Healing

HaFo Aug 17, 2011 – 9:28PM H

Fick ett mail med följande rubrik Healing och åtföljande länkar och kommentarer. Tycker det kändes angeläget att sprida innehållet vidare. Jag återger mailet och uppmanar alla till att ta del av länkarna och kommentarerna och ger så en HaFo – kommentar därefter.

———-

Från mailet:

”Allt är inte guld som glimmar och allt är inte pingst som stimmar, gäller fortfarande.

Läs om Pernilla Wahlgren som blev vittne till ’helandebön’ på ett tåg och Stefan Svärds vilsna kommentar i Dagen.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=272816

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=272815

————

Killen på tåget hade varit på helandeskola i Malmö med Bill Johnsson. Newagare kan gå på skola och lära sig healing.

Vi kristna är alltid till 100% beroenda av Gud. Kristna kan inte gå i skola och lära sig helande, det är enbart Guds nåd som gäller. Vi kan inte bestämma när Gud ska hela.
———–

Kolla in Bill Johnsson på bibelfokus.se

Titta även på länkar som visas i nedan.

http://bibelfokus.se/synkning

http://bibelfokus.se/bill_johnson


Kolla följande glada budskap, lägg märke till Lennarts goa kommentarer.

http://bibelfokus.se/domen

———

HaFo – kommentar:

Det är väl knappast främmande för de flesta att Stefan Svärd (som gått Livets Ords Bibelskola) är vilset ute. Ngt som han mer än väl här konfirmerar med sina uttalanden.

Det är väl knappast främmande för de flesta idag att tidningen DAGEN är vilset ute. Ngt som här mer än väl konfirmeras, genom dessa reportage, utan minsta ifrågasättanden eller belysande av den falska ande och falska verksamhet som här görs propaganda för.

Det är väl knappast främmande för de flesta att Randy Klark och Bill Johnsson är vilset ute och förmedlare av ändtidens ”väckelse”, som egentligen är det avfall, som ska hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen.

Det är väl knappast främmande för de flesta idag, att detta kommer att ske med ”under och tecken som ska bedra jämväl de utvalda”.

Men för Stefan Svärd, tidningen DAGEN, pastorerna i Pingst. M.fl., synes det vara främmande att ta avstånd från förförelsen i tiden som här förmedlas!!

Visst kan Jesus hela!! Men vad vi här får ta del av, är fiendens plagiat, för att andligt vilseleda och få kontroll över människor och leda dem till förtappelse. Alltmedan de synes ära och upphöja ”Guds under och tecken”.

HaFo