Tommy Lilja PTL Amritzer SOS och Apostlarörelsen

HaFo Mar 8, 2012

Det här blir riktigt långt. Försök hänga med ända till slutet, där Tommy Lilja fokuserar årtalet 2012 och även inbjuder till årets Påskkonferaes med Amritzer och Buck Hudson.

Gör så sedan Din egen bedömning, huruvida Lilja med sin verksamhet, är en sann lärare och profet, eller raka motsatsen, alltså en fiendens hantlangare i förförelsen av människors sinnen och hjärtan till att förbereda och hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare välkommen!?

Jag tillsänder både Lilja och Amritzer, en kopia så att de har möljighet att ge synpunkter och kommentarer. Sänder också Enarson, som blivit omnämnd här en kopia, så har även han möjlighet att ge en kommentar till innehållet.
———–

Inlägg 1 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Tommy Lilja har en verksamhet som kallas PTL. Med verksamhet utöver vår värld och inte minst då med kampanjer i Israel. Han är även inbegripen i ngt. som kallas Mission SOS. Han har också starka kopplingar till Amritzers (En efterföljare till Ekman, som haft Ekman som sin mentor) verksamhet. Lilja är en beundrare av Hinn, Ekman, trosförkunnelsen och Apostlarörelsen.
—-

Biografi och presentation av Pastor Tommy Lilja

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=biografi&submeny=ptl

Tommy Lilja föddes i Sölvesborg den 1 september 1960 och träffade sin fru Carina 1983. Både Tommy och Carina växte upp i ickekristna familjer.

1988 hände något som radikalt skulle förändra bådas liv. En natt i maj uppenbarade Jesus sig för Tommy, morgonen därefter vittnande han för första gången om sin tro.

Ett halvår senare tog även Carina emot Jesus. Tommy arbetade som rektor vid grundskolan i Sölvesborg och hans fru som biomedicinsk analytiker, när de så tre år senare kallades till tjänst inom pingströrelsen i Sverige.
——

Med anledning av vad Lilja idag lär och förmedlar och med vilka sammanhang, av villolära och villolärare, som han bejakar, som vi ska ta del av framdeles, så kan man undra ”vilken Jesus och vilken ande”, som uppenbarade sig för honom inledningsvis!?
—-

Har upplevt ett obehag över denna verksamhet av Tommy Lilja. Bestämde mig därför, för att försöka få in lite info, kring vad Lilja egentligen lär och förmedlar. Tog därför hem en del CD med hans undervisning, som jag återkommer till längre fram.

När jag beställde hans CD, så blev jag även från hans sida samtidigt “en verklig kompis”. Jag får med jämna mellanrum hans personliga hälsning till “just mig”, som är på ett personligt sätt, exklusivt föremål för hans tankar och förböner.

Detta är naturligtvis åtföljt med en önskan, om att jag ska bidra med pengar, till den oehört växande verksamheten, som är lett av Gud med under och tecken.

Detta beteende är en i mina ögon, en “affärside” och manipulerande ton ala maner och vokabulär, som “Det Bästa kör med”, för att smörja sina kunder och få dem betalningsvilliga.

Ett sådant tillvägagångssätt, borde vara främmande för sann Kristen verksamhet. Men den Kristna arenan synes alltmer vara en platform, som är lätt för manipulerande människor, att “slå mynt av”! Varför är det så, när det borde vara tvärtom, att kristna människor äger andebedömningens gåva och inte skulle så lätt låta sig luras!!
——-

Jag börjar med att något peka på vilka sammanhang och villolärare, som Lilja egentligen har sina ”andliga rötter” tillsammans med.
—–

Man behöver inte alls sväva i tvivelsmål om, att Johannes Amritzer (som uppträder som en slags kopia av Ekman, sin mentor, både i lära, beteende och sätt att uttrycka sig, STARKT HAR PÅVERKAT LILJA). Tommy Lilja är faktiskt inne i samma andliga ”teamwork”. De kallar faktiskt varandra för vänner som vi ska se!

http://johannesamritzer.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

Citat

Imorgon ska jag träffa min vän pastor Tommy Lilja från Sölvesborg. Han håller möten i samarbete med flera messianska församlingar här Tel Aviv, Israel. Kul!Johannes Amritzer tillhör ”ICA” dvs ”apostoliska nätverket International Coalition of Apostles” som har Peter Wagner som ledare. Peter Wagner är också ledare för NAR = New Apostolic Reformation, Som förr kallades NOLR = New Order of Latter Rain…Vi ser alltså vilka falska lärare och falsk lära som Amritzer ansluter sig till!

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-11-10.html

Så, vi ser även då här vilka kopplingar som Tommy Lilja har via sin vän Johannes Amritzer. Detta är ett nätverk av förvillelse!
—–

Mera som visar på Tommy Liljas bekantskapskrets av villolära och villolärare:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf

Citat

Bästa andliga ledare, Efter ett litet uppehåll för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom så känner vi som ledningsgrupp att det är dags att träffas till en nystart och förhoppningsvis utveckling av nätverket!

Vi känner en väldig tro på framtiden, vad den helige Ande har planerat och vill göra genom Skandinaviens andliga ledare. Gud har inte glömt norden.

Tema för nästa träff är ”Församlingsplantering och pionjärmission”, ledardagarna äger rum i SOS Church nya lokaler på Warfvinges väg 26 på Kungsholmen i Stockholm tisdag.

Vi ber för Skandinavien, umgås och lyssnar till relevant och praktisk undervisning. Talare under dagarna är pastor Israel Pochtar, messiansk, judisk församlingsplanterare från södra Israel samt Daniel Viklund, Johannes Amritzer, Thomas Jonsson och Tommy Lilja.

Tänk att få börja ett nytt 2010 med att träffa andliga ledare från hela norden och tillsammans höra den helige Ande tala.

För ett förvandlat Sverige och för Skandinaviens skull,

Johannes Amritzer tillsammans med Sven Bengtsson, Curt Johansson, Daniel Viklund & Peder Teglund

Ledningsgruppen, Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom

Slut citat
——-

Forts. bekräftelse av att Amritzer, är vän med Tommy Lilja:

( Vill peka först på att Amritzer, i en intervju i Tidningen Pethrus för ett antal år sedan säger: ”Hur det förhåller sig med JDS-problematiken har jag ingen bestämd uppfattning om. – Jag är ingen djuplodad teolog och en sådan måste till för att svara på sådana frågor”.

HaFo kommentar:

Det är anmärkningsvärt, om man ska stå som Kristi representant och inte ens inser att en lära som gör Jesus andligen död, skild från Gud till naturen med en syndens natur, att det är en antikristlig lära om vår Frälsare. Därtill behöver man inte vara teolog!

Jag har ställt frågan till relativt nykristna, hur de ser på om Jesus skulle ha dött andligen och de har helt naturligt svarat att det är en omöjlighet, för då är han ju inte Jesus längre. Så enkelt blir det när man inte blivit utsatt för den andemakt, som rör sig i denna lära och i sammanhang, där den läran finns med i botten och en villoande påverkar.)
——

http://pastortommys.blogspot.com/2010/03/efterskalv-vantas-till-pask-i.html

Citat

tisdagen den 30:e mars 2010
Det blir efterskalv på Nazareth Crusaden.

Lägg därtill att min vän, ”the Apostle of Christ”, Johannes Amritzer, inleder torsdag kväll och fredag fm. Amritzer har ju en förmåga att trigga igång det mesta!

På lördagskvällen får vi besök från USA, mrs Paige reser i hela världen och har en atmosfär med sig av den helige Ande som riskerar att uppfylla allt som rör sig i lokalen.

Slut citat

Forts. Inlägg om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

nlägg 2 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Mer som visar på kopplingen mellan Lilja och Amritzer:

http://pastortommys.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Citat av Tommy Lilja

”Har förresten läst en fantastiskt bra bok den här veckan (kommer ut i augusti) av min vän Amritzer. Han ryter, som en fullväxt lejonhanne ställer han sig på bakbenen och basunerar ut apostelns tjänst”


http://www.dreems.org/?page_id=70

Citat

Book reviews

ETT SKÅDESPEL FÖR VÄRLDEN är titeln för den bok där Johannes Amritzer, ledare för det skandinaviska apostlanäverket söker att beskriva vad som menas med apostolisk tjänst och kristendom.

I förordet säger pastor T. Lilja att Johannes lever som han lär och det är ett nog så högt betyg med tanke på att han betecknar sig som apostel och sedan i bokens budskap beskriver apostelns tjänst i ganska storslagna termer.

Slut citat

http://www.missionsos.com/arkiv/sv/segerrapport/2001-3-sommar.pdf

Citat

Pastor Tommy Lilja från Filadelfia Sölvesborg och Johannes Amritzer undervisade om intimitet med Gud, om auktoriteten i ett andligt ledarskap och utmanade till församlingsplantering och att gå till de onådda områdena i Kongo och grannländerna.

Slut citat

http://pastortommys.blogspot.com/2010/07/sokes-1000-svenska-evangelister-till.html

Citat av Tommy Lilja :

”när jag talade med min vän Johannes så sa han något om att översvämma Rom med 1000 vilda gatuevangelister från Sverige.

Då skulle vi i alla fall röra om i grytan. Vad säger du? Hänger du på? Healing in the streets, Street Church och allt vad vilda evangelister heter i Sverige. Antar du utmaningen?

Slut citat

http://johannesamritzer.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

Citat av Amritzer:

Jag ber för Tommy Lilja i Sölvesborg! Tommy är verkligen en förebild i tro, frimodighet och erövrarmentalitet!

Slut citat


Mera som verkligen VISAR PÅ VILKEN GRUND SOM TOMMY LILJA EGENTLIGEN STÅR PÅ!

Citat av Tommy Lilja

”Jag har aldrig hört en predikant som TD Jakes, han kombinerar det bästa från en församlingspastor och en gospel crusader”

Vem är då detta föredöme för Lilja, TD Jakes, vad lär och förmedlar han, vilka kopplingar har han till vilseförande förkunnare?

Concerns about the Teachings of T.D. Jakes: The Man, His Ministry and His Movement

Jo, man ser till exempel, att denne TD Jake inte drar sig för att dela plattform med tex Benny Hinn, Richard Roberts, Rod Parsley, Joyce Meyer, Rodney Howard-Browne, and Roberts Liardon.


http://pastortommys.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Citat av Tommy:

”På söndag em ser jag alltid, om jag kan, på TD Jakes. Streamar live från Potter’s house. Jag har aldrig hört en predikant som TD Jakes, han kombinerar det bästa från en församlingspastor och en gospel crusader.”

Kommentar:

Så, när det gäller Tommys beröm av denne TD Jakes, så kan man dra slutsatsen att Tommy Lilja inte är det minsta vaken över de andliga förförarna och förförelserna i tiden, UTAN ATT HAN TVÄRTOM BEJAKAR FÖRFÖRELSE OCH FÖRFÖRARE!


Vidare uppgifter med Tommy Liljas egna ord om hur positiv han är till både Hinn och Ekman och hur hans ”andliga grundval lades”.

http://pastortommys.blogspot.com/2010/07/benny-hinn-i-toppform-ekman-berusad-av.html

Citat av Tommy:

Benny Hinn i toppform, Ekman berusad av Anden

Det har varit en del skriverier inför Benny Hinns besök i Sverige. Mycket rykten, många tycker, men få vet hur allt verkligen förhåller sig.

En sak är däremot säker, Benny Hinn har en gåva som evangelist och när jag såg hans avslutningsmöte funderade jag på vart, den längtan efter den helige Ande, som präglade 90-talet tagit vägen?

Ni skall veta en sak, att om det var en röra på Hinns eftermöte, så är det inget emot vad som händer på våra crusade bland onådda folk. Jag och Carina vi njöt av varje minut, vilken predikan, vilken Jesus centrering och vilken kraft…

… varför har ingen belyst alla de miljoner människor som varje vecka ser hur Jesus gör under och får ta del av evangelium, genom Hinns program. Därför att han är duktig på det han gör.

Positivt var att även Pastor Ulf tände till, på det sätt vi är vana att se honom. Vi behöver ett aktivt LO, som utmanar och provocerar det religiösa och etablerade…

… När jag för 20 år sedan, som nyfrälst, f.d genomsekulariserad råhedning och skolrektor, mötte undervisningen om tro, ”HÖR OCH GÖR”, lade den grunden för mitt kristna liv.

Den undervisningen är fortfarande en hörnsten i mitt liv, därför var jag väldigt glad över att se hur Hinns möte avslutades, sida vid sida med, berusade av Anden utlovades att det här blir det mer av…

HaFo kommentar:

Det är alltså denna andliga grund som Tommy Lilja står på:

Vad Hinn och Ekman förmedlat och förmedlar!!

Tommy Lilja är också inbegripen i ngt som kallas för Mission SOS, vilket omnämns när han bekräftar och bejakar Hinns framträdande på Europakonferensen 2010:

http://pastortommys.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Citat av Lilja:

Har pastor Ekman slutat ryta? Märklig avslutning på Hinns möte!

Igår såg vi Benny Hinns inledningsmöte. Den sekulära kristenheten kommer att ägna en hel del diskussioner till att analysera hans predikan. Det märkliga var, att även pastor Ulf Ekman, svävade på orden när han avslutade mötet.

Att Dagen, med Jaktlund reagerar idag på morgonen mot att Benny Hinn predikar att ”du är en ande, som har en själ som bor i en kropp”, är förväntat.

Dagen är idag snarare ett språkrör för högkyrklig finkultur, än klassisk väckelse kristendom. Men pastor Ulf, vill vi ju se ryta som han gjorde i mitten på 90-talet.

Nåväl, jag tänker inte sluta ryta… Det finns ingen tvekan där: SOS är här för att befria de fångna!

Slut citat

HaFo kommentar:

Mission SOS, är alltså en verksamhet som samtidigt bejakar Hinns förförelse i dennes framfart som falsk profet och falsk lärare. Kopplingarna till villfarelse och ”mörkermän” är ju uppenbara beträffande Tommy Lilja, när man tar del av hans egen info ovan!


Inlägg 3 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

En som verkar ha insett hur vilset ute Tommy Lilja är, är Berndt Isaksson. Jag har väl inte alltid varit överens med Isaksson efter hans tidigare positiva inställning till LO, Ekman och trosförkunnelsen.

Men vad jag förstår, så har han inte bara ändrat sin positiva syn på Ekman, efter att denne nu bejakar katolicismen, utan även omprövat och numer tagit avstånd från den trosförkunnelse, som han tidigare bejakade hos Ekman – eller!?

Jag kan i vart fall inte annat, än att här bejaka vad som citeras från Isaksons sida, kring ämnet Änglar och vad Tommy Lilja där förmedlar.

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html

Citat

Todd Bentley, Tommy Lilja och Änglarna

Det har i alla tider funnits villoläror i frågan om änglar. Änglar finns och Bibeln talar mycket om dem, men likväl finns det i denna fråga som i allt som har med Guds rike att göra, sånt som Djävulen ”lanserar” i syfte att bedra.

Det han lanserar kan ofta påminna om eller ligga nära de bibliska sanningarna, men är likväl i grunden något annat och något som leder helt fel om man sätter tro till det.

Todd Bentley talar mycket om sina änglauppenbarelser, men man behöver inte lyssna länge innan man upptäcker att det är något osunt och något obibliskt han talar om. Även många kändisar talar idag om änglar på ett osunt och new-age-inspirerat sätt.

Paulus har något mycket viktigt att säga i denna fråga, nämligen detta:

Kol 2:18

”Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ’ödmjukhet’ och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne ”.

I Levande Bibeln är det översatt så här:

”Låt ingen beröva er segern för att ni vägrar att tillbe änglar, som en del säger att ni måste göra. De påstår att de har sett syner och tycker därför att ni också borde ha gjort det. det enda man kan säga om dessa högfärdiga män är att de har en mycket livlig fantasi”

Även den svenske pastorn Tommy Lilja har i en av sina böcker (Räkna med pengar) något som jag anser vara en osund lära om änglar, en lära som man ofta annars bara brukar finna bland de mest extrema framgångsteologerna.

Precis som dem, så utgår Lilja från ett bibelord som grovt feltolkas och missbrukas för att bygga en osund lära. Bibelordet man utgår ifrån är när det står:

”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?” Heb. 1:14.

Detta bibelord tolkar man som att det är vi människor som skulle ha rätten att befalla och kommendera änglarna vad de skall göra i vår tjänst, medan den verkliga innebörden är att det är Gud som sänder änglarna, inte vi, för att vara oss till hjälp.

Så här skriver exempelvis Tommy lilja i sin bok på sidan 90:

”För en tid sedan hade vi sänt in en ansökan om hjälp från ett speciellt sammanhang. Jag visste exakt hur mycket pengar vi behövde, men föredragaren avvisade bestämt den summan. ’Finns inte en chans’, sa han.

När jag bad på eftermiddagen, sände jag ’tjänsteandar’, änglar till det specifika styrelsemötet med uppdraget att orsaka att den summan vi behövde, ca 100 000 kr, skulle beviljas.

Dagen efter ringde föredragaren och sa med förvåning i rösten att ’jag vet inte vad som flög i styrelsen igår. Det var flera andra ärenden som hade högre prioritet men ni fick det mesta av budgeten.

Så har vi aldrig gjort förr’. Nej, tänkte jag, det har ni inte, men den här gången hade ni ovanliga gäster på styrelsemötet, om ni bara visst vad deras ärende var!”

Slut citat av Lilja

Lilja fastslår:

”Änglarna står i vår tjänst”, och då med innebörden att vi är de som befaller dem att göra vad vi önskar och att se till att vi får vad vi behöver.

Detta menar jag vara en vulgär angelogi, (lära om änglar) och som leder fel och in i den ”uppblåsthet” Paulus varnar för och vars resultat blir att man i slutänden ” fråndömas segerkransen”. Dvs förlorar frälsningen.

Tommy Lilja skriver också så här:

”Idag är änglarna en del i allt jag gör, de är en fantastisk hjälp.

’Men vi har ju den helige Ande, räcker inte det?’ protesterar någon.

Absolut, men den helige Ande och änglarna arbetar på olika sätt. Den helige Ande har jag inom mig, änglarna ’tjänsteandarna’, utanför.

Den helige Ande bor i mig, det gör inte änglarna, de är utsända för att tjäna mig!

Änglarna flyttar på stenblock, öppnar celldörrar, släpper lös vindarna, stoppar åsnor, etcetera. Sådant gör inte Guds Ande. Han finns i oss och leder oss i vad vi skall sända änglarna att göra.”

slut citat.

Så riktigt kommenterar då Isaksson (enligt HaFo:s liknande uppfattning):

Det är inte vi som befaller änglarna att utföra något, vare sig indirekt eller direkt. Änglarna står helt och enbart under Guds auktoritet.

All annan lära om änglar som står under människors auktoritet eller springer ärenden på människors befallning eller önskemål måste avfärdas som osund och obiblisk lära.

Berndt Isaksson

Slut citat

HaFo kommentar:

Att ”det fungerade” för Lilja när han ”sände änglarna” för att få sin vilja igenom, är ingen garanti, för att detta är verk från Gud. Fienden kan mycket väl puffa på med pengar till projekt, som är från honom och inte från Gud!

När Lilja talar om att Guds Ande bara finns inom honom och inte är verksam utanför honom, så närmar sig detta trosförkunnelsens ”vi är gudar – lära” och att Gud hjälplöst står utanför skeendet, om inte de som ”blivit denna tidålders gud” i pånyttfödelsen, slår ner fienden och tar tillbaka allt vad han stulit ”överflöd på livets alla områden”.


Vidare från Bernth Isaksson:

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_146.html

Citat

Tommy Lilja på villovägar

Jag går ibland in på Tommy Liljas blogg, och jag måste säga att jag blir mer och mer bekymrad över vart den mannens förkunnelse är på väg.

Lilja står uppenbarligen under starkt inflytande från ”amerikansk vriden trosförkunnelse” som reducerar den kristna tron och livet med Jesus till en slags ”teknik” som man kan lära sig att behärska, för att sedan förvandla livet till en framgångssaga.

Något av Joel Osteens och Crefflo Dollars fördummande budskap. Men det är ett budskap som något i den mänskliga naturens fåfänga tilltalas av.

Tänk att bli som Gud, som Ormen skulle uttrycka det.

Personligen anser jag den vara fjärran från vad kristen tro och kristet lärjungaskap handlar om. Eller vad säger ni om följande betraktelse från Tommy Lilja?:

”Du blir i morgon vad du tänker idag!

Någon har sagt att ’striden står i våra tankar’ och jag tror säkert att du känner igen dig. Men samtidigt är jag övertygad om att du, liksom de flesta, kanske underskattat dina tankars inverkan på ditt liv. Därför att tankar är ju något du vuxit upp med.

De har alltid funnits där. Men har du funderat på varifrån tankarna kommer? Har tankarna en källa? Om jag påstår att du i morgon, blir vad du tänker idag
och att den som kan påverka dina tankar, också delvis kan styra din framtid. Vad tänker du då?”

Och vidare:

”Om du vill leva ditt bästa liv nu, måste aktivt börja byta ut felaktiga tankar mot önskvärda tankar, bara på det sättet kan du förändras och utvecklas. Livet med Jesus är ett liv i ständig utveckling mot att bli alltmer lik Honom.”

Läs betraktelsen i sin helhet här

http://pastortommys.blogspot.com/2010/10/du-blir-i-morgon-vad-du-tanker-idag.html

Slut citat


HaFo kommentar:

Isaksson är här helt rätt ute!

Läs gärna:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/NewAge.htm

Och se gärna även på hemsidan

http://hem.spray.se/harry.forsgren/

Och där då under ”Undervisning” och så där på är ”Identifikationstanken sann”

Kolla även denna länk:

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=978472&cmd=show


Inlägg 4 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Det är nog inte så underligt om man erfar ett obehag inför Tommy Lilja och hans verksamhet. Det finns tecken som tyder på att denna person är inbegripen i och aktiv i ett andligt skeende, som inte bara är förförisk och förrädisk för Kristna, utan som dessutom under Kristen täckmantel leder till en förförelse av Judar i Israel.


Citat av Tommy Lilja

Tiden har kommit för deras (Israels) upptagande.

Den nådens och bönens Ande som Sakarja profeterade om har just börjat falla över Israel och framför mina ögon.

Det judiska folket har börjat lyfta sina huvuden för att se upp till honom som blev genomstungen”.


HaFo kommentar:

Precis som Elia Bönearme under Enarson, så använder här Lilja Bibelcitat, som syftar på när den sanne Kristus kommer, som att det skulle gälla skeendet idag, som de menar sig vara redskap till, att dessa texter nu skulle förverkligas idag inför våra ögon.

De är därmed i realiteten, redskap till att förbereda tillkommelsen av en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare!

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=visanyhet&id=25

Citat från Lilja:

En ny tidsålder bryter in

”Det är helt klart så att vi är på väg in i en ny epok” slår pastor Tommy fast efter den historiska kampanjen i Israel. ”Hedningarnas dörr är på väg att stängas, judarnas dörr till frälsning på väg att öppnas.”

HaFo kommentar:

Vad åsyftar Lilja här med ny epok? Syftar han på 1000 – årsriket, efter hednaförsamlingens evakuering, efter den sanne Kristus tillkommelse då Gud drar bort täckelset i stor skala över det Judiska folket, så att en kvarleva av ”hela Israel blir frälst” och vi så går in i Guds sanna Fridsrike?

Eller syftar Tommy här på samma plagiat, som förbereds av NEW AGE och ockulta sammanhang av en ”ny epok”, ”Fiskens tidsålder”, som är ett plagiat av den sanne Kristi tillkommelse och ett plagiat av upprättandet av församlingen

( läs avfallet), ett plagiat av väckelse bland Judarna ( En falsk Messias – väckelse), ett plagiat av upprättandet av Fridsriket under den falske profeten och den falske världsfrälsaren?

Forts citat från ovan angivna länk av Tommy:

När Itzaks familj tände sabbatsljusstakarna i den messias troende församlingen i Ashdod, Israel, började lovsången ljuda. Judar från Afrika, Sydamerika, Asien och gamla Sovjet, lyfte sina röster och på flera språk sjöng de sitt lov till Jeshua Messias (Jesus Kristus).

Efter en timme äntrade pastor Tommy Lilja talarstolen med ett Ord från Herren. Luften vibrerade, Anden var närvarande och flera judar räckte sina händer som tecken på att de ville ta emot Jesus som Messias, sin frälsare och Herre.

HaFo kommentar:

Vilken ande, vilken Jesus, vilken Herre, vilken Messias, är det som Judarna här börjar bejaka?

Är det den sanne Kristus, som de bejakar eller är det en Kristus man bejakar som plagiat i spåren efter trosförkunnelsen,

plagiat efter alla avfallna grenar i spåren av Branham, via t.ex Hagin, Hinn, Brown, Toronto – välsignelsen, Pensacola – väckelsen, Tod Bentley och Florida – väckelsen, vidare fram idag med förförelse från IHOPE – awakening,

plagiat från den nya mystiken med John Crowder, Emerging Church och Rick Warren och även efter plagiat i spåren efter en del Hebreiska rörelser som menar att Jesus inte är Gud?

Är det faktiskt en falsk väckelse bland det Judiska folket under täckmantel av en falsk väckelse i kristenheten (avfallet), som vi nu ser ta form och som kallas för ett Guds skeende, medan det egentligen är fiendens plagiat av Guds skeende, som vi här under ”mycket buller och bång” får oss till livs?

Forts citat från ovan angivna länk:

Lördagens möte hade lockat besökare från Tel Aviv till Eilat och mötet ville inte ta slut, det varade i nästan fyra timmar. ”Det var enormt”, intygar pastor Tommy; ”kön på människor som ville ha förbön ville inte ta slut. Alla kom. Äldre, unga, ja, även de nyfrälsta, alla ville de ha del av smörjelsen från den helige Ande och flera vitnade om mirakulösa helanden”

HaFo kommentar:

Låter inte detta som ett reportage från en Tod Bentley show? Det finns i vart fall inget som i dessa ord garanterar, att detta är ett verk från Gud! Men människor kanske ”köper det med hull och hår” – eller??

Jag anar att företeelserna efter Liljas verksamhet, Amritzers verksamhet och Elia Bönearmes verksamhet under Enarson, egentligen bara är olika *lbitar,

som tillsammans med många andra *lbitar idag på den andliga arenan, för fram emot, att den falska väckelsen bland de kristna, kommer att dra med sig en falsk väckelse in bland Judarna till ett falskt plagiat av ”en herde och en hjord”, under den falske profetens och den falske världsfrälsarens ledarskap.

Vaka själ och bed inför den förvirring under ljusets sken, som vi har framför oss, där väckelse är avfall och avfall väckelse, där sanning är lögn och lögn är sanning. Där Kristus är en falsk världsfrälsare och en falsk världsfrälsare träder fram som Kristus.

Där att bejaka det Judiska folket och Guds plan och uppgift för dem, blir att bejaka en falsk väckelse och ett plagiat av Guds sanna skeende med dem, när de efter att den sanne Kristus kommit tillbaka, då och FÖRST DÅ ”hela Israel blir frälst” och kommer in i sin kallelse och uppgift.

Det är vad jag tror. Och är jag då vilsen, så för mig tillrätta – snälla!

Jag undrar över hur många som ännu ”sett”, vad som nu sker mitt framför våra ögon av hur företeelser och ledare i den kristna falska väckelsen (avfallet), nu är på väg att dra detta falska in bland det Judiska folket, till en där jämsides falsk väckelse av Messias – troende och hur allt detta mynnar ut i PLAGIATET av både församlingens och Judarnas och Israles nations kommande in i sin kallelse och uppgift i den absoluta ändtiden.

Ett PLAGIAT, som man förbereder människors sinnen och hjärtan för, mitt i att man varnar för antikrist, säger sig älska Jesus, älska Judarna och Israels nation, men där man, egentligen företräder och blir redskap till det FIENDENS PLAGIAT, som ska föregå Kristi sanna tillkommelse och Guds sanna fullbordan av den kristna församlingens och Israels kallelse och uppgift.

Jag uppmanar mitt i detta skeende:

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt! Släpp aldrig taget om betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset!

HaFo


HaFo Mar 8, 2012 – 6:12PM Re: Tommy Lilja PTL Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Inlägg 5 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Jag ska nu försöka återge och kommentera en del av innehållet på de CD från Tommy Lilja som jag tagit hem, för att försöka bli klar över vad han egentligen lär och förmedlar.

Det svåra är här, att genomgående för dessa Tommy Liljas CD – skivor är, att de inte egentligen handlar om någon egentlig undervisning! Vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod nämns mycket lite.

Det liknar mer ett scen – framträdande, med inlagda skämt, som manipulerande ska förnöja och fånga publikens öron ala trosrörelsemaner.

Visserligen nämner Lilja att Gud blev människa. Men detta är ju bara en halv sanning, som t.o.m. kan bli till en lögn, om därmed menas (som i vissa ”Messianska” sammanhang), att Jesus enbart blev en människa med ett speciellt uppdrag från Gud.

GUD BLEV INTE ENBART MÄNNISKA! JESUS ÄR GUD SJÄLV KOMMEN I KROPPSLIG GESTALT. FULLT UT GUD OCH FULLT UT MÄNNISKA SAMTIDIGT. GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE:

”GUDS (ALL) FULLHET LEKAMLIGEN”. ”KRISTUS (NÅGON SOM VAR NÅGOT ANNAT ÄN MÄNNISKA = GUD SJÄLV – SE JOH. KAP. 1) KOMMEN I KÖTTET”

ENBART SOM GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE/ FÖRSONADE (”GUDS FULLHET LEKAMLIGEN”) KAN JESUS BÄRA FRAM ETT RENT OFFER AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

Härom ordas inte mycket i Tommy Liljas undervisning. Avsaknaden av egentlig undervisning hos Tommy, innebär att det är svårt med konkreta kommentarer, utan det får bli lite mer allmänna omdömen. Han har även en del dubbla budskap som jag ska försöka visa på.

CD 1:

SMÄLEKEN PÅ KORSET

Vad som här fokuseras är människan och att det hänger på hur hon ställer upp. Det hela blir till krav och inte erbjudande. Gud säges inte ge erbjudanden utan ställa ultimatum. Och det blir svårt att frigöra sig från tanken på, att vad Lilja menar med att ställa upp, är att ställa upp på hans verksamhet – eller!?

Här talar Lilja om att ingen annan kan göra vad Gud kallat Dig till att göra. LÄGG DET PÅ MINNET. Lägg även på minnet att här talar Lilja om ultimatum och måsten, när vi så tar oss an:

CD 2:

STIG ÅT SIDAN SÅ ATT JESUS BLIR SYNLIG

Börjar med ett märkligt uttalande av Lilja i slutet på CD:n, om att Gud inte bryr sig om de redan bärgade, utan de som är därute. Vad menar karln? Detta är i vart fall inget Bibliskt uttalande. Visst bryr sig Gud om sina barn!!

Det är svårt igen, att frigöra sig ifrån, att syftet med vad Lilja säger egentligen, är att de som inte bidrar till och bejakar hans verksamhet, inte har Guds omsorg. Kan det i så fall bli mer sjukt, manipulerande och förförande än vad Lilja här I så fall framför!?
——-

I CD 1 så har lilja en massa krav och måsten. Men här i CD 2 så säger han att vi måste komma bort ifrån alla måsten, samtidigt som han samtidigt lägger krav på människan igen och säger, att Jesus inte kan skingra dimman idag i Sverige, utan att det hänger på människan att göra det!

I CD 1 så säger han att ingen annan kan göra vad Gud kallat Dig till. Men här i CD:2, så säger han nedlåtande till den olydige, att om inte Du gör det, så skickar Gud någon annan!

TALA OM DUBBLA BUDSKAP!!
—–

Så riktigt så tar Lilja på denna CD upp, utifrån Gal. kap. 1 och Tim. Kap. 3:

Ett annat evangelium, en annan ande , en annan Jesus och en annan sorts kristna. Han fokuserar så riktigt på att inte hamna under lagen, utan förbli under nåden.

Men innan han är färdig, så har han förvandlat nåden till måsten och lag!

TALA OM DUBBLA BUDSKAP!

Han begränsar också detta med “en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande”, till att handla om skillnad mellan lag och nåd.

Medan en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare handlar om så mycket mer!! Och jag är rädd för att Lilja själv företräder ett skeende, som ska förbereda människor sinnen och hjärtan till att bejaka den falske världsfrälsarens framträdande.
—–

CD 3:

BEKRAFTIGAD

Mönstret går här igen med en massa ord, utan egentlig undervisning. Mönstret går även igen med en fokusering på människan. Tommy säger att:

”Allt Gud gör på jorden, gör han genom människan”.

HaFo:

Vilken begränsning av Gud och vilken upphöjelse av människan. Detta är ett eko från trosförkunnelsen, om att Gud hjälplöst ser ned på sin skapelse för att åse hur den till Gudslikhet återupprättade, kraftbeklädda människan ska återerövra allt vad djävulen stulit: överflöd på livets alla områden.

Tommy tar också upp ex. på hur människor blivit helade och ramlat i golvet vid förbön. Märk dock att detta är även vad som sker i New Age och rent ockulta sammanhang. Så sådana manifestationer är inget bevis för att det är Guds Ande som är verksam!

Mönstret med DUBBLA BUDSKAP går även här på denna CD igen. Återigen försöker Lilja peka på skillnaden mellan lag och nåd. Men innan han är färdig så har nåden förvandlats till krav.

Lilja vidrör också om att vandra i ande, utan att ta upp vad detta egentligen handlar om. Jag avslutar därför denna kommentar här med att peka på en länk som just vidrör denna och närliggande frågeställningar:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm

——-

CD 4

Drömmen som blev en mardröm

Här talar Lilja om antikrist. Han nämner så riktigt om ekonomin, där man inte får köpa eller sälja, utan att ta på sig vilddjurets märke. Han talar så riktigt om ett kommande ekonomiskt system och en ny världsordning.

Han citerar så riktigt Pauli ord om att avfallet måste ske och fördärvets man ha trätt fram innan Jesus kommer.

Men så kommer DUBBELHETEN fram igen:

Lilja menar att antikrists rike kommer att vara motsatsen till Guds rike. Han menar att antikrist kommer att bespotta Gud, gå emot Israel och församlingen.

HaFo kommentar:

OBS! Ett sådant tal, likt vad Lilja här framför, skapar förvirring i människors förväntan på hur antikrists beteende, strategi och manipulation kommer att se ut!!

Den falske världsfrälsaren kommer inte att framstå som han vore emot Gud, utan kommer att utge sig för att vara Gud. Han kommer inte till förstone att gå emot Israel utan framträda i någon form, som deras bundsförvant.

Han kommer inte till förstone att vända sig emot församlingen, utan fullborda det avfall, som de redan dragits med i, genom att bejaka antikrists andes verksamhet, som varandes ett verk av Guds Ande.

Han kommer som en istället för Kristus, en annan, en falsk Messias och falsk världsfrälsare, som den avfallna kristenheten kommer att hälsa välkommen som Kristus. Inte minst på grund av Liljas verksamhet. Vad Lilja framför, skapar mer förvirring än klarhet!

Lilja talar så riktigt om att inte tro på lögnen, som bedrar en hel värld. Samtidigt som han själv blivit en del av den lögn, som ska bedra en hel värld! Kan det bli mer DUBBELT OCH FÖRFÖRANDE!?

Dubbla budskap blandat med lögn och sanning, som Lilja presterar är något av det mest manipulativa och förförande till att förvrida människors sinnen och hjärtan till att tro sig bejaka sanning, samtidigt som man blivit manipulerad till att egentligen bejaka lögn!

Varför och motiven bakom att Lilja blandar lögn och sanning, är svårt att bedöma. Liksom det är svårt att förstå, varför Gud tillåter sådan här förförelse och varför det går så fel för en del, som här i Liljas fall.

Att han själv uppenbarligen blivit förförd, är ju ingen ursäkt inför evigheten. Visst måste väl ändå Gud ha talat till honom på flera sätt, så att han egentligen innerst inne, själv bör vara medveten om sin vilsenhet och hur han vilseleder människor!? Men slår han då dövörat till det och förhärdar sitt hjärta och bara travar vidare – eller!?

———

Inlägg 6 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Säga vad man vill om Tommy Lilja, en väldig energi och drivkraft har han i alla fall. Ja, nästan på gränsen till maniskhet kan man tycka och det saknas inte vilja till att hoppa in på olika stora projekt. Dessvärre så är hans drivkrafter knappast av det nyttiga, sunda slaget.

Inte heller Tommys Liljas kompis Amritzers drivkrafter är av det sunda slaget, om man tar del av God’s Adventurers- Season 2 Episode 3:

God’s Adventurers- Season 2 Episode 3

Se även

Här

Det finns reaktioner på detta, som Du kan ta del av under länkar ute på nätet. Jag ger Dig en och Du kan säkert själv hitta flera reaktioner ute på nätet:

När jag lyssnar här till God’s Adventurers- Season 2 Episode 3, så synes det mig vara människor, som av ngn slags form av storhetsvansinne, blivit tillgängliga för villfarelsens andemakter.

Och värst av allt, de lyckas med att manipulera och förföra stora skaror av människor, in i det avfall som ska möjliggöra en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare in på arenan. Och de lyckas få människor till att tro, att detta skulle vara en väckelse från Gud. Det är skrämmande!


Tommy Lilja tror att ”innan Jesus kan komma tillbaka, så måste allt återupprättas”! Där ingår även att upprätta en stor ”andefylld” församling i Rom.

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_11_11/29PTLMinistrieskommentarertillNyhetsbrev.pdf

Citat av Lilja:

”Framöver väntar Indien, Nepal, Israel (väckelsekampanjer i maj) och Rom!! Varför Rom? Rom är strategiskt, därför att en gång i tiden var Rom världens väckelsecentra. Aposteln Petrus, ledde sitt arbete härifrån

Och innan Jesus kan komma tillbaka, måste allt återupprättas, även en stor andefylld församling i Rom.

Jag tror att Gud öppnat en väg för mig, att vara en del av församlingens upprättande i Rom. Detta ingår i det uppdrag Jesus gett oss, att nå 1 miljon människor med evangelium före 2010, och vi är på god väg!

Slut citat av Lilja

Återger en kommentar av Lennart Jareteg till ovanstående innehåll av Lilja:

http://bibelfokus.se/question/080921-1

”Den handlar i princip om att de kristna måste nå fram till att bli ”nästan -gudar” och så skall ett Guds-rike upprättas på jorden. I detta rike kommer att finnas en hierarki där den tidens apostlar är de som styr och ställer.

Och denna ordning måste komma till stånd innan Jesus kan komma tillbaka, menar man.

Är man lite vaken och bibelkunnig, ser man att detta på många sätt liknar det antikristliga rike som skall komma i yttersta tiden.”

HaFo kommentar:

Håller här helt med Lennart. Vad som här förbereds i människors sinnen och hjärtan via denna ”väckelse” (Läs avfall) via Lilja och Amritzers verksamheter, är i själva verket det avfall, som ska förbereda och möjliggöra framträdandet av en annan, en i stället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare. Det är för tragiskt!


Inlägg 7 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Vill peka på Tommy Liljas mycket påtagliga fixering vid årtalet 2012:

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=biografi&submeny=ptl

Citat

PTL Ministries är idag ett omfattande ständigt växande arbete med omväxlande karaktärer. Inom PTL ryms allt från församlingsarbetet i Sverige till att hjälpa judar hem till Israel, från utbildning av affärsmän till megakampanjer för att nå världen med evangelium.

Tommys tjänst vilar på Jesu ord om att höra och göra. Den allra sista utmaningen är visionen om att nå en miljon själar före år 2012. Redan idag ser vi att visionen om miljonen kommer att förverkligas.

Slut citat

http://www.ptlministries.org/sv/shop/item_show.php?code_no=2239

Citat

KOMMER JESUS ÅR 2012?

I två tusen år har församlingen väntat på Jesus. Idag menar flera att Jesus kommer tillbaka år 2012 och hänvisar till Mayaindianernas kalender, planeternas inbördes förhållanden, förändringar i miljön, jordens magnetfält och att hemliga planeter skall dyka upp.

Slut citat

http://pastortommys.blogspot.com/2010_03_01_archive.html

Citat

Kommer Jesus tillbaka år 2012?

Till påsk släpper vi fyra nya predikningar… och den sista är en predikan som varit efterfrågad då jag undervisat i ämnet på Kanal 10: Kommer Jesus tillbaka 2012?

Slut citat

(HaFo kommentar:

Var är alla andliga ledare som borde varna för vad som framförs på Kanal 10, Norsk Visjon och God Channel? Kanal 10 och Norsk Visjon ger både Lilja och Enarson fria tyglar till att förmedla förförelse och förvilla människors sinnen och hjärtan!)

Tommy Lilja har också skrivit en bok som heter ”Kommer Jesus år 2012?”


HaFo Kommentar:

Varför är det så viktigt med detta årtal 2012?

Är det inte här på sin plats, precis SOM LILJA SÅ RIKTIGT GÖR SENARE, att peka på, när människor börjar tala om att Jesus nu alltså kommer tillbaka detta år 2012, att begrunda orden av Paulus i 2 Tess 2:

”I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke — vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss — så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.”

”Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram”

Detta anser även Lilja vara viktigt att notera och citerar så riktigt 2 Tess 2. Han visar även så riktigt på det falska i att börja grunda sig på Mayaindianernas tideräkning som upphör 2012.

Han visar på det falska i att New Age här pekar på en ny tidsålder. Han ger även flera riktiga ex. på falska uttalanden kring 2012.

Han talar igen så riktigt om antikrist, vilddjurets märke, där ingen kan köpa eller sälja utan det märket (acceptera ekonomiska systemet). Han visar även så riktigt på att affärsmännen (börsen) styr politiken och politikerna idag.

Han visar så riktigt på tidstecken som stjärnfall (Tjernobyl), att man inte ska vistas i solen, jordbävningar. Han visar så riktigt på hur en gemensam ekonomi och världsvaluta ska träda fram.

MEN OBS!, så lägger han in, i sitt DUBBLA BUDSKAP, en passus, om att Judarna redan nu är på väg att bli frälsta.

HaFo kommentar:

Visst blir enstaka Judar nu idag sant troende på Kristus. Men ”massfrälsning” ala Lilja, bland Judarna idag, sker via den avfallna kristenheten, där de leds in i det avfall som t.ex. sker via, vad Lilja, Amritzer, trosrörelsen, Messianska rörelser och Enarson står för och förmedlar!!!!

Detta handlar inte om sann väckelse bland Judarna, utan handlar om att de blir indragna i det falska plagiatet av väckelse i såväl församlingen, som det Judiska folket, som FÖREGÅR Kristi sanna tillkommelse!!

Judarnas sanna uppvaknande och kommande in i sin kallelse och uppgift, sker först vid Kristi sanna tillkommelse! Och det utan då behövlig hjälp av ”väckelse” i församlingen, eller ”väckelse” bland Judarna DESS FÖRINNAN!!!

Det är vid den tanken, SOM DET GÅR FEL, när som det enligt Tommy Lilja gäller, att ”innan Jesus kan komma tillbaka måste allt återupprättas”! Där ingår även att upprätta en stor ”andefylld” församling i Rom.

Det är där som det spårar ur riktigt ordentligt för Tommy Lilja!! En sådan framställning förbereder istället människors sinnen och hjärtan för att välkomna det falska plagiatet!!

Lilja gör så samma misstag, som hela den avfallna kristenheten i spåren efter Branham, trosförkunnelsen, Pingst. Etc. etc. och citerar Joel om Andeutgjutelse, som att det skulle gälla församlingen, evangeliserandet av Judarna och det Judiska folket i ändtiden, INNAN Den sanne Jesus kommer tillbaka.

Medan Joel pekar fram emot det Judiska folket, när täckelset faller, de ser vem de har ”stungit och upphängt på trä”, vid den sanne Kristus framträdande.

DET ÄR DÅ !!!, som en hel nation blir född på en dag och inte 1948, som Lilja hävdar!! DET ÄR DÅ !!!, som ”hela Israel blir frälst” och inte i falska väckelser från en avfallen kristenhet, som Lilja egentligen företräder! Kan DUBBELHETEN OCH FÖRFÖRELSEN bli mer uppenbar än hos Lilja och de sammanhang som han samarbetar med!?

Det som vi nu ser och som Lilja företräder och de sammanhang, som han samarbetar med, är antikrists andes utgjutande, för att förbereda den falske Kristus ankomst!

Lilja menar alltså inte att Jesus kommer 2012, som kanske felaktigt blivit trott och förmedlat! Han anger inget årtal för Jesu tillkommelse!

Han talar om att månen ”vänts i blod”, blivit röd 1492, 1948, 1967, och ska göra det 4 ggr. 2014 – 2015. Vilket Lilja tolkar som att tredje templet kommer att byggas 2015.

Där slutar Liljas FÖRVIRRANDE budskap, som sedvanligt skapar mer förvirring än klarhet!

HaFo Kommentar:

Möjligen kommer saker att hända mycket snart, som verkligen sätter fart på processen för att ”laglöshetens människa , fördärvets man”, en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare, kommer att träda fram i offentligheten och agera synligt.

Jag anser, att Tommy Liljas verksamhet, är ett led i att förföra människors sinnen och hjärtan till att istället för den sanne Kristus, välkomna den falske världsfrälsarens ankomst, som likt ett plagiat föregår Kristi sanna tillkommelse. Närhelst i tiden som det än nu kommer att ske.


Inlägg 8 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Här kommer Liljas inbjudan till årets påskkonferens:

http://pastortommys.blogspot.com/

tisdagen den 21:e februari 2012

PROFETSIZED, AMRITZERSIZED, PASSIONSIZED, SPIRITSIZED, COMEBACKSIZED in one word JESUSSIZED! BECOME JESUSSIZED

Välkommen till årets påskkonferens.

En konferens till vilken många återvänder år efter år, just på grund av den starka närvaron av Jesus. I en tät atmosfär, kärleksfull gemenskap och i jublande glädje får du möta Jesus och tillsammans uppleva hur Guds församling, du och jag, är när den är som bäst.

I år börjar vi redan på onsdagskvällen, PROFETSIZED, med Buck Hudson.

På torsdagen är det AMRITZERISIZED hela dagen. Fredag är PASSIONSIZED, lördag SPIRITSIZED och söndag COMEBACKSIZED!

Helt enkelt en JESUSSIZED påsk.


HaFo undran:

Vad menar egentligen Lilja här? Menar han att vara av samma ”storlek” som Hudson och Amritzer, är att vara av ”samma storlek som Jesus”?

Menar han att vi kan bli JESUSSIZED, alltså vara av ”samma storlek som Jesus”??

Är det faktiskt mycket möjligt att Lilja menar att man verkligen konkret ska kunna bli MERA JESUSSIZED , PASSIONSIZED, SPIRITSIZED, COMEBACKSIZED, genom att bevista årets påskkonferens?

Dvs att i grund och botten finns här tanken på att faktiskt bli mera ”Gud i sig själv”, genom att delta på Liljas Påskkonferens!?? I så fall, så är det helt vilset sjukt i en form av storhetsvansinne!!

Lördagen = SPIRITSIZED

Varför Spiritisized just på lördagen ?

Är nyckeln till att förstå varför Lilja valt att ha lördagens tema som ”Spiritisized” att hitta i att han är infekterad av läran om att Jesus dog andligen och att ”försoningen sker i dödsriket där också Jesus föds på nytt”.

Detta skulle kunna förklara varför Tommy Lilja väljer att som tema på lördagen ha just ”Spiritisized”

Har Tommy här en falsk försoningslära i JDS – läran. Där Jesus dör andligen, försoningen sker i dödsriket, där också Jesus föds på nytt. Med en falsk konsekvens i människans pånyttfödelse. Till att hon får en ny, egen gudomlig ande, i sig själv, så att hon blir som en Gud, redan här i tiden???

Det skulle vara intressant om Lilja ville svara på den frågan, huruvida han anser att Fadern och Sonen är åtskilda på korset och om han anser att Jesus är åtskild från Gud på korset, så att Kristi person av Gud och människa förenade – “Guds/all fullhet lekamligen” är upplöst, så att Jesus behöver pånyttfödelse för att åter bli förenad med Gud!??

Hoppas att Tommy vill låta oss få full klarhet i var han här står I dessa spörsmål!! Han får möjlighet att ge oss klarhet på dessa spörsmål, eftersom även han nås av en kopia av innehållet här!


Liljas inbjudan till Påskkonferens 2012 fortsätter:

“onsdagskvällen, PROFETSIZED, med Buck Hudson”.

Vem är och vad lär och förmedlar och
vilka “kopplingar” har Buck Hudson?

I vart fall så tar Berndt Isaksson och Anders Nikander rätt starkt avstånd från Buck Hudson

http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_157.html

Citat av Berndt:

”För mig är det övertydligt att han predikar att materiellt överflöd är något man kan skaffa sig genom att lära sig en viss andlig teknik. Det är vad jag kallar den vulgära framgångsteologin.

Eller som Anders Nikander så träffande beskrev det när han skrev så här:

’Buck säger mot slutet av filmen följande: ’Gud vill inte ha bara en Benny Hinn, Han vill ha många Benny Hinn’!! Detta säger ju egentligen redan allt.”

Mvh Berndt

Slut citat

http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_157.html

Citat av Berndt

Björn, du har givetvis rätt i att man ska vara vaksam mot det du kalla ”kritikens ande”. Men i fallet Buck Hudson känner jag ingen som helst tvekan när jag varnar för honom, som en som är i samma kategori som Benny Hinn och Todd Bentley.

Dessa tre har var sin framtoning, men i grunden samma vulgära korslösa framgångsteologi. Att inte varna för sådana skulle för mig vara något av en underlåtenhetssynd.

Slut citat

Forts citat av Berndt om Hudson:

Det är inte bara en fråga om att han inte nämner ordet omvändelse, för det kanske inte heller alla gör i varje predikan, utan snarare hur hela hans budskap andas den osunda framgångsteologin och ett korslöst evangelium.

Jag har inte lyssnat till mer än det som Ohlins gav en länk till, och den predikan ger mig samma obehagskänsla såväl som sakliga invändningar jag får, när jag lyssnar till Todd Bentley eller Benny Hinn.

Slut citat

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin22_7_11/Sommar2011_Del%204.pdf

Citat Metodistpastor Berndt Isaksson

”Det som slår mig när jag lyssnar till denne Buck Hudson är den totala frånvaron av omvändelsebudskap. Det är inte tal om att vända om från världslighet och materialism, utan snarare att bara öppna sitt liv för en ”härlighet” som ska ge guld och gröna skogar på livets alla områden.

Samma vulgära framgångsteologi som Hinn och Bentley predikar, även om framtoningen varierar.

Det handlar om en kristendom utan verklig omvändelse, och då är det ALLTID tal om villoläror.

Slut citat från Berndt

Citat från Anders Nikander

Såg på filmen med Buck Hudson. Försökte verkligen lyssna in vad han ville förmedla och kom fram till följande: skickligt dold framgångsteologi maskerad som om du lyder Gud, då får du också en massa rikedom, större hus, bilar etc.

Vad blir då den yttersta motivationen och drivkraften att lyda Gud? Kärlek? Nej, framgång och välstånd! Buck säger mot slutet av filmen följande: ” Gud vill inte ha bara en Benny Hinn, Han vill ha många Benny Hinn”!! Detta säger ju egentligen redan allt!

Slut citat


Inlägg 9 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Forts. när det gäller Buck Hudson, som Lilja marknadsför på sin Påskkonferens:

Hudson är en av teamledarna för Salt & Light Nordic Team, som i sin tur är en del av ett nätverk av Salt & Lights Apostolic teams

http://europe.saltlight.org/who-we-are/leadership

Citat

Apostolic teams serving the European churches A new European Team is being formed, under the leadership of Steve Thomas and Dave Richards There is a new UK Apostolic Team, under the leadership of Mark Mumford (See the 2020vision> microsite for details of the UK)

There is a new Nordic team, under the leadership of Dave Richards and Buck Hudson. The French team is led by Jean Pillonel.

Slut citat

Buck Hudson är också representant i Sverige för Salt & Light

http://www.saltlight.org/europe/find-church?searchterm=sweden

Citat

You searched for Sweden Älmhult, City Church Älmhult Buck and Patti Hudson
+46 0 476 16908 buckhudson@hotmail.com

Slut citat

Salt & Light verkar att vara ett rätt stort internationellt nätverk. Basen för Salt & Light ser ut att vara England. Var Salt & Light står andligt/teologiskt är oklart!?

Jag nöjer mig dock med att bara konstatera att S&L på sin Europeiska hemsida gör reklam för både John och Carol Arnott

http://www.saltlight.org/europe/resources/speakers/john-arnott

Citat

John and Carol Arnott are the founding pastors and presidents of the Toronto Airport Christian Fellowship and Catch the Fire Ministries.

As international speakers, John and Carol have become known for their ministry on the Father’s love, where they have seen thousands of lives touched and changed through encountering the Father’s embrace and His incredible love for them.

Slut citat

HaFo Kommentar:

Ovanstående info visar på vilket förförande nätverk som Lilja är inbegripen i och förmedlar vidare!! Och fortsättningen blir alltmer skrämmande:


Mera om vad denne profetzized Buck Hudson egentligen är inkopplad till för slags andligt nätverk.

Att Salt&Light har en koppling till Branhams andlighet blir allt mer tydligt. Det mesta pekar också mycket starkt på att S&L inte heller är så främmande för G12 – andligheten och dess inriktning och undervisning.

Ju mer jag forskar i detta, så dess mer inser jag hur pass stort detta är och hur sammanvävd och omfattande villfarelsen i vår tid är!

http://ihc12.net/

ICH är en förkortning av International Harvest Church Newcastle som är en ”G12 cell Kyrka”, en cell Kyrka som också samtidigt är en del av Salt & Light nätverket.

Jag tror nog att man alldeles lugnt vågar säga att IHC är ett slags länk/brygga mellan Salt&Light och G12 rörelsen. IHC är med andra ord något av ett slags ”hybrid” mellan S&L och G12.

Citat

”What is IHC?

IHC is a G12 cell church seeking to outwork the great commission given by Jesus to all believers”

Det visar sig att IHCs Pastorer Clive och Sally Harding kommer från Salt&Light, där de tidigare fungerat som pastorer !!

http://ihc12.net/aboutus

Citat

IHC now has Pastors Clive and Sally Harding, who came through the Salt and Light family of churches http://www.saltlight.org/europe, as senior pastors. IHC runs as a cell church based on the government of 12.

Slut citat

http://ihc12.net/files/October%20Stevie%202009.pdf

Citat

International Harvest Church are part of Salt & Light What does that mean? Salt & Light are a family of churches.

We’re not a denomination like the Baptists or Methodists, but a group of leaders and churches in relationship with each other and with common purpose. Salt & Light originally developed around the leadership and ministry of Barney Coombs and has stretched to many nations (Barney himself now lives in Canada).

In the UK, Salt & Light is led by a team headed up by Mark & Nesta Mumford from Derby.

IHC is a G12 church and part of Salt&Light Ministries

Slut citat


Forts. Citat från Salt & Lights hemsida

http://www.saltlight.org/europe/resources/speakers/sally-harding

Sally Harding was part of the group that planted the Oxford church. Sally and her husband Clive moved to Newcastle in 1999 to lead the International Harvest Church.

Slut citat

Oxford Church står för, vad jag förstår. något som numera blivit till ett nätverk av ”oxfordshire community churches” som hör till Salt & Lights nätverk med följande Vision:

http://www.occ.org.uk/who-we-are/vision

Salt & Lights grundare och före detta ledare Barney Coombs ser ut att ha haft en stor betydelse också för uppväxten av ”oxfordshire community churches”.

Steve Thomas sitter nu i själva toppen på Salt & Light och är också ”the overall apostolic leader of Oxfordshire Community Churches”.

http://www.occ.org.uk/who-we-are/area-leadership-team

Så det är ett blandat och tilltrasslat nätverk , av olika ”hybrider” hit och dit. ICH (förkortning av) International Harvest Church är dels en Kyrka som hör till Salt & Lights nätverk och är dessutom en cell Kyrka i G12.

Denna Kyrkas Pastorer Clive och Sally Harding kommer själva från Salt & Lights familj av Kyrkor. Antagligen från någon av ”oxfordshire community churches”, som ju i sin tur hör till just Salt & Lights nätverk, som därmed även går in under G12: s nätverk.

http://ihc12.net/aboutus

(HaFo kommentar:

Den som vill veta mer om G 12, som i Sverige har sitt högsäte i Södermalmskyrkan, kan ta del av denna länk:

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=989661&cmd=show )

Varför visa på detta? Jo det visar på i vilken ”andlig mylla” av förförelse som Lilja egentligen har ”satt ner sina bopålar” och förmedlar vidare tillsammans med ett nätverk av avfall!!


Inlägg 10 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Lite mera om Buck Hudsons (Den som Lilja lanserar och bejakar på årets Påskkonferens) och dennes mycket skumma kopplingar.

Buck tycks egentligen bara vara någon form av smeknamn? Han heter ibland bara David Hudson eller också David R Hudson.

Det här är en gammal video med David Hudson från en Profet Konference på Københavns Bibeltrænings Center

http://www.kbc.dk/da/medier/web-tv/video/112.html

David Hudson tycks gilla Jens Garnfeldt som driver KBC, vilket är en förkortning för ”Københavns Bibeltrænings Center”

Jens Garnfeldt driver också något som heter ”Business Class” i Sverige. Där finns tex Stefan Edefors med som board members , business class Sweden.

Sätter här in ett klipp från mitt forum Min Åsikt på min hemsida:

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=894379&cmd=show

Citat från ”Följer buisness i trosförkunnelsens spår?” :

Framgångsteolog Stefan Edefors har en bakgund hos Livets Ord i Uppsala. Tillsammans med Jens Garnfeldt, ledare för den framgångsteologiska kristendomen i Danmark, håller han ett seminarium om ”Andens makt”
i folkparken Skeer i kväll.

Stefan Edefors har lurat människor på tusentals kronor. I kväll predikar han om kristen tro på folkparken Skeer i Orsa

Slut citat

Jens Garnfeldt har faktiskt också han gått på Livets Ords Bibelskola 1985-87. Jens Garnfeldt samarbetar enligt uppgift med flera olika Kyrkor Internationellt
Bland annat kan nämnas :

”Revival Ministries International” med Drs. Rodney och Adonica Howard-Browne och Livets Ord med Pastor Ulf Ekman

HaFo kommentar:

Så denne Jens Garnfeldt, som Hudson gillar, som Lilja i sin tur gillar, har uppenbarligen kontakter och rötter i en djup mylla av förförelse, falska profeter och falska lärare. Det är alltså i denna förförande mylla, som Lilja har satt ner sina rötter och så idag förmedlar vidare i sin verksamhet!!

København Bibel Trænings Center, som alltså drivs av Jens Garnfeldt, som Hudson gillar, som Lilja gillar, gör reklam för en Profet Konference som kommer i mars i år. Här ska David Hudson finnas med som talare:

http://temp4kbc.worldwidewebservices.se/en/component/jcalpro/flat/date/2012-03-01/

Friday, March 16, 2012 – Monday, March 19, 2012

http://www.kbc.dk/sv/jens-garnfeldt/historia?format=pdf


Vidare info kring Jens Garnfeldt. Han föddes i Horsens, 6 September 1964.

Under 1985 – 87 var han på Word of Life Bible School i Uppsala Sverige, där han träffade sin nuvarande fru Lena.

http://www.kbc.dk/da/aktiviteter/netvaerk

KBC samarbejder med flere kirker internationalt. Blandt nogle kan nævnes:

”Revival Ministries International” med Drs. Rodney og Adonica Howard-Browne och Livets Ord med Pastor Ulf Ekman.

Som sagts så driver Jens Garnfeldt också något som heter Business Class

http://www.kbc.dk/da/aktiviteter/business-class

I Sverige finns då som tidigare nämnts, tex Stefan Edefors, som även han har sin utgångspunkt från Ekman och LO och nu är med i BOARD MEMBERS, BUSINESS CLASS SWEDEN.

http://businessclass.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=174&lang=en


HaFo kommentar:

Howard Brown och Ekman med sina verksamheter, är alltså något som passar bra in i det nätverk av samarbete som Lilja bejakar, företräder och förmedlar!! Behövs det egentligen mer info om hur vilset ute, som Tommy Lilja egentligen är?


Inlägg 11 om Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Jag fick ett mail från en mycket upprörd person över vad Lilja förmedlar. Jag återger det utan att lägga personliga synpunkter därtill. Utan låter det bara vara en röst från hur en människa upplever vad Lilja förmedlar (Tar den människan fel? Visa då på det med konkreta fakta!):

Från mailet:

“Nu till Pastor Tommys Blogg. Jag upplever ett obehag, frustration, över att någon alls tar sig till med att formulera sig på detta sätt som Tommy Lilja gör på sin Blogg tisdagen den 21:e februari 2012!

Det känns för mig ungefär som att anden som driver på och påverkar Tommy Lilja att komma fram med sådana här yttranden med, sina uppstressade formuleringar hånar både Jesus, Anden och Blodet och hånar vad Jesus
faktiskt gjorde på ett blodigt Kors på Golgata!!

Liljas marknadföring av ”Jesus”, ser i hans version, mera ut som något slags andlig ”pyramid cirkus” som bygger på att dupera så många som möjligt, på kortast möjliga tid!

Att Tommy alls kan ta sig till med att formulera sig på detta mycket uppskruvade sätt visar enligt min mening, tydligt på den karismatiska galenskap som ligger bakom Liljas verksamhet!

Detta handlar om en person som är drabbad av en svår karismatisk sjukdom, men det visste vi ju i och för sig redan.”


Slutlig HaFo kommentar:

Vi har ovan sett att i Liljas verksamhet finns kopplingar till bl.a. Toronto Airport Christian Fellowship and Catch the Fire Ministries. Det säger ju egentligen allt om den andliga hemvisten, som är Liljas andliga hemvist och vilken förförelse, som han därmed egentligen företräder och vilka kopplingar till villolära och villolärare, som han dessutom har i ett vidare nätverk av förförelse som framkommit ovan.

Det är ju helt enkelt, ofullständigt summerat, en förlängd gren av Branhams mångfaldiga förförelseverksamhet som Lilja förmedlar!


Jag hoppas att vad jag här skrivit, kan få bli människor till ett uppvaknande, inför vad som pågår i dessa sammanhang i spåren efter bl.a. Amritzer, Lilja och många andra vilsna sammanhang, som förbereder människors sinnen och hjärtan inför framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Detta måste ju ske, om det avfall som Bibeln beskriver ska kunna ske och bli en verklighet! Men visst måste andliga ledare, ändå ha möjlighet att inte personligen bli indragna i detta bedrägeri!!??

Utan visst måste väl de andliga ledarna ändå personligen, istället kunna få bli redskap till att varna för detta falska plagiat av väckelse, som egentligen är avfall och så istället personligen, kunna få bistå med andlig klarhet på den kristna arenan!!??

Man kan undra över varför Gud tillåter Tommy Lilja, att få en sån vilsen uppenbarelse, som det tydligen här var frågan om i hans “möte med Jesus”, där han vidare så enligt ovanstående, förför människor utifrån denna upplevelse!

Var hans hjärta och personlighet disponibelt för detta och Gud därför tillät det ske, för att ”grilla de som hör honom till”?

Tillät Gud detta ske, för att det så ska bli uppenbart, vilka som ”ger kärleken till sanningen rum” (ett citat som Lilja själv använder sig av, utan att förstå att han själv inte ger kärleken till sanningen rum, utan förmedlar kamoflerad lögn och förförelse), eller vilka, som låter sig förföras av den verksamhet Lilja idag tillsammans med Amritzer med många flera andra står för!?

Jag blir hellre avrättad, än att jag följer med i den förförelse, som idag drar fram på den andliga arenenan under namn och sken av väckelse!

Jag är beredd att dö för sanningen om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset! Ngt som blir förvanskat, snart sagt i alla sammanhang idag på den andliga arenan!

HaFo


Re: Tommy Lilja PTL Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Fick ett mail med anledning av ämnet Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen.

Tycker att det prekräftar innehållet från tidigare inlägg under ämnet:
—-

Från mailet:

Det första jag hörde om honom var följande:

Tommy hade ett möte i en kyrka i närheten av där jag bor. Han hade blivit lovad att få kollekten. Efter mötet stoppar han pengarna i en plastkasse, går mot dörren och säger hej då.

Det normala är ju att man räknar pengarna, bokför och sedan lämnar över pengarna. Detta kan ju ses som skvaller men den som sa det till mig såg det med egna ögon och är trovärdig. Dessutom har jag hört det från andra håll.

För ett par, kanske tre år sedan annonsersdes det i lokalpressen att Tommy Lilja skulle komma till pingstkyrkan och ha ett mirakelmöte, eller möjligen helandemöte.

Jag försökte ta reda på lite om honom innan samlingen och jag fick lite uppgifter som tydde på att han stod nära trosrörelsen. Jag gick till pingstkyrkan den kvällen för att spana. Satte mig ganska längt bak för att inte ”synas”.

Det första som händer är att alla besökare får en broschyr av Tommy. Där presenteras hans verksamhet och så ett INBETALNINGSKORT.

Efter den inledande lovsången av lokala sångare tar Tommy vid. Han berättar ingående om sitt eget liv. Sin karriär, hur han blev rektor osv. Det här känns som skryt i mina öron, det känns inte alls bra.

Tommy berättar vidare om sin omvändelse som jag menar är mycket märklig och som jag ifrgåsätter. Man vet ju bara det Tommy berättar.

Han påstår att han var icke troende. En natt har han en märklig uppenbarelse av Jesus, på morgonen vet han att han är kristen. Är det här en äkta omvändelse med syndanöd där han vänder sig till Jesus för att få förlåtelse och rening?

Mitt svar är, nej. Vad som föregick denna natt vet vi ingenting om, men jag tror inte det var en uppenbarelse från Jesus. Här känner jag igen ett mönster som går igen hos månag vilsna förkunnare i trosrörelsen, t.ex. Peter Ljunggren.

En tid härefter åker han över till USA för att gå en bibelskola, jag undrar vilken?

Väl hemma i Sölvesborg igen slutar han sitt välbetalda jobb som rektor och tar över en slocknande församling. Givetvis börjar församlingen blomstra när han har tagit över.

Vidare berättade han om möteskanpanjer i andra delar av världen. Det han berättar är ju omöjligt att kontrollera. På en plats kom det lite folk första mötet. Andra mötet kom det många fler och tredje mötet var det massor av folk.

Sådana här historier tycker jag mig känna igen från andra helandeförkunnare.

På ett möte körde man dit en svårt sjuk man i ambulans, om jag mins rätt hade han med sig sjukvårdare och fick dropp. Mannen placerades nära scenen. Efter predikan börjar Tommy be för den sjuke mannen, det händer ingenting, men så befaller Tommy den sjuke att bli frisk och då hoppar han upp och är helad.

Som en sann helandeförkunnare kan han berätta om massor av helanden. Om de är sanna eller inte är ju svårt att kontrollera så här i efterhand, men mönstret känns igen allt för väl.

I sin predikan berättar han också om hur han kan befalla änglar att göra det han befaller, att be till Gud verkar onödigt. Att befalla fram pengar verkar vara viktigt. PTL- ministeries har ju dyra kanpanjer världen över. Om människor ska bli frälsta så måste ju det kosta mycket pengar, eller?

Så småningom blir det dags för förbön, många sjuka har nog stora förväntningar. Dom som kommer fram får ställa sig i en rad framför den stora estraden. Den som står längst till vänster får förbön först.

Bönespråket är en blandning av svenska, något tungotalsliknande och engelska. Det växlas mellan dessa tre hela tiden. Flera faller baklänges under hans förbönsakt. Han lägger inte sin hand på den sjukes panna, troligtvis håller han i handen eller armen, jag kunde inte se från min plats.

När han bett för några stycken blir det en äldre mans tur, han är lång och reslig och använder krycka, han får nästan ingen förbön alls. Han faller inte baklänges.

Tommy går tillbaka till den som stod före honom. I slutet av raden står en man som får förbön, och faller baklänges, tre gånger. Fjärde gången säger Tommy att nu får det vara nog.

Efteråt ”vittnar” Tommy och säger att någon har blivit helad från depression eller något liknande och att flera helanden är påbörjade. Lägg märke till att ingen av dom Tommy bad för vittnar eller visar att dom blivit helade.

Det ENDE som vittnar om helanden före, under och efter mötet är TOMMY. Hur trovärdigt är det?

Det var nog bara jag som insåg att han lurade skjortan av hela församlingen.

Efteråt har jag två enskilda samtal med pingstkyrkans pastor. I första vändan ber jag honom titta på Lennart Jaretegs dvd om det stora avfallet. Andra gången jag träffar honom säger han att han besökt en livets ord församling och att den är som vilken pingstkyrka som helst. Jag ber honom tänka efter noga, tänk om du har fel. Han svarar: Men jag är ju pastor, det här begriper ju jag.

Angående helig fylla fenomenet säger pastorn att det var själsligt. Alltså en grej dom spelade. Dålig bortförklaring.

Jag känner ju rätt många av dom som var med på samlingen, men jag har inte hört någon berätta om helande den kvällen.

Slut från mailet.

HaFo kommentar:

Det är så märkligt att andliga ledare och kristna människor ska vara de lättaste att lura och bedraga, när det egentligen borde vara tvärtom om det stod rätt till. Men tror inte att detta bara handlar om ”mänskligt bedrägeri” och ”buisness” på lättlurade människors bekostnad.

Jag tror att det här även kommer in ”onda andars spel”, med en annan Jesus, ett annat evangelium och en falsk ande, från fienden som bekräftar med tecken och under, ”för att bedra jämväl de utvalda”: (Matt.24:24 ; 2 Tess. 2: 1 – 12).

HaFo


Re: Tommy Lilja PTL Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Fick ännu ett mail med anledning av ämnet Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen.

Tycker att det också vidare bekräftar innehållet från tidigare inlägg under ämnet:
—-

Från mailet:

I vilken Bibelskola i USA gick Tommy Lilja ?

Han gick på något som heter ICI University i Texas
——-

Citat från tidigare inlägg om Tommys ”möte med Jesus”:

”Vad som föregick denna natt vet vi ingenting om, men jag tror inte det var en uppenbarelse från Jesus.”

Mailskribentens kommentar:

”nå lite vet vi ju i alla fall Det var fråga om en natt i Maj 1988 som Tommy vaknar och ser ett ’stort ljus’ i rummet och ’vet att det är Jesus’
Och när Tommy vaknar nästa morgon så har ’tron flyttat in i honom’.”

Citat från PTL ministries

http://www.ptlministries.org/sv/index.php?page=biografi&submeny=ptl

En natt i maj uppenbarade Jesus sig för Tommy, morgonen därefter vittnande han för första gången om sin tro

Slut citat

HaFo kommentar:

Nog är det befogat med förra inläggets undran:

”Är det här en äkta omvändelse med syndanöd där han vänder sig till Jesus för att få förlåtelse och rening?

Mitt svar är, nej”

Detta är också HaFo:s naturliga reaktion!! Igen, varför är kristna och då speciellt kristna ledare, så lätta att lura och manipulera!!??
———

Mailskribenten fortsätter:

Citat
http://www.semnos.com/index.aspx?site=demo5554&page=8922

Tommy Lilja debuterade som författare 1994. Hans böcker, tidningar och skrifter har mött stor uppskattning, inte minst bland ledare. Han är utbildad lärare och har en B.A i teologi vid ICI Univerity i Texas, USA.

Tommy har grundat flera arbeten, bland annat PTL Ministries, som i dag driver ett omfattande snabbt växande internationellt arbete.

Slut citat
—–

Mailskribenten fortsätter:

Man kan också på denna länk hitta info om Lilja och ICI Univerity. Karin Bergenheim skrev, ett examensarbete i Teologi för kandidatexamen, 15 hp Ledarskap till växt och utveckling Hon har också vilket framkommer haft mailkontakt med Tommy Lilja

Och i Tommys mailsvar till Karin Bergenheim så ser man nog vilken plats som det mest centrala i Evangeliet (inte) har !!!

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22704/1/gupea_2077_22704_1.pdf

Göteborgs Universitet

RKT145 Teologi, examensarbete för kandidatexamen, 15 hp Ledarskap till växt och utveckling Leadership for growth and development Författare: Karin Bergenheim Handledare: Bo Claesson Ämne : tro och liv Termin : VT 2010

8. Bilagor

Bilaga 1 – Mailkontakt med Tommy Lilja

Hej Karin

Du kan läsa mer om mig på våra hemsidor:

www.ptlministries.org
www.ptlenterprise.se
www.folkkyrkan.se

Jag är utbildad ekonom, lärare, har en tel kand i teologi vid ICI University i USA har studerat och forskat kring ledarskap sedan 1993. Afrika, Asien och Etiopien. Har kontor med anställd personal i Sverige, Etiopien (afrikakontor), Indien och Nepal.

Vi jobbar i ca 10 länder.

Ledarna är en mix av profant affärsfolk och ledningsgrupper inom näringslivet till pastorer och församlingsledare. Jag har skrivit 9 böcker, varav en bok i ecclesiastiologi har översatts till en mängd språk. Använd gärna mina bilder, men det är viktigt att källan framgår.

Det finns två moment i boken som jag vill betona:

1. Hur leder man människor så att de följer, inte för att de måste utan för att de vill.

2. Sambandet mellan Syfte och Vision, där värdegrunden är den bärande delen.

En bra fråga att ställa på din utbildning är: Hur påverkar vi värdegrunden på framtida präster beträffande ledarskap? Därför att det spelar ingen roll hur mycket modeller, eller kunskap vi tar in om inte värdegrunden förändras.

Hur förändrar man då en värdegrund? Ja, dessvärre är det inte lätt. Det finns egentligen bara två sätt:

Antingen genom en livskris eller genom ett mödosamt dagligt arbete med sig själv.

Kontraktsprost Pamela Garpenhagen, Karlskrona/Ronneby har läst min bok och är mkt positiv.

Hon är också en av de präster som läser en ny utbildning i management. Kontakta henne, hennes åsikter kanske kan användas i din uppsats. Hälsa henne från mig. Hon är mkt trevlig och engagerad.
—–

Mailskribenten fortsätter och citerar:

”Sina viktigaste intryck hämtade det unga pastorsparet istället från den unga Livets ords-rörelsen. – Om det är något som har påverkat oss och vår tjänst så är det Ulf Ekmans undervisning om att höra och göra.

Konsekvensen av detta är det som vi står i idag, säger Tommy Lilja och syftar på ett omfattande arbete med församling och global mission.”
—-


HaFo kommentar:

Här är det åter bara att inse hur människor som paret Lilja, i spåren av Ekman och trosrörelsen kommit vilse!! Man kan bara önska att de vaknar till insikt!!

HaFo


Re: Tommy Lilja PTL Amritzer SOS och Apostlarörelsen

Fick ännu ett mail med anledning av ämnet Tommy Lilja PTL, Amritzer SOS och Apostlarörelsen.

Tycker att det också vidare bekräftar innehållet från tidigare inlägg under ämnet. Återger mailet och ger där en del HaFo kommentarer:
—-

Från mailet:

Jag tittade på de länkar som angavs i ditt senaste inlägg angående Tommy Lilja. På en av länkarna kommer man till startsidan för Folkkyrkan

Jag kan inte låta bli att delge dig den känsla av obehag som jag får av det sätt som namnet Jesus framtonas och används på Folkkyrkans startsida

http://www.folkkyrkan.se/Default.aspx

Enligt min mening så kan man här till en del se spåren av den ande som tex finns bakom Tommy Liljas verksamhet

Jag tänker också på boken Namnet Jesus av Kenneth Hagin, när jag ser Folkkyrkans startsida ! Boken Namnet Jesus gjorde många mycket illa som anammade dess budskap!
—–

På denna startsida så är det tydligen Tommy Lilja som står för följande text :

Citat

Namnet JESUS räcker …

Sedan Paulus brev till Galaterna har samma mönster upprepat sig. Bibellärare som förminskar kraften i namnet Jesus. ”Jesus”, säger man mellan raderna, ”är inte tillräcklig” utan måste kompletteras på olika sätt.

Då, på Paulus tid menade man att det inte räckte med att tro, du var också tvungen att hålla delar av lagen. Samma lära finns idag, i olika skepnader.
Tillsammans menar de att namnet Jesus i sig själv inte har kraft att hjälpa en människa. De vill väl, men i slutändan blir deras ansträngningar kontraproduktiva.

Namnet Jesus räcker! Han säger det själv: ”I mitt namn”.

I apostlagärningarna kan vi se hur de första kristna använde namnet Jesus.

Det var deras metod. Det var vad de trodde på:

Att allt och alla på ett oerhört enkelt sätt kunde bli hjälpta, i namnet Jesus.

Sök därför kraften i namnet Jesus, därför att när du väl funnit den, kommer du att inse att mycket av det du lärt som troende och som undervisas, bara är människors tankar.

Slut citat

Mailskribentens kommentar:

Jasså, man ska tydligen alltså använda namnet Jesus som en ”metod för att bli framgångsrik”. Jag kan alltså inte låta bli att känna obehag inför denna utläggning som möter på startsidan för Folkkyrkan.

Enligt min mening så används här namnet Jesus på ett sätt som närmast för tankarna till något slags ”magiskt mantra”. I synnerhet när jag vet att Tommy Liljas andlighet är en slags ”produkt” av bland annat Ulf Ekmans verksamhet!

Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom. 10:17)

Och inte genom att använda namnet Jesus närmast som ett slags magiskt ”mantra” !
——-

HaFo kommentar:

Liljas text här är mycket manipulativ och förledande. Han får det till att låta, som att de som inte använder bokstäverna i namnet Jesus, som att de skulle ha kraft i sig själva på ett magiskt ockult sätt, ”förminskar kraften i namnet Jesus” och drivs av ”människotankar”.

Han själv står alltså på en liten högre nivå, som sett och använder på ett magiskt, ockult sätt, bokstäverna i namnet Jesus, som verkandes i sig själva.

Tommy förflyttar fokus bort från personen Kristus, Den Han ÄR och fokus bort från offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Han för istället fokus till att det skulle handla om ”metoder” att lära sig använda bokstäverna i namnet Jesus på et rätt sätt.

Det är inte namnet och bokstäverna i sig (ungefär som när man menar att ritualer i sig själv eller ikoner skulle kunna vara bärare och förmedlare av liv – = ren ockultism) som ger namnet Jesus dess verkan och kraft. Det är personen Jesus bakom detta namn, som ger det dess verkan och kraft!
—–

Jesus har inte delegerat, en egen andlig auktoritet till oss, att använda Hans namn. Det sker idag ett missbruk av Guds namn. Genom ett ofta förekommande mekaniskt rabblande av i Jesu namn. Det är inget, som Han skriver under med sitt namn på.

Att bara se vad Jesus gör och därför använda Hans namn och räkna med att Han själv skriver under agerandet, kan hända oss från stund till stund. Ibland gör vi det. Ibland inte. När vi gör det ska vi agera i Hans namn, i förtröstan på den Han är, på tronen. Inte vad vi är i oss själva.
——-

Vi får som kristna vara beredda på, att fungera, med Jesu Kraft från tronen tillgänglig. Under Hans ledning. På Hans erbjudande. Genom att se upp på Hans auktoritet på tronen. I Hans lånade namn. I Jesu namn få förmedla Hans kraft, hälsa och tillbakadrivande av fienden från Guds territorium.

Men då är det hela tiden Han som verkar utifrån sin tron i himmelen. Ingenting som kommer inifrån oss själva. Och än mindre ngt som sker på ett mekaniskt sätt på grund av själva ljuden i bokstäverna Jesus på ett magiskt, ockult sätt.

Vi äger ingen auktoritet att i oss själva agera i den andliga världen. Det finns bara en, med egen himmelsk auktoritet och kraft. Det är Jesus Kristus själv. Just därför att Gud i uppståndelsen och upphöjelsen av Jesus till tronen, bekräftat att Jesus är Kristus. Med all makt i Himmel och på jord.

Det är personen Jesus, som det handlar om och inte bokstäver i ett namn, som vi kan använda som en metod!
—–

Mailskribenten fortsätter:

Vart tog på Folkkyrkans startsida talet om det Kors som för Judarna är en stötesten och för hedningarna är en dårskap vägen ?!

1 Korinthierbrevet 1:21 – 23

Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro…

… vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för
hedningarna en dårskap.
—–

Mailskribenten fortsätter:

Jag går sedan vidare till Folkkyrkans sida ”Vad vi tror på”. Inte heller här finns talet om Korset i förgrunden på det sätt som det faktiskt borde vara !

http://www.folkkyrkan.se/forsamlingen.aspx

Vad tror vi på

• Att Bibeln är Guds Ord. Liksom Guds Ande inspirerade människor att skriva Bibeln, hjälper Guds Ande människor idag att förstå hans Ord.

• Att Gud är En, uppenbarad genom Fadern, Sonen och den Helige Ande.

• Att Guds Son kom till jorden i Jesus Kristus och att Nya Testamentets berättelser om Honom är sanna.

Att denne Jesus uppenbarar för oss vem Gud är, och att ingen kommer till Fadern utom genom Honom.

• Att den Helige Ande, som gavs lärjungarna på den första pingstdagen, också ges till kristna idag och att de Andens gåvor som beskrivs i Nya Testamentet också är verksamma idag.

• Att Jesus Kristus skall komma tillbaka och att alla människor i tidens slut kommer att dömas rättvist av Gud.

• Att församlingen idag har Missionsbefallningen som sitt uppdrag.

Slut från mailet
—-

HaFo kommentar:

Visst finns det mycket av sanning i denna trosbekännelse. Men efter vem Jesus ÄR (Gud själv kommen kommen i kroppslig gestalt, som här lite kryptiskt och oklart blir berört), så nämns här inte ett ord om betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!

Det är ganska häpnadsväckande hur man bara här, där man menar sig förmedla kristen tro, ändå undgår att överhuvudtaget vidröra detta, ett av de viktigaste budskapen i kristen tro!! Varför kan man undra??

HaFo