Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

HaFo May 31, 2011 – 9:38PM

Har nu fått mig tillsänt mycket fakta – info kring Wilkerson. Det blir då även för mig alltmer uppenbart att inte bara andras, utan även mina frågetecken på senare tid, var befogade kring vad Wilkerson egentligen förmedlade, mitt i allt som även var sant och med den hängivenhet som han verkade och som imponerade på så många och som därigenom inte blev varse ”den andra sidan”, den vilseförande sidan av Wilkerson.

Ska försöka plocka igen det mest väsentliga av allt material som nått mig och komma fram till ett inlägg, som knappast kommer att vara populärt, men som nog ändå behöver förmedlas!?

Ngt mail som når mig är ledsen över att jag ifrågasätter Wilkerson och vill inte ha kontakt med mig om jag gör det. Ngt annat mail tycker det är angeläget, att vad Wilkerson även stod för, utöver vad som han är mest känd för, också bör komma människor till kännedom. För hans verksamhet och vad han förmedlade lever ju vidare via den orgnisation och den församling, som han byggt upp. Och människor behöver bli varse, att här finns dubbla budskap, som även rymmer villfarelse I spåren efter Branham, Latter Rain movment och bl.a. Kuhlman
——–

Jag fick för länge sedan ett info, som sade att Wilkerson hade kopplingar till Latter Rain och Branhams lära om en stor väckelse i ändtiden (Den enda grund och som som med sina dottersvulster efter Branham , med starkt intryck på Pingst och Trosrörelsen och idag fram till Bentley och Profetrörelsen/ Kingdom now, som talar om en stor väckelse i äntiden, går tillbaka till Branham!!

Ändå envisas människor med att påstå, att deras “latter rain” och “sista tidens väckelse”, är ngt annat än vad Branham stod för och lanserade.)

Men jag kan inte finna att en sådan lära sån lära är grundad på Bibeln. Utan Bibeln talar om den falska väckelse, avfallet, som ska möjliggöra, den falske världsfrälsarens inträde på arenan.

Väckelse idag är att undgå att bli indragen i dessa förförelser som förbereder det skeendet, på snart sagt i från alla företeelser idag på den andliga arenan under kristen täckmantel.

När jag fick denna info om Wilkerson, så ansåg jag, att Wilkerson får man ändå inte ifrågasätta. Jag blev riktigt irriterad och bara kastade ut från datorn denna info. Jag önskade så, att denna info kan nå mig igen, nu när jag själv börjat erfara att det faktiskt inte stod rätt till med i alla stycken vad Wilkerson förmedlade.

Och som ett mail I datorn, nådde mig den informationen igen:
————-

Inlägg 1 kring vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts950109.html

Se här hur Wilkerson företräder the Latter Rain movment och därmed är ett eko av Branham! Det latter rain som här omtalas, är inget annat Latter Rain, än det som branham förespråkade.

Detta oavsett hur mycket Wilkerson än så säger sig ta avstånd från Branhams “dottersvulster” I spåren efter Trosförkunnelsen, Howard Brown etc. Det bara bidrar till en ännu store förvirring på den andliga arenan, när Wilkerson agerar så!!

Eftersom Wilkerson samtidigt, uppenbarligen, egentligen bejakar Latter Rain movment, I spåren efter Branham (även om han kanske tog avstånd från Branham? Men ändå bejakade hans lära)!! Vad hjälper det då med allehanda goda företeelser och organisationer, som “bryr sig om och räddar utsatta människor” och med en “radikal omvändelseförkunnelse”, när man samtidigt uppenbarligen har “en vid sidan om,/utöver förkunnelse”, som leder människor vilse!!
…………

Alla önskar vi sann väckelse från Gud. Men här verkar det nog mera, som att detta var ett av Wilkersons profetiska uttalanden än bara att han trodde eller önskade detta:

Google översatt David Wilkerson

Guds sista dagen kyrka … kommer bli ännu större än att [det första århundradet kyrka,] … mäktigare,
starkare, och ännu större uppenbarelse av Jesus. En större smörjelse från Anden än någonsin,
STÖRRE ÄN ÄVEN PINGST …. Som jag ser det, har evangeliet om Jesus Kristus inte varit
helt predikade i denna generation! ”

(Guds vision för den sista dagen kyrkan 5-23-94)

Här menar sig alltså Wilkerson återge en vision från Gud (profetia och ingen ”önskan”), som är helt på tvärs med Guds Ord!

Är det ngt som man bara ska ursäkta och släta över!??

Jag tror inte att man alltför lättvindigt ska släta över detta.

David menade tydligen att detta var Guds egen vision för den yttersta tidens kyrka. Men det står emot Skriftens Ord, som tvärtemot talar om ett avfall som ska möjliggöra en falsk världsfrälsares, en falsk Messias inträde på den andliga och politiska arenan.

Väckelse idag är att undgå och hjälpa människor att undgå, att dras med i den förförelse som nu drar fram på alla områden i andliga sammanhang, till att förbereda människors sinnen och hjärtan för avfallet och ett bejakande av den falske världsfrälsaren.

Väckelse idag är att, mitt i alla villfarelsens vindar, hålla orubbligt fast vid vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt och betydelsen av offret av Kristi persons – Gud och människa försonade/förenade (segern över den andliga döden/åtskillnaden från Gud) kropp och blod PÅ KORSET.

Som därmed ledde till segern över den kroppsliga döden, som Jesus dog, i kroppens uppståndelse, eftersom Han hela tiden är fullt ut Gud och fullt ut människa, försonade/förenade, ”Guds fullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet”.
————

Det är faktiskt inget gott utsäde detta! Att förvänta sig och predika om en mäktig väckelse i ändtiden är att göra både sig själv och andra sårbara och öppna för både förvillelse och avfall, som man kallar väckelse!

När tro eller önskan om väckelse, grundar sig på Branhams vilseledande läror, tro, liv och utövning, som tydligen Wilkerson gjorde, så börjar det faktiskt handla om heresi med en falsk ande i aktion!! Där man i slutändan hamnar i dagens förförelse från Bentley, profetrörelsen och dess efterföljare. Detta än hur mycket som man menar sig ta avstånd från trosrörelsen etc.

Då hjälper det föga med ord om att Jesus är Gud, om man samtidigt urvattnar de orden med att bejaka en ”annan ande”, som talar om väckelse, men som egentligen handlar om det avfall som ska möjliggöra en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias , en falsk världsfrälsares inträde på arenan!!

Om man då faktiskt menar att detta tal är från Gud om en väckelse i ändtiden, så är det ju faktisk så, att man då inte talar”Guds Ord”!!
——-

Fick ett mail kring Wilkersons koppling till Latter Rain. Återger delar av det, eftersom det enligt mig, utgör viktig info kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade och som kanske några som i det nämaste dyrkat honom, kanske inte var medvetna om !?.
——-

Från mailet:

Från The Latter Rain

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts950109.html

By David Wilkerson January 9, 1995

The Latter Rain

Citat av David Wilkerson från

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts950109.html

In the early part of this century, a Pentecostal movement began in Canada called the ”Latter Rain Movement.” It lasted perhaps forty or fifty years. Today, only a few ”Latter Rain” churches remain.

Yet those who were involved in that movement were convinced they were experiencing the Spirit’s great, final outpouring. Many said, ”This is it – we’re seeing Zechariah 12:10 come to pass!” But the movement dissipated.

And other such movements have come and gone also. Why? It is because they were not focused on the harvest!

Slut citat

Wilkersons kritik mot tex Latter Rain från Kanada är att den inte var fokuserad på skörden ! Det är väl minst sagt en väldigt snäll och underlig kritik !

David W borde ju egentligen om han varit klarsynt och kraftfullt varnat för att felet med detta Latter Rain var/är att drevs/drivs av demoniska krafter !
———-

Citat av Lennart Jareteg från

http://bibelfokus.se/sv/question/110306

Mellan 1947 och 1957 – under den så kallade ”Healing Revival” som leddes av Oral Roberts, TL Osborn, A.A. Allen, Jack Coe, och Orval Jaggers – översköljdes Amerika av stora tältkampanjer.

Branham var den centrala gestalten under denna tid, men han blev också en katalysator för den moderna pingströrelsen som vi kallar Latter Rain. Den rörelsen verkade först i Kanada och fick sin välsignelse av Branham – som faktiskt lade händerna på den kanadensiska grundaren.

Slut citat
———

Från The Latter Rain

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts950109.html

By David Wilkerson January 9, 1995

I see in Zechariah’s prophesy a new vision of the Cross of Jesus:

”…and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him…” (Zechariah 12:10).

Right now, the Holy Spirit is doing just that in Israel. Multitudes of Jews gather at the Wailing Wall, weeping for their Messiah to come. But one day soon God will remove the veil – and they will know Jesus for who He is, and weep over having pierced Him! They will long for Him, mourning over their blindness and rejection of His Cross.

Slut citat
——–

Forts från mailet med anledning av Wilkersons bejakande av ”Latter Rain”.

Här har vi nu den teologiska ”skumögdheten” i ”ett nötskal”. David Wilkerson menade alltså redan 1995 att den Helige Ande i Israel åstadkom det som beskrivs i Sakarja 12:10 , inte undra på att Wilkerson väntade på ”Latter Rain” på fel tidpunkt !

Wilkerson fattade inte och begrep inte att det som beskrivs i Upp 1:7 måste ske innan det som beskrivs i Sakarja 12:10 sker ! Och desutom , dessa händelser är sammankopplade.

Alltså när den sanne, rätte Jesus kommer på skyarna så blir det en sann slutväckelse bland kvarlevan i Israel. Det är min tolkning

7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

8. Jag är A och O[1], säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Misstänker att Wilkerson satte de kommande händelserna i Sakarja12:10 före den kommande händelse som omtalas Upp 1:7

Man ska ha i åtanke att Satan alltid vill sabotera Guds verk genom att förvränga innehållet i Bibeln, skapa lärosatser som inte stämmer, imitera och föregripa det som komma skall.

Så vi ska se upp med att inte bli vilseförda pga Satans bländverk och imitationer när det gäller ändtidshändelserna som tex framträdandet av en falsk världsfrälsare och en stor falsk väckelse bland det Judiska folket.

Det är inte en sista sann stor väckelse bland Judarna som är orsaken till den sanne Jesus återkomst, utan det är den sanne Jesus återkomst, som är orsaken till en sista sann stor väckelse bland Judarna.

Vi kan ju kalla denna väckelse för ”Latter Rain” eftersom det är ett så ”populärt” uttryck så borde man försöka få in det på rätt plats och på rätt tid i eskatologin

Upp 1

7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

8. Jag är A och O[1], säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Upp 1:7 handlar om Jesus Kristus. Dessutom ser vi i vers 8 att Jesus är både Herre och Gud vilket är viktigt att konstatera eftersom det finns vissa som till sitt eget fördärv betvivlar detta faktum.

Alla släkter skall jämra sig vid hans åsyn , vilket ju måste innebära inklusive deras släkte som hava stungit honom , det vill säga Judarna. Alla släkter skall jämra sig står det , det står faktiskt inte att Judarna skulle vara exkluderade från detta jämrande vid åsynen av den som de hava stungit.

Däremot så är det så att Judarnas dödsklagan hör samman med att deras ögon blivit öppnade så att de ser vem som kommit på skyarna , dvs Jesus , de ser vem som de stungit , dvs de har omvänt sig och är fyllda av nådens och bönens ande , detta är väckelse och ”Latter Rain”.

Sakarja 12:10 beskriver också klagan och jämmer precis som i Upp 1:7, vi kan nog lugnt dra slutsatsen att Upp 1:7 och Sakarja 12:10 hör ihop på något vis, och att den gemensamma nämnaren här inte är något mindre än att det handlar om Jesu återkomst på skyarna !

”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen”

Sakarja 12

10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.
Jer. 6,26. Hes. 39,29. Joel 2,28. Am. 8,10. Joh. 19,37. Upp. 1,7.

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande”. Här ser vi nu det sanna ”Latter Rain” eller vad man nu vill kalla det. Jag tror att det sanna ”Latter Rain” är sammankopplat med den sanne Jesus återkomst och att detta ”Latter Rain” gäller den luttrade kvarlevan av det Judiska folket , kvarlevan , ett helt folk ska födas till liv ur betryck och luttring.

Enligt Jesaja 66 så kommer detta at ske väldigt snabbt:

”Kan då ett land komma till liv på en enda dag, eller kan ett folk födas i ett ögonblick, eftersom Sion födde fram sina barn, just då våndan begynte?

Hör, huru det larmar i staden, hör dånet i templet! Hör dånet, när HERREN vedergäller sina fiender, vad de hava gjort! Innan Sion har känt någon födslovånda, föder hon barnet; innan kval har kommit över henne, bliver hon förlöst med ett gossebarn.

Vem har hört något sådant, vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till liv på en enda dag, eller kan ett folk födas i ett ögonblick, eftersom Sion födde fram sina barn, just då våndan begynte? Ja, ty skulle jag väl låta fostret bliva fullgånget, men icke giva kraft att föda fram det? säger HERREN. Eller skulle jag giva kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.

Jag upprepar igen:

Det är inte en sista sann väckelse bland Judarna som är orsaken till den sanne Jesus återkomst, utan det är den sanna Jesu återkomst, som är orsaken till en sista sann väckelse bland Judarna.

Vi får inte ändra på ordningen genom att byta plats på orsak och verkan och åstadkomma en lära som vänder på ordningen för då hamnar vi in i allt sorts underliga spekulationer.

Slut från detta mail som nått mig
———–

Forts från mail som nått mig kring vad Wilkerson egentligen förmedlade h HaFo May 31, 2011 – 9:54PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 2 med Mera om Wilkerson från mail som nått mig.

citat från http://timrapingst.se/?p=2737

Bl.a. 4 av hans profetior som inte har slagit in:

1) Slutet för evangeliska TV-program år 1999

2) Tusentals bränder i New York på grund av rasupplopp år 1993

3) Finanskrasch år 2000 (börsen steg till rekordnivåer)

4) År 2009 sa han att det snart skulle inträffa ”en omfattande katastrof över hela USA” och han rekommenderade alla att bunkra livsmedel för 30 dagar.

Slut citat

HaFo:

Vi vet alla med facit i hand att här profeterade Wilkerson falskt!

Jag vill mena att om ngn, ändå så pass frekvent återkommande och med felaktig profetia av så allvarlig art, som Wilkerson här framfört, där människor helt i onödan uppmanas att ”bunkra livsmedel för 30 dagar”, inför en katastrof som bara förekom i hans egen fantasi, så ska det inte bara ursäktas och slätas över, utan konstateras, att uppenbarligen här är det en falsk profet som uttalat sig!
————

Jag citerar en del information från en mailskribent, som delgett fakta kring kopplingar mellan Wilkerson, Latter Rain, Branham och Warnock, som tydligen var av samma ”andas barn” som Branham.

Citat från

http://www.cephas-library.com/evanelists_a_wilkerson_conversation.html

Comments About David Wilkerson’s Ministry

David Wilkerson had George Warnock speak at some conferences back in l986. Bob Phillips was
with Wilkerson’s ministry at that time. After I learned about Manifest Sons and Latter Rain doctrine
I looked to see if Dave Wilkerson ever renounced Mr. Warnock. To my knowledge he has not.

His sermons are Latter Rain and Dominionist to the core. Don’t know for how long, but his sermons (read them carefully) teach concepts synonymous with MSOG (under other names) and Latter Rain. Replacement Theology.

Slut citat
———–

Citat från

http://www.bible.ca/tongues-neo-montanism.htm

George Hawtin, Percy Hunt and George Warnock took Branham’s teachings on Apostolic Restoration of the Church and disseminated these teachings to 1,000’s through their Bible School called Sharon in Canada.

Slut citat
—————-

Mailskribenten kommenterar:

Här hittar man alltså en mycket möjlig koppling mellan David Wilkerson och en påverkan från
William Branhams teologi , personen som möjligen länkar ihop Wilkerson med Branhams läror är alltså en person vid namn George Warnock. Warnock spred Branhams läror. Om Warnock :

”His sermons are Latter Rain and Dominionist to the core”

Tänk om det var så illa att Wilkerson aldrig fick syn på det sjuka som Warnock/Bramham stod för ?

Denne Warnock gjorde nog mycket illa åt många Kristna genom sin verksamhet med att sprida Branhams villoläror.

Citat :

”George Hawtin, Percy Hunt and George Warnock took Branham’s teachings on Apostolic Restoration of the Church and disseminated these teachings to 1,000’s through their Bible School called Sharon in Canada”

Slut citat
————–

Vidare utdrag från vad mailskribenten skriver

George Warnock anses faktiskt vara en av fäderna till the Latter Rain/Manifest Sons of God/Kingdom Now Movements. Det var alltså denna person som Davis Wilkerson hade som talare på ”some conferences back in l986″.

Ju mer jag ”forskar” så förstår jag att jag nog inte var helt fel ute när jag har blivit så tveksam till Wilkerson.

http://www.deceptioninthechurch.com/modern.htm

Citat

THE LINEAGE OF CURRENT HERETICAL TEACHINGS & DOCTRINES OF DEMONS

E.W. Kenyon 1886-1948 Father of the Word of Faith Movement , Franklin Hall, William Branham, George Warnock Fathers of the Latter Rain/Manifest Sons of God/Kingdom Now Movements

Slut citat
————–

Mera Warnock (Som Wilkerson bejakat som talare i sin verksamhet! Och än mer kallat Warnock för en sann Guds profet !!!)

Citat

”For what it’s worth, I talked to David Wilkerson in July of ’02; when I mentioned that I was also in contact with Warnock, he said, ”That man is a true prophet of God”

Slut citat)

Warnocks bok från 1951 The Feast of Tabernacles räknas som en huvudkällorna till undervisningen om ”Latter Rain and the Manifest Sons of God”

http://www.gentlewisdom.org.uk/3175/george-warnock-latter-rain-pioneer/

Ngt som Wilkerson tydligen bejakar och inte alls tar avstånd ifrån förförelsen i denna förkunnelse!!

Vidare från mailskribenten:

http://www.ukapologetics.net/10/1NAR.htm

Citat

Warnock also claimed, like Jane Leade, that Jesus would remain in heaven until after the
church achieved elite status never before seen in church history, including that of the Biblical days:

O the immensity of these words! And what is more, Christ is going to remain right where He is at God’s right hand until there shall arise a group of overcomers who shall conquer over all God’s enemies. . . . And yet the majority of Christians are looking for a rapture any moment, when Christ is
supposed to catch away a miserable, defeated, disease-ridden Church.

Slut citat

Jämför med Wilkersons

”God’s last-day church …will be even greater than that [the first-century church,] … mightier, stronger, and even GREATER revelation of Jesus. A greater unction from the Spirit than ever,
GREATER EVEN THAN PENTECOST….As I see it, the gospel of Jesus Christ has not been fully preached in this generation!”

Slut citat

Mailskribenten undrar så riktigt och viktigt vidare:

Ångrade någonsin Wilkerson detta vilsna yttrande, som är Bibelstridigt eller inte ?

Är inte Wilkersons ”vision” ”lite” av ett slags eko av George Warnocks Kingdom Dominion ?

Mailskribenten fortsätter:

Här har jag också hittat en sida där man ska kunna lyssna på Wilkerson när han bland annat läser från ett brev som han fått från Warnock

http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=362&forum=34&4

Citat

”From the ”Call to Repentance” conference in Tifton, Ga. in 1986, this message shows what an honor it is to be invited to the Table of the Lord (prayer). It shows that failing to appear at God’s table is an insult to God and brings weakness to us. (Also of interest is Wilkerson’s mention of George H. Warnock, who is also listed on this site, and his reading of a letter he had received from Warnock.)

Slut citat
————–

Mailskribenten fortsätter med sin värdefulla faktainformation kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade och vilka som egentligen hade influerat honom:

Jag hittade info om att Wilkerson ”is the sponsor and founder of Mt. Zion International School of Ministry

http://www.mzisom.org/

Mailskribenten fortsätter:

Jag har alltså ”råkat snubbla” över som det verkar,riktigt underliga kopplingar när det gäller David W. Så långt jag sett så här flyktigt så verkar det som att David troligen råkade ut för inflytande från mysticism och ockultism.

Shocking Events At Mt. Zion School of Ministry

http://personal.picusnet.com/thorpe/Zion/Mt.Zion.htm

Klipp från

http://personal.picusnet.com/thorpe/Zion/Hungry.htm

citat

Nyligen råkade jag på en bok som min son hade fått vid deltagande gå Sions berg. Denna bok var David Wilkerson egna hungriga efter mer av Jesus. I Dave’s bok jag fann många uttalanden som tydde på hans böjelse för Hannas Quaker-liknande teologi personligt lidande som vägen till inre helighet och förening med Kristus.

Dessa idéer är också lagts fram av många katolska författare, men är definitivt inte i överensstämmande med evangeliets budskap. Varför lutar sig Dave mot lidande till helighet i ett meddelande och rättfärdighet genom korset i en annan? Vad händer?

Svaret kan vara överraskande i detta dubbla budskap av wilkerson.

Tydligen var Dave på en komplicerad teologiska resa från en inställning till en annan. I att hungra efter mer av Jesus, har Dave flyttas mot en kväkare-liknande teologi som får honom att se positivt på Hannah Hurnard undervisning för rengöring men personligt lidande. (Religionsvetarna skulle betrakta detta som at han gick mot västerländsk mystik.) Att Dave gick i den riktningen är en olycklig vändning.

Hannah Hurnard falska teologi, för rengöring men personligt lidande, banade väg för hennes sista framförelse av förförelse. Ngt som Wilkerson aldrig tagit avstånd ifrån!!

ANMÄRKNING: Jag kontaktade Dave Wilkerson två gånger och informerade honom om Hannah Hurnard och hennes avskyvärda irrläror. Jag trodde att Dave skulle vilja utforska dokumentationen som jag hade samlat. Jag trodde Dave skulle göra något för att avståndet hans skola från en sådan skam!…

Tyvärr framgår det av läsning Dave skrifter att han har lämnat sin pingströrelsen bas och har gått vidare till de döda eller modern form av Neo-reformert teologi. Tyvärr är Dave inte ensam i sin flykt.
——

Från Wikipedia, översatt

http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Hurnard

Hannah Hurnard (1905-1990) är en nittonhundratalet kristen författare , mest känd för sin allegori Hinds ”Fötterna på High Places .

Hurnard föddes 1905 i Colchester , England till Quaker föräldrar. Hon tog examen från Ridgelands Bible College i Storbritannien 1926. År 1932 blev hon en självständig missionär , flyttade till Haifa , Israel . Hennes arbete i Israel varade 50 år, även om hon senare skulle ha ett hem i England också.

Hurnard tidiga skrifter (särskilt Hinds ”Fötterna på High Places och uppföljaren Mountain of Spices)
var omringad av mainstream kristna gemenskapen, men senare i sitt liv tycks hon ha avvikit från ortodoxi.

Eagles Wings till högre platser har sagts att stödja icke-ortodoxa tro i panteism , universalism , och gnosticism . Unveiled Glory berättar om hur hon kom till tro på Universal försoning .

Slut citat

Tydligen så användes ( används ännu ? ) av Hurnards skriverier som undervisning på David Wilkersons Mt. Zion School of Ministry

Citat från

http://personal.picusnet.com/thorpe/Zion/Hungry.htm

Mailskribenten fortsätter:

Jag är numera rätt säker på att David nog bar på en hel del inspiration från Warnock/Branham.

Lägg sedan till en trolig inspiration också från Hannah Hurnard så har vi en ”mycket underlig mix”
——–

Och, sedan dessa profetior som inte alltid stämde , helt klart är:

Man ska inte tro helt förutsättningslöst på allt som Wilkerson förde fram !!!
————–

Forts från mailskribenten:

Och här är ett omdöme om Hannah som jag hittat

http://personal.picusnet.com/thorpe/Zion/InnerMan.htm

Hannah, visar sig vara en trollkvinna av första ordningen. Hannah använder Skriften med mer skicklighet än Satan i Matteus kapitel fyra. Hannah har kommit in i hjärtat hos många troende och sydde ogräs och förvirring.

Hon har också tagit bort den sanna korset och planterade en anti-cross i dess ställe. Hennes doktrin tar i praktiken bort Gud från Hans plats för makt och ger människan platsen som den främste främste!
——

Vidare från ett omdöme från nätet kring vad Hannah (som Wilkerson försvarar och står för):

Hur olyckligt är det, att så många kristna har tagit till sig Hannah’s ”helighet genom lidande” budskap och överger det unika evangelium, med komplett och gratis frälsning.

Hannah Hurnards bok The Inner Man, är säkerligen den mest perversa bok jag någonsin läst

Slut citat
———

Den inre människan av Hannah Hurnard

http://personal.picusnet.com/thorpe/Zion/InnerMan.htm

En bokrecension

Hannah Hurnard The inre mannen uppges vara Hannah slutliga arbete och publicerades efter hennes död.

Vid slutet av Hannahs liv hon hade avslöjat många ockulta idéer som hon anammat som sanningen. Inre mannen exemplifierar många av dessa oortodoxa läror.

Den inre mannen är så okonventionell att den bara distribueras av Sun Books, ett förlag som vanligt säljer New Age titlar.

(Andra titlar av Sun handlar om astrologi, klärvoajans, kristaller, hypnotism, ockult, KIROMANTI, Yoga och några frågor av en mindre kontroversiella natur.)

Det var tydligen på detta ”spår”, som Wilkerson avslutade sin läro- och profetiska gärning!? Men hans gärning får ändå inte fördenskull prövas och ifrågasättas! Varför var vad han förmedlade satt utanför all prövning?? Varför blir alla hans efterföljare rasande, när Wilkerson utifrån fakta för vad han egentligen stod för, ifrågasätts och återges med fakta, som visar att han inte alls var den renlärige och profet, som inte kunde ifrågasättas, som getts sken av!?
——

Wilkerson bejakade tydligen Hannah Hurnards bok The Inner Man. Hon lär där:

Positivt tänkande, av Christian Science typ, s.19

Extreme mental telepati, av det slag som kan altaret de fysiska elementen omkring oss, s. 24

Utökad Medvetande, s. 28 Astro Projection, s. 31 Hyper Necromancy, förmodligen godkänts av Jesus, s. 50-55

Aura behandlingen, med färg tolkningar ingår! P 61
—–

Hannahs inre uppenbarelser är inte från Skriften utan från ett ljus som genereras i människans inre
själ. Detta utgör en reträtt från sanningen i Skriften, som Hannah tydligt visat när Jesus påstås talade till henne och sa att det var OK att kommunicera med de döda!

Efter att ha övervägt Hannahs teologi Vem vill identifiera sig med någon av hennes verk? (Ngt som Wilkerson helt oförståeligt, ändå var beredd att göra)

Slut citat
—————-

Även senare i livet, tycks Hannah ha gått förbi skriften genom att acceptera reinkarnation och många andra nya idéer.

http://www.pfo.org/high-pla.htm

Citat

HURNARD’S förvirrade SLUT

Hon uttrycker uppenbart tilltro för sådana saker som aura behandlingen (sid. 148), och ur-kroppen-upplevelser (s. 180). Dessa saker tillhör spiritism och ockultism, men de återges bekymmerrslöst
sitter på hyllorna i kristna bokhandlar.

Hurnard visar, att efter att dörrarna i den evangelisk världen är stängd för henne, efter att hon började tillsammans med vad som bara kan kallas en mystisk, metafysisk fransar grupp som kallas ”Camps längst ut” (s. 136-142).

Men det går inte att komma ifrån, att så här vilset ute var Wilkerson trots denna förvillelse hos Hurnard, så att han inte bara bejakade, Latter Rain, Branham och och Warnock, utan även härovan angivna vilsenhet av Hurnard.

Forts inlägg kring vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 10:20PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 3 kring vad förmedlade egentligen Wilkerson

Fick ett mail med följande innehåll:

”Någonstans tror jag att det ska det gå att läsa om någon slags koppling mellan D.W. och K. Kuhlman.
Troligen i en biografisk bok om Kuhlman.

Tror att det handlade om något i stil med att man inte behövde bli trött i sin tjänst för Herren bara man levde i smörjelsen.

Alltså ett uttalande från K:K (jag tror direkt till Wilkersson?) som Wilkersson verkade bejaka.
Sedan dess upplevde han inte (samma?) trötthet. Så långt mitt minne.”
———-

Wilkerson renlärig, sann profet, i samarbete med Kuhlman med ockult förflutet, förmedlandes Hinduisk visdom och den som den väldokumenterade villoläraren och falske profeten Benny Hinn ”axlade manteln ifrån” och går till hennes grav för att få kraft från hennes ben (ockultism!!)

Inte kan väl Wilkerson ha med ngt sådant att göra, tänkte jag och lät frågan gå ut via mail om där fanns någon faktasubstans för en dylik osund koppling mellan Wilkerson och Kuhlman.

Jag återger vad som chockerande nådde mig via ett antal mail:
——–

”Det fanns det faktiskt, och en mycket, mycket konkret koppling, något som jag sedan kommer att visa på så småningom längre ner i mailet.

Frågan är bara hur pass mycket David W var påverkad av Kathryn Kuhlman? Rätt mycket skulle jag tro !!

När det gäller Kathryn Kuhlman så ska jag först citera dig Hafo:

Det är samma villoande med fiendens manifestationer bakom ”LO:s kavaj” i dag som tidigare.

Den anden går tillbaka (egentligen ända till fallets dag), men i närtid till Kenyon, Hagin, Branham, Kuhlman, Hinn. Brown, Toronto, Pensacola. Det är även samma ande som är verksam i det material som används i Alpha kurserna.

Och dess senaste manifestering visar sig i Florida – väckelsen där denne ande tydligen har fått helt fria tyglar och vågar visa sig alltmer av sin sanna natur.

Slut citat
———

Mailskribenten fortsätter:

Jag har till först hittat att David Wilkerson skrev en bok som hette ”Jesus Person Maturity Manual”

http://gospellife.x3mideas.com/en/ministers/59-david-wilkerson.html

Sedan så skrev tydligen Kathryn Kuhlman en bok om Wilkersons bok som hette ”David Wilkerson’s JESUS PERSON Maturity Manual

http://www.librarything.com/work/2383543

Varför skrev egentligen Kathryn Kuhlman en bok om Wilkersons bok? Hon gillade tydligen vad Wilkerson skrev!

Nu vet jag äntligen var jag ska placera David W och hans inflytande på mig. Men jag måste först ta och citera av vad jag själv skrivit:

”För länge sedan var jag väl närmast en ”beundrare” av Wilkerson. Jag har i min ägo en lovsångs cd från Time Square Church som jag har haft väldigt länge , jag kan inte känna någon större skillnad på
smaken på den andlighet som kommer fram på denna cd och den som finns i trosrörelsekretsar.

Det var när jag lyssnat på denna cd som det nog tog ”skruv” ordentligt att jag fick nog av denne Wilkerson. Efter att ha lyssnat på denna cd inställde sig frågan, vad var det egentligen för skillnad på den andlighet som innehållet på denna cd representerade och den andlighet kommer fram tex från Livets Ord och Arken osv.

Jag drabbades av ungefär samma biverkningar av cdns andlighet och den sjuka frukt jag upplevt i trosrörelsekretsar”

Slut citat
——–

Mailskribenten fortsätter:

Det är inte alls så konstigt att jag tyckte att smaken från Time Square Church lovsångs Cdn påminner om den som kommer från trosrörelseandligheten !

Detta får ju sin förklaring nu när jag fått reda på att David W faktiskt i flera år arbetade ihop med Kathryn Kuhlman

http://www.worldchallenge.org/en/view/devotions?page=17

Citat av David W

”For several years I worked with Kathryn Kuhlman. I preached my heart out at her meetings in the morning and evening, and usually by the end of the day I was wiped out.

One night Kathryn said to Gwen and me, “Let’s go out and get something to eat.” I told her, “I’m sorry—I’m too tired. I’ve got to go to the motel and get some sleep.” She looked at me quizzically and asked, “David, did you preach under the Spirit’s unction tonight?” I answered, “You know I was anointed. The altars were filled!”

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Och detta är nu inte några obestämda ”flummiga” rykten , som inte går att verifiera, och det är inte någonting som Wilkersons ”anhängare bara kan vifta bort” !

För detta kommer från World Challenge Inc och det är David W själv som skriver detta !

Hur många finns det som har vetat om detta men inte har sagt något? Det är mycket ansvarlöst av de personer som har haft kännedom om detta men inte fört det vidare!

Vet månne elvor och janne som närmast dyrkar Wilkerson, alls om detta?
————

Mailskribenten fortsätter:

Om man säger så här:

Hur pass mycket sunt andligt omdöme har egentligen en person, som under flera år arbetar tillsammans med Kathryn Kuhlman, som Wilkerson gjort?

Alltså, här skriver faktiskt David Wilkerson själv om Kathryn Kuhlman och det är så nära i tiden som den 28 september 2010

http://www.worldchallenge.org/en/view/devotions?page=17

SUFFICIENCY IN ALL THINGS by David Wilkerson | September 28, 2010

Why do so many believers experience weakness, feelings of despair and emptiness, as if they can’t go on? It is because they do not have the revelation that the Spirit gave Paul—a revelation of all the
provisions God has made possible for those who would claim them by faith!

Do you fit Paul’s description of a bountiful servant—one who has all he needs and more, at all times, in every crisis? Have you proven this by drawing on the bank of heaven?

For several years I worked with Kathryn Kuhlman. I preached my heart out at her meetings in the morning and evening, and usually by the end of the day I was wiped out. One night Kathryn said to Gwen and me, “Let’s go out and get something to eat.” I told her, “I’m sorry—I’m too tired. I’ve got to go to the motel and get some sleep.”

She looked at me quizzically and asked, “David, did you preach under the Spirit’s unction tonight?” I answered, “You know I was anointed. The altars were filled!”

Kathryn said quietly, “Then you’re missing something. If you’re ministering under the power of the Holy Ghost, you should be stronger at the end of service than when you started—because he is a quickening Spirit! You can rise above your flesh, because by the Spirit you can claim that freedom.” Since then I have proved that truth in my ministry.

“…that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work” (2 Corinthians 9:8). To abound here literally means, “ever-increasing; to have more at the end than at the eginning.” In other words, as the battle gets hotter, God’s grace increases! As weakness comes upon you, his strength comes on even greater—if you believe it.

Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter:

Kolla gärna upp denna länk

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

Nu börjar jag äntligen tro på vad som påstås på denna länk, tyckte förut när jag sett detta påstående att det var för tufft uttryckt!

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

DAVID WILKERSON Another Hindu New Age Clone of Kathryn Kuhlman

Slut citat

Citat översatt

Nu, äntligen har vi lärt oss av hans ursprung i Kathryn Kyhlman och hinduiska New Age läror
hon vidare till honom. Två andra män fick sin makt och ursprung från Kuhlman – Benny Hinn, och Dino Kartsenakis (vet inte stavningen).

Slut citat

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

Översatt

David Wilkerson En annan Hindu New Age Klon av Kathryn Kuhlman Av Chris Klippert

Vi är tacksamma att Chris Klippert för att vidarebefordra denna information. Jag har försökt att få till botten med Wilkerson’s kult under en tid utan framgång. Han har distanserat sig från Bronsville
och Toronto välsignelsen, liksom andra loonie karismatiker. Det verkade som en bra trend.

Men hans vision, som catepulted honom i rampljuset inom kristenheten, var ett vridet röra, som när korrekt, helt enkelt plagierade Bibelns profetiska saker. Enligt Dr John Mac Arthur var en luthersk präst som ger en vision i någon byggnad där Wilkerson gav sin på precis samma ögonblick.

De två visioner inte håller med, men Wilkerson segrade, och han var en hit.

Så gick mellan då och nu Wilkerson har en försiktig väg. Nu, äntligen har vi lärt oss av hans ursprung i Kathryn Kyhlman och hinduiska New Age läror hon vidareförde till Wilkerson.

Två andra män fick sin makt och ursprung från Kuhlman – Benny Hinn, och Dino Kartsenakis (vet inte stavningen).

Dino använder New Age rifs i diskanten för att starta många av hans tal, och Benny Hinn lär hinduismen i en kristen paket. Så ber vi nu er att undersöka David Wilkerson.

Han måste vara mycket farligt eftersom han har upprätthållit ett sådant civiliserat aura i Charismania. Ingenting kunde vara längre från sanningen.

Slut citat
———————

Mailskribenten fortsätter:

Det visar sig faktiskt att både Wilkerson och Levi Pethrus gillade Kuhlman. Men det är ju i och för sig ganska naturligt, alla tre var ju tydligen förförda av samma andlighet

http://ordton.com/Bocker/Livsberattelser-Biografier/Kathryn-Kuhlman-En-biografi-om-kvinnan-som-trodde-pa-under/
—-

Kathryn Kuhlman – En biografi om kvinnan som trodde på under

Helen Kooiman Hosier säger kring khulman:

Kathryn Kuhlman var en vanlig människa, med en ovanlig tro på Gud. När hon mitt i livet nådde en återvändsgränd överlät hon sig helt åt Gud. Efter det tillfället fick hon uppleva hur Gud verkade genom henne på ett mäktigt sätt.

Miljontals människor berördes av Kathryn Kuhlmans tjänst och skaror upplevde frälsning och helande i hennes möten eller framför TV-programmet ”Jag tror på under”.

Hon var en omstridd och omdebatterad kvinna – som var både älskad och hatad. I denna biografin skildras henens liv och tjänst, och läsaren får en större förståelse om vem denna mytomspunna kvinna verkligen var.

”Det är det gudomliga, övernaturliga elementet i hennes förkunnelse och hennes metod, som griper hjärtana… Hon har en andlig utrustning som hör till de märkligaste vi har sett i pingstväckelsen.” Säger Lewi Pethrus

”Jag kan med full visshet säga att hon var en sann gudsmänniska. Hon var ett klassiskt exempel till uppmuntran för alla som vill bli använda av Gud.”
Säger David Wilkerson

Slut citat
——-

HaFo kommentar:

Här visar sig alltså såväl Pethrus som Wilkerson vara ”Way out of line”. Men samtidigt lyckades bägge två med att framstå, som sanna lärare och sanna profeter, som inte kunde ifrågasättas!

Hur går det till, att man med en sådan auktoritet (även om man är vilsen), uttalar sig och framträder, som att den som ifrågasätter vad man säger, är vilset ute!? Att både Pethrus och Wilkerson var vilset ute, kommer antagligen att gås i försvar för till blods för, från de som blivit förförda av dessa herrar – eller!???
——–

Mailskribenten fortsätter:

Kolla också upp detta om du vill

http://www.amazon.com/Jesus-Christ-Solid-Rock-Return/dp/B0006CB6QO

Jesus Christ Solid Rock: The Return of Christ [Paperback]David R. Wilkerson (Author), Kathryn Kuhlman (Author), Hal Lindsey (Author), W. A. Criswell (Author), Pat Boone (Author)

Men varför skulle inte David W och Kathryn Kuhlman kunna skriva en bok tillsammans? De var ju faktiskt trossyskon !

Jag har faktiskt också hittat material som visar på att David Wilkerson rent konkret betraktade Kathryn Kuhlman som sin ”syster”

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts970407.html

Här beskriver David hur han grälat med sin fru Gwen innan han reste iväg för att predika på
en ”crusade” i Los Angeles som han blivit inbjuden till av ”Sister Kathryn Kuhlman”

När han sedan skulle predika så hade han så dåligt samvete av bråket med frun Gwen så att han inte kunde predika!

Citerar David

”During that time Sister Kathryn Kuhlman asked me to preach at a crusade in Los Angeles” Just before I left for the west coast, I had a terrible argument with my wife, Gwen. I left her in tears as I drove away to the airport.

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts970407.html

By David Wilkerson April 7, 1997

We must begin with this truth! God isn’t out to destroy us by allowing temptations in our life. No — he loved us even when we were still in sin, alienated from him. He is not against us, but for us. He wants only to do good to us!

I know what I’m talking about. Years ago, I had to battle Satan’s lies over my own calling to ministry. It happened during the early days of the Teen Challenge ministry in New York. Our work with drug addicts and alcoholics kept me very busy, and I had to travel frequently to raise funds just to keep the ministry going.

During that time Sister Kathryn Kuhlman asked me to preach at a crusade in Los Angeles. Just before I left for the west coast, I had a terrible argument with my wife, Gwen. I left her in tears as I drove away to the airport.

On the flight to Los Angeles, I had an unsettled spirit. I had said some hurtful things to Gwen. And on top of that, I have always hated to fly. So by the time I arrived in California, I was weary and worn,
cast down and feeling guilty.

That night, as I stood up to preach to four thousand people, Satan’s voice literally screamed in my head: ”You’re the biggest phony in America! How can you stand here acting so holy? How can you preach to this crowd, when you blew up at your wife and left her crying? You’re not an overcomer — you are a compromiser. You’re a fake!”

I froze in the pulpit. The accusing voice was so loud in my head, I couldn’t shake it. It was all I could hear. In fact, I almost uttered the word myself: ”Phony!”

I just stood there dumbfounded. I couldn’t preach. I turned and looked at Sister Kuhlman, who looked confused. I prayed silently, ”God, help me. What’s going on?”

Finally, I closed my Bible — and I walked away from the podium. As I went backstage, the voice continued its lies: ”You’re unworthy to speak! You have no right to preach the gospel until you get your life straightened out.”

Sister Kuhlman asked me, ”David, what’s wrong?” I answered, ”I’m sorry – I can’t preach. I’m a phony! I don’t know if I’ll ever be worthy to preach again.”

Slut citat
———————

Vidare från mailskribenten:

Mera info om Kuhlman – Wilkerson – Pethrus
David W arbetade enligt egen utsago tillsammans med Kuhlman i fem års tid

Citat från

http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

Sju kvinnor skall ta tag i samma man! by David Wilkerson | September 18, 1995

Ofta kommer människor fram till mig: ”Broder Wilkerson, du måste följa med oss. En stor väckelse har brutit ut i den och den församlingen. Det är härligt. Människor faller ner till höger och vänster.”

Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.

Slut citat
————-

Citat från

http://resande.blogspot.com/2009/12/lucka-22-kathryn-kuhlman.html

Kuhlman togs även till Sverige på 1970-talet och höll uppmärksammade möten. Hon var kontroversiell, inte minst på grund av att hon bar vackra klänningar och smycken – något som inte var politiskt korrekt i den ännu av syndakatalogen präglade svenska pingströrelsen.

När Lewi Pethrus var på ett av hennes möten vände han sig till sin son som satt bredvid honom och viskade ”Anden är rätt.” Det vill säga: det är mycket här som är avvikande från vad vi är vana vid, men anden är den rätta.

Slut citat
——-

HaFo kommentar:

Detta menar jag var ödesdigert för Pingst i Sverige, att Pethrus under en auktoritet, som ingen vågade ifrågasätta, inte bara introducerade den falske Branham, utan även den falska Kuhlman. När han säger att anden hos Kuhlman är den rätta, så uppvisar han ju att han saknade andebedömningens gåva!!

Inte så konstigt då kanske att ledarna idag för Pingst i Sverige, fortsättningsvis saknar andebedömningens gåva och bejakar såväl trosförkunnelsen, katolicismens och dess respektive företrädare, när dess lärofader i Sverige visade sig vara så vilset ute så, att han bejakde både Branham och Kuhlman förförelser.

Pethrus var tydligen lika vilsen förvisso som Wilkerson, som inte tog avstånd från Branhams ”Lattern Rain” eller från Kuhlmans ockulta verksamhet med influenser från ”Indisk visdom”!

Och ändå får det inte ifrågasättas vad dessa herrar framförde, lärde och förmedlade, utan om man gör det, så är man vilsen och suspekt och en del menar och uttrycker, att man då inte vill ha med en att göra. Hur går det till att det blir på det viset??

Forts vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 10:34PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 4 kring vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Sänder vidare från ett mail som nått mig med synpunkter, fakta och funderingar kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade.
————–

Från mailet:

”Tar nu upp ytterligare en aspekt av Wilkersons undervisning om Latter Rain , han tar sig också till med att tillämpa Sakarjas profetior i kapitel 12 på den hednakristna församlingen Och sedan, det sätt som han gör detta på är jag mycket skeptiskt inställd till !

Citerar Wilkerson

I see in Zechariah’s prophesy a new vision of the Cross of Jesus: ”…and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him…” (Zechariah 12:10).

Right now, the Holy Spirit is doing just that in Israel. Multitudes of Jews gather at the Wailing Wall,
weeping for their Messiah to come. But one day soon God will remove the veil – and they will know
Jesus for who He is, and weep over having pierced Him!
They will long for Him, mourning over their blindness and rejection of His Cross.

Yet, there is another application of this verse that has to do with the church. You see,
there is soon coming a very personal dealing by the Holy Ghost.

The church of Jesus Christ has so blunted sin – so whitewashed and overlooked it – that when the Spirit comes down with the spirit of prayer, He will bring a purging as well. There will be weeping, mourning, brokenness – a reality of how our sins grieve the heart of God!

The Holy Ghost is going to move this way not just in congregations, but in families and in every individual believer:

”And the land shall mourn, every family apart; the family of the house of David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart, and their wives apart…” (Zechariah 12:12).

Slut citat
————-

Mailskribenten fortsätter:

”Som jag förstår skriften och Sakarja 12 så syftar dessa profetior mycket specifikt entydigt på den luttrade kvarlevan av folket i Israel som finns kvar efter antikrists terror och härjning. Det handlar om mycket specifika händelser i tiden som komma skall framöver Mycket ska hända innan detta i Sakarja 12:10 kommer att ske i Israel med den Judiska kvarlevan.

Dessutom som jag förut påpekat så förstår jag skriften som så att detta som beskrivs i Sakarja 12:10 sker först vid Jesu återkomst , inte på förhand innan Jesus alls kommit på skyarna , jag kan inte få bort tanken på att detta är knutet samman med Jesu återkomst.

Vad händer om jag i en grupp blir lärd till börja vänta och längta efter att något kan hända ( ”Latter Rain” ) ”när som helst” bara man ber tillräckligt och är tillräckligt beredd och ren?

Men förutsättningen är som sagt att man ber tillräckligt, renar sig, ( plågar sig med sina synder och med dåligt samvete ) för att försöka bli bättre, bättre, bättre osv

Fast de händelser som jag och den grupp som jag tillhör blivit lärda till att vänta på att ska hända (Latter Rain) , egentligen faktiskt gäller helt andra personer än i den kristna församlingen!

Dessutom gäller dessa händelser ett helt annat land, vid en helt annan tid, i ett helt annat sammanhang, dvs , det gäller Israel och kvarlevan av det Judiska folket vid Jesu återkomst!

Jag lever ju då som hednakristen i en falsk dröm och förhoppning utan grund ! Manipulerad av drömmar, syner, uppenbarelser, som egentligen förbereder mig till att bejaka den falska väckelsen, avfallet som varandes ”Latter Rain” från Gud. En farlig illusion som kan leda till att jag till slut helt fångas av ett fel ”Latter Rain”. Först blir man på fel i tanken och sedan kan det bli värre och värre.

Att sedan detta som vid Jesu återkomst kommer att ske med kvarlevan av Israels folk kommer att påverka Kristi kropp i hela världen är en annan sak.
———

Det låg nog kanske i alla fall något ”katolskt” över David W ? En ”instinkt” till att plåga sig med sina synder och att bära på dåligt samvete till att försöka bli bättre , bättre och bättre. Detta var något som tycktes uppta ”mycket” ? av Davids tid , att plåga både andra och sig själv med att ”grubbla” över syndfullheten, sånt har också jag själv faktiskt hållit på med så till den grad att jag ”nästan pinat både vettet och livet” ur mig själv.

När jag tänker tillbaka på hur det varit Tex detta med trosrörelseandlighet som sedan mixades med ”Wilkerson influensen”

Jag tänker tillbaka på mig själv som en person med grundläggande psykiska problem redan innan detta som sedan tillförts , jag har i frikyrkliga kretsar ”flaskmatats”, ja till och med ”tvångmatats”
med en stor tillsats av ”syntetiska” glädjekänslor , men man räckte aldrig riktigt till ändå, otillräckligheten lurade hela tiden i bakgrunden.
———

HaFo:

Hur är det egentligen med Wilkersons tolkning av Sakarja 12 Jag låter mailskribenten fundera vidare:

Mailskribenten fortsätter utifån sin upplevelse av vad han tog till sig från Wilkerson:

gick ibland omkring som ett slags ”bägare” som liksom ”kluckade” av rusande ”sött vin”. Ett slags ”sötaktigt rusvin” , fanns det alls någon äkthet i botten på bägaren som innehöll denna blandning? Jag vet faktiskt inte !
———

Var Wilkerson influensen alls egentligen annorlunda än trosrörelseinfluensen ? Jag menar mer äkta ?
I vart fall var Wilkerson mjukare. Ulf Ekman ser jag i varje fall som en ”bottenlös träskmark”.

Kanske det i alla fall fanns någon ”stadig botten” i alla fall!

Detta är den bild som nu framträder när jag tänker på Wilkersons inverkan. Vad fick jag egentligen av honom ? Kanske dåligt samvete, kanske en viss känsla av att inte räcka till !

Tyvärr, men det är om jag tänker efter något av den ”smaken” jag ännu har av Wilkersons inverkan på mig. Vart tog den ”barnsliga vilan” vägen?Ett ”maratonlopp” utan slut.
———

Vi hamnar på mycket , mycket farlig teologisk sumpmark om vi börjar att ta oss för att likt Wilkerson, applicera denna profetia från Sakarja 12 på hednaförsamlingen i nutid ( dåtid ) på det sätt som David W gjorde. Men detta stämmer ju med mina farhågor om, att det faktiskt var så illa att David W verkligen var i fel fas med ”Latter Rain” och så ser det ju ut, att ju mer jag nu analyserar David W så dess mer blir jag övertygad om, att det är något som det fel på i den inriktning som han hade.

David försökte att på den hednakristna församlingen tillämpa dessa profetior ,som egentligen gäller specifikt den luttrade kvarleva av Israel som ska bli frälst i ändtiden. Vad blir följden om vi bara tar och rycker loss Sakarjas profetia ur sitt sammanhang och tar och tillämpar på hednaförsamlingen
någonting som helt specifikt gäller den luttrade kvarlevan av Judar, som vid en specifik kommande tidpunkt ska bli frälst som ett helt folk ?

Drar vi ut konsekvensen av David Wilkersons teologiska äventyr till sin spets, så borde vi också tillämpa resten av Sakarja 12 på den hednakristna församlingen ! Då ser vi hur konstigt det blir !
Slut från mailskribenten
——-

HaFo kommentar:

Upplever att mailskribenten här har ett mycket både gripande och allvarligt budskap att delge. Därför uppmanar jag att läsa det igen under begrundan. Jag uppmanar också de som blint bara vill fortsätta med att ta till sig, bejaka och föra vidare vad Wilkerson förmedlade, att besinna sig och betänka de fakta, som visar på att Wilkerson var vilset ute både som lärare och profet. Detta mitt i alla sanningar som han därutöver förmedlade.

Visst ska vi förbereda människors sinnen och hjärtan inför det avfall som möjliggör en falsk världsfrälsares inträde på den politiska (NWO) och via den falske profeten på den andliga arenan. Men samtidigt menar jag att det är viktigt att det blir till ”rätt mat i rätt tid”, så att man inte å ena sidan, så riktigt varnar för de kommande falska plagiaten av Guds rike, Messias och världsfrälsaren,

Samtidigt som man med tal om väckelse i församlingen, bland det Judiska folket och talet om Kristi tillkommelse, samtidigt förbereder människors sinnen och hjärtan för just de falska plagiaten (NWO och den falske världsfrälsaren), som man menar sig ta avstånd ifrån.

Tycker att det också är vad mailskribenten vill få sagt!?

————

Alla sanna kristna längtar väl efter den sanne Kristi tillkommelse!! Men vad jag menar är att vi likt Paulus ska visa på, att detta kommer att föregås av ett avfall som möjliggör framträdandet av det falska Gudsriket, den falske Messias och den falske världsfrälsaren, så att människor verkligen hälsar den sanne Kristus välkommen och inte det falska plagiatet.

Paulus missade inte, att den sanne Kristus kommer först efter att avfallet skett och den falske världsfrälsaren trätt fram. Det tror jag inte heller att vi får missa.
———–

Var finns så i Skriften den sanna väckelse, (som syner och uppenbarelser säges uttala) och inte avfall, i den kristna församlingen och bland det Judiska folket, INNAN den sanne Kristus kommer!?

Ger vi här människor en falsk förhoppning, så kan de även om vi inte menat det så, leda till att de börjar anamma avfallet som den väckelse som utlovats. Jag menar att här kan höjden av förförelse uppnås, om man å ena sidan så riktigt varnar för heresi och det falska skeende som nu förbereder avfallet, som möjliggör den falske världsfrälsarens framträdande.

Men å andra sidan förbereder människors sinnen och hjärtan för just detta avfall, genom att få människor, att ändå förväxla avfallet med ”utlovad väckelse”, som man menar sig ha från ”syner och uppenbarelser”. Därför efterfrågar jag var i Skriften det omtalas, att efter avfallet som möjliggör den falske världsfrälsarens framträdande, så har vi en sann väckelse från Gud i församlingen och bland det Judiska folket, INNAN den sanne Kristus kommer tillbaka????

Det finns människor som menar att Jesus för att kunna komma tillbaka, är beroende av väckelse i församlingen och bland det Judiska folket? Var skulle det då i så fall stå så i Skriften?

HaFo

Forts inlägg kring vad förmedlade egentligen wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 10:56PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 5 kring vad Wilkerson lärde och förmedlade

Fick ett mail med följande innehåll:

”Någonstans tror jag att det ska det gå att läsa om någon slags koppling mellan D.W. och K. Kuhlman.
Troligen i en biografisk bok om Kuhlman.

Tror att det handlade om något i stil med att man inte behövde bli trött i sin tjänst för Herren bara man levde i smörjelsen.

Alltså ett uttalande från K:K (jag tror direkt till Wilkersson?) som Wilkersson verkade bejaka.
Sedan dess upplevde han inte (samma?) trötthet. Så långt mitt minne.”
———-

Wilkerson renlärig, sann profet, i samarbete med Kuhlman med ockult förflutet, förmedlandes Hinduisk visdom och den som den väldokumenterade villoläraren och falske profeten Benny Hinn ”axlade manteln ifrån” och går till hennes grav för att få kraft från hennes ben (ockultism!!)

Inte kan väl Wilkerson ha med ngt sådant att göra, tänkte jag och lät frågan gå ut via mail om där fanns någon faktasubstans för en dylik osund koppling mellan Wilkerson och Kuhlman.

Jag återger vad som chockerande nådde mig via ett antal mail:
——–

”Det fanns det faktiskt (koppling mellan Wilkerson och Khulman. och en mycket, mycket konkret koppling, något som jag sedan kommer att visa på så småningom längre ner i mailet.

Frågan är bara hur pass mycket David W var påverkad av Kathryn Kuhlman? Rätt mycket skulle jag tro !

När det gäller Kathryn Kuhlman så ska jag först citera dig Hafo:

Det är samma villoande med fiendens manifestationer bakom ”LO:s kavaj” i dag som tidigare.

Den anden går tillbaka (egentligen ända till fallets dag), men i närtid till Kenyon, Hagin, Branham, Kuhlman, Hinn. Brown, Toronto, Pensacola. Det är även samma ande som är verksam i det material som används i Alpha kurserna.

Och dess senaste manifestering visar sig i Florida – väckelsen där denne ande tydligen har fått helt fria tyglar och vågar visa sig alltmer av sin sanna natur.

Slut citat
———

Mailskribenten fortsätter:

Jag har hittat att David Wilkerson skrev en bok som hette ”Jesus Person Maturity Manual”

http://gospellife.x3mideas.com/en/minis
ters/59-david-wilkerson.html

Sedan så skrev tydligen Kathryn Kuhlman en bok om Wilkersons bok som hette ”David Wilkerson’s JESUS PERSON Maturity Manual

http://www.librarything.com/work/2383543

Varför skrev egentligen Kathryn Kuhlman en bok om Wilkersons bok? Hon gillade tydligen vad Wilkerson skrev!

Nu vet jag äntligen var jag ska placera David W och hans inflytande på mig. Men jag måste först ta och citera av vad jag själv skrivit:

”För länge sedan var jag väl närmast en ”beundrare” av Wilkerson. Jag har i min ägo en lovsångs cd från Time Square Church som jag har haft väldigt länge. Jag kan inte känna någon större skillnad på
smaken på den andlighet som kommer fram på denna cd och den som finns i trosrörelsekretsar.

Det var när jag lyssnat på denna cd som det nog tog ”skruv” ordentligt att jag fick nog av denne Wilkerson. Efter att ha lyssnat på denna cd inställde sig frågan, vad var det egentligen för skillnad på den andlighet som innehållet på denna cd representerade och den andlighet som kommer fram tex från Livets Ord och Arken osv.

Jag drabbades av ungefär samma biverkningar av cdns andlighet och den sjuka frukt jag upplevt i trosrörelsekretsar”

Slut citat
——–

Mailskribenten fortsätter:

Det är inte alls så konstigt att jag tyckte att smaken från Time Square Church lovsångs Cdn påminner om den som kommer från trosrörelseandligheten !

Detta får ju sin förklaring, nu när jag fått reda på att David W faktiskt i flera år arbetade ihop med Kathryn Kuhlman

http://www.worldchallenge.org/en/view/devotions?page=17

Citat av David W

”For several years I worked with Kathryn Kuhlman. I preached my heart out at her meetings in the morning and evening, and usually by the end of the day I was wiped out.

One night Kathryn said to Gwen and me, “Let’s go out and get something to eat.” I told her, “I’m sorry—I’m too tired. I’ve got to go to the motel and get some sleep.” She looked at me quizzically and asked, “David, did you preach under the Spirit’s unction tonight?” I answered, “You know I was anointed. The altars were filled!”

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Och detta är nu inte några obestämda ”flummiga” rykten , som inte går att verifiera , och det är inte någonting som Wilkersons ”anhängare bara kan vifta bort” !

För detta kommer från World Challenge Inc och det är David W själv som skriver detta !

Hur många finns det som har vetat om detta men inte har sagt något ? Det är mycket ansvarlöst av de personer som har haft kännedom om detta men inte fört det vidare !

Vet månne elvor och janne som närmast dyrkar Wilkerson, alls om detta ?
————

Mailskribenten fortsätter:

Om man säger så här:

Hur pass mycket sunt andligt omdöme har egentligen en person som under flera år arbetar tillsammans med Kathryn Kuhlman, som Wilkerson gjort ?

Alltså, här skriver faktiskt David Wilkerson själv om Kathryn Kuhlman och det är så nära i tiden som den 28 september 2010

http://www.worldchallenge.org/en/view/devotions?page=17

SUFFICIENCY IN ALL THINGS
by David Wilkerson | September 28, 2010

Why do so many believers experience weakness, feelings of despair and emptiness, as if they can’t go on? It is because they do not have the revelation that the Spirit gave Paul—a revelation of all the
provisions God has made possible for those who would claim them by faith!

Do you fit Paul’s description of a bountiful servant—one who has all he needs and more, at all times, in every crisis? Have you proven this by drawing on the bank of heaven?

For several years I worked with Kathryn Kuhlman. I preached my heart out at her meetings in the morning and evening, and usually by the end of the day I was wiped out. One night Kathryn said to Gwen and me, “Let’s go out and get something to eat.” I told her, “I’m sorry—I’m too tired. I’ve got to go to the motel and get some sleep.”

She looked at me quizzically and asked, “David, did you preach under the Spirit’s unction tonight?” I answered, “You know I was anointed. The altars were filled!”

Kathryn said quietly, “Then you’re missing something. If you’re ministering under the power of the Holy Ghost, you should be stronger at the end of service than when you started—because he is a quickening Spirit! You can rise above your flesh, because by the Spirit you can claim that freedom.” Since then I have proved that truth in my ministry.

“…that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work” (2 Corinthians 9:8). To abound here literally means, “ever-increasing; to have more at the end than at the eginning.”

In other words, as the battle gets hotter, God’s grace increases! As weakness comes upon you, his strength comes on even greater—if you believe it.
Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter:

Kolla gärna upp denna länk

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

Nu börjar jag äntligen tro på vad som påstås på denna länk. Tyckte förut när jag sett detta påstående att det var för tufft uttryckt!

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

DAVID WILKERSON Another Hindu New Age Clone of Kathryn Kuhlman

Slut citat

Citat översatt

Nu, äntligen har vi lärt oss av hans ursprung i Kathryn Kyhlman och hinduiska New Age läror
hon vidare till honom. Två andra män fick sin makt och ursprung från Kuhlman – Benny Hinn, och Dino Kartsenakis (vet inte stavningen).

Slut citat

http://blessedquietness.com/journal/housechu/wilkersn.htm

Översatt

David Wilkerson En annan Hindu New Age Klon av Kathryn Kuhlman Av Chris Klippert

Vi är tacksamma att Chris Klippert för att vidarebefordra denna information. Jag har försökt att få till botten med Wilkerson’s kult under en tid utan framgång. Han har distanserat sig från Bronsville
och Toronto välsignelsen, liksom andra loonie karismatiker. Det verkade som en bra trend.

Men hans vision, som catepulted honom i rampljuset inom kristenheten, var ett vridet röra, som när korrekt, helt enkelt plagierade Bibelns profetiska saker. Enligt Dr John Mac Arthur var en luthersk präst som ger en vision i någon byggnad där Wilkerson gav sin på precis samma ögonblick. De två visioner inte håller med, men Wilkerson segrade, och han var en hit.

Så gick mellan då och nu Wilkerson har en försiktig väg. Nu, äntligen har vi lärt oss av hans ursprung i Kathryn Kyhlman och hinduiska New Age läror hon vidareförde till Wilkerson. Två andra män fick sin makt och ursprung från Kuhlman – Benny Hinn, och Dino Kartsenakis (vet inte stavningen).

Dino använder New Age rifs i diskanten för att starta många av hans tal, och Benny Hinn lär hinduismen i en kristen paket. Så ber vi nu er att undersöka David Wilkerson.

Han måste vara mycket farligt eftersom han har upprätthållit ett sådant civiliserat aura i Charismania. Ingenting kunde vara längre från sanningen.

Slut citat
———————

Mailskribenten fortsätter:

Det visar sig faktiskt att både Wilkerson och Levi Pethrus gillade Kuhlman. Men det är ju i och för sig ganska naturligt, alla tre var ju tydligen förförda av samma andlighet

http://ordton.com/Bocker/Livsberattelser-Biografier/Kathryn-Kuhlman-En-biografi-om-kvinnan-som-trodde-pa-under/

Kathryn Kuhlman – En biografi om kvinnan som trodde på under av Helen Kooiman Hosier

Kathryn Kuhlman var en vanlig människa, med en ovanlig tro på Gud. När hon mitt i livet nådde en återvändsgränd överlät hon sig helt åt Gud. Efter det tillfället fick hon uppleva hur Gud verkade genom henne på ett mäktigt sätt.

Miljontals människor berördes av Kathryn Kuhlmans tjänst och skaror upplevde frälsning och helande i hennes möten eller framför TV-programmet ”Jag tror på under”.

Hon var en omstridd och omdebatterad kvinna – som var både älskad och hatad. I denna biografin skildras henens liv och tjänst, och läsaren får en större förståelse om vem denna mytomspunna kvinna verkligen var.

”Det är det gudomliga, övernaturliga elementet i hennes förkunnelse och hennes metod, som griper hjärtana… Hon har en andlig utrustning som hör till de märkligaste vi har sett i pingstväckelsen.” Säger Lewi Pethrus

”Jag kan med full visshet säga att hon var en sann gudsmänniska. Hon var ett klassiskt exempel till uppmuntran för alla som vill bli använda av Gud.”
Säger David Wilkerson

Slut citat
——-

HaFo kommentar:

Här visar sig alltså såväl Pethrus som Wilkerson vara ”Way out of line”. Men samtidigt lyckades bägge två med att framstå, som sanna lärare och sanna profeter, som inte kunde ifrågasättas!

Hur går det till, att man med en sådan auktoritet (även om man är vilsen), uttalar sig och framträder, som att den som ifrågasätter vad man säger är vilset ute!?

Att både Pethrus och Wilkerson var vilset ute, kommer antagligen att gås i försvar för till blods för, från de som blivit förförda av dessa herrar – eller!???
——–

Mailskribenten fortsätter:

Kolla också upp detta om du vill

http://www.amazon.com/Jesus-Christ-Solid-Rock-Return/dp/B0006CB6QO

Jesus Christ Solid Rock: The Return of Christ [Paperback]David R. Wilkerson (Author), Kathryn Kuhlman (Author), Hal Lindsey (Author), W. A. Criswell (Author), Pat Boone (Author)

Men varför skulle inte David W och Kathryn Kuhlman kunna skriva en bok tillsammans ? De var ju faktiskt trossyskon !

Jag har faktiskt också hittat material som visar på att David Wilkerson rent konkret betraktade Kathryn Kuhlman som sin ”syster”

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts970407.html

Här beskriver David hur han grälat med sin fru Gwen innan han reste iväg för att predika på
en ”crusade” i Los Angeles som han blivit inbjuden till av ”Sister Kathryn Kuhlman”

När han sedan skulle predika så hade han så dåligt samvete av bråket med frun Gwen så att han inte kunde predika !!

Citerar David

”During that time Sister Kathryn Kuhlman asked me to preach at a crusade in Los Angeles” Just before I left for the west coast, I had a terrible argument with my wife, Gwen. I left her in tears as I drove away to the airport.

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts970407.html

By David Wilkerson April 7, 1997

We must begin with this truth! God isn’t out to destroy us by allowing temptations in our life. No — he loved us even when we were still in sin, alienated from him. He is not against us, but for us. He wants only to do good to us!

I know what I’m talking about. Years ago, I had to battle Satan’s lies over my own calling to ministry. It happened during the early days of the Teen Challenge ministry in New York. Our work with drug addicts and alcoholics kept me very busy, and I had to travel frequently to raise funds just to keep the ministry going.

During that time Sister Kathryn Kuhlman asked me to preach at a crusade in Los Angeles. Just before I left for the west coast, I had a terrible argument with my wife, Gwen. I left her in tears as I drove away to the airport.

On the flight to Los Angeles, I had an unsettled spirit. I had said some hurtful things to Gwen. And on top of that, I have always hated to fly. So by the time I arrived in California, I was weary and worn,
cast down and feeling guilty.

That night, as I stood up to preach to four thousand people, Satan’s voice literally screamed in my head: ”You’re the biggest phony in America! How can you stand here acting so holy? How can you preach to this crowd, when you blew up at your wife and left her crying? You’re not an overcomer — you are a compromiser. You’re a fake!”
I froze in the pulpit. The accusing voice was so loud in my head, I couldn’t shake it. It was all I could hear. In fact, I almost uttered the word myself: ”Phony!”

I just stood there dumbfounded. I couldn’t preach. I turned and looked at Sister Kuhlman, who looked confused. I prayed silently, ”God, help me. What’s going on?”

Finally, I closed my Bible — and I walked away from the podium. As I went backstage, the voice continued its lies: ”You’re unworthy to speak! You have no right to preach the gospel until you get your life straightened out.”

Sister Kuhlman asked me, ”David, what’s wrong?” I answered, ”I’m sorry – I can’t preach. I’m a phony! I don’t know if I’ll ever be worthy to preach again.”
Slut citat
———————

Vidare från mailskribenten:

Mera info om Kuhlman – Wilkerson – Pethrus
David W arbetade enligt egen utsago tillsammans med Kuhlman i fem års tid

Citat från

http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

Sju kvinnor skall ta tag i samma man! by David Wilkerson | September 18, 1995

Ofta kommer människor fram till mig: ”Broder Wilkerson, du måste följa med oss. En stor väckelse har brutit ut i den och den församlingen. Det är härligt. Människor faller ner till höger och vänster.”

Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.
Slut citat
————-

Citat från

http://resande.blogspot.com/2009/12/lucka-22-kathryn-kuhlman.html

Kuhlman togs även till Sverige på 1970-talet och höll uppmärksammade möten. Hon var kontroversiell, inte minst på grund av att hon bar vackra klänningar och smycken – något som inte var politiskt korrekt i den ännu av syndakatalogen präglade svenska pingströrelsen.

När Lewi Pethrus var på ett av hennes möten vände han sig till sin son som satt bredvid honom och viskade ”Anden är rätt.” Det vill säga: det är mycket här som är avvikande från vad vi är vana vid, men anden är den rätta.

Slut citat
——-

HaFo kommentar:

Detta menar jag var ödesdigert för Pingst i Sverige, att Pethrus under en auktoritet, som ingen vågade ifrågasätta, inte bara introducerade den falske Branham, utan även den falska Kuhlman. När han säger att anden hos Kuhlman är den rätta, så uppvisar han ju att han saknade andebedömningens gåva!!

Inte så konstigt då kanske att ledarna idag för Pingst fortsättningsvis saknar andebedömningens gåva och bejakar såväl trosförkunnelsen, katolicismens och dess respektive företrädare, när dess lärofader i Sverige visade sig vara vilset ute.

Lika vilsen förvisso som Wilkerson, som inte tog avstånd från Branhams ”Lattern Rain” eller från Kuhlmans ockulta verksamhet med influenser från ”Indisk visdom”! Och ändå får det inte ifrågasättas vad dessa herrar framförde, lärde och förmedlade, utan om man gör det, så är man vilsen och suspekt och en del menar och uttrycker, att man då inte vill ha med en att göra. Hur går det till att det blir på det viset??

Forts vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson
——-
Vi vet att Wilkerson samarbetade med Kuhlman under fem år, uppgiften är från

http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

2. Wilkerson gav ut boken Nothing Is Impossible With God, med vittnesbörd från Kathryn Kuhlmans möten.

http://www.amazon.com/Nothing-Impossible-God-Kathryn-Kuhlman/dp/088270656X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1306655807&sr=1-5

3. Han skrev också förordet till Nothing is Impossible with God. Bifogar pdf-fil med detta förord. Det är omredigerat för en senare utgåva och han har inte ändrat uppfattning om Kuhlman.

4. Kuhlman å sin sida gav ut ”David Wilkerson’s JESUS PERSON Maturity Manual”
by Kathryn Kuhlman

Den handlar om: Salvation, Counselling, Discipleship.

5. Både Kuhlman och Wilkerson står som medförfattare i följande bok:

”Jesus Christ Solid Rock: The Return of Christ”

David R. Wilkerson (Author), Kathryn Kuhlman (Author), Hal Lindsey (Author), W. A. Criswell (Author), Pat Boone (Author) (Jun 29, 1973)

Dessa böcker har senare givits ut gång på gång av olika förlag och i olika länder.

Hur mycken dokumentation om hur vilset ute Wilkerson egentligen var, behövs det egentligen för att dennes försvarare, ska ta sitt förnuft till fånga och inse att man här i Wilkerson, bara haft en ännu vilsen lärare och falsk profet. Hur de då bär sig åt för att förmedla, att de är oantastliga, sanna lärare och sanna profeter, mitt att de egentligen är så vilset ute, är för mig en obegripbar gåta!!

Forts. vad förmedlar och lär egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 11:00PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 6 kring vad lärde egentligen Wilkerson

Jag summerar lite i enlighet med innehåll på de mail som nått mig:

Jag tror inte att det kommer att bli en sann väckelse i Israel och det Judiska folket i stor skala, innan Jesus kommer, utan att det kommer, när Kristus sätter sina fötter på Oljeberget och deras ögon öppnas och de ser vem de ”har stungit och upphängt på trä” och så kommer som ett helt folk och en hel nation in i sin kallelse och uppgift (vad det nu riktigt innebär?)

Jag tror att detta kommer att föregås av ett plagiat av en falsk väckelse från fienden in i det Judiska folket, förmedlat till dem av en avfallen kristenhet (via företrädare för trosförkunnelsen, Nyjudianska grupperingar etc.) Som tillsammans kommer att möjliggöra inträdet på den politiska och andliga arenan (behjälplig därtill av den falske profeten [Påven??], som förenar all religionsutövning in under samma tak) och möjliggör välkomnandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare.

De som menar att det blir väckelse I församlingen efter det avfall som möjliggör den falske världsfrälsarens framträdande och fram till att den sane Kristus kommer tillbaka, bör då visa på Skriftsrtöd för detta och inte bara åberopa, syner, drömmar och uppenbarelser!

Citerar slutligen från ett mail som nådde mig kring Wilkerson:

” Jag har lyssnat mycket på Davids predikningar. Så här i efterhand när jag inte längre är så
’hypnotiserad’ och ’bländad’ av hans karisma, så får jag bilden av en plågad och rädd person
som bär på så väldigt mycket egen fruktan som blandas in i hans budskap som ett slags ’klangbotten’.”

HaFo:

Visst kan det vara så. Men det gör det inte mindre allvarligt, om man ger sin egen rädsla och fruktan som man framför, eller egna fantasier och önskningar, en ”profetisk status”, där man kommer att vägleda människor med sin egen fruktan, eller egna önskningar, istället för profetiskt ljus och vägledning från Guds Ande och Ord.

Det är skrämmande att Wilkerson med det stora inflytande som han fick tydligen
var påverkad både av George Warnock och Hanna Hurnards tankar”, men att hans ”efterföljare” kanske ännu inte blivit varse detta – eller inte vill inse det!?


Det är få saker som gjort mig så både bedrövad och överumplad, som att upptäcka att Lewi Pehtrus och nu även Wilkerson var bedragna av Branhams läror! De skulle säkerligen säga med facit i hand att de tar avstånd från denna förförelse. Men så gjorde de inte i praktisk handling, utan kanske enbart med tomma ord!????

Samtidigt är jag tacksam över att ha funnit fakta för den ”varningslampa”, som alltmer började resas upp i mitt inre inför Wilkersons verksamhet, lära och ”profetiska förmedelse”.

Blir knappast populär för vad jag här förmedlat. Men samtidigt gläds jag då över, att Jesus mitt i min personlighet av antingen eller och med längtan ”efter radiakl kristendom”, blivit bevarad ifrån och vaken över sekter och företeelser, som egentligen skulle ha tilltalat min personlighet och av nåd blivit varse det enda viktiga, vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset för min synd.

Därför kan jag även vara frimodig, mitt i allt elände och allt som gått på tok med mitt liv och med alla mina fel och brister och ändå våga förmedla vad jag upplever blir lagt på mitt hjärta. Det är en nåd att få se vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset och så få peka på det och var det blir förvanskat, bl.a i de företeelser som ovan angetts.

Jag har inget att försvara, ingen prestige eller ära att stå upp för. Har heller ingen position, som blir hotad av att stå upp för sanning och rätt eller genom att tillika avslöja falskhet på den andliga arenan. Jag är inte beroende av vad andra människor tycker, tänker och anser om mig. Jag är fri att tala fritt ur hjärtat, utifrån vad jag upplever blir lagt därpå.

”det som ingenting var utvalde Gud för att göra det om intet som någonting var om intet”. Gud använde en Åsna för sina syften. Därför kan jag även vara frimodig, mitt i allt elände och allt som gått på tok med mitt liv och med alla mina fel och brister och ändå våga förmedla vad jag upplever blir lagt på mitt hjärta. Det är en nåd att få se vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset och så få peka på det och var det blir förvanskat.

————

Jag säger det igen:

Det är få saker som gjort mig så både bedrövad och överumplad, som att upptäcka att Lewi Pehtrus och nu även Wilkerson var bedragna av Branham!

Samtidigt är jag tacksam över att ha funnit fakta för den ”varningslampa”, som alltmer började resas upp i mitt inre inför Wilkersons verksamhet, lära och ”profetiska förmedelse”.
———-

Det känns ungefär som när jag genom åren blivit lite luttrad kring när människor menar sig ta avstånd ifrån JDS och då därmed enbart syftar på att man tar avstånd från att Jesus skulle fått satans natur och pinats i *******t.

Men det är inte detta som är kärnan av JDS. Kärnan är just vad JDS säger:

Att Jesus dog andligen. Alltså skildes från gemenskapen med Gud. Alltså att Gud och människa i Kristi person inte längre är ”Guds fullhet lekamligen”, utan att Fadern och Sonen i Gudomen och Gud och människa i Kristi person är åtskilda (blev allt vad den fallne Adam blev – andligt död – åtskild från gemenskapen med Gud).

Vid sådan tro och bekännelse, hjälper föga fagra ord, om att Jesus är Gud, samtidigt som man med ett dubbelt budskap, säger att Han inte längre är Gud på korset, utan att treenigheten där är upplöst och att Gud och människa är åtskilda (JDS).

(Ett sådant budskap har bl.a. Helders på Erevna blogg!! Och på Aletheias företrädare har heller aldrig getts ngt klarspråk var de egentligen står i den här frågan. Liksom de alltmer synes företräda Nyjudianismen!??)

Människors tvehågsenhet kring detta med JDS, kan göra det möjligt för Ekman att manipulera, dupera och leka runt med att han tar avstånd från JDS, medan han samtidigt kan säga att han aldrig ändrat sig från de läror som han startade ut med:

Att Jesus smakade den andliga döden och skildes åt från Guds gemenskap. Det är bara andra ord för JDS! Men hur många är det inte, som säger sig ta avstånd från JDS, men som ändå faller till föga för Ekmans och trosförkunnelsens manipulation kring detta ?

Det finns allehanda företeelser som t.ex. Apologeten, LBK och människor som säger sig ta avstånd från JDS, Ekman och trosförkunnelsen, men som samtidigt bara bejakar en annan variant av JDS.

(Se på min hemsida:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

Där under häften I Menyn och där på Kan Gud dö – Jesu Kristi person – Den stora stötestenen)

HaFo

Forts vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 11:15PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 7 kring vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Förmedlar vidare från en mailskribent:

Nu ska jag igen fokusera på vad David W säger om Sakarja 12:10 Och nu börjar jag känna att jag till slut lyckats någorlunda bra med att fokusera på själva kärnan , jag ”sticker nu ut hakan igen” och påstår att David W undervisade en ”sofistikerad” villolära rent ut sagt när det gäller ”Latter Rain” !

Och jag tror att detta är mer än bara enbart ett påstående från mig Jag tror att det är så här :
Det ”Latter Rain” som David W beskriver är faktiskt inte i enlighet med skriften På något vis får jag känslan av att Wilkerson här presenterar något slag av vad man brukar kalla för ”ersättningsteologi” ?

Det här är nu väldigt , väldigt tragiskt om det är så att jag faktiskt har rätt när det gäller mitt påstående om att David W undervisade en ”sofistikerad” villolära när det gäller ”Latter Rain” !

Massor av människor jagar då helt meningslöst efter en illusion som David W planterat in i deras sinnen. Svåra saker det här med att begripa fullt ut, med det som Paulus skriver när det gäller Judar och hednakristna , och jag har inte grepp om det till fullo !
——

Kanske man på Wilkersons undervisning kunde tillämpa varningen från Rom 11?

”om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig”

Citerar igen av Wilkerson från The Latter Rain
Google översatt Sakarja 12:10 är den utlovade vårregn som måste föregå den slutliga skörden. Herren väntar tålmodigt tills hans sista regnet är utgjuten – eftersom det kommer att ge den slutliga skörd!

I början av detta århundrade, började en Pingströrelsen i Kanada kallas ”Latter-rain rörelsen.”

Det varade kanske fyrtio eller femtio år. Idag är det bara ett fåtal ”Latter Rain” kyrkor kvar. Men de som var inblandade i den rörelsen var övertygade om att de upplevde Andens stora, slutgiltiga utgjutelse.

Många sa, ”Detta är det – vi ser Sakarja 12:10 ske!”

Men rörelsen har försvunnit. Och andra sådana rörelser har kommit och gått också. Varför? Det är för att de inte var fokuserade på skörd!

Många så kallade heliga-Ghost rörelser försvann snabbt eftersom de var människan i centrum – med fokus på gåvor, välsignelser, self-förbättring, lycka.

Dans, skratt, rytande, skällande eller annan
manifestation tillskrivas den Helige Anden, är allt kött såvida den inte ger en brokenheartedness för de förlorade och inte har sparats. Om det verkligen är av Anden, kommer det att resultera i en hunger och lust att nå en förlorad och döende värld!

Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter:

Till att börja så kan vi se av sammanhanget att David W faktiskt tydligen ansåg att det fanns köttslighet inblandat i ”Latter Rain” från Kanada. Men detta är ett alldeles för milt omdöme , demoniskt är ett
mycket bättre omdöme om detta ”Latter Rain”!

Citerar igen av David W

Zechariah 12:10 is the promised latter rain that must precede the final harvest. The Lord is waiting patiently until His last rain is outpoured – because it will produce the final harvest!

Översatt citat

Sakarja 12:10 är den utlovade vårregn som måste föregå den slutliga skörden. Herren väntar tålmodigt tills hans sista regnet är utgjuten – eftersom det kommer att ge den slutliga skörd!

Slut citat

Översatt citat av David W

Sakarja 12:10, ”dock är en profetia talat direkt till kyrkan om Jesus Kristus. Den talar om Davids hus – och det betyder kyrkan. Du förstår, Kristus är frön av Davids hus. Och det huset består av alla troende i Kristus, både judiska och icke-jude. Det finns faktiskt en ny Israel, en kropp av troende idag som
inkluderar alla folk och tungomål. Och detta nya organ är gjord av tro och inte av kött”

Slut citat
———

Mailskribentren fortsätter så riktigt:

Här tar sig alltså David W till med tillämpa profetian i Sakarja 12:10 så där bara rätt av på Guds församling (som ju i och för sig mycket riktigt inkluderar alla folk och tungomål )

Och David väntar sig sedan tydligen en stor skörd också bland hednakristna pga vad som står i Sakarja 12:10

Men så kan man faktiskt inte göra !!

Man får inte bara ”mixa” fritt på detta vis

Varför inte ?

Vad är det som är så på fel med Davids teologiska krumbukt ?
—–

Mailskribenten fortsätter så riktigt:

Jag tror att det är så här:

Att David tydligen negligerar vad som står i Rom 11:25 och framåt och inte ser kopplingen mellan detta och Sakarja 12:10 och framåt

”Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”
—–

Mailskribenten fortsätter så enligt min mening helt riktigt;

Jag tror att det är så här:

Att när en gång profetian i Sakarja 12:10 inträffar så innan dess så har redan hedningarna i fulltalig skara kommit in i församlingen!

Efter det så ska förstockelsen lyftas bort från kvarlevan av Israel, alltså först hedningarna in i fulltalighet, sedan kommer tex Sakarja 12:10 och framåt beskriver hur förstockelsen lyfts bort från den luttrade kvarlevan av Israel, och sedan så ska hela Israel bli frälst
——

Mailskribenten fortsätter och jag håller med:

Jag tror att det är så här:

Att det med andra ord inte alls inträffar att man så där rätt av bara kan applicera denna profetia i Sakarja till att gälla även hednakristna i ändtiden!

Jag håller med mailskribenten när han säger:

Jag tror det är så här:

I själva verket är det faktiskt så att innan hedningarna kommit in i fulltalig skara så kan inte det ske som profetiskt beskrivs i Sakarja 12:10 och framåt!

Om vi tittar på Rom 11:25 och framåt så ser vi att hedningarna först måste komma in i fulltalighet innan förstockelsen lyfts bort från Israel

Rom 11:25 är så att säga före Sakarja 12:10

”Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in”

Rom 11:26 kan man säga att den Skriften är efter Sakarja 12:10 och framåt

”och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

»Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”

Man kan inte vända på ordningen här, det ena måste komma före det andra

1 Först kommer hedningarnas fulltalighet 2 Sedan kommer Israel upprättelse

Upp 1

7. se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.
——–

Mailskribenten fortsätter så enligt min mening helt riktigt:

Detta är alltså Jesu återkomst på skyarna! Vilket alltså bland annat leder till detta:

”och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”

Och detta ”så skall hela Israel bliva frälst”, gäller enbart Israel och kvarlevan av det Judiska folket.

Inte hedningarna, hur skulle det kunna gälla också dem? De är finns ju redan inne i Guds församling i sin fulltalighet !
———————

Mailskribenten fortsätter:

”Att sedan detta som vid Jesu återkomst kommer att ske med kvarlevan av Israel sedan kommer att påverka hela Kristi kropp är en annan sak”

”Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?”

Mailskribenten fortsätter så, som jag uppfattar det så riktigt:

Jag tror att det är så här:

Det är den luttrade kvarlevan av Israel som är den slutliga skörden i Sakarja. En skörd som vi ju kan kalla för ”Latter Rain” , men det förstod inte David W utan trodde att Sakarja 12:10 och framåt
gällde också hedningarna.

Men hur kan det bli en samtidig slutlig stor skörd bland hedningarna eftersom de faktiskt enligt Rom 11:25-26 måste vara inne i fulltalig skara innan förstockelsen kan lyftas bort från kvarlevan av Israel så att slutväckelsen/skörden av det Judiska folket kan ske ?

”Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

»Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”


HaFo kommentar:

Jag tror att mailskribenten här är väldigt väl ute, med torra skor på torra land, och att den gör klokt i att lyssna till vad denne mailskribent förmedlar, oavsett i vilket ”myrtramp”, som man kan ha hamnat!!

HaFo

Forts vad förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 11:31PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 8 kring vad förmedlade egentligen Wilkerson

Finns det flera vittnesbörd kring att Wilkerson faktiskt var vilset ute, mitt i en tillskansad estrad som sannlärig. Sägandes vara avståndstagande av villolära och förmedlare av profetia!?

Ja, jag tror det och försöker därför återge en kort ofullbordad sammanfattning från en Tom Ribble som nått mig!

Fick mig tillsänt 2 länkar där Tom Riggle ifrågasätter vad Wilkerson framfört och stått för.

Länk 1:

http://sites.google.com/site/asterisktom/archive-of-articles

Länk 2:

Fick mig tillsänt ett utdrag från innehållet från länk en härunder. Läs gärna hela innehållet från bägge länkarna eller ta endast del av detta utdrag härunder (som är alldeles för kort för att få en klar helhetsbild!) och gör så Din egen bedömning kring vad Wikerson egentligen förmedlade, som verkligen tål att ifrågasättas som blir uppenbart, om Du läser hela innehållet från länkarna.

http://asterisktom.xanga.com/695057610/david-wilkerson-false-prophecies–unscriptural-teaching/

Utdrag från innehållet från länken ovan:

David Wilkerson False Prophecies & Unscriptural Teaching

I have a hard time writing about David Wilkerson for two reasons:

1. He is a mixed bag. Some of his sermons and writings have a lot of good points.

2. His book, ”The Vision” is the one that I had just finished reading when I first turned to Christianity. This was in 1975, in my bedroom in the village of Langenselbold, West Germany. So, for the longest time it was hard for me to be impartial. Yet when assessing teachings and teachers of our faith, we need to hold them to the same Biblical standard (Acts 17:11).

This article will look at David Wilkerson’s prophecies and teachings. After we have seen examples, we can make conclusions based on our open-Bible policy.

PROPHECIES

1. NO MORE GOSPEL ON TV BY 1999?

He preached this in the Solomon Church in December of 1994:

”Right now I sense in my spirit that in less than 5 years there will be no more so-called gospel television networks. They will all fall into bankruptcy and absolute ruin.”

(Solomon Church Dec. 12, 1994)

2. 1000 FIRES IN NEW YORK CITY DUE TO RACE RIOTS IN 1993?

From a prophecy of September 7, 1992:

”I have had recurring visions of over 1,000 fires burning at one time here in New York city. I am convinced race riots will soon explode! New York City is right now a powder keg-ready to blow!…federal and State Welfare cutbacks will be the spark that ignites the fuse. Next year, New York City could have over 100,000 angry men on the streets, enraged because they have been cut off from benefits….Federal troops will have to move in to restore order. New York City will have tanks running down its avenues….Churches will be closed for a season because it will be too dangerous to travel about. Fires will rage everywhere.” (Sept. 7, 1992)
Although Wilkerson set the expiration date of this prophecy himself – ” Next year” (i.e. 1993), he now says that this is yet future. This is a common expedient for those who assume themselves to be prophets, moving the goal-posts, hoping that others will forget by then.

3. FINANCIAL CRASH IN 2000?

On April 15 of that year, Wilkerson prophesied this:
”For the last two years I have been crying aloud, warning all who would hear that America is receiving her last call and that judgment is at the door. I did not say this was the end of the nation, but the last call before a financial crash.”

”I am writing this letter to you on Saturday, April 15, 2000. I have on my desk the headlines in yesterday’s paper: ”BLACK FRIDAY – BIGGEST ONE-DAY DROP IN HISTORY.” The Dow fell 618 points – the Nasdaq fell 355. I do not know what is coming in the next sixty days. If the market bounces back, I can assure you it will be temporary. THE CRASH IS INEVITABLE – NOTHING CAN STOP IT.”

To his credit, he admitted his mistake after the non-event, after the market instead of crashing, reached a record high on May 22 of that year:

”In prayer, I have told the Lord I am ready at any time to confess I am wrong – that I must have spoken from my own fears or that I have spoken unadvisedly. Recently, when the market reached record highs, I wondered if those calling me a false prophet were right.”

He admits that he was motivated by fears when he gave this warning. I am not advocating that we kick a man when he is down, or that none of us are human. It is good that he admitted his mistake. But let me ask you this: When times get rougher than they are now, do you want to consult a prophet/teacher who is motivated by fears the next time he says ”Thus says the Lord”. I don’t.

We need to tear our eyes and hearts away from all authority figures and look to the Bible. If we listen to teachers and preachers, it must be the same way that the Bereans listened to Paul and Silas – with open Bibles and a determination to use them intelligently. In my mind, Wilkerson has already lost credibility by his mis-prophesying.

TEACHINGS

1. TWO PENTECOSTS

”God’s last-day church …will be even greater than that [the first-century church,] … mightier, stronger, and even GREATER revelation of Jesus. A greater unction from the Spirit than ever, GREATER EVEN THAN PENTECOST….As I see it, the gospel of Jesus Christ has not been fully preached in this generation!”

(God’s Vision for the Last Day Church 5-23-94)
There are plenty of verses that tell us that this just isn’t so. In the last of the last days we will face ever greater apostasy and confusion. To expect a mighty revival is to set yourself up for major deception.

2. SUFFERING GOSPEL

This is a hard aspect to write about because a lot of this is subjective. You may read this and say – ”So what?” In fact I weeded out a lot here that I could not substantiate to my satisfaction. At any rate, this is where Hannah Hurnard comes in. Personally, I see a lot of her ”suffering is the way to heaven” teaching influencing Dave Wilkerson.

In his book ”Hungry for more of Jesus”, he says that personal suffering and cleansing is the way ”we win His eternal Love” and ”win His heart.” But this is not Scriptural. We can never win God’s heart. We love Him only because He first loved us (1st John 4:10, 19).

There was nothing in any of us that could have made God choose any of us over anyone else. It is true that Peter says that if we suffer according to the will of God we glorify Him (See 1st Peter 4 as well as 2:18- 25). But this does not win His love for us. It is only our reasonable service.

It is an outworking of what God has worked in us. It is nothing less than Christ being formed in us, our sanctification.

This has been a kind of incomplete appraisal of Dave Wilkerson. Hopefully it is enough to give us a good view of the man. I don’t put him in the same class as Hannah Hurnard, or as some of the others I plan to write about. But I believe that he has greatly deviated from where he started out. I felt he was worth writing about for this reason.

I am thankful for the continued feedback I receive on this article. Be assured that I consider all information given and modify my writing accordingly. I understand that, because we are to speak for the truth, these tough issues must not be ignored. On the other hand, incorrect zeal for the truth causes us (certainly has caused me in the past) to write more scathingly than is warranted. Please pray for me that, especially writing about those who name the name of Christ, that I treat firmly yet fairly. We will all stand before the Bema.
————————————————————

What about Objection Six?

Obj. 6. ”David Wilkerson has a solid ministry, blessed with success over the years. He isn’t like many of those flashy evangelists.”

Judging Ministry

This objection is somewhat harder to tackle, not because it is any more valid than the rest, but it is hard to broach this subject without seeming envious or, at the least, mean-spirited. But then I think of the confusing effect that people like David Wilkerson have on young Christians, and decide to plug away.

Yes, David Wilkerson has been an instrument of a number young people turning from sin to Christianity. I acknowledge that at the outset. And yet, even here, we need to have caution. I am sure also that there are some among these number who will prove by their later life that their conversion wasn’t genuine. They seemed to have a new heart – but it turned out only to be a house newly swept, Matt. 12:44. Admittedly this is a problem that all evangelists, pastors, and preachers contend with. The only reason why I mention it here is to show that we should ”judge nothing before the time”.

At any rate the track-record of Wilkerson does not take away from his written record of failed prophecies that he spoke over these many years in the name of the Lord. His credit in one field does not take away from his discredit in the other.

Which is it?

”But Wilkerson has spoken often against the excesses of many Charismatics, pointing them out by name and calling them to repentance.” Yes, I remember that sermon. I even quoted it favorably. I think it is good to point out spiritual error in the body of Christ. But this is not an either-or situation. We have a good reason to consider this a neither-nor proposition.

Also, though David Wilkerson has distanced himself from the most dangerous and most unbiblical of Charismatic evangelists here in America, over in England he has actually openly endorsed and associated with them. And there is more. The writer of the article just cited (”The Joash Syndrome”, James Jakob Prasch of Moriel Ministries) goes on to admit:

”Some people are plainly disturbed about David Wilkerson’s remarks about “lying on his back laughing unable to get up because of God’s hand upon him”. I am not sure this should be taken as an endorsement of the Toronto Experience, although I can understand why some people took it that way.”

Well, I am one of those who sees DW’s comment above, if not an endorsement of the Toronto Experience, certainly not a denial of it either.

Montanism Redux: Points of Similarity
I don’t believe that history repeats itself, but I do believe there are instructive parallels. A case in point is Montanism and those Phrygian prophets who envisioned that Christ would return in just a few years from their time, around AD 250.

Similarity 1: Moral Earnestness

When Montanism first came on the scene they were a refreshing contrast to the prevailing Christendom of the day. They zealously preached against ”the growing looseness of the Catholic penitential discipline” (Schaff’s History, vol.2, p. 425) and against growing worldliness, even in those who professed a better hope. Certainly this desire for right-living attracted a good number of earnest Christians. Yet, in the case of many, there is less than meets the eye. Moral reformation is not the same as spiritual transformation.

Many in this time replaced worldliness with mere asceticism. Yes, there was an apparent wide difference between the ”before” picture and the ”after”, but it was only a seeming progress from indulgence in the flesh to confidence in the flesh – not new life in the spirit. This has been the pattern throughout the history of the church. This, by itself, shouldn’t impress us.

So when we meet drug addicts who are no longer doing drugs, gangbangers no longer in gangs, etc. we should be glad for them but, as far as that goes, it is still only an unswept house, Luke 11:24-26. It still remains to see in whose name the house is.

Christlikeness, after all, is not just, as the song goes ”the things I used to do, I don’t do them anymore.” It is knowing Him, growing in Him. It is not just turning from idols, but turning to the ”living and true God”, 1 Thess. 1:9.

I know this sounds curmugeonly to say this but many of the converts in our ministries today are merely lifestyle changes. Time often tells – often only after years – whether conversions are genuine. As I write this, I am thinking of some young people I dealt with in the Rescue Mission ministry who went from drugs or alcohol to a Christian lifestyle – and then back. Or – in the case of a few – that strange combination of ”victory over (gross) sin” coupled with … renunciation of Christ!

Similarity 2: Unbalanced Eschatology

The Montanists expected Christ to return sometime in the middle of the third century, not to Jerusalem, but to Pepusa in Phrygia. This unique eschaology was not learned from Scripture, but from supposed special revelation, especially from Monanus and his two special prophetesses. More on this (and on Montanism in general) can be found in my article here:
Montanism: The First Doomsday Cult?

To be honest, I don’t know where David Wilkerson would compare here as far as eschatology is concerned. I do find a similarity between Montanism’s eschatology and that of many in today’s Christianity.

Similarity 3: Christianity 2.0

Like David Wilkerson and many modern day Pentecostals – the Montanists believed that their age was a further development beyond New Testament times. They believed that they were living in the more advanced age of the Paraclete, the Holy Spirit, the Gospel years having been the period of Christ, the Old Testament that of the Father. This is basically the same overview of history found among modern Charismatic works: We no longer are in the age of Christ, but in that of the Holy Spirit.

And being more centered on the Holy Spirit meant to the Montanists that this Spirit (sic) adds truth in addition to the Word of Christ – in defiance of Rev.22:18-19. Even Tertullian, the otherwise astute Bible scholar, was caught up in this belief in extra-biblical revelation (See Schaff’s History, vol.2 p.415-427).

Of course he insisted, as many Charismatics do today, that he would only accept new revelation that would accord with the old (but Schaff goes on to say that Tertullian had a hard time maintaining this stance – one foot on God’s Word, the other on God’s other words).

But don’t you see the fallacy in this?

Assuming for a second that Rev. 22:18-19 doesn’t exist (something that some are quite skilled at) there would still be no logical or scriptural reason for adding to a Book that already is complete and perfect (2 Tim. 3:15-17)! What can be added? Only that which confuses and tears down. Only that which – if it is persisted in – will wither the one who feeds on it. We are what we eat, after all, whether it be the Bread of life (John 6:63) or what that pretends to be bread, but is actually useless chaff.

Very similar to many don’t-put-God-in-a-box modernists is Tertullian’s bristling against those who taught of a ”Holy Spirit [who] was chased into a book” (Church History, Bruce Shelley, p. 64. Tertullian’s quote is in ”Against Praxeus”, Book 1).

This article was a bit of a ramble because there are several loose ends I wanted to tie up, but didn’t want to make separate articles out of them. Next, I will look at the Jonah Objection.
——————————————

What about Jonah? Can inspired prophecy be wrong?If Jonah’s can, why not Wilkerson’s?
—————-

HaFo:

Jag har varken ork tid eller utrymme, att kämpa vidare kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade, utan då skulle inlägget blir alldeles för långt, så att ingen orkar med att ta del av det, kring att här återge allt som säges under dessa länkar!

So please, ta själv, om Du finner att här finns viktig info, del av hela innehållet på dessa länkar. Tror att det kommer att delge info, som gör det väldigt befogat att ifrågasätta vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade.

Forts. vad förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo May 31, 2011 – 11:35PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 9 kring vad förmedlade egentligen wilkerson

Avslutar med en mailväxling som kanske kan vara av intresse att ta del av i sammanhanget:

En mailskribent säger

”Angående Dawid Wilkersson så läste jag ju hans bok någon vecka innan han dog. Jag ifrågasatte ju ett och annat i hans bok synen, vilket jag skrev till dig.

Läs gärna den boken och se vad som stämmer och vad som inte stämmer. En hel del stämmer inte! Det mesta han skrev finns ju också förutsagt i bibeln. Han bara översatte olika saker till nutiden.”

HaFo:

Ska försöka hinna med att mer i detalj gå igenom Wilkersons bok synen. Peka gärna ut vad Du redan nu anser inte stämmer från den boken.
——-

Mailskribenten sager:

Angående hans påstående om en världsvid ekonomisk katastrof som skulle börja i europa, sprida sig till Japan och sedan dra med USA inom tio år, innom nästa decenium osv. Detta har inte hänt! Mig veterligen finns det heller inte förutsagt i Bibeln.

HaFo:

Detta är verkligen både överaskande och intressant, att de som bejakar och ärar Wilkerson, inte noterat vad Du här konstaterar. För min del är jag ännu ngt schockad över den info som nått mig kring hur pass vilset ute wilkerson egentligen var, men ändå fick så många att inte inse det, utan fortsatt prisar honom som en sann lärare och sann profet.

Ngt som bör vara viktig att ta del av eftersom Wilkersons organisation och församling naturligtvis fortsätter att förmedla vad han stod för och återgav.

Mailskribenten säger:

”Nu citerar jag ur minnet. Jesus sa: Så ska det vara vid människosonens ankomst. Det ska vara som på Noas tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, gifte sig och blev bortgifta. Alltså livet går sin gilla gång.

Var i Bibeln talas det om en stor ekonomisk katastrof?

Det är klart att när alla domar som näms i uppenbarelseboken verkställs, då lär det bli även ekonomisk katastrof.”

HaFo:

Även detta är intressanta funderingar. Hoppas att ngn riktigt kan peka på var det finns återgivet i Bibeln om en ekonomisk ”härdsmälta”, som möjliggör att människor blir tvingade att anta ”en ny världsordning” och ta emot den som löser världsproblemen av alla slag som en världsfrälsare (om än falsk sådan).

För jag tror att det behövs till, för att ngn ska kunna få makt och kontroll över mänskligheten globalt, med en ”global lösning”, om det inte skulle bl,a, ske via ekonomiska påtryckningsmedel och att den som inte går in i det systemet, ”får inte köpa eller sälja” = ultimate pressure.
——–

Mailskribenten säger:

”Jag tror det var för drygt ett år sedan så lär David ha sagt ungefär så här: I februari (eller liknande) så kommer något katastrofalt att hända. Vem har nytta av sådana uttalanden? Vem gagnar det?”

HaFo:

Igen en intressant frågeställning. Ett mail som nådde mig, menade att Wilkerson uttalade sig utifrån sin egen rädsla och fruktan. Det allvarliga är om det upprepas till ett mönster, där vad som synes vara uttalat med profetiskt anspråk, faktiskt visar sig vara falska uttalanden, som vilseleder människor.

Mailskribenten säger:

”Angående Elvor och Jannes hemsida så kan jag säga att där finns mycket som är mycket bra och en hel del som är mycket svårbedömt, tex. alla drömmar och syner. När det gäller sådana saker ska man nog vara extra vaksam.”

HaFo:

Jag uppskattar verkligen och har vidarefört mycket från deras hemsida. Men jag håller med Dig om att när det gäller drömmar och syner ”ska man nog vara extra vaksam”.

För mig blir det en ”slags trafikdelare”, över var de står och vad de förmedlar, huruvida de, när fakta lagts på bordet kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade, om de ändå då skulle gå i försvar för Wilkerson. Det inkommer fortfarande mail som visar på hur vilset ute Wilkerson egentligen var. Fakta som inte går att förneka.

————

Återger även ett mail som jag tycker på spiken återger problemet med vad Wilkerson framförde:

“Jag köpte Synen en gång för länge sedan i Holland efter mycket reklam i den församling jag tillhörde.
Det var nog på åttitalet eller början nittitalet.

Jag blev mycket betänksam och såg den som en falsk profetia. (Vilket i och för sig inte bevisar något.)

Det är en av de få böcker jag försnipprat rent fysiskt. De andra var en JV-bibel och ett par SDA-böcker och ett Humanist-evangelium av Jesus utan underverk.

Jag ville inte att någon, om det hände mej något, skulle läsa dessa böcker i tron att jag hade dem för att jag gillade dem.

Än idag förundrar jag mej över hur man kan vara så beundrande över Synen.

Om jag förutspår att ett flygplan kommer att störta kommer jag att få rätt bara jag inte ger datum, tid och plats.

Slut från mailet, som jag tycker har en mycket underfunding poäng kring vad som är galet med
“Wilkersons profetior”.
———-

Slutfundering:

Vet inte varför Wilkerson arbetade i 5 år med Kuhlman och varför det samarbetet så upphörde. Skulle det ha berott på att han blev varse hennes ockulta bakgrund, kopplingar till Hinduismen och ”mantelövertagande” av Hinn (?)

Om det vore så, så borde Wilkerson ju då ha deklarerat ett avståndstagande till detta. Jag har inte sett ngn info på att DW överhuvudtaget tagit avstånd ifrån vare sig Branham, Latter Rain eller vad Khulman stod för och förmedlade.

Det hjälper ju föga vilka sanna predikningar som man än håller likt Wilkerson, om man samtidigt bejakar och samarbetar med en som företräder ockultism och Hinduism, som jag så här långt förstått att Khulman gjorde. Då hjälper det föga att åberopa helanden etc. Det sker t.o.m inom satanismen!!


Men det verkar som att Wilkerson av ngn konstig anledning, lyckats med konststycket, att vara satt över all prövning och fått det till att framstå som en känsla av, att den som ifrågasätter honom, vad han lär och hans proftetior (som dokumenterat varit felaktiga), är vilset ute – eller? Åtminstone verkar det vara vad som gäller hos hans efterföljare – eller!?

HaFo h HaFo Jun 2, 2011 – 12:47AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Ser att mina tidigare inlägg (9 st: på Min Åsikt), blev så långt, så för att kunna ta del av det på mailinfon, så måste man trycka på ”visa hela meddelandet”.

Ser också att jag lagt in samma inlägg i mitten 2 ggr, vilket kan vara irriterande med upprepning av vad man redan läst.

Jag vill tro att den som verkligen är intresserad av ämnet, vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson, inte så lätt ger upp, utan verkligen försöker få tag på sakinnehållet.

Antingen genom att trycka på knappen ”visa hela innehållet”, eller så tar del av hela innehållet här på ”Min Åsikt” på min hemsida.
—————–

Den mailskribent som jag flitigast återgett tidigare under detta ämne:

Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson, har nu återkommit med flera synpunkter och funderingar kring ämnet. Jag försöker göra en liten summering kring vad jag anser viktiga tankar och synpunkter som denne mailskribent förmedlar:

Mailskribenten säger:

Kathryn K påverkade ju tidigare, vilket vi vet både, Benny Hinn och David W, men hon påverkade
också tex John Arnott långt tillbaka i tiden.

Har starka misstankar om att det nog inte var någon ”sund” påverkan som Katryn hade på John Arnott med tanke på Arnotts förehavanden senare i tiden

Enligt Lennart J så är John Arnott:

Citat

”Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen” Toronto-välsignelsen var och är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla).
Slut citat

”Underliga andliga manifestationer av kundalinityp”. Här har vi alltså något som för tankarna till Hinduismen.

Citat av en person som heter Elin Berglund hon skriver följande:

”Om Kathrin Kuhlman:

En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera, en av Vatikanets agenter for å infiltrere pinsevennene spesielt og protestantene generelt, gjennom den karismatiske vekkelsen. Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av hennes publikum var katolikker”

Mera citat:

”Om Toronto-vekkelsen:

Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St.Louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etter hvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.

John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet.”

Slut citat
——-

Lennart Jareteg skriver om John Arnott
http://bibelfokus.se/sv/synkning#Anchor-14210

Citat

Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen (Toronto blessing) är John Arnott. Toronto-välsignelsen var och är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla).

Folk pladdrade, dansade och skrattade som berusade, skakade, sprattlade, upplevde värme- och ljusströmmar, man föll till höger och vänster, fram och baklänges, och folk både lät och rörde sig som olika djur.

Den ”smörjelse” (andemakt) som man menade var verksam i Toronto hade John Arnott hämtat indirekt från Rodney Howard Browne, men John Arnott och hans fru Carol hade också fått särskild förbön från Benny Hinn, kanske uppåt 50 gånger. Efter sådan förbön kunde Carol bli så ”berusad i anden” att John var tvungen att bära henne hem.

Slut citat

HaFo kommentar:

Dessa manifestationer visar ju enbart på vad som är dess härkomst:

Onda andemakters spel och förförelser! Här missas ngt av att ange vem som före Benny Hinn Howard Brown och Arnott som förmedlat denna förförelse och falska ande:

Jo, Khulman, som både Wilkerson och Pethrus bejakade, lanserade och samarbetade med
——

Mailskribenten fortsätter

Citat från

http://www.grmi.org/Richard_Riss/history/arnott.html

On June 29, 1994, in Rockville Centre, L.I., John Arnott spoke on many of the different origins of the outpouring that came to be known as the ”Toronto Blessing.” He and his wife, Carol, had spent much of 1993 and the beginning of January 1994 seeking the Lord for a fresh anointing. They spent all of their mornings with Him.

They had been powerfully impacted many years previously by Kathryn Kuhlman, and then more recently, by John Wimber, ”who really taught us that the anointing was available for everyone and in the context of team ministry things could be much improved [John Arnott to Richard Riss, Sept. 19, 1994].”

The Arnotts were friends of Benny Hinn, who also had an impact upon them. But these things tended to be mountain-top experiences, and they wanted something from God that would last.
Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Det verkar som att Kuhlman ”gillade” katoliker

Citat från

http://www.mensviventer.no/mvv44/bennyhinntrolldomskunster.html

Benny Hinns trolldomskunster Elin Berglund Kuhlmans disippel.

”Benny Hinns læremester og inspirator var Kathrin Kuhlman. I boken «The Signs and Wonders Movement – Exposed,» fra side 70 -71, finner vi en 11 punkts guide som skal dyktiggjøre Vineyardledere å administrere Den Hellige Ånd.

Framgangsmåten blir sammenliknet med introduksjons-prossessen til scene-hypnotisører. Teknikken er nesten identisk!

Om Kathrin Kuhlman:

En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera, en av Vatikanets agenter for å infiltrere pinsevennene spesielt og protestantene generelt, gjennom den karismatiske vekkelsen.

Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av hennes publikum var katolikker. Kathrin Kuhlman hadde store overnaturlige evner. Mennesker kunne bli kastet i bakken omkring henne der hun befant seg.

Om Toronto-vekkelsen:

Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St.Louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etter hvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.

John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet. Kuhlman holdt helbredelses-møter med sterke overnaturlige manifestasjoner.

Senere gjorde Benny Hinn et mektig inntrykk på han, blant annet i 1992, da Hinn igjen hadde møter i Toronto.

Benny Hinn hadde i sin tid selv mottatt det som de selv kalles «salvelsen» (åndsoverførelsen fra en innvidd) på et Kathrin Kuhlman møte.

I juni 1993 var John Arnott i Forth Worth, Texas, og opplevde Rodney Howard Browne på et møte hos Kenneth Copeland. Browne tilhører trosbevegelsen. Browne kommer fra Sør-Afrika og tilhørte opprinnelig Ray McCauleys Rhema-kirke der.

Mot slutten av 80-årene hadde han mange møteserier i USA der folk falt overende, og havnet i orgier av ukontrollert latter. Dette møtet med Browne var en sterk opplevelse for Arnott.

Og under en reise til Argentina senere i 1993, opplevde han selv å «falle under kraften» og ta i mot «salvelsen» . Den som formidlet kraften over til Arnott, var Claudio Freidzon, som var opprinnelig pinsevenn og mottok «salvelsen» fra Benny Hinn.

Slut citat

HaFo kommentar så här långt:

Det är ju helt uppenbart, hur vilset ute ovanstående nämnda var! Men ändå tydligen bejakade av kristna ledare! Helt obegripligt! Men samtidigt ngt som måste ske, för att det avfall som ska möjliggöra den falske världsfrälsarens inträde på arenan att bli möjligt!

Men må var andlig ledare undgå att personligen själv bli ett led i detta skeende och istället varna för detta skeende och oförtröttligt peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod PÅ KORSET!
———

Mailskribenten fortsätter:

Vad var det för slags ande som verkade genom Kathryn Kuhlman? Var det faktiskt den Helige Ande, eller någon annan ande ?

Benny Hinn, John Arnott och David Wilkerson blev påverkade av Kathryn Kuhlman, vad fick de egentligen för sorts andlig influens från henne?

Citerar google översatt från

http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html

Unmasked…..Benny Hinn
Compiled by Neil Richardson – UK and Philip Powell – NZ

”Strax före jul 1973, deltog jag en av Kathryn Kuhlman läkande tjänster. Den natten den Helige Ande kom in i mitt rum, och för första gången jag kom in i en personlig relation med den Helige Ande som förändrat mitt liv. Efteråt, när jag betjänade, Guds kraft ned och underverk började hända, säger Hinn på sin hemsida på Internet.

(Observera att han inte säger att han ångrade sin synd och satte sin tro på Herren Jesus Kristus.
Benny Hinn: s ”Helige Ande” är en intressant enhet som verkar fungera helt oberoende från
Gud Fader eller Gud Sonen.) Kuhlman är klart sedan den formativa stilistiska inflytande
på Benny beteende.)

Slut citat

Benny Hinn upplevde alltså att han efter ett av Kathryn Kuhlmans helande möte strax
före jul 1973 fick en personlig relation med den Helige Ande som förändrade hans liv. Ja , ja , vi vet ju nog hur det har gått för Benny Hinn efter detta.

HaFo kommentar:

Benny Hinn är ju en väl dokumenterad både falsk lärare och falsk profet. Därför kan det knappast ha varit den Helige Ande, som Kuhlman förmedlade till Hinn!!!

Varför ställde sig då både Pethrus och Wilkerson bakom det förföriska spektaklet Kuhlman!? Och varför blir då en del rosenrasande, när fakta presenteras om att både Pethrus och Wilkerson här faktiskt var vilset ute och som därmed starkt bidragit till att Pingströrelsen idag havererat, med uppenbarligen vilsna ledare!?
—–

Mailskribenten fortsätter:

Vi kan ju försöka kolla upp om hans stora ”inspirationskälla” Kathryn Kuhlman verkligen hade Jesus Kristus och honom såsom Korsfäst i fokus eller inte, alltså hade Kathryn verkligen Jesus Kristus i fokus när hon framträdde? Var det Han på Korset. Han allena?

Eftersom Kathryn av vissa räknas som så pass ”stor” så borde hon ju i alla fall i någon mån ha påmint om Paulus när det gäller framtoning

1 Kor 2

2. Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan.

Kathryn verkar istället ha varit mycket mera intresserad av att sätta fokus på ”Den Helige Ande”, istället för på Jesus Kristus och Korset

Alltså mycket ett starkt fokus på anden, men vilket slags ande är nog en mycket berättigad fråga när det gäller Kathryn.

Vi ska inte alls sätta ett starkt fokus på Den Helige Ande, utan istället på Jesus Kristus själv och vad han gjorde på Korset !! Den Helige Ande sätter ju heller inte sig själv i fokus !!

Citerar Kathryn Kuhlman när hon talar om Den Helige Ande:

”Hon sade: ”Förstår du inte? Han är allt jag har.” Återigen, sa hon, ”Var snäll och såra honom inte,
han är allt jag har. Såra inte den jag älskar.”

Slut citat

Benny Hinn blev mycket imponerad av detta, men vart tog egentligen Jesus, Korset, Blodet och Försoningen vägen?

Det är på sätt och vis gripande detta som kommer fram om Kathryn, men det är också samtidigt jätteskumt och får massor av ”varningsklockor” att ringa högljutt hos mig , det är något som är mycket på fel i detta !!!

I synnerhet när vi nu har facit på hur Benny Hinn blivit ”lagd pga sin dyrkan” av Kathryn, jag misstänker starkt att Benny Hinn drivs av samma slags andlighet som Kathryn K gjorde på sin tid !!!

(Jag måste här citera av D Wilkerson Citat från
http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

Sju kvinnor skall ta tag i samma man! by David Wilkerson | September 18, 1995 Ofta kommer människor fram till mig: ”Broder Wilkerson, du måste följa med oss. En stor väckelse har brutit ut i den och den församlingen. Det är härligt. Människor faller ner till höger och vänster.”

Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.

Slut citat)

HaFo kommentar:

Hur är det möjligt, att efterföljarna och bejakarna av Wilkerson, inte här börjar reagera, när Wilkerson, helt uppenbart bejakar Kuhlmans verksamhet av ockultism och Hinduism, som ”ett äkta Andens verk” och att hans efterföljare, som menar att de som ifrågasätter Wilkerson är vilset ute och vill man inte umgås med och ha kontakt med.

Hur kan det bli så tokigt? Hur kan en del människor få en sådan påverkan på ”sina undersåtar” och efterföljare???

——–

Mailskribenten fortsätter vidare:

Citat från

http://www.cephas-library.com/charismatics/charismatic_kathryn_kuhlman_and_her_spirit_guide.html

Kathryn Kuhlman och hennes andliga guide

Jag är personligen övertygad om att fröken Kuhlman kontrollerades av en ande som maskerade sig som den Helige Ande. Det tycks inte finnas några andra möjliga svar. Att komma fram till denna slutsats har varit en mycket tuff och uppslitande erfarenhet.

Då fortsatte hon passionerade grunden sade: ’Snälla såra honom inte Han är allt jag har, såra inte den jag älskar!..! ”(Godmorgon, helige Ande, Benny Hinn, s. 8 – 9.)
——-

Den Helige Ande talar absolut aldrig om sig själv. Han förhärligar alltid Jesus Kristus i hans kyrka och i dig och Jesus Kristus ensam.

Jesus sade:

”Men när han är sanningens Ande, då skall han vägleda er med hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv, men vad han ska höra, att skall han tala, och han skall visa dig vad som komma skall han. skall förhärliga mig. ty han skall få av mig, och skall förkunna det för eder ” (Joh 16:13-14).
—–

Kuhlman var förälskad i denna ”ande” som kom på henne. Ofta hon talade om sin rädsla att han skulle lämna henne. Hon skulle vänta bakom scenen, även i tider när tjänsten försmäktat för denna ”andevarelse” att manifestera sig själv. När han kom hon var elektrisk och framträdde som den största aktör.

Hinn fortsatte i sin beskrivning av Kuhlman betoning av denna anda, som hon kallade den Helige Ande. Han sa, ”I min kyrka, talade prästen om den helige Ande men inte så här Hans referenser hade att göra med de gåvor eller tunga eller profetia -.. Inte”. Han är min närmaste, mest personliga, mest intima, mest älskade vän ”Kathryn Kuhlman berättade om en person som var mer verkliga än du eller jag ”

Slut citat

HaFo kommentar:

Hur är det möjligt att andliga ledare inte idag med facit i hand, inser hur vilset ute både Wilkerson och Pethrus var, som bejakade och samarbetade med en vilsen, förförisk Khulman.

Hur är det möjligt att människor som idag menar sig gå emot förförelse och stå upp för sanning på den andliga arenan, ändå samtidigt menar, att vad Wilkerson och Pethrus förmedlade var från Gud, fast de bägge bejakade ockultism och Hinduism i spåren av Khulman!?

Ge gärna synpunkter!

HaFo h Harry Forsgren Jun 2, 2011 – 10:40AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 9 kring ”Vad förmedlade egentligen Wilkerson”

Avslutar med en mailväxling som kanske kan vara av intresse att ta del av i sammanhanget:

En mailskribent säger

”Angående David Wilkerson så läste jag ju hans bok någon vecka innan han dog. Jag ifrågasatte ju ett och annat i hans bok Synen, vilket jag skrev till dig.

Läs gärna den boken och se vad som stämmer och vad som inte stämmer. En hel del stämmer inte! Det mesta han skrev finns ju också förutsagt i bibeln. Han bara översatte olika saker till nutiden.”

HaFo:

Ska försöka hinna med att mer i detalj gå igenom Wilkersons bok Synen. Peka gärna ut vad Du redan nu anser inte stämmer från den boken.
——-

Mailskribenten sager:

Angående hans påstående om en världsvid ekonomisk katastrof som skulle börja i Europa, sprida sig till Japan och sedan dra med USA inom tio år, inom nästa decennium osv. Detta har inte hänt! Mig veterligen finns det heller inte förutsagt i Bibeln.

HaFo:

Detta är verkligen både överraskande och intressant, att de som bejakar och ärar Wilkerson, inte noterat vad Du här konstaterar. För min del är jag ännu ngt chockad över den info som nått mig kring hur pass vilset ute Wilkerson egentligen var, men ändå fick så många att inte inse det, utan fortsatt prisar honom som en sann lärare och sann profet.

Ngt som bör vara viktig att ta del av eftersom Wilkersons organisation och församling naturligtvis fortsätter att förmedla vad han stod för och återgav.

Mailskribenten säger:

”Nu citerar jag ur minnet. Jesus sa: Så ska det vara vid Människosonens ankomst. Det ska vara som på Noas tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, gifte sig och blev bortgifta. Alltså livet går sin gilla gång.

Var i Bibeln talas det om en stor ekonomisk katastrof?

Det är klart att när alla domar som nämns i uppenbarelseboken verkställs, då lär det bli även ekonomisk katastrof.”

HaFo:

Även detta är intressanta funderingar. Hoppas att ngn riktigt kan peka på var det finns återgivet i Bibeln om en ekonomisk ”härdsmälta”, som möjliggör att människor blir tvingade att anta ”en ny världsordning” och ta emot den som löser världsproblemen av alla slag som en världsfrälsare (om än falsk sådan).

För jag tror att det behövs till, för att ngn ska kunna få makt och kontroll över mänskligheten globalt, med en ”global lösning”, om det inte skulle bl,a, ske via ekonomiska påtryckningsmedel och att den som inte går in i det systemet, ”får inte köpa eller sälja” = ultimate pressure.
——–

Mailskribenten säger:

”Jag tror det var för drygt ett år sedan så lär David ha sagt ungefär så här: I februari (eller liknande) så kommer något katastrofalt att hända. Vem har nytta av sådana uttalanden? Vem gagnar det?”

HaFo:

Igen en intressant frågeställning. Ett mail som nådde mig, menade att Wilkerson uttalade sig utifrån sin egen rädsla och fruktan. Det allvarliga är om det upprepas till ett mönster, där vad som synes vara uttalat med profetiskt anspråk, faktiskt visar sig vara falska uttalanden, som vilseleder människor.

Mailskribenten säger:

”Angående Elvor och Jannes hemsida så kan jag säga att där finns mycket som är mycket bra och en hel del som är mycket svårbedömt, tex. alla drömmar och syner. När det gäller sådana saker ska man nog vara extra vaksam.”

HaFo:

Jag uppskattar verkligen och har vidarefört mycket från deras hemsida. Men jag håller med Dig om att när det gäller drömmar och syner ”ska man nog vara extra vaksam”.

För mig blir det en ”slags trafikdelare”, över var de står och vad de förmedlar, huruvida de, när fakta lagts på bordet kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade, om de ändå då skulle gå i försvar för Wilkerson. Det inkommer fortfarande mail som visar på hur vilset ute Wilkerson egentligen var. Fakta som inte går att förneka.

————

Återger även ett mail som jag tycker på spiken återger problemet med vad Wilkerson framförde:

“Jag köpte Synen en gång för länge sedan i efter mycket reklam i den församling jag tillhörde.
Det var nog på åttitalet eller början nittitalet.

Jag blev mycket betänksam och såg den som en falsk profetia. (Vilket i och för sig inte bevisar något.)

Det är en av de få böcker jag försnipprat rent fysiskt. De andra var en JV-bibel och ett par SDA-böcker och ett Humanist-evangelium av Jesus utan underverk.

Jag ville inte att någon, om det hände mej något, skulle läsa dessa böcker i tron att jag hade dem för att jag gillade dem.

Än idag förundrar jag mej över hur man kan vara så beundrande över Synen.

Om jag förutspår att ett flygplan kommer att störta kommer jag att få rätt bara jag inte ger datum, tid och plats.

Slut från mailet, som jag tycker har en mycket underfunding poäng kring vad som är galet med
“Wilkersons profetior”.
———-

Slutfundering:

Vet inte varför Wilkerson arbetade i 5 år med Kuhlman och varför det samarbetet så upphörde. Skulle det ha berott på att han blev varse hennes ockulta bakgrund, kopplingar till Hinduismen och ”mantelövertagande” av Hinn (?)

Om det vore så, så borde Wilkerson ju då ha deklarerat ett avståndstagande till detta. Jag har inte sett ngn info på att DW överhuvudtaget tagit avstånd ifrån vare sig Branham, Latter Rain eller vad Kuhlman stod för och förmedlade.

Det hjälper ju föga vilka sanna predikningar som man än håller likt Wilkerson, om man samtidigt bejakar och samarbetar med en som företräder ockultism och Hinduism, som jag så här långt förstått att Kuhlman gjorde. Då hjälper det föga att åberopa helanden etc. Det sker t.o.m inom satanismen!!


Men det verkar som att Wilkerson av ngn konstig anledning, lyckats med konststycket, att vara satt över all prövning och fått det till att framstå som en känsla av, att den som ifrågasätter honom, vad han lär och hans profetior (som dokumenterat varit felaktiga), är vilset ute – eller? Åtminstone verkar det vara vad som gäller hos hans efterföljare – eller!?

HaFo h Harry Forsgren Jun 2, 2011 – 10:42AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Ser att mina tidigare inlägg (9 st: på Min Åsikt), blev så långt, så för att kunna ta del av det på mailinfon, så måste man trycka på ”visa hela meddelandet”.

Ser också att jag lagt in samma inlägg i mitten 2 ggr, vilket kan vara irriterande med upprepning av vad man redan läst.

Jag vill tro att den som verkligen är intresserad av ämnet, vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson, inte så lätt ger upp, utan verkligen försöker få tag på sakinnehållet.

Antingen genom att trycka på knappen ”visa hela innehållet”, eller så tar del av hela innehållet här på ”Min Åsikt” på min hemsida.
—————–

Den mailskribent som jag flitigast återgett tidigare under detta ämne:

Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson, har nu återkommit med flera synpunkter och funderingar kring ämnet. Jag försöker göra en liten summering kring vad jag anser viktiga tankar och synpunkter som denne mailskribent förmedlar:

Mailskribenten säger:

Kathryn K påverkade ju tidigare, vilket vi vet både, Benny Hinn och David W, men hon påverkade
också tex John Arnott långt tillbaka i tiden.

Har starka misstankar om att det nog inte var någon ”sund” påverkan som Katryn hade på John Arnott med tanke på Arnotts förehavanden senare i tiden

Enligt Lennart J så är John Arnott:

Citat

”Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen” Toronto-välsignelsen var och är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla).
Slut citat

”Underliga andliga manifestationer av kundalinityp”. Här har vi alltså något som för tankarna till Hinduismen.

Citat av en person som heter Elin Berglund hon skriver följande:

”Om Kathrin Kuhlman:

En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera, en av Vatikanets agenter for å infiltrere pinsevennene spesielt og protestantene generelt, gjennom den karismatiske vekkelsen. Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av hennes publikum var katolikker”

Mera citat:

”Om Toronto-vekkelsen:

Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St.Louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etter hvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.

John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet.”

Slut citat
——-

Lennart Jareteg skriver om John Arnott
http://bibelfokus.se/sv/synkning#Anchor-14210

Citat

Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen (Toronto blessing) är John Arnott. Toronto-välsignelsen var och är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla).

Folk pladdrade, dansade och skrattade som berusade, skakade, sprattlade, upplevde värme- och ljusströmmar, man föll till höger och vänster, fram och baklänges, och folk både lät och rörde sig som olika djur.

Den ”smörjelse” (andemakt) som man menade var verksam i Toronto hade John Arnott hämtat indirekt från Rodney Howard Browne, men John Arnott och hans fru Carol hade också fått särskild förbön från Benny Hinn, kanske uppåt 50 gånger. Efter sådan förbön kunde Carol bli så ”berusad i anden” att John var tvungen att bära henne hem.

Slut citat

HaFo kommentar:

Dessa manifestationer visar ju enbart på vad som är dess härkomst:

Onda andemakters spel och förförelser! Här missas ngt av att ange vem som före Benny Hinn Howard Brown och Arnott som förmedlat denna förförelse och falska ande:

Jo, Kuhlman, som både Wilkerson och Pethrus bejakade, lanserade och samarbetade med
——

Mailskribenten fortsätter

Citat från

http://www.grmi.org/Richard_Riss/history/arnott.html

On June 29, 1994, in Rockville Centre, L.I., John Arnott spoke on many of the different origins of the outpouring that came to be known as the ”Toronto Blessing.” He and his wife, Carol, had spent much of 1993 and the beginning of January 1994 seeking the Lord for a fresh anointing. They spent all of their mornings with Him.

They had been powerfully impacted many years previously by Kathryn Kuhlman, and then more recently, by John Wimber, ”who really taught us that the anointing was available for everyone and in the context of team ministry things could be much improved [John Arnott to Richard Riss, Sept. 19, 1994].”

The Arnotts were friends of Benny Hinn, who also had an impact upon them. But these things tended to be mountain-top experiences, and they wanted something from God that would last.
Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Det verkar som att Kuhlman ”gillade” katoliker

Citat från

http://www.mensviventer.no/mvv44/bennyhinntrolldomskunster.html

Benny Hinns trolldomskunster Elin Berglund Kuhlmans disippel.

”Benny Hinns læremester og inspirator var Kathrin Kuhlman. I boken «The Signs and Wonders Movement – Exposed,» fra side 70 -71, finner vi en 11 punkts guide som skal dyktiggjøre Vineyardledere å administrere Den Hellige Ånd.

Framgangsmåten blir sammenliknet med introduksjons-prossessen til scene-hypnotisører. Teknikken er nesten identisk!

Om Kathrin Kuhlman:

En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera, en av Vatikanets agenter for å infiltrere pinsevennene spesielt og protestantene generelt, gjennom den karismatiske vekkelsen.

Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av hennes publikum var katolikker. Kathrin Kuhlman hadde store overnaturlige evner. Mennesker kunne bli kastet i bakken omkring henne der hun befant seg.

Om Toronto-vekkelsen:

Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St.Louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etter hvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.

John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet. Kuhlman holdt helbredelses-møter med sterke overnaturlige manifestasjoner.

Senere gjorde Benny Hinn et mektig inntrykk på han, blant annet i 1992, da Hinn igjen hadde møter i Toronto.

Benny Hinn hadde i sin tid selv mottatt det som de selv kalles «salvelsen» (åndsoverførelsen fra en innvidd) på et Kathrin Kuhlman møte.

I juni 1993 var John Arnott i Forth Worth, Texas, og opplevde Rodney Howard Browne på et møte hos Kenneth Copeland. Browne tilhører trosbevegelsen. Browne kommer fra Sør-Afrika og tilhørte opprinnelig Ray McCauleys Rhema-kirke der.

Mot slutten av 80-årene hadde han mange møteserier i USA der folk falt overende, og havnet i orgier av ukontrollert latter. Dette møtet med Browne var en sterk opplevelse for Arnott.

Og under en reise til Argentina senere i 1993, opplevde han selv å «falle under kraften» og ta i mot «salvelsen» . Den som formidlet kraften over til Arnott, var Claudio Freidzon, som var opprinnelig pinsevenn og mottok «salvelsen» fra Benny Hinn.

Slut citat

HaFo kommentar så här långt:

Det är ju helt uppenbart, hur vilset ute ovanstående nämnda var! Men ändå tydligen bejakade av kristna ledare! Helt obegripligt! Men samtidigt ngt som måste ske, för att det avfall som ska möjliggöra den falske världsfrälsarens inträde på arenan att bli möjligt!

Men må var andlig ledare undgå att personligen själv bli ett led i detta skeende och istället varna för detta skeende och oförtröttligt peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod PÅ KORSET!
———

Mailskribenten fortsätter:

Vad var det för slags ande som verkade genom Kathryn Kuhlman? Var det faktiskt den Helige Ande, eller någon annan ande ?

Benny Hinn, John Arnott och David Wilkerson blev påverkade av Kathryn Kuhlman, vad fick de egentligen för sorts andlig influens från henne?

Citerar google översatt från

http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html

Unmasked…..Benny Hinn
Compiled by Neil Richardson – UK and Philip Powell – NZ

”Strax före jul 1973, deltog jag en av Kathryn Kuhlman läkande tjänster. Den natten den Helige Ande kom in i mitt rum, och för första gången jag kom in i en personlig relation med den Helige Ande som förändrat mitt liv. Efteråt, när jag betjänade, Guds kraft ned och underverk började hända, säger Hinn på sin hemsida på Internet.

(Observera att han inte säger att han ångrade sin synd och satte sin tro på Herren Jesus Kristus.
Benny Hinn: s ”Helige Ande” är en intressant enhet som verkar fungera helt oberoende från
Gud Fader eller Gud Sonen.) Kuhlman är klart sedan den formativa stilistiska inflytande
på Benny beteende.)

Slut citat

Benny Hinn upplevde alltså att han efter ett av Kathryn Kuhlmans helande möte strax
före jul 1973 fick en personlig relation med den Helige Ande som förändrade hans liv. Ja , ja , vi vet ju nog hur det har gått för Benny Hinn efter detta.

HaFo kommentar:

Benny Hinn är ju en väl dokumenterad både falsk lärare och falsk profet. Därför kan det knappast ha varit den Helige Ande, som Kuhlman förmedlade till Hinn!!!

Varför ställde sig då både Pethrus och Wilkerson bakom det förföriska spektaklet Kuhlman!? Och varför blir då en del rosenrasande, när fakta presenteras om att både Pethrus och Wilkerson här faktiskt var vilset ute och som därmed starkt bidragit till att Pingströrelsen idag havererat, med uppenbarligen vilsna ledare!?
—–

Mailskribenten fortsätter:

Vi kan ju försöka kolla upp om hans stora ”inspirationskälla” Kathryn Kuhlman verkligen hade Jesus Kristus och honom såsom Korsfäst i fokus eller inte, alltså hade Kathryn verkligen Jesus Kristus i fokus när hon framträdde? Var det Han på Korset. Han allena?

Eftersom Kathryn av vissa räknas som så pass ”stor” så borde hon ju i alla fall i någon mån ha påmint om Paulus när det gäller framtoning

1 Kor 2

2. Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan.

Kathryn verkar istället ha varit mycket mera intresserad av att sätta fokus på ”Den Helige Ande”, istället för på Jesus Kristus och Korset

Alltså mycket ett starkt fokus på anden, men vilket slags ande är nog en mycket berättigad fråga när det gäller Kathryn.

Vi ska inte alls sätta ett starkt fokus på Den Helige Ande, utan istället på Jesus Kristus själv och vad han gjorde på Korset !! Den Helige Ande sätter ju heller inte sig själv i fokus !!

Citerar Kathryn Kuhlman när hon talar om Den Helige Ande:

”Hon sade: ”Förstår du inte? Han är allt jag har.” Återigen, sa hon, ”Var snäll och såra honom inte,
han är allt jag har. Såra inte den jag älskar.”

Slut citat

Benny Hinn blev mycket imponerad av detta, men vart tog egentligen Jesus, Korset, Blodet och Försoningen vägen?

Det är på sätt och vis gripande detta som kommer fram om Kathryn, men det är också samtidigt jätteskumt och får massor av ”varningsklockor” att ringa högljutt hos mig , det är något som är mycket på fel i detta !!!

I synnerhet när vi nu har facit på hur Benny Hinn blivit ”lagd pga sin dyrkan” av Kathryn, jag misstänker starkt att Benny Hinn drivs av samma slags andlighet som Kathryn K gjorde på sin tid !!!

(Jag måste här citera av D Wilkerson Citat från
http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

Sju kvinnor skall ta tag i samma man! by David Wilkerson | September 18, 1995 Ofta kommer människor fram till mig: ”Broder Wilkerson, du måste följa med oss. En stor väckelse har brutit ut i den och den församlingen. Det är härligt. Människor faller ner till höger och vänster.”

Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.

Slut citat)

HaFo kommentar:

Hur är det möjligt, att efterföljarna och bejakarna av Wilkerson, inte här börjar reagera, när Wilkerson, helt uppenbart bejakar Kuhlmans verksamhet av ockultism och Hinduism, som ”ett äkta Andens verk” och att hans efterföljare, som menar att de som ifrågasätter Wilkerson är vilset ute och vill man inte umgås med och ha kontakt med.

Hur kan det bli så tokigt? Hur kan en del människor få en sådan påverkan på ”sina undersåtar” och efterföljare???

——–

Mailskribenten fortsätter vidare:

Citat från

http://www.cephas-library.com/charismatics/charismatic_kathryn_kuhlman_and_her_spirit_guide.html

Kathryn Kuhlman och hennes andliga guide

Jag är personligen övertygad om att fröken Kuhlman kontrollerades av en ande som maskerade sig som den Helige Ande. Det tycks inte finnas några andra möjliga svar. Att komma fram till denna slutsats har varit en mycket tuff och uppslitande erfarenhet.

Då fortsatte hon passionerade grunden sade: ’Snälla såra honom inte Han är allt jag har, såra inte den jag älskar!..! ”(Godmorgon, helige Ande, Benny Hinn, s. 8 – 9.)
——-

Den Helige Ande talar absolut aldrig om sig själv. Han förhärligar alltid Jesus Kristus i hans kyrka och i dig och Jesus Kristus ensam.

Jesus sade:

”Men när han är sanningens Ande, då skall han vägleda er med hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv, men vad han ska höra, att skall han tala, och han skall visa dig vad som komma skall han. skall förhärliga mig. ty han skall få av mig, och skall förkunna det för eder ” (Joh 16:13-14).
—–

Kuhlman var förälskad i denna ”ande” som kom på henne. Ofta hon talade om sin rädsla att han skulle lämna henne. Hon skulle vänta bakom scenen, även i tider när tjänsten försmäktat för denna ”andevarelse” att manifestera sig själv. När han kom hon var elektrisk och framträdde som den största aktör.

Hinn fortsatte i sin beskrivning av Kuhlman betoning av denna anda, som hon kallade den Helige Ande. Han sa, ”I min kyrka, talade prästen om den helige Ande men inte så här Hans referenser hade att göra med de gåvor eller tunga eller profetia -.. Inte”. Han är min närmaste, mest personliga, mest intima, mest älskade vän ”Kathryn Kuhlman berättade om en person som var mer verkliga än du eller jag ”

Slut citat

HaFo kommentar:

Hur är det möjligt att andliga ledare inte idag med facit i hand, inser hur vilset ute både Wilkerson och Pethrus var, som bejakade och samarbetade med en vilsen, förförisk Kuhlman.

Hur är det möjligt att människor som idag menar sig gå emot förförelse och stå upp för sanning på den andliga arenan, ändå samtidigt menar, att vad Wilkerson och Pethrus förmedlade var från Gud, fast de bägge bejakade ockultism och Hinduism i spåren av Kuhlman!?

Ge gärna synpunkter!

HaFo h HaFo Jun 2, 2011 – 11:46PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Fick ännu ett mail från den mailskribent som jag ofta citerat ifrån under detta ämne. Tycker att innehållet även i detta mail, har så pass bäring med anledning av ämnet, vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson, så jag sätter in delar av innehållet.

Jag gör det till 2 inlägg på Min Åsikt under detta ämne.
——-

Inlägg 1 forts.vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Mailskribenten:

Citerar från ”Min åsikt”

”Some people are plainly disturbed about David Wilkerson’s remarks about “lying on his back laughing unable to get up because of God’s hand upon him”. I am not sure this should be taken as an endorsement of the Toronto Experience, although I can understand why some people took it that way.”

Slut citat

Skulle vara intressant att veta mera om denna händelse där DW blev liggande på rygg , skrattande och inte kunde ta sig upp ’because of God’s hand upon him’. Man kan på goda grunder anta att eftersom David W låg på rygg så hade han före det i något skede fallit ?

Detta med David W för nog ändå mest tankarna till ett slags ’tankande’ , dvs en ’påfyllning’ av ’falskt andedop’. DW blev alltså liggande ’Because of God’s hand upon him ? Undrar det? Skulle nog inte tro det.

Misstänker nog att det här i själva verket var fråga ’kundalini ormen’ som var i verksamhet och förorsakade både detta skrattanfall och dessutom att DW blev liggande kvar på rygg. Om det här med att falla baklänges genom att man blir ’fylld med Helig Ande’:

Jag tror faktiskt i likhet med Lennart Jareteg att detta med baklängesfallandet i vissa kretsar är ett starkt varningstecken !

http://bibelfokus.se/question/080802-1

Lennart J skriver:

”Det jag vänder mig emot är att många likställer baklängesfallandet med andedop eller med att bli fylld av den Helige Ande, detta trots att detta fallande inte förekommer en enda gång i Bibeln i samband med andedop. Däremot är baklängesfallandet en vanlig manifestation i samband med
ockulta ’andedop’, typ shaktipat, dikshaoch kundalini-resningar.

För mig är det då ett starkt varningstecken att detta fallande är så vanligt (ja, så gott som en standard) i de s.k. ’kristna’ sammanhang som kännetecknas av villoläror och inslag av new age, typ det som sker i Lakeland, Florida. Detta blir då ytterligare ett tecken på att det är samma ande i dessa
sammanhang som inom t.ex. New Age.”

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Här kommer nu en beskrivning från en person som blev utsatt för Kathryn Kuhlman , vi kan ju notera att denna person inte ’föll’ för Kathryn Kuhlman. Personen ifråga började nämligen att be:

’Herre Jesus, om denna kvinnas kraft kommer från dig, välsigna då både henne och mig. Om hon har gåvor och kraft som inte kommer från dig, skydda mig då från dem , jag inte vill komma under ett
främmande inflytande.’

Och Kuhlman kunde sedan inte göra någonting !

Återger händelsen med Citat från

http://www.deceptioninthechurch.com/kuhlman.htm

Översatt med google

En tredje erfarenhet fick mig att börja tvivla. Det var under en personlig intervju med Kathryn.
Hon började plötsligt att be med mig. Hon höll sina händer om sex inches ovanför mitt huvud.
På en gång jag började be i mitt hjärta (bönen återgiven ovan).

Medan Kathryn bad, kom två vaktmästare och ställde sig bakom mig för att fånga mig när jag föll.

Jag kände dock ingenting, och stod som en klippa utan att förlora mitt medvetande det minsta.

Sedan kom en andra överraskning. Kathryn stötte mig försiktigt, förmodligen för att få mig att falla.
Hon lyckades inte. Då frågade hon mig: ’Har du en helande tjänst själv?’

Jag svarade: ’I min pastorala rådgivning har det har hänt ibland, men det är inte mitt kall: Min uppgift är att predika evangeliet och föra människor till frälsning.’

Slut citat
———-

Mailskribenten fortsätter:

Tar lite om Kathryn och Påven här

http://www.suite101.com/content/kathryn-kuhlman-a361325

’Kathryn Kuhlman Meets Pope Paul VI. She was presented with many honors during her life, including the reception of an honorary doctorate from Oral Roberts University. But one of her greatest moments was when she was invited to meet with Pope Paul VI.

He granted her a private audience and congratulated her on her ’admirable work.’ In honor of her special relationship with the Holy Spirit, Pope Paul VI presented her with a special gold medallion
which had engraved upon it a beautiful image of a dove’

Slut citat

Mailskribenten kommenterar:

Gratulerad av Påven ! Hon fick en guldmedalj pga :

’In honor of her special relationship with the Holy Spirit’.

Mailskribenten fortsätter med mera citat:

http://www.contendingfortruth.com/?p=1132

Kulman’s biographer and friend admitted that ‘she loved her expensive clothes, precious jewels, luxury hotels, and first class travel.’ In response to reports that she had a private audience October 11, 1972 with Pope Paul VI, one Christian comments: ‘Katherine Kuhlman was a witch that was accepted by many.

Do you suppose that the Pope blessed her for serving Jesus? Or could it be that an anti-christ was blessing one of his own servants.’ After the meeting, she said, ‘When I met Pope Paul there was a Oneness.’
Slut citat
———-

Mailskribenten kommenterar:

Kathryn tyckte alltså att : ’When I met Pope Paul there was a Oneness’
———-

Mailskribenten fortsätter:

Nu vill jag visa på likheter mellan ’Shaktipat’ och det ’slaying in the Spirit’ som Kathryn K marknadsförde.

Här har jag dels använt googles översättning och sedan kompletterat manuellt

Från Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Shaktipat

Översatt med google och manuellt bearbetat

Citat

Shaktipat eller Śaktipāta (sanskrit, från sakti (’(psykiska) energi’) och PATA (’att falla’) avser i hinduismen överförande av andlig ’energi’ från en person till en annan. Shaktipat kan överföras med ett helig ord eller mantra, eller genom en blick, tanke eller vidröring – den sista vanligen
till Ajna Chakra eller det tredje ögat hos mottagaren. ( I pannan , min egen kommentar )

Shaktipat anses vara en handling av nåd (anugraha) från en guru eller från det gudomliga. Mottagaren måste vara öppen för en sådan överföring eftersom den inte kan påtvingas med våld.

Själva medvetandet hos guden eller gurun anses tränga in i lärjungens själv , detta utgör en inskolning i kulten eller i den av guruns andlig familje (Kula). Det är fastställt att Shaktipat kan överföras personligen eller på distans, genom ett objekt, t.ex. en blomma eller frukt eller annars per telefon eller brev

Slut citat
——

Mailskribenten fortsätter med anledning av denna ovanstående info:

Kan inte låta bli att tänka på Hinns konstiga intresse för Kathryn Kuhlman’s och Aimee McPherson’s gravar. Jag måste ’spekulera’ lite. Kanske det är så att deras Shaktipa ’smörjelse’ på
något vis finns kvar på platsen med deras kvarlevor ?

Månne inte att det är så att Hinn faktiskt nu och då går och laddar upp och fyller på sitt ’Shaktipa förråd’ av ’smörjelse’ vid deras gravar ? En demonisk påverkan av något slag är det i varje fall helt säkert fråga om.
——-

Mailskribenten söker så efter fakta som kan styrka den sista meningen:

http://www.contendingfortruth.com/?p=1132

Since their deaths Benny Hinn has visited Kathryn Kuhlman’s and Aimee McPherson’s graves to appropriate the ‘anointing’ that he claims still lingers on their bodies from the grave.

Och mailskribenten kopplar så denna info samman med infon om Shaktipat:

’Shaktipat anses vara en handling av nåd (anugraha) på den del av guru eller det gudomliga.

Mottagaren måste vara öppen för en sådan överföring eftersom den inte kan påtvingas med våld.

Själva medvetandet hos guden eller gurun anses tränga in i lärjungens själv , detta utgör en inskolning i kulten eller den andliga familjen (Kula) av guru”.

Slut citat

Mailskribentens kommentar är då:

Tror precis som Lennart J att detta med Shaktipat är något som har att göra med det som kan kallas falskt andedop. Jag tror dessutom att massor av människor har blivit indöpta i detta ormdop i tron att det varit något helt annat !

(Är där inräknade, Wilkerson, Pethrus, Hinn o.s.v. som bejakat Khulmans ”ormdop” av ockultism och hinduism, undrar Hafo??)

forts. vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson h HaFo Jun 2, 2011 – 11:54PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Inlägg 2 forts. vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Mailskribenten fortsätter:

Ju mer man öppnar sig , ’nollställer sig’ , inställer sig på att ta emot så dess mer sårbar blir man, ett öppet , förväntansfullt , okritiskt sårbart hjärta riskerar att råka mycket illa ut. Folk jagar tydligen ofta planlöst efter ett dop i Den Helige Ande, eller efter en ’påfyllning’ och ser inte dess mera efter i vilka kretsar man rör sig , utan sväljer godtroget ’vad som helst’ med hull och hår, bara det ser bra ut på ytan !

Jag måste ta och jämföra med vad tex Rodney Howard-Browne uppmanar sina åhörare att göra, be inte, analysera inte du kan inte förstå vad Gud gör i dessa möten med ett analytiskt sinne.

http://www.letusreason.org/Pent20.htm

Ett av Rodney Howard-Browne favorit ord är att inte be när du ska gå en av hans glädje möten:
’Det är inte ett bönemöte, du kan be hemma.’ analysera inte , du kan inte förstå vad Gud gör i dessa möten med ett analytiskt sinne. Det enda sättet du kommer att förstå vad Gud gör är med ditt hjärta.’

Slut citat

Mailskribenten kommenterar:

Risken är nog stor att man pga bevistandet av tex Rodney Howard-Brownes möten råkar ut för en ’Shaktipat trip’ där Kundalini ormen börjar att röra på sig !

Mailskribenten närmar sig så alltmer kärnan kring vad Khulman antagligen förmedlade och som därmed låg bakom vad även Wilkerson förmedlade när han samarbetade med och lovordade Kulmans ’ande’ och verksamhet:

Det fanns en person som hette Jeane Dixon, hon beskriver ett möte med ett slags orm. Detta är rätt obehagligt och mycket starkt ockult färgat , men jag vill nu ändå visa på detta citat när det gäller
Jeane Dixon.

Här har jag dels använt googles översättning och sedan kompletterat manuellt , det blir som det blir, möjligheten finns ju att istället läsa själva originaltexten.

Citat översatt från

Ankerberg Theological Research Institute

http://www.ankerberg.com/Articles/new-age/NA1202W2.htm
Eastern Mysticism – Part 5 by Dave Hunt

I en av sina sällsynta korrekta insikter, förutsåg det numera bortgångna psykiska mediet Jeane Dixon detta massiva intresse för österländsk mystik. Historien påminner om Edens lustgård.

Dixon berättar hur ormen kravlade upp på sängen och lindade sig runt henne: Dess ögon var stirrande fast fixerade mot öster …. Ormen vände sitt huvud och våra ögon möttes.

Dess ögon speglade all visdom och alla tidsåldrars lidande, men också ett outtalat krav på förtroende och förståelse. Den vände sitt huvud mot öster igen ytterligare en gång, som om den ville berätta för mig att jag måste se till East för visdom och förståelse.
Något jag kände att var den ville förmedla till mig att om min tillit och tro på den var stor nog, skulle jag kunna ta del av den obegränsade, överjordiska visdomen. Ormen såg tillbaka på mig , och medan jag tittade djupt in i dess ögon, drog den sig tillbaka och försvann.

Vid senare eftertanke blev Dixon övertygad om att denna orm var Satan, som visat sig för henne och att han skulle lura världen i en massiv skala. Vem bättre skulle veta vilken roll österländsk mysticism skulle spela än den som var själva anstiftaren till denna villfarelse ! Ändå tyckte Dixon att hon i ormens ögon såg ’hela visdomen och lidandet från alla tidsåldrar.’ Hur förförisk är inte den ockulta invasionen!

Slut citat
———-

Mailskribenten fokuserar så, att den ’ockulta ivasionen’ inte enbart förts vidare av Khulman och hennes efterföljare utan är mer omfattande i sin förförelse:

Shaktipat och karismatiker

Professor Michael Ray på Stanford Graduate School of Business kom fram till en ny syn på människans potential och dess tillämpning på näringslivet efter att ha introducerats av sin psykoterapeut för Siddha Yoga av Swami Muktananda.

Vid den tiden Swami (sedan avliden) var guru för många företagsledare och Hollywoodstjärnor. Rays liv förvandlades när en assistent till Muktananda förde en påfågel fjäder över ’tredje ögat’ i mitten av pannan.

Ray säger :

Jag såg en blixt, som en pyramid av ljus. Jag började bokstavligen studsade på golvet och darrade.

(I saw a bolt of lightning, like a pyramid of light. I began literally bouncing off the floor and trembling.

I cried. I felt tremendous energy, love, and joy)
Jag grät. Jag kände en enorm energi, kärlek och glädje. Vad jag hade upplevt, vad jag senare lärde mig, hade shaktipat eller andligt uppvaknande av Kundalini energin inom mig [ormens kraft är ihopringlad vid basenav ryggraden och väntar på frigörelse i ett förändrat] ….

Som vi skall se, så var Rays erfarenhet något som mycket liknar det som tusentals karismatiker som är övertygade om att de har fått en ’speciell touch från den Helige Ande’ på ett John Wimber
eller Benny Hinn ’mirake’” eller åtminstone fd Toronto Airport Vineyard, eller kanske från hela världen ’väckelse’ som kommer från Brownsville Assembly of God i Pensacola, Florida, eller någon annanstans.

Man kan inte undgå likheten mellan shaktipat och vad karismatiker, beträffande både katolska och protestantiska kallar för ’slaying in the Spirit’. Vid beröring av evangelisten, vanligen på pannan, faller personen bakåt i armarna på ’fångare’ som är beredda.

I detta transliknande tillstånd får han en mängd ockulta upplevelser, från ljusblixtar till en känsla av välbefinnande och kärlek, från okontrollerbar gråt eller skratt och våldsam skakning och att ’tala i tungor.’

(Vad var källan till detta undrar HaFo)

Det var evangelist och healer Kathryn Kuhlman som gjorde ’slaying in the Spirit’ till en hushålls term bland karismatiker på 60-talet och 70-talet.

Televangelist Benny Hinn påstår sig vara Kuhlman efterträdare, och har plockat upp ’smörjelsen’, som han säger fortfarande dröjer sig kvar vid hennes grav.
Som ett ytterligare exempel på likheten mellan ’slaying in the Spirit’ och shaktipat, Jämför med vad som hände med Gerald Jampolsky.

Han har blivit känd för sitt bruk av En kurs i mirakler i hans psykiatriska praktiken och i sina böcker och föreläsningar runt om i världen. Jampolsky tror han var beredd för meddelandet av kursen genom shaktipat, som administreras av Muktananda:

Det verkade som om jag hade klivit ur min kropp och tittade ner på den. Jag såg färger vars djup och briljans var bortom allt jag någonsin föreställt mig. Jag började att tala i tungor. En vacker ljusstråle kom in i rummet och … jag var fylld med en medvetenhet om kärlek som inte liknar någonting jag hade känt förut.

Och när jag [senare] började läsa kursen, hörde jag en röst inom säga, ’ Läkare, bota dig själv, detta är din väg hem, och det fanns en fullständig känsla av enhet med Gud och universum.

Som ett resultat av sådana mystiska upplevelser, har både Ray och Jampolsky och tusental s andra tillsammans med dem adopterat influensen från österländsk mysticism. Vi är mitt uppe i en ockult invasion.

Slut citat
———-

HaFo slutkommemntar:

Vill ansluta till inledningen av mailskribentens undran:

”Skulle vara intressant att veta mera om denna händelse där DW blev liggande på rygg , skrattande och inte kunde ta sig upp ’because of God’s hand upon him’… Misstänker nog att det här i själva verket var fråga ’kundalini ormen’ som var i verksamhet och förorsakade både detta skrattanfall och dessutom att DW blev liggande kvar på rygg …

… Jag tror faktiskt i likhet med Lennart Jareteg att detta med baklängesfallandet i vissa kretsar är ett starkt varningstecken !

http://bibelfokus.se/question/080802-1 ”
——

HaFo:

Detta skulle kunna förklara, att Wilkerson blev så andligt dimmig, så att han samarbetade med och lovordade den vilsna Kuhlmans verksamhet!?

Vaknade han nånsin upp ur den dimman? Eller förmedlas den fortfarande genom hans organisation och församling? Är det fortfarande den vilsna ande som ledde Khulman, som fortfarande leder denna organisation, församling och verksamhet?

Det är frågor som det finns anledning att ställa kring vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson.

Hur upprörda än människor kan bli över att vad Wilkerson lärde och förmedlade blir ifrågasatt.

HaFo h HaFo Jun 5, 2011 – 2:57AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Har fått mailreaktioner kring inläggen om vad lärde och förmedlade egentligen Wilkorson. Ett mail menar att det finns en adekvat koppling under denna länk:

http://unajuaje.niwega.net/2011/06/03/nar-far-man-bedja/

Ett annat mail förtäljer följande:

”Det här var ju värre än man kunde ana. Men också: äntligen!

Jag har läst boken ”synen” många gånger under årens lopp och alltid kommit till samma slutsats. Det stämmer inte, den har för många fel.

Jag önskar att Du skickar information från dessa meil till Lennart Jareteg. Dessutom till Kristen utmaning i Götabro /Torp. Peter Hovlund är kursföreståndare där. (Se repotage i hemmets vän v22)

Kristen utmaning är en amerikansk organisation med D. Wilkersson som grundare.

Jättebra att detta om Wilkersson kom fram, för det är många som sett upp till honom.”
——-

HaFo svar till mailskribenten med även ett här ytterligare tillägg:

Jag vidarebeordrar alla mina inlägg till Jareteg! Har fullt förtroende för vad han framför, förutom att jag undrar om han ligger helt rätt kring en väckelse bland det Judiska folket innan Kristus kommer tillbaka. Jag tror att den väckelsen kommer först när den sanne Kristus framträder och de ”ser vem de har stungit och upphängt på trä”.

Tycker det är lite märkligt att Lennart är så ”tystlåten” kring Wilkersons alltmer uppenbara vilsenhet och dennes koppling till Kuhlman (och Wilkersons lovprisning av hennes verksamhet), som vad jag förstår Lennart tagit avstånd ifrån – Kuhlmans verksamhet, som Wilkerson bejakar – eller!?)
———-

Ett tredje till femte mail framträder med följande synpunkter och info:

Jag hittade en mycket stark koppling mellan Steve/Jeri Hill och David Wilkerson. För mig råder
numera ingen tvekan om att det var någonting som var mycket fel med David Wilkersons andliga inriktning.

Citat klipp

”The story of Teen Challenge is the story of Steve and Jeri Hill. Christ was brought to us and nurtured in us through this ministry. It’s with tears in my eyes that I say, thank you brother Dave, for being there for us”.

Slut citat

————

David Wilkerson ansåg bara några månader före sin död detta om Steve Hill :

”Steve, you’re one of mine and I want you to know that the same Jesus who saved you and filled you with His Holy Spirit, is the same Jesus who can heal your
body. Just trust Him. I’m praying for you”

Slut citat
—————

Citat av Lennart Jareteg

”Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill.
Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola”

Slut citat
———

Så här skriver Steve Hill

Citat från

http://www.charismamag.com/index.php/in-the-news/30995-steve-hill-remembers-david-wilkerson

Remembering David Wilkerson Tuesday, 17 May 2011 02:16 PM EDT Steve Hill Blogs – In the News
4 Share

With regret, my family was unable to attend the homecoming celebration of our dear friend, David Wilkerson. Due to my own personal sickness, Jeri and I and our family could not be present to pay tribute to this man who so radically changed our lives.

The story of Teen Challenge is the story of Steve and Jeri Hill.

Christ was brought to us and nurtured in us through this ministry. It’s with tears in my eyes that I say, thank you brother Dave, for being there for us.

The Wilkerson family has ministered in ways that many people are aware of, but also in thousands of ways that have gone unheard. Only the Holy Spirit knows the far-reaching depth of this man of God.

My last conversation with him was just a few months ago, while passing through one of the most difficult times of my life.

He said, “Steve, you’re one of mine and I want you to know that the same Jesus who saved you and filled you with His Holy Spirit, is the same Jesus who can heal your body. Just trust Him. I’m praying for you.”

We want the Wilkerson family to know that the blazing torch that this man has held high will never go out. May the blessing of the Lord rest upon them and World Challenge Ministries.

Steve Hill and his wife, Jeri, are the founders and senior pastors of Heartland World Ministries Church, a thriving group of believers in the Dallas/Fort Worth area.

Slut citat
———

Citat av Steve Hill från Steve Hill Ministries IN HONOR OF DAVID WILKERSON (MAY 19, 1931 – APRIL 27, 2011)

http://www.stevehill.org/about-us/steve-hill/item/davidwilkerson.html

We were profoundly saddened to hear the news that our dear friend, Pastor David Wilkerson, lost his life in a terrible car accident that occurred in East Texas.

David Wilkerson devoted his life and ministry to reaching hurting, broken people with the life-changing Gospel of Jesus Christ. A simple act of obedience to God’s prompting in 1958 led him from his small town in Pennsylvania to the streets of New York City, where he would encounter a handful of troubled, violent young men. David shared the love of Jesus, and saw these boys’lives radically transformed.

Slut citat

Citat från

http://www.stevehill.org/component/search/?searchword=brownsville&ordering=newest&searchphrase=all

Iowa, USA (Testimonies/Testimonies) Steve Hill led me to the Lord Jesus on October 21, 1998 at
the Brownsville Revival in Pensacola, FL and my life was forever changed. … Florida, USA (Testimonies/Testimonies) I was at the Brownsville revival and it changed my life. I’ll never forget it.
God bless Steve Hill Ministries.

Slut citat
———-

den 19 november år 1997 träder David W i ett brev snabbt upp till försvar för Steve Hill, det handlar alltså vad jag förstått om anklagelser som avser misstankar om allvarliga ekonomiska oegentligheter och påhitt i Brownsville Revival.

Citat

”When Reverend David Wilkerson, the founder of Teen Challenge who has known Steve Hill for more than 20 years, learned that the Journal was accusing Steve Hill of being a phony who falsified his testimony, he immediately responded with this letter dated November 19,1997:

”To Whom It May Concern:

Steve Hill was a debilitated, stoned addict when he first surrendered his life to Christ. He became an active worker with our ministry, helping rescue other addicts and alcoholics.

Though many of his old friends had died, he related well to the street addicts, having been a drug pusher and having spent time in jail. Steve graduated from our Bible school in Texas. He has always been diligent and faithful. His story of deliverance from drug addiction and crime is a true testimony to the power of the gospel of Christ. One thing I know for sure – Steve Hill is not a phony!”

Jämför denna bejakning från Wilkerson med vad Jareteg skriver på:

http://bibelfokus.se/sv/synkning

Lennart J skriver:

Steve Hill Kansas-profeten Bob Jones kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett” i en rad andliga ”väckelsevågor” som skulle skölja över hela världen.

Våg två var Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Lakeland outpouring med Todd Bentley var våg tre enligt Bob Jones.

Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.
Slut citat
———————–

HaFo kommentar:

Som jag sagt så har jag fullaste förtroende för vad Jareteg framför, förutom lite frågetecken som jag angett ovan, kring att det skulle bli en väckelse i det Judiska folket, innan den sanne Kristus träder fram (Jag tror att vad som i ändtiden omtalas som ett avfall, som ska möjliggöra en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsares framträdande, är vad vi har fram för oss).

Men jag blir lite fundersam inför vad Lennart här framför, med så riktigt avståndstagande från Steve Hill, John Arnott, Benny Hinn och Kuhlman, samtidigt som han helt obegripligt synes försvara Wilkersons försvar och ställningstagande FÖR dessa personer och vad de lär och förmedlar. (dubbla budskap eller vad??)

Jag vill tro att Jareteg här kommer att ge precisa och direkta informationer, kring vad han egentligen menar och står för och förmedlar och vad han tar avstånd ifrån, när det gäller vad som avhandlas under detta ämne:

Vad lär och förmedlar egentligen Wilkerson.

Jag upplever Jareteg som en ärlig sanningssökare, som brinner för att få förmedla sanning idag på den andliga arenan och varna för det falska i tiden.

Han har nu här chansen att göra det under ämnet, kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade!!
———–

Fortsätter med Citat från Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville_Revival

The Brownsville Revival (also known as the Pensacola Outpouring) was a widely-reported religious phenomenon that began within the Pentecostal movement on Father’s Day June 18, 1995 at Brownsville Assembly of God in Pensacola, Florida.[1]

Characteristics of the Brownsville Revival
movement, as with other Christian religious revivals, included acts of repentance by parishioners and a call to holiness, said to be inspired by the manifestation of the Holy Spirit. Some of the occurrences in this revival fit the description of moments of religious ecstasy. More than four million people are reported to have attended the meetings from its beginnings in 1995 to around 2000.

Slut citat
———-

Vidare Från:

http://www.deceptioninthechurch.com/breaking.html
Min kommentar detta är alltså skrivet år 1997

Citat

This past week, the Pensacola News Journal ran a five-part series alleging serious financial irregularities and fabrications in the Brownsville Revival. While we do not know the motivation of the
Journal in running this series, we are troubled by their misquotes, serious misrepresentation of facts, and misleading innuendoes.

In order to present an accurate picture of the revival, we have provided the following facts, offering corrections to some of the Journal’s many reporting errors. While we do not claim that the revival or its leaders are perfect, we are confident that the revival and its related ministries have been conducted with complete integrity and high ethical principles, and we welcome the careful scrutiny of the Christian and non-Christian public. In the interest of the reputation of the gospel and the revival, we present the following information, asking the reader to remember that this represents only a sampling of the numerous corrections that could be made. To quote the Journal (November, 20, 1997, 18A), ”If you give people information, they can
make up their own minds.”

FACT: John Kilpatrick’s salary and housing package from Brownsville Assembly of God is $73,600, plus utilities, health insurance, and retirement contributions. Pastor Kilpatrick would have been more forthcoming with the Journal regarding personal finances if not for the accusatory attitude with which he was approached. 1

FACT: When Reverend David Wilkerson, the founder of Teen Challenge who has known Steve Hill for more than 20 years, learned that the Journal was accusing Steve Hill of being a phony who falsified his testimony, he immediately responded with this letter dated November 19, 1997:

”To Whom It May Concern: Steve Hill was a debilitated, stoned addict when he first surrendered his life to Christ. He became an active worker with our ministry, helping rescue other addicts and alcoholics. Though many of his old friends had died, he related well to the street addicts, having been a drug pusher and having spent time in jail.
Steve graduated from our Bible school in Texas. He has always been diligent and faithful. His story of deliverance from drug addiction and crime is a true testimony to the power of the gospel of Christ. One thing I know for sure – Steve Hill is not a phony!”

Slut citat

HaFo kommentar:

Hur stämmer det med Wilkersons utsaga; ” Steve Hill is not a phony!”, med Jaretegs:

”Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.”
—-

HaFo undran:

Men är det då mer legalt, att bejaka Wilkersons förförelser, som bejakar dessa ovan nämnda herrar!! Varför??

Undrar HaFo h HaFo Jun 5, 2011 – 3:09AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Har fått mailreaktioner kring inläggen om vad lärde och förmedlade egentligen Wilkorson. Ett mail menar att det finns en adekvat koppling under denna länk:

http://unajuaje.niwega.net/2011/06/03/nar-far-man-bedja/

Ett annat mail förtäljer följande:

”Det här var ju värre än man kunde ana. Men också: äntligen!

Jag har läst boken ”synen” många gånger under årens lopp och alltid kommit till samma slutsats. Det stämmer inte, den har för många fel.

Jag önskar att Du skickar information från dessa meil till Lennart Jareteg. Dessutom till Kristen utmaning i Götabro /Torp. Peter Hovlund är kursföreståndare där. (Se repotage i hemmets vän v22)

Kristen utmaning är en amerikansk organisation med D. Wilkersson som grundare.

Jättebra att detta om Wilkersson kom fram, för det är många som sett upp till honom.”
——-

HaFo svar till mailskribenten med även ett här ytterligare tillägg:

Jag vidarebeordrar alla mina inlägg till Jareteg! Har fullt förtroende för vad han framför, förutom att jag undrar om han ligger helt rätt kring en väckelse bland det Judiska folket innan Kristus kommer tillbaka. Jag tror att den väckelsen kommer först när den sanne Kristus framträder och de ”ser vem de har stungit och upphängt på trä”.

Tycker det är lite märkligt att Lennart är så ”tystlåten” kring Wilkersons alltmer uppenbara vilsenhet och dennes koppling till Kuhlman (och Wilkersons lovprisning av hennes verksamhet), som vad jag förstår Lennart tagit avstånd ifrån – Kuhlmans verksamhet, som Wilkerson bejakar – eller!?)
———-

Ett tredje till femte mail framträder med följande synpunkter och info:

Jag hittade en mycket stark koppling mellan Steve/Jeri Hill och David Wilkerson. För mig råder
numera ingen tvekan om att det var någonting som var mycket fel med David Wilkersons andliga inriktning.

Citat klipp

”The story of Teen Challenge is the story of Steve and Jeri Hill. Christ was brought to us and nurtured in us through this ministry. It’s with tears in my eyes that I say, thank you brother Dave, for being there for us”.

Slut citat

————

David Wilkerson ansåg bara några månader före sin död detta om Steve Hill :

”Steve, you’re one of mine and I want you to know that the same Jesus who saved you and filled you with His Holy Spirit, is the same Jesus who can heal your ody. Just trust Him. I’m praying for you”

Slut citat
—————

Citat av Lennart Jareteg

”Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill.
Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola”

Slut citat
———

Så här skriver Steve Hill

Citat från

http://www.charismamag.com/index.php/in-the-news/30995-steve-hill-remembers-david-wilkerson

Remembering David Wilkerson Tuesday, 17 May 2011 02:16 PM EDT Steve Hill Blogs – In the News
4 Share

With regret, my family was unable to attend the homecoming celebration of our dear friend, David Wilkerson. Due to my own personal sickness, Jeri and I and our family could not be present to pay tribute to this man who so radically changed our lives.

The story of Teen Challenge is the story of Steve and Jeri Hill.

Christ was brought to us and nurtured in us through this ministry. It’s with tears in my eyes that I say, thank you brother Dave, for being there for us.

The Wilkerson family has ministered in ways that many people are aware of, but also in thousands of ways that have gone unheard. Only the Holy Spirit knows the far-reaching depth of this man of God.

My last conversation with him was just a few months ago, while passing through one of the most difficult times of my life.

He said, “Steve, you’re one of mine and I want you to know that the same Jesus who saved you and filled you with His Holy Spirit, is the same Jesus who can heal your body. Just trust Him. I’m praying for you.”

We want the Wilkerson family to know that the blazing torch that this man has held high will never go out. May the blessing of the Lord rest upon them and World Challenge Ministries.

Steve Hill and his wife, Jeri, are the founders and senior pastors of Heartland World Ministries Church, a thriving group of believers in the Dallas/Fort Worth area.

Slut citat
———

Citat av Steve Hill från Steve Hill Ministries IN HONOR OF DAVID WILKERSON (MAY 19, 1931 – APRIL 27, 2011)

http://www.stevehill.org/about-us/steve-hill/item/davidwilkerson.html

We were profoundly saddened to hear the news that our dear friend, Pastor David Wilkerson, lost his life in a terrible car accident that occurred in East Texas.

David Wilkerson devoted his life and ministry to reaching hurting, broken people with the life-changing Gospel of Jesus Christ. A simple act of obedience to God’s prompting in 1958 led him from his small town in Pennsylvania to the streets of New York City, where he would encounter a handful of troubled, violent young men. David shared the love of Jesus, and saw these boys’lives radically transformed.

Slut citat

Citat från

http://www.stevehill.org/component/search/?searchword=brownsville&ordering=newest&searchphrase=all

Iowa, USA (Testimonies/Testimonies) Steve Hill led me to the Lord Jesus on October 21, 1998 at
the Brownsville Revival in Pensacola, FL and my life was forever changed. … Florida, USA (Testimonies/Testimonies) I was at the Brownsville revival and it changed my life. I’ll never forget it.
God bless Steve Hill Ministries.

Slut citat
———-

den 19 november år 1997 träder David W i ett brev snabbt upp till försvar för Steve Hill, det handlar alltså vad jag förstått om anklagelser som avser misstankar om allvarliga ekonomiska oegentligheter och påhitt i Brownsville Revival.

Citat

”When Reverend David Wilkerson, the founder of Teen Challenge who has known Steve Hill for more than 20 years, learned that the Journal was accusing Steve Hill of being a phony who falsified his testimony, he immediately responded with this letter dated November 19,1997:

”To Whom It May Concern:

Steve Hill was a debilitated, stoned addict when he first surrendered his life to Christ. He became an active worker with our ministry, helping rescue other addicts and alcoholics.

Though many of his old friends had died, he related well to the street addicts, having been a drug pusher and having spent time in jail. Steve graduated from our Bible school in Texas. He has always been diligent and faithful. His story of deliverance from drug addiction and crime is a true testimony to the power of the gospel of Christ. One thing I know for sure – Steve Hill is not a phony!”

Jämför denna bejakning från Wilkerson med vad Jareteg skriver på:

http://bibelfokus.se/sv/synkning

Lennart J skriver:

Steve Hill Kansas-profeten Bob Jones kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett” i en rad andliga ”väckelsevågor” som skulle skölja över hela världen.

Våg två var Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Lakeland outpouring med Todd Bentley var våg tre enligt Bob Jones.

Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.
Slut citat
———————–

HaFo kommentar:

Som jag sagt så har jag fullaste förtroende för vad Jareteg framför, förutom lite frågetecken som jag angett ovan, kring att det skulle bli en väckelse i det Judiska folket, innan den sanne Kristus träder fram (Jag tror att vad som i ändtiden omtalas som ett avfall, som ska möjliggöra en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsares framträdande, är vad vi har fram för oss).

Men jag blir lite fundersam inför vad Lennart här framför, med så riktigt avståndstagande från Steve Hill, John Arnott, Benny Hinn och Kuhlman, samtidigt som han helt obegripligt synes försvara Wilkersons försvar och ställningstagande FÖR dessa personer och vad de lär och förmedlar. (dubbla budskap eller vad??)

Jag vill tro att Jareteg här kommer att ge precisa och direkta informationer, kring vad han egentligen menar och står för och förmedlar och vad han tar avstånd ifrån, när det gäller vad som avhandlas under detta ämne:

Vad lär och förmedlar egentligen Wilkerson.

Jag upplever Jareteg som en ärlig sanningssökare, som brinner för att få förmedla sanning idag på den andliga arenan och varna för det falska i tiden.

Han har nu här chansen att göra det under ämnet, kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade!!
———–

Fortsätter med Citat från Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville_Revival

The Brownsville Revival (also known as the Pensacola Outpouring) was a widely-reported religious phenomenon that began within the Pentecostal movement on Father’s Day June 18, 1995 at Brownsville Assembly of God in Pensacola, Florida.[1]

Characteristics of the Brownsville Revival
movement, as with other Christian religious revivals, included acts of repentance by parishioners and a call to holiness, said to be inspired by the manifestation of the Holy Spirit. Some of the occurrences in this revival fit the description of moments of religious ecstasy. More than four million people are reported to have attended the meetings from its beginnings in 1995 to around 2000.

Slut citat
———-

Vidare Från:

http://www.deceptioninthechurch.com/breaking.html

Min kommentar detta är alltså skrivet år 1997

Citat

This past week, the Pensacola News Journal ran a five-part series alleging serious financial irregularities and fabrications in the Brownsville Revival. While we do not know the motivation of the
Journal in running this series, we are troubled by their misquotes, serious misrepresentation of facts, and misleading innuendoes.

In order to present an accurate picture of the revival, we have provided the following facts, offering corrections to some of the Journal’s many reporting errors. While we do not claim that the revival or its leaders are perfect, we are confident that the revival and its related ministries have been conducted with complete integrity and high ethical principles, and we welcome the careful scrutiny of the Christian and non-Christian public. In the interest of the reputation of the gospel and the revival, we present the following information, asking the reader to remember that this represents only a sampling of the numerous corrections that could be made. To quote the Journal (November, 20, 1997, 18A), ”If you give people information, they can ake up their own minds.”

FACT: John Kilpatrick’s salary and housing package from Brownsville Assembly of God is $73,600, plus utilities, health insurance, and retirement contributions. Pastor Kilpatrick would have been more forthcoming with the Journal regarding personal finances if not for the accusatory attitude with which he was approached. 1

FACT: When Reverend David Wilkerson, the founder of Teen Challenge who has known Steve Hill for more than 20 years, learned that the Journal was accusing Steve Hill of being a phony who falsified his testimony, he immediately responded with this letter dated November 19, 1997:

”To Whom It May Concern: Steve Hill was a debilitated, stoned addict when he first surrendered his life to Christ. He became an active worker with our ministry, helping rescue other addicts and alcoholics. Though many of his old friends had died, he related well to the street addicts, having been a drug pusher and having spent time in jail.
Steve graduated from our Bible school in Texas. He has always been diligent and faithful. His story of deliverance from drug addiction and crime is a true testimony to the power of the gospel of Christ. One thing I know for sure – Steve Hill is not a phony!”

Slut citat

HaFo kommentar


Hur stämmer det med Wilkersons utsaga; ” Steve Hill is not a phony!”, med Jaretegs:

”Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax öre Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.”
—-

HaFo undran:

Men är det då mer legalt, att bejaka Wilkersons förförelser, som bejakar dessa ovan nämnda herrar!! Varför??

Undrar HaFo h HaFo Jun 8, 2011 – 11:14PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Återger från mail som nått mig kring vad Wilkerson lärde och förmedlade. Ger däreftern en kommentar till innehållet.

Mailskribenten:

Detta dokument finns på

http://www.worldchallenge.org/en/newsletter/2002/feeding_christ

Feeding Christ by David Wilkerson February 11, 2002

Jag tycker faktiskt att detta med ”Feeding Christ” är en mycket , mycket underlig undervisning

Citat av DW

You may object, ”I thought our highest possible calling was to go into the harvest fields to labor.”
That truly is a high calling. But Jesus says it’s not the highest. The ”high calling of God in Christ Jesus,” as Paul refers to it, is to feed him.

Slut citat

Mailskribenten undrar:

Så den högsta kallelsen för en Kristen skulle då enligt David W bestå i att ”Feeding Christ”

Citat av David W

Then I sit quietly, waiting for the Lord Jesus to speak. Recently, after my prayer time, I was about to get up and leave. But I heard a still, small voice whisper, ”David, please don’t go. Don’t leave me yet. I have so much more to share with you. There’s a lot in my heart I wish to show you, about the needs
of the world and the condition of my church. You feed me by listening.”

Slut citat

Mailskribenten undrar:

”You feed me by listening”

Var det faktiskt den rätte Lord Jesus som David W hörde här ? Inte säger ju Jesus alls något
sådant åt Petrus i Joh Ev 21 Jesus säger däremot så här :

”Föd mina lamm”, ”Var en herde för mina får”, ”Föd mina får”

David W vill ju försöka stöda sig på Paulus Men inte undervisar ju Paulus om att den Kristnes allra
högsta kallelse är detta med ”Feeding Christ”.

För mig framstår David W här mera som något slags
”underlig mystiker” i det resonemang som han för fram i detta dokument. Skulle kunna tänka mig att denna typ av undervisning gillas i den Katolska Kyrkan.

I detta dokument använder David W uttryck som :
”As I pondered this, I sensed God’s Spirit asking” ”I had no answer. The Spirit whispered” ”The Lord asked me” ”I hear the Lord saying”

David W menar sig alltså att ha fått denna undervisning från Gud !

Citerar David W

This message was born out of an awesome experience I had while in prayer. When I pray, I begin by entering God’s courts with praise and thanksgiving. Then I spend time worshipping. Next, I have a time of petition, praying over the requests sent to our ministry. I also offer supplication for widows,
as well as the fatherless, homeless, poor, elderly, sick and afflicted.

Finally, I pray for my family, and for direction for this ministry. Then I sit quietly, waiting for the Lord Jesus to speak. Recently, after my prayer time, I was about to get up and leave.

But I heard a still, small voice whisper, ”David, please don’t go. Don’t leave me yet. I have so much more to share with you. There’s a lot in my heart I wish to show you, about the needs of the world and the condition of my church. You feed me by listening.”

Slut citat

Mailskribenten fortsätter:

Men från vilken källa härstammade egentligen denna viskande röst ? Detta låter ju rent ut sagt mest som ett inflytande från en ockult andlighet som maskerar sig som ”Lord Jesus” och bedrar David W genom att ”låta så trovärdig”

Jag misstänker nog att denna viskande röst kom från samma andliga källa som år 2009 inspirerade David W så att han kände sig starkt manad av den ”Helige Ande” att sända ut ett brådskande budskap , något som senare visade sig vara en falsk profetia.
—–

Mera om David Wilkersons ”Feeding Christ lära”

http://www.tscpulpitseries.org/swedish/ts010806.htm

Ständigt växande tro Av David Wilkerson 6 Augusti, 2001

Jesus besvarade sina lärjungars begäran om tro på ytterligare ett sätt. Han sade åt dem:

”Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.
Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka…

På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra” (Lukas 17:7-8, 10). Kristus talar helt klart om oss här, hans tjänare, och om Gud, vår Herre. Han säger oss att vi skall föda Gud.

Du kanske undrar, ”vad för sorts mat skall vi ge Herren? Vad tillfredställer hans hunger?” Bibeln säger oss, ”Utan tro kan ingen finna nåd hos honom” (Hebrerbrevet 11:6).

Helt enkelt, Guds mest delikata rätt är tro. Det är mat som behagar Honom. Vi ser detta belyst igenom skriften. När en centurion bad Jesus att hela hans sjuka tjänare genom att bara tala ett ord, så festade Kristus på mannens livfulla tro.

Han sade, ”sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro” (Matteus 8:10).

Jesus sade, ”Här är en hedning, en utomstående, som föder min ande. Vilken näringsrik måltid denna mans tro ger mig.”

Jesus säger oss, ”Jag vill att ni skall ge mig mat, att ge mig full frihet att forma och omforma dig till min avbild. Ge mig din tro. Och jag skall fullborda visionen.

Men även den simplaste lydnad är mat för vår Herre, om den är född i tro. Det är en fest som får honom att glädja sig och säga, ”du tillfredställer min hunger.”

Talar Jesus till dig om dina rötter? Om så, ta hänsyn till hans röst, till varje pris. Han manar dig, ”Glöm evangelisationen just nu. Ställ dina drömmar och visioner åt sidan ett tag. Jag har anförtrott dig med ett senapskorn av tro. Och jag vill att du skall vara trogen med detta enda.

Kom till mig nu, och be mig att dra upp din synd, genom tron. Ge mig sedan mat, genom din lydnad.
Gör detta, och sedan skall du se min heliga vision fullbordas i ditt liv.”

Jag noterar i Jesu ord ett rättframt påstående: ”Du äter inte först. Det gör jag.” Med andra ord, Vi skall inte använda tron till våra egna intressen och behov. Snarare är vår tro menad att tillfredsställa Herrens hunger.

”Gör i ordning maten åt mig… och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.” (Lukas 17:8).

Slut citat

Detta finns också på Engelska på denna länk :

http://www.worldchallenge.org/en/node/1180

————–

HaFo kommentar:

Vad jag kan förstå, så är detta en undervisning som går hand i hand med den trosförkunnelse (via bl.a. Sandy Brown), som Wilkerson samtidigt menar sig ta avstånd ifrån (alltså dubbla budskap).

Drar man ut denna undervisning till sin spets, som Wilkerson här framför, så hamnar man i trosförkunnelsens lära, om att Gud hjälplöst ser på sin skapelse och bara kan förlita sig till vad den återupprättade Gudamänniskan kan göra genom att återerövra från djävulen vad han stulit = ”mata Kristus”.

Jesus säger att han gör sin himmelske Faders vilja. Men beträffande sina efterföljare säger Han. ”Mig förutan kan ni inget göra”. Jesus är centrum av allt. Han är förmögen att göra Faderns vilja, men vi är inte förmögna att göra ngt för Gud (”mata Gud”), utan är totalt beroende av att ”Jesus matar oss” (mig förutan kan ni inget göra) och så att vi då kan ”mata våra medmänniskor” om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, så att ”Han kan dra alla till sig”.
————-

Wilkerson sade följande under sken av att det var Bibeltext som han återgav:

Jesus sade, ”Här är en hedning, en utomstående, som föder min ande. Vilken näringsrik måltid denna mans tro ger mig.”

Jesus säger oss, ”Jag vill att ni skall ge mig mat, att ge mig full frihet att forma och omforma dig till min avbild. Ge mig din tro. Och jag skall fullborda visionen.

Men även den simplaste lydnad är mat för vår Herre, om den är född i tro. Det är en fest som får honom att glädja sig och säga, ”du tillfredställer min hunger.”

”Kom till mig nu, och be mig att dra upp din synd, genom tron. Ge mig sedan mat, genom din lydnad.
Gör detta, och sedan skall du se min heliga vision fullbordas i ditt liv.”

Jag noterar i Jesu ord ett rättframt påstående: ”Du äter inte först. Det gör jag.” Med andra ord, Vi skall inte använda tron till våra egna intressen och behov. Snarare är vår tro menad att tillfredsställa Herrens hunger.”
————

HaFo:

Vad är detta annat än genuin trosförkunnelse, som inte alls återfinns i Bibeln, utan här utgör en manipulation från Wilkerson om att detta skulle uppfattas vare Bibeltext!?

Här inte längre tron en enligt Bibeln fri gåva från Gud för Kristi skull och förtjänst. Utan här ska människan ”Mata Jesus med sin egen tro”.

Detta är maskerad trosförkunnelse under sken av att samtidigt ta avstånd från trosförkunnelsen och trosförkunnare.

Det är enligt min mening manipulation på mycket hög nivå! Men av ngn märklig anledning ändå oantastligt – eller!?

Har nåtts av ytterligare info som jag återkommer med senare så att inlägget inte blir för långt.

HaFo h HaFo Jun 9, 2011 – 9:10PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

De finns de som undrat om det var en annan Wilkerson, som Khulman haft kontakt med, vilket finns återgivet här:

Kathryn Kuhlman hade kontakt med ett annat par som hette Wilkerson, sista tiden innan hon dog. Denne D.B. Wilkerson med fru har ingenting med David Wilkerson att göra, utan var en bilhandlare från Tulsa. Lite om honom finns på den här länken.

http://tulsatvmemories.com/cars.html

D.B.Wilkerson, även kallad Tink Wilkerson, var djupt engagerad i Oral Roberts University.
Det blev så att Kuhlman ändrade sitt testamente i sista stund, till hans förmån.

Info om detta finns på denna länk:

http://www.cephas-library.com/charismatics/charismatic_kathryn_kuhlman_and_her_spirit_guide.html

HaFo kommentar:

Detta visar kopplingen mellan trosrörelsen och Khulman och gör det då ännu mer allvarligt att ”den rätte” Wilkerson säger:

http://www.worldchallenge.org/sv/node/4458

”Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.”

Jag vill igen påminna om att Wilkerson inte bara lovordade och försvarade Kuhlman, utan även en uppenbar villolärare som Steve Hill:
——-

Remembering David Wilkerson Tuesday, 17 May 2011 02:16 PM EDT Steve Hill Blogs – In the News 4 Share

With regret, my family was unable to attend the homecoming celebration of our dear friend, David Wilkerson. Due to my own personal sickness, Jeri and I and our family could not be present to pay tribute to this man who so radically changed our lives.

The story of Teen Challenge is the story of Steve and Jeri Hill.

Christ was brought to us and nurtured in us through this ministry. It’s with tears in my eyes that I say, thank you brother Dave, for being there for us.

The Wilkerson family has ministered in ways that many people are aware of, but also in thousands of ways that have gone unheard. Only the Holy Spirit knows the far-reaching depth of this man of God.

My last conversation with him was just a few months ago, while passing through one of the most difficult times of my life.

He said, “Steve, you’re one of mine and I want you to know that the same Jesus who saved you and filled you with His Holy Spirit, is the same Jesus who can heal your body. Just trust Him. I’m praying for you.”

We want the Wilkerson family to know that the blazing torch that this man has held high will never go out. May the blessing of the Lord rest upon them and World Challenge Ministries.

Steve Hill and his wife, Jeri, are the founders and senior pastors of Heartland World Ministries Church, a thriving group of believers in the Dallas/Fort Worth area.

den 19 november år 1997 träder David W i ett brev snabbt upp till försvar för Steve Hill, det handlar alltså vad jag förstått om anklagelser som avser misstankar om allvarliga ekonomiska oegentligheter och påhitt i Brownsville Revival.

Citat

”When Reverend David Wilkerson, the founder of Teen Challenge who has known Steve Hill for more than 20 years, learned that the Journal was accusing Steve Hill of being a phony who falsified his testimony, he immediately responded with this letter dated November 19,1997:

”To Whom It May Concern:

Steve Hill was a debilitated, stoned addict when he first surrendered his life to Christ. He became an active worker with our ministry, helping rescue other addicts and alcoholics.

Though many of his old friends had died, he related well to the street addicts, having been a drug pusher and having spent time in jail. Steve graduated from our Bible school in Texas. He has always been diligent and faithful. His story of deliverance from drug addiction and crime is a true testimony to the power of the gospel of Christ. One thing I know for sure – Steve Hill is not a phony!”
———-

Jämför så denna bejakning från Wilkerson kring Steve Hill med vad Jareteg skriver på:

http://bibelfokus.se/sv/synkning

”Steve Hill Kansas-profeten Bob Jones kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett” i en rad andliga ”väckelsevågor” som skulle skölja över hela världen.

Våg två var Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Lakeland outpouring med Todd Bentley var våg tre enligt Bob Jones.

Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England.

Steve Hill fick mottaga denna ”smörjelse” av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.”
——–

Det blir lite märkligt för mig, om man å ena sidan så riktigt tar avstånd
från ”lärare”, ”helandeevangelister” och ”falska profeter”, som samtidigt Wilkerson bejakar och lovordar, men ändå så bara bemöter dessa fakta med tystnad kring vad Wilkerson lärde, förmedlade och profeterade falskt.

Det blir för mig till en obesvarad gåta, varför Wilkerson, efter alla fakta om både falska profetior, falsk lära, varandes under inflytande av Khulman, bejakandes Steve Hill (Pensacola väckelsens förförelse) etc.etc. så skulle Wilkerson ändå kunna framstå som icke ifrågasattbar, utan att den som gör ngt sådant skulle vara vilset ute.

Det menar jag är allvarligt eftersom han startat en organisation och församling, som för vidare vad han lärde och den ande som han förmedlade.

Återkommer strax med mer info som nått mig.

HaFo h HaFo Jun 9, 2011 – 9:41PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Läs här info om Khulman som Wilkerson samarbetade med och lovordade och bilda di en egen uppfattning om hur det var ställt med Wilkerson som bejakade och lovordade Khulman:

Kathryn Kuhlman and her Spirit Guide

Probably no one set the tone for the New Wave movement more clearly than Mrs. Kuhlman. She had a mystic about herself that could not be ignored. Those who knew her or visited her meetings became either supporters or critics. Let’s follow a different approach in reviewing her life and ministry. Is it possible for a person controlled by a spirit guide from Lucifer to actually believe that this controlling spirit is the Holy Spirit? I believe the answer is clearly, yes. Satan and his minions are master imitators.

Hell will be inhabited with a multitude that truly believed that in life they were following God. In fact, Jesus told of the Day of Judgment when men would remind Him of prophesying in His name, but listen to His answer, ”Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.” (Matthew 7:22-23).

There will also be persons in the eternal presence of Christ whom Satan deceived, who made mistakes because of those deceptions, but who learned in time, repented and ended life in hope of eternal redemption. Thanks to God, Satan loses many of his captives because Jesus came to set the captives free. Whether Kathryn Kuhlman will be in the first category or the last is determined by the sovereign judgment of God and we must wait until eternity for the results. God is a just God and no one who turns wholly to His Son will be forgotten.

The Life Of Kathryn Kuhlman

The man who wrote the official biography of Miss Kuhlman declared that she wanted the whole story told, barring nothing. Jamie Buckingham may have believed some very contradictory doctrines and certainly believed strongly that Kathryn was a woman of God, but I do believe his biography of her was honest and factual. He did not tell a very pretty story. Her life was a mystery. Many events of her life were shadowed with half-truths, deception, confusion and misrepresentation. If the righteous or wicked die as they live, then her death was a proof of her disobedience and bondage by false spirits. In fact, of all the mysteries about her, her death was the most mysterious. Something was wrong or something went wrong.

Mr. Buckingham started her biography with these words, ”In death, as in life, she remained shrouded in mystery. She appeared on our TV screens and the faraway platforms as a fantasy figure — gutsy in her preaching yet tender to tears as she proclaimed healing to the sick multitudes. The world, from the Fifth Avenue fashion models to Hollywood’s stars to the hard-hat mill workers in Pittsburgh, flooded to her miracle services. On a planet ravaged by disease and spiritual darkness she represented that one ingredient without which mankind is doomed — hope.

Many were healed. Others, seeing in her the glory of God, committed their lives to the Christ she proclaimed. In her speech and life style she seemed to epitomize the health, love and prosperity of the God she so reverently served. To many she seemed almost immortal. In fact, Maggie Hartner, Kathryn’s personal secretary and alter ego, once told me: ‘Miss Kuhlman will never die. She’ll be right here until Jesus comes again.’

”But she did die. On February 20, 1976, in a strange hospital, in a strange city, surrounded by people she hardly knew, with a man she once disdained standing in the wings ready to preach her funeral. The woman whom Time magazine called a ‘veritable one-woman Shrine of Lourdes’ was dead at the age of sixty- eight.” (Daughter Of Destiny, Jamie Buckingham, pp. 1-2.)

In the second paragraph above he mentioned a statement by Time magazine in which she was called a ”veritable one-woman Shrine of Lourdes.” A second biography, written by Wayne E. Warner, entitled The Woman Behind The Miracles, stated that people often used monies saved to visit an apparition of Mary and instead visited a crusade being conducted by Kathryn Kuhlman. It was very apparent that her healing services were on the exact same level as a so-called mystical apparition of Mary.

The mysteries around her life even included the place of her birth. Her official biography writer, Buckingham, stated.

”Exactly why Kathryn always maintained she was born in the big, white, two-story house is another of the many mysteries surrounding her life. Yet she never backed down from the myth.” (Ibid, pp. 11-12.)
From her birthplace to her death place, she lived a mysterious life and left a mysterious legacy.

Her Marriage And Separation

While pastoring a very successful church in Denver (from a storefront building to a congregation of 2,000), she invited an evangelist, Burroughs A. Waltrip, to hold a revival. He came back for a second revival and later announced his wife had deserted him. It was learned that he had written his wife and two sons to say that he would not be coming home (Daughter Of Destiny, p. 78.). He and Kathryn had apparently become involved in an affair. She and Waltrip were married in 1938, but reports concluded that they were involved as early as 1935.

The following report reflected an eyewitness account, ”Had it not been for a deep commitment which he had made only weeks earlier, recent convert Dennis Brown would have dropped out of church forever after he saw Kathryn Kuhlman compromising her convictions with Burroughs A. Waltrip, a married evangelist, that summer evening in 1935.

”‘I parked the car, and my wife and I were walking toward the auditorium, past the church office,’ Brown remembers. Since the door was ajar, the Browns got an eyeful, and it nearly floored the new believers: ‘[Miss Kuhlman] was in the evangelist’s arms.’

”The Browns turned around and walked away from the Tabernacle, got in their car and left. They found a new church home in Harvey Spangler’s Baptist Church across town and never returned to the Denver Revival Tabernacle.” (Telephone Interview with Dennis Brown, February 25, 1992 as reported in ”The Woman Behind The Miracles.”)

Here is the official report of her announced commitment to Waltrip made in the Denver church in 1938. ”Standing before her congregation in Denver, Kathryn announced at the Sunday morning service on October 15 that God had revealed a new plan. She and Waltrip had decided to combine their ministries. Headquarters would be in Mason City, Iowa. She and Waltrip would take turns commuting back and forth to Denver for the services — 800 miles. ‘The two of us can accomplish far more than either of us separately,’ she proclaimed.

”Although she had not mentioned marriage, everyone seemed to know. A ghastly hush fell over the congregation. All the rumors they had been hearing about Waltrip divorcing his wife in order to marry Kathryn — it was all true. Women began to sob. Several got up from the choir and walked out. Men sat stony faced in their pews, looking at Kathryn in disbelief. How could she do it? This woman, who had preached such dynamic messages about purity and holiness. This woman who had been such a model of decency and divine compassion.

Was everything she had said a myth? Was she unable to follow the Lord she had so diligently encouraged them to follow for the last five years? Where was the inner strength? The power? Others could sin and fall away from God, but not their leader. Because she had been given much, then much was required. It was a hard life she had chosen. No one doubted that. All knew what she had sacrificed. Marriage. Children. Just to build the work in Denver. But to give it all up? To throw it away for a divorced man who had left his wife and two children? It wasn’t worth that.”

”‘No, Kathryn, don’t say it. Don’t do it. Please!” It was Helen Gulliford, standing at the piano bench, her face ashen, her eyes brimming with tears.

”Earl Hewitt, Kathryn’s business manager and substitute preacher, dropped his head to his knees. Broken. Mr. Anderson sat. Silent. That which he feared had come to pass.

”Kathryn waved her hands dramatically and tried to make light of the entire situation. ‘Don’t you understand,’ she said almost gaily. ‘I’m not leaving you. I’ll be back.’” (Daughter Of Destiny, pp. 82-83.)

Very shortly after the wedding both Walter and Kathryn left the two different churches where they pastored. Buckingham says that she sold her share in the Denver Tabernacle to Earl Hewitt.

His book stated, ”He offered to buy her share of the building. She accepted and handed him the keys to her kingdom. Like a person possessed, she could not stop what she had started, even though the weight of it was already more than she could bear.” (Ibid, p. 84.)

Waltrip and Kuhlman continued to evangelize either together or in separate meetings for eight years. They reportedly separated in 1946 and never saw each other again. Mr. Waltrip died in prison reportedly for bilking a woman out of money. According to Kathryn Kuhlman official biographers, she often refused to admit she had ever been married.

Writer Jamie Buckingham reported one occasion when she actually lied to reporters who questioned her, ”Then, just as the contest was about to hit its crest, a front page story appeared in the Akron paper revealing that a team of reporters had dug into Kathryn’s past and discovered she had married a divorced evangelist a number of years before.

”Kathryn exploded. That just wasn’t fair play. For almost seven years she had been free from that old scandal, now here it was, raising its ugly head again just when she felt she had won a victory. ”When Robert Hoyt of the Akron Beacon Journal interviewed her, she denied having ever been married.

”‘We were never married. I never took my marriage vows,’ she said, her eyes flashing. ‘Do you know what happened? I’ll tell you what happened. I fainted — passed out completely, I tell you — right before I was to take my vows.’

”Shaking her finger in the face of the young reporter, she shouted, ‘That’s the truth, so help me God.’ ”Hoyt was insistent. ‘We have a photostatic copy of your marriage application.’

‘If I signed an application for a marriage license, it was brought to me for my signature. I do not remember signing any such thing. Besides, I don’t believe it should make any difference whether I was married or not. And that’s all I am going to say.’” (Ibid, pp. 129-130.)

She Lived Expensively As A Pattern For Today’s New Wave Leaders

Her clothing was far more than ”costly array” that Apostle Paul warned believers to reject (I Timothy 2:9). She was reported to have purchased her wardrobe at the most expensive places and paid up to $1,500 for one stage gown. Present day prices would likely exceed $5,000 plus. Kathryn Kuhlman lived in splendor with expensive art and a life that was close to a movie star. Her official biography said that she was ”enamored of the Hollywood mystique.” (Ibid. p. 262.)

A Dark Chapter

Her involvement with Dino Kartsonakis was deeply criticized by her staff and friends. Ralph Wilkerson, a California pastor, introduced Dino to Kathryn. He was called, ”A handsome young pianist with the ‘Greek god’ look. She hired him on the spot. She introduced him as ”Deeee-nooo” with a great television flare. It was officially reported that she ”picked out his clothes, finer than he could have ever afforded on his own, and taught him how to wear them in style. She sent him to Italy to have his suits tailored, put him up in the finest hotels and financed his record and sheet music productions.”

Buckingham said, ”She, in turn, found it pleasant to be in the company of a handsome young man who could escort her to dinner, sit beside her on the long plane rides, tip the porters, and hail the taxis. Her employees in the Pittsburgh office called him a gigolo — Kathryn’s paid escort.

”Steve Zelenko, Kathryn’s gadfly in the Pittsburgh office, saw the danger and tried to warn her. ‘Look, Miss Kuhlman, it just doesn’t look good. Okay, so the guy is fun. He’s light, He’s airy. He’s someone to cling to as you grow older. But be careful.’

”Kathryn was sure of herself. ‘I know what I’m doing. I know it looks like he’s using me, riding my coat tails. But I know what I’m doing. Don’t worry about it.’” (Ibid. pp. 262-263.)

The Mystery Of Her Death

While her life was clouded with many unanswerable difficulties, her death was like a final storm. While she was mysterious in life, she was a sad spectacle in death. She became involved with a Tink Wilkerson and his wife during the last year. Mr. Wilkerson was a regent for the Oral Roberts University. During a few short months of involvement with Mr. Wilkerson, he convinced her to purchase a $750,000 Lear jet plane, controlled every aspect of her life, helped her with his own lawyer to change her will, controlled who visited her in the hospital, controlled every aspect of her burial arrangements, kept her friends from seeing her dead body and finished the last dark chapter of her earthly life.

The report of these events in her biographies reveals what appears to be an extremely sad and sinister scenario. Her closest associates were left heartbroken and utterly disappointed. They will certainly never believe it was meant to happen that way. The Kathryn Kuhlman Foundation was left without one cent, even though a previously written will two years before had made proper arrangements to continue her ministry. The following describes her will of 1974, approximately two years before her death.

”In January 1974, Kathryn had revised her will. In it she bequeathed to Jerome and Helen Stern of Portland, Oregon, a valuable painting ‘in appreciation for the kindness evidenced by Mr. and Mrs. Stern to my sister, Myrtle Parrott, at a time when she desperately needed such kindness.’

”The balance of her tangible articles were left to Marguerite (Maggie) Hartner ‘to be retained by her absolutely or distributed as she deems fit, she knowing my general wishes with respect to the same.’ (Kathryn had given Maggie detailed information on who in the organization was to receive what items from her house and collection of jewelry.)

”In a characteristic manner she included: ‘During my lifetime I have amply provided for and assisted my sister, Geneva Dickson, and her sons, Gary and Robert, and my niece, Virginia Crane, and her children, Paul, Collene and Theresa, and for that reason I am not making any direct provisions for them herein.’ ”The remainder of her estate was to be divided five ways, among her sister, Myrtle Parrott, Marguerite Hartner, Charles Loesch, Maryon Marsh, and Walter Adamack.

They were to receive five percent of the ‘net fair market value of the trust estate’ on an annual basis. If there was anything left over after all five died, the remainder would be distributed to the Kathryn Kuhlman Foundation. William Houston and the Pittsburgh National Bank were appointed trustees to distribute the funds to the five persons mentioned.” (Ibid, p. 299.) But this was the old will.

”The new will was entirely different from the one she had made almost two years before. In it she bequeathed specific and substantial amounts to fourteen people who were either relatives or employees in the Pittsburgh office. Among them were Myrtle Parrott, Geneva Dickson, Agnes Kuhlman, Marguerite Hartner, Maryon Marsh and Steve Zelenko. Smaller amounts went to ten other employees. The total cash distribution was $267,500.

”Thereafter the will reads, ‘All the rest and residue of my property, real and personal, of every kind and wheresoever situated, whether vested or contingent at the time of my death, I devise and bequeath to Sue Wilkerson and D. B. Wilkerson, Jr., jointly, absolutely free and clear of any conditions or restrictions whatsoever.’

”Irvine E. Ungerman, of Tulsa, Oklahoma, was appointed as the sole executor of the will.” (Ibid, pp. 300-301.)

Probably sadder than her will was the treatment of her physical remains and, also, the treatment of those who had given their lives for Miss Kuhlman. The funeral was described as following, ”Tink Wilkerson took care of the funeral arrangements at Wee Kirk o’ the Heather in Forest Lawn Memorial Park in Glendale, California, and her burial there. Even here controversy surrounded Kathryn Kuhlman.

Wilkerson, according to Buckingham, ordered that no one was to see the body but Wilkerson and his wife. In planning the memorial service, Wilkerson asked Oral Roberts to speak. But Roberts was unprepared for what he would find at Wee Kirk o’ the Heather. ‘When I arrived at the chapel,’ Roberts told me. ‘I learned that Tink Wilkerson had made me the main speaker.’

”Since Roberts had known Kathryn for only a short period, he said he felt others from Pittsburgh should have been given the main speaking role. He felt honored to give tribute to Kathryn, he said, but felt out of place.

”Leaving David Verzilli and others out of the memorial service, however, was only a small slap in the face for the Foundation. Within days they would learn about the new will, a continuing controversy until this day.” (The Woman Behind The Miracles, p. 240.)

Mr. Wilkerson, Oral Roberts University regent and close friend to Oral Roberts, was convicted in 1992 by two U. S. District courts of fraud in connection with his auto business. (Ibid, p. 242.) Since he apparently had some questionable conduct in business matters, it is easy to imagine his conduct in the Kathryn Kuhlman concerns.

Was he acting in his own interest or in the interest of directing the Kuhlman wealth, reported to have been in the millions, toward the Roberts University and other ministries? There is, of course, the possibility that all of his strange control of Miss Kuhlman was actually obedience to Oral Roberts. Miss Kuhlman was Oral Roberts’ prime competitor and there were reports of mistrust between the two rivals.

Kathryn Kuhlman And ”The One World Religion”

Kathryn Kuhlman was apparently the first minister within the Evangelical/Pentecostal world that laid a foundation for the new unity movement of religions. It was said by her official biographer, Buckingham, that Miss Kuhlman did not like to conduct her services without Catholic priests on her platform. He stated, ”She had a special love for doctors, and wanted them either on the stage or on the front rows of the auditorium. The same was true of priests and nuns — especially if they were ‘in uniform’.

Nothing thrilled Kathryn more than to have thirty or forty Catholic clergymen, especially if they wore clerical collars or, better yet, cassocks, sitting behind her while she ministered. Somehow it seemed to lend authenticity to what she was doing — and helped create the proper climate of a trust and understanding which was so necessary for a miracle service.” (Daughter Of Destiny, p. 221.)

She had a special affinity for the Catholic style of high church grandeur. When Kathryn went to Las Vegas for her crusade, the following was reported, ”Kathryn had but one pass through Las Vegas, and she would deliver the gospel with power! Hundreds of people in Las Vegas as well as the faithful in Youngstown, Pittsburgh, and Franklin had agreed to pray that the Holy Spirit would stir the city. Not far away a Roman Catholic priest said a Mass for the meeting the day before.” (The Woman Behind The Miracles, pp. 229-230.)

Please remember that a Catholic Mass is believed to be a time when the very bread and wine becomes the actual body and blood of Jesus Christ. Millions of Protestants died as martyrs because they rejected this blasphemous assertion. Did her affinity for Catholic dogmas help start the declension within the Pentecostal circles that has now become a watershed of deception and compromise? I certainly believe so! ”Kathryn Kuhlman was an ecumenist without portfolio.” (Ibid, p. 15.)

Jamie Buckingham further stated, ”In 1948 while ecumenists designed programs for denominational unity, Kathryn Kuhlman threw open the heavy old doors of north Pittsburgh’s Carnegie Music Hall. Streaming through the doors and scurrying for chairs came Protestants, Catholics, Eastern Orthodox, Jewish, and other groups, most related to churches but others not. And they were back the next week and the next.” (Ibid, p. 15.)

This certainly would have been acceptable if they were led out of these cold-dead churches to embrace a life of separation and New Testament lifestyle. That’s certainly what Jesus did. On October 11, 1972, Pope Paul gave her a private audience at the Vatican. Mr. Warner stated, ”Complimenting her on her ‘admirable work,’ he admonished her to ‘do it well!’ and gave her a gold, handmade engraved medallion bearing a dove symbolizing the Holy Spirit.” (Ibid, p. 172.)

Slaying People In The Spirit/spirit?
The New Testament, which is our perfect pattern, records no events where a minister caused people to fall on the floor. This particular phenomenon appears, from my research, to have actually commenced with Miss Kuhlman and a handful of other healing evangelists. Without question, every great revival has recorded Holy Ghost conviction where individuals became prostrate with the weight of sin and repentance, usually on their face.

The uniqueness about the phenomenon beginning with Miss Kuhlman has been its connection with an individual who laid hands on the person. In some cases, the hands may not have always connected to an individual. Usually the person was caught by those who were called catchers or ushers and they remained on the floor only briefly.

With Kathryn Kuhlman, there appeared absolutely no distinction as to who was slain, including Jewish Rabbis, Catholic priests and nuns, unsaved individuals or simply whosoever might get the attention and special prayer. That in itself is enough to forever settle the absence of validity and biblical support. The Holy Spirit never acts indiscriminately in His Holy touch on human lives.

Second, whatever He does brings honor only to Jesus Christ and always has deep and profound purpose. The Kingdom of God does not play with human emotions and sensational activities. The overwhelming factor is that this questionable phenomenon has spread all over the church world and has followed exactly the pattern commenced by Miss Kuhlman.

Kathryn Kuhlman And Her Spirit Guides

I am personally convinced that Miss Kuhlman was controlled by a spirit guide masquerading as the Holy Spirit. There appears to be no other possible answer. Coming to this conclusion has been a very tough and heart-rending experience. The following quote from Benny Hinn’s book, Good Morning, Holy Spirit, will give you a glance at her attachment to either the Holy Spirit or a spirit.

”I looked up to see Kathryn burying her head in her hands as she began to sob. She sobbed and sobbed so loudly that everything came to a standstill. The music stopped. The ushers froze in their positions. ”Everyone had their eyes on her. And for the life of me I had no idea why she was sobbing. I’d never seen a minister do that before. What was she crying about? It was told later that she had never done anything like that before, and members of her staff remember it to this day.

”It continued for what seemed like two minutes. Then she thrust back her head. There she was, just a few feet in front of me. Her eyes were aflame. She was alive.

”In that instant she took on a boldness I had never seen in any person. She pointed her finger straight out with enormous power and emotion — even pain. If the devil himself had been there, she would have flicked him aside with just a tap.

”It was a moment of incredible dimension. Still sobbing, she looked out at the audience and said with such agony, ‘Please.’ She seemed to stretch out the word, ‘Plee-ease, don’t grieve the Holy Spirit.’ ”She was begging. If you can imagine a mother pleading with a killer not to shoot her baby, it was like that. She begged and pleaded.

”‘Please,’ she sobbed, ‘don’t grieve the Holy Spirit.’

”Even now I can see her eyes. It was as if they were looking straight at me. ”And when she said it, you could have dropped a pin and heard it. I was afraid to breathe. I didn’t move a muscle. I was holding on to the pew in front of me wondering what would happen next.

”Then she said, ‘Don’t you understand? He’s all I’ve got!’ ”I thought, ‘What’s she talking about?’ ”Then she h HaFo Jun 9, 2011 – 9:57PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Forts Khulman

”Then she said, ‘Don’t you understand? He’s all I’ve got!’ ”I thought, ‘What’s she talking about?’ ”Then she continued her impassioned plea saying, ‘Please! Don’t wound Him. He’s all I’ve got. Don’t wound the One I love!’” (Good Morning, Holy Spirit, Benny Hinn, pp. 8-9.)

Her words reveal a view of this spirit that is extremely unusual. She said, ”Don’t you understand? He’s all I’ve got.” Again, she said, ”Please don’t wound Him, He’s all I’ve got. Don’t wound the One I love.” The Holy Spirit absolutely never speaks of Himself. He glorifies Jesus Christ in His church and in you and Jesus Christ alone.

Jesus said, ”Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.” (John 16:13-14).

She was enamored with this ”spirit” that came upon her. Often she spoke of her fear that he would leave her. She would wait behind the stage, even at times while the service languished for this ”spirit person” to manifest himself. When he came she was electric and performed as the greatest of actors. Hinn continued in his description of Kuhlman’s emphasis on this spirit whom she called the Holy Spirit.

He said, ”In my church, the pastor talked about the Holy Spirit. But not like this. His references had to do with the gifts or tongues or prophecy — not ”He’s my closest, most personal, most intimate, most beloved friend.” Kathryn Kuhlman was telling me about a person that was more real than you or I.” (Ibid, p. 9.)

The Modern Day ”Holy Spirit”

There is clearly something amiss in our present day emphasis on the Holy Ghost. Apostle Paul stated, ”God forbid that I should glory, save in the cross our Lord Jesus Christ.” (Galatians 6:14a) Deception is rank as churches talk about the Spirit’s operation that is so unfamiliar to biblical truth. Entire events on the church calendar are being planned to promote the Spirit/spirit and to teach people these new ideas. A cross-less Pentecost is nothing but the making of a religious holocaust.

Benny Hinn, who upheld Kathryn Kuhlman as his mentor, states on the cover of his book, Good Morning, Holy Spirit, ”How do you recognize [the Holy Spirit]? It’s as simple as that little voice you hear when you are about to fall asleep, the voice that reminds you, ‘You haven’t prayed today.’ Or He may say, ‘You haven’t read the Word today.’ That’s the Spirit speaking, tugging at your soul. You know Him already, but He yearns for you to know Him more.” (Ibid, cover.)

No, never! The Holy Spirit wants you to know Jesus more. He never speaks of Himself, but only of Jesus. Masquerading spirits and spirit guides have become the hallmark of the New Wave churches. I believe it began with Kathryn Kuhlman and other ministers and now continues through Benny Hinn and a large portion of the same brand of churches.

The only purity of the church is the living message of the Cross and the finished work of Jesus Christ on that cross. It was bound to occur that the loss of separation and biblical holiness would produce apostasy. That apostasy is now united with a satanically-controlled ”One World Religion” preparing to deceive a liberal multitude. This deception will be exposed and those that continue in truth and holiness will be exonerated by the Lord of the Church, Jesus Christ Himself.

http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/KathrynKuhlmanandHerSpiritGuide.htm h HaFo Jun 9, 2011 – 10:52PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Förmedlar så från ytterligare tankeväckande mail som nått mig:

Mailskribenten:

En person som ”hör röster” och framför en sån här lära som ”feeding Christ” som Wilkerson gör, är farlig, mycket farlig . Hur länge var David Wilkerson månne under inflytande av anden bakom ”feeding Christ” läran ?

Eftersom Kathryn K dog år 1976 och David W själv säger att han under fem års tid arbetade tillsammans med Kathryn så kan man ju faktiskt dra vissa slutsatser om hur länge han varit under inflytande och påverkan av en ockult andlighet

Men jag tror faktiskt att DW var förvänd redan innan samarbetet med Kathryn K, Varför skulle DW annars alls ha börjat att samarbeta med Kuhlman ? ”Lika barn leka bäst” gäller nog också i detta fall !

Jag tror att detta med David Wilkersons ”feeding Christ” visar på själva den ”andliga grundbulten” som inspirerar till Davids teologiska byggnadsverk , ”feeding Christ” teologin visar tydligt på vilket slags ”andlig guide” som ledsagade och ”upplyste” honom

Skulle David annars bara ha skrivit denna ”mystiska” lära så skulle det ha varit illa nog , men det riktigt allvarliga i saken är att den andliga inspirationskälla som låg bakom denna förvända undervisning använde
DW som ett redskap för att manifestera sig igenom ”You feed me by listening” viskade denna ande till David Wilkerson.

Hur mycket av Davids hela teologiska framtoning berodde egentligen på att han var påverkad av denna röst ?

Och hur många är det som har infekterats av denna andlighet pga av David Wilkersons verksamhet ?

Tankeväckande är också detta ”Musings of a Pertinacious Papist” Översatt med google

Citerar från Musings of a Pertinacious Papist

http://pblosser.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

Enligt författarna, växte den katolska karismatiska rörelsen ut efter Vatikankonciliet förflyttningar av andlig förnyelse. Särskilt är rörelsen sägs ha utlösts av en helg reträtt den 17 februari 1967, där katolska studenter, en präst och två ledamöter lärare från Duquesne University, som samlats för att läsa och diskutera evangeliska författare, David Wilkerson’s bok Korset och Switchblade, ”på grund av dess betoning på vikten av Andens dop”

Slut citat

——-

Mailskribenten fortsätter:

Ytterligare ngt som visar på att Wilkersons förvända undervisning återigen inte stämmer där han menar sig ha blivit undervisad av ”Den Helige Ande”:

David Wilkersons menar här att Den Helige Ande undervisade honom om Kyrkan i den sista tiden just före Jesu återkomst

David använder sig av tex av versen i Hesekiel 47:12 för att bevisa detta. Men Hesekiel 47:12 handlar ju faktiskt inte om Kyrkan strax före Jesu återkomst

Återigen så undervisar David Wilkerson lögn !

Så , jag ställer frågan : vad var det för slags ”Helig Ande” som undervisade David Wilkerson i hur profeten
Hesekiel ska tolkas ?!!

Hesekiel 47:12

12. Och vid strömmen, på dess båda stränder, skola allahanda fruktträd växa upp, vilkas löv icke skola vissna, och vilkas frukt icke skall taga slut, utan var månad skola träden bara ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skola tjäna till föda och deras löv till läkedom.» Upp. 22,2.

Jämför med Upp 22:1-2

1. Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron

2. och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.
————

Citerar från

http://www.worldchallenge.org/en/node/1152

River of Life A Message on What the Church Will Be Like Just Prior to the Lord’s Coming y David Wilkerson | January 13, 2003

”Afterward he measured a thousand; and it was a river that I could not pass over: for the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed over. And he said unto me, Son of man, hast thou seen this?

”And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow trees for meat,
whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed: it shall bring forth new fruit
according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary: and the fruit thereof
shall be for meat, and the leaf thereof for medicine” (Ezekiel 47:1-12).

Now, images of water in the Bible almost always represent the Spirit of God. And this vision clearly reveals a mighty outpouring of the Holy Spirit in the last days. The vision was so powerful, so overwhelming in scope, Ezekiel couldn’t comprehend it.

He couldn’t even comment on its meaning; all he could do was report it. In fact, before the vision was finished, the Lord stopped and asked Ezekiel, ”Hast thou seen this?” (47:6).

God was asking Ezekiel, in essence, ”Do you grasp the magnitude of what you’re seeing? Are you able to comprehend the prophetic power of this vision? Do you see what these rising waters speak of, how they indicate the way all things will end? Tell me, Ezekiel, do you see in this vision the glory of the Lord’s coming?

I know this revelation is awesome and mind-boggling to you. But I don’t want you to miss its true meaning.”

As I re-read this passage, the Holy Spirit stopped me at this very same verse where he stopped Ezekiel.

And he asked me the same question he put to the Old Testament prophet:

”David, do you understand that this is a great prophecy, direct from the Father’s throne? Do you comprehend how it describes the church in these last days? Are you grasping the meaning of the rising river?”

The vision must have astonished Ezekiel. Although Scripture doesn’t mention this specifically, I’m convinced the prophet didn’t understand what he was seeing. All the Old Testament prophets had a limited vision of Christ. Jesus himself tells us, ”Verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them; and to hear those things which you hear, and have not heard them…hear ye therefore” (Matthew 13:17).

Note those final three words: ”Here ye therefore.

” Christ is saying to us, ”Don’t miss this. Make sure you see what is being revealed to you.” Just what is it that the Lord reveals in this prophetic vision? There is coming an ever- increasing outpouring of the Holy Spirit.

Here is what Ezekiel was being shown:

In the very last days, the church of Jesus Christ will be more glorious, more victorious, than in its entire history.

The Lord’s true body isn’t going to weaken and sputter. It’s not going to dwindle in numbers, or decrease in power or spiritual authority. No, his church will go out in a blaze of power and glory. And it will enjoy the fullest revelation of Jesus that anyone has ever known.

Slut citat

———

Mailskribenten fortsätter:

Jag anade inte att det fanns så här pass mycket skumt i bagaget hos David W . Han hörde tydligen ofta saker som ”Den Helige Ande” undervisade honom om. Vilket alltså ledde till olika konstiga lärosatser som inte
stämmer ihop med Skriften , som tex då ”Feeding Christ” läran. Frågan är hur pass stort inflytande denna ”guiding spirit” hade på Davids liv ? ett rätt stort inflytande skulle jag tro.

Mailskribenten avslutar:

Jag vill till slut visa på vad en person som heter James Sundqvist skriver om David Wilkersons ”River of Life”

Jag vet ingenting om denne James Sundqvist , men han smular systematiskt sönder och samman Davids vision om ”River of Life”.

http://rock-to-salt.cephasministry.com/sundquist_versus_wilkerson.html

James Sundqvist blev bedrövad när han tog del av Wilkersons ”River of Life”

James Sundqvist tycker att detta med Davids vision om ”River of Life” låter mera som Kansas City Profeterna (Third Wave) och Toronto Blessing people, och Nicky Gumbel’s Alfa kurs än som det låter som Dave Wilkerson.

(HaFo kommentar:

Detta verkar vara typiskt för Wilkersons dubbla budskap, som skapar förvirring, om att han å ena sidan tar avstånd från förförelsen i tiden, samtidigt som han egentligen bejakar den! Det menar jag är förförelse på allra högsta nivå och från förförelsens ”högsta ort”!)

James Sundqvist tycker också :

”David Wilkerson vision har också varit vanligt mantra i många stora läger i dels om allmänna kristna samfund och karismatiska kyrkor …. det är egentligen inte ny, det är också känd som Dominion Theology …

de beslutade sig för att göra Hesekiels torra ben vision som inte Israel alls, men kyrkan.

Det är också där de får idén om en stor väckelse kommer att hända och Joel’s Army (kyrkan) kommer att ta över världen för Jesus”

Slut citat
——–

Citat från

http://rock-to-salt.cephasministry.com/sundquist_versus_wilkerson.html

When I read Dave Wilkerson’s recent vision, published in his January 2003 Newsletter entitled: ”River of Life,” it really grieved my spirit.

I have been a great admirer of Dave Wilkerson over the years, receive his newsletter, and have attended his church in NYC. But his recent prophecy is one more spin on the Church replacing Israel and it sounds more like a Prophecy from the Kansas City Prophets (Third Wave) and Toronto Blessing people, and Nicky Gumbel’s ALPHA COURSE*, than it sounds like Dave Wilkerson.

This particular prophecy is indeed false.

Mera klipp

Quote from Dave Wilkerson’s Vision of a River:

”A time is coming when unprecedented numbers will be revived from spiritual death”

JAMES SUNDQUIST COMMENTARY:

David Wilkerson’s vision has also been the common mantra in many major camps in BOTH Mainline Christian Denominations and Charismatic Churches….it is not really new; it is also known as Dominion
Theology…they decided upon themselves to render Ezekiel’s dry bones vision as not being Israel at all, but the Church.

That is also where they get the idea of a great revival going to happen and Joel’s Army (the Church) will take over the world for Jesus.

I have spent years studying those passages and read them over and over and over, imagining trying to replace ”Israel” with the ”Church” in those passages and a host of others in Joel 3:2, Isaiah, Psalm 83,
Zechariah, Daniel etc. Besides being a false prophecy, it is an abomination to the Lord.

Slut citat
———-

Mailskribenten säger sig så ge en sista kommentar när det gäller det här med David Wilkersons tolkning av Hesekiel 47

David Wilkerson menade alltså att Den Helige Ande hade visat honom att Hesekiel 47 ska tolkas som så att det handlar om om Kyrkan just före Herrens ankomst ”

David W översatt

”Här är vad Hesekiel visades: I de allra sista dagarna, kyrkan Jesu Kristi kommer att vara mer strålande, mer segerrik, än i hela sin historia”

Slut citat
——

Mailskribenten säger:

Det är en ren villolära att mena att 47 kapitlet i Hesekiel handlar om Kyrkan just före Jesu återkomst !!
Hesekiel, 47 Kapitlet handlar faktiskt om Tempelkällan i Jerusalem i landet Israel och det efter Jesu återkomst , Det handlar inte om Kyrkan just före Jesu återkomst !!!!

Jämför med Sakarja 14 :

8. Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skola utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet; både sommar och vinter skall det vara så.

9. Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.

Slut för nu från mailskribenten.
——–

HaFo kommentar:

Jag överlämnar nu till var läsare att själv, utifrån de fakta som här återgivits, bilda sig en uppfattning kring vad lärde och förmedlade egentligen wilkerson. Den som inte är förblindad, utan objektiv, torde inte kunna komma fram till ngn annan slutsats, utfrån fakta från vad Wilkerson lärde och förmedlade, att han faktiskt var vilset ute.

Och jag tror att den som vill ge sig in på att försvara vad han förmedlade, gör både sig själv och sina medmänniskor en gentjänst. Detta hur mycket som man än menar sig, ta avstånd från förvillelse i tiden och stå upp för sanningen.

Det är min övertygelse och uppfattning. Den som är av annan mening, bör då visa på att denna uppfattning är vilsen och tillrättavisa mig med fakta som visar på, att Wilkerson inte alls stod för falsk lära, falsk profetia under inflytande och till försvar för Khulman och Hill och den trosförkunnelse som han själv påstod sig ta avstånd ifrån, samtidigt som han bejakade den, utifrån vad som här framkommit.

Den som då menar sig gå Guds ärenden, genom att fortfarande tvärtemot alla fakta, ta vad Wilkerson lärde och förmedlade i försvar, bör då enligt min mening, så verkligen ta i beaktande vems ärenden som man egentligen går. Så allvarligt tycker jag att det är.

Och är jag då vilsen, grym, kall, hård och oresonlig och att man inte vill ha med mig att göra (som tillvitats mig på ”denna resa”), om jag har mage att ifrågasätta och pröva vad Wilkerson egentligen lärde och framförde, så bör då de som anser så, komma fram med fakta, som visar på att vad som här framställts är vilset ute.

Kan det uppvisas med fakta, så är jag den förste som ”kryper till korset”, ber om ursäkt och gläds över att jag tog miste. Men om inte det sker, så kan jag inget annat än vidhålla och inte underlåta att förmedla den info, som nått mig kring vad Wilkerson egentligen lärde och förmedlade

HaFo h HaFo Jun 26, 2011 – 12:39AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Elvor Ohlin skriver till mig:

Det här är personligt mail och inte ämnat för din hemsida.

HaFo:

Vad som här skrivs och mitt svar på det är sannerligen ngt som hör hemma på min hemsida och vad sóm just nu avhandlas här. Jag låter mig sannerligen inte skrämmas, hotas eller styras kring vad jag lägger fram på Min Åsikt och på min hemsida.

Elvor säger:

Jag har skrivit om David Wilkerson på Ohlins funderingar för länge sedan, om du är intresserad av att veta. Jag råkade se att du fortfarande håller på med anklagelser mot honom. (Jag läser sällan dina mail och du får gärna stryka mig på din lista – än en gång).

Vår hemsida bygger varken på ditt eller andras gillande. Vi har ansvar inför Gud för vad vi skriver och vi kommer att fortsätta med det som vi tror att han har kallat oss till. Vi ämnar fortsätta stå för vår övertygelse och jag kommer inte att kommentera ämnet mer.
——

HaFo:

Tack Elvor!

Ditt mail här ger mig mer info om var ni egentligen står än Du kanske förstår, både vad beträffar fakta och sinnelag.Beträffande sinnelag, så bryr Ni er inte om vad andra säger, utan menar Er vara de enda trogna Gud och hans kallelse. Och nedvärderar dessutom enligt ovanstående vad andra säger och förmedlar. (”Högmod går före fall”)

Beträffande fakta, så är det skrämmande att ni anser, att de fakta som jag framfört, kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade, kallar Ni för ”anklagelser” som att det skulle vara suspekt och inte riktigt och heller aldrig i sak bemöter Ni, vad som i sak förmedlats till Er om hur vilsen faktiskt Wilkerson var. Hur trovärdigt är ett sådant agerande?

Är man så uppbunden till en villolärare, som Ni tydligen är, när det gäller Wilkerson, så att Ni å ena sidan tar avstånd från Khulman och Branham, vilka samtidigt Wilkerson bejakar och samarbetat med, så handlar det då om en dubbelhet, som jag inte alls längre kan ställa upp bakom. Detta hur mycket sanning, som ni eljest presenterat på Er sida.

Sen må Ni då fortsätta med Er agenda, utan att lyssna till andra och mena Er vara de enda som har rätt i ”Er övertygelse”.

Jag ber för Er! Sköt riktigt om Er! Tack för allt av sanning som Ni förmedlat! Men jag kan inte bejaka och förmedla den lögn som Ni samtidigt förmedlar.

Inte minst då genom att ge villoläraren och faske profeten Wilkerson bekräftelse och kredit! Den som har öra, kommer att lyssna till varningen för vad Wilkerson egentligen stod för och framförde.

Framhärda då i stolthet utan att lysna:

”Vi ämnar fortsätta stå för vår övertygelse och jag kommer inte att kommentera ämnet mer.”

Beklagligt, beklagligt är det enda jag HaFo då kan säga. Det är min förvissning att många i och med detta kommer att vakna upp över vad som egentligen förmedlas på Jannes och Elvors hemsida, som syntes vara så sanningsenlig.

Jag hoppas att jag inte ska behöva göra samma slutledning kring Jaretegs sida. Hoppas att han verkligen kommer till besinning och tar avstånd ifrån de personer (Branham och Khulman), lära och utövning (Latter Rain och ”kundalini” och hinduism i spåren efter Khulman som Wilkerson samarbetat med i 5 år och som egentligen Wilkerson stod för).

Jag vill fortfarande tro att det står rätt till med Jareteg och att han verkligen kring Wilkersons förförelse, kommer ut i full sanning!!

Det gör mig så ont att jag ska behöva ”provocera”, för att verkligen få fram vad människor, som jag gillar, bejakar, kring vad de egentligen menar och anser kring allvarliga andliga spörsmål!

Jag hoppas verkligen att Jareteg i motsats till Elvor och Janne, verkligen tar avstånd ifrån den förförelse, falska lära och falska profetia som Wilkerson egentligen stod för.

—–

Jag anses av de flesta kristna som paria, efter de faktamässiga avslöjanden av Wilkersons som jag gjort.

Knappast ngn vill längre ha med mig att göra. Detta utan att ngn enda kan visa på att vad jag faktamässigt lagt fram kring Wilkerson, skulle vara felaktigt.

Hur är det möjligt att bejaka lögn och förneka sanning och samtidigt mena sig stå för sanning och mena sig förneka lögn.

Egentligen helt obegripligt, men det är vad som tydligen idag gäller på den andliga arenan!

——–

Släpp aldrig taget om vem Jesus är:

Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

Släpp aldrig taget om betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset (Kristi kropp för Dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet)

HaFo h HaFo Jun 27, 2011 – 1:37AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Har fått 2 mail av Elvor rörande ämnet vad Wilkerson egentligen förmedlade och stod för. Jag återger mailen och mina svar till dem.

——–

Mail 1:

Elvor:

Att bedöma eller att förtala

Det finns de som verkar ha ett begär efter att leta fel, som enbart skadar och ställer till förvirring. Hos vissa går det så långt att man söker med ljus och lykta för att hitta minsta orsak till att anklaga, till och med emot Guds tjänare David Wilkerson, som nu är hemma hos Herren.

Vi tar avstånd från sådant och ser det snarare som förtal. Där är kritiken av fel motiv och det är motivet som är avgörande. Här ligger också skillnaden i att på ett felaktigt sätt ”döma och kritisera ” eller att ”bedöma och pröva ” utifrån Anden och Ordet och därefter ta ställning, som Bibeln uppmanar till.

HaFo kommentar:

Här anklagas jag för att gå fram med förtal, därför att jag svart på vitt med fakta, visat på att Wilkerson inte bara profeterat falskt, utan även farit fram med falsk lära, bejakat och lovordat den ockulta och Hinduistiskt påverkade Khulman och även bejakade en sån vilsen person som Hill som bl.a. Jareteg tagit kraftigt avstånd ifrån (se tidigare inlägg under ämnet. Men fakta duger tydligen inte för de som blivit ”Wilkerson – frälsta”, utan för dem kallas fakta för att vara förtal uppenbarligen)

Elver fortsätter:

David Wilkerson var en av få sanna profeter i vår tid (jämfört med antalet falska profeter som alltid tycks vara många), som vågade varna mycket allvarligt och skarpt för villolärare och falska rörelser. Det finns dokumenterat och utlagt på internet för alla att ta del av.

Han tog avstånd från Latter Rain-rörelsen och dess läror (även om han trodde på en sista väckelse från Gud. Om man bara tror att avfall kommer, hur ser man då på den enorma väckelsen i Kina?!) och han varnade för Toronto-Pensacola- och Lakelandrörelsen, falsk karismatik med ockulta manifestationer och s k skrattväckelse. (Steve Hill blev frälst och fri från missbruk, tack vare det arbete som Wilkerson startat men TSC tvingades senare ta avstånd från Hill).

Wilkerson varnade för ”enhetens kyrka”, den falska ekumeniken och kommande världskyrka. Han varnade mycket allvarligt och skarpt för mannen som kallar sig ”Guds bartender” (Rodney Howard Browne) och han varnade för framgångsteologin och gick skarpt emot predikanter som Benny Hinn och Kenneth Copeland. Om Emerging Church sa Wilkerson: ”djävulens sista attack på det sanna evangeliet innan Jesus kommer”.

HaFo kommentar:

Det finns bara en ”later – rainmovment” och det är den efter Branham. Då skapar det bara förvirring om man å andra sidan menar sig ta avstånd från Branham och hans ”Latter Rain”, samtidigt som man bejakar och vilset talar om detta ”latter rain” om en sentida väckelse, som inte alls finns beskriven i Bibeln (Se tidigare inlägg under ämnet!)

Alla de varningar som Wilkerson så riktigt stod för, skapar ändå bara förvirring i slutändan, eftersom han ändå själv till syvende och sist faktiskt själv stod för, vad han samtidigt sade sig ta avstånd ifrån. Det kallas för dubbla budskap och är det mest bedrägliga av allt bedrägligt.

Kalla det då för förtal alla ”Wilkerson – frälsta”, när det avslöjas. Men varför inte istället kolla upp fakta kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade. Det tycker jag vore mer reko, framför att anklaga om ngn ifrågasätter med fakta vad Willkerson egentligen förmedlade, som att denne då går fram med förtal.
——————-

Elvor fortsätter:

I David Wilkersons bok Synen, beskriver han den uppenbarelse som Gud gav honom 1973 om det framtida skeendet. Väldigt mycket har redan hänt och kan s a s kryssas av. Man måste nog leva i någon form av förnekelse för att inte se det. Det som inte är uppfyllt än behöver inte betyda att det inte kommer eller att förutsägelserna är felaktiga. Den som läser sin Bibel vet mycket väl att många profetior uppfylls långt senare. Jesus förutsade templets förstörelse och det tog 40 år innan det hände.

HaFo kommentar:

Titta bakåt i inläggen under detta ämne och upptäck att boken Synen inte alls handlar om ”uppenbarelse från Gud”, utan om Wilkersons egna fantasier, rädsla, parad med en god bibelkunskap.

Vill man vara så blind, så att man blundar för detta faktum, att man inte inser att detta är ingen ”uppenbarelse från Gud”, bara därför att man är ”Wilkerson – frälst” och att det skulle ”kosta på” att erkänna att man tagit miste kring Wilkerson och dessutom haft honom som ”en Bibellärare” på sin hemsida, så är det förståeligt om man då blir frustrerad och tar till övertoner för att tysta, dumgöra, negligera, ”den obekvämlige” Hafo, som har mage att till och med pröva, vad den ”helige”, ”orörbare” Wilkerson egentligen stod för.

Då är det bekvämast att kalla det ala bästa trosrörelsemaner för förtal och istället blunda för fakta kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade.

——

Mail 2 från Elvor:

Ursäkta Hafo, men det verkar som om du tror att du är den ende ofelbare. Du borde kanske vara något ödmjuk på grund av din egen bakgrund, som lurad av trosrörelsen?

HaFo kommentar:

Jag har ingen bakgrund som lurad av trosrörelsen. Var får Du det ifrån och vad är motivet till att komma upp med en sådan lögn? Och jag är inte, som när Du vill framställa mig i dålig dager, av vilken orsak och motiv som Du nu gör det, kan man undra, att få det till att jag i mina ögon är ”den ende ofelbare”.

Min bekännelse och syn på mig själv, är att det för mig ”blir fel stup i kvarten” och därför är i behov av ständig nåd, förlåtelse och icke tillräknad synd, utan tillräknad Kristi rättfärdighet för min Frälsares Jesu Kristi skull. Hur ofta blir det fel för Elvor och Janne och deras hemsida??

—-

Elvor fortsätter:

När man skickar ett mail till dig privat, är det minsta man kan begära att det får vara privat.

HaFo kommentar:

När Du skickar ett mail till mig, som dumgör mig, får det till att låta, som att mig är det inte ens lönt att ta del av vad jag skriver, när jag lägger fram fakta kring förförelse som Wilkerson förmedlat och Du själv samtidigt på Er hemsida förmedlar Wilkerson, så är det inte längre ett ”privat mail”, utan ”allmänt stoff”.

Det borde Du både inse, förstå och acceptera, utan att då ”ytterligare lägga det emot mig i fatet”. Jag tycker inte det är reko och därom får väl då andra läsare bilda sig sin egen uppfattning om hur Du/ni egentligen fungerar.

Elvor forsätter:

Ditt sätt att dra slutsatser, kanske du borde se över. Jag vet att ganska många är livrädda för att hamna i diskussion med dig. Det är som att fastna i klister och minsta felvalda ord leder till oändliga diskussioner och de mest otroliga slutsatser från din sida. Förutom att du har varit ganska otrevlig. (Om jag skulle handla som du gör, skulle jag ha dömt ut dig och ”sinnelag” för länge sedan).

HaFo kommentar:

Måste småle. Vadan detta oseriösa falska angrepp på mig? Svara nu klart och tydligt med namn. Vilka är livrädda för att hamna i diskussion med mig? Vilka påstår att de hamnat i oändliga diskussioner med mig? Vilka påstår att jag drar de mest otroliga slutsatser ? Visa gärna konkret på var jag varit ”ganska otrevlig”, så ska jag be om ursäkt för det.

Kom nu upp med namn! Så att jag kan få ha en personlig kontakt med de människor, som Du här träder upp som sagesrepresentant för. Finns de verkligen? Namnge dem då och låt oss få kontakt! Om de inte finns, varför skapar Du då en sådan nidbild av mig Elvor? Är det isåfall ett kristet beteende? Därom får alla läsare bilda sig en egen uppfattning
——

Elvor fortsätter:

Om du bara har som mål att hitta fel hos andra kommer du alltid lyckas. Jag ifrågasätter därför dina motiv. Ja det gör jag faktiskt. Du kan i rimlighetens namn inte anklaga en person att anamma en villolära som han varnar för offentligt.

HaFo kommentar:

Jag har inte som mål att ”hitta fel hos andra”. Vad är ditt motiv och faktagrundande för att tillvita mig sådana påståenden!?

Mitt mål är att otvetydigt stå upp för vem Jesus Kristus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/ försonade) kropp och blod på korset.

Och där har jag då blivit både luttrad och chockad genom åren, när jag upptäckt, att så många som menar sig stå upp för sanningen och avslöja villfarelse, samtidigt, som man mitt i all sanning, som man förmedlar, bara har ”annan villfarelsebråte i bagaget”, som t.ex. Apologeten i Norge (Se Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora Stötestenen), Sola Scriptura (med Kalvins utkorelselära i bagaget), LBK i sin sekterism av de enda sant troende m.m. m.m.

Elvor fortsätter:

Det vore bättre att du höll dig till att avslöja läror som inte är sunda, t ex skrev du mycket bra om eucaristin för ett tag sedan.

HaFo kommentar:

Min intention är att avslöja allt osunt på den andliga arenan. Och där har jag funnit att Wilkerson var en av dem som spelade dubbelt och mitt i all sanning, ändå förmedlade förförelse.

Det har jag visat på i sak. Men det berör Dig tydligen inte, utan istället tillvitar Du mig en massa lögn, som Du inte alls har täckning för. Varför fungerar Du så Elvor!??

Elvor fortsätter:

Du avgör inte mitt sinnelag via mail. Det kan du vara säker på.

HaFo kommentar:

OK jag överlämnar till andra läsare att göra sin egen bedömning. Jag kan bara säga för min egen del, att jag inte vare sig upplevde ödmjukhet, självrannsakelse, prövning av fakta, utan bara ett blint angrepp från Din sida emot vad jag skrev. Jag kan ta fel, det får andra avgöra.

Elvor fortsätter:

Tänk efter hur dina egna mail uppfattas först. Hur kommer det sig att du själv inte kan tåla att vi inte tycker som du när det gäller DW? Vi har fakta som grund och det går bra att leta upp på nätet. DW var inte perfekt men han var ingen villolärare.

HaFo kommentar:

Kan bara beklaga att man inte ens hos Janne och Elvor brytt sig om att ta del av fakta kring vad Wilkerson egentligen förmedlade.

Då skulle man inse att den fakta, som man menar sig åberopa kring Wilkerson, även hade en annan sida, en baksida full av falska profetior, falsk lära och ett bejakande av ockult och hinduistiskt inflytande med en Wilkersons egna ”kundalini – upplevelse”.

Varför vill man inte inse dessa fakta på Janne och Elvors hemsida? Varför är det så många som helt tappat målföret vid avslöjandet av den förförelse som Wilkerson stod för och som i ”blind uppförsbacke”, bara framhärdar i förblindelse, med åtföljande tillmälen om förtal och helt sakgrundsmässigt bristfälliga angrepp, som Elvor här gentemot mig gjort sig skyldig till med helt falska lögnaktiga anklagelser?

Varför fungerar man så och menar sig samtidigt vara kristen sanningssägare på den andliga erenan?

HaFo h HaFo Jun 27, 2011 – 2:03AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Fick ett mail som passar in kring vad som nu avhandlas kring vad Wilkerson egentligen stod för.

Från mailet:

Det är faktiskt mycket möjligt att detta som jag skickar till dig nu är det enda ? textdokument av denna längd som finns av detta DWs förord till boken ”Nothing is impossible with God” av Khulman

Jag undrar hur mycket mera skumt som David W hade i bagaget ? Någon borde ta tag ordentligt i detta med DW och få fram ordentligt med material , finns nog mycket skumt som vi inte vet om ännu

Elvor och Janne kan vi ju inte längre hoppas på , det framgår ju med all önskvärd tydlighet

Jag vill inte gärna säga något elakt om Elvor och Janne , men jag personligen tror att det finns
en hel del ”karismatisk flumsynthet” med i bilden från det hållet , inte är deras sidor någonting som
i alla fall jag vill fördjupa mig i alltför mycket. Mycket skulle vara vunnet om folk skulle
hålla sig mera till skriften istället

Denna bok ”Nothing is impossible with God” tycks ha getts ut i flera upplagor/årtal så det är inte alls så säkert att DWs förord finns med i alla upplagor ?

Åtminstone med denna formulering ?

I den bok som jag köpt på internet och väntar på så ska DWs förord finnas med , för denna bok
är är reprinted år I999 Jag tror dock att detta förord av DW är skrivet före hennes
död men jag är inte helt säker pga min Engelska inte är så perfekt , så det blir ett frågetecken för detta ?

Alltså , är förordet skrivet före eller efter att KK dött ?

Vet inte

Den upplaga som jag citerar från här nedan är Reprinted år I999

Nothing is impossible with God

Foreword A Tribute to Kathryn Kuhlman

I should think that everybody knows her by now. For nearly a quarter of a century, she has been a vessel of God that allowed healing and restoration to flow into the lives of thousands.

She is loved and admired by millions and maligned only by those who are down on divine healing or who have made no effort at all to understand her or what she stands for.

But I have seen her behind the stage, before she stood in front of a multitude to express her unlimited faith in God, and watched her carefully. Over and over again she cried:

Dear God, unless you anoint me and touch me I am nothing. I am worthless when the flesh gets in the way. You get all the glory or I cannot go out there and minister. I won’t move without you.

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD

And suddenly she bursts on the scene, lt’s explosive and almost unbelievable. It’s not so much
what she says—because that’s always as clear and simple as the preaching style used by Christ himself.

I don’t understand it, nor does she, but when the Spirit begins to move upon her—and she feels suddenly compelled to challenge Satan’s power in Jesus’ name- miracles begin to happen.

People everywhere—even the most staid and dignified— fall prostrate on the floor.

Catholics and Protestants raise hands and worship God together—all decently and in order.

Holy Spirit power rolls over the audience like waves of the ocean. Those in the television media soon learned she was not a phony or a fanatic. People they had known, had been I helped by her ministry. They were no match for her wit and godly wisdom.

She is not wealthy, nor is she “hung up” on materialism. I know! She personally raised and gave to Teen Challenge the money to build a place on our farm to reach and rehabilitate
hopeless addicts.

Her prayers have brought in the money to build churches in underdeveloped countries around the world. She has sponsored the educating of underprivileged children and other talented youth who were recipients of her love and concern.

She has walked with me into the ghettos of New York and laid loving hands on filthy addicts.
She never winced or withdrew—her concern was genuine.

And why this tribute from me? Because the Holy Spirit bade me do it!

She owes me nothing, and I ask nothing more of her than that same love and respect she has shown me over the years.

But all toooften we pay our tributes only to the dead. Now then, to a great woman of God who has so deeply affected my life and the lives of millions more- we love you in Christ’s name! History will say of Kathryn Kuhlman:

Her living and her dying brought glory to God.

David Wilkerson, Author of The Cross and the Switchblade
——-

Slut HaFo kommentar:

Här säger alltså den oförvitlige renlärige sanne profeten Wilkerson, enligt Elvor och Janne, att den vilsna, ockulta, hinduiskt kundalinipåverkade Khulman är rätt ute och påhejas av Wikerson!!

Inte alls galet nej, anses från de som är ”Wilkerson – frälsta”! Hur kan det gå så galet. Och hur kan det bli så, att den som då påtalar detta med fakta hur Wilkerson faktiskt var vilset ute, pådyvlas att han som visar på detta, är en förtalare, går emot Guds sanna tjänare, framställs som ngn som alla ogillar och är ngn som ingen vill ha att göra med.

Huga hur kan det bli så? Och det från människor som menar sig stå upp för sanning och avslöja lögn. Helt ofattbart för mig!!

Jag ska aldrig sluta att förundras!

HaFo h HaFo Jun 27, 2011 – 2:18AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Fick ett mail som passar in kring vad som nu avhandlas kring vad Wilkerson egentligen stod för.

Från mailet:

Det är faktiskt mycket möjligt att detta som jag skickar till dig nu är det enda ? textdokument av denna längd som finns av detta DWs förord till boken ”Nothing is impossible with God” av KhulmanJag undrar hur mycket mera skumt som David W hade i bagaget ? Någon borde ta tag ordentligt i detta med DW och få fram ordentligt med material , finns nog mycket skumt som vi inte vet om ännu.Elvor och Janne kan vi ju inte längre hoppas på , det framgår ju med all önskvärd tydlighet. Jag vill inte gärna säga något elakt om Elvor och Janne , men jag personligen tror att det finns en hel del ”karismatisk flumsynthet” med i bilden från det hållet , inte är deras sidor någonting som i alla fall jag vill fördjupa mig i alltför mycket. Mycket skulle vara vunnet om folk skulle hålla sig mera till skriften iställetDenna bok ”Nothing is impossible with God” tycks ha getts ut i flera upplagor/årtal så det är inte alls så säkert att DWs förord finns med i alla upplagor ? Åtminstone med denna formulering ? I den bok som jag köpt på internet och väntar på så ska DWs förord finnas med , för denna bok är är reprinted år I999 Jag tror dock att detta förord av DW är skrivet före hennes död men jag är inte helt säker pga min Engelska inte är så perfekt , så det blir ett frågetecken för detta ?

Alltså , är förordet skrivet före eller efter att KK dött av Wilkerson ? Vet inte

Den upplaga som jag citerar från här nedan är Reprinted år I999, tydligen av Wilkerson:

Nothing is impossible with God Foreword A Tribute to Kathryn Kuhlman

I should think that everybody knows her by now. For nearly a quarter of a century, she has been a vessel of God that allowed healing and restoration to flow into the lives of thousands.

She is loved and admired by millions and maligned only by those who are down on divine healing or who have made no effort at all to understand her or what she stands for.

But I have seen her behind the stage, before she stood in front of a multitude to express her unlimited faith in God, and watched her carefully. Over and over again she cried:

Dear God, unless you anoint me and touch me I am nothing. I am worthless when the flesh gets in the way. You get all the glory or I cannot go out there and minister. I won’t move without you.

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD

And suddenly she bursts on the scene, lt’s explosive and almost unbelievable. It’s not so much
what she says—because that’s always as clear and simple as the preaching style used by Christ himself.

I don’t understand it, nor does she, but when the Spirit begins to move upon her—and she feels suddenly compelled to challenge Satan’s power in Jesus’ name- miracles begin to happen.


People everywhere—even the most staid and dignified— fall prostrate on the floor.

Catholics and Protestants raise hands and worship God together—all decently and in order.

Holy Spirit power rolls over the audience like waves of the ocean. Those in the television media soon learned she was not a phony or a fanatic. People they had known, had been I helped by her ministry. They were no match for her wit and godly wisdom.

She is not wealthy, nor is she “hung up” on materialism. I know! She personally raised and gave to Teen Challenge the money to build a place on our farm to reach and rehabilitate hopeless addicts.

Her prayers have brought in the money to build churches in underdeveloped countries around the world. She has sponsored the educating of underprivileged children and other talented youth who were recipients of her love and concern.

She has walked with me into the ghettos of New York and laid loving hands on filthy addicts.
She never winced or withdrew—her concern was genuine.

And why this tribute from me? Because the Holy Spirit bade me do it!

She owes me nothing, and I ask nothing more of her than that same love and respect she has shown me over the years.

But all toooften we pay our tributes only to the dead. Now then, to a great woman of God who has so deeply affected my life and the lives of millions more- we love you in Christ’s name! History will say of Kathryn Kuhlman:

Her living and her dying brought glory to God.

David Wilkerson, Author of The Cross and the Switchblade
——-

Slut HaFo kommentar:

Här säger alltså den oförvitlige renlärige sanne profeten Wilkerson, enligt Elvor och Janne, att den vilsna, ockulta, hinduiskt kundalinipåverkade Khulman är rätt ute och även påhejas av Wikerson!!

Inte alls galet nej, anses från de som är ”Wilkerson – frälsta”! Hur kan det gå så galet. Och hur kan det bli så, att den som då påtalar detta med fakta hur Wilkerson faktiskt var vilset ute, med såväl profetia, lära tro och utövning, pådyvlas att han som visar på detta, säges vara en förtalare, säges vara en som går emot Guds sanna tjänare, framställs som ngn som alla ogillar och är ngn som ingen vill ha att göra med. Och som med ”alla lögnens medel” angrips.

Huga hur kan det bli så? Och det från människor som samtidigt menar sig stå upp för sanning och avslöja lögn. Helt ofattbart för mig att det kan fungera så!!

Jag ska aldrig sluta att förundras! ”Och var och en ska för sig själv göra räkenskap inför Gud”

HaFo h HaFo Jun 29, 2011 – 12:51AM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Fick ytterligare ett mail av Elvor som jag återger delar av och ger en kommentar till, så att människor kan bilda sig så en egen uppfattning om sinnelag och faktamässig underbyggnad från respektive håll, som sker i det meningsutbyte, som här har utspelar sig.

Jag kommer därmed att från min sida, att därefter avsluta denna konversationen. Inser att vidare meningsutbyte inte fyller ngn funktion.

———-

Elvor säger om mig:

”Din slutsats visar väl än en gång på att något är sjukt? Ingen kan göra misstag – det måste vara medveten illvilja bakom, enligt dig?”

——-

HaFo:

Visa i sak på var jag sagt sådant, som skulle kunna utgöra underlag till vad Du här tillvitar mig, när Du uppenbarligen vill svartmåla mig på ett helt lögnaktigt sätt!?

——–

Visa mig även var Du i tidigare mail, menade att människor var rädda för mig (som jag tidigare efterfrågat kring att försöka förstå Din saklösa svartmålning av mig – varför gör Du så, vad är motivet och drivkraften där bakom!?)

Återge det gärna med namn, så att jag kan ta kontakt med och lugna dem med att de inte alls behöver vara rädda, som Du skrämmer dem med!!.

——

Elvor säger:

”Eftersom det verkar omöjligt att föra ett sansat och vettigt samtal kommer jag inte att fortsätta, vilket jag gjorde klart innan. Din slutsats om våran och många andras syn på DW är väl också ganska sjuk? Man kan ha förtroende för en människas tjänst, men det gör inte honom eller henne ofelbar som du verkar få det till att vi menar. Nej då är man ”Wilkerson-frälst”! Lite balans vore önskvärt.”
—————-

HaFo:

Den som ifrågasätter Wilkerson och som med sakliga fakta, visar på att här stod det inte rätt till, är enligt Elvor ”sjuk” och ”i obalans”. Känns tonerna igen, från de som haft mage att ifrågasätta Ekman och hans försvarare?Elvor säger:”Nej Hafo, dina attacker och hackande på andras ståndpunkter och många av dina slutsatser är inte särskilt sunt. Tänk dig för, är mitt råd. Om du fortsätter så här riskerar du att strida inte bara mot villoläror- utan strida emot Guds folk (jag menar i allmänhet!) utan urskiljning och skada Guds verk istället för att bygga upp. Om du själv vill bli bemött med respekt, kanske du borde tänka på hur du själv bemöter andra och inte ständigt dra egna slutsatser om andras motiv och åsikter. Annars tror jag inte någon kommer att ta emot korrigering från dig, även om den vore befogad.”

HaFo:

Återigen detta dumgörande och misstänkliggörande av mig, därför att jag prövat och ifrågasatt vad Wilkerson egentligen framförde, så anses jag då av Elvor för att vara respektlös, anses vara utan urskiljning. Jag anklagas därmed av Elvor, för att bemöta andra illvilligt.

Jag anses då enligt Elvor, därör att jag ifrågasatt wilkerson och pekat på faktamässigt, hur vilset ute han var, så anser Elvor därmed, att jag skadar Guds verk och drar fel slutsatser om motiv och åsikter och bryter ned istället för att bygga upp Guds verk.
—-

Jag HaFo överlämnar därmed till läsarna att bedöma om detta är saklig kritik av vad jag skrivit och förmedlat!?

Om inte? Varför då denna osaklighet från Elvor, när jag ifrågasatte och förmedlade, vad som uppenbarligen faktamässigt, inte stod rätt till med vad Wilkerson förmedlade !?

——-

Elvor säger:

”Lewi Pethrus gjorde ett stort misstag när han (om jag minns rätt) bjöd hit Branham till Sverige. Men det innebär inte att man kan förkasta allt som Pethrus stod för och hans tjänst!”

Hafo:

Misstag att inbjuda och bejaka villolärare är alltså enligt Elvor helt legalt!!! Varför håller man då med på sin hemsida om att varna för just dessa företeelser? Trovärdigt och konsekvent? Det får var sanningsälskare fundera över!!

——

Elvor säger Tänk dig för så att du inte går emot den helige Ande, Hafo!

Enligt dig är en människa tydligen både förkastad och fördömd om han/hon gör ett enda misstag. Klarar du dig själv i den domen?


HaFo:

Vad är detta för trams av kommentar i ett försök att försöka svartmåla mig och vad jag egentligen står för och skrivit. Var har jag påstått att en människa är fördömd vid minsta misstag??

—-

Jag har gjort klar att min enda räddning i domen är icke tillräknad synd, utan tillräknad nåd från Gud för Kristi förtjänst, därför att jag är den störste av alla syndare, som det blir fel för ”stup i kvarten” och ständigt är i behov av nåd och förlåtelse från Gud.

(Var har jag sett ngn liknande tro och bekännelse från innehållet på Elvors och Jannes hemsida kring vad de skriver och förmedlar!??)

——-

Elvor fortsätter:

”För mig har det mindre betydelse om DW skrev ett förord för många år sedan i en bok. Han gjorde klart i en predikan (för några år sedan!) att han tror på en väckelse men att han inte menar det som kallas Latter-rain- läran.

På engelska – alltså på ENGELSKA – står det i Bibeln om latter rain, som många ser som en andra ”pingst” innan Jesus kommer. Det betyder inte att de måste anamma Latter-rain läran. Kan du se skillnaden?”

HaFo:

Nej jag kan fatiskt inte se den skillnaden, men jag är väl lite trög!? Oavsett så blir det vilset, om man likt Wilkerson till ”ett latter rain”, så bygger det på en text, som INTE ALLS, som enligt honom, handlar om församlingen i ändtiden (se tidigare inlägg under ämnet).

Han var vilset ute! Punkt slut! Men hans efterföljare verkar vara lika blinda inför detta faktum, som de som blint bejakar Ekman, som en sann Gudsman.
——-

Elvor:

”Vi måste var och en se upp med att vi inte blir så nitiska emot det som är osunt, så att vi förlorar kärleken. Då är inte varningarna mycket värda i slutändan.”

HaFo:

Håller helt med! Är det verkligen kärlek, motiv och omsorg, som flödar just nu i Dina mailsvar från Din sida till mig, kring vad Wilkerson egentligen står för och förmedlar!?? Om inte – varför?

——–

Elvor:

”Hur skulle du reagera om Gud sände en äkta väckelse i Sverige? Ingen JÄTTEväckelse men en ÄKTA väckelse, troligen i mindre skala? Skulle du kalla den falsk för att det inte passar in i din tolkning och då måste den vara falsk? Fundera på det. VILL du att Gud sänder en besökelsetid, en ”sista väckelse” i Sverige?”

HaFo:

Ingen skulle bli mer överlycklig än jag, över alla ”jätteväckelser” som skulle visa sig i ändtiden. Men det är inte vad Skriften säger ska ske, utan Skriften talar om ett avfall, som ska möjliggöra framträdandet av en falsk världsfrälsare, en falsk Messias, en falsk Kristus.

Det tror jag även, efter att ha tagit del av vad Elvor och Janne egentligen framför i sak och tagit del av deras ”sinnelag” och vad de synes framföra, mitt i allt prat om det motsatta.

Var och en, bilda Er en egen uppfattning!!

———

Jag kommer efter detta uttalande, att för min egen del, att vara helt tyst. Jag kommer att återge vad andra kring ämnet tillsänder mig (håller det vidare på lager kring fakta av vad Wilkerson egentligen stod för som nått mig, vilket är helt chockerande),

men kommer att vara helt tyst ännu så länge, vidare kring kommentarer från Elvor, så att det så får nå in I SIN fulla kontrast,hur vilset ute det är i förhållande till sanning och skeende idag på den andliga arenan vad som där framförs, mitt i all sanning, som bara egentligen blir till förvirring och förförelse.
———

(Bara nu kort en resume från ett mail som kom till mig kring ämnet:

”Ihåligt resonemang från Elvor gentemot dig Harry! Den kritik du nu får utstå från Elvor kan ju kännas obehaglig, men å-andra sidan är ju den kritiken mot dig intetsägande, har inget med sak och fakta om vad eller Wilkerson stod för, utifrån resonemanget vilka denne hyllade och kan man anta delade teologi med. Men som sagt dom kan ju komma på bättre tankar senare./”
—————


HaFo:

Ja, det är verkligen min förhoppning och bön, att Elvor och Janne och deras efterföljare i spåren efter Wilkerson, kommer till besinning om sitt misstag, att ha honom som en Bibellärare på sin hemsida!!

Seriösa sanningssökare och sanningssägare, har fått sig viktig fakta presenterat, kring den dubbelhet som Wilkerson stod för.

Där han å ena sidan så riktigt tog avstånd från ockultism, hinduism, kundalinikraften och även vad Hill förmedlade. Men så även samtidigt i sin dubbelhet, så samarbetade han med och bejakade både Khulman och Hill. Ärade och upphöjde dem i deras förvillelse!!

Även själv så gör han i dessa spår en ”kundalini – upplevelse”. Men naturligtvis, när det gäller Wilkerson, så kallas det av Wilkerson efterföljare för att ”Herrens kraft är över honom”. Medan det så riktigt från hans efterföljare, när det gäller andra kring samma fenomen anses det, som en ”falsk kundalini – kraft”. Men naturligtvis inte kring Wilkerson, enligt hans efterföljare, när detsamma sker av förförelse, som man samtidigt menar sig ta avstånd ifrån av Wilkersons efterföljare!! Kan det bli mer förvirrande och förförande!!?????

———–

Människor har faktamässigt, genom att läsa på hemsidan, kunnat ta del av hur Wilkerson varit en falsk profet och hur mycket som aldrig faktiskt skett utifrån från boken Synen, utan att det faktiskt med facit i hand, så går det att konstatera att Wilkerson ”profeterat”, utifrån sin egen rädsla och fantasi, blandad med en del Bibelkunskap.

Detta vill tydligen inte hans blinda efterföljare inse, utan tar då till varje knep, till att försöka svartmåla den som svart på vitt utifrån fakta pekar på, att det faktiskt inte stod rätt till med vad Wilkerson förmedlade. Varför fungerar man så? Det är ju ett beteende som gäller inom trosrörelsen, men som då samtidigt är ett beteende som man menar sig ta avstånd. Förvirrande i kubik!!

Vilken drivkraft är det då som ligger därbakom? Vilken ande är det som man då egentligen företräder? Ställer frågorna och ger inga svar eller påståenden!! Utan svaren och påståendena får människor själva stå för.

—–

Jag har nåtts av en hel del ytterligare fakta kring hur vilset ute Wilkerson faktiskt var. Men jag håller på det tills vidare i en avvaktan, i en prövning om inte människor ändå, ska kunna inse hur vilset ute faktiskt Wilkerson var, utan vilset går i dennes försvar likt Elvor och deras efterföljare.

——–

Har jag på ngt sätt varit oförskämd, så ber jag om förlåtelse för det. Som sagt så blir det för mig fel ”stup i kvarten”! Jag är ständigt i behov av nåd och förlåtelse för Kristi skull!!

Har inte fått ngt svar på, hur ofta det blir fel för Elvor och Janne på deras hemsida och hur ofta de är i behov av nåd och förlåtelse för Kristi skull!???

(Detta var alltså mitt senaste och sista inlägg kring vad Elvor och Janne egentligen förmedlar i sitt försvar av Wilkerson)

Ge gärna synpunkter, alla som kan ha sådana, så ska jag senare delge det, utöver en hel del fakta som redan nått mig, om hur vilset egentligen Wilkerson var!!

Avslutar med en fråga till alla:

Kan dubbelheten och förvirringen bli större, än utifrån vad Wilkerson och hans efterföljare förmedlar, under sken av att tå upp för sanning och rätt på den andliga arenan och menar sig ta avstånd från förförelse i tiden??

Samtidigt, Min riktigt från hjärtat uppriktiga önskan är välsignelse och allt gott till alla! Och en önskan, med tacksamhet till allt riktigt, som därifrån förmedlats av Janne och Elvor och dess efterföljare, hur vilset och dubbelt, som det ändå i praktiken visar sig vara.

HaFo h HaFo Jun 30, 2011 – 11:44PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Har fått några mail kring ämnet som jag återger:

Mail 1:

jag uppmanar alla DW anhängare att läsa ”synen” från pärm till pärm och läsa kritiskt. Att läsa kritiskt innebär att man är ärlig. David påstår ju att hans syn ska uppfyllas innom tio år, nu har det gått ca:38år.

Jesus eller andra i bibeln angav inga årtal.

Hans viktigaste förutsägelser i boken har ännu inte skett, t.ex. stor ekonomisk lågkonjungtur med början i europa. VAR I BIBELN STÅR DET? Nakendans i kyrkan skulle bli vanlig mm.

Men jag undrar om han ändå inte missade det väsentligaste :det stora avfallet och alla falska profeter innifrån kyrkornas egna led, new age i kyrkan, mystiken, katolicismen mm.
En äkta profet borde ha varnat för sådana saker för 38 år sedan.

(Hafo kommentar:

Denna iakttagelse är synnerligen viktig. Istället för att Bibliskt peka på det avfall som i ändtiden möjliggör en annan, en istället för Kristus, en falsk världsfrälsares inträde på arenan (även om det delvis finns med i hans undervisning, med riktig varning inför en hel del förförelser i tiden, men så talar han med dubbel tunga och samtidigt bejakar och försvarar människor och företeelser, som om han vore konsekvent och trovärdig skulle ta avstånd ifrån (Se tidigare inlägg).

Wilkersons vilsenhet och dubbelhet når sin fullkomning, när så Wilkerson talar om en ”Latter – rain – väckelse i ändtiden” och utgår från en text, som överhuvudtaget inte alls handlar om församlingen i ändtiden (Se tidigare inlägg).

Mailskribenten fortsätter:

Som jag sagt tidigare så har Lennart tagit bort allt om Wilkersson på Bibelfokus. Jag önskar givetvis att Elvor och Janne gjorde det samma.

Elvor och Janne: Kolla fakta en gång till, noga, så att Ni inte behöver ångra er senare. Fördjjupa er i denna fråga. Sist men inte minst fråga Gud, bed om hans vägledning!

Slut från mailet 1.

————

Mail 2:

Det kan nog ligga så till med Elvor och deras hemsida att man inte kan hantera det fakta du Harry kommit med ang Wilkerson. Ordvalen från Elvor till dig tyder på en osäkerhet tycker jag mig märka, (sjukt, misstag, illvilja, sansat samtal, vettigt samtal, ganska sjuk, attacker, hackande och strida emot Guds folk.) 9 ordval istället för att bemöta med fakta, för mig tyder dessa ordval på att man är upptäckt med “fingrarna i syltburken” eller vad ska vi nu ta oss till.

HaFo kommentar:

Jag reagerade ungefär på samma sätt, som de nu gör, när jag först nåddes med info om att ngt var galet med vad Wilkerson förmedlade.

Men efter att jag dels själv upplevde frågetecken, som jag inte riktigt kunde peka på och så sen faktainfo nådde mig, som jag bara måste böja mig inför, att här förelåg ngt med ”en andra sida” från vad Wilkerson egentligen förmedlade, så kunde jag inte vara tyst om det, utan det kändes då viktigt att förmedla dessa uppenbara fakta kring Wilkerson.

Även om jag visste att det i det närmaste var att ”begå harikiri” på den andliga arenan och göra sig ”helt missförstådd, paria och utanför” från de flesta kristna.

Jag är samtidigt tacksam över att okvädigheterna mot mig blev så pass ”way out of line”, så att det måste vara uppenbart för alla, att det är för konstigt, att bli bemött och behandlad på detta sätt, bara för att man med fakta under fötterna, ifrågasätter vad Wilkerson egentligen framförde.

Och detta är inget som jag belastar ngn för, utan som jag på ett sätt förstår. Har inga hard feelings och söker frid och fred i ämnet, utan att fördenskull tumma på fakta, som faktiskt inte går att förneka kring vad Wilkerson egentligen stod för och förmedlade.

Har nåtts av en del ”hett stoff”, kring vad som just nu avhandlats kring Wilkerson. Jag har sparat upp det och kommer att försöka ngt ”redigera” det och kanske ge en del kommentarer.

Men jag ligger just nu ngt lågt och väntar med denna info och dessa funderingar, som tillsänts mig, ännu ett tag, tills krutröken efter konfrontationen med Elvor lagt sig. Jag har nästan varit förlamad i den sorg, besvikelse och kamp som här nu utspunnit sig. Samtidigt är jag inte helt överraskad.

Har hela tiden burit på ett frågetecken kring Elvor och Janne, som jag inte riktigt kunnat peka på, mitt i allt av sanning som de förmedlat och som jag tacksamt fört vidare. Har kanske undrat över att de ibland bygger för mycket på drömmar, syner och uppenbarelser.

Deras bundenhet och koppling till Wilkerson synes nu helt uppenbar och finner det lite märkligt vilken ”frukt, sinnelag” och de utfall som Elvor då presterade när Wilkerson blir ifrågasatt.

Men för min del bara stärker det upplevelsen, av att det faktiskt var ngt riktigt galet kring vad Wilkerson förmedlade, när människor ”flippar ur” när han blir ifrågasatt, istället för att faktamässigt ta sig an ifrågasättandet av vad Wilkerson egentligen framförde.

Och som sagt, jag bara söker efter frid och fred kring ämnet med allt och alla och en faktamässig bedömning kring vad Wilkerson egentligen förmedlade

(Se som sagt alla tidigare inlägg under detta ämne på Min Åsikt.)

Och även om Elvor och Janne tagit fel kring Wilkerson, så ta ändå vara på allt annat av sanning som de förmedlat!!

HaFo h HaFo Jul 2, 2011 – 10:21PM Re: Vad lärde och förmedlade egentligen Wilkerson

Med underrubriken:

Respektlöshet
—————-

Från: Elvor Ohlin elvor.ohlin@crossnet.se

Till: Harry Forsgren harryforsgren@yahoo.se

Ämne:

Var snäll och stryk mig genast från din maillista, om du inte har gjort det. Att skicka privat mail till en mängd med andra folk är illa nog men att lägga ut det på hemsidan är väl höjden av respektlöshet.

Elvor Ohlin


—————

HaFo svar till Elvor och även till alla som tidigare tagit del av denna konversation.

Hallå Elvor!

Vad är det egentligen, som Du är så rädd för vad Du förmedlar ”privat till mig”, som inte tål offenlighetens ljus och som andra människor inte borde få ta del av? Lever Du inte enligt Bibeln i Ljuset Elvor?

Märkligt att Du inte förstår, att vårt mailutbyte är inte enskilt, utan officiellt material, i den stund som Ni på Er hemsida, har en villolärare som Wilkerson, som ni gör reklam för och marknadsför (har Du kollat upp alla fakta kring detta uppenbara, hur vilset ute Wilkerson egentligen var?)

Och när jag så pekat på dessa uppenbara fakta och då blir bemött, inte i sak av Er, utan med en massa negativa tillmälen, misstänkliggöranden och dumgöranden av min person, som är helt osanna. Är detta då vad Du menar med ordet respekt och som inte andra bör få ta del av? Men hallå! Vad är det egentligen som Du/Ni håller på med???

Naturligtvis respekterar jag att ni inte längre vill få ytterligare mail från mig! Men jag ämnar inte vara tyst gentemot andra med Er vilsenhet kring vad Wilkerson egentligen förmedlade.

Jag har nåtts av ytterligare avslöjande info kring Wilkerson. Ni vill ju inte lyssna och ta del av det, utan framhärdar i ett försvar av en villolärare.

Men jag ska så fort jag hinner och orkar med, att delge denna info, till människor som forfarande har ”öron till att höra”.

Sköt riktigt om Er och ha det riktigt gott!

HaFo