Joakim Lundqvist som LO:s nye pastor efter Ekman

Kommentarer till en artikel av Livets Ords nuvarande pastor Joakim Lundqvist, som efterträtt Ekman efter dennes avhopp från LO och konvertering till katolicismen.


I artikeln under rubriken ”Det ständiga sektstämplandet av Livets Ord” , ondgör sig Joakim över att ”Delar av svensk media verkar outtröttliga i att stämpla Livets Ord…som en sekt”.


Rent allmänt kan sägas att Joakim inte ligger långt efter sin företrädare Ekman, när det gäller att glida, manipulera, skuldbelägga andra och framställa sig själv och LO som oförvitliga, med sina formuleringar.


Joakim menar att sektstämpeln ”påverkar inte vår egen kyrka särskilt mycket”. ”Som kyrka är vi inte intresserade av att lägga tid och kraft på självförsvarskampanjer. Vi har mycket viktigare saker att göra”.


HaFo kommentar:


Varför behöver Joakim då överhuvudtaget gå till försvar, kan man undra, om man egentligen inte berörs av att bli stämplade som en sekt eller för den delen bry sig om att man blir ifrågasatta kring sin undervisning och aprouch kring tro lära liv och utövning. Varför då allt detta krut på ett ”självförsvar”, som man inte ”lägger tid och kraft på”, utan har ”viktigare saker för sig”. Hur motsägelsefull får man bli?

——

Så börjar då i Joakims artikel, manipuleringen och dumgörandet i sedvanlig ordning från tidigare ageranden från då Ekman och LO, om att de som uttalar sig negativt om LO, inte är ärliga, objektiva och enbart går på hörsägen:


Joakim:

”Erfarenheten har lärt oss att de flesta svenskar som söker en ärlig och objektiv bild av hur saker förhåller sig, vet att man bara får en sådan genom egen erfarenhet”…”Från de många människor som varje vecka besöker oss för första gången, hör vi regelbundet att vad de såg och mötte på Livets Ord var något helt annat än vad de hade förväntat sig. Flera känner sig förda bakom ljuset av en ensidigt negativ mediebild”.


HaFo kommentar:

Underförstått säger då här Joakim att:

De som angriper LO är inte ärliga och objektiva och grundar sig inte på egen erfarenhet, utan för människor bakom ljuset, när de ifrågasätter LO kring tro lära liv och utövande.

Vilket hån och nedvärderande av människor, som verkligen arbetat sig igenom vad LO, via sitt eget material via band och litteratur, egentligen står för i tro lära liv och utövning och som lärt känna otaliga människor som farit så oerhört illa i spåren av sekten LO:s framfart.

Joakim försöker så ”tvätta bort sektstämpeln” från LO och försöka framstå som en renlärig kristen församling med följande uttalanden:


”Att människor i ett starkt sekulariserat samhälle kan höja på ögonbrynen inför kristna företeelser som förbön, lovsång, tungotal, en kristet konservativ etik, tron på en objektiv sanning etc., är förståeligt…


…Frågan som måste ställas är i vilken mån rörelsens trosuppfattning stämmer överens med den religiösa huvudlinje man säger sig vara en del av. Så, å min egen församling och dess medlemmars vägnar frågar jag: på vilka punkter avviker Livets Ords tro, lära och praxis markant från den kristna huvudlinjen?”

HaFo kommentar:


Vet inte i vilken mån ”krigstungotal” förekommer idag? Något som i begynnelsen av LO (har inte sett något uppgör och avståndstagande från denna ockulta voodoo – utövning) verkligen åstadkom stor skada för och med människor.


Samma ockulta hemvist har förbön, när människor skakar i spasmer, som vi kan se exempel på efter förbön av Ekman.

”Objektiv sanning” uttrycks ofta i LO sammanhang på ett sådant sätt, så att man ”bränner broar” för dem som under rätt ande, vill uttrycka det kring abort etc.


Joakim undrar:


”på vilka punkter avviker Livets Ords tro, lära och praxis markant från den kristna huvudlinjen?”


HaFo kommentar:


Kan bara vädja till att människor, nogsamt läser i detalj igenom min hemsida, där jag konkret visar på hur vilset ute LO och trosförkunnelsen är i förhållande till sann kristen tro. Där framgår också hur oerhört illa människor farit i spåren av LO:s framfart:


http://tre-skrivare.se/hf/andliga-striden.htm

Visst är det så att LO inte idag är samma slutna sekt som i begynnelsen. Men nog har de fortfarande en ”agenda inåt” och ”en utåt”. Och jag kan inte finna att man på något sätt gjort upp med de villfarelser som man startade ut med.


Därför blir Joakims proklamationer om LO, som ett oklart slag i luften:


”den kristna församling där jag mötte tron på Jesus … en kristen församling som står på tydlig biblisk grund”.


HaFo kommentar:


Har man inte gjort upp med, tagit avstånd ifrån och avsagt sig de falska lärorna, som man startade ut med, med en annan Jesus, ett annat evangelium, presenterat av en annan ande, så är man fortfarande fast i och fortsätter förmedla den förförelse, som man startade ut med från Hagin, Sten Nilsson, Ekman, Hinn etc. När får vi se ett verkligt avståndstagande av denna och dessas förförelse från Joakim?


Om inte Joakim tar avstånd från denna förförelse som LO startade ut med, så är det ”en annan Jesus”, som gett Joakim hans tro. Och LO står då sannerligen inte ”på tydlig biblisk grund”, som Joakim hävdar.


Joakim ger över huvud taget ingen kommentar till det faktum, att Ekman, som tidigare ansåg katolicismen vara en villfarelse och påven för att vara antikrist, att han Ekman nu lämnat trosförkunnelsen och bejakat vad han tidigare ansåg vara villfarelse.


Anser Joakim numer även därmed, att katolicismen är ”renlärig” med sina ” Maria – dogmer” om hennes syndfrihet och att vi ska be henne om hjälp i förbön (spiritism). Att påven är Kristi ställföreträdare på jorden (en annan Kristus). Att reliker och ikoner är bärare och förmedlare av andligt liv (ockultism)???


Joakim har en hel del som ledare för LO att klargöra, om han ska kunna bli trovärdig som kristen ledare!!


HaFo
——- h HaFo Oct 17, 2015 – 9:34AM Re: Joakim Lundqvist som LO:s ny pastor efter Ekman

Fick en mailrespons på inlägget här om Joakim Lundqvist. Jag återger mailet om det skulle vara av intresse:

Från mailet:

”I artikeln under rubriken ”Det ständiga sektstämplandet av Livets Ord”, ondgör sig Joakim över att ”Delar av svensk media verkar outtröttliga i att stämpla Livets Ord…som en sekt”.

Mailskribentens kommentar:

jag ska bara kort ta upp en viss infallsvinkel som initialt kom för mig när jag först läste om pastor Joakim Lundqvist inställning till vissa delar av svensk media och resten av ditt mail
 
”Delar av svensk media verkar outtröttliga i att stämpla Livets Ord…som en sekt”.

”Joakim Lundqvist:
 
Så, å min egen församling och dess medlemmars vägnar frågar jag: på vilka punkter avviker Livets Ords tro, lära och praxis markant från den kristna huvudlinjen?”

——————————-

Mailskribenten:

Jag ska nu med några helt korta, rent koncisa och glasklara exempel peka på exakt var och hur Joakim Lundqvist & Livets Ords tro, lära och praxis 
mycket, mycket markant går rätt emot Jesu egna ord och mot Paulus undervisning

Om nu Livets Ord ska vara så renlärigt och bra,så varför gläder sig då inte och varför jublar då  inte Joakim Lundqvist & natt och dag över att ”Delar av svensk media verkar outtröttliga i att stämpla Livets Ord …som en sekt”.

Jesus säger ju i Matteusevangeliet 5:11-12

11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Alltså, ”Pastor” Joakim Lundqvist &, om ni nu är så på rätt, varför gläder ni er då inte och varför, jublar ni då inte över att bli ”så missförstådda” och kallade för en sekt ?

Förstår du alls Joakim Lundqvistvad Paulus menar när han skriver:

”Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” (2 Kor 12:8-10)”

Detta som Paulus beskriver borde faktiskt vara varje församlings och varje Kristens huvudlinje.

”Pastor” Joakim Lundqvist &, är detta som Paulus skriver om Livets Ord huvudlinje?

Med all önskvärd tydlighet har det visat sig att det inte är det!

Ni förstår ju tydligen inte alls Jesu Ord och vad han  undervisar om och inte heller vad hans Apostel Paulus undervisar om !

Varför inte ?

Beror det ”möjligen” inte delvis på att era ockulta ”bönekvarnar” på Livets Ord under decennier malt fram ”mjöl med ett mycket högt innehåll av ”giftig mjöldryga”, med andra ord bedrivit en ockult verksamhet som gjort att en del människor blivit andligt helt vansinniga ?!

Finns det hos dig Pastor Joakim Lundqvist ens det minsta spår av en sorg efter Guds sinne över vad ni har ställt till med under årens lopp ?

Dessvärre är tydligen vissa delar av svensk media mycket mera klarsynta än vad den största delen av Kristenheten är

Var och en som har ett intresse för vad Joakim Lundqvist & står för och marknadsför borde ställa sig frågan varför Joakims framtoning och Livets Ords tro, lära och praxis så helt markant och mycket grovt divergerar från flera av de mest grundläggande saker som Jesus och Paulus undervisar om

Jag kan bara instämma i vad Hafo skriver:

Kan bara vädja till att människor, nogsamt läser i detalj igenom min hemsida, där jag konkret visar på hur vilset ute LO och trosförkunnelsen är i 
förhållande till sann kristen tro. 

Där framgår också hur oerhört illa människor farit i spåren av 
LO:s framfart.

Slut från mailet. Förmedlat via

HaFo