Uppdrag Granskning om Livets Ord, Ekman och pengarna.

Uppdrag Granskning om Livets Ord, Ekman och pengarna.


När jag sen långt tillbaka blev varse Ekmans falska teologi som förmedlare av trosförkunnelsen och därtill falska personlighet, så har min ständiga bön varit att han skulle avslöjas inför allt och alla.

Har teologiskt försökt bidra med min hemsida för att peka på det falska i den trosförkunnelse, som blev hans plattform till att förföra människor, utöva makt och inflytande och bedra dem ekonomiskt till sin egen fördel:
http://tre-skrivare.se/hf/andliga-striden.htm

Vill tro att UG:s faktaprogram kan bidra till att göra människor vakna över hur illa ställt det egentligen hela tiden varit med Ekman!? Och vilken bluffmakare och penninghungrig person som han egentligen hela tiden varit och det på andra människors bekostnad.

Han försöker nu smita ut ”genom en bakdörr” och konvertera till katolicismen (som han tidigare fördömde när det då bäst passade hans syften), för att slippa stå till svars för hur mycket lidande, manipulation och narrspel som han orsakat människor.

Men även där fortsätter hans profiterande och han ska nu göra pengar även på sitt konverterande. Den och de sammanhang som fortsatt försvarar UE och hans historia är bara att beklaga.

Joakim Lundkvist (nuvarande pastor på Lo) gjorde en väldigt ”slät figur” när han ska försöka ”buklanda” kring avslöjandena i UG. Kändes som en kameleont, som ändrar färg, för att försöka ”rädda ansiktet”.

Kom i håg människor, att det arv från Ekman som Nu Joakim för vidare, fortfarande är lika vilset ute!! Låt er inte luras och bedras av en ”ny aprouch”. Grunden är fortfarande lika vilsen på Livets Ord!! Lyssna medan tid är och låt inte historien upprepa sig med fortsatt bedragna och förförda människor på Livets Ord!

Och alla som hyllat Ekman på t.ex. tidningen Dagen. Alla i Pingst som lovordat Ekman och anammat hans ”teologi” och fört den vidare. Ta nu lärdom och ”spring inte vidare” med villfarelse inspirerad från Ekman och trosförkunnelsen! Och ta nu även i tid, avstånd från den katolicism som han nu framgent ska bedra människor med och tydligen även göra pengar på den kovändningen!!

Nu hålls allehanda försvarstal av Ekman själv och tydligen fortsatt blinda efterföljare till hans så flagranta villfarande liv förkunnelse manipulerande och bedragande. Huga att det kan bli så vilset!

HaFo h HaFo Dec 10, 2015 – 9:19PM Re: UG om Livets Ord Ekman och pengarna.


Förmedlar som jag anser ett väldigt bra gensvar från UG som från många håll av Ekman och Lo:s bejakare i det närmaste blivit skinnflådda.

Återger UG:s, som jag ser det väldigt sakliga svar och ger därefter en kommentar till den debatt som just nu rasar.

——


Ge oss sanningen, Livets ord

Livets ord låter stensäkra när de hävdar att allt vi visat är fel, men vi har fortfarande inte sett ett enda bevis på att de har rätt. Det skriver företrädare för Uppdrag granskning i ett svar till Joakim Lundqvist (Dagen 9/12).


Vi förstår att Joakim Lundqvist känner sig nödgad att skriva något i Dagen efter vårt Uppdrag granskning om Livets ord. Det intressanta är vad han väljer att skriva.

Programmet avslöjar en styrelse som bakom medlemmarnas och givarnas ryggar fattat en mängd beslut som ekonomiskt gagnat dem själva och mest av allt den familj som under hela Livets ords tid haft majoritet, familjen Ekman.

Lundqvist skulle, som ny ledare för församlingen och med medlemmarnas bästa för ögonen, kunna lägga alla kort på bordet, avsätta de styrelsemedlemmar som fortfarande sitter kvar och öppet gå ut och kritisera den förra ledaren.

En ledare som uppenbarligen inte bara brustit i hanteringen av ekonomin, utan också i medmänsklig omsorg om allt för många av sina anställda och församlingsmedlemmar.

Det gör inte Joakim Lundqvist. I stället väljer han att skjuta budbäraren, bortförklara all kritik och i svepande ordalag beklaga att vissa saker blivit fel.

Vi tar det i tur och ordning.

Det är inte sant att Uppdrag granskning kontaktade Livets ord först 14 dagar innan sändning och då gav dem två dagar att svara. Joakim Lundqvist får sin första förfrågan den 14 oktober, sex veckor innan sändning. Där är vi tydliga med att våra frågor gäller ekonomin. Det brevet har Joakim Lundqvist aldrig svarat på.

Samma dag får Ulf Ekman ett liknande brev, han svarar direkt att han inte tänker medverka. Efter ytterligare brev från oss får vi en vecka senare svar från Livets ords ordförande Janne Blom, han är tydlig med att han inte kan svara för Ulf Ekman och att han inte kan ”tvinga” Joakim Lundqvist att vara med.

Veckorna går. I ett telefonsamtal med Janne Blom två och en halv vecka innan sändning säger han, när vi vädjar om svar, ”Jag kan ju inte pausa allt annat arbete bara för att ni ringer” (det finns bandat).

Vi har då skickat en del av våra frågor men skickar nu allt, trots att vi inte har något löfte eller information om möjlighet till intervju. Blom väljer då att svara via mejl, svar vi redovisar i programmet.

En och en halv vecka innan sändning får styrelsen och Ulf Ekman vårt manus samt alla frågor vi kommer ta upp och när Joakim Lundqvist kräver att få se hela reportaget innan för att kunna svara på om han tänker medverka får han det.

Det om våra metoder och Livets ords ogenerade hantering av sanningen inför sina medlemmar.

Bortförklarandet av kritiken är ännu pinsammare. Lundqvist har i två veckor nu viftat med ett (!) kvitto som han menar motsäger att Ulf Ekman tagit emot en kärleksgåva i Norge.

Vi har aldrig fått se det kvittot och vi ifrågasätter om det ens avser samma gåva vi berättar om. Ett foto av kvittot lades ut på Livets ords blogg samma dag som vårt program sändes, kanske beror oviljan att visa det på att inbetalningen inte är gjord till Livets ord i Uppsala utan till en norsk stiftelse.

Visste medlemmarna att den stiftelsen fanns? Känner medlemmarna till att det regelbundet gått pengar även till en engelsk stiftelse i Livets ords namn? Att det finns en stiftelse även i Kanada?

Lundqvist kommer få leta upp fler kvitton när fler nu fortsätter gräva i en ekonomisk härva som endast kan beskrivas som ljusskygg.

Livets ord låter stensäkra när de hävdar att allt vi visat är fel, men vi har fortfarande inte sett ett enda bevis på att de har rätt.

Enorma kontanthanteringar viftas bort med kommentaren att Ulf Ekman aldrig tagit pengar kontant, 11 miljoner i undanstoppade pensioner till den gamla ledningen kommenteras med att den gamla styrelsen bett om ursäkt och en argumentation som får medlemmar att tro att styrelsen avsagt sig de kostsamma pensionsavtalen.

Det kallas att slå blå dunster i människors ögon. Och när det gäller filmen från Ukraina; ja, Livets ords marknadschef säger i filmen att detta fattiga folk har bekostat kyrkan själva, sen säger han om och om igen att kyrkbygget är ett resultat av uppsalaförsamlingens gåvor. Det är motsägelsefullt.

I intervjun i vårt program får han dock säga det han verkligen tror; att församlingen i Donetsk betalat själva. Det styrker onekligen vad pastorsparet Paduns berättar i programmet, att inga pengar gått från Livets ord till församlingen i Donetsk.

Men återigen, det är viktigare att skjuta budbäraren än att svara; hur mycket pengar har egentligen gått till den fattiga församlingen i Ukraina? Och framför­ allt, hur mycket pengar har de skänkt till Livets ord i Uppsala?

Marknadschefen i filmen hälsar mycket övertygande till Uppsalaförsamlingen hur tacksamma bröderna och systrarna i Ukraina är, har de anledning eller inte att vara det?

Så till hur Joakim Lundqvist skriver att han har en ödmjuk och självkritisk attityd. En sådan innebär att man lyssnar på kritikerna, på de männi­skor som vittnar om att de farit illa.

En sådan attityd innebär att man kraftigt tar avstånd från de missförhållanden som framkommer, att man går från ord till handling.

I det här fallet borde det uppenbarligen innebära att vissa styrelsemedlemmar omedelbart får lämna d­agens styrelse och att Joakim Lundqvist i egen person tar avstånd från de felaktigheter hans föregångare Ulf Ekman uppenbarligen är orsak till och att man tydligt redovisar vilken del av teologin man backar ifrån om man nu inser att den fått människor att fara illa.

Livets ord lägger stort kraft på att skjuta budbäraren. Vi tål det. Men borde inte kraften läggas på att ge medlemmarna sanningen? Det känner väl även Livets ord till, att det är den som ska göra oss fria?

Anna L­indman, r­eporter U­ppdrag granskning.

Magnus Svenungsson, reporter Uppdrag granskning.

Nils Hanson, ansvarig ut­givare Uppdrag granskning.

——

HaFo kommentar:

Kan bara grattulera UG till ett gediget och sakligt svar och en motiverad undran till den alltmer framträdande hala ål i likhet med sin föregångare Ekman – nu Lo:s ledare Joakim Lundqvist: Ge oss sanningen, Livets ord!

Vill också bejaka Daniel Forslunds kommentar:

”Underbart. SVT predikar för Livets Ord som borde stått för predikandet. Tydligt exempel på när ’världens barn är visare än ljusets’ (Luk 16). I ett enda svep skingrar de ett tjockt lager rökridåer från Uppsala och pekar på hur många frågor som fortfarande är obesvarade…

Dagens gästblogg passar bra:

Lögnen är framgångsteologins livsluft
http://aletheia.se/…/lognen-ar-framgangsteologins…/” h HaFo Jan 22, 2016 – 6:59PM Re: UG om Livets Ord Ekman och pengarna.

Återger en länk från Aletheia och ger därefter en HaFo kommentar:

http://aletheia.se/2016/01/21/ulf-ekman-aktiverar-livets-ords-ministry-i-usa-med-frun-och-robert-ekh-i-styrelsen/

HaFo – kommentar:

Blir verkligen igen impad över med vilken skärpa och precission som man på Aletheia, lyckas mejsla fram fakta kring Ekmans skandallösa ekonomiska ”utsvävanden”, som ingen väl kunde tro var möjligt, att det var så illa ställt!

Men märk att fortfarande är inte det, det mest skandalösa med Ekman, utan det värsta, är att han har förmedlat villolära till miljontals med människor och varit orsak till att kanske miljoner av människor går förlorade!! Det borde skrivas mer om det, än om hans helt skandalösa helt ohämmade framfart med pengar!

HaFo h HaFo Jan 22, 2016 – 7:56PM Re: UG om Livets Ord Ekman och pengarna.


Det visar sig att länken jag angav till Aletheia inte fungerar. Det borde fungera om man går in på deras hemsida och där återfinna deras inlägg om Ekmans förfärande ekonomiska ”utsvävningar”. Men där jag menar att detta ändå bara handlar om en konsekvens av en människa som förför och bedrar andra. Den största förförelsen är att Ekman förmedlat och fortfarande helt obekymrat förmedlar villfarelse. Först trosförkunnelsens förförelse och numer katolicismens förförelse. Vilka nu allt mer möts på den andliga arenan till ett slags ”kollektivt förförande”!!

HaFo