Ny ärkebiskop – hett ämne

h HaFo Oct 26, 2013 – 8:59PM

Med anledning av valet av ny ärkebiskop, så gjorde jag en kommentar på facebook. Det startade en hel del funderingar och kommentarer, som Jag återger även här. Det lär väl fortsätta ett tag. Så jag återkommer med fortsättning. Och ge gärna Dina egna synpunkter. Antingen här på “Min Åsikt”. Eller via mail till mig.

Min fundering om valet av ny ärkebiskop och hur det “tog skruv” med åtföljande kommentarer:
—–

HaFo:

hm ännu en pastor Jansson med öppna spjäll till katolicismen trosförkunnelsen och liberalteologin. Täcker hon hela köret av förvillelse så blir hon säkert poppis!
—–

Sara Hagström:

Intressant
——-

Anja Ljuslin (Avhoppare från LO):

Och jag gillar ju Ann Heberlein.
—–

Stefan Sjöqvist(LBK):

Man kan väl säga att äntligen har folkyrkan fått en ärkebiskop som representerar medlemmarna. Majoriteten av medlemmarna är ju gudlösa hedningar.
—-

Ninni Själv (Präst i Sv. K om jag inte misstar mig):

Jag tror inte hon är värre än KG Hammar. Och inte bättre heller. Ute i landet fortsätter många präster förkunna Evangelium för fromma och gudlösa.
———

Stefan Sjöqvist:

Ninni Själv. Hon är snäppet värre, även om KG i sig var en katastrof. KG tittade mest pilemariskt och ville inte ge svar på frågor mer än antydningsvis. KG sade att det inte var nödvändigt att tro på jungfrufödelsen.

Jackelen löper linan ut och förklarar att hon inte gör det. Att ”många präster förkunna Evangelium” är väl ändå en överdrift. De enda präster inom folkkyrkan jag vet som förkunnade någon sorts evangelium är nu antingen utköpta eller pensionerade. Men det kanske handlar om hur man definierar evangelium.

Jackelen definierar evangeliet:

Jesus sade: ”Ingen kommer till Fadern utom genom bland annat mig.”
http://www.dagen.se/…/evangelium-enligt-antje-jackel-n/
—–

John Nilsson (Avhoppare från LO):

Jag ser valet av henne som en Guds dom emot Svenska kyrkan.
—–

Karin Berglund (Avhoppare från LO):

Kan inte hjälpa att jag spontant gillar henne, men det kanske kan ändras. Jag tycker om hennes resonemang. Hon är tydligare än KGH. Jag är nyfiken på henne.
—–

Stefan Sjöqvist:

2 Tim 4: 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
—-

Harry Forsgren:

Är KG Hammar rättesnöret, så är ribban väldigt lågt satt för ärkebiskopsämbetet. Men visst finns det troende präster ute i landet ”som förkunnar Evangelium för fromma och gudlösa”.

Liksom det i de flesta ”kristna sammanhang” finns troende människor på den sanne Jesus Kristus, vem Han är och har gjort, som inte låtit sig snärjas av villfarelse i tiden. Vetet och agnarna växer tillsammans i och utanför församlingarna.

Kanske t.om. på LBK (Stefan Sjöqvist), där man, om jag uppfattat det rätt, menar sig vara de enda som i alla detaljer har rätt lära. Men nog finns det ”ihåligheter” i deras ”sunda lära”!!

T.om. finns det säkert troende människor under katolicismens baner, som inte låtit sig påverkas, trots katolicismens villfarelser i form av Maria doktriner (spiritism), ikoner som förmedlare av andligt liv (ockultism), påven som Kristi ställföreträdare och KK som förmedlare av Anden (en annan Jesus en annan ande) och en sakramentalism, med sakramenten i sig som bärare och förmedlare av andligt liv (fokus från Kristus som frälsare till fokus på sakrament – som enbart ska peka på vem Jesus är och har gjort på korset – som att sakramenten i sig själva skulle vara räddande).

T.om. finns det säkert troende människor under trosförkunnelsens baner, där man trots undervisningen om en från Gud skild Kristus (alltså inte längre Gud och Gud och människa förenade – Kristi person som bär fram ett rent offer av Kristi persons kropp och blod – utan en från Gud skild människa, som bär fram ett orent offer av en vanlig människas kropp och blod) inte låter sig bedras av denna falska undervisning.

T.om. finns det säkert troende människor under liberalteologins maner, som inte låtit sig luras av att man där tar bort Jesu Gudomlighet och att Gud enbart blivit människa.
—–

Men vi behöver göra människor uppmärksamma på hur man i dessa sammanhang, kan bli förförd och som kontrast peka på den sanne Jesus Kristus. Vem Han är som frälsare (Fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – ”Guds fullhet lekamligen”. Att Han är Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Inte enbart som människa, utan som Gud och människa förenade.

Och som därmed kan bära fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Och det PÅ KORSET och inte vid andra ceremonier eller ritualer. De har bara till uppgift att FÄSTA FOKUS TILL DEN SANNE KRISTUS – OBS! PÅ KORSET!!!

HaFo
h HaFo Oct 27, 2013 – 9:33PM Re: Ny ärkebiskop – hett ämne


Fortsätter på det inslagna ämnet som alltmer utvecklats till vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Det känns för mig viktigt att förmedla vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset:

Karin Berglund:

Mm. – Jackelen har ju rätt i sin iakttagelse att jungfrufödelse var liksom populärt i den tiden och de kulturerna. Det stod för något nytt. Att kalla någon Guds son var också vanligt.

Det skulle ju inte vara något problem om Jesus var född av Maria och någon jordisk man, egentligen, för han är ändå helt unik Det är han som kan säga, Ni har hört att det är sagt till de gamla, Öga för öga och tand för tand, men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förfölja er, så är ni er himmelske Faders barn.

Det skulle inte vara något problem om Jesus vore ett andligt geni, på samma sätt som den pakistanska flickan Malala verkar vara ett enkelhetens geni inom sitt område. https://www.facebook.com/MalalaOfficial?fref=ts
——–

Karin Berglund:

Men om Jesus inte är född av Gud kan han inte vara det fullkomliga offret eller hur. Dock kan han vara ett offer. Somliga har så lätt att se Jesu gudomlighet.
—-

Och jorden bjuder ett stall till behag för den ouppnåelige. Änglar och herdar höja hans liv med jubelljud. Vise män bilda hans hov i kungaskrud. Ty oss är givet i denna dag ett nyfött barn av evighet Gud.

”Till Betlehem! Där öppnas oss ett Eden, vars frukt skall läska oss på vandringsleden. Förborgat i ett skjul är paradiset! Där sprang en telning ur det torra riset – där står i dag Försoningen i blom. Där är den brunn som aldrig rinner tom, Det vatten som kung David eftertrått. Där stillar jungfrun som ett barn har fått den törst som Adams släkt och David led. Det stall som skänkte oss av jungfruns kved Ett nyfött barn, av evighet Gud!”

översättning Hjalmar Gullberg

http://www.signum.se/archive/read.php?id=580

Jag har vant mig vid att tänka på ett mer avmystifierat sätt, men samtidigt är orden ovan underbara.
————-

Stefan Sjöqvist:

För kristna är Jesus mer än ett andligt geni. Han är sann Gud och sann människa i en person. Människor som har svårt med jungfrufödelsen har en mycket mycket liten gud. Boktips: Att sila mygg och svälja kameler Lewis,C.S
——

Harry Forsgren:

Om inte Jesus är sann Gud och sann människa i vars person Gud och människa förenats/försonats, så har vi ingen ställföreträdare som räddat oss! Då är vi hopplöst förlorade, fortfarande åtskilda från Guds gemenskap!

Då har vi ingen ställföreträdare som i vårt ställe burit fram enligt GT:s förebilder det RENA offerlammets kropp och blod. En med Gud förenad människas syndfria offerblod på korset. Guds lamm som borttager världens synd PÅ KORSET.

På KORSET SKER UNDRET:

”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder. Den som var utan synd gjorde han till synd/SYNDOFFER. För att vi I HONOM (vår ställföreträdare) må bli RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD” (2 Kor 5:17 – 21).

Jesus tillräknas vår synd och får i vårt ställe straffet att kroppsligen slaktas på korset. Förenad med Gud – andligt levande – kan Han inte behållas av den kroppsliga döden, utan kroppsligen uppstår.

Han besegrar i sin person av Gud och människa förenade både den andliga döden (åtskillnaden från Gud genom att den aldrig sker i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet) och besegrar den kroppsliga döden i sin kroppsliga uppståndelse – eftersom en människa förenad med Gud likt Jesus kommer att kroppsligen uppstå och inte kan behållas av den kroppsliga döden.

Jesus säger att den som tror på honom ska leva om han än dör.

Vad är det då att tro på Jesus?

Ja inte att tro på att Han är ett geni, en profet, god människa , en förebild, Gud som blev människa etc.

Nej, Jesus specifierar sig när Han säger JAG ÄR med anspråk på att vara Gud själv kommen i köttet. ”Guds fullhet lekamligen” – fullt ut Gud och fullt ut människa.

Den som inte tror det, tror inte på Jesus utan lever i nån slags from dröm om att man är på Jesus troende!

Och detta självklara kan bli grumligt om man blivit utsatt för diverse villfarelse i tiden. Därför behöver vi varna för dessa villfarelser och otvetydigt peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET.

Vår enda chans är förlåtelse och nåd (efterskänkt skuld) i vår Frälsares person och frambärande av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET.

”Av nåd är ni frälsta genom tro och det inte av er själva. En Guds gåva är det”

Vilken tro talas det om här? Jo tron på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret PÅ KORSET AV KRISTI PERSONS (GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET – PÅ KORSET!

HaFo