Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn

HaFo Jan 20, 2014 – 10:28PM

Jag har försökt visa på facebook om den likhet jag finner mellan Alliansens politik och människosyn, som vad som abortförespråkare förmedlar och även så stämmer in på SD:s människosyn och även egentligen stämmer in på Ekmans och trosförkunnelsens människosyn.

Förbered Dig på att jag är en riktig tjatgubbe. Jag ska fortsätta utifrån vad jag tidigare visat på min facebooksida, med att även här visa lite på den misslyckade ”Arbetslinjen” i alliansen.

Och så varva det lite med min syn på aborter, blanda det lite med synen på KD (EU – vänliga) och SD (EU fientliga) och så väva samman det hela till en ”gemensam nämnare” av samma art och karaktär, som egentligen gäller i så väl ”Arbetslinjen” i Alliansen och den sida i abortdebatten, som tar bort människovärdet i de tre groblad, som är bärare av mänskligt liv i mammans moderliv och SD:s snedvridna människosyn.

(Oj vilket brett jobb det här blir då!) (Och vad har det att göra med trosförkunnelsens vilsna lära, tro och utövning? Jo, det ”elittänkande”, som
där gäller kring den av Gud välsignade människan i deras lära – med ”överflöd på livets alla områden”.) Alliansen prioriterar människor med ”överflöd” och sätter handklovar på människor som är fattiga och far illa = trosförkunnelsebeteende!

”Arbetslinjen” i Alliansen är i fungerande praktik, att de som är sjuka, pensionärer och att de som inte kan kan få sig ett arbete, ska jagas och bestraffas för att de inte kan få något arbete eller är sjuka. Denna ”arbetslinje”, är dessutom grundad på att allt arbete ska vara som ett vinstgivande företag på alla områden, där människor som jobbar med eller är utsatta för vård skola, omsorg och äldre bara far allt mer illa.

Detta minskar inte ”utanförskapen” som var målet enligt Alliansen. Utan tvärtom ökar det den verkliga utanförskapen i detta människofienliga system. En sund arbetslinje bör vara, att det skapas arbete för människor, för att komma sjuka, arbetslösa, skola vård och omsorg till hjälp.

Detta utan vinstintressen, men som ett solidariskt resultat av att vi människor finns för varandra och att fattiga och behövande får och nås av hjälp från de som är livskraftiga, friska, unga och vitala. Alliansen har ”kört i ******** med sin ”arbetslinje” och med sina vackra ord om att hjälpa människor in från ”utanförskap”.

De sjuka ideerna hos alliansregeringen slår med sin ”arbetslinje” hårt mot fattiga, sjuka och arbetslösa (lika väl som i trosförkunnelsen) och skickar dem ut i ett utanförskap, som man samtidigt i ord säger sig vilja arbeta emot.
De sjuka och arbetslösa sägs vara vanliga människor, som ska värnas. Men det är därför så penibelt att de inte i verkligheten, behandlas så i förhållande till friska människor med arbete.

De sjuka och arbetslösa är de som får betala de arbetsföras och rikas skattesänkningar. Liksom det på LO:s ”människovård”, så är det de som farit illa, så är det beroende på deras egna fel, som upproriska och kritiska människor som går emot det ”Gud gör idag”.

Forts.

Email   Jan 20th, 2014 – 10:28 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:31PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Röstade en gång i tiden på KD. Men drog öronen åt mig, efter att de bidrog till att vilseleda svenska folket in under EU. EU innehåller embryot till den värsta diktatur och bidragande till krig och elände, som världen någonsin kommer att få skåda. Och det under sken av att vara frid och fredsstiftare.

När sedan KD nu helt sitter i knäna på Högern och bidrar till att bara gynna de rika och förvärra för de fattiga, ge sken av att verka för ”rättfärdighet” och humanitet, samtidigt som man samverkar till motsatsen, så har jag tagit ”min Mats ur den skolan” där.

Det är så märkligt att ett ”kristet parti – med Kristna värderingar”, kan agera så okristligt och människofientligt. Vet inte var jag idag kan sätta min röst. Men ett vet jag, Alliansen måste bort för det svenska folkets skull!

Att föra in mer pengar i vården strider ju helt emot Alliansens ideologi, om att vård skola och omsorg ska drivas av privata företag, som ska hålla sig själv igång genom vinster. En helt sjuk befängd tanke. Vård skola och omsorg kan aldrig gå med vinst, utan är en kostnad som folket gemensamt ska bidra till att betala.

Naturligtvis kommer då som ett brev på posten nedskärningar och sämre vård skola och omsorg. DET ÄR JU INBYGGT I HELA SYSTEMET. Vad ger högst möjliga vinst för företagaren? Jo minskade kostnader. Vilka får betala för dessa minskade kostnader?

Ja, den som inte kan räkna ut det bör försöka tillgodogöra sig en mattekurs och även en kurs i hur fri marknad slår tillbaka på de som den blev satt att tjäna, men nu istället för att tjäna och betjäna, skulle tjäna pengar och sko sig på. Detta tänk kan inte annat än gå fel!

Visserligen slår nu alliansen sig för bröstet och menar att de visst skyfflat in en hel del pengar till skola sjukvård och äldrevård. Men vad hjälper det med att försöka lappa och laga i tragedin med att pengarna som dragits in i besparingar och kvaliteten på verksamheten, samtidigt hamnar i privata fickor i skatteparadis, där t.o.m vinsten man gjorde aldrig blev beskattad och heller aldrig kom verksamheten till del tillbaka.

Forts.
Email   Jan 20th, 2014 – 10:31 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:33PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Att stå upp för evangeliets budskap om ”frihet för de fångna”, innebär alltid naturligtvis inbjudan till umgängelse med vår Frälsare Jesus Kristus för att få evigt liv i Hans gemenskap. Men det innebär inte enbart inbjudan till Kyrklig verksamhet, utan handlar även om när Jesus talar om, att ”vad ni har gjort mot en av mina minsta har ni gjort mot mig”.

Att peka på det glada budskapet idag handlar även om att gå emot det sorgsna och människodestruktiva budskap som alliansen har till folket. Där man under ord om att hjälpa människor in från utanförskap. Samtidigt som man i verkligheten slår fullständigt sönder och samman trasiga, sjuka, fattiga och gamla människor och för dem in i ett fullständigt utanförskap, där människor inte enbart far illa utan t.o.m. inte längre orkar leva.

Där de rika, starka och friska på bekostnad av de som inte orkade och räckte till, gynnas och prioriteras i ”elitens innanförskap”. Och det är inte bara de utsatta människorna som far illa, utan även alla de som värnar dessa människor och sliter ut sig själva i dessa arbeten, bara får uppleva nedskärningar på pengar och personal.

Detta ligger ju inbyggt i hela detta sjuka system som alliansen genomfört framför våra ögon. Det måste bli ett slut på en upphandling av verksamhet kring vård skola och omsorg, där man har ett inbyggt system, där man ska sko sig och göra pengar på, att människor far illa för att pengar ska ned i klippares fickor, för att så hamna i skatteparadis och inte ens vinsterna ska komma svenska folket till del i form av skatt på vinsterna. Sjukt är ordet sa Bill till Bull!

Forts.
Email   Jan 20th, 2014 – 10:33 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:37PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Blandar så korten för att så sedan, slutligen försöka knyta samman säcken med en gemensam nämnare:

Det är bedrövligt att inte ens KD nu längre står upp för de ofödda barnens rätt till liv. Visst kan det vara en svår fråga när det hänger på moderns eller barnets liv att rädda. Eller när ett foster bara kommer ”att få ett ******* psykiskt och fysiskt”.

Men vi måste ändå se på verkligheten av att idag, hur ofödda människor berövas livet innan de ens hunnit få framträda som de människor som de är. Jag tycker detta på något sätt hänger samman med detta inhumana, människofientliga sätt som politiker och många andra, inte bara ser ner på den människa som lever i sin mammas mage, utan att det hänger samman med samma förkastliga människosyn som man här har att göra med, som alliansens människosyn, oavsett det handlar om en människa i moderlivet, en nyfödd baby, en sjuk värnlös medelålders, eller en gammal ”baby på sin dödsbädd 90 år”.

Alla är de utlämnade till människor och samhälle omkring sig för att ernå en värdig existens. Här frodas så många falska ord om t.e.x ”kvinnans rätt till sin egen kropp”. En gravid kvinna har inte ”längre rätt till sin egen kropp”. Hon har nu ansvar för 2 människoliv. Om hon sviker den medmänniska som hon nu har ansvar för. Vem står då upp för den medmänniska som är på väg att inte få leva sitt liv?

Politiker, medmänniskor och samhälle eller vem? Ska de bara få avrättas utan ens en axelryckning? Vi måste inse att ett annat ord av lögn vill snedvrida sanningen för oss. ”Ett foster är inget liv, utan bara en cellklump”. Vore det bara en cellklump och inget liv, så blir det aldrig heller ett människobarn vid födseln! Det handlar om ett människobarn redan vid befruktningen. Eljest kunde det aldrig bli ett människobarn! Och att beröva detta barn dess liv är inget annat än ett brott mot Guds bud: du ska inte dräpa. Då talar man klarspråk.

”Gradvis människa”, är tydligen ett modeord idag bland de som förespråkar att man inte tar bort en människa som foster fram till en ”viss grad”. Där tycker en del med kanske all rätt att det är ett väldigt trauma för en mor att ha räddat sitt liv på barnets bekostnad, men förlorat sitt barn.

Men är det då inget trauma att en människa aldrig fick chansen att leva sitt liv? Vem gör deras röst hörd och pekar på det traumat, även om den människan aldrig fick möjlighet att uttrycka sin ångest och smärta över att inte få finnas till!?

Är den människa mer värd som är född levande människa i ”sista graden”, än den som är en levande människa, men som ännu inte är framfödd!? Gradvis människa”, vad är det? Är en människa i ”första graden”. mindre värd än en människa i ”sista graden”?

Alla försök att få det till att en människa är ingen människa, fast man efter befruktningsögonblicket bär på allt, för att vara en potentiell människa, är bara av akademisk art. Ingen människa kan bli människa om man inte är det i sina befruktade gener. Avbryter man den processen så har man avslutat ett begynnande mänskligt liv.

Nog är det lättare att bejaka och liera sig med människor som vi ser framför oss som far illa, än att liera oss med och bejaka människor som aldrig ens fick synas eller kunde uttrycka sin vilja, önskan och smärta och for illa och togs bort innan de ens fick en chans att leva.

Vad jag skriver är ett försvarstal för de människor som ”var ovärdiga” att någon förde deras talan. För de var inga riktiga människor utan ”en gradvis människa”, som man lika gärna kunde förhindra att leva.

Forts.
———
Email   Jan 20th, 2014 – 10:37 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:38PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


En del menar att det inte ska ses så allvarligt med aborter eftersom det även sker ”spontanaborter” och missfall.

Jag tycker inte det är riktigt adekvat att jämställa när naturen “spontanaborterar” eller när människan själv väljer att förneka en “gradvis människa” (enligt mig innebär det uttrycket – en människa) chansen till sitt liv. Det första kan vi inte påverka. Men det andra kan vi inte undgå att vara delaktiga i skeendet.

Detta är väldigt svåra frågor för de människor som blir utsatta i en slags ”gråzon” där ett beslut om rätt eller fel är väldigt svårt att avgöra. Och än svårare, så kanske andra fattar eller tvingar fram ett beslut, som man kanske inte ens själv egentligen är med på.

Min mening är absolut inte att såra eller trampa på någons samvete. Men vill inte heller backa på människolivets okränkbarhet. Oavsett var i ”den gradvisa” utvecklingen, eller ”den gradvisa nedvecklingen” (finns det en gradvis utveckling så finns ju då även en gradvis nedveckling om man ska vara konsekvent), som en människa befinner sig.

Ett exempel från min egen barndomsomgivning hur komplicerat det kan vara: En kvinna blev gravid med tvillingar. Hon fick veta att hon antagligen skulle avlida vid förlossningen om hon födde fram barnen. Hon erbjöds abort för att rädda sitt liv.

Hon valde tillsammans med sin man, beslutet att själv dö och låta barnen få möjligheten till sina liv. Vilket sanslöst trauma. Vem kan avgöra vad som var rätt beslut? Känns förfärligt att denna kvinna är borta och efterlämnat 2 barn att ensam tas om hand av fadern.

Men idag skulle det också ha känts konstigt och tragiskt om inte hennes pojkar idag fått leva sina liv. De var “gradvisa människor” som först alltså inte enligt en del var människor, utan bara en cellklump. Hade de enbart varit cellklumpar så skulle de inte idag ha varit de fullväxta människor som de idag är. Endast människor blir färdigutvecklade människor. Liksom solrosfrön blir färdiga solrosor och inte människor.

Den chansen till sina liv hade de gått miste om, ifall inte modern dött i deras ställe-för dem. I mina ögon är hon en sann hjälte. Men jag ser fördenskull inte ned på människor som i ett liknande läge skulle välja att själv leva och låta sina barn dö.

Vi kan enas om att det är en väldigt komplex fråga där rätt och fel ibland kan vara omöjligt att avgöra. Vi kan enas om att alla som “hamnar i lägen där abort kan vara en alternativ lösning”, ska all möjlighet till stöd ges från vänner och samhälle, oavsett vilket beslut man kommer fram till. De ska inte behöva anklagas över sina beslut, utan bli omslutna av medmänsklig omsorg oavsett vilka val de gör.

Men jag vill även peka på människolivets oränkbarhet oavsett var på “den gradvisa stegen framåt eller bakåt” som man befinner sig I skedet av livet som människa. Då vet människor bättre vad deras beslut handlar om kring abort. Och inte heller behöver vi då hamna på “ett gungfly” kring vad, vem som är en riktig människa och vilka vi ska värna eller förhindra att få leva sitt liv.

Forts.
Email   Jan 20th, 2014 – 10:38 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:43PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Jag vill visa på några Bibelcitat, som i mina ögon visar på att människan faktiskt är en själslig/andlig varelse skapad av Gud med en personlig plan från Gud redan i moderlivet.

Och jag menar att vi hamnar ute på gungfly, utan överskådliga konsekvenser, som landar i de slutledningar, som jag pekat på, om vi ger oss på att bestämma när en människa är en människa, vid något annat tillfälle, än när hon faktiskt blir till som en människa, som bär på allt som sedermera leder till att hon framträder som den människa Gud skapat henne till.

Skulle hon inte vara skapad av Gud till människa redan från början, så skulle hon aldrig kunna bli människa, utan något helt annat än människa

”Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig;…” (Jer. 1:5)

Så säger HERREN, han som har skapat dig, han som danade dig redan i moderlivet (Jes. 44:2)

Så säger HERREN, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet: (Jes. 44:24)

”Hören på mig, I havsländer, och akten härpå, I folk, som bon i fjärran. HERREN kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte.” (Jes. 49:1)

Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.” (Ps. 139:13)
”Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,” (Gal. 1:15)

“Förrän jag danade dig i moderlivet”… alltså redan innan en människa var “två blad”, så skapade Gud den människan!
—–
Att inte inse vad Bibeln säger, om hur Gud fanns med, redan innan varje människas tillblivelse, förvånar mig storligen att man inte ser. Det var alltså en människa som blev till från Guds sida, redan innan det var ett befruktat ägg eller en trebladig grodd.

Där låg redan från Guds sida en mening och plan, med att “denna människa” skulle bli en människa och inte en “katt”! Och Gud hade redan i moderlivet en plan för denna människa.

En plan, som människor lätt som en plätt, kullkastar med att mena, att detta är ingen människa skapad av Gud, utan bara några groblad. Vore det bara “groblad”, så kunde de aldrig någonsin bli en människa.

Det skulle då förbli groddblad till någon annan form av skapelse, än att här Gud redan skapat en människa, som inte kan bli något annat än människa!! Tar man bort dessa “groblad till människoblivande” så har man förvägrat en människa, att leva sitt liv som människa, eftersom dessa “groblad” var bärare av mänskligt liv, därtill skapade av Gud, med en plan för dessa “groblad” till att vara människa!

Jag har svårt att inse, varför det ska det vara så svårt, att se vad som är vad och så svårt att kalla saker vid dess rätta namn.

Varför jag skrivit handlar om en nöd i hjärtat över att människor inte bejakar mänskligt liv, som mänskligt liv, utan av för mig obegripliga intentioner, ska kalla mänskligt liv (vore det inte mänskligt liv i “grobladen”, så kunde de aldrig utvecklas till en människa), för något annat.

Vad som också tydligen är modernt idag är att försöka få fram en skillnad mellan “ett rudimentärt embryo och ett framväxt barn/foster”, som att det första inte är en människa, men det senare. Men vad då blaha, vore inte “ett rudimentärt embryo” bärare av mänskligt liv, så kunde det aldrig bli “ett framväxt barn/foster”.

Varför ska det vara så svårt att bejaka och försvara mänskligt liv när det befinner sig i moderlivet!?

Forts.
Email   Jan 20th, 2014 – 10:43 PM h HaFo Jan 20, 2014 – 10:45PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Måste även här nämna det mest människofienliga inslaget i svensk politik. I fårakläder och i ljusets sken som varandes änglar som värnar Sverige. Sverigedemokraterna.

SD rider på KD:s kapsejsning och försöker dra till sig ”kristna röster”. De rider även på Sveriges havererade flyktingpolitik.

Men SD är ett verkligt problem. De mörkar sin verkliga agenda kring att de vill ha “Sverige som ett renrasigt land av svenskar” (Vad det nu är som är renrasiga svenskar?) De har aldrig förstått eller förespråkat vilken tillgång ett mångkulturellt Sverige är.

De manipulerar sina syften under sken av att vilja skapa en “sund flyktingpolitik” (och rider på att den på många sätt havererat och att hjälpa människor på plats – vilket låter väldigt bra).

Men det är inte deras egentliga agenda. Utan de önskar bara att Sverige ska förbli renrasigt. Vad det nu skulle vara. Det har aldrig funnits eller kommer aldrig att finnas “renrasiga svenskar”!!

Vi har alltid varit ett “blandfolk” av “svear”, “goter”, danskar, norskar, samer, ryssar, tyskar, finnar, ester, letter, människor från både Nord och Sydamerika, Australien, Nya Zeeland, Kina och Mellanöstern etc. etc. i all oändlighet. Och det har berikat vårt land på allehanda sätt. Detta berikande vill SD ta ifrån oss!!

SD utnyttjar demokratin till att försöka nå en maktposition, där det inte längre skulle handla om demokrati, utan om diktatur och enpartipolitik, om de blev tillräckligt starka. Må svenska folket inte låta sig duperas och manipuleras av SD!!

Hur varma de än vill tala sig för fostret i mammans mage. Skulle det visa sig vara en krullhårig svarting, så är han inte längre välkommen i vårt land, enligt SD:s sanna politik bakom fagra, skenheliga formuleringar om att värna människolivet.

SD:s ”EU fientlighet handlar inte så mycket om EU:s egentliga politik, utan om att det strider mot deras ideologi om fria nationalstater. Deras ”fria nationalstat”, handlar egentligen om en stat ”befriad” från ”utlänningar”. Deras människovärde ligger inte i andra människors lika värde, utan i det lika värdet för människor inom nationalstaten. I vårt fall, ett renrasigt Sverige. HMM var ska vi börja dra riktlinjerna för ”utrensningen”?

Forts.
Email   Jan 20th, 2014 – 10:45 PM h HaFo Jan 21, 2014 – 6:15PM Re: Likhet mellan politisk och förekommande andlig människosyn


Ska så försöka väva samman det hela till en ”gemensam nämnare” av samma art och karaktär, som egentligen gäller i så väl ”Arbetslinjen” i Alliansen och den sida i abortdebatten, som tar bort människovärdet i de tre groblad som är bärare av mänskligt liv i mammans moderliv och SD:s snedvridna människosyn.

Börjar människan och samhället tumma på människovärdet, i vilken ände av människolivet som man än befinner sig, så är inte vägen lång till att enbart de friska, lyckliga och produktiva människorna ska värnas till att leva sitt liv så länge de är friska, välmående produktiva och renrasiga. Alla andra tar vi bort av humanitära och samhälleliga skäl. Dels behöver de inte lida. Inte heller kosta eller vara i vägen.

Då behöver vi inte längre någon sjukvård, barnomsorg för dem med adhd etc.etc (de måste ju befinna sig långt nere på “den gradvisa skalan” från att vara en fullt utvecklad människa, ja kanske en del nästan är på fosterstadiet, då de inte ens räknas som människor. För de blev ju aldrig riktiga människor – vem avgör föressten vad som är riktiga människor?).

Inte behöver vi då någon äldrevård. Den senile gubben på äldreboendet, som inte ens vet vad han heter eller känner igen sina anhöriga och inte heller kan vända sig själv i sängen, måste ju befinna sig långt ner på “nedvecklingslinjen”. Ja, nästan tillbaka på fosterstadiet där han inte längre kan räknas för att vara en människa – eller!?

Ett människoliv kan inte utvecklas till ett människoliv om det inte redan är ett människoliv – därför förhindrar man detta människolivs existens, när än på “gradskalan det sker”, vare sig det är då det bara är några blad i början av människoliv i sig, eller barmhärtighetsmord under livets gång fram till livets slutskede.

Märkligt att vi kallar en människa för att vara en människa i livets slutskede, även om man kanske inte alls uppvisar några större tecken för att vara människa längre, kanske lika lite som “några blad” uppvisar mänskligt liv (fast det ändå kommer att visa sig vara just ett mänskligt liv). Men varför har vi så svårt att säga att en människa i början av sitt liv inte är en människa?

Då är inte vägen lång till att enbart de friska, lyckliga och produktiva människorna (och renrasiga) ska värnas till att leva sitt liv så länge de är friska, välmående produktiva och rasrena. Alla andra tar vi bort av humanitära och samhälleliga skäl. Dels behöver de inte lida. Inte heller kosta eller vara i vägen för någon annan.

Hamnar vi där, så är hela debatten om alliansens politik som skadar sjuka, äldre, arbetslösa ovan meningslös. Då resonerar vi inte längre utifrån människovärde. Det enda människovärde som då gäller är att mäta hur stark produktiv och renrasig du är och i vilken grad du kan betjäna makteliten, så att de kan sko sig på din bekostnad.

Vad jag försökt peka på är att Alliansens människofientliga politik är egentligen samma människofientliga “politik”, som ofta gör sig gällande i abortdebatten , som även med SD:s människofientliga syn, verkar för samma slutkonsekvens:

Då är inte vägen lång till att enbart de friska, lyckliga och produktiva människorna ska värnas till att leva sitt liv så länge de är friska, välmående och produktiva i ett ”renrasigt Sverige”.

Hoppas att en del ser “den gemensamma nämnaren”, som jag försöker peka på här mellan Reinfeldts arbetslinje och människovärdet från människans start som människa, fram till hennes avslut som människa i den här tiden och ingång i evighetens värld och att SD:s människosyn är densamma?

Detta sker bara under lite olika människofientliga camouflage, omgärdade av väldigt många väldigt vackra ord. Detsamma gäller LO:s elitistiska syn på ”människan skapad till likhet med gud” – enligt Ekman. Detta handlar bara om ord in under samma villfarelse, som Reinfeldt, SD och abortförespråkare står för, fast nu på den andliga arenan via Ekman och trosförkunnelsen. Varför ser inte människor de sjuka sammanhangen som under sken av att bejaka människan egentligen omintetgör henne som människa!!

HaFo