Bra hemsida av Lennart Jareteg

HaFo Oct 14, 2014 – 8:53PM

Har läst igen på Lennart Jaretegs hemsida:

http://Bibelfokus.se

Gillar det mesta som jag där läser. Uppmanar därför alla vänner av sanning på den Andliga arenan idag och samtidigt avslöjande av det falska i tiden att ta del av Lennarts hemsida. Väldigt intressanta ämnen som behandlas där!

Jag fastnade speciellt för 2 rubriker där jag återger innehållet i två inlägg här. Här följer det första:

I standby-läge inför nästa Antikrist!

I Bibeln kan vi läsa om att många ”antikrister” skall träda fram, och många har helt klart redan framträtt under världshistoriens gång. Bibeln visar också att det i den yttersta tiden skall träda fram en sista antikrist som blir den främste och den absolut värsta. Han skall få makt över hela världen och trollbinda alla världens folk med sin karisma, sina tecken och under. Han skall framstå som en efterlängtad messias som leder världen till fred, stabilitet och enhet. Men samtidigt skall han effektivt förfölja och döda oliktänkande.

Ordet ”antikrist” kommer från grekiskans ”anti christos” som egentligen betyder ”istället för Kristus”, och ordet messias är hebreiskans motsvarighet till grekiskans kristus. Den siste antikrist kommer alltså att vara en person som gör anspråk på att vara de kristnas Kristus och judarnas Messias, alltså Jesus som kommit tillbaka. Han blir hela världens kristusgestalt – men ändå en falsk kristus, en ”istället-för-Kristus”.

Han blir en kristusgestalt som framträder före det att Jesus Kristus kommer tillbaka, och därmed bluffar han de flesta – allt enligt vad Bibeln förutsäger. Bibeln har ju haft rätt många gånger förr i sina förutsägelser (och aldrig fel), så varför tvivla på detta när så många tecken i världen faktiskt pekar på att vi är på väg dit?!

Hitlertyskland

Adolf Hitler var en av alla dessa ”prototyp-antikrister” som skulle komma. Hitler trädde fram som det tyska folkets befriare, som deras ”messias”, med en vision om att upprätta ett ”tusenårsrike” över hela jorden. Faktum är att det vid tiden för Hitlers framträdande fanns en stor messiasförväntan hos det tyska folket, så Hitler kom i en tid som var helt mogen för något sådant. Han lyckades till att börja med ganska väl i sin ”antikrist-roll”, men vår Herre satte stopp för Hitlers vision bl.a. genom de allierades seger.

Jag har många gånger frågat mig hur en så högt stående kulturnation som Tyskland kunde spåra ur så fullständigt och både förneka historia, vetenskap, kristen moral, sunt förnuft och mycket annat. Nyckelorden till förståelsen av detta är ”initiering”, ”transformation” och ”överskuggning”, dvs invigning, förvandling, och kontroll. Detta är begrepp som intimt hör ihop med New age, hemliga sällskap och andra ockulta rörelser. Jag har skrivit utförligt om det i en tidigare artikel.

Vid sekelskiftet 1800-1900 blomstrade det ockulta livet i Tyskland (och även i andra delar av Europa). Det var då otäcka figurer som t.ex. antroposofen Rudolf Steiner, teosofen Madam Blavatsky och rasbiologen Ernst Haeckel verkade. Astrologi, spiritism, spådom, darwinism, hemliga sällskap m.m. hade ett väldigt uppsving. En tysk journalist skrev vid den tiden:


”Vid samma tid tog astrologi och spådomsväsende överhand. Det fanns många s.k. astrologiska tidningar med en väldig upplaga, de flesta agiterade för Hitler och profeterade att han skulle komma att gripa makten – väl inseende att läsarna just ville läsa detta.”
Peter Cornell, Den hemliga källan

Utvecklingsläran gav också bränsle till denna verksamhet och orsakade en slags ”evolutionsromatik”. Detta lade grunden för olika rasbiologiska idéer. Tillsammans blev allt detta till en oerhört olycklig och farlig syntes som gjorde Nazitysklands framväxande möjligt och kraftfullt. En stor del av det tyska folket var genom denna ockulta mix initierade i sådan andlighet och ideologi som gjorde dem öppna för Hitlers budskap och styre.

Initieringen hade påbörjats långt innan Hitler kom in på arenan, och genom en långsam transformation befanns sig folket så att säga i ett ”standby-läge” – de var beredda och inväntande. När deras ”messias” trädde fram var det bara att överskugga folket genom trycka på ”On-knappen”.

Sedan var så gott som alla automatiskt med på noterna. En historiker uttryckte det som att hela tyska folket befann sig i en psykos där de trots detta kunde vara otroligt skärpta och effektiva. Psykos är i detta fall bara ett annat ord för just den stora ockulta ”massöverskuggning” som skedde med det tyska folket.

Jag har tidigare skrivit om denna utveckling i Tyskland och om initiering etc i en text som handlar om New age-rörelsens historia. Det var därför intressant att se TV-programmet Nazisternas evangelier som visades på SVT den 15 januari 2014 och som gav nytt ljus på det här. I programmet undersöktes nazisternas mystika trossystem och kult.

Det kommer att ske igen

Nu är detta inte enbart intressant som en slags historisk delikatess, utan det här har något att säga oss om vår tid och framtid. Vi kan dra lärdom från detta inför nästa antikrists framträdande. Vi kan ta varning inför den siste antikrists framträdande!

En sak som helt klart enade det tyska folket var den ”rasromatik” som fanns runt idéerna om den rena ariska rasen och dess gudomliga styrka, en gudomlighet som nazisterna skulle återvinna genom att rena sin ras från de orena rasernas inflytande.

Alla som hindrade detta skulle förtryckas eller dödas. Finns då dessa tankar om människans förlorade gudomlighet bland oss i vår tid? Ja absolut, de florerar inte minst bland hemliga ordenssällskap, mystiker och new age:are, men även i många av världens olika religioner och filosofier.

Denna självförgudningslära är också en hörnpelare inom många villfarna strömningar i kristenheten, som t.ex. hos Trosrörelsen och Mormonerna. Detta har jag ingående gått igenom i mitt bibelstudium om Det stora avfallet (särskilt i avsnitt 2).

Jag befarar att många, många idag är initierade i en farlig andlighet utan att veta om det eller reflektera över det. Initiering och transformation sker långsamt och kanske subtilt via astrologi, meditation, yoga, spiritism, mystik, ockultism eller medlemskap i något hemligt sällskap etc. Och många står på kö för att hoppa in i detta. På köpet får man de små frön som kan börja gro till att man blir helt och fullt initierad, transformerad, försatt i ”stanby-läge” och i värsta fall då helt klar för att överskuggas!

Det finns alltså även idag en lämplig andlig grund för mycket osunda krafter att bygga på, en grund som i mycket påminner om den som nazisterna byggde på. Kanske det i dagsläget inte är så gångbart att på den grunden förföra och ena folken med tal om att rena den ariska rasen, dock är evolutionstanken idag starkare än någonsin.

Sedan finns det en vida spridd tanke om globalisering, enhet och världsfred. Det låter kanske inte så illa i sig, men om denna globala nyordning kräver att folken ger upp sin integritet, sina privatliv och privata religiösa övertygelser till förmån för enhets- och självförgudningstanken, så finns också här en stor risk för förtryck, förföljelse och utrensning.

Stora New age-ledare som t.ex. Barbara Marx Hubbard har sagt att det kanske kan bli nödvändigt att avlägsna dem som inte vill vara med i den nya globala världsordning som har människans gudomlighet som grund. För sanna kristna och judar är denna tanke om självförgudning en styggelse, en övertygelse som alltså skulle kunna kosta dem livet om sådana krafter som jag nyss nämnde får övertaget – vilket Bibeln förutspår att de skall få!

Inom New age-rörelsen finns en klart uttalad tanke om just initiering och transformation där man skall invigas i den andlighet som New age står för och utvecklas till att bli en mer och mer ”medveten” andlig varelse. Genom detta skall man också bli öppen för att snart överskuggas av den Kristus Maitreya som de väntar på.

Det är alltså identiskt med vad som skedde i Hitlertyskland – även om begreppen och namnen idag är lite annorlunda. Att New age-idéerna får mer och mer fäste i vårt samhälle är därför mycket oroväckande. Detta sker alltså genom en långsam tillvänjning via sådana inkörsportar som astrologi, spiritism, yoga, meditation, mindfulness, qigong, ordenssällskap, mystik, osv. Det sker genom att omedvetet ta små, små steg i taget. Rätt som det är befinner man sig i det farliga ”standby-läget” utan att ens veta om det! Det är i vart fall vad jag kan se och lära från historien.

Falsk initiering i kristenheten

Men jag tror inte att denna initiering och transformation enbart sker i det sekulära samhället. Även inom kristenheten sker saker som inviger (”döper”) människor till att bli iordningställda för att överskuggas av något helt annat än Guds Helige Ande. För en sann kristen finns endast ett dop: dopet i vatten till Jesus Kristus som ett tecken på omvändelse och syndernas förlåtelse.

Det finns endast en kraftkälla: Guds Helige Ande. Ändå talas det i kristenheten idag om den ena ”smörjelsen” efter den andra. Man skall fara till Toronto, Lakeland, Nigeria, Sydkorea, Uppsala, Älmhult eller vad det nu är för ställen för att få doppa sig i den flod av ”kraft” som där sägs flöda fram. Då skall man få del av ”smörjelsen” utlovas det. Kristna lockas också av löften om tecken och under, och ändå är det exakt detta som den siste antikrist kommer att locka med:


2 Tess 2:8-10: ”Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

Denna falska karismatik i kristenheten är samma andlighet som inom New age, för likheterna är slående. Det spelar ingen roll att man talar om Jesus, det gör New age-folket också. Jag är för egen del säker på att dessa människor luras in i det ”standby-läge” som är en perfekt plattform för en ny antikrist att träda fram på.

När han sedan klickar på ”On-knappen” är alla direkt med på noterna. Hur kan jag då vara så säker på det? Jo, vi ser ju hur lätt dessa som doppat sig i den falska karismatikens flöde faller offer för idéer som är helt i linje med ”Babels väsende”, om vi skall använda ett annat bibelförankrat uttryck.

Man hänförs av det spektakulära och håller sig inte till Bibeln! Man satsar på sig själv! Man vill bygga ett gudsrike här och nu! Man vill bli stark och uppnå gudomlig status! Man vill segra och triumfera! Man vill få makt i världen! Detta är INTE tecken på den agape-kärlek som är ett säkert kännetecken för sann kristen tro och som tillsammans med annat gör att sann kristendom särskiljer sig från alla andra trosuppfattningar.

Detta handlar istället om det uppstigande som är kärnan i grekisk filosofi, österländska religioner, och ja, faktiskt i det mesta utanför sann kristen tro. Detta andliga uppstigande gav Platon namnet ”den himmelske eros”.

Eros och agape

Eros är grundbulten i de flesta företeelser och trosuppfattningar utanför sann kristen tro; eros har inget som helst att göra med sann kristen tro. Det som Platon benämnde ”den himmelska eros” handlar om att människan genom olika riter, reningar, övningar, gärningar osv skall uppnå rening från det sinnliga, uppnå gudomlighet och återförenas med det himmelska och gudomliga. Eros handlar om att människan skall stiga upp till det gudomliga. Eros är en begärande, egocentrisk kärlek. Eros är JAG- och upplevelseorienterad. Eros handlar om andlig evolution och lägger även hörnstenen till ”Babels torn” byggt av människohänder, ett antikristligt rike!

Den agape-kärlek som är unik för sann kristen tro, handlar om Guds förbehållslösa kärlek, där Gud i mänsklig gestalt kommer ner till oss syndare och dör för oss medan vi ÄNNU är syndare!

I den stund vi bejakar Guds erbjudande om räddning genom Jesu försoningsverk, är den brutna relationen med Gud återupprättad – direkt! Vi behöver inte kämpande ta oss upp till Gud. Vi behöver inte göra något i egen kraft. Gud kommer ner till vår situation och löser våra problem i en fri och utgivande kärlek. Gud tar sin boning hos oss medan vi ännu är syndare. DETTA ÄR AGAPE!

Eros och agape är två vitt skilda livsinriktningar som ligger i strid med varandra. Eros vinner genom att vädja till människans begär samt infiltrera och orena agape. Agape vinner med en utgivande, spontan, förbehållslös och uppoffrande kärlek. (Jag avser att skriva en större artikel om just detta framöver eftersom det kan vara en ögonöppnare för vad som sker i kristenheten just nu.)

Var på din vakt!

I alla totalitära regimer har de blivit förtryckta som ställt sig upp och sagt att ”detta är inte rätt väg”. Men i fotspåren av sann evangelisk kristen tro har demokratierna uppstått. Det beror på att inom evangelisk kristen tro gäller agape och människans fria val. Demokrati är nog här och nu det bästa alternativet till idealläget: ett samhälle byggt på Guds agape-kärlek – om vi för en kort stund berör politiken. Tyvärr får vi vänta ett litet tag till på idealläget…

Varje människa skall få ha ett fritt val att välja vilken väg hon vill gå – så länge hon inte skadar andra så klart. Vill någon t.ex. bli muslim så får det vara okey. Men då måste det få vara okey för kristna att säga att islam är fel väg, eller okey för muslimer att säga att kristen tro är fel väg. Olika åsikter och trosåskådningar måste få vara tillåtna. Men demokrati är långt ifrån perfekt, tänk bara på att Hitler blev VALD av det tyska folket!

Även den siste antikrist ser faktiskt ut att bli demokratiskt vald – enligt Bibelns förutsägelser. Så det gäller att vara vaksam oavsett om det råder kaos eller ”fred och trygghet” (1 Tess 5:3).

Så vad är då summan av denna ganska allvarliga artikel? Jo, du måste vara vaksam över var du doppar tårna. Du måste vakta på dig själv så att du inte ger dig in i någon annan invigning än det kristna troendedopet. Akta dig för alla de initieringsriter som planterats in i vårt land under en lång tid. Tro inte att detta är ofarligt, det tyska folket lekte också med elden i början av 1900-talet!

Akta dig för alla löften om ”smörjelser och krafter” som inte ligger helt i linje med vad Bibeln påbjuder. Se upp så att du inte invigs och transformeras till ett antikristligt stanby-läge!

Be Gud om den Helige Ande och stilla dig med det. Det Gud vill ge dig behöver du inte jaga efter, inte fara över Atlanten för att ”hämta hem”, inte köpa, inte utbilda dig till, inte invigas till. Gud är god och ger goda gåvor precis likt hur goda föräldrar ger goda saker till sina barn. Så sök dig nära Bibelns Gud och vila där! Vila i Guds agape-kärlek! Då kan du få uppleva övernaturliga ting som har GUD som upphovsman!


1 Kung 18:21: ”Elia trädde fram för allt folket och sade: ’Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.’ ”

/Lennart
—–

HaFo kommentar:

Jag hör ofta i kristna sammanhang om Kristi tillkommelse. Visst helt riktigt ska vi vänta Kristus tillbaka enligt Hans eget löfte. Men vi får samtidigt inte missa Bibelns budskap om en falsk Messias, en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium som ska framträda. Vi får inte missa att varna för plagiatet av Kristi tillkommelse. En falsk världsfrälsare som inte är den sanne Kristus.

Detta plagiat förbereds nu på alla plan. Såväl på det politiska, ekonomiska och andliga planet. De delar av kristenheten som inte varnar för detta är redan bedragna och med i denna förberedelse, mitt i allt vackert tal om under, tecken, väckelse, smörjelse, ledas av anden och Jesus som Guds Son. Jesus ärt t.ex. inte Guds Son i trosförkunnelsen där Fadern och Sonen blir åtskilda på korset. Då är inte längre ”Gud i Kristus och försonar världen med sig själv”. Då handlar det om ”en annan Jesus”EmailWebsite Oct 14th, 2014 – 8:53 PM h HaFo Oct 14, 2014 – 9:34PM Re: bra hemsida av Lennart Jareteg

Återger också ett ämne på Lennart Jarertegs hemsida ( http://Bibelfokus.se) som jag själv anser vara något av det viktigaste i evangeliet, vem Jesus ÄR och därefter följer då en kommentar som jag därefter ger om att därmed handlar offret på korset om Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset och inget annat.

Först Lennarts artikel:

Jesus betalar din skuld! Skrivet av Lennart – 12 oktober, 2014 – 13:19

Ibland kan man få höra människor säga sådant som: ”Gamla testamentet gäller inte längre, nu är det enbart Nya testamentet som gäller”. Lever man med en sådan uppfattning om Guds frälsningshistoria är jag rädd för att man får leva med en ganska mager tro. Hela Gamla testamentet (GT) handlar ju till syvende och sist om både Jesus och Nya förbundet, och därför säger Jesus själv om GT:s skrifter:


Luk 24:44: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.”

Jesu liv och gärning var alltså helt i överensstämmelse med vad som var förutsagt i GT. Därför skall vi när vi läser om Jesus i de fyra evangelierna fundera över vad i GT som återspeglas i det som Jesus sa och gjorde. En sådan händelse vill jag lyfta fram här, och det är när Jesus betalar tempelskatt för sig och Petrus. Det står så här:


Matt 17:24-27: ”De gick sedan till Kapernaum, och de som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade: ’Betalar inte er mästare tempelskatt?’ ’Jo’, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem, frågade Jesus honom, innan Petrus hunnit säga något: ’Vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt, av sina söner eller av andra?’ Han svarade: ’Av andra’. Då sade Jesus till honom: ’Alltså är sönerna fria. Men för att vi inte skall stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisk som du får upp och öppna gapet på den. Då skall du hitta ett silvermynt. Ta det och ge åt dem för min och din räkning.’ ”

Den här texten skall man inte enbart läsa rakt av och nöja sig med att veta att de betalade tempelskatt, punkt. Nej, här finns troligen en djupare innebörd. Man kan t.ex. tänka att ”kungens söner” här syftar på Guds söner. Och de ”andra” syftar på mänskligheten som står i skuld till Gud. Med detta som utgångspunkt kan man faktiskt hitta evangeliet i denna text.

När man läser i evangelierna skall man alltså reflektera över ifall det Jesus säger och gör har en koppling till något i GT. Personligen tror jag att denna händelse bl.a. har en koppling till vad som skedde med profeten Jona och valfisken (då Jona ofrivilligt blev innestängd i en stor fisks mage i tre dagar och tre nätter). Om den händelsen hade Jesus tidigare sagt följande:


Matt 12:40: ”Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.”

Här ser vi hur Jesus själv pekar på att den historiska händelsen med profeten Jona faktiskt var ett tecken på vad som skulle drabba Messias/Jesus. Vi vet att när Jesus hade dött på korset och uppstått från döden, så hade han betalat för alla synder och all skuld för alla människor som vill ta emot denna Guds gåva till mänskligheten.

Jesus betalar vår skuld!

När nu Petrus fick upp en fisk och plockade ur ett mynt ur fiskens gap och med det betalade sin skatteskuld, så kan vi i denna händelse se hur Gud vill kommunicera evangeliets innebörd till oss. Vi vet att alla människor har syndat och står i skuld till Gud.

Vi själva har inga medel som duger att betala vår skuld med. Men Gud löser detta genom Messias/Jesus som tar vårt straff och dör för vår skuld. Han uppstår också på tredje dagen för att vara vår Herre och Herde i all framtid. Så ut ur dödsriket (symboliserat av fiskens mun) kommer vår räddning Jesus Kristus (symboliserat av silvermyntet), som betalar för vår synd och skuld till Gud (symboliserat av tempelskatten). Krångligare än så här är inte evangeliet. Gud själv/Jesus Kristus står för betalningen av vår skuld!

Jesus är Gud!

Men i denna berättelse kan vi inte enbart se evangeliet, vi kan också se att Jesus är Gud. Vi vet att det var Gud som planerade och iscensatte hela räddningsplanen för mänskligheten. Han sa bl.a. detta i profeten Jesajas bok i GT:


Jes 35:4 ”Säg till de försagda: ’Var starka, frukta inte!’ Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.”

Det var alltså Gud själv som skulle komma och frälsa sitt folk från straffdomen, men även frälsa alla övriga människor som vill tro på honom. Bara i detta enkla ord från Jesaja kan vi förstå att Gud antog mänsklig gestalt i Jesus Kristus för att på så sätt ”SJÄLV frälsa oss”.

Om vi nu begrundar vem det var som ordnade med det silvermynt som betalde för skatteskulden till templet, så ser vi ju att det var Jesus som gjorde det. I berättelsen ser vi alltså Jesus i två roller: 1) som Allsmäktig Gud, den som ordnar med betalningen/frälsningen. 2) som själva betalningen/Messias, den som kommer ut ur fiskens buk/dödsriket med en seger som vunnits åt alla som tror.

Så med denna lilla bibelbetraktelse vill jag bara uppmuntra dig till att läsa GT parallellt med NT. Det är bästa sättet att bygga en stabil tro som är fast rotad i Guds fria gåva: evangeliet om Jesus Kristus och hans försoningsgärning för alla som tar emot denna gåva i omvändelse till Gud och en enkel förtröstan.

/Lennart

—-

HaFo kommentar:

Här framgår vad som är det grundläggande och helt avgörande för Kristen tro: Vem Jesus ÄR! Alltså att Han är precis som Lennart säger: Gud själv kommen i människogestalt. Eller som kolosserbrevet utrycker det: ”Guds FULLHET lekamligen”. Alltså fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt i en person – KRISTUS. Där ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor. 5 : 17 – 21)

Det är Gud och människa förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet som förenar Gud och människa i människans ställföreträdare! En åtskillnad skulle innebära samma misslyckande som för Adam.

Men denne nya ”Adam” (Rom. kap. 5) misslyckades inte utan förenade Gud och människa i sin ställföreträdande person.

Vad var då offret på korset som frambars? Inte var det en från Gud skild människas kropp och blod! Inte var offret, att där uppstod en åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person, så att Jesus inte längre var Kristus och fortfarande fullt ut Gud!

Nej, offret var, som vi läser vid varje nattvard: Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet. DET SKEDDE DÄR PÅ KORSET och inte i något som helst annat sammanhang. Det är något som vi blir påminda om vid nattvarden, vad som var offret på korset: Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

Som Gud och människa förenade (Andligt levande – Kristi person) kan inte Jesus behållas av den kroppsliga döden, utan kroppsligen uppstår. Vi blir andligt levande (förenade med Gud) vid tro på vem Jesus ÄR och tro på offret av Kristi persons kropp och blod. Och därmed kommer vi likväl att få vara identifierade med vår ställföreträdare i den kroppsliga uppståndelsen!!

HaFoEmailWebsite Oct 14th, 2014 – 9:34 PM h HaFo Oct 19, 2014 – 7:20PM Re: bra hemsida av Lennart Jareteg

Fortsätter att läsa på Jaretegs hemsida och återger här lite fler inlägg från hans sida:
——

Fri från Arkens bibelskola!

För en tid sedan fick vi kontakt med en person som gick på Arkens bibelskola i Kungsängen, Stockholm, men som hade vaknat upp över att det är mycket som är osunt där. Uppvaknandet ledde till att personen lämnade Arken. Därefter vidtog en slags läkande process där personen fick återupptäcka den trons vila och det barnaskap som Evangeliet erbjuder. Via vittnesbördet nedan har denna person önskat dela med sig av en del av erfarenheterna från Arkens bibelskola. Vi publicerar detta för att ge varning och vägledning till andra som antingen befinner sig i en motsvarande bibelskola/församling eller överväger att börja på en sådan. Personen som skrivit detta har valt att vara anonym.

/Lennart

Jag är uppvuxen i en kristen familj och trodde från barnsben på Jesus, det var det mest naturliga som fanns att tro på honom. När jag kom upp i tonåren började jag att känna en stor längtan efter att komma närmare honom. Genom församlingen som jag tillhörde kom jag i kontakt med Trosrörelsens undervisning. Församlingen i sig var inte en trosrörelseförsamling men somliga i församlingen hade börjat ta till sig den här typen av undervisning. Jag tyckte att undervisningen var fantastisk och upplevde att mycket hände i mitt liv tillsammans med Jesus.

Jag växte både i min tro och i min relation med Jesus. Efter ett antal år så kände jag att jag ville fördjupa mig i den här typen av undervisning och hade i tankarna att gå en bibelskola som hade fokus på själavård. Jag fick höra talas om bibelskolan Arken både genom TV men blev också tipsad av en person i min församling att gå den. Efter att ha bett och sökt Gud i den här frågan så upplevde jag att jag skulle gå Arkens bibelskola.

När jag kom till Arken slogs jag av den otroliga kärleksatmosfären som fanns där och för första gången i mitt liv upplevde jag hur jag hade hittat hem, hem till min församling. Här fanns det människor som ville tjäna Herren, som älskade Jesus och som verkligen ville hjälpa dem som på olika sätt kämpade här i livet. Jag började bibelskolan och all undervisning som jag fick höra sög jag åt mig likt en torr svamp.

Både på Arken och i tidigare liknande sammanhang jag befunnit mig i hade jag fått höra att man skulle pröva undervisningen och profetior, men detta hade jag inte förstått varken vidden eller vikten av, förrän efter att jag valde att lämna församlingen.

Olika frågetecken i undervisningen dök dock med tidens gång upp och många gånger tog jag dessa funderingar till Herren i bön. Det var en del saker i undervisningen som jag inte kunde känna igen i de sammanhang som jag tidigare varit i och som jag var mycket osäker på om Bibeln egentligen stod bakom. Med tiden började jag också fundera på varför det på denna plats där det talades så mycket om helande och befrielse fortfarande fanns så många människor som mådde dåligt och som aldrig tycktes ”bryta igenom” på de områden som de så hårt kämpade med.

Jag själv, mina vänner och många runt omkring mig, där ibland ledare tycktes titt som tätt hamna i djupa svackor och ingen tycktes må bra utom i korta perioder. I Matteus kap 7 kan man läsa om att på trädens frukt ska vi kunna veta vilket träd vi har att göra med. Herren säger att: Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Vidare säger han att ett dåligt träd aldrig kan bära god frukt.

Jag tycker mig tydligt kunna se att Arken är ett träd som inte bär god frukt, för människor där blir inte fria från sina plågor utan hamnar snarare allt djupare i sina problem och blir allt mer bundna till det sammanhang och de ledare som de befinner sig hos.

Något annat som jag tyckte var mycket märkligt på Arken var att det var mycket svårt att få ett själavårdssamtal när man upplevde behov av det. Vid allvarligare behov gick det att få ett sådant samtal, men då varade det bara några korta minuter och själavårdaren var ofta en frivillig bibelskoleelev som kort lyssnade på behoven och sen skulle det bes ihärdigt. Tanken med detta korta samtal var från skolans sida att man skulle lära sig lita till Gud själv och inte fästa sig så mycket vid människor.

Denna tanke är god och vi ska först och främst förlita oss på Herren, men ibland kan vi också behöva få prata av oss och få ett mänskligt möte. Med tanke på bibelskolans profil – att de ska stärka de svaga – så finner jag det mycket märkligt att man måste kämpa för att lyckas få själavårdssamtal.

Genom Guds nåd blev jag varnad för Arken och Herren fick visa för mig att det sammanhang jag befann mig i inte var gott och att jag hade lurats in i att tro att detta var den friska källan där jag kunde få dricka Livets vatten. Efter ett tag började jag förstå att mina enkla frågetecken och funderingar som jag haft egentligen var varningar från Herren. Vid den här tidpunkten hade jag befunnit mig i församlingen i nära två år.

Min väg ut ur församlingen var ingen lätt resa och den kostade på mycket. Jag fick ge upp ett sammanhang som jag så djupt älskade och vänner som jag hade kommit mycket nära och som betydde otroligt mycket för mig. Men jag upplevde att det som jag hade fått tag på var allvarligt och att jag själv skulle få stå som ansvarig inför Gud om jag valde att stanna kvar. I efterhand kan det tyckas mig märkligt hur någonting kan vara så likt sanningen men ändå vara så långt ifrån den.
Inre bönen

När jag i efterhand ser tillbaka på min tid på Arken, kan jag se att det var mycket som lärdes ut där som egentligen inte har några bibelstöd alls. Bland annat så lär Linda Bergling ut en form av bön som hon kallar ”Inre bönen”. Linda säger sig ha fått den här bönen direkt från Jesus. I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och vidröra en och hela en.

Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till Gud. Redan här kan vi se att det är något galet med denna bön eftersom Linda väljer att dela upp människan så som man gör inom gnosticismen. Man börjar med att gå igenom hela kroppen och tanken är då att man överlämnar de kroppsdelar och organ som behöver helande och lägger dem på Guds altare. Den här delen i Lindas bön har stora likheter med meditationsformer inom mindfulness där tanken är att du ska bli medveten om vad du upplever i alla dina kroppsdelar.

Som stöd för Inre bönen använder sig Linda av bibelordet från Rom 12:1 där det står att vi ska överlämna våra kroppar som ett levande offer till Herren. I denna episod av den Inre bönen är det meningen att man ska be om förlåtelse till sin kropp om man på något sätt har talat illa om den eller behandlat den illa. Det är mycket märkligt att vi uppmanas att be vår kropp och inte Gud om förlåtelse för att vi har syndat.

Efter att man har överlämnat kroppen ska man gå vidare till själen där det handlar om att överlämna sina tankar, sin vilja och känslor m.m. till Gud. Till slut ska man överlämna sin ande till Herren, och här kommer något märkligt för då menar Linda att man inte ska försöka föreställa sig en bild av Jesus utan att den Helige Ande ska komma och visa oss en bild av Herren. Jag är ytterst tveksam till att vi ska få se bilder av Jesus oavsett om det är vi själva eller någon annan som framställer dem. Att se en uppenbarelse av Jesus tror jag är någonting som är ytterst ovanligt och som vi ska vara mycket försiktiga att söka efter.

I dagens församlingar är det inte ovanligt att sådana här typer av böner får ersätta den ”vanliga” enkla bönen till Herren. Österländska meditationsformer etablerar sig allt mer och mer i våra kyrkor och man börjar söka sig allt mer i sitt inre för att finna en gudomlighet. Låt oss varnas av Jesu ord i Matt 24: 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Låt oss därför sluta upp med dessa orena böneformer och istället be som människor gjort i alla tider, dvs. enkla böner till Herren från våra hjärtan.

Herren säger att han vill att vi ska be i sanning och att han redan vet vad som ligger på våra hjärtan innan vi bett honom om något, vi behöver inte ta hjälp av andra religioner för att be till vår Herre!

Korset

Man kan ju tycka att det i en kristen församling borde vara självklart med en sann undervisning om korsets innebörd, om synd, omvändelse och frälsning, men under min tid på Arken hörde jag inte en enda riktig predikan om korset. När det talades om korset så var det bara undervisning som gick ut på vad vi kan få ut av korset. Det undervisades att vi hade rätt till hälsa, god ekonomi, framgång m.m. genom Jesu verk på korset.

Pastor Gunnar Bergling predikade ofta om att vi genom tron på korset nu har blivit rättfärdiga och att vi då har rätt till att kräva tillbaka saker från djävulen som sedan syndafallet har stulit från oss. Men vi har ingen rätt att kräva tillbaka saker varken från djävulen eller av Gud. Allt vi får är givet oss av nåd och har vi böneämnen i våra liv eller saker och ting som kommer emot oss och drabbar oss så talar Bibeln om att vi ska be till Herren och inte kräva saker från djävulen.

Den syn man har på korset i Arken är med andra ord inte en rätt bild och det medför fruktansvärda konsekvenser eftersom folk inte blir undervisade i det sanna evangeliet utan lockas in i att tro på ett falskt sådant. Jesus sa att vid den här tidsålderns slut så ska många falska messiasgestalter komma, och i Trosrörelsen undervisar man en fel bild av Kristus och korset.

Bibeln säger att Jesus genom sin död på korset försonade oss med Gud och att han tog vår synd på sig och att vi genom tron på honom kan få frälsningen av nåd. Det är detta som är Bibelns budskap om korset och denna nåd borde vara tillräcklig för oss utan att vi ska börja kräva mer av Gud.

Tungotalet

På Arken talar man vitt och brett i tungor och det används i lovsången, i förbönssituationer och inte minst för att kriga mot andemakter. Men inte någonstans i Bibeln kan jag hitta att vi ska använda oss av det mot andemakter. 1 Kor 14:2 säger Paulus så här: Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter.

Tungotalet ska alltså talas till Gud och varken till människor eller till andemakter. Paulus fortsätter i detta kapitel att tala om tungomålstalet och de andra nådegåvorna och vill uppmana församlingen att bruka de gåvor som är till mest nytta för hela församlingen. Vers 4 och 5: Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Senare i vers 28 säger Paulus: Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud.

Med andra ord ska tungomål bara talas i församlingen om det finns någon som uttyder det, och finns ingen som uttyder så ska man tala tungomål tyst för sig själv och till Gud. Men på Arken talade man detta språk vitt och brett och det var mycket sällan som någon gav en uttydning eller att vi ens uppmanades att be om att få det.
Binda och lösa

Något annat som det talades mycket om på Arken var just allt krigande mot andemakter. Väldigt ofta uppmanades vi att inta områden i våra liv som sades vara intagna av djävulen. Vi skulle återvinna dessa områden genom att tala i tungor mot djävulen och genom att högt proklamera (ofta skrika) mot djävulen att han skulle flytta på sig och att han inte hade någon rätt att bråka med oss.

Lärjungarna gjorde dock aldrig på detta sätt och de uppmanades inte heller att stå och skrika mot andemakter. Jesus gav dem makt att driva ut onda andar (Mark 6:7) men aldrig någonsin sa Jesus till dem att de skulle stå och skrika mot makterna och proklamera sin rätt över djävulen.

Förutom allt detta skrikande mot djävulen, lärdes det ut en mängd med bönemodeller på Arken. Allt skulle bes i en viss ordning, makter skulle bindas och brytas och helande skulle lösas in. Men när bibelordet talar om att vi har fått makt att binda och lösa så talas det inte alls om makter och helande. Det finns tre bibelställen i evangelierna som tar upp om binda och lösa. Jesus säger i Matt 16:19: Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen. Jesus talar också om detta med att binda och lösa i Matt 18:18 och i Joh 20:23.

Men i dessa bibelord menar Jesus att man som församling kan binda någon i dennes synder om den inte vill omvända sig och att man kan lösa den från dess synder om den vill omvända sig. Det har alltså inget att göra med att vi ska binda andemakter. Så med tanke på att två av de tre bibelord i evangelierna som nämner binda och lösa faktiskt handlar om församlingstukt, så får vi anta att även det tredje handlar om det.

Kanske du är i ett liknande sammanhang som jag har beskrivit, och tänker att platsen som du befinner dig på inte kan vara fel för där finns så många underbara människor som vill leva för Herren, och detta är en plats där det händer mycket under. Men om du tänker efter så tror jag att du ganska snart skulle inse att det finns många underbara och kärleksfulla människor även inom sammanhang som du själv inte stöttar.

Det finns till exempel fina människor inom andra religioner. Den mest godhjärtade människa som jag träffat på var en lärare jag hade i skolan, och hon var inte kristen så vitt jag vet. Med andra ord kan du inte ta bara dessa människors godhet som ett tecken på att de går på rätt väg. Vad gäller under och tecken som ett bevis på att du är rätt, så skulle jag vilja råda dig till att läsa och begrunda vad Jesus säger i Matt 7:13-23.

Vi ska alltså känna igen de falska profeterna på deras frukt och Jesus säger vidare att när denna tidsålder är slut ska många komma till honom och säga: har vi inte profeterat i ditt namn och med hjälpa av ditt namn drivit ut onda andar? Men då ska Jesus säga till dem: ”jag har aldrig känt er”. Med andra ord är inte den goda frukten vi ska leta efter under och tecken, för dessa profeter hade ju varit med om under och tecken. Ändå säger Herren att han aldrig har känt dem.

Frukten som Herren menar att vi ska leta efter, tror jag mer handlar om Andens frukt som finns beskrivet i Gal 5:23-24. Jag tror också att det ibland kan ta tid att se vilken frukt det blir av förkunnares undervisning, och det är inte alltid som man märker den dåliga frukten på en gång. Många som varit med i trosrörelsen en längre tid kan vittna om att de har fått skörda mycket dålig frukt av den undervisning som de har tagit del av.

Du som genom det jag har berättat har fått en tankeställare och kanske upplever att du skulle behöva pröva den församling eller det sammanhang du befinner dig i, skulle jag vilja ge några råd. Först och främst gå inte till ledarna i din församling och börja diskutera med dem om dina funderingar. Självklart kommer de att stå upp för det de tror på, och om det vill sig illa kan de övertala dig att stanna kvar.

Be istället Herren att han ska visa dig någon annan i din närhet som vill pröva detta och som är villig att göra vad som helst för att följa Herren. Det kan vara mycket svårt att vara ensam med sina funderingar och därför kan det hjälpa att ha ett trossyskon som är lika ”liten” som en själv. Men framförallt, gå till Herren i bön och be att han genom sitt ord ska visa dig sin sanning. Be också att du själv ska älska den sanning som Herren visar för dig och att du ska vara villig att göra det som krävs för att följa den.

Om du sedan upplever att du befinner dig på en plats som är fylld med villoläror, stanna då inte kvar! Lämna sammanhanget så fort som möjligt och trösta dig med att Herren är med dig och att han vill visa dig sin sanning. Glöm inte bort att Jesus själv är vägen, sanningen och livet. Jag skulle också vilja tipsa dig om att läsa böcker som tar upp Trosrörelsens historia, det har hjälpt mig otroligt mycket att få veta mer om den och när man läser om det så förstår man ännu mer hur fel dessa sammanhang är.

Jag skulle främst vilja rekommendera A Different Gospel som är skriven av D. R. McConnell, den går väldigt grundligt in på Trosrörelsens historia men även läran i sig.

Andra böcker på svenska som har hjälpt mig mycket är Sven Reichmanns Allt är inte Gud som glimmar och Torbjörn Swartlings Trosförkunnelsen inget evangelium.

Till sist vill jag bara poängtera att människorna på Arken inte är några hemska och ondskefulla människor. Många som jag har lärt känna där, men även andra som står för Trosrörelsens lära, är några av de mest hängivna människorna jag har mött på.

Dessa människor offrar mycket av sina pengar, sin tid, kraft och ork för det de tror på. Den hängivenheten de har och längtan efter att tjäna Gud har jag inte sett hos några andra kristna som jag befunnit mig bland. Därför har det känns ännu mer sorgligt att behöva acceptera att de är fel ute och att de följer en lära som inte för med sig det goda. Men tyvärr kan vi inte titta på deras hängivenhet utan vi måste se på vilken lära det är som lärs ut.

Må Guds sanning leda dig på rätta vägar!
——

HaFo kommentar:

Läs gärna vad jag skrev om Arken och en av Linda Berglings böcker tidigare på Min Åsikt:

Köpte Linda Berglings (LB) bok Jesus helar och upprättar, för att själv kunna bilda mig en uppfattning vad hon egentligen förmedlar.

Har bara gjort en ”skummning” av boken och tar bara kort upp (eljest skulle det bli alldeles för långt) att i denna bok är rötterna och kopplingarna bakåt till trosförkunnelsen uppenbar:

Kring Adam säger t.ex. Ekman:

”Människan föll i synd och överlämnade rådandet över skapelsen åt djävulen, som blev denna tidsålders gud och herre. Det som hände var att människan, som vandrade i höghet, som var lik Gud och som rådde över skapelsen, tappade sitt rådande. Hon dog till sin invärtes människa. Hon dog andligen”

”Människan var den som skulle vara denna tidsålders Gud. Sedan blev djävulen det, men Guds mening var att människan skulle vara såsom en Gud… Är Du med i djävulens familj har Du djävulens natur i Dig, och då vill Gud att Du ska bli född på nytt. Då byter han natur i Dig och Du får Guds natur istället… Han upprättar Dig till samma position som Adam hade före fallet”.


”Människan skapades att vara som Gud var. Inte vara Gud, men vara som Gud, honom lik. Hon fick förmågan att tala som Gud. Hon fick förmågan att handla och utföra saker , som Gud… Adam var ställd över skapelsen för att råda och regera över den, precis som Gud råder och regerar över universum… Människan skulle vara som Gud, tänka som Gud, handla som Gud och tala som Gud.”


”Gud gav genom ett kontrakt jorden till människorna för att de skulle råda över skapelsen som denna tidsålders Gud. Människan skulle råda, dominera och ta skapelsen i besittning. Vara som en Gud som härskar och råder över skapelsen. Människan begick högförräderi och överlät rådandet över skapelsen till djävulen så att han blev denna tidsålders Gud. Adam och Eva föll för frestelsen att få bli som Gud, därför att de inte insett att de redan var som en Gud.”


(Tillintetgör djävulens gärningar, född till seger och Guds plan för Dig. Band: Den troendes auktoritet.)Linda Bergling skriver i sin bok och återger i stort sett samma lära som Ekman:


Gud klädde henne i sin egen härlighet … hade hon de vackraste kläder, nämligen Guds egen skönhet” (sid.9)


”Ränderna” har alltså inte gått ur Lindas tid på LO, utan hon ger här ungefär samma beskrivning av Adam som Ekman gör.


Den läran att Adam var ”i samma ställning och position som Gud”, har både Ekman och LB hämtat från Kenyon, Hagin och Copeland (som Ekman fortfarande ser upp till om jag förstått det rätt).


Copeland:


”Gud och Adam såg verkligen lika ut. Om du låter Jesus och Adam stå vid sidan av varandra, skulle de se, handla och höras likadana ut. Likheten ligger i att de handlar lika och är lika. Alla Guds attribut, hela Guds auktoritet, allt av Guds tro, alla Guds egenskaper blev nedlagda i den människan …


Adam var inte underordnad Gud. Orsaken till att Gud skapade Adam var hans önskan att reproducera sig själv. I Edens lustgård gjorde han det. Adam var så lik Gud som det går att bli.” (The authority of the believer.)


HaFo:


(För vidare kommentar kring denna lära, så se på min hemsida ”Häftet”, ”Var Adam en Gud?”.)
———————


Ande – själ – kroppsläran – uppenbarelsekunskap contra sinneskunskap i trosförkunnelsen som LB anknyter till i sin bok, så först då lite kort vad t.ex. Ekman lär:


KRAFTEN I DEN NYA SKAPELSEN


Sammanfattning: Vi har i anden blivit omskapade och lika honom själv. All den kraft och kunskap Gud äger är nu deponerad i din egen ande. Kraften ligger i din identifikation med Jesus i din egen ande och i din bekännelse. Du är vad Jesus kristus är. Håll fast vid det som är nedlagt i din ande så är Du en övervinnare. Du har Guds natur i Dig. Lär Dig tänka och tala Guds tankar, så att Du får framgång och kan vandra framåt i överflöd. Din egen ande skall dominera köttet. Du är en ny skapelse – en ande.


Citat : ”Jesus har omskapat Din invärtes människa så att Du i anden har blivit lik honom själv” sid 8


” All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i Din egen ande.” sid 9

” Din invärtes människa är Ditt verkliga jag…så är Du vad Jesus Kristus är …skapad till ett med Gud själv, ett med Guds arvsanlag och Guds natur.” sid 14 o 16 o 21


DU KAN HÖRA VAD GUD SÄGER


Sammanfattning: Själen och kroppen är yttre skal till människans rätta identitet – anden. Den nya människan är till naturen en ande och har Guds kraft och natur i sig. Gud talar direkt till Din ande, där umgås Gud med människan. Kunskapen som finns i Din ande skall styra över själen och kroppen. Sinneskunskap som djävulen kan lura Ditt förstånd och Dina känslor att sätta tilltro till, ska inte få styra Din ande.


Citat : ”När Du blev född på nytt blev Du en ande. Du är en ande, har en själ och bor i en kropp..Din invärtes människa är Du..Djävulen låter Dina känslor dominera Din invärtes människa och tar ifrån Dig vad Du har…Gud talar i Din ande exakt vad Du skall göra:” sid 19 o 20 o 26
————


LB skriver bl. a. (mycket mer finns att återge som handlar om ”den tråden” och är ett återsken av den genuina trosförkunnelsen på området – HaFo kommentar):


”Människan hade alltså kontakt med Gud genom sin ande och fick genom denna kontakt övernaturlig kunskap om honom”… den gemenskap med Gud som fanns i hennes ande påverkade själ och kropp … han gör vår ande levande i oss och ger den en ny natur, en natur som är helt i harmoni med Jesu natur … allt vi behöver finns i vår nya natur.” Sid. 10 – 11 o 157 – 158.


HaFo:


(Angående dessa spörsmål, så läs ”Häftet”, ”Den troendes tre naturer” på min hemsida.)
————


Läran om Jesu andliga död återfinns hos LB på sid. 21:


”När uppståndelsekraften tränger in i Jesu ande föds han på nytt och återförenas återigen med Gud”.


Enligt LB så har alltså Jesus varit andligt död, till sin natur skild från Gud och var i behov av pånyttfödelse!


HaFo:


(läs här ”Häftet” – ”Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen”, där flera olika varianter kring villoläran om Jesu andliga död tas upp)
————


På sid. 159 i LB:s bok. så återfinns syndfrihetsläran ala trosförkunnelsen som säger att vi var syndare, men nu blivit verkligt rättfärdiga.


LB:


”Den invärtes människan är en helig människa. Den har inte längre syndens natur…”
—-


HaFo:

(Läs ”Den troendeEmailWebsite Oct 19th, 2014 – 7:20 PM h HaFo Oct 19, 2014 – 7:26PM Re: bra hemsida av Lennart Jareteg


Hela min kommentar kom inte med så jag sätter in slutet på mitt inlägg:

LB:


”Den invärtes människan är en helig människa. Den har inte längre syndens natur…”
—-


HaFo:

(Läs med anledning av detta påstående av Lina Bergling, ”Den troendes tre naturer” på min hemsida)
——-


Identitetstanken enligt trosförkunnelsen återfinns hos LB bl.a. ( även på ett flertal andra ställen) på sid.158:


”Gud vill inte bara att Jesu identitet skall växa i oss till full mognad…”


HaFo:


(Läs på min hemsida på ”Inlägg”, där på ”Undervisning” och där under ”Är identifikationstanken sann”)
————–


”Trosläran” om att visualisera det man vill se förverkligat och kraften i dina uttalade ord och bekännelser etc. och ”helandeläran”, synes hos LB närmast vara identisk med trosförkunnelsens lära på dessa områden.


HaFo:


(Se dess egentliga rötter i New Thougt och Christian Sience via Kenyon vidare till Hagin och Ekman och uppenbarligen nu vidare genom LB,

under ”Artiklar” och där på ”Vägar till framgång” på min hemsida. Och läs även igenom hela hemsidan så finns detta kommenterat på ett otal ställen)
————


Det får räcka med denna lilla ”skumning” av LB:s bok för att kunna konstatera var hon egentligen har sin andliga hemvist och vad hon förmedlar:


En ngt ”light – version” av den ursprungliga trosförkunnelsen. Men det är i dessa läror och den ande som ligger bakom dessa läror, som hon uppenbarligen har sitt ursprung, utgångsläge och har ”sin språngbräda”, till den verksamhet hon idag bedriver!


Det är alltså inget sammanhang för själavård som jag skulle rekommendera!! Trots all omsorg, vilken ande, vilken Jesus och vilket evangelium är det som man samtidigt få sig till livs?


HaFo