Piensoho och försoningen

HaFo Aug 23, 2011 – 1:19AM Piensoho och försoningen

Piensoho har avhandlats på Aletheia blogg. Jag gjorde då där följande inlägg:

Här avhandlas Piensoho.

Min största tvekan inför Piensoho är hans tveksamma och lite spektaktulära syn på försoningen.

I tidningen Petrus nr.4 11 – 05, så svarar Niklas Piensoho på en fråga om Jesus dog för Guds eller vår skull.

Han belyser lite den ”objektiva försoningsläran” och den ”subjektiva försoningsläran” och slutar med sin egen syn på försoningen och det tycker jag reser för mig en hel del frågetecken:


Niklas:

”Min egen syn handlar om att Jesu död inte är en rättegång, utan snarare ett brott. På korset drabbas Jesus av hela mänsklighetens synd. Gud låter hela världens svek och syndfullhet drabba sin son på korset.

Domen för detta brott har Gud ännu inte fällt. Vi lever just nu mellan brottet och rättegången.

Syndens konsekvens blir synlig i Jesu död på korset. Vi har med vår synd försökt döda Gud själv!

Samtidigt vet vi alla att det bara den som blivit drabbad av synden som har rätt att förlåta den. Genom att Jesus har drabbats av all vår synd har han också rätt att förlåta.

Med den här tanken sätter man in försoningen i ett rättstänkande. Men Jesus har inte tagit straffet och Gud har ännu inte hållit rättegång.

Jesus är istället brottsoffret som söker försoning med förövarna i väntan på rättegången. Med detta sätt att tolka innebörden i Jesu död vill jag sätta fokus på försoningen som ett möte mellan mig och Jesus. Han kan och vill försonas med oss eftersom han har blivit drabbad av vår synd.”


HaFo:

De frågetecken som här uppstår för mig kring Piensohos syn på försoningen (i ngt som jag ser som en blandning av lögn och sanning) är:

Har inte Gud i människans ställföreträdare dömt henne fri i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, Rättfärdig för Kristi skull?

Stämmer inte orden att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, han tillräknar inte människorna deras synder”? Alltså att Gud för Kristi blodsoffres skull på korset inte TILLRÄKNAR människan hennes synder!?

Är detta ngt som ligger ”framför” och inte är fullbordat på korset?

En anna fråga som uppstod för mig när jag läste Piensohos syn på försoningen:

Är det för att Jesus blev räknad som en syndare, som Gud kan förlåta synder? Är det inte därför att Jesus just ÄR Gud som han kan förlåta synder?


Niklas: ”Syndens konsekvens blir synlig i Jesu död på korset.”


HaFo:

Men så mycket mycket mer!!!!

Den blir besegrad i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet (segern över syndens konsekvenser och den andliga döden – åtskillnaden från Gud)!!!!

Han kan därmed bära fram det offer, som är det mest centrala i hela Bibeln igenom GT och NT !!!!:

Det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.


Jag tror inte som Piensoho påstår, att Jesus ”söker försoning med förövarna i väntan på rättegången”.

Rättegången skedde på korset (!!!), då när ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder”.

Han vill visa de av syndens konsekvenser, andligt döda, från Gud skilda syndarna, att nu är synden sonad i Kristi, människans ställföreträdares, syndfria rättfärdighet och Gudomlighet och att Kristus (Gud och människa förenade), nu burit fram det offer som hela Bibeln fokuserar, som människans räddning: offret av Kristi persons kropp och blod på korset!


Där hölls rättegången på korset! Då när förlåten i templet brast och Gud visade att nu var rättegången över och människans väg till Gud öppen av nåd för Kristi skull vid offret av Kristi persons kropp och blod!

Detta efter att Han i sin person förenat/försonat Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet

Och de som i Guds Andes ljus över Ordet ser vem Jesus ÄR: ”Guds fullhet lekamligen”, fullt ut Gud och fullt ut människa, ”Kristus kommen i köttet”.

Och som i Andens och Ordets ljus ser och förtröstar till offret av Kristi persons ( Ser vem Kristus ÄR, Gud och människa förenade) kropp och blod på korset, äger tron, som en gåva från Gud, på Jesus.

Och ”då ni nu har kommit till tro, så har ni som gåva undfått den utlovade helige Ande”.


Det handlar inte om, som Piensoho påstår, om en ”framtida rättegång”. Utan försoningen/föreningen med Gud, är för människan full verklighet här och nu utifrån den domsakt som Gud i människans ställföreträdare, kunde döma på korset och därför kan döma människan rättfärdig för Kristi skull.


Den domen är fälld utanför människan, redan innan hon kommer in i relationen med Jesus!

När hon upptäcker det, så är relationen redan ett faktum! Och allt är det ett Guds verk genom Andens ljus över Ordet.


Jag är inte övertygad om att Niklas beskrivning av försoningen här, verkligen pekar på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!???

Utan snarare skapar hans syn på försoningen en ”dimridå”, där ”mötet med Jesus”, blir viktigare än vem Han ÄR och betydelsen av blodsoffret på korset!

Vem Han ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, är förutsättningen för ETT MÖTE MED RÄTT JESUS, Bibelns Jesus och inte tvärtom!
———

Vad jag försökt peka på här, är just detta att inget får skymma vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Och att Gud där i vår ställföreträdare redan fällt ”rättfärdiggörelsedomen”, utan all vår egen medverkan (Rom. Kap.5).

En dom fälld utanför oss, utan vår medverkan, redan innan vi söker Jesus.

När vi upptäcker denna ”rättfärdiggörelsedom”, vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset (ngt som både trosförkunnelsen och katolicismen omintetgör), till en följd av ”Ordets predikan” i Andens ljus, så är redan relationen ett faktum, som vi bara har att bejaka och leva i eller frånsäga oss!!

”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, han tillräknar inte människorna deras synder. Den som var utan synd, honom har han för oss gjort till synd/syndoffer, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud”.

Denne Jesus görs om intet både i katolicismen och trosförkunnelsen.

I katolicismen genom läran om Marias syndfrihet som orsak till Jesu syndfrihet. Då handlar det om ”en annan Jesus”, än den Jesus som enligt Skriften, var ”född i syndigt kötts gestalt” och som ”fördömde synden i köttet”, genom sin egen syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

I trosförkunnelsen genom att tillvita Jesus en andlig död, synd till sitt väsen, med upplöst enhet mellan Fadern och Sonen i den ende Gudens enhet av Fader Son och Ande och så att Han inte längre är Kristi person på korset, som bär fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

HaFo h HaFo Aug 25, 2011 – 1:08AM Re: Piensoho och försoningen

Jag fick en del reaktioner kring vad jag återgav kring Piensohos försoningssyn. Jag återger dessa reaktioner och min kommentar därtill:

1.

”Tack HaFo! att Du alltid söker sanningen, och det under Ditt namn! Du trädet m.a.o. öppet fram, med det Du har att säga.”

2.

”Detta om Niklas försoningssyn (eller ska jag säga brist på en Biblisk försoningssyn) var helt nytt för mej. Hade ju Dagen även på den tiden men detta missade jag och det var bra att HF berättade det. En så ”egen” syn på försoningen bör inte en ledande pastor ha och inte bli ifrågasatt.”

3.

”Harry…. Jag håller helt med dig i din analys av Piensohos felaktiga undervisning. Det är ett annat evangelium, som han predikar, helt enkelt…”

—–

HaFo – kommentar:

Tack alla ni som inser, tar avstånd ifrån Piensohos vilsna försoningslära. Det är oerhört allvarligt, när ledaren för Sveriges största Pingsförsamling är vilset ute.

Men det är ju inget nytt. Pethrus på sin tid öppnade för villfarelsen från Branham och Cholman.

Hedin har så senare öppnat upp för den falska trosförkunnelsen och falska katolicismen. Han vill väl men är ändå så vilset ute. Vem kan begripa sig på denna dubbelhet av dessa stora, välmenande andliga ledare?

Jag kan inte se ngn annan förklaring, än att avfallet som Bibeln tecknar, kunde INTE ske, om inte de andliga ledarna blev vilse och ledde folket in i detta avfall, som kommer att kallas väckelse, som förbereder människors sinnen och hjärtan för en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare in på alla arenor, som de politiska, ekonomiska och andliga/religiösa arenorna.

Men för den skull må väl var andlig ledare ha möjlighet att ”ha öron till att höra” och ta avstånd från förförelsen i tiden – eller!?
—-

Jag säger igen ngt som tydligen retar en del människor om man ser till reaktionerna på Aletheia blogg av vad jag skrivit:

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Släpp aldrig taget om betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) RENA kropp och blod på korset!!

Denna kristna trosgrund är tydligen ngt som till varje pris måste angripas, misstänkliggöras och ”avrättas”. Av vilka som skriver på en kristen blogg, kan man ju undra över att de inte gillar och bejakar vem Jesus ÄR , Gud själv kommen i kroppslig gestalt och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!??

De är inte Kristna i vart fall enligt Guds Ord!! Och då må ”var människa för sig själv göra räkenskap inför Gud”, när man bejakar eller gör narr av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset

HaFo

Re: Piensoho och försoningen

Jag fick en del reaktioner kring vad jag återgav kring Piensohos försoningssyn. Jag återger dessa reaktioner och min kommentar därtill:

1.

”Tack HaFo! att Du alltid söker sanningen, och det under Ditt namn! Du trädet m.a.o. öppet fram, med det Du har att säga.”

2.

”Detta om Niklas försoningssyn (eller ska jag säga brist på en Biblisk försoningssyn) var helt nytt för mej. Hade ju Dagen även på den tiden men detta missade jag och det var bra att HF berättade det. En så ”egen” syn på försoningen bör inte en ledande pastor ha och inte bli ifrågasatt.”

3.

”Harry…. Jag håller helt med dig i din analys av Piensohos felaktiga undervisning. Det är ett annat evangelium, som han predikar, helt enkelt…”

—–

HaFo – kommentar:

Tack alla ni som inser, tar avstånd ifrån Piensohos vilsna försoningslära. Det är oerhört allvarligt, när ledaren för Sveriges största Pingstförsamling är vilset ute.

Men det är ju inget nytt. Pethrus på sin tid öppnade för villfarelsen från Branham och Kuhlman.

Hedin har så senare öppnat upp för den falska trosförkunnelsen och falska katolicismen. Han vill väl men är ändå så vilset ute. Vem kan begripa sig på denna dubbelhet av dessa stora, välmenande andliga ledare?

Jag kan inte se ngn annan förklaring, än att avfallet som Bibeln tecknar, kunde INTE ske, om inte de andliga ledarna blev vilse och ledde folket in i detta avfall, som kommer att kallas väckelse, som förbereder människors sinnen och hjärtan för en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare in på alla arenor, som de politiska, ekonomiska och andliga/religiösa arenorna.

Men för den skull må väl var andlig ledare ha möjlighet att ”ha öron till att höra” och ta avstånd från förförelsen i tiden – eller!?
—-

Jag säger igen ngt som tydligen retar en del människor om man ser till reaktionerna på Aletheia blogg av vad jag skrivit:

Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt. Släpp aldrig taget om betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) RENA kropp och blod på korset!!

Denna kristna trosgrund är tydligen ngt som till varje pris måste angripas, misstänkliggöras och ”avrättas”. Av vilka som skriver på en kristen blogg, kan man ju undra över att de inte gillar och bejakar vem Jesus ÄR , Gud själv kommen i kroppslig gestalt och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!??

De är inte Kristna i vart fall enligt Guds Ord!! Och då må ”var människa för sig själv göra räkenskap inför Gud”, när man bejakar eller gör narr av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset

HaFo