Lars Enarson igen

HaFo Feb 1, 2012 – 5:57PM

Inlägg 1.

Vad Lars Enarson egentligen förmedlar och lär, har här under tidigare ämnen på ”Min Åsikt” avhandlats (Se gärna tillbaka på innehållet i dessa inlägg under dessa länkar).

Vad lär och står egentligen Lars Enarsson för

Obs: dessa länkar kommer att tas bort så småningom och avsnitten går att söka på denna hemsida på vanligt sätt i sökrutan.

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=968502&cmd=show

Vad förmedlas i IHOPU awakening ?
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=975716&cmd=show

Re: Kjell Sjöberg – John S Torell – Lars Enarsson – Mfs Sven Nilsson och Amkoff
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985711&cmd=show

Re: Hebreiska rörelsen
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977190&cmd=show

Re: Hebreiska rörelsen
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=977077&cmd=show

Re: Kjell Sjöberg – John S Torell – Lars Enarsson – Mfs Sven Nilsson och Amkoff
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985714&cmd=show

Re: Jesus ÄR Gud
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=959201&cmd=show

Re: Vart är Ekman på väg
http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=961429&cmd=show
——————–

(Jag kommer att delge Lars kopia av innehållet här, så att han får möjlighet att kommentera det)

Det synes nu mig åter angeläget, att uppresa dessa frågetecken kring vad Enarson egentligen står för och förmedlar. Detta efter att jag senast lyssnat till honom på Norsk visjon.

Jag tillsände då honom ett mail, som jag aldrig fått besvarat. Mitt mail löd:
—-
Hallå Lars!

Jag lyssnade ikväll till Dig på ”Norsk Visjon”. Du talar med en sådan iver, glöd och speed, så att det nästan inte går att hinna med att reflektera över vad Du egentligen framför.

Det är så några saker som förbryllar mig när jag lyssnar. Det ena är att jag inte alls blir berörd av vad Du framför, utan det blir mer till en ”ljudande malm och klingande cymbal”, som egentligen inte tillför något i sak, utan mer bringar frågetecken och skapar förvirring.

Det andra som förbryllar mig, är så att Du håller detta anförande, utan att ens det minsta vidröra vem Jesus Är (Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”all fullhet lekamligen” – ”Kristus kommen i köttet” och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) kropp och blod på korset.

För mig blir Ditt anförande, till ett enda stort förberedande av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsares inträde på arenan. In på en arena, förberedd av dels en avfällig kristenhet och falska bloggar som t.ex.Aletheia blogg.

Men även förberett av en falsk ”Messias – väckelse”, bland det Judiska folket, till följd av en egentligen avfällig kristenhet, som t.ex via Din verksamhet, verksamhet från trosförkunnelsen, verksamhet från Tommy Lilja – PTL, tillsammans med andra falska verksamheter!

Så här upplever jag det, när jag försöker summera, efter att jag lyssnat till Dig på Norsk visjon ikväll. Och jag kan inte underlåta att förmedla hur jag upplever det. Hoppas att jag tar fel. Men jag måste ändå säga hur jag upplever det, om jag ska vara ärlig mot Dig, ärlig mot Gud och ärlig mot mig själv.
—-

Vad jag förstår så startade Du ut fel kring trosförkunnelsen och den församling, där du sannerligen, då inte blygdes för att förmedla denna villfarelse.

Har Du i grunden gjort upp med den förförelse och vilsna ande, som Du då var med och förmedlade!?

Eller har den vilsna anden, nu bara funnit en ny kanal, till att sprida förförelse, mitt i all glöd och iver!?

HaFo
——

Jag blev lite ångerfull efter detta och tänkte att jag kanske är helt fel ute, när jag ifrågasätter Enarson och vill ha klarhet ifrån honom, vad han egentligen förmedlar.

Sände därför en förfrågan till en människa, som jag känner förtroende för, om huruvida jag här helt var vilset ute, när jag ifrågasätter Enarson och fick följande gensvar, som tyder på att jag kanske inte är alldeles vilset ute, när jag ifrågasätter vad Enarson framför:
——-

Den mailskribent som jag erfar förtroende för säger:

”Nej, jag tror inte alls att det blev ’alldeles fel och tokigt vad du tillsände Lars Enarsson’, om jag går på dels ’ren känsla’plus vad jag nu själv vet om denna persons verksamhet, så är det verkligen alldeles befogat att vara på sin vakt och att ställa ’vissa besvärande frågor.”

Forts inlägg Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 6:03PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 2 Lars Enarson igen

Forts från den förfrågan till en människa, som jag känner förtroende för, om huruvida jag här helt var vilset ute när jag ifrågasätter Enarson:

”Du ska nog helt klart lita på vad du känner inför denna persons framtoning och verksamhet! Jag ska så småningom ta och berätta vad jag själv ’känner’, när det gäller vilket slags ande som Lars Enarson där bakom ’fasaden’ egentligen, egentligen företräder och som nu tydligen Enarson så ’brinnande’ arbetar för att företräda och föra fram till både andras och sitt eget fördärv. Själv så fattar han nog inte vad han egentligen sysslar med.”

Mailskribenten fortsätter:

1 . Lars Enarson var ju tidigare församlingsföreståndare i församlingen Hosianna i Göteborg, en församling inom trosrörelsen.

2. Därtill detta att ”självaste Ulf Ekman ’invigde Enarson till föreståndare för Hosianna’!”

Mailskribentens kommentar:

Har Enarson verkligen i grunden tagit avstånd från Ulf Ekman och verkligen avslöjat rötterna till Ekmans andlighet? Jag menar på riktigt?

3. Enligt uppgift från Lennart Jareteg så ”var Enarson år 1997 delaktig i Pensacola Outporing och därmed mitt inne i händelsernas centrum inom trosrörelsen och Latter rain!”

Mailskribentens kommentar:

”Pensacola Outporing, trosrörelsen och Latter rain”, ingen bra mix!!!
——–

Mera citat av Lennart, där han ifrågasätter Enarsons motiv

”själva idén med Elia bönearmé, är en idé, som alltså ligger i linje med ’Latter rain-folkets’ villolära, om en aldrig tidigare skådad väckelse i den yttersta tiden. Det är precis så Enarson säger: den kommande väckelsen blir något som aldrig tidigare setts i världshistorien!”

Mailskribentens kommentar:

Ja att det kan bli en stor falsk väckelse, kan man väl nog frukta! Och att Enarson är på något vis inblandad i detta kan man nog också misstänka. Han gillar tydligen tex ännu Dean Cozzens ’Jumbojetprofetia, som ngt ’friskt och sunt’, eftersom han ännu idag helt fräckt gör reklam för denna ”profetia” på Twi sidan.
——

Man bör läsa denna ’Jumbojetprofetia’ i sin helhet för att se hur underlig den faktiskt är. Man hittar den under ’Den hebreiska rörelsen, del 1

http://thewatchman.org/se/media/nar-messias-kommer-serie/

” ’Församlingen har nu gått hela varvet runt. Allt som varit hittills, från reformationen fram till denna minut har varit Guds varsamma och uthålliga arbete att få oss tillbaka till en rikare förståelse av vem Jesus är.

Det är nu tid för den fullare uppenbarelsen av vem Gud och Jesus verkligen är. Han säger ’Jag vill att ni ansluter er till det Gamla Testamentets rot, men i fullhet och i den Helige Andes kraft så att ni kan hålla Lagen så som jag höll den, i samma Ande som den blev given, i återlösande kärlek och kraft’.

Vi måste förflytta oss tillbaka in mot mittlinjen av Guds sanning, men med den Helige Andes kraft.’ Dean Cozzens, Open Church Ministries”
—-

HaFo kommentar:

Have mercy Jesus! Här förvanskas nu Guds nåd, uppenbarad i Kristus Jesus, till ett krav på att uppfylla Guds lag för att vara ”godkänd”. Och det kallas så bedrägligt för att vara ”återlösande kärlek och kraft”.

Detta tycker då alltså Enarson är någonting bra eftersom han ännu citerar ifrån detta sammanhang !!
———

Mailskribentens kommentar, detta är ju faktiskt rätt så sjukt !!!
——

Forts Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 6:10PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 3 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

Mera citat, hämtat från

http://thewatchman.org/se/media/nar-messias-kommer-serie/

”Yeshua sa att om vi inte tror på vad Mose skrev, kan vi inte tro vad han sa, Joh. 5:47. Den hebreiska rörelsen kommer att upprätta en betoning på Toran och Guds befallningar, snarare än på doktriner.

Den kommer att ersätta institutioner och maktstrukturer med en betoning på familjen och hemmet och gemenskap. Istället för att fortsätta hålla fast vid alla de ”kristnade” hedniska sederna i kyrkan kommer vi att omfatta den bibliska, hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider.

Messias brud kommer att motiveras av lydnad och helighet i stället för av det som är populärt och efterfrågas.”
—-

Mailskribentens kommentar:

vart försvann egentligen Evangeliet, det glada budskapet, Blodet, Korset och försoningen vägen?!

HaFo:

Precis!! Var framgår här vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt!? Var framgår här betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset??

Här framställs messias brud, inte enligt Skriften, som en oförtjänt nåd för Kristi skull, utan som resultatet av lydnad, helighet och som en frukt av att ”omfatta den hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider”. Detta är bara så falskt som det någonsin kan bli!!
————

Mailskribenten fortsätter:

Jag ska nu ta och berätta vad jag själv ’känner’ när det gäller vilket slags ande som Lars Enarson där bakom ’fasaden’ egentligen, egentligen företräder och som Lars nu så ’brinnande’ arbetar för att företräda och för fram. Själv så fattar han nog inte vad han sysslar med.

Enarson går rätt så tydligt i samma ’andliga fotspår som dessa ’vingårdsmän som beskrivs i Matt 21, Enarsons framtoning och hans intresse bekräftar denna ’ockulta signatur’.

Denna Lars Enarson är egentligen en Ulv i fårakläder, en svuren fiende till både Judarna i synnerhet och till hedningarna i allmänhet och en farlig motståndare till sådana som faktiskt är Levande Kristna.

”Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv”

Matt 21

”Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra:

Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv.’ Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom”

På den tiden så tog denna andlighet livet av Jesus. Idag så vill denna andlighet också förföra och till och med ta livet av hans sanna efterföljare.

Denna ande, som så intensivt driver på och förgiftar Enarson, är ute efter just detta , ’dräpa den levande Kristenheten’, för att själv kunna få ut ’arvet’, samma sak som på Jesu tid, lite annorlunda maskerat bara, annars samma sak.
———-

Mailskribenten fortsätter:
Enarson/Ekman, är ungefär samma andes barn hur mycket de än vill förneka detta.

Petrus 2
17. Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.

Matt 21

37. Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte: ’De skola väl hava försyn för min son.’ 38. Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra: ’Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv.’

39. Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom.

40. När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de vingårdsmännen?»

41. De svarade honom: »Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.»

42. Jesus sade till dem: »Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: ’Den sten som byggningsmännen förkastade. Den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon’?

43. Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.»
————————-

Mailskribenten fortsätter:

Lennart Jareteg är också mycket kritisk och ifrågasättande när det gäller Lars Enarson

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=968502&cmd=show

Lenart Jareteg:

Elia bönearmé är ett globalt bönenätverk med pastor Lars Enarson i spetsen. Det utgör en verksamhetsgren under The Watchman International Incorporated, ett kristet bolag som grundats av Enarson.

Men låt mig först dela en del fakta om Lars Enarson som kan vara viktiga att känna till. Här finns en del allvarliga saker!

Lars Enarson var tidigare församlingsföreståndare i församlingen Hosianna i Göteborg, en församling inom trosrörelsen.

Jag var själv med på det möte då Ulf Ekman invigde Enarson till föreståndare för Hosianna. Det var en auktoritär tillställning enligt mitt tycke.
Vi kom lite sent och fick oss direkt en avhyvling av Ekman, t.ex.

Dessutom känner jag folk som var med i Hosianna, och från dessa har jag förstått att församlingen var auktoritär i sin ledarstil.

Som pastor inom trosrörelsen har alltså Lars Enarson varit med om att förmedla allvarliga villoläror under en lång tid, och därigenom vilselett en mängd människor.

Flera medlemmar i Hosianna tog också allvarlig skada, både andligt och mentalt, det har jag själv hört från sådana offer.

Har då Enarson lämnat detta bakom sig, omvänt sig och bett om förlåtelse? Jag kan inte se det.

Mera citat av Jareteg:

”Så skall vi sammanfatta det här, var alltså Enarson år 1997 delaktig i Pensacola Outporing och därmed mitt inne i händelsernas centrum inom trosrörelsen och Latter rain!

I detta ”Latter rain-sammanhang” växte hans förkunnelse om ändtidens stora väckelse fram, något som hans bok Den stora Skökan så olustigt landar i ifrån mitten och framåt.

Bokens resonemang om just den stora skökan, är däremot både sakligt och bra, men vi kan inte bedöma Enarson enbart utifrån vad han ogillar, utan främst utifrån vad han själv står för, och det tycks alltså vara ”Latter rain”.

Detta är mycket allvarligt!

Efter tiden i USA bosatte sig Enarson i Israel, och det är därifrån som han verkar idag – med bl.a. bön för nästa stora ”väckelse”.

I trosrörelsen har man en mycket korrumperad syn på Jesu gudomlighet. Man kan då förstå att Enarsons syn på Jesus måste ha blivit skadad under hans år i trosrörelsen och i ”Latter rain-familjen”.

Därför har jag länge känt mig allvarligt oroad över mångas stora intresse för Enarsons nya verksamhet. Hans syn på Jesus har framkommit i bl.a. nyhetsbrev från Elia bönearmé.

Han har då inte erkänt den urkristna Bibliska sanningen att Jesus är Gud (JHWH) kommen i mänsklig gestalt. Han har också undervisat mot treenighetsläran.

Men så har jag läst och hört att Enarson kommit till insikt om Jesu gudomlighet genom bön och fasta (under tårar).


Är detta ett äkta uppvaknande som blir bestående, så är jag personligen mycket glad över detta!

Frågan är dock vad han menar när han säger: ”Ja, Jesus är gud”, eftersom trosrörelsens teologi säger att varje pånyttfödd människa är gudomlig på samma sätt som Jesus.


Men det finns ändå mycket annat farligt i Enarsons bagage, om man bara lyfter på locket lite och tittar efter. Så även om Enarson idag för fram andra saker än tidigare (varav en del är mycket bra), och att han tycks ha lämnat en villfaren syn på Jesus, så måste vi förstå att han under många år, faktiskt varit en falsk profet, som förmedlat en mängd mycket allvarliga villoläror.

Därmed har han vilselett och trampat på många enskilda individer. När jag bak på Enarsons bok Den stora skökan (skriven 2006) läser att Enarson verkat ”med en klar profetisk röst sedan slutet av 70-talet” så är ju det inget tecken på en medvetenhet eller ånger över åren i trosrörelsen.

Ja, detta gör tyvärr att jag inte vågar lita på Lars Enarson. Han har för mycket skräp i bagaget!


Sedan måste jag lämna några tankar från Enarson, om själva idén med Elia bönearmé, en idé som alltså ligger i linje med ”Latter rain-folkets” villolära om en aldrig tidigare skådad väckelse i den yttersta tiden.

Det är precis så som Enarson säger:

den kommande väckelsen blir något som aldrig tidigare setts i världshistorien!

Var står det i Bibeln?? I ändens tid skall det ju vara likt Noas dagar. Då var det bara åtta personer som levde i lydnad inför Gud.

Slut citat från Jareteg
——–

Forts Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 6:17PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 4 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

”Att det i Lars Enarsons, bekantskapskrets, verkar finnas med namn som tex Mike Bickle, Daniel Viklund, Barbro Erling, gör att mitt intryck förstärks i detta att man gör rätt i att väldigt noga granska vad Enarson egentligen håller på med.

Ju mera jag läser av vad Enarson skriver och står för och vilka kontakter som han har och haft, desto mer inser jag hur pass farlig denna person egentligen är!

Här är citat klippt från Pauli Kemi som är pastor i Agape församling i Solna. Pauli Kemi skriver om Lars Enarsons syn på olika saker, det verkar vara något slags intervju eller något i den stilen

http://www.uusielama.net/images/kl1_11.pdf

”Lars Enarson besöker Agape Församling

Jag har idag förtroende bland många messianska pastorer och de välsignar mitt arbete i Israel, säger Lars och han nämner Eitan Shishkoff och David Davis.
Enhet är mycket viktigt även mellan judar och kristna och bland kristna i Sverige. Flera kyrkor är idag öppna för min förkunnelse. Det är viktigt att vi står enade för väckelse och Israel.

Jag är inte mot någon predikant, inte heller Ulf Ekman, men vi kan ha olika syn på våra judiska rötter, men det är en annan sak. Det är viktigt att söka endräkt, betonar Lars”
——-

Mailskribentens kommentar:

Jaså, är det så det är ställt! Att Enarson inte är ’emot’ Ulf Ekmans förförelse! Så, enligt detta, så verkar inte Lars Enarson vara ”helt främmande. för att tex söka ’endräkt’ också med Ulf Ekman”, en falsk profet och falsk lärare!!

Mailskribenten fortsätter med mera citat

”En enad styrelse i Agape Församling har beslutat att inbjuda Lars Enarson till Agape under våren 2011.
Pauli Kemi”

Mailskribentens kommentar:

Och vad kan då denne Pauli Kemi, som är pastor för den församling som inbjudit Lars Enarson till Agape,
tänkas anse om självaste Ulf Ekman?

Jag har tittat lite på Ulf Ekmans blogg. Här får man en liten indikation på vad Pauli Kemi anser om Ulf
Ekmans verksamhet

”Skeppen till Gaza.

http://ulfekman.nu/2010/06/01/skeppen-till-gaza/

Pauli Kemi säger:

TACK ULF för att du står frimodigt för Israel!”
——

För övrigt så har tydligen Enarson redan varit och predikat på Agape i Solna

Citat från Twi blogg

http://thewatchman.org/se/2011/04/uppmuntrande-vittnesbord/

”Uppmuntrande vittnesbörd

I helgen som gick predikade jag i Agape församling i Solna där Pauli Kemi är pastor. Det var härliga möten.
Ett genomgående tema som jag återvände till var att Gud har get sitt ord till oss för att vi ska ha ett överflödande hopp i våra liv i denna sena tid.”

Mailskribenten fortsätter sin kommentar:
Konklusion, så inte verkar Enarson ha något större bekymmer med vad falskprofeten Ulf Ekman står för och sysslar med!


Mailskribenten fortsätter:

Vidare så kan man ta del av andra röster som erfar behov av vaksamhet gentemot vad Enarson framför:

Citat

http://www.uusielama.net/pages/se/mainframes.html

– Agapes sommarkonferens 30/6 -3/7.2011

Med Curt Johansson, Daniel Viklund, Lars Enarson, Barbro Erling, Pauli Kemi, Vera Moore.

Att Lars Enarson har varit med i Trosrörelsen förr i tiden är ingen hemlighet… Han startade trosförsamlingen Hosianna i Göteborg 1984…

Vad som ger mig anledning till oro är nu att se honom tillsammans med Curt Johansson och Daniel Viklund, som är djupt involverade i Trosrörelsen och Apostoliska Nätverk.

Jag frågade Enarson vid ett tillfälle (då han var i Skara 2010:

http://aletheia.se/2010/02/08/jesu-gudom-ur-ett-hebreiskt-perspektiv/

Jesu Gudom ur ett hebreiskt perspektiv),
om han hade någon koppling till Profetrörelsen och Apostoliska Nätverket i USA och svaret var nej…

men han sa att han hade haft nära samarbete med dem, bl.a. Mike Bickle, och en gång i tiden även bjudit in dem på sina konferenser i Israel – t.o.m. Todd Bentley hade varit medverkande! Fast Todd Bentleys”Lakelandväckelse” tog han avstånd från!

(HaFo kommentar:

Detta svar från Enarson visar väl med all tydlighet med vilken dubbel tunga som han pratar! Han inbjuder Bentley till att delta i sin egen verksamhet, samtidigt, som han säger sig ta avstånd från Bentleys verksamhet. Hur dubbel får man bli och människor ändå köper det!??)
—-

Varför jag frågade Enarson var p.g.a. att han skrev i boken ”Den Stora Skökan”, som jag fick av en bekant, om en väckelse i USA 1995… vilket jag vet är Pensacola (den s.k. ”Andra Vågen”) som har samma ”gubbar” i bakgrunden som den s.k. Torontovälsignelsen och Lakelandväckelsen och det gjorde att jag varit på min vakt angående hans ”Ministry”…

När jag läste boken sommar/hösten 2009, så hade jag aldrig ens hört talas om denne Lars Enarson. Vad jag tyckte om i hans bok ”Den Stora Skökan” var hans starka varning emot RKK!

Vid ett annat tillfälle efter ett av mina ”e-mail varningar” så försvarade han starkt Pensacola i ett e-mail svar… Det gav mig ytterligare anledning till oro – tyvärr!

Slut citat

forts Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 6:28PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 5 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

Citat från

http://aletheia.se/2008/08/13/toronto-den-tredje-vagens-centrum/

Lars Enarson:

”Jag kom ihåg första gången jag blev riktigt ’yr’ av Guds Ande och tappade kontrollen. Det var under en bönenatt 1972. Jag kände mig väldigt stolt nästa dag över att Guds kraft hade manifesterats på detta märkliga sätt.”

Mailskribentens kommentar:

Detta att Lars Enarson en bönenatt 1972 för första gången blev ”yr och tappade kontrollen pga av Guds Ande”, så skulle det vara intressant att veta på, hur vilket sätt Enarson ”tappade kontrollen”!? Något slags ”kundalini” upplevelse kanske?

Tror faktiskt inte riktigt på att Den Helige Ande verkar på detta sätt att någon först ”blir yr och tappar kontrollen” och att denna person redan nästa dag som Lars Enarson, känner sig ”väldigt stolt över att Guds kraft hade manifesterats på detta märkliga sätt”

Det som jag själv förknippar med Den Helige Andes påverkan är stillhet, frid, renhet, ödmjukhet, osv. Och absolut inte , ATT MAN MYCKET SNABBT EFTERÅT KOMMER IN I NÅGOT SLAGS HÖGMOD!

————

Mailskribenten återger vad Antonia Berglund skriver på:

http://unajuaje.niwega.net/2011/07/18/rumsrent/

”När det gäller L.Enarson, så har jag länge haft mina betänkligheter. Mig veterligen har han aldrig gjort upp med sitt förflutna, utan när allt har rasat, så har han rusat in i nästa projekt/vision.

Och alla de som sargats, som ställde upp och trodde på honom, har sen efterlämnats utmed vägkanterna. Så handlar inga sanna Herdar!”

—–
Mailskribenten fortsätter med denna länk:
http://aletheia.se/2009/04/06/%E2%80%9Dderas-enkla-tro-den-bryter-vi-sonder%E2%80%9D/

Lars Enarson:

”Jaretegs uttalande om att det inte hjälper med att fira ”högtiderna” är illavarslande. Vi måste vara mera noggranna med Skrifterna om vi ska hamna rätt.

Daniel 7:25 talar tydligt om att ett av antikrists kännemärken är att han kommer att ändra på högtiderna. Vi kan inte nonchalera det som står skrivet.

Enligt min mening skapar Jaretegs närmast vidskepliga undervisning om ”ett ockult andedop” både fruktan och rejäla själavårdsproblem…

…Det är hjärtats tro det kommer an på och inte det mänskliga redskapet. Vi behöver bemöta avfallet i den yttersta tiden med sund andlig undervisning från Guds Ord och inte med fruktan.

Hur många måste inte undra: ”Felet med mig är nog att jag egentligen har fått ett ockult andedop och inte ett riktigt andedop. Det är därför jag har så många problem. Vem ska jag gå till för att få det riktigt rätta andedopet? Det är nog bara Jareteg själv då om jag ska vara säker på att inte hamna snett.”

Vi måste lära människor att lita på Guds Ord”
—–

Forts citat av Lars Enarson:

”Jareteg har mycket bra att komma med. Det ska han ha eloge för och den har jag givit honom…

…Men jag anser att hans uppfattning om ”ockult andedop”, vilken jag hört på hans blogg, är vidskeplig.

Kan du tänka dig hur många som måste undra utifrån den undervisningen om de har ett riktigt andedop eller om de har fått en fel ande? Den som bad för dem till andedopet kanske ha gått på Livets Ords bibelskola, eller tittat för mycket på Benny Hinn.”

—–

Mailskribentens kommentar till Enarsons avslöjande uttalanden ovan:

Det är som att hålla ”på att nysta upp ” och dra i en tråd som går ner i ”mörk djup brunn med unket vatten”, när man söker på vad Enarson står för. Vad får man upp till ytan om man ”nystar och drar i tråden” tillräckligt länge?!

Här har jag fäst mig vid att Lars Enarson i ”princip” faktiskt tar både Benny Hinn och Todd Bentley i försvar! Enligt Enarson så spelar det tydligen egentligen ingen roll om Todd Bentley eller Benny Hinn förmedlar ett ockult ”andedop”, det blir ändå alltid rätt, på grund av att:

”Det är hjärtats tro det kommer an på och inte det mänskliga redskapet”.
——

Så enligt Enarson kan det vara rätt med även en manifestation som kommer från fienden, via en falsk ande och falsk undervisning! Hur vilset får det bli egentligen?

Och sedan ytterligare detta, att Lars Enarson dömer ut Lennart Jaretegs varningar för ett ”ockult andedop” och i princip anser att detta är fråga om vidskepelse att varna, för att det överhuvudtaget kan finnas något sådant!

Så, enligt Enarson så borde folk i allmänhet och speciellt i synnerhet Lennart Jareteg, helt ta och sluta upp med att pröva anden bakom olika förkunnare, bara ”gapa och ta emot” som ”fågelungar”, oberoende i vilket sammanhang man än rör sig i, för hur skulle någonting kunna gå fel!

Varför inte tex få ett ”andedop” hos självaste Påven i Rom ! ”what can possibly go wrong ?”

——

Aposteln Paulus skulle definitivt inte ha hållit med om denna analys som Enarson framfört på Alethia.
2 Kor 11

3. Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.

4. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

Forts inlägg Lars Enarson igen
—– HaFo Feb 1, 2012 – 6:38PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 6 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

Jag har hittat uppgifter som tyder på att Lars Enarson faktiskt till och med var en Bibel lärare i Brownsville revival år 1997!

Jag skulle i och för sig vilja få detta bekräftat, dvs. om det finns flera som har mera info om denna sak?

Ett inlägg av SÅ från Alethia satte mig på detta spår. Och att SÅ i detta inlägg så tydligt försvarar både Enarson och därmed Brownsville revival och Steve Hill, visar på att SÅ, Enarson och Steve Hill helt enkelt är ”samma andas barn”!

SÅ skriver på Alethia om Enarson

http://aletheia.se/2010/03/06/500-salen-ny/

SÅ:

Metodistpastor Berndt Isaksson: hänvisar till Elvor och Jannes blogg där villoandarna synkroniseras.

Detta står bl a att läsa där:

”Våg två blev Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Den person som kanske starkast låg bakom denna våg av falsk väckelse var Steve Hill. I år är denne man inbjuden till Livets Ords Europakonferens.”

– Då kan jag tala om att Lars Enarson var en av bibellärarna där och jag tror inte att han skulle varit där om det var en falsk väckelse.


———

Mailskribenten fortsätter:

Jag ville kolla upp om detta stämmer, detta att Enarson var Bibellärare på Brownsville revival. Och jag har faktiskt hittat sånt som tyder på att Lars Enarson har verkat på ”BRSM” när det gäller ”Prayer, Intersession, and Revival”. BRSM , är en förkortning av ”Brownsville Revival School of Ministry (Pensacola, FL)”

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=lars%20enarson%20brownsville%20revival%20teacher&source=web&cd=7&ved=0CFEQFjAG&url=http%3A%2F%2Flibraryarchives.fuller.edu%2Ffindingaidsdoc%2FCFT00076.pdf&ei=qZ4jT5CxJZDs-gazz5XKCA&usg=AFQjCNHP_fHuKg3qTDLg2dC7X09lMCnlow&sig2=Skp2pEAtGvjjDfvIPs7-VQ

Citat från pdf filen

BRSM:

Lila Terhune Brownsville Revival School of Ministry Prayer, Intersession, and Revival S97-601V 1997
Pensacola, Florida See also BRSM: Lars Enarson

BRSM:

Lars Enarson Brownsville Revival School of Ministry Prayer, Intersession, and Revival S97-603V 1997
Pensacola, Florida

BRSM:

Lars Enarson Brownsville Revival School of Ministry Prayer, Intersession, and Revival S97-604V 1997
Pensacola, Florida

Speaker Ministry/Church Message Title Date Location Notes BRSM:

Lars Enarson Brownsville Revival School of Ministry Prayer, Intersession, and Revival S97-607V 1997 Pensacola, Florida

—–

Mailskribenten fortsätter:

Lars Enarsons har en hel del ”annorlunda teori” angående om hur Korset såg ut. En teori om att Jesus och de två rövarna egentligen hängdes upp i ett och samma träd!

Jag blev satt på spåret tack vare Rune Johansson som skrev om detta på Berndt Isakssons forum:

http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_140.html

Rune Johansson:

Diskussioner har uppstått här på forumet om Jesu korsfästelse. Bl.a. hänvisas till Lars Enarson som skriver:

”Vi vet från Joh. 19:41 att Yeshua korsfästes i en trädgård vilket betyder att det fanns träd som han kunde hängas i. Vi vet också att hans korsfästelse gick väldigt fort.

Pilatus försökte in i det sista frikänna honom, och påskfirandet närmade sig med hast. När slutligen dödsdomen kom, fanns det inte mycket tid att gräva hål för tre tunga kors. Ett passande träd var det lämpligaste valet.”
—–

Mailskribentens kommentar:

Det verkar faktiskt som att Lars Enarson så småningom kom till insikt om han nog borde dölja denna teori om Korset?

För när man ska försöka att hitta denna text i original, dvs länka den samman med TWI hemsida och Lars Enarson så verkar spåren vara ”igensopade”.

Men det finns ibland ett annat sätt att komma åt texter som annars är raderade från internet , nämligen att använda sig av ”Internet Archive: Wayback Machine”, här kan man ibland hitta spår av info trots att någon har försökt att ”sopa igen spåren efter sig”.

Får man bara tag i en gammal inaktiv länk, så kan man scanna i det förflutna och möjligen leta upp infon trots att den annars är raderad från nätet. Så gjorde jag i det här fallet och kom på det viset åt infon från TWI , det visade sig att den fanns
tillgänglig 21 nov 08

http://web.archive.org/web/20081122004946/http://www.
thewatchman.org/se/articles/golgathaDel4.php

”Vi vet från Joh. 19:41 att Yeshua korsfästes i en trädgård vilket betyder att det fanns träd som han kunde hängas i.

Vi vet också att hans korsfästelse gick väldigt fort. Pilatus försökte in i det sista frikänna honom, och påskfirandet närmade sig med hast. När slutligen dödsdomen kom, fanns det inte mycket tid att gräva hål för tre tunga kors. Ett passande träd var det lämpligaste valet. Yeshua och rövarna hängde på samma kors

Slutligen ska vi se på ytterligare ett bibelställe i Joh. 19:31-33, som tyder starkt på att Yeshua blev korsfäst i ett vanligt träd.

Vers 31 översätts i den engelska NIV-bibeln, ”Nu var det Förberedelsedagen, och nästa dag var en speciell Sabbat.

Eftersom judarna inte ville lämna kvar kropparna på korsen över Sabbaten, bad de Pilatus att benen skulle krossas och kropparna tas ned.

Detta är en mycket ’logisk’ översättning. Men det finns bara ett problem. Den grekiska texten säger inte ’korsen’ i denna vers utan ’korset’ i singularis. Det står bokstavligen, ’judarna inte ville lämna kvar kropparna på korset över Sabbaten.’ Det betyder att de tre kropparna hängde på ett kors!

Detta är ju möjligt om korset var ett vanligt träd däremot omöjligt om det handlade om ett traditionellt kristet kors med tvärlagda bjälkar. Två brottslingar kunde möjligtvis hängas ’rygg mot rygg’ på samma påle, men inte tre. Om korset var ett vanligt träd förklarar detta också vad som står i de två nästföljande verserna,

’Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sedan på den andre. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben’.”
——-

HaFo kommentar:

Jag vet inte vart Enarson egentligen vill komma med denna ”korsförnekelse”, att det inte var på ett kors Jesus upphängdes, utan att det skulle ha varit på ett träd.

Kanske vill han briljera med att framstå, som att han har lite mer kunskap och insyn än alla andra?

När grundtexten säger:

”judarna inte ville lämna kvar kropparna på korset över Sabbaten.” Så innebär det inte nödvändigtvis den slutledning som Enarson gör:

”Det betyder att de tre kropparna hängde på ett kors!”

Utan konsekvensen kan likväl utläsas, som att man ville helt enkelt inte lämna kvar var sin kropp (kropparna) på var sitt kors!
—-

Paulus säger att han inte vill veta av ngt annat än Kristus och Honom som korsfäst. Är man fäst vid ett kors, så är det inte vid ett träd.

Är en person (Honom) fäst på ett kors, så är det inte tillsammans med andra på ett träd!

Vet inte i vilken mån detta är av evighetsvärde. Men att Enarson här är ”ute och cyklar” är i vart fall uppenbart. Och vad syftet till det, kan röra sig om, är svårt att förstå.

Forts inlägg Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 6:46PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 7 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

I länken härunder ser man mycket tydligt att Lars Enarson defacto faktiskt sedan länge, länge var inne på samma andliga ”våglängd” som Ulf Ekman.

Den nuvarande skiljelinjen mellan Enarson och Ekman handlar tydligen egentligen mest om synen på den Katolska Kyrkan.

Men man behöver inte alls sväva i tvivelsmål, när man tar del av denna länk, när det gäller Enarsons och Ekmans gemensamma andliga ”grundvalar”

http://aletheia.se/2008/01/26/med-enkel-biljett-till-vatikanen/

Citat av Lars Enarson

”Jag har genom åren haft några starka profetiska ord till Ulf Ekman. En av de första kom på sommaren 1983 på Löttorp.

Jag profeterade bl a ’Jag kommer att ge dig Salomos ande och vishet till att bygga templet.’

Detta har ju gått i uppfyllelse på ett märkligt sätt i Uppsala. Ulf hade då inte startat sin verksamhet där utan skulle just börja med, det fast det visste jag inte om.”
—-

(HaFo kommentar:

Enarson profeterade alltså om Ekmans uppbyggelse av LO:s falska verksamhet, som ngt. varandes kommet från Gud! Vilken ande var det då som drev Enarson till denna falska profetia, som kommandes från Gud?

Mänsklig förutsägelse, eller spådom? En Guds profetia var det i vart fall inte!

Enarson har alltså aldrig egentligen tagit avstånd från den förföriska trosförkunnelse, som Ekman så lanserade, bejakat av Enarson profetia till Ekman enligt ovan!

Håller med mailskribenten när han så utifrån innehållet i understående länk säger:

”Den nuvarande skiljelinjen mellan Enarson och Ekman handlar tydligen egentligen mest om synen på den Katolska Kyrkan.”)
———

Mailskribenten fortsätter:

http://aletheia.se/2008/01/26/med-enkel-biljett-till-vatikanen/

Lars Enarson säger:

”För tre år sedan tog jag kontakt med Ulf Ekman för att personligen varna honom för den här utvecklingen. Jag hade då gått i en vånda för detta i nästan ett år.

Ulf vägrade totalt att lyssna och sa att jag var högmodig och fördomsfull. Jag svarade att det är viktigt att inte vara överlägsen och fördomsfull mot katoliker. Däremot får vi inte kompromissa när det gäller Katolska Kyrkan som institution.

Efter att Ulf vägrade lyssna beslöt jag mig under bön för att skriva en serie atiklar om skökan i Uppenbarelseboken.

Det blev sedan till en bok som utkom förra året, se http://www.thewatchman.org.

Jag gav för två år sedan ut en CD serie: Rom eller Jerusalem – Vart är Församlingen på väg? som ett väckelserop till Sveriges kristenhet.

Det som nu händer med Livets Ord är ett
tidstecken. ’Jesus svarade dem’: ‘Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är [smord], och de skall leda många vilse.’

I 25 års tid har Livets Ord fostrat människor till att om de vill veta vad Gud gör och säger idag så får man åka till Uppsala för att lyssna till det som sägs från talarstolen på Livets Ord.

Idag växer genom Livets Ords verksamhet en helt ny generation upp som är redlöst berusad av skökans otuktsvin.

Jag är oerhört störd över den äldre generationen som blivit så andligt vingklippt att de inte säger ifrån. Var är Sven Nilsson, Harry Andersson m fl? Enmansväldet är tydligen totalt precis som Jesus varande för.”
——-

HaFo kommentar:

Här ligger ju Lars helt rätt kring katolicismens villfarelse och hur den nu är på väg att inta LO:s verksamhet.

Men vart tog Enarson, tillika välbehövliga varning för trosförkunnelsens villfarelse vägen, som behärskas av samma vilsna ande som katolicismen?

Enarsons ”klarsyn” kring katolicismens villfarelse, skapar ju då bara förvirring, med ett samtidigt bejakande av trosförkunnelsens förförelse och genom att dessutom idag börja bejaka nyjudianismens lagiska förförelse.

Forts inlägg Lars Enarson igen HaFo Feb 1, 2012 – 7:00PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 8 kring Lars Enarson igen från min mailkompis som jag erfar stort förtroende för:

Några länkar och citat:

http://www.uusielama.net/images/kl1_11.pdf

Fakta om Lars Enarson och hans arbete. Lars Enarson växte upp inom Svenska Missionsförbundet och blev på 70-talet tidigt engagerad både i Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen.

1977 fick han under en resa i USA en kallelse till förbönstjänst för vårt land och arbetade i flera år inom Förebedjare för Sverige. 1993 startade han organisationen The Watchman International med verksamhet i flera nationer.

http://aletheia.se/2009/07/22/solen-skall-vandas-i-morker/

Lars Enarson:

För mig är kanske löftet om Elia/Johannes Döparen den största förebilden på en väckelse i den yttersta tiden. Men den blir kort och intensiv och kommer att innebära uppbrott från tidigare banor, precis som du säger. Tänk på hur det var med Johannes Döparen!

(HaFo kommentar:

På vilket sätt har Elia och Johannesdöparen med en väckelse i ändtiden att göra och på vilket sätt är de en förebild och bekräftelse till en väckelse i ändtiden?

Detta i så fall tvärs emot vad Skriften för övrigt talar om, ett avfall [ som inte ser ut som ett avfall, men som är en falsk väckelse, som vi nu ser dra fram] i ändtiden, som ska möjliggöra en falsk Messias inträde på arenan!

Läs 2 Tess. 2: 1 – 11 Om hur Guds skördetröska drar fram, för att det ska bli uppenbart vilka i församlingen, som inte egentligen har satt tro till sanningen [Jesus själv, den Han ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset], så att de blir förvillade till att istället sätta tro till lögnen)
—–

Enarson:

Sedan kan jag tillägga att jag fått två starka och tydliga tilltal om väckelse i den sista tiden, ett 1972 och ett 1977. (Båda kom alltså långt före trosväckelsen så de hade inte påverkats därifrån.)

Men jag vågar inte ta personliga erfarenheter som grund för min övertygelse. Den måste alltid byggas på vad som står skrivet precis som Petrus skriver i 2 Pet 1 efter det att han redogjort för sin starka upplevelse på förklaringsberget:

”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss”. (2 Pet 1:19) Upplevelser måste alltid bekräftas av Skrifterna.
—–

(HaFo kommentar:

Vilka vackra och sanna ord om Skrifttrohet från Enarson. Men vad var det egentligen, som i praktiken ledde Enarson? Skriften eller upplevelser och ”tilltal”?:

Enarson:

”Men jag kommer fortfarande ihåg tilltalet jag fick 1972 medan jag promenerade på en gata i Stockholm:

’Den generation som kommer att bevittna min Sons ankomst till jorden kommer att få en unik chans att säga ja eller nej till honom innan det blir för sent.’ Det kommer att bli en kort och intensiv besökelsetid över hela jorden innan nådens dag tar slut och domen kommer.’

Tilltalet 1977 löd bl. a:

’Jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än vad ni någonsin sett tidigare i historien…’ Båda tilltalen kom i ensamhet utan någon yttre påverkan eller hysteri’.”

(HaFo kommentar:

En ”profetia” som går emot Skriften från Enarson! – var talar Skriften om väckelse i ändtiden? Den talar om avfall, som ska möjliggöra en falsk världsfrälsares framträdande!

En profetia från Gud handlar det alltså inte om här från Enarson! – Det handlar då snarare, om ett i bästa fall mänskligt uttalande. Men i värsta fall, så handlar det om en spådom om avfallet, här kallat väckelse, men en falsk sådan.)
—–

Enarson:

Sen fortsatte det: ”Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram det.”

——

Mailskribentens kommentar:

Ser man med litet distans och perspektiv på Enarsons yttranden och verksamhet, så ser man mycket tydligt att detta handlar om något slags förvänd ”latter rain andlighet”.

Så om man ”kokar ner detta” till ett ”destillat” så ser man sedan mycket tydligt, vilket slags andlig grundval som Enarson står på.

Så frågan är den vilket slags inriktning och vilket slags frukt är det som är huvudfokus i Enarsons verksamhet?!

Paulus’ brev till galaterna Kap. 6

14. Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Jämför Paulus framtoning med Enarsons

Detta säger Enarson:

”För mig är kanske löftet om Elia/Johannes Döparen den största förebilden på en väckelse i den yttersta tiden. Men den blir kort och intensiv och kommer att innebära uppbrott från tidigare banor, precis som du säger. Tänk på hur det var med Johannes Döparen!

Gud talade till oss 1977 om att Han kommer att sända en väckelse som blir större än någon annan väckelse i historien, men att denna väckelse bara kommer att bryta fram i samma utsträckning som man ber fram den.”

Mailskribentens kommentar:

Så, framgången för den yttersta tidens ”stora väckelse” skulle alltså ytterst hänga på hur mycket människor skulle lyckas be fram denna väckelse!

Det är då efter ett sådant uttalande, i allra högsta grad befogat att vara vaksam för vilket
slags ”väckelse” som Enarson är med och gör reklam för!

Paulus:
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Detta är den grundval som Paulus stod på!

Jämför sedan med den ”grundval” som Enarson står på:

Gud talade till oss 1977 om att Han kommer att sända en väckelse som blir större än någon annan väckelse i historien, men att denna väckelse bara kommer att bryta fram i samma utsträckning som man ber fram den. Detta livsförvandlande ord från himlen blev startpunkten för vår verksamhet och har varit det grundläggande ord som motiverat oss och lett oss under de gångna 29 åren.
——

Så, tar man och jämför Lars Enarsons grundval med Aposteln Paulus grundval, så ser man en ”viss skillnad”. En av dem berömmer sig enbart av ”Jesu Kristi kors”.

Den andre berömmer sig faktiskt av, ja, ”av något helt annat”, om man säger så:

”Detta livsförvandlande ord från himlen blev startpunkten för vår verksamhet”. ”Gud talade till oss 1977 om att Han kommer att sända en väckelse som blir större än någon annan väckelse i historien, men att denna väckelse bara kommer att bryta fram i samma utsträckning som man ber fram den.”

Paulus var Korscentrerad!

Enarson är ”väckelse centrerad” och driven av detta pga ett ”livsförvandlande ord från himlen”, som dessutom inte stämmer med Skriften!

Enarsons ”version av väckelse” är dessutom någonting som ”bara kommer att bryta fram i samma utsträckning som man ber fram den”. Alltså ngt som är beroende av människans egen förmåga och kapacitet.

Så, vart tog då allsmäktig Gud vägen i denna Enarsons ”väckelse”?

Enarson enligt sin egen beskrivning, är driven av visionen om ”en väckelse som blir större än någon annan väckelse i historien, men att denna väckelse bara kommer att bryta fram i samma utsträckning som man ber fram den”.
—-

Det borde ju istället vara så, att det är Jesus Kristus, Evangeliet, det glada budskapet, Blodet, Korset och Försoningen som skulle vara det livsförvandlande, som skulle driva Enarsons verksamhet !

Varför är det inte sanningen om vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt(!) som driver Enarson? Varför är det inte sanningen om betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset som driver Enarson?

Åter igen:

Vart försvann egentligen Evangeliet, det glada budskapet, Blodet, Korset och försoningen vägen i vad Enarson står för och förmedlar?!

Jag citerar Dig HaFo kring Din tidigare kommentar om vad Enarson förmedlar:

”Var framgår här vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt!? Var framgår här betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset?? Här framställs messias brud, inte enligt Skriften, som en oförtjänt nåd för Kristi skull, utan som resultatet av lydnad, helighet och som en frukt av att ”omfatta den hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider”. Detta är bara så falskt som det någonsin kan bli!!”

Slut med välbehövlig info och mitt i ***** kommentarer från den mailkompis som jag känner förtroende för och forts min slutkommentar.

HaFo HaFo Feb 1, 2012 – 7:13PM Re: Lars Enarson igen

Inlägg 9 kring Lars Enarson

HaFo kommentar:

Denna info och dessa kommentarer, räcker mer än väl till, för att kunna peka på, att något är verkligt galet med vad Enarson förmedlar av ande och lära.

Han lyckas faktiskt här med, att under sken av Skriftrohet, göra det till en frälsningsfråga, huruvida vi följer de Judiska riterna och högtiderna, eller inte!

Av vad Enarson skriver gentemot Jareteg (som haft mage att ifrågasätta Enarson), så är det ju inget bemötande i sak. Han andas där samma hala framtoning, som är vanlig bland trosförkunnares beteende.

Enarson får det här att låta, som att Jareteg skulle i motsats till, naturligtvis Enarson då, misstro Skriften! Enarson säger om sig själv i enlighet med, sin egen mening, och då underförstått i motsats till Jareteg:

”Vi måste lära människor att lita på Guds Ord”

Enarson får det också att framstå, som att Jareteg lämnar efter sig själavårdsoffer. Medan sanningen ju egentligen är, att det är Enarson som förvanskar Guds Ord och är den som lämnar efter sig själavårdsfall, med sina genom åren olika verksamheter!

Visst behöver vi, som Enarson så vackert i sitt camouflage säger, ”lära människor att lita på Guds Ord” (Vilken vacker mening!).

Men vi måste även varna för de falska lärare och profeter, som under sken av att vara skrifttrogna, förvanskar evangeliet! Till den kategorin blir jag alltmer benägen att räkna Enarson, desto mer jag tar del av vad han egentligen förmedlar.

Enarson talar med en dubbel tunga. Säger sig gå emot vissa företeelser och avfall. Samtidigt, så är han blind, inför att han själv är indragen i och förmedlar falsk ande och falsk lära, som gör det sanna evangeliet om intet.

Jag vågar påstå, efter att ha tagit del av denna info kring Enarson, att han är uppenbarligen, ett fiendens redskap till att förbereda människors sinnen och hjärtan, inför välkomnandet av en annan, en istället för, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

——-

Enarson synes vara intagen av de falska andar som råder, såväl inom Pingst som trosförkunnelsen, om en stor väckelse i ändtiden, innan Jesus kommer tillbaka. Detta menas ska ske såväl bland Judar, som den hednakristna församlingen, för att möjliggöra/påskynda Kristi tillkommelse.

Här åberopas Skriftens Ord, både gällandes den kristna församlingen om Latter rain, med läror om Joels arme, the last Sons of God, profetrörelsen, apostlarörelsen etc. etc.

Såväl som gällandes väckelse bland det Judiska folket och att vi kan påskynda Kristi tillkommelse genom att efterleva Judiska, seder, och högtider på ett rätt sätt.

Detta drivs så långt, så att det blir till en frälsningsfråga, huruvida vi följer Israles högtider vid rätt tid och på rätt sätt.

Men detta är inget som framgår i Skriften, utan är ngt som enbart framgår hos de falska ledare, som är på väg att förbereda människors sinnen och hjärtan, för det avfall i kristenheten, som ska möjliggöra framträdandandet av den falske Messias.

Därtill skjuts så på med hjälp av en falsk “Messias – väckelse” bland det Judiska folket. Förmedlat av en avfallen kristenhet och “falska andar” i spåren av t.ex. Enarsons verksamhet, likaväl som i spåren av trosförkunnelsen och även Tommy Lilja – PTL och dess verksamhet.


Sann väckelse blir det bland det Judiska folket, först efter att den sanne Kristus kommit tillbaka och de “ser vem de har stungit och upphängt på trä”. Då först kommer de in i sin kallelse och uppgift.

Vad som nu förbereds i spåren, av inte bara “Latter Rains” alla “metastaser” efter Branham och även efter alla de olika varianter av nyjudianism som växer fram, t.ex Enarsons verksamhet, är en annan, en istället för Kristus (antikrist), en falsk Messias, en falsk världsfrälsares framträdande.

Må människor inse att det är detta falska project, som Enarson arbetar för! Ta avstånd ifrån det! Det som skrämmer mig mest är hur Enarson kan hålla “ett kristet framträdande”, utan att med ett ord tala om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Varför tillåter Gud alla dessa falska lärare och falska profeter att framträda? Jo, därför att det ska bli uppenbart! Vilka människor som lyssnar till sanningen från Guds Ord, eller vilka som hellre sväljer lögnen från lögnens profeter och lögnens lärare och “inte ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan”,

utan hellre lyssnar efter det som “kliar I öronen” och som svänger sig runt som “besserwisser i Skriften” med en samtidig förförelse för att förbereda människorts sinnen och hjärtan, för inträdet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsares, inträde på arenan!

Tar jag här fel i vad jag skrivit och förmedlat här ovan, så ryt till och ge så Din syn! Och då grundat på fakta!

HaFo