förförelser är inte helt uppenbara lögner, utan riktigt fin undervisning med samtidiga inkörsportar till halvsanningar med en slutlig produkt av förförelse.

Ekman har hela tiden försökt nyansera sin förförelser i trosförkunnelsen, men aldrig ”kommit rätt”. Hur nära Han än ordmässigt kan ha uttryckt sig till en sann kristen tro.

En avhoppare från Lo, sade en gång:

Det spelar ingen roll hur mycket rätt i läran Ekman lyckas uttrycka sig. Det handlar ändå om fel ande. Fel ande är det också i Smiths Vänner som påverkat Zak Poonen och som han därmed fört vidare!!
——

Förförelsens kärna i Smiths Vänner är att Jesus inte hade Gudomlig natur vid födelsen, utan föddes som en vanlig människa och fick Gudomlig natur först efter att Han besegrat den mänskliga syndiga naturen.

Katolicismen menar att Jesus var syndfri därför att Maria var syndfri och undergräver därmed att Jesus besegrade synden i sin egen syndfria rättfärdighet OCH GUDOMLIGHET och att det blev möjligt därför att Han av evighet var ett med Gud i enheten av Fader Son och Ande.
—–
Upprepar:

Jesus var i arvet från Maria född ”i syndigt kötts gestalt” och ”fördömde synden i köttet, i sin syndfria rättfärdighet, MEN MÄRK ATT DET INTE VAR DEN YTTERSTA ORSAKEN TILL ”FÖRDÖMANDET AV SYNDEN I KÖTTET!! DEN YTTERSTA ORSAKEN VAR ATT JESUS VAR INKARNATIONEN AV GUD SJÄLV IN I KROPPSLIG GESTSTALT ”all/ Guds fullhet lekamligen”.

HAN HADE GUDOMLIG NATUR FRÅN EVIGHET! OCH DET VAR INTE SOM NÅGON SLAGS BELÖNING FÖR TROHET, SOM HAN FICK GUDOMLIG NATUR! UTAN HANS GUDOMLIGHET MÖJLIGGJORDE ATT HAN KUNDE LEVA SYNDFRI OCH RÄTTFÄRDIGT OCH BESEGRA SYNDEN I MÄNNISKAN!!

Det är märkligt eller kanske inte just märkligt, att villoandarna angriper just det centrala kring vem Jesus ÄR OCH SOM DÄRMED KOMMER ATT OMINTETGÖRA BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!!

——–

Brunstad Christian Church som inspirerat Zak Poonen, är helt tydligt ett sammanhang där bland annat ”Katolsk mystik andlighet” har fått ett ordentligt fotfäste.

Brunstad Christian Church, också kallad Smiths vänner, är en internationellt utbredd frikyrklig församling som utgått från Norge.

Den grundades i början av 1900-talet av metodisten Johan Oscar Smith och hans bror Aksel Smith, som stod i helgelserörelsens tradition. I början samarbetade Smith nära med pingströrelsen, men tog efter hand mer och mer avstånd från den.

Smiths Vänners teologi har varit häftigt omdebatterad i norsk kristenhet, eftersom de kommer med kraftiga avvikelser från klassisk kristendom.

Den näst viktigaste figuren i rörelsen, Elias Aslaksen, förnekade också att Jesus var Gud under sitt jordeliv.

Smiths Vänners teologi har främst utformats ur tidskriften ”Skjulte Skatte”, grundad 1912, där mystiker ur helgelserörelsen, kvietismen och radikalpietismen var rikligt företrädda under de trettio första åren, såsom Jessie Penn-Lewis, Andrew Murray, Madame Guyon, Miguel de Molinos, och Gerhard Tersteegen.

På 1930-talet besökte Johan Oscar Smith Stockholm, och kom där i kontakt med Carl Flodberg och Flodbergskretsen. Den kom att få en avgörande betydning för vännerna, och Skjulte Skatte från 30-talet innehåller talrika artiklar av mystiker från den kretsen.

Smiths Vänner har många yttre likheter med laestadianismen. Även Plymouthbröderna ligger nära, både teologiskt och praktiskt. Detta finns även likhet med kväkarna och i Bruderhof (från Hutteriterna) och Puritanismen.

1992, utstöttes ungefär 1000 människor ur församlingen. Efter det har Smiths Vänner i allt större grad följt övriga frikyrkliga församlingars utveckling mot öppenhet.

Bland de utstötta, ”Smith Light”, lever de gamla traditionerna vidare, och de har egna konferenser.

OBS!

Indiern Zac Poonen är den viktigaste andliga inspiratören för utbrytargruppen, som centrerar sig kring Menigheten Spiren.

SÅ NOG FINNS DET ALL ANLEDNING ATT VARA PÅ SIN VAKT MOT VAD ZAK POONEN FÖRMEDLAT OCH FORTSATT FÖRMEDLAR!! h HaFo Dec 25, 2015 – 9:38PM Re: Zak Poonen

Påminner om vad en avhoppare från Lo, sade en gång:

Det spelar ingen roll hur mycket rätt i läran Ekman lyckas uttrycka sig. Det handlar ändå om fel ande.

Fel ande är det också i Smiths Vänner som påverkat Zak Poonen och som han därmed fört vidare!!

Förförelsens kärna i Smiths Vänner är att Jesus inte hade Gudomlig natur vid födelsen, utan föddes som en vanlig människa och fick Gudomlig natur först efter att Han besegrat den mänskliga syndiga naturen.

Katolicismen menar att Jesus var syndfri därför att Maria var syndfri och undergräver därmed att Jesus besegrade synden i sin egen syndfria rättfärdighet OCH GUDOMLIGHET och att det blev möjligt därför att Han av evighet var ett med Gud i enheten av Fader Son och Ande.
——

I 1995 års upplaga av sin bok ”The New Covenant Servant” försöker Zac Poonen maskera själva kärnan i sin lära från Smiths vänner :

”Det främsta kännetecknet för alla falska andar är att de”inte erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet”

”De kommer inte att erkänna att Jesus övervann all synd i ett kött som vårt”

”Faktum är att alla doktriner som leder människor bort från ’gudsfruktans hemlighet’ som är Kristus uppenbarad i köttet, är doktriner av demoner”.
——

Det här påminner ju precis om Ulf Ekmans teologiska dimridåer, som han ibland tog till för att försöka att dupera och bedra människor och maskera det egentliga innehållet i vad han samtidigt förmedlade.

Zak glider här förbi varför Jesus kunde övervinna ”all synd i ett kött som vårt”, nämligen att Jesus är ett med Gud från evighet i enheten av Fader Son och Ande.

I Zaks lära, som han egentligen företräder, blir Jesus först efter att ha besegrat synden i människan, belönad med Gudomlig natur.

Vilket vänder helt upp och ned på vad som besegrade synden i människan. NÄMLIGEN ATT JESUS ÄR GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT : ”all/Guds fullhet lekamligen”.

Zak talar om ”Kristus kommen i köttet”, samtidigt som han egentligen med sin lära förnekar att Jesus skulle vara Kristus (Gud och människa förenade) kommen i köttet, INNAN att Jesus som människa besegrat människans syndiga natur.

Då först är enligt Zak Jesus Kristus (Gud) kommen i köttet.

MEN (OBS! OBS!) JESUS ÄR GUD SJÄLV FRÅN EVIGHET (Joh. Kap. 1) SOM VID FÖDSELN AV JESUS KOMMER SOM ”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN” OCH DÄRFÖR KAN SOM GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – KRISTI PERSON BESEGRA SYNDEN I MÄNNISKAN OCH BÄRA FRAM DET RENA OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!
—–

Förresten så verkar det vara väldigt tunnsått med tal om försoning, Jesu kropp och blod på korset och nådens gåva av evigt liv för Kristi skull hos Zak!?

Räddningen för Zak verkar ligga mer vid att Jesus som en vanlig människa besegrar synden i människan och därigenom blir Gudomlig och att människan blir räddad genom att följa Jesu exempel, för att så bli gudomliggjord – eller!?

Är det så, så är det en förförelse på samma nivå som trosförkunnelsen, Jehovas Vittnen, Mormonerna etc. etc. står för. Bara med ett vokabulär, som framstår som ”så kristet”. Med många sanningar, men med en samtidig kärna av förnekelse av vem Jesus egentligen ÄR och därmed en förvanskning av vad som sker på korset.

Så fungerar det avfall som ska förbereda den falske världsfrälsarens och den falske profetens inträde på arenan! Var inte en del av denna förförelse, utan avslöja det fastmer och bidra med att bejaka den Sanne Jesus Kristus och offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

HaFo h HaFo Dec 26, 2015 – 10:51PM Re: Zak Poonen


Jag ställde i mitt förra inlägg ett utrop med samtidig fråga:

”Räddningen för Zak verkar ligga mer vid att Jesus som en vanlig
människa besegrar synden i människan och därigenom blir Gudomlig
och att människan blir räddad genom att följa Jesu exempel,
för att så bli gudomliggjord – eller!?”

Antagligen är detta ”huvudet på spiken” när det gäller Zaks förförelse.

Detta är samtidigt i princip en beskrivning på en förvänd sorts lära som Edward Irving också framförde på sin tid

http://www.bibelfokus.se/node/456#irving

Edward Irving (1792-1834)

Omkring år 1830 dyker det upp en mer utvecklad form av Manuel de Lacunzas pre-trib-tankar, detta hos skotten och den presbyterianske pastorn Edward Irving.

Här kan det vara intressant att känna till att Edward Irving förkunnade en avfällig lära om Jesus där Jesus i princip bara var en syndig människa, men som den Helige Ande hjälpt att inte synda. Jesus var enligt Irving en slags prototyp på en pånyttfödd kristen.

Det här är ungefär samma tankegångar som finns inom falska karismatiska kretsar idag med mer eller mindre anknytning till Trosrörelsen/Toronto-andligheten mfl.

En intressant sak att notera är att Edward Irving kom i kontakt med jesuiten Lacunzas skrift, som nämndes ovan. Irving var så pass intresserad av denna skrift att han själv publicerade den översatt till engelska år 1827.

I kommentarer till sin översättning av Lacunzas bok kallar Irving jesuiten Lacunza för ”sin aktningsvärde mästare”. Enligt författaren och historikern Dr. Mark Patterson och flera andra erkända kristna historiker var det Irving som ordentligt sjösatte idéerna om det tidiga och hemliga uppryckandet, vilka sedan formade grunden till den pre-trib-lära som är så vida spridd i den evangeliska kristenheten idag.

År 1833 blev Irving utesluten ur den presbyterianska kyrkan pga hans villoläror om framförallt Jesus – där alltså Jesus fråntogs sin gudomlighet.

Det kan också vara intressant att känna till att Irvin var med och startade Katolsk-apostoliska kyrkan (eng. Catholic Apostolic Church) som ville upprätta profet- och apostlaämbetet till vad de ansåg vara det historiskt och bibliskt korrekta.

Samtidigt som idéerna om ett tidigt uppryckande började spridas, spreds därför också förväntningar på ett återuppväckande av Andens gåvor eftersom man menade att en sådan väckelse skulle äga rum före uppryckandet. Irving predikade därför också om Andens gåvor och i hans fotspår började olika spirituella manifestationer äga rum – lite som på beställning.

I kretsen runt Irving förekom inte bara idéer som likar de inom den moderna karismatiska rörelsen/Latter rain-rörelsen/profet- och apostlarörelsen mfl, utan även mycket av sådana bisarra manifestationer som dessa rörelser upphöjer som genuint andliga.

Det är tydligt att de uppenbarelser som kom ur Irvings rörelse både har förvirrat och fortsätter att förvirra och splittra kristenheten.

Rörelsen kan delvis också ses som en föregångare till Azusa-väckelsen när det gäller Latter rain-tankarna, samt synen på tungotalet som den absoluta bekräftelsen på andedopet.
——

Det synes som att Zak skulle vara starkt påverkad av denna rörelse och av samma läror som hos Edward Irving!


Ser man så till Zaks kommentar till Hebreerbrevet 5:7-8-9, så ser det ut som att Zac har tagit innehållet i Hebreerbrevet 5:7-8-och gjort om detta innehåll till basen för ett slags frälsningslära genom gärningar ! :

”Jesus var frestad i allting Men han syndade inte. Men inte därför att han var Gud. Det var den mänskliga sidan av Jesus som kämpade mot synden och vann striden.

Endast om det var så är det möjligt för Honom att vara en förebild för oss.

Jesus vann inte striden mot synden som Gud.

Han använde endast de vapen som är tillgängliga för oss Guds ord, Beroendet av den helige Ande.

Om han var frestad som vi, han kunde bara kämpa som vi. Det är vad Herren gjorde.

Han lydde sin Fader i varje situation, och kunde därmed avsluta sin utbildning som människa

Därmed blev han en förebild för Oss, som vi kan följa i hans fotspår, övervinna frestelsen och lyda Gud.”
——-

Ingenting om vad nåden, försoningen vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, egentligen har för betydelse. Bara att vi kan bli räddade genom att följa Jesu exempel som människa, till att bli syndfria. Det är så vilset som det någonsin kan bli!!!
——


Lite mer om Zaks förnekande av Kristi Gudom:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U4NmSK6buMUJ:pako.pk/watch%3Fv%3DjhRzCqmFQNc+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=fi

UTDRAG:

Zac Poonen samarbetade i nästan två decennier med en grupp som inte tror på Kristi gudom på jorden – här Norgebaserade sekt kallas Smiths vänner eller Der Kristelige Menighet DKM med huvudkontor i Brunstad, Norge , trodde att Jesus Kristus hade ”synd i köttet” precis som den fallne Adam och hans ättlingar, som han besegrade Som en fallen son till Adam och att Jesus genom detta blev Gud.

Zac Poonen predikade detta ”evangelium” som är direkt förknippade med Smiths vänner och sedan plötsligt gjorde han anklagelser mot denna grupp som resulterade i han attackerades med en rättsprocess av sekten. Han vann målet.

Men i mitten av 2009, rapporteras att han överbryggt Sin brytning med denna sekt genom att besöka Brunstad.

Läran om Smiths vänner och Zac Poonen synes ha Återupplivat ett gammal kätteri som Kristi kropp alltid har kämpat emot

Denna doktrin predikades av Edward Irving, till exempel. Denna ”misstänkta” doktrin har injicerats i många predikningar och böcker av Zac Poonen.
Intet ont anande kristna lyssnar på hans kraftfulla retorik (precis som på sin tid Irving som också hänförde människor med sin predikan, omedvetna om felen i denna predikan.

Zac Poonen har aldrig ångrat eller förkastat denna lära av ”Kristus uppenbarad i köttet” eller honom ”med synden i köttet – vilket innebär att han var en syndare som alla och som övervann synden, som en människa.


Föreställningar från Smiths vänner som Zak bejakat:

Att Kristus var inte Gud när han var på jorden.

Att Kristus hade synd i sitt kött.

Att Kristus syndade omedvetet när han var på jorden.

Att Kristus dog för sina egna synder och våra.

Att de (Smiths vänner) enbart är Kristi kropp på jorden.

Att deras publikation ”BREV AV JO SMITH” är ofelbar.

Nog finns det allt anledning att verkligen ta avstånd från vad Zak Poonen presenterar, även om där naturligtvis finns väldigt många sanningar som han samtidigt förmedlar. Det är så förförelse fungerar!!

h HaFo Jan 7, 2016 – 5:57PM Re: Zak Poonen

Det finns lite mer att fundera över bl.a. kring Zak Poonen:

Några personer som har påverkat Zac:

Madam Guyon

Jessie Penn-Lewis

Watchman Nee

Sadhu Sundar Singh

A.W.Tozer

http://www.cfcindia.com/books/the-day-of-small-beginnings

1. Sadhu Sundar Singh har påverkat Zak i

The Day Of Small Beginnings By : Zac Poonen

De flesta indier känner att kristendomen är en västerländsk religion. De anser också att kristna arbetare i Indien alla betalas av agenter i amerikanska organisationer och predikar enbart på grund av att de måste skicka rapporter till väst, för att få mer dollar (eller euro) så att de kan leva i lyx.

Så jag kände att jag måste göra allt för att ta bort detta felaktiga intryck från medvetandet hos mina kolleger-indier, om mitt vittne till dem skulle kunna vara effektiva.

Som Sadhu Sundar Singh sade en gång: ”Vi måste ge livets vatten till våra kolleger-indier i en indisk cup”.

Att Zac här nämner Sadhu Sundar Singh är speciellt intressant, eftersom Sadhu Sundar Singh, var påverkad av Emmanuel Swedenborgs ockulta andliga galenskaper !!

Sadhu Sundar Singhs Kristna rykte blev illa tilltygat i Kristna kretsar när det kom fram att han påstod sig ha talat med Emanuel Swedenborg i andevärlden.

Zak Poonen ger fortfarande i denna situation, så obekymrat likväl på sin hemsida öppet reklam för Sadhu Sundar Sing!!! Anmärkningsvärt!!

Sundar Singh hade också gåvan att gå ut ur kroppen och in i andevärlden, och tala med andar och änglar. Essensen i hans syn på andevärlden finns i den lilla skriften ”Syner från andevärlden”. I slutet av den boken skimtar hans universalism, tron på allas slutliga frälsning.

HaFo kommentar:

Vid det här laget borde det väl ändå otvetydigt framstå hur vilset ute de var som hängav sig till att tro på Zak Poonen och vad som följer i spåren av hans förförelse!

Han tog ofta emot besök, och hade en livlig brevväxling. Han brevväxlade bl.a. med en representant för Swedenborgskyrkan, där det framkom att han talat med Emanuel Swedenborg i andevärlden.

Detta var dåliga nyheter för evangelikala, fundamentalistiska kristna, ty Swedenborg betraktas av dem som kättare.

Så vidare Kring förförelsen i spåren efter den förförelse som svensk kristenhet presterat:

Nu bejakas förförelsen i katolicismen och trosförkunnelsen!! Ta koll på dessas förförelse på tre-skrivare.se http://hf/andliga-striden.htm

Och ta avstånd från dessas förförelse!!