Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Återger ett inlägg som jag just gjort på Aletheia blogg utifrån ett ämne där man tar upp Spuregons varning för Påvedömet och som jag här ger ovanstående rubrik.
—–

Håller helt med Spurgeon med orden:

”Det är en given plikt för varje kristen att be mot Antikrist, och vad gäller betydelsen av Antikrist bör ingen sund man ha några tvivel. Om det inte har med påvedömet och kyrkan i Rom att göra finns det ingen i världen som kan kallas med det namnet. De sårar Kristus, berövar Kristus av hans härlighet, ersätter hans försoning med sakramentala ritualer och upphöjer en bit bröd i stället för Frälsaren …. om vi ber emot detta, eftersom det är mot Honom (Kristus) måste vi älska dessa människor trots att vi hatar deras villoläror, vi måste älska deras själar, även om vi avskyr och står emot deras dogmer ….”
——-

Men skulle vilja tillägga att Antikrists andes verksamhet handlar om så mycket mer än enbart katolicismen och dess företrädares vilsna tro, lära liv och utövning.

Det handlar även om dialog mellan världsreligionerna och ett ekumensikt samarbete och tolerans över alla kyrkors, samfunds och religionsgränser, ”för att bli ett så världen kan tro” och ”tillsammans vinna världen för Kristus”.

Det handlar även om att G12 mynnar tillbaka till Branham (som Lewi Pethrus bejakade och lanserade i Sverige) och som via bl.a. Hagin, Hinn, Brown, Clark, Wimber, Toronto – blessings, Pensacola – väckelsen, The last Sons of God, Apostlaväckelsen, Profetrörelsen, Nicky Gumbel som gjort materialet som används i Alphakurserna och arbetar i Holy Church i Brompton, England. Just det sammanhang som varit ett mellanled i ”skrattväckelsen”.

Hela denna villfarelsekedja (som alltså inte så lätt kan avfärdas!!)(som leds av samma ängel som Branham) träder så fram i Floridaväckelsen via Bentley.

Värre förförelse av demoniska makter, som under antikrists andes påverkan, ”ska bedra jämväl de utvalda genom tecken och under”, är nog svårt att uppbringa, än vad som där sker.

Och vad säger därtill de andliga ledarna? Jo, vadå, understand nothing!!
—–

Det handlar även om en antikristlig verksamhet under sken av väckelse i den ”kristna församlingen” kraftigt påhejad av såväl kanal 10, Norsk Vision som God Channel.

Det handlar även om en falsk ”evangelisation” av Israel och det Judiska folket i en falsk ”Messias – väckelse”, där man ska finna tillbaka till ”det Hebreiska arvet” och förbereda Kristi tillkommelse genom att följa Torahn, de Judiska sederna, riterna och högtiderna.

Det handlar kort sagt om allt som idag förbereder människor på den andliga arenan inför framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världfrälsare och det under skenet av kristen verksamhet.

Men det handlar även om ett skeende inom politiken, strider mellan länder, hopplös miljöförstöring, ekonomisk kris, omöjlig kris i mellanöstern, ekonomisk kris ect. etc. Som bara kan lösas ”Globalt”, genom ”en ny världsordning”.

Vem kommer att ”stå på toppen” i en sådan universiell ”världsfrälsning”?

Ja, knappast påven och KK ensamt! Att därmed fokusera enbart på Påvekyrkan som antikrists verksamhet, tror jag är att inskränka människors seende till ”ett tunnelseende”, så att man missar att riktigt se, vad som egentligen sker i det som synes hända!
————–

Världen står idag inför frågan eller erbjudandet om att en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare ska träda fram.

Fall inte offer för detta plagiat!! Utan håll ständigt fast vid vem Jesus ÄR: fullt ut Gud och fullt ut människa, som bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset!! Det tror jag är en bra ”vacination”, inför vad som ligger framför av bedrägeri och förförelse!

HaFo Sep 1, 2011 – 1:44AM Re: Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Fick reaktioner på Aletheia blogg med anledning av vad jag ovanstående skrev. Återger delar av reaktionerna och mina svar därtill:
—-

Det är tydligen några som känt sig träffade och blivit upprörda över min mening på Aletheia blogg:

”Tror man att man genom att följa Torahn, skulle ernå räddning inför evigheten, så har man gått på antikrists andes bedrägeri.”

HaFo:

Det är inte Torahn i sig som är antikristlig. Den är från Gud och god! Men det är en tro på att man genom att följa Torahn, skulle nå en bättre ställning inför Gud och räddning inför evigheten, som är en tro från antikrists ande.

Jag har här inte påstått eller pekat på att ngn personligen, här skulle bära på en så vilsen tro, lära liv och utövning, utan i allmänna ordalag pekat på att en sådan tro är lika antikristlig som katolicismens lära, tro, liv och utövning.

Vi kan aldrig nå ngn bättre ställning inför Gud, än när vår ställföreträdare utropar på korset, att det är fullbordat och Gud visar genom att förlåten brister mitt itu, så är nu vägen in till Hans gemenskap öppen.

Detta efter att människans synd och orättfärdighet tillräknats Kristus och där i Hans person av Gud och människa förenade detroniserats i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Så att Han kunde bära fram det försonande offret av Kristi (Gud och människa förenade – ”Guds fulhet – all fullhet – lekamligen” RENA kropp och blod på korset.

Därför att ”Gud var i Kristus och försonade världen (människan) med sig själv. Han TILLRÄKNAR inte människorna deras synder”, utan av nåd för Kristi skull TILLRÄKNAR Han henne Kristi syndfria rättfärdighet.

Och det utan all hennes egen medverkan, kämpande efter rättfärdighet eller att följa lagen. Nåd är nåd, efterskänkt skuld för Kristi skull, utan all egen förtjänst eller försök till att behaga Gud och efterfölja Hans lag.
———-

D:

”Harry snurrar till det rejält när han blandar ihop en vördnad för Guds Ord (Torah) med antikrist.’Antikrist kallas just ’den laglöse’ (Torahlöse) av sina skäl. Hans ord kommer att gå stick i stäv med Guds Ord. Det är anledningen till att han är laglös. ”

HaFo:

Jag ”vördar” allt Guds Ord. Men det är inte Orden på papper och att jag efterföljer dem, som är min räddning. Min räddning är att Jesus i mitt ställe uppfyllt allt som Gud kräver av mig och som i mitt ställe gett det försonande offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Antikrist kommer inte att framstå som ”laglös”. Han kommer att citera skriften så det står härliga till!

Men kommer därtill att ha tillägg och förvanskningar likt trosförkunnelsen, katolicmen, Messianska föreningen etc.

Han kommer att framträda som en annan, en istället för Kristus, en Messias och världsfrälsare, men falsk sådan.
——–

Sam:

”Jesus köpte oss fria från lagens förbannelse!’ Menar du då även ’Lagens’ välsignelser också?”

HaFo:

Lagens förbannelse är att vi aldrig kan bli rättfärdiga inför Gud genom att försöka följa den. Lagens uppgift enligt Skriften är, att ”stoppa till var mun och stå med skuld inför Gud”, så att man kan bli varse behovet av att se vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset för sin synd.

Lagens välsignelse är att Kristus i vårt ställe uppfyllt den, så att vi ”i Honom” (vid sann tro på den Han ÄR och betydelsen av offret på korset), får syndernas förlåtelse, tillräknas Hans rättfärdighet och ”då ni nu har kommit till tro, så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande”.
———

Pier:

”Lagen skrevs för att alla andra folk som inte håller lagen ska se vilken fantastisk Gud vi har som har en så rättfärdig LAG… vi kan se till att vara bland de helgade utan fläck och skrynka när vi älskar budordet och följer det och vara med i brudeskaran som möter Herren på skyarna”

HaFo:

Igen, Lagens uppgift enligt Skriften är, att ”stoppa till var mun och stå med skuld inför Gud”, därför att man aldrig kan uppfylla den och duga inför Gud, så att man kan bli varse behovet av att se vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset för sin synd.

Här hamnar man nu snubblande nära trosförkunnelsens ”syndfrihetslära” och att ”bli verkligt rättfärdig”, redan i den här tiden (Vilket varom Skriften säger: ”Den som menar sig vara utan synd bedrar sig själv”.

Här hamnar man även väldigt nära att mena att man blir med i ”Brudeskaran”, när ”man älskar budordet och följer det”.

Är det vad som verkligen menas, så är då nåd bara tomma vackra ord. Vad som då isåfall på ”baksidan gäller” är prestation och att efterleva Torahn för att få vara med i Brudeskaran!!
———-

Sam undrar med adress till mig med anledning av denna mening:

”Alltså inte tror Skriftens ord om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt).”

Sam:

”Det vore ju intressant om du kunde verifiera detta uttalande med tre citat från Skriften, samt få detta uttalande jämkat med; ’Sanningen är inte en Skrift, utan en person, Jesus Kristus själv.’ Är Yeshua YHWH eller en person? Eller är rentav YHWH mänsklig? Vad menar du egentligen”

HaFo:

Vem är för Dig ”Kristus kommen i köttet”? Enbart en människa? En människa är enbart kommen i köttet. Men här är det ngn mer än enbart en människa som är kommen i köttet.

Det är ”Kristus kommen i köttet”. Alltså ngn som är ngt mer än människa , Kristus, som är kommen i köttet. Vem är då ”Kristus kommen i köttet”?

Läs då Johannes första kap. om Ordet som var hos Gud och var Gud och vart människa. Koppla det så samman med Ordet om att Jesus är all fullhet lekamligen, eller som det står i en annan översättning, är ”Guds fullhet lekamligen”.

Lägg det samman med Jesu egen bekännelse av att Han ÄR = är YHWH.

Vem annan är då Jesus, än Gud själv kommen i kroppslig gestalt/Gud och människa förenade, fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt!!??

Yeshua YHWH är en person Gud själv, som är förenad med en människa (inkarnationens under) till fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Det är vad sann kristen tro handlar om.
—-

Jag vidhåller, att Laglöshet som synd, som skiljer från Gud, är ytterst enligt Jesus:

”Ty de tro inte på mig”

Alltså inte tror på Skriftens ord om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Alltså inte enbart förtröstar till offret av Kristi persons kropp och blod på korset för sin räddning, utan menar att man kan ”bli mer kristen, ernå en bättre ställning inför Gud eller påskynda Kristi tillkommelse”, genom att följa Tohran.

Man har då hamnat under lagen som frälsningsväg. Medan Paulus säger att Jesus är slutet på lagen som frälsningsväg. Man kan då likt adventisterna tala om nåd, men likväl i slutändan har ett tillägg, som gör budskapet till en tro på ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande.

—-

Märk att jag INTE här angriper ngn personligen för att stå för en sådan vilseledande tro, lära liv och utövning. Utan talar i allmänna ordalag om, att man här kan komma vilse och leda andra vilse, in under lagen som frälsningsväg och detta under så vällovliga syften som att ”vörda Tohran” och att man talar om nåd.
—–

Min poäng var att:

Antikrists andes verksamhet handlar om så mycket mer än enbart katolicismen och dess företrädares vilsna tro, lära liv och utövning.

Det handlar även om dialog mellan världsreligionerna och ett ekumensikt samarbete och tolerans över alla kyrkors, samfunds och religionsgränser, ”för att bli ett så världen kan tro” och ”tillsammans vinna världen för Kristus”.

Det handlar även om att G12 mynnar tillbaka till Branham (som Lewi Pethrus bejakade och lanserade i Sverige) och som via bl.a. Hagin, Hinn, Brown, Clark, Wimber, Toronto – blessings, Pensacola – väckelsen, The last Sons of God, Apostlaväckelsen, Profetrörelsen, Nicky Gumbel som gjort materialet som används i Alphakurserna och arbetar i Holy Church i Brompton, England. Just det sammanhang som varit ett mellanled i ”skrattväckelsen”.

Hela denna villfarelsekedja (som alltså inte så lätt kan avfärdas!!)(som leds av samma ängel som Branham) träder så fram i Floridaväckelsen via Bentley.

Det handlar även om en falsk ”evangelisation” av Israel och det Judiska folket i en falsk ”Messias – väckelse”, där man ska finna tillbaka till ”det Hebreiska arvet” och förbereda Kristi tillkommelse genom att följa Tohran, de Judiska sederna, riterna och högtiderna.

(Vadå Hebreiska arvet?? Hebreiska rötter?? – Vackra vilseledande ord!!) Vårt arv, våra andliga rötter, handlar om arvet och rötterna efter vår ställföreträdare Kristus, varom säges att ”vi ska ärva allt tillsammans med Honom”!!!
—-

Det falska idag på den andliga arenan, handlar kort sagt, om allt som idag förbereder människor på den andliga arenan inför framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världfrälsare och det under skenet av kristen verksamhet.

Men det handlar även om ett skeende inom politiken, strider mellan länder, hopplös miljöförstöring, ekonomisk kris, omöjlig kris i mellanöstern, ekonomisk kris ect. etc. Som bara kan lösas ”Globalt”, genom ”en ny världsordning”.

Vem kommer att ”stå på toppen” i en sådan universiell ”världsfrälsning”?

Ja, knappast påven och KK ensamt! Att därmed fokusera enbart på Påvekyrkan som antikrists verksamhet, tror jag är att inskränka människors seende till ”ett tunnelseende”, så att man missar att riktigt se, vad som egentligen sker i det som synes hända!
————–

Världen står idag inför frågan eller erbjudandet om att en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare ska träda fram.

Fall inte offer för detta plagiat!! Utan håll ständigt fast vid vem Jesus ÄR: fullt ut Gud och fullt ut människa, som bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset!!

Det tror jag är en bra ”vaccination”, inför vad som ligger framför av bedrägeri och förförelse!

De som vill mena att Jesus inte är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, utan enbart en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, tror jag personligen ligger risigt till inför evigheten (märk att jag inte pekar ut ngn här personligen, för att ha en sådan vilsen tro – utan rent allmänt varnar för denna uppenbart vilsna tro!)

HaFo h HaFo Sep 1, 2011 – 8:34PM Re: Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Fick en hel del reaktioner på Aletheia blogg med anledning av mitt inlägg från igår. Jag återger en del av reaktionerna och mina svar därpå:
—-

Derek säger med adress till mig:

”Jag har svårt att tro att Gud gav sitt folk Israel en god lag men att den inte fick åtlydas. Jag har för mig att Jesus sade i Matt 5 att buden skall respekteras och åtlydas.

När du sedan pressas att tala om vilka du avser, som är talesmän för anti-krists ande, så är det ingen här. Svammel är vad det är!”

HaFo:

Att hävda att jag skulle ha sagt att Guds lag ”inte får åtlydas”, så är det vad som är svammel. Visst ska vi söka efter att efterfölja Guds lag.

Men vad jag sagt är, att det gör oss aldrig bättre inför Gud, utan att vår ställning inför Gud, grundar sig uteslutande på vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, med TILLRÄKNAD rättfärdighet från Gud för Kristi skull!

Och det är en ”rättfärdiggörelsedom” fälld av Gud, medan jag ännu är en syndare och fiende till Gud och oberoende av all min egen bättring, ånger eller medverkan.

Jag får personligen del av denna nåd och gåva från Gud, när jag i hjälplöshet i Andens ljus över Ordet ser vem Jesus ÄR och hjälplöst för min synd förtröstar till offret av Kristi persons kropp och blod på korset.
—–

En del har tydligen upprörts och även ironiserat över min mening:

”Antikrist kommer inte att framstå som ‘laglös’. Han kommer att citera skriften så det står härliga till!”

Får väl då försöka förklara lite vad jag menar:

Fiendens intention är att få regera över människan i Guds ställe och få ”framstå som världsfrälsare”, en annan, en istället för Kristus = antikrist.

Låt oss då inte bedras av att detta skulle kunna ske med ”uppenbart mot Kristus tal”! Det kan bara ske under sken av att vara ”Kristus – tal”. Alltså precis vad vi idag ser på den andliga arenan:

Antikrists andes verksamhet handlar om så mycket mer än enbart katolicismen och dess företrädares vilsna tro, lära liv och utövning.

Det handlar även om dialog mellan världsreligionerna och ett ekumensikt samarbete och tolerans över alla kyrkors, samfunds och religionsgränser, ”för att bli ett så världen kan tro” och ”tillsammans vinna världen för Kristus”.

Det handlar även om att G12 mynnar tillbaka till Branham (som Lewi Pethrus bejakade och lanserade i Sverige) och som via bl.a. Hagin, Hinn, Brown, Clark, Wimber, Toronto – blessings, Pensacola – väckelsen, The last Sons of God, Apostlaväckelsen, Profetrörelsen, Nicky Gumbel som gjort materialet som används i Alphakurserna och arbetar i Holy Church i Brompton, England. Just det sammanhang som varit ett mellanled i ”skrattväckelsen”.

Hela denna villfarelsekedja, frammejslad av antikrists andes verksamhet (som alltså inte så lätt kan avfärdas!!)(som leds av samma ängel som Branham) träder så fram i Floridaväckelsen via Bentley.

Det handlar även om en falsk ”evangelisation” av Israel och det Judiska folket i en falsk ”Messias – väckelse”, där man ska finna tillbaka till ”det Hebreiska arvet” och förbereda Kristi tillkommelse genom att följa Tohran, de Judiska sederna, riterna och högtiderna.

(Vadå Hebreiska arvet??) Vårt arv handlar om arvet efter vår ställföreträdare Kristus, varom säges att ”vi ska ärva allt tillsammans med Honom”!!!

Det är inte bara trosrörelsen som, ”i Jude och Israel – vänlighet” bringar dem ett falskt budskap om Jesus.

Det sker även via ”Messias – troende” och t.ex. via Tommy Liljas (PTL:s) verksamhet.

Visst ska vi bringa det Judiska folket ett sant evangelium, men inte de falska plagiat som idag sker via trosrörelsen och ovan nämnda företeelser.
—–

Den sanna väckelsen i Israel och när det Judiska folket kommer in i sin kallelse och uppgift, sker först när den sanne Kristus kommer tillbaka och ”de ser vem de har stungit och upphängt på trä”.

Det kommer att föregås av det falska plagiatet, som idag förbereds på snart sagt alla arenor, såväl andliga, som politiska.

Den som vill ironisera över det må ju göra det. Den som vill skriva på andliga bloggar, utan att egentligen inse vilket allvarligt skeende som vi befinner oss, må ju göra det.

Den som skriver på andliga bloggar som ett slags tidsfördriv, utan att inse allvaret inför vad vi nu står inför må ju göra det.
—–

Det falska idag på den andliga arenan, handlar kort sagt, om allt som idag förbereder människor på den andliga arenan inför framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världfrälsare och det under skenet av kristen verksamhet.

Men det handlar även om ett skeende inom politiken, strider mellan länder, hopplös miljöförstöring, ekonomisk kris, omöjlig kris i mellanöstern, ekonomisk kris ect. etc. Som bara kan lösas ”Globalt”, genom ”en ny världsordning”.
Vem kommer att ”stå på toppen” i en sådan universiell ”världsfrälsning”?

Ja, knappast påven och KK ensamt! Att därmed fokusera enbart på Påvekyrkan som antikrists verksamhet, tror jag är att inskränka människors seende till ”ett tunnelseende”, så att man missar att riktigt se, vad som egentligen sker i det som synes hända.
—-

Sam säger:

”Torahlydnad var och är skillnaden mellan ett välsignat liv och ett förbannat liv.”

HaFo:

Att efterfölja Torahn är naturligtvis välsignat. Men att eftersträva det, kan även bli till en förbannelse, om man tror sig därmed bli bättre inför och bättre accepterad av Gud!

Inför Gud gäller bara en endas rättfärdighet. Kristi rättfärdighet!!
——-

Derek säger med anledning av ”Anpassa er inte” när denne säger:

”Däremot har Gud sagt att vi inte klarar att hålla lagen”.

Derek:

” Jag har inte sett någon text som säger det. Var hittar du den?”

HaFo:

I Joh. Första brev:

”Om någon menar sig vara utan synd, så bedrar han sig själv”
———–

Jag HaFo upprepar:

Vi kan aldrig nå ngn bättre ställning inför Gud, än när vår ställföreträdare utropar på korset, att det är fullbordat och Gud visar genom att förlåten brister mitt itu, så är nu vägen in till Hans gemenskap öppen i och genom offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Detta efter att människans synd och orättfärdighet tillräknats Kristus och där i Hans person av Gud och människa förenade, detroniserats i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Så att Han kunde bära fram det försonande offret av Kristi (Gud och människa förenade – ”Guds fulhet – all fullhet – lekamligen” RENA kropp och blod på korset.

Detta därför att ”Gud var i Kristus och försonade världen (människan) med sig själv. Han TILLRÄKNAR inte människorna deras synder”, utan av nåd för Kristi skull TILLRÄKNAR Han henne Kristi syndfria rättfärdighet. ( Rom. Kap 5.)

Och det utan all hennes egen medverkan, kämpande efter rättfärdighet eller att följa lagen. Nåd är nåd, efterskänkt skuld för Kristi skull, utan all egen förtjänst eller försök till att behaga Gud och efterfölja Hans lag.

Rättfärdig för Kristi skull är en domsakt fälld av Gud, utanför människan och utan all hennes egen medverkan.

Min räddning är att Jesus i mitt ställe uppfyllt allt som Gud kräver av mig och som i mitt ställe gett det försonande offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Därtill får jag sätta min hjälplösa förtröstan till den Han ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset för min synd.

All min egen rättfärdighet är fortfarande som ”en fläckad klädnad”, hur mycket som jag än försöker behaga Gud genom att efterfölja Hans rättfärdiga lag – det gör mig inget bättre inför Gud.

Min rättfärdighet från Gud är en ”tillräknad rättfärdighet från Gud” för Kristi min ställföreträdares syndfria rättfärdighets skull.
—-

Lagens förbannelse är att vi aldrig kan bli rättfärdiga inför Gud genom att försöka följa den. Lagens uppgift enligt Skriften är, att ”stoppa till var mun och stå med skuld inför Gud” (Romarbrevet), så att man kan bli varse behovet av att se vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset för sin synd.

Lagens välsignelse är att Kristus i vårt ställe uppfyllt den, så att vi ”i Honom” (vid sann tro på den Han ÄR och betydelsen av offret på korset), får syndernas förlåtelse, tillräknas Hans rättfärdighet och ”då ni nu har kommit till tro, så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande” (Efesierbrevet).
——-

Rickard har ett dubbelt budskap:

Börjar så riktigt med:

1Jh 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; 1Jh 4:3 men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. Det är vad som står skrivet.

Men fortsätter så vilseledande, utan att lägga samman allt Guds Ord (”summan av ditt ord är sanning):

Och det som betonas är att Jesus (egentligen Yeshua) är Kristus (egentligen Messias). Absolut ingenstans så kan vi finna att Messias betyder ‘Gud’. Det betyder inte heller ‘Fadern’. Och det betyder inte ‘gudomlig’. Det betyder SMORD… På alla ställen där det står om Gud, så står det antingen ”Gud, Fadern” eller bara ”Gud”. Det står ALDRIG ”Gud, Sonen”.

HaFo:

Jag upprepar frågan:

Vem är för Dig ”Kristus kommen i köttet”? Enbart en människa? En människa är enbart kommen i köttet. Men här är det ngn mer än enbart en människa som säges vara kommen i köttet.

Det är ”Kristus kommen i köttet”. Alltså ngn som är ngt mer än människa , Kristus, som är kommen i köttet. Vem är då ”Kristus kommen i köttet”?

Läs då Johannes första kap. om Ordet som var hos Gud och var Gud och vart människa.

Koppla det så samman med Ordet om att Jesus är all fullhet lekamligen, eller som det står i en annan översättning, är ”Guds fullhet lekamligen”.

Lägg det så samman med Jesu egen bekännelse av att Han ÄR = är YHWH.

Vem annan är då Jesus, än Gud själv kommen i kroppslig gestalt/Gud och människa förenade, fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt!!??

Yeshua YHWH är en person Gud själv, som är förenad med en människa (inkarnationens under) till fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Det är vad sann kristen tro handlar om.
—-

Jag talar inte heller likt trosförkunnelsen om ”Gud Sonen”. Jag talar om Bibelns beskrivning av Guds person, som en oupplöslig enhet av Fader Son och Ande, en Gud i tre personer och tre personer i en Gud. Du finner det beskrivet av Jesus i Joh. Kap. 14 – 17
—-

Jag vidhåller, att Laglöshet som synd, som skiljer från Gud, är ytterst enligt Jesus:

”Ty de tro inte på mig”

Alltså inte tror på Skriftens ord om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt). Alltså inte enbart förtröstar till offret av Kristi persons kropp och blod på korset för sin räddning, utan menar att man kan ”bli mer kristen, ernå en bättre ställning inför Gud eller påskynda Kristi tillkommelse”, genom att följa Torahn.

Man har då hamnat under lagen som frälsningsväg. Medan Paulus säger att Jesus är slutet på lagen som frälsningsväg. Man kan då likt adventisterna tala om nåd, men likväl i slutändan har ett tillägg, som gör budskapet till en tro på ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande.
——–

Världen står idag inför frågan eller erbjudandet om att en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare ska träda fram.

Fall inte offer för detta plagiat!! Utan håll ständigt fast vid vem Jesus ÄR:

fullt ut Gud och fullt ut människa, som bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset!!

De som vill mena att Jesus inte är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, utan enbart en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, tror jag personligen ligger risigt till inför evigheten (märk att jag inte pekar ut ngn här personligen, för att ha en sådan vilsen tro – utan rent allmänt varnar för denna uppenbart vilsna tro!)

Finns ngn här som vill hänge sig åt en sådan tro, så är ju denne fri att göra det, men denne kan då aldrig i evighetens värld säga, att ingen pekat på att en sådan tro leder vilse.

HaFo h HaFo Sep 3, 2011 – 1:58AM Re: Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Har fått en del reaktioner på Aletheia blogg på grund av mina inlägg där som hör hemma under detta ämne. Jag återger delar av dessa reaktioner och mina svar och reaktioner tillbaka:
——-

Sam säger:

Ställ dig dessutom denna fråga angående din Gud. Om Gud är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, en som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, hur kan man då tolka att Han gav instruktioner om att leva som är omöjliga att följa?

HaFo:

Därför att Gud i Skriften i Rom. Kap. 5 själv anger lagens funktion:

”för att var mun ska bli tillstoppad och stå med skuld inför Gud”, alltså bli varse sin synd och därmed inse behovet av att se vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset för sin synd.

Det är beklämmande att se, att det tydligen finns människor som så saknar självkännedom i Andens ljus, så att de menar sig faktiskt i sig själv, vara kapabla att efterleva Guds lag och vilja.

Hade detta varit möjligt, så hade Jesus inte behövt komma, för att i sin person, som människans ställföreträdare, Kristi person, av fullt ut Gud och fullt ut människa förenade/försonade, i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Då hade inte Jesus behövt bära fram det RENA offret av en med Gud förenad människas, Kristi persons kropp och blod på korset. Då hade människan själv kunnat fixa det hela genom att efterleva Guds lag och vilja.

Därom säger Gud i Skriften i 1 Joh, brev:

”Om någon menar sig vara utan synd, så bedrar han sig själv” .

Detta är inget annat än samma villfarelse som när trosförkunnelsen talar om syndfrihet och verkligen rättfärdig i ”syndfrihetsläran”.
——-

När Gud förlåter synder och ”ser henne som rättfärdig”, så grundar det sig aldrig på någon hennes egen förtjänst, eller i vilken mån hon efterföljer Guds lag och vilja, utan grundar sig enbart på en dom från Gud fälld utanför människans egen inverkan, tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi, hennes ställföreträdares skull = rättfärdiggörelsedomen från Gud (Rom. Kap. 5 och 2 Kor. 5 17 – 21)

Sam säger vidare:

”Jag förstår att HaFo menar att man kan leva hur som helst så länge man gör anspråk på Kristi rättfärdighet, eller hur?”

HaFo:

Helt respektlöst och lögnaktigt lägger Du Ord i min mun, som jag aldrig förmedlat eller står för. Och det gör Du samtidigt som Du tillkännager att Du inte läst vad jag skrivit.

Är det så man fungerar, när man menar sig bli rättfärdig inför Gud genom att efterfölja lagen?

Skrämmande, men ngt som väl borde vara uppenbart för var läsare vad Du egentligen förmedlar.

Enligt min mening så handlar Du även lika respektlöst gentemot Deborah, i Dina kommentarer till henne, trots Din ”syndfrihet och rättfärdighet” genom att efterleva Guds lag och vilja.

Mycket märkligt, men även avslöjande torde det vara, inför de som här tar del av vad som skrivs – eller!?
———

Tordan säger:

”Gud’ kan vara en titel (Mäktig, Mäktigast, Domaren osv.), och det kan peka på en personlig identitet; Skaparen, någon jag kan/får tala med.”

HaFo:

Varför inte istället se på vad Skriften säger om vem Jesus är, ”All fullhet (ingen annan äger all fullhet än Gud själv!) lekamligen” – eller som det står i en annan översättning att Han är, ”Guds fullhet lekamligen”.

Kan detta sägas om en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, som nyjudianismen hävdar? Knappast!

Varför inte se Bibelns enkla budskap om, att Jesus är Guds fullhet (Gud själv) kommen i mänsklig kroppslig gestalt (”Kristus kommen i köttet” – en människa behöver inte påtalas var kommen i köttet.

Alltså här åsyftas ngn annan än en människa, som är kommen i köttet – nämligen ”Guds fullhet”).

Då inser man även betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset för sin synd och hamnar inte i ett sekteristiskt högmod, om att man själv kan efterleva Guds lag och vilja och därmed bli bedragen, till att man själv kan bli värdig gemenskapen med Gud.

Och tydligen t.o.m. mena sig vara förmer, eftersom man menar sig uppfylla lagen. Man kan inte tro att denna fariseism idag skulle kunna bli gällande igen. Men tydligen är det så i spåren efter ”nyjudianismen”.

Jag menar helt visst att vi ska eftersträva lydnad för Guds lag. Men jag menar att vi därmed aldrig kan skaffa oss några meriter inför och bli mer accepterade av Gud.

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den sant troende på Kristus.

Obs!

Finessen är då, att den som äger en sann tro på Kristus ”har som gåva undfått den utlovade Helige Ande” och därmed ”fått lagen skrivet i sitt hjärta”, så att synden blir ngt som är obehagligt i den människans sinne, så att hon söker efter att vara Gud till behag.

Men inte för att bli mer behagad av Honom, utan därför att det börjar behaga oss, att leva i Guds vilja och lag, när vi erfar att Kristus är ”slutet på lagen som frälsningsväg” och vi erbjuds att leva i ”en livets Andes lag”, som gjort oss fria ifrån ”syndens och dödens lag” (Läs Rom. Kap. 1 – 8)

HaFo h HaFo Sep 4, 2011 – 12:45AM Re: Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Återger fortsättning på Aletheia blogg med anledning av vad jag tidigare skrivit där och återgett under tidigare återgivit under detta ämne:

——

Sam säger med adress till mig:’

”Vilken vers och vilken översättning av Rom 5 är det du avser? Kan inte hitta ditt citat i mina Skrifter.”

HaFo:

Ber om ursäkt. Vad jag åsyftade var Rom. 3: 19 – 29:

”nu veta vi att allt som lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun ska ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud.Ty av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.Men nu har utan lag, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit uppenbarad… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus FÖR ALLA DEM SOM TRO.

Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i avsaknad av härlihgheten från Gud;

Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan ( utan egen medverkan), av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus ( = Att Gud själv som ”Guds fullhet lekamligen”, bär fram det RENA offret av RISTI PERSONS kropp och blod på korset),

Honom som Gud ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i Hans blod. Så ville nu Gud – då han i sin skonsamhet, hade haft fördrag med de synder, som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnnas rättfärdig OCH GÖRA DEN RÄTTFÄRDIG SOM LÅTER DET BERO PÅ TRO PÅ JESUS.

Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? MÅNNE GENOM EN GÄRNINGARNAS LAG? NEJ GENOM EN TRONS LAG:

VI HÅLLA NÄMLIGEN FÖRE ATT MÄNNISKAN BLIR RÄTTFÄRDIG GENOM TRO UTAN LAGGÄRNINGAR”!!!
—–

Sam säger:

Johannes säger ju :”Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen”

HaFo:

Så helt riktigt, men vidga Dina vyer inför vem Jesus ÄR och vilken betydelse som offret av kristi persons kropp och blod på korset innebär:

Därefter kan Jesus säga om vad som är synd, ”ty de tro inte på mig”.

Detta därför att Jesus i sin person av Gud och människa förenade tagit, som människans ställföreträdare, all mänsklighetens synd på sig och låtit den detroniseras i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

Och som därigenom burit fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!
——

Jag upprepar (Även om Sam har sin begränsade förmåga att orka ta del av några A 4 sidor):

När Gud förlåter synder och ”ser henne som rättfärdig”, så grundar det sig aldrig på någon hennes egen förtjänst eller omvändelse, eller i vilken mån hon efterföljer Guds lag och vilja, utan grundar sig enbart på en dom från Gud fälld utanför människans egen inverkan, tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi, hennes ställföreträdares skull = rättfärdiggörelsedomen från Gud (Rom. Kap. 5 och 2 Kor. 5 17 – 21)
—–

Varför inte se på vad Skriften säger om vem Jesus är, ”All fullhet (ingen annan äger all fullhet än Gud själv!) lekamligen” – eller som det står i en annan översättning att Han är, ”Guds fullhet lekamligen”.

Kan detta sägas om en människa med ett speciellt uppdrag från Gud, som nyjudianismen hävdar? Knappast!

Varför inte se Bibelns enkla budskap om, att Jesus är Guds fullhet (Gud själv) kommen i mänsklig kroppslig gestalt (”Kristus kommen i köttet” – en människa behöver inte påtalas var kommen i köttet.

Alltså här åsyftas ngn annan än en människa, som är kommen i köttet – nämligen ”Guds fullhet”).

Då inser man även betydelsen av offret av Kristi persons RENA kropp och blod på korset för sin synd och hamnar inte i ett sekteristiskt högmod, om att man själv kan efterleva Guds lag och vilja och därmed bli bedragen, till att man själv kan bli värdig gemenskapen med Gud.

Och tydligen t.o.m. mena sig vara förmer, eftersom man menar sig uppfylla lagen. Man kan inte tro att denna fariseism idag skulle kunna bli gällande igen. Men tydligen är det så i spåren efter ”nyjudianismen”.

Jag menar helt visst att vi ska eftersträva lydnad för Guds lag. Men jag menar att vi därmed aldrig kan skaffa oss några meriter inför och bli mer accepterade av Gud.

Inför Gud gäller enbart Kristi rättfärdighet, som en fri gåva av nåd – förlåtelse och efterskänkt skuld – tillräknad den sant troende på Kristus.

Obs!

Finessen är då, att den som äger en sann tro på Kristus ”har som gåva undfått den utlovade Helige Ande” och därmed ”fått lagen skrivet i sitt hjärta”, så att synden blir ngt som är obehagligt i den människans sinne, så att hon söker efter att vara Gud till behag.

Men inte för att bli mer behagad av Honom, utan därför att det börjar behaga oss, att leva i Guds vilja och lag, när vi erfar att Kristus är ”slutet på lagen som frälsningsväg” och vi erbjuds att leva i ”en livets Andes lag”, som gjort oss fria ifrån ”syndens och dödens lag” (Läs Rom. Kap. 1 – åtta)

HaFo h HaFo Oct 10, 2011 – 11:15PM Re: Begränsa inte antikrists andes bedrägliga verksamhet

Jag hade tänkt försöka ta en time out från allt skrivande. Men så såg jag på Kjells blogg under ämnet Inter-faith prayer, Antonias viktiga och riktiga inlägg där, som grep tag i mig på ett sånt sätt, som gör att jag ändå delger en del tankar om det skulle kunna fylla en funktion.

Jag håller med Antonia i vad hon där skriver om att ”den falska ekumeniken, sekulariseringsprocessen att inlemma vetenskapen och den religiösa politiken i denna enhetssträvan, är ett förberedande för att kunna ta emot Antikrist som världshärskare, och försöka skapa en falsk fred och ‘världsordning’, att avfallet (med alla sina villoläror) var det som (delvis) förberedde marken för denna (religions) synkretism, ett jättelikt smörgåsbord, där var och en plockar ur sin religion/filosofi, efter eget tycke och smak.

Håller också med Antonia när hon så riktigt säger:

Men tack och lov, snart kommer den sanne Fridsfursten, Han allena som kan åstadkomma en sann enhet, och även återupprätta hela sin skapelse!
—-

Jag vill så försöka delge en del tankar jag har som fortsättning på allt detta riktiga som Antonia säger där.

Jag tror att det kommer att bli än mer komplicerat och att vi verkligen får se upp med att inte falla till föga för plagiatet av ”den sanne Fridsfursten”, som kommer att framträda innan, som dess kopia – en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Jag tror förutom i de sammanhang som Antonia här anger, att detta förbereds genom en falsk väckelse av Messianska Judar, via dels en avfallen kristenhet, som vill framstå som Judevänliga och evangeliserande Judarna med ett falskt evangelium.

Tillika med de, som så riktigt menar sig ta avstånd från katolicismen, trosförkunnelsen och karismatikerna, men som likväl sällar sig till samma andas barn, med förnekelse av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset:

Nyjudianisterna.

I katolicismen sker det via Mariadogmerna, där hon blir den egentligen frälsaren i sin syndfrihet. I trosförkunnelsen genom att tillvita Jesus en åtskillnad från Gud, så att han inte längre är Gud på korset.

Samma lära som i nyjudianismen, där Jesus inte ”är Guds fullhet lekamligen”, utan är en människa ”smord av Gud”, med ett speciellt uppdrag.

Alla dessa är egentligen samma andas barn, som förnekar vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

Kan det då bli mer förvirrande, än när avfallets andas barn, förberedande och ledda av antikrists ande ”står i luven mot varandra” och var för sig menar sig vara de som rätt förbereder ankomsten av ”den sanne Fridsfursten”.

Nyjudianisterna menar sig vara lite före, när det gäller att förbereda Kristi ankomst, genom att ”finna sina Hebreiska rötter”, fira de Judiska högtiderna, ritualerna och årstiderna.

Jag tror det istället kommer att bidra till att bejaka och välkomna det falska plagiatet av den sanne Kristus.
——–

Min uppmaning är som alltid:

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset!

HaFo