Hur tokigt ska det behöva bli

HaFo Nov 8, 2012 – 8:24PM


Fick ett mail som gav mig denna rubrik ovan.

Mailet:

”Har Du sett det här? hur tokigt ska det behöva bli innan folk fattar?”

http://www.dagen.se/nyheter/jag-slog-pa-guds-befallning/

HaFo:

Ja, frågan är verkligen befogad! Hur är det möjligt att “kristna sammanhang” kallar en så uppenbar villolärare som Tod Bentley som talare. Hela hans historia går bakåt till villolärare, ockulta företrädare som förmedlar onda andars spel.

Han leds av samma villoande (ängel) som guidade Branham med ett förmedlande av allehanda villfarande företeelser som Latter Rain, Joels Arme, Trosrörelsen, Apostlarörelsen, Profetrörelsen, The last Sons of God, Kingdom dominion, Kingdom now etc.

Nu sprids således detta avfall som en epedemi igenom “kristenheten” under namnet om att vara väckelse från Gud. Och det är föga förvånande att Tidningen Dagen nu sällar sig till att förmedla villfarelse. Pingst har för länge sedan lämnat den kristna fåran och dras alltmer med till att förmedla tidens förförelse på den andliga arenan.
——-

Men visst detta måste ju ske, om det profetiska ordet, om det avfall som ska ske för att en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare ska kunna träda fram.

Detta förbereds idag på alla plan. Såväl politiskt, ekonomiskt, miljön, skeendet i mellanöstern, Messianska grupperingar och avfall inom kristenheten.

Allt förbereder det, den falske världsfrälsaren som ska föregå Kristi sanna återkomst. Man talar så vällovligt om Kristi ankomst och upprättandet av Israel. Men missar att se det plagiat av det skeendet, som kommer att föregå Kristi sanna ankomst. Det är vad som nu förbreds när man talar om Kristi ankomst.
——–

Ryck enskilda människor undan den eld av förförelse (Det är den fire, som både Hinn och Bentley förmedlar från “ondskans andemakter I himlarymderna”) som drar fram på den andliga arenan.

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR:

Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“All fullhet {= Guds fullhet} lekamligen”, “Kristus kommen I köttet” { = Gud och människa förenade = fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt}.

Släpp aldrig taget om att Jesus aldrig skiljs från Gud, utan att “Gud var I Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” (2 Kor. 5: 17 – 21).

Släpp aldrig taget om att i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, så förenas/försonas Gud och människa i människans nye ställeföreträdare, så att Han enligt Skrifterna i GT kan bära fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

KRISTI LEKAMEN FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET! OCH DET DÄR PÅ KORSET OCH INTE VID NÅGOT SENARE TILLFÄLLE ELLER FÖRMEDLAT VIA CEREMONIER, SOM ENBART HAR TILL UPPGIFT ATT PEKA TILLBAKA PÅ BLODSOFFRET PÅ KORSET!

HaFo
h HaFo Nov 9, 2012 – 10:45PM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Fick ett mail som reaktion till ovanstående. Inte från ngn andlig ledare som egentligen borde ha reagerat (de har tydligen blivit helt andligt blinda). Utan från en förtvivlad på ”gräsrotsnivå”, som fortfarande har kvar sin andliga känslighet och säger:

”vilka fullständiga idioter. De är inte kloka. Människor håller på med sitt vansinne. …sparka nån i ansiktet?

Det jag har läst är att även den onde kan göra tecken och under därför ska man inte gå på detta!”

HaFo:

Men ”går på förförelsen i tiden” gör tydligen de andliga ledarna och de andliga sammanhangen idag!! Därifrån intet nytt, när förförelsen i tiden ”målas på deras näsa”, där de är inbegripna! Men det är precis som jag sa, så måste ske, för att det profetiska ordet ska kunna gå i sin fullbordan, om ett avfall som ska hälsa i “kristna sammanhang” och kalla en så uppenbar villolärare som Tod Bentley som talare.

Hela hans historia går bakåt till villolärare, ockulta företrädare som förmedlar onda andars spel. Han leds av samma villoande (ängel) som guidade Branham med ett förmedlande av allehanda villfarande företeelser som Latter Rain, Joels Arme, Trosrörelsen, Apostlarörelsen, Profetrörelsen, The last Sons of God, Kingdom dominion, Kingdom now etc.

Nu sprids således detta avfall som en epedemi igenom “kristenheten” under namnet om att vara väckelse från Gud. Och det är föga förvånande att Tidningen Dagen nu sällar sig till att förmedla villfarelse. Pingst har för länge sedan lämnat den kristna fåran och dras alltmer med till att förmedla tidens förförelse på den andliga arenan.
——-

Men visst detta måste ju ske, om det profetiska ordet, om det avfall som ska ske för att en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare ska kunna träda fram.

Detta förbereds idag på alla plan. Såväl politiskt, ekonomiskt, miljön, skeendet i mellanöstern, Messianska grupperingar och avfall inom kristenheten. Allt förbereder det, den falske världsfrälsaren som ska föregå Kristi sanna åtekomst. Man talar så vällovligt om Kristi ankomst och upprättandet av Israel. Men missar att se det plagiat av det skeendet, som kommer att föregå Kristi sanna ankomst. Det är vad som nu frörbreds när man talar om Kristi ankomst.
——–

Ryck enskilda människor undan den eld av förförelse (Det är den fire, som både Hinn och Bentley förmedlar från “ondskans andemakter I himlarymderna”) som drar fram på den andliga arenan.

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR:

Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“All fullhet {= Guds fullhet} lekamligen”, “Kristus kommen I köttet” { = Gud och människa förenade = fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt}.

Släpp aldrig taget om att Jesus aldrig skiljs från Gud, utan att “Gud var I Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” (2 Kor. 5: 17 – 21).
Släpp aldrig taget om att i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, så förenas/försonas Gud och människa i människans nye ställeföreträdare, så att Han eligt Skrifterna i GT kan bära fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

KRISTI LEKAMEN FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET! OCH DET DÄR PÅ KORSET OCH INTE VID NÅGOT SENARE TILLFÄLLE ELLER FÖRMEDLAT VIA CEREMONIER, SOM ENBART HAR TILL UPPGIFT ATT PEKA TILLBAKA PÅ BLODSOFFRET PÅ KORSET!
—-

Ett sådant inlägg borde antingen tas avstånd ifrån eller bejakas av Kristna ledare! Men icke! De har stoppat huvudet i sanden och likt pastor Janson, så har de inget egentligen att säga kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset – eller!!??

HaFo

h HaFo Nov 11, 2012 – 12:23AM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Inlägg 1 kring mail som nått mig utifrån ämnet ”hur tokigt ska det behöva bli”. Jag tycker inte det behövs några kommentarer, utan bara förmedlar dess innehåll från mail 1.

Jag skrev:

Nu sprids således detta avfall som en epedemi igenom “kristenheten” under namnet om att vara väckelse från Gud. Och det är föga förvånande att Tidningen Dagen nu sällar sig till att förmedla villfarelse. Pingst har för länge sedan lämnat den kristna fåran och dras alltmer med till att förmedla tidens förförelse på den andliga arenan.
——-

Men visst detta måste ju ske, om det profetiska ordet, om det avfall som ska ske för att en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare ska kunna träda fram.

Mail 1 svarar mig då:

Det är inte mindre smärtsamt för det…även om man vet att det måste ske….
I pingst är det nu på G en sk väckelse för ungdomarna, att de längtar efter helighet…men det som inte riktigt stämmer är hur de behandlar sina medmänniskor? Hur undervisar ledarna i de sammahangen egentligen?

Det pratas om helighet, men många av ledarna är extremt egoistiska människor,det enda som räknas är deras ”känsla” för saker och ting. Ifrågasätter man vad de gör så bli man tystad, kommentarer tas bort. Detta är en ovishet i deras hjärtan som är skrämmande.

Det är oxå på G att föra samman, bygga sk broar mellan olika samfund…på så sätt kanske de hittar en gemensam Jesus…ska man alltså medla? Man tonar ner vissa bitar i tron och förstärker andra.

——

På min text nedan svarar så mail 1:

Ryck enskilda människor undan den eld av förförelse (Det är den fire, som både Hinn och Bentley förmedlar från “ondskans andemakter I himlarymderna”) som drar fram på den andliga arenan.

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR:

Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“All fullhet {= Guds fullhet} lekamligen”, “Kristus kommen I köttet” { = Gud och människa förenade = fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt}.

Släpp aldrig taget om att Jesus aldrig skiljs från Gud, utan att “Gud var I Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” (2 Kor. 5: 17 – 21).
Släpp aldrig taget om att i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, så förenas/försonas Gud och människa i människans nye ställföreträdare, så att Han enligt Skrifterna i GT kan bära fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

KRISTI LEKAMEN FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET! OCH DET DÄR PÅ KORSET OCH INTE VID NÅGOT SENARE TILLFÄLLE ELLER FÖRMEDLAT VIA CEREMONIER, SOM ENBART HAR TILL UPPGIFT ATT PEKA TILLBAKA PÅ BLODSOFFRET PÅ KORSET!
—-

Ett sådant inlägg borde antingen tas avstånd ifrån eller bejakas av Kristna ledare! Men icke! De har stoppat huvudet i sanden och likt pastor Janson, så har de inget egentligen att säga kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset – eller!!??
—–

Mail 1:

De orkar inte bry sej längre…de är trötta på kritiska röster..tror nog oftast att det är från den onde själv som sår split osv. De slår allt sånt ifrån sej eftersom de är övertygade om sin sak.

—-

På min text nedan svarar Mail 1:

Dessa kristna verkligheter och sanningar går hem hos idag levande kristna! Men negligeras totalt av andliga ledare och avfallande sammanhang idag som förbreder människors sinnen och hjärtan inför framträdandet av en annan Kristus, den falske Messias, en falsk världsfrälsare som Bibeln tecknar som bibeln tecknar som ett plagiat av Kristi sanna tillkommelse.

Hur är det möjligt, att de som menar sig vara ledda av Gud kan missa detta och istället vilseför människor in i detta förföriska skeende. Och det under namnet av att de företräder Gud och Guds väckelse i ändtiden. Hur är det möjligt? Jo därför att det profetiska Ordet om det avfall som ska möjliggöra den falske världsfrälsarens framträdande, sker mitt framför våra ögon i ”en ljusets Ängels gestalt”, som ett plagiat av den sanne Kristus. Därtill säger de andliga ledarna och kristna sammanhangen idag tydligen bara: plhmth vad då, fatta nada!

Mail 1 svarar:

Sant.

Forts mail som nått mig utifrån ämnet “hur tokigt ska det behöva bli”
h HaFo Nov 11, 2012 – 12:28AM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Fick ett Mail 2 utifrån ämnet ”hur tokigt ska det behöva bli”.

Från mailet 2 som jag också bara förmedlar med enbart en kort kommentar, eftersom jag tycker det talar så bra för sig själv:

Från mailet 2:

Jag vill kommentera detta med Todd Bentley. Skrämmande nog så hänvisar också Bentley till Jesu blod !!

Och han gör det på ett alldeles extremt förvridet sätt Så här skriver Lennart Jareteg

”Todd Bentley säger också att vi kan dricka oss berusade på Jesu blod för att uppleva en ‘andlig fylla’.”
——

Mailskribenten fortsätter utifrån

http://www.dagen.se/nyheter/jag-slog-pa-guds-befallning/

Människor har inte gått man ur huse för att få möta den kanadensiske väckelsepredikanten Todd Bentley i Stavanger.

Knappt hundra personer fyllde lokalen på Kirkebakken 34 under torsdagskvällen. Kontrasten är stor till mötesserien i Lakeland, Florida, där tusentals trängdes för att träffa honom.

Första delen av helande- och väckelsemötet i Stavanger är en enmansföreställning av Bjarne Bugge Solvik.

Utan stöd från församling eller organisation har han inbjudit Todd Bentley till stan.

Bugge Solvik fyller de flesta rollerna under sammankomsten. Han ser till att de som har anmält sig betalar mötesavgiften på 600 kronor vid en av de två kortterminaler som han har med sig.

Mailskribentens kommentar:

jaha det kostar alltså 600 kronor att få ta del av detta spektakel !

Bentley använder den första halvtimmen efter att han har gått upp på podiet till att försvara sig mot några av de anklagelser som riktats mot honom.
Senaste nytt är att de brittiska myndigheterna vägrar honom inresetillstånd.

Mailskribentens kommentar:

Man kan ju konstatera att i vart fall i detta fall så var inte de Engelska myndigheterna ”helt blåsta” när de vägrade att släppa in Bentley !!

Mailskribenten fortsätter:

Mera Bentley

– De säger att jag är en risk för dem som kommer på mötena. Att jag använder våld när jag ber om helande.

Jag kan säga er att det är väldigt få gånger som jag har använt sådana oortodoxa metoder. Jag kan räkna dem på mina tio fingrar, säger han, och ger exempel:

– Under ett möte i Korea var det en cancersjuk kvinna som sökte förbön. Där och då kom det till mig att jag skulle sparka henne i ansiktet. Det är inte något jag i vanliga fall gör. Men Gud talade till mig på ett alldeles speciellt sätt. Plötsligt sparkade jag henne och i samma ögonblick blev hon helad.

Hon har inte klagat. Hon är glad över att Herren grep in i hennes liv, säger Bentley.
——–

Mailskribentens kommentar

Så här skriver Paulus i 2 Kor 11

19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka.

20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

21 Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det.
——-

Mailskribenten fortsätter:

Måste ju säga att detta som Paulus skrev på sin tid är väldigt träffsäkert ännu idag. Till exempel i fallet med Todd Bentley, mannen som verkligen utnyttjar och utsuger, uppträder utmanande och slår folk i ansiktet.

Om man ska säga något till Bentleys ”fördel” så är det att hans vanvett i alla fall är så uppenbart och utmanande och att hans galenskap lyser så tydligt igenom så att den är helt avskräckande för var och en som inte helt gått ner sig i det andliga ”knarkträsket” syrahaltiga giftiga vatten.
——

Mailskribenten fortsätter:

Hos Bentley kommer fram till ytan det som ligger mera fördolt i vissa andra kretsar. Man kan kanske säga att denne Bentley med sitt vanvettiga beteende och framtoning är ett slags ”Probersten” för vem
som verkligen söker sanningen eller inte !!

”Probersten för guld”

”Äkta novaculit-sten för test av renheten i guld,” med hjälp av olika probersyror.

Bentley framför och levererar verkligen ”andlig syra”, som fräter sönder allt utom det rena guldet

Namnet Bentley står faktiskt för kvalitet när det gäller bilar

Men när det gäller andliga frågor så står namnet Bentley för ”högkvalitativ” andligt frätande galenskap.
——

Mailskribenten fortsätter:

Mera Bentley

”Han berättar också om en cancersjuk man som han bad för. Mannen hade förutom sin cancer råkat ut för en trafikolycka föregående dag och brutit många revben.

– På ett underligt sätt uppmanades jag av en inre röst att slå till mannen i bröstet. Jag sa till Gud att jag inte kunde göra det. Men rösten fortsatte. På Guds befallning slog jag honom därför plötsligt.

Han föll till golvet. Revbensbrotten försvann och han blev fri från sin cancer. Det var en alldeles speciell händelse. Men när Gud verkar på detta sätt så klagar inte mannen, säger Bentley.

Slut citat

Bara en kort liten HaFo kommentar till ovanstående:

Det är inte på detta sätt Gud arbetar genom sin Ande, som här beskrivs! Detta handlar om onda andars spel till att förföra människor!! Och det bejublas av “andliga ledare” och “kristna sammanhang”.
———

Citat av Lennart Jareteg

http://bibelfokus.se/eukaristin?device=mobile

Senast i raden (juli 2010) är Todd Bentley (känd från skeendet i Lakeland, Florida sommaren 2008). Han undervisar nu (om gift och uppfräschad av Rick Joyner) om att brödet ÄR Jesu kropp och att vinet ÄR Jesus blod ”andligt sett” men ändå på riktigt, och att du kan få en mängd välsignelser, smörjelser, helande, etc genom att ta nattvarden.

Det förvånar mig inte med hans syn på nattvarden, för han säger att han fått undervisning i detta av en katolsk nunna! Todd Bentely säger vidare att Kristus blir ”överförd” till oss i nattvarden, och att hans blod överförs till oss så att det strömmar i våra ådror (minns: ”du blir vad du äter”).

Detta är alltså den sakramentala syn på nattvarden som ”Superkyrkan” så gärna vill påtvinga oss. Den är nämligen ett maktinstrument!

Todd Bentley säger också att vi kan dricka oss berusade på Jesu blod för att uppleva en ”andlig fylla”.

Denna undervisning ligger på hans hemsida.

Forts. utifrån ämnet “hur tokigt ska det behöva bli”
h HaFo Nov 11, 2012 – 12:36AM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Inlägg 3 kring “hur tokigt ska det behöva bli”

Vill gärna göra ytterligare ett inlägg i det här ämnet utifrån en bok som Tommy Lilja

se kring Tommy Lilja på :

Pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=992965&cmd=show ,

Skrivit om att tro. Finns här i Tommys bok om att tro, ett enda ord om vad som är kristen tro: Dvs. vem Jesus ÄR :

Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“All fullhet {= Guds fullhet} lekamligen”, “Kristus kommen I köttet” { = Gud och människa förenade = fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt}.

Finns här i Tommys bok om tro, ngt om att Jesus aldrig skiljs från Gud, utan att “Gud var I Kristus och försonade världen/människorna med sig själv” (2 Kor. 5: 17 – 21).

Finns här i Tommys bok ngt om att i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, så förenas/försonas Gud och människa i människans nye ställeföreträdare, så att Han eligt Skrifterna i GT kan bära fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

Finns här i Tommys bok om att tro ngt om:

KRISTI LEKAMEN FÖR DIG UTGIVEN. KRISTI BLOD FÖR DIG UTGJUTET! OCH DET DÄR PÅ KORSET OCH INTE VID NÅGOT SENARE TILLFÄLLE ELLER FÖRMEDLAT VIA CEREMONIER, SOM ENBART HAR TILL UPPGIFT ATT PEKA TILLBAKA PÅ BLODSOFFRET PÅ KORSET!

Tommy tycks bejaka förförelsen om att Kristi person förmedlas via nattvarden. Men nattvarden har som uppgift att peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset och inget annat!!
——

I Tommys Liljas bok om tro, så synes så långt jag förstår, det hela vara ett eko av Trosförkunnelsens lära om tro:

Se med fördel på hela sammhanget kring trosförkunnelsen troslära på:

Hem.spray.se/harry.forsgren/Hbok.htm#Kap4a

Till Kap.4m
——

Se Även på

Hem.spray.se/harry.forsgren/NewAge.htm
——–

I mina ögon så är Lilja lika vilset ute som Bentley. Visst sker här hos Lilja såväl som i spåren av Bentley, övernaturliga manifestationer. Men likväl sker det även här i spåren av “en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium”, för att förvilla människor, såväl som att kristna eller Judar ska bli indragna i det avfall, som ska hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen.

Och det sker med bejakande av “Kristna ledare” och “kristna sammanhang och företeelser”, som att det vore ett verk av Gud.

Detta sker, samtidigt som detta plagiat idag förbereds på alla områden, politiskt, ekonomisk, miljömässigt och på den andliga arenan till en samlad enhet in under “den falske profeten” som ska förmå människor att se upp till tillbe och hylla den falske världsfrälsaren som en Kristus gestalt. Kan det bli mer förföriskt!?

Och allt sker det idag under hallelujarop och “vaggande under Guds kraft”, med krälande på golvet och med trance – liknande leenden på sina läppar.

Man uppträder Saliga i ett transliknade tillstånd, som man menar kommer från Gud. Medan sanningen är att detta rör sig om onda andars spel, som ska vilseföra människor och därtill säger andliga ledare ja, tack och amen till denna förförelse!!

HaFo
h HaFo Nov 24, 2012 – 11:39PM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Fick ett mail med frågor och synpunkter som jag återger eftersom jag erfar att det kan ha betydelse för människor.

Mailskribenten säger:

”Är det i ’att man är en ny skapelse’ som trosrörelsen har sin grund i sitt prat om helandet? Att man även fysiskt blir en ny skapelse utan fel och brister..ett strävade efter perfektionism?”

HaFo:

Man menar att offret på korset inte har med försoningen med Gud att göra ur andligt perspektiv, utan att offret på korset bereder människan fysisk hälsa om man i tro tar emot det här i tiden. Försoningen med Gud, menar man vinns genom att Jesus blir skild från Gud (dör andligen – blir allt vad den fallna människan var) och så i en pånyttfödelse i dödsriket åter blir förenad med Gud.

Detta är enligt vad jag kan förstå ett ”antievangelium”. Enligt vad jag tror, så förenar Jesus Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Enligt vad jag tror, är vad som räddar människan, att Jesus därigenom kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset.

Trosförkunnelsen lär att vi redan i den här tiden är ”små Jesusar”, som enligt Ekman är ”skapade till likhet med Gud i vår egen ande”, i denna lära vår hela och egentliga personlighet (vi är gudar – läran). Enligt mig så kan man inte bli mer vilsen under kristna termer!! Men detta är vad kristna ledare idag bejakar!! Eller åtminstone inte rör ett finger till att avslöja och säga emot och bidra med sanning kring vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!
—–

Mailskribenten:

”Det där du skrev om katolska ’offer-riterna’, att de vill att Jesu blod blir bokstavligen Jesu blod. Det har jag hört förut..låter väldigt konstigt. De tillber dessutom dessa helgon..blandar hejvilt. Så då har Ekman tagit efter dem dessutom?”

HaFo:

En tidig Ekman dömde ut katolicismens läror. Men nu har han svängt 180 grader och bejakar dessa vilseförande läror. Enligt min mening så är Ekman en notorisk villolärare (först trosförkunnelsen och nu en blandning av trosförkunnelse och katolicism), som ständigt är ute efter att själv få stå i centrum. Han startade ut med att försöka fånga upp alla missnöjda inom kristenheten. Efter att ha lyckats med det, så vänder han helt om och framställer sig som den som ska ena kristenheten, som den ”store världsaposteln”.

Och de kristna ledarna bara hakar på med ja tack och amen! Hur skrämmande är det inte hur blinda vårt lands andliga ledare är!!!

HaFo h HaFo Nov 26, 2012 – 11:55PM Re: Hur tokigt ska det behöva bli


Har fått 2 reaktioner till ovanstående inlägg om ”hur tokigt ska det behöva bli” eller även mailinlägget om ”försoningen på korset enbart fysisk helande eller andlig förening med Gud”.

Reaktion 1 från en avhoppare från LO:

”Jesus har frigjort mig från lagens förbannelse. Fattigdom, sjukdom och andlig död. ” Dessa tre blir likställda, vilket i mitt liv gav ett fruktansvärt resultat: eftersom ekonomin var ansträngd och jag hostade vintern igenom kunde jag inte heller lita på min frälsning!!!!”


Reaktion 2 från samma avhoppare från LO:

“När trosförkunnelseförsamlingarna sjöng ‘Jesu blod har gjort mig fri, Jesu blod har gjort mig fri’, menade de något annat än vad det kan verka. Blodet blir lösepenningen som gör människan fri från lagens förbannelse, fattigdom, sjukdom, andlig död, att ligga under för djävulen. Istället: Regera i detta livet!”
——

HaFo kommentar:

Tycker dessa kommentarer, så starkt pekar på hur vilset ute trosförkunnelsen är och hur dess läror trälbinder människor, under sken av att vara läror, som ska frigöra människor!!

Trosförkunnelsen kommer här helt vilse, genom att förneka betydelsen av offret på korset, för en andlig förening med Gud, till att nedgradera detta, till att gälla enbart kroppslig hälsa och menar att den andliga lösningen för människan (upprättlsens med Gud) skulle ligga i att Jesus blir synd och skiljs från Gud, för att så åter i en pånyttfödelse i dödsriket förenas med Gud och att Jesus först efter himmelsfärden bär fram ett RENT offerblod inför Gud.

Detta är inget annat än ett antikristligt anti – evangelium!!
——

Det sanna Evanheliet är att Jesus är “Guds fullhet lekamligen” – Gud själv kommen I kroppslig gestalt, där “Gud var i Kristus och försonade/förenade världen/människan med sig själv…” ( 2 Kor. 5: 17 – 21)

Det sanna Evangeliet, är att Jesus som Gud och människa förenade/försonade, där på korset bär fram ett RENT offer av Kristi persons kropp och blod, så att förlåten i templet därmed rämnar och Gud och Skriften därmed visar att i o m OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET, så är vägen till Guds gemenskap öppen.

Därtill behövs alltså ingen åtskillnad mellan Gud och människa (andlig död) i Kristi person. Därtill behövs ingen påstådd pånyttfödelse i dödsriket av Kristi person!

Jesus har gjort allt som behövs för människans räddning! Han har i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet förenat Gud och människa och burit fram PÅ KORSET det RENA blodet AV Guds offerlamm – Kristi persons kropp och blod av Gud och människa förenade!!
——

Trosförkunnelsen kommer här helt vilse, vid sin tolkning av att “Blodet blir lösepenningen som gör människan fri från lagens förbannelse, fattigdom, sjukdom, andlig död, att ligga under för djävulen. Istället: Regera i detta livet!”

HaFo kommentar:

Lagens förbannelse handlar inte alls om fattidom, sjukdom och andlig död, att ligga under för djävulen och att man genom att undå lagens förbannelse, ska “regera i detta livet”!!

“Lagens förbannelse” handlar om att vi aldrig kan bli räddade genom att försöka efterfölja lagen. Vi kommer där alltid att misslyckas och “stå med skuld inför Gud” för att överbevisade om vår synd, söka vår räddning i Jesus Kristus (Rom. Kap. 1 – 5)
——–

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull”.

Men vad är det då för en lagens förbannelse som Jesus friköper oss ifrån?
Jo ”Lagens förbannelse” är att lagen inte kan rädda oss till gemenskap med Gud därför att vi aldrig som ”syndens slavar” kan uppfylla dess krav. Hur mycket vi än kämpar med att uppfylla Guds lag, så skapar det inga poäng inför Gud i vår ställning till Honom.

Vår enda ställning inför Gud grundar sig på rättfärdiggörelsedomen från Gud i vår ställföreträdares syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, där Gud och människa försonas/förenas.

Kristus friköpte oss från denna förbannelse, (att den aldrig kunde vara oss behjälplig till att bli rättfärdiga inför Gud och kunna få dela Hans gemenskap), genom att i människans ställe uppfylla lagen, så att Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan och tillräkna henne Kristi rättfärdighet på grund av ställföreträdarens uppfyllelse av lagen.
——-

”Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg” när Han förenar, försonar Gud och människa i sin jordiska kropp. Tack vare lydnaden miste Han aldrig sin Gudastatus annat än i rättslig juridisk mening och därmed besegrade vår ställföreträdare Kristus människans andliga död, åtskillnaden från Gud, därigenom att den aldrig sker i Honom, som Kristi (Gud och människa förenade) person och jordiska kropp.
——

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när Han aldrig mister sin Gudastatus till sin natur och därmed kan bära fram det rena offret av Kristi kropp och blod som Gud krävde som betalning för världens synd.
Jesus ”blev en förbannelse” och räddade människan till gemenskap med Gud, när Han tillräknas människans synd och blir behandlad som om Han vore syndaren som ska sona sitt brott.

Mitt genom ”denna förbannelse” står det att ”Gud var i Kristus och försonade”.

———

Den senare delen av Bibelcitatet i 2 Kor.5:21, visar vad som menas med att Jesus blev till ett med synden. (Eller gjord till synd som en annan översättning säger)

”för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”
Vad menas med det? Ja, vi vet utifrån Rom. 3 – 5 kap. att den troende inte i den här tiden får en faktisk rättfärdighet i sig själv, utan att det handlar om en tillräknad rättfärdighet från Gud, av nåd, genom tro, på grund av Jesu förtjänst. Människan räknas rättfärdig.

Genom vilken förtjänst? Jo, som människans representant uppfyllde Jesus lagen och Guds vilja i människans ställe. Därigenom förenades, försonades Gud och människa där i Jesu jordiska kropp och den andliga döden besegrades. Gud kunde fälla en rättfärdiggörelsedom över människan. Tillräkna henne Jesu rättfärdighet på grund av Hans lydnad och syndfrihet.

På samma sätt fick inte Jesus en faktisk syndig natur, utan tillräknades människans synder och blev gjord till ett SYNDOFFER, som också grundtexten kan översättas. Det enda sättet att få en faktisk syndig natur och dö andligen (skiljas från Gud) är genom olydnad och synd.

Bibeln säger att ingen synd fanns i Jesus. ”Frestad i allt, dock utan synd”. Därigenom dog Han inte den andliga döden (skildes från Gud till sin natur), utan övervann och besegrade den andliga döden som människans representant( överbryggade människans separation från Gud).

I samma ljus bör även Gal.3:13 ses:

”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull”.

Vi ser på versen efter:

”Vi friköptes, för att den välsignelse, som hade givits åt Abraham, skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden”.

Därmed leds vi åter till Rom.3 -5 kap. Alltså handlar det återigen om en tillräknad förbannelse som människans representant. Det talas vidare om Abrahams tro, om rättfärdiggörelsedomen över människan. Räknad rättfärdig för Kristi skull, av nåd, genom tro. Hur? Jo, ”så ska ock genom en endas lydnad de många stå som rättfärdiga.”(5:19)

Vi blir i den här tiden som troende tillräknade Kristi rättfärdighet i en domsakt, rättfärdiggörelsedomen från Gud (Rom. Kap. 1 – 8), dömd utanför människan på grund av ställföreträdarens Kristi rättfärdighet.


Men det stannar inte där med rättfärdiggörelsen. Det finns en verklig rättfärdiggörelse av hela människan vid kroppens uppståndelse att vänta, så att människan till hela sin natur blir rättfärdig.

Det står att Kristus blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull (Rom.4:25). Där handlar det då inte längre om tillräknad rättfärdighet, utan att vi tack vare Kristi kroppsliga uppståndelse, även i vår kroppsliga uppståndelse blir helt igenom rättfärdiga. Vi ska då bli Honom lika i Hans rättfärdighet. Vad det nu riktigt kommer att innebära!?

Då lever vi inte enbart i Guds gemenskap på grund av nåd, med tillräknad rättfärdighet för Kristi rättfärdighets skull, som vår ställföreträdare vunnit åt oss i den här tiden.

Då lever vi i Guds gemenskap därigenom att vi på grund av Kristi kroppsliga uppståndelse, blir i vår kroppsliga uppståndelse, verkligen till vårt väsen helt igenom rättfärdiggjorda. Gjorda rätt och färdiga för ett liv i Guds eviga gemenskap!
—–

”det lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, DÅ HAN FÖR ATT BORTTAGA SYNDEN(det som skilde Gud och människa åt – DEN ANDLIGA DÖDEN), sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.” Rom. Kap. 8

”Gud VAR I KRISTUS OCH FÖRSONADE världen med sig själv” 2 Kor. 5: 17 – 21
—-

Den som eventuellt strävar efter att uppfylla lagen för att bli bättre inför Gud, stretar fortfarande under lagen som frälsningsväg och är därmed dömd till att förbli andligt död, skild från Gud, där under lagen. Men när Jesus får ”bli slutet på lagen som frälsningsväg” och låter det bero på tro på Jesus med sin ställning inför Gud, så inträder ngt märkligt:

”nåden fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet” Och Gud lägger enligt Rom. Kap. 8 i den troende människan en ”Livets Andes lag, som gjort oss fria från syndens och dödens lag”. Därmed är inte lagen satt på undantag utan förverkligas alltmer i en ”helgelseprocess” med framförallt fram danandet av Andens frukter som kärlek, glädje, frid etc. etc. med ett förvandlat sinnelag i den troendes liv.

Detta är inget som ger henne meriter inför Gud, utan är ett resultat av Andens inneboende i den troendes sinne, hjärta, liv och väsen. Därför kan också Jakob säga att ”tron är utan gärningar död”. ”Gud är den som verkar vilja och gärning” enligt Ef. Därför uppmanas vi också att se på ”frukten/sinnelaget” om lära, tro, liv och utövning är från Gud eller inte.
———

Låter så Bibelns egen bild av Guds handlande och vishet i försoningen tala för sig själv:

”Ty han är vår frid, han som AV DE BÅDA HAR GJORT ETT och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle AV DE TVÅ I SIG skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle ÅT DEM BÅDA FÖRENADE I EN ENDA KROPP SKAFFA FÖRSONING MED GUD, sedan han genom korset hade I SIN PERSON dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga”(Kol. 1:22)

”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD”.(Hebr. 9:13-14)

”Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

”och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid.” (Kol.1:20)

”genom att Jesu Kristi KROPP BLEV OFFRAD en gång för alla.”(Hebr. 10: 9 – 10)

HaFo