Ekman lämnar LO och konverterar till katolik

Det var iofs inte oväntat med Ekmans konvertering. Han har ju egentligen aviserat detta under lång tid. Många av hans efterföljare är kanske på det klara med hans nuvarande vilsenhet i och med detta. Men Ekman lär nog dra med sig en hel del, även från flera sammanhang än LO. Flera sammanhang är ju redan preparerade med även förförelsen i katolicismen.

Detta bl.a. via Bjärka säby, Halldorf, Aborelius, Hedin m.fl. Det svåra kommer nu precis som förut att bli att fortsätta peka på att Ekman aldrig har varit rätt och nu bara spinner djupare ned i avfallsträsket.

Ekmans artikel i DN idag är på sedvanligt sätt präglad av dubbla budskap. Han var den som när han startade LO, var den som såg klarare än andra vad som behövdes då och det har enligt honom varit till välsignelse, (förutom en del som farit illa i kontakten med LO. Vilket han ber om ursäkt för. Men hur han han tänkt sig rent praktiskt komma dessa otaliga skaror till hjälp, som inte bara farit illa, utan som blivit andligt vilseförda. Ska han försöka få dem med till att bli katoliker istället – eller?

Efter att ha sett Ekman i Nyhetsmorgon, så tycks det som att han inte alls ber om ursäkt för att människor farit själsligt och andligt illa i kontakten med LO. Vad han verkar be om ursäkt för, är att LO och han själv inte sett den stora enhetskyrkan – den katolska kyrkan, utan att LO medverkat till den andliga splittringen.

Hans intention borde därmed vara att söka dra med sig LO in under katolicismen och den katolska kyrkan. Han citerar på ett felaktigt sätt Jesu enhetsbön som motiv för att gå med i K.K. Jesu enhetsbön har redan fått sitt svar. De som äger en sann tro på den sanne Kristus är genom Anden förenade på ett övernaturligt sätt.

Det har inget med K.K att göra. Utan med Jesu bön om att de som hör honom till ska vara förenade genom Guds Ande. Vilket inte behöver betyda total enhet kring alla perifera trosfrågor. Vad som är kärnan är tron på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Dessa människor är redan förenade och det beror inte på en organisatorisk enhet in under ett viss kyrkosystem.

Ekman såg alltså klarare än andra när han startade LO. Och det han förmedlade då var från Gud enligt honom. Nu ser han igen längre än alla andra, inklusive dem på LO och trosrörelsen. Det är snart bara påven och katolicismens företrädare som är ”av samma klass och på samma nivå som Ekman”.

Månne är han erbjuden eller traktar efter någon högre post inom den katolska maktstrukturen. Har han kanske t.o.m redan blivit erbjuden någon sådan post. Eventuellt redan då han var i Israel? Påvestolen skulle ju sitta som handske för Ekmans makthunger. Då vore han inte längre enbart världsapostel, som han tidigare menat sig vara. Utan då vore han ju Kristi ställföreträdare på jorden.

Tidigare var det villolärare som Hagin, Hinn, Copeland m.fl. som var av samma klass och nivå som Ekman. D.v.s. av samma klass som Gud. Men nu har han sökt sig till en ännu högre nivå: katolicismen och den katolska kyrkan.

Att han tidigare tagit avstånd från katolicismen och katolska kyrkan, framställer han som att det egentligen inte var hans fel att han gjorde det. Utan det berodde på den miljö som format honom. Men nu vet han bättre än den miljö som ”felprogramerade” honom i frågan kring katolicismen. KK:s läror med tilägg till Bibeln med ”kyrkans traditioner”, åkallan till Maria om hjälp i förbön (spiritism), dess ockultism med åkallan av ikoner som bärare och förmedlare av andligt liv. Med påven som Kristi ställföreträdare på jorden etc. etc.

Men nu vet alltså Ekman bättre. Han går nu emot uttrycket ”Skriften allena” och är påhejare av dessa katolicismens falsarier som vilseleder människor och uttrycker, att de som reagerar mot katolicismens förförelse, bara har fördomar och saknar kunskap.

Precis så lät det när människor i början av LO:s verksamhet ifrågasatte förförelsen i trosförkunnelsen. De bara då enligt Ekman gick emot vad Gud gjorde.

Samma nu om människor reagerar emot katolicismen och Ekmans konvertering till att bli katolik. Då går man emot vad Gud gör. I Ekmans sinnelag och vilsenhet intet nytt. Bara mer djupare förfall i en ännu mer uppenbart vilsen människa på jakt efter makt och att få vara i centrum.

När människor i början av LO:s verksamhet ”hoppade av” från LO, myntade Ekman att ”det finns inga avhoppare, bara avfällingar”. I konsekvensens namn borde det ju nu då heta att Ekman är en avfälling, när han lämnar LO.

Men nu försöker Ekman se och genomföra en slags synkretism mellan LO och trosförkunnelsen, som han menar varit till välsignelse och från Gud, men som han nu även ännu mer anser, att katolicismen och den katolska kyrkan är till välsignelse. Speciellt om trosrörelsen och trosförkunnelsen skulle införlivas med katolicismen och den katolska kyrkan.

Han menar sig ha följt Gud förut, med den förföriska trosförkunnelsen. Men han menar sig nu se längre än de på LO och alla andra och drar vidare till en högre nivå av andlighet än den på LO. Till den katolska kyrkan.

Man kan undra vad, som egentligen är de underliggande behoven i Ekmans ego som han nu försöker fylla. Har det skrivits för lite om Ekman på sistone, så att detta är ett led till att återigen få komma i centrum på den andliga arenan? Det handlar knappast ytterst sett om teologi.


Den teologi som Ekman alltid hakar på, är den teologi som bäst gynnar hans egna intressen och att få så stor plattform som möjligt att showa på. Vad är det då nu i katolicismen och att vara med i katolska kyrkan, som bäst gynnar Ekmans syften och motiv? Så att han från ”sin nya platå” ska kunna fortsätta att vilseleda människor. Markus Birro är inte sen att nu haka på Ekmans vidareutvecklade vilsenhet. Han ska nu tillsammans med Ekman göra en sällskapsresa till Rom. Buissness as usual.

HaFo
h HaFo Mar 11, 2014 – 12:30AM Re: Ekman lämnar LO och konverterar till katolik


Jag tog kontakt med Lennart Jareteg för att höra hans synpunkter. Återger med hans medgivande hans synpunkter och länkhänvisningar:

Jareteg:

”Jag var förberedd. Skrev därför en lite kort artikel redan på söndag morgon. Du ser den via denna länk (har bara några korta reflektioner där):

http://bibelfokus.se/blogg_140309

Ja, man kan sannerligen undra vad det är som driver Ekman. Men jag har ju mina funderingar över vad hans tid i Israel EGENTLIGEN innebar. Förmodligen blev han värvad redan där. Kanske har han rent av fått ett löfte från högsta ort redan.

Har du sett videon där Kenneth Copland + en stor samling trospastorer först mottager en välsignelse från påven och sedan ger en sådan välsignelse tillbaka? Detta skedde ganska nyligen. Du kan hitta den på denna länk:

http://www.youtube.com/watch?v=b5TwrG8B3ME

Vill du hoppa direkt till där Copeland talar in en video till påven klickar du på denna:

http://www.youtube.com/watch?v=b5TwrG8B3ME&t=18m30s

Själv har jag skrivit två artiklar som knyter ann till ämnet:

Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips

http://bibelfokus.se/ny_kostym

Är Ulf Ekman jesuit??

http://bibelfokus.se/blogg/120609
h HaFo Mar 11, 2014 – 11:34PM Re: Ekman lämnar LO och konverterar till katolik


Sätter in lite länkhänvisningar som känns aktuella igen från ”Min Åsikt” på min hemsida:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/default.htm

Först lite om Ekmans inledande undervisning på LO:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/Hbok.htm#Kap4n4

Från Min Åsikt:

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=926004&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=944475&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975013&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=957643&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=957585&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=978348&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=980561&cmd=show

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=980561&cmd=show

HaFo h HaFo Mar 11, 2014 – 11:37PM Re: Ekman lämnar LO och konverterar till katolik


Förmedlar även en reaktion som nått mig med anledning av Ekmans konvertering till katolicismen och katolska kyrkan:

“jag ska ta och peka på ett Bibelställe som gång på gång kommer till mig när det gäller sakernas tillstånd: Jesus säger ju så klart och tydligt i Matt 18

”Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!”

Förförelser måste ju komma !!

Jag behöver ju därmed inte alls vara så förvånad , så förundrad eller alls vara förskräckt till övermåtta, eller vredgas så att jag blir sjuk eller ge upp i depression när jag ser tex Ulf Ekmans ”framgång” i hans ockulta verksamhet och hans dubbla” shapeshifter beteende”som förblindar vissa människor.

Den som kommer att drabbas allra värst i slutänden av detta så är det förförelsens redskap själv. Fortsätter Ulf Ekman på sin nuvarande kurs så är han och hans gelikar obönhörligen på väg mot domen och den eviga elden.

”men ve den människa genom vilken förförelsen kommer !”

6. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.

Vad vårt eget fokus i detta sammanhang borde vara är i första hand vara är att peka på och framföra ett kort, enkelt kraftfullt , levande Evangelium som en motpol till allt ockult elände som florerar. Att peka på och avslöja falskheten hos tex Ulf Ekman får absolut inte, absolut inte i något som helst läge börja att överskugga huvudfokuset med att peka på det sanna, enkla Evangeliet

Det är rätt så farligt att ”brottas med sotaren”på ett sådant sätt att man kan dras in på hans spelplan, för då blir man svärtad med ”sotarens” egen svärta. Visst är det nödvändigt och bra att avslöja Ekmans falska dubbelhet.

Men att mest peka på hans falskhet får honom nog att hånle inombords. Då får han ju vara i centrum. Han trivs ju så mycket med att hålla på med att trixa med orden, mixa och trixa och vränga till sanning och blanda in med lögn. Så förvrängt in och ut så ingen längre vet till sig någon råd med att längre få någon rätsida med denne förslagne”Djävulens advokat”.

För det enda som Ulf Ekman egentligen, medvetet eller tydligen omedvetet fruktar är detsamma som hans egen läromästare och herre Satan fruktar så mycket:

Nämligen, ett rent sant kraftfullt Evangelium om den ende sanne rätte Jesus !!

Vilket du ju Hafo själv så mycket skrivit om på ditt eget forum !!

Jesu sanna identitet Korset Blodet Försoningen

Med andra ord så borde folk på något vis börja med att ”översvämma” Ekman & CO med ett enkelt, levande och kraftfullt Evangelium. För det finns inget som så mycket retar upp Satan själv och hans förslagna hantlangare som ett levande Evangelium och levande sanna Kristna drivna av Den Helige Ande. Detta kommer också att göra folk till martyrer i ändtiden, att stå upp för ett enkelt, kraftfullt Evangelium


Ulf Ekman själv har ju liksom den Katolska Kyrkan som bekant ett förvrängt ockult och Djävulskt influerat Evangelium

Ulf Ekman är ju verkligen en ”trojansk häst” och troligen en av Satans mest förtrogna hantlangare och att UE verkligen är en ”shapeshifter”måste ju med all önskvärd tydligt framstå i klar dager för alla som har den allra minsta grad av andlig urskillningförmåga !!!”

Slut på den hälsning som nådde mig med anledning av Ekmans konvertering till katolicismen och katolska kyrkan.

HaFo
h HaFo Mar 13, 2014 – 7:56PM Re: Ekman lämnar LO och konverterar till katolik


Det kan vara intressant att läsa vad Ulf Ekmans svärfar (som startade LO tillsammans med Ekman) skriver om katolicismen:

”Nattvardsdogmen att brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III år 1215. Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri !”

Källa:

http://www.vaknasverige.se/2010/11/02/sten-nilsson-bilden-av-kvinnan-maria-med-barnet-tillbads-langt-fore-kristus/

Guds sjufaldiga förbund av Sten Nilsson utgivet på Livets Ords förlag.

De ockultas enhet

När människorna hade adopterat denna religion var de inte längre babylonier, assyrier eller egyptier utan de var lemmar i ett nytt broderskap, över vilket påvens ord var oemotsägliga. Folkets religiösa tillbedjan gällde den suveräne ”fadern”, ”Himlens drottning” och hennes son. De två sistnämnda var i verkligheten de enda som var föremål för deras tillbedjan.

Det framhölls att den suveräne ”Fadern” inte lade sig i dödliga människors affärer. Semiramis var folkets förebild i ohämmad lusta och lösaktighet och hon tillbeds som ”Rea, gudarnas moder”. Prostitution var obligatorisk i denna religion. Semiramis gjorde Babylon till avguderiets och lustans huvudstad.

På Nimrods dagar spreds denna kult och fick stor makt bland människorna, innan språkförbistringen skingrade folken över jorden. Detta är förklaringen till att religionerna i alla hedniska länder har traditioner och sedvänjor lika dem i Babylon. Detta babyloniska religionssystem tros ha kommit från fallna änglar och demoner. Syftet var ju att genom detta religiösa system få makt över alla världens folk.

Nimrod var Satans första försök att resa upp en universell regent, genom vilken han kunde få absolut kontroll över alla människor.
Detta misslyckades inte bara på grund av språkförbistringen utan också därför att Gud sett till, att en gren av Sems familj tagit sin boning i samma land. Och snart skulle det komma en man från Babylons utkanter vid namn Abram, som blev Ur-fader till det folk som skulle få Guds löfte om kvinnans Säd bekräftat. Även sedan folken blivit skingrade över jorden fortsatte Babylon att vara ”Satans boning” till dess staden blev intagen av den store Xerxes 1 år 487 f Kr.

Det babyloniska prästerskapet tvingades då att lämna Babylon. De flyttade till Pergamos, som blev deras högkvarter en tid framåt. När sedan Attalus, påve och kung i Pergamos, dog år 133 f Kr testamenterade han det babyloniska huvudmannaskapet till Rom. När sedan etruskerna kom till Italien från Lydia, en plats nära Pergamos, tog dessa med sig den babyloniska mysteriereligionen och dess riter.

De tillsatte en påve över sitt prästerskap med makt över deras liv och död. Senare godtog Rom denne påve som sin civile regent. Julius Caesar gjordes till suverän överstepräst för den etruskiska babyloniska orden och blev därigenom arvinge till de rättigheter och titlar, som Attalus hade testamenterat till Rom. På detta sätt blev den förste romerske kejsaren huvudet för det babyloniska prästerskapet, och Rom blev Babylons efterträdare, med Pergamos som säte för kulten.

År 218 e Kr valde den romerska armén en man till kejsare, som var överstepräst för den egyptiska grenen av babylonismen. Strax efteråt utnämnde romarna honom till påve, och sålunda fick de två västra delarna av det babyloniska apostolatet sitt säte i de romerska kejsarna, som behöll detta ämbete till år 376 e Kr då kejsar Gratianus, därför att han var ivrig kristen, vägrade inneha detta ämbete, eftersom han insåg att babylonismen till sin natur var hednisk.

Efter någon tid av förvirring valdes en ersättare in i ämbetet. Det blev Damascus, biskopen för den kristna kyrkan i Rom, som invaldes i ämbetet. Han hade varit biskop i tolv år, sedan han valts till ämbetet genom inflytande från munkarna av ”Mount Carmel”, en institution tillhörande den babyloniska religionen, som ursprungligen grundats av drottning Isebels präster.

Sålunda blev år 378 det babyloniska religionssystemet en del av den kristna kyrkan, ty biskopen i Rom, som senare blev överhuvud för den organiserade kyrkan, var redan överstepräst i den babyloniska orden. All undervisning från det hedniska Babylon och Rom blev gradvis upptagen i den kristna religionsorganisationen.

Strax efter det att Damascus blivit påve, började Babylons riter komma i förgrunden. Den romerska kyrkans gudsdyrkan blev babylonisk, och under hans tid restaurerades och förskönades de hedniska templen, och ritualer stadfästes. På grund av allt detta fick det korrumperade religionssytemet, symboliserat av en kvinna med en gyllene bägare i sin hand, som berusar alla nationer med sin otukt, av Gud namnet ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden” (Upp 17:5).

När kyrkan i Rom hade ingått i den oheliga unionen med den babyloniska mysteriereligionen och kallade sig den allmänna,/Katolska/kyrkan, begynte den verkligt mörka medeltiden, vars andliga mörker ännu vilar över många institutionella kyrkor med församlingar kringbyggda av murar, liknande dem som Nimrod uppförde för att skydda sina städer från fientliga angrepp.

I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå.

Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus.

Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn.

I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.

Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

Den äldsta, obibliska läran är bönerna till de döda samt korstecknet – ett tecken som inte hade med Kristi kors att göra utan var bokstaven T i det mystiska ”Tau” i den babyloniska kulten.

Tillbedjan av Maria, Jesu moder, och bruket av titeln Guds moder började år 381 och blev erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus år 431.

Prästkläder och skrudar togs i bruk på 500-talet. Läran om skärselden antogs år 593, när Gregorius den store var påve. Bönerna till Maria började 600 år efter Kristus.

Påvetiteln har ett hedniskt ursprung och gavs först åt Roms biskop år 600. Tillbedjan av kors, bilder och reliker auktoriserades år 787. Helgonförklaring av döda personer började genom Johannes XV år 995.

Celibat för prästerskapet blev lag år 1079, när Bonifatius var påve.

Nattvardsdogmen att brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III år 1215.

Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri!

Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo år 1229.

Läran om skärselden proklamerades som kyrkans troslära vid kyrkomötet i Florence år 1439.

Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm 1870 av Pius IX. Och så sent som 1931 bekräftade Pius XI läran att Maria är Guds moder.

Vilken religiös dårskap kommer att proklameras nästa gång? Kanske att Svenska Kyrkan och frikyrkorna, som nu söker ”samtal” skall få påvens förlåtelse för att låta sig inympas i det falska olivträdet?

Jag läste att Världskyrkorådet skulle ha – eller redan har haft – samtal med representanter för Islam. Jo men visst nalkas vi den yttersta tiden? Då skall ordet i Upp 17:1-2 bli uppfyllt.

”Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom hit så skall jag visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar har bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna.”

Till dess är det en viss tröst att en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion erkänt att ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung” (se sid 359).

Slut från boken om katolicismen av Sten Nilsson på LO:s förlag
————-

Bara för att ingen tro att därmed var allt ok med Sten Nilsson, så sätter jag även in en länk som visar på vad han undervisade på LO med boken: Befria mitt folk.

Den boken var kursmaterial på LO och innehåller en del av trosförkunnelsens förförelse:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/Kursmaterial.htm#Kap2

HaFo
h HaFo Mar 13, 2014 – 8:32PM Re: Ekman lämnar LO och konverterar till katolik


Fler länkhänvisningar av intresse med anledning av Ekmans konvertering till katolicismen.

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=935451&cmd=show

Sätter även in en del andra länkar som livit väldigt aktuella med anledning av Ekmans konvertering till katolicismen.

Är det rätt Messias som här åsyftas?

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=986707&cmd=show

Den falska ekumeniken

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985999&cmd=show

Falsk enhet och falsk ekumenik

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985420&cmd=show

Falska andar invaderar kyrkan

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=982383&cmd=show

Religionssynkretism som hotar kristenheten

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=939828&cmd=show

Den avfallna kristenheten sluter sig samman

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977669&cmd=show

Kristen eller antikristen enhet

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=872137&cmd=show

Falsk världsfrälsare

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977163&cmd=show

katolicismens förförelse

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=949932&cmd=show

Vem är Jesus och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=995925&cmd=show

HaFo