Rättfärdigheten från Gud

HaFo Dec 10, 2013 – 9:38PM


Startar upp detta ämne redan vid syndafallet. Guds frälsningsplan genom den utlovade Frälsaren. Och om offrandets betydelse i GT, kopplat till Jesu offerdöd.

1 Mos 3 beskriver hur ormen (djävulen) lyckas få Adam och Eva att synda emot Gud. Gud hade sagt till Adam i 1 Mos 2:17 ”men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”

Eva lyssnade till ormens bedrägliga lögner ”Ni skall visst inte dö.” Och lyssnade vidare till fiendens lögn med misstro mot Gud, att Gud missunnade dem att genom att äta av frukten skulle de bli som Gud.

Hon gav efter för lockelsen att äta av frukten på det förbjudna trädet, och även Adam gav efter för den lockelsen och skyllde på Eva ”kvinnan du gav mig bedrog mig”. Och genom sin synd, sin olydnad emot Gud så dog de, de dog andligen (skildes från Guds gemenskap).

Denna åtskillnad från Gud drabbade så alla efterkommande till Adam och Eva:

Rom 5:12:

Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.”

Rom 3:23:

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,”.

Både den kroppsliga döden och den andliga döden (åtskillnaden från Guds gemenskap) blev följden av människans fall.

I 1 Mos 3, ser vi hur Guds räddningssplan tar form. Gud ger ett löfte om den kommande Frälsaren, om kvinnans avkomma som syftar på Jesus Kristus. ”Han skall krossa ditt huvud”, säger Gud till ormen.

I 3 Mos väljer Gud att införa offer, bl.a syndoffer och skuldoffer ibland Israels folk för att sona deras synd. Offren skulle vara RENA OCH BESTÄNKTA AV GUDS FÖRBUNDSBLOD. ALLTSÅ VARA DÄRMED FÖRENADE MED GUD.

Dessa offer pekar fram emot Jesus Kristus och hans offerdöd för vår skull. ”Se Guds lamm som borttager världens synd”, säger Johannes.

Guds eget offerlamm, Jesus Kristus trädde nu fram. Han som Skriften alltsedan Moseböckernas offrande hade pekat fram emot. Vem var Han då? Ja, enligt sitt eget vittnesbörd och enligt NT, så var Han Gud själv kommen i kroppslig gestalt ”Gudomens hela fullhet lekamligen” (kolosserbrevet). Se även det tidigare inlägget här på ”Din Åsikt”: ”Vem ÄR Jesus för femtielfte gången”.

Och vad var då Guds uppgift när Han i Kristi person (Gud och människa förenade) kom i mänsklig kroppslig gestalt?

Jesaja kapitel 53:

”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.”

3 Mos 16 och Hebr 9 talar om den stora försoningsdagen, den dag när översteprästen en gång per år gick in i det allra heligaste med blod till försoning för både sina egna och för folkets synder.

I Hebr 9 läser vi om hur Kristus en gång för alla gått in i det allra heligaste, i himmelen med sitt eget blod och vunnit en evig återlösning. Vi är friköpta från vår syndaskuld genom att Jesus Kristus blev vårt syndoffer!

(Se http://hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm#Kap5 )

Det berättas om hur Kristus framburit sig själv SOM ETT FELFRITT offer åt Gud. Vers 22 säger att ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” Genom sin offerdöd gick Jesus in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

Hebr 10:19, 20 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, DET VILL SÄGA SITT KÖTT”.

Förlåten i templet, det var det tjocka förhänge som skilde det heliga ifrån det allra heligaste. Så länge förlåten var kvar, så symboliserade den att den omedelbara vägen in i det allra heligaste, in till Gud själv inte var öppen och fri för alla.

När Jesus dog på korset, beskrivs det hur förlåten brast uppifrån och ända ned. Människan kan nu leva i nära gemenskap med Gud igen, tack vare Jesus Kristus, AV NÅD GENOM TRO PÅ VEM Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Gudomens fullhet lekamligen” – med RENT OFFER BESTÄNKTA AV GUDS FÖRBUNDSBLOD. ALLTSÅ VARA DÄRMED FÖRENADE MED GUD).
——-

När det gäller min¨vidare syn på syndafallet etc. som vidrördes här ovan, så hänvisar jag till

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H3Bok.htm
——–

Jag vill igen stanna upp vid texterna i Hebr 9. Där läser vi alltså om hur Kristus en gång för alla gått in i det allra heligaste, in i himmelen med sitt eget blod och vunnit en evig återlösning.

Det berättas om hur Kristus framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Vers 22 säger att ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.”

Genom sin offerdöd gick Jesus in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebr 10:19, 20 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.”

Förlåten i templet, det var det tjocka förhänge som skilde det heliga ifrån det allra heligaste. Så länge förlåten var kvar, så symboliserade den att den omedelbara vägen in i det allra heligaste, in till Gud själv inte var öppen och fri för alla.

När Jesus dog på korset, beskrivs det hur förlåten brast uppifrån och ända ned.”
—-

Varför vill jag så enträget stanna upp vid dessa bibelställen?

Jo, enligt Sten Nilsson, Ekman och LO, enligt deras eget material, så var Jesus på korset en människa skild från Gud (andligt död), synd till sitt väsen och i behov av pånyttfödelse.

Blodet inför Gud bar han därför enligt deras lära inte fram inför Gud på korset, utan efter sin himmelsfärd, eftersom det var orent på korset och rent först efter pånyttfödelsen.

Se kring fakta om LO:s falsarium kring detta

http://hem.spray.se/harry.fors…

http://hem.spray.se/harry.fors…
——-

Därför är det så befriande att få lyssna till Skriftens Ord:

”Genom sin offerdöd gick Jesus in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebr 10:19, 20 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.”

När Jesus dog på korset, beskrivs det hur förlåten brast uppifrån och ända ned.
—–

Med dessa ord kullkastas hela förförelsekittet från Ekman och LO:

Att Gud och människa skulle vara åtskilda i Kristi person i Ekmans och därmed LO:s version är ett antievangelium. Just genom att Jesus hela tiden förblir ”Gudomens hela fullhet lekamligen” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, kan han bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade – ”bestänkt med Guds förbundsblod”) kropp och blod på korset, så att ”förlåten där brister” och vägen därmed TILL GUD VID OFFRET PÅ KORSET AV GUDS KROPP OCH BLOD – GUDOMENS HELA FULLHET LEKAMLIGEN – GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – ÄR ÖPPEN!!

Det är på korset det sker! Och offret är Kristi persons kropp och blod. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet. OCH DET DÄR PÅ KORSET! Och inte vid något senare tillfälle eller någon senare ceremoni.

All ceremoni, har bara till uppgift att peka på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och är inte i sig själva bärare och förmedlare av andligt liv. Enbart Jesu person är i sig själv som uppstånden levande Frälsare i sig själv bärare och förmedlare av andligt liv, vid tro på vem Han ÄR:

Pub5.bravenet.com/forum/static…
—–

Jag vill gärna vidare ge mitt bidrag med synpunkter kring dessa spörsmål

http://hem.spray.se/harry.fors…

http://hem.spray.se/harry.fors…

Ta gärna del av detta och ge Dina synpunkter här eller på mail till mig

Forts rättfärdigheten från Gud

HaFo
h HaFo Dec 10, 2013 – 9:50PM Re: Rättfärdigheten från Gud


Forts rättfärdigheten från Gud

Med ovanstående grund vill jag gå vidare med begreppet Rättfärdiggörelse av nåd genom tro

Ordet rättfärdiggöra i den svenska bibelöversättningen, har översatts från den grekiska grundtextens ”dikaíoo”, ordet är ett verb som betyder att man rent juridiskt förklarar någon oskyldig. Personen frikänns från den skuld hon har.

Alltså frågan om en förlåtelse som efterskänkt skuld. Alltså att någon har en verklig skuld, men får den efterskänkt. Alltså utan att vara det värdig bli förlåten/efterskänkt sin skuld.

När Bibeln talar om att en människa blir rättfärdiggjord, (räknad som rättfärdig = inte är rättfärdig i sig själv, utan är tillräknad henne en annans rättfärdighet i hennes ställe!) så betyder det att hon av Gud förklaras rättfärdig (Godkänd inför Honom för att umgås med Honom).

Människan frikänns från sin syndaskuld (efterskänkt verklig skuld) genom att domen faller på Jesus Kristus. Den som rättfärdiggör och fäller denna dom är Gud själv. (Se Rom. Kap. 5)

Människan kan inte göra sig själv rättfärdig. Paulus skriver i 2 Kor 5:18, 19

”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.”

Rom 3:23, 24 säger;

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.”

En konsekvens av denna rättfärdiggörelse genom tro är att vi har fått ett fridsförhållande med Gud. Rom 5:1

”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”

Det är endast nåd som gäller avseende rättfärdiggörelsen, inga gärningar hjälper här!

Gal 2:16

”Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.”

Denna rättfärdiggörelse som är klar och giltig genom Jesu offerdöd, (objektiv frälsning över alla människor) behöver dock tas emot i tro av den enskilda människan för att verka frälsning/rättfärdiggörelse för henne (personlig räddning – subjektiv räddning för den enskilde). Det sker alltså ingen automatik-frälsning.

Och inte handlar det heller om att vissa utvalda blir räddade (utkorelseläran). Utan det handlar om att människor i Andens ljus över Ordet blir varse vem Jesus ÄR OCH KOPPLAR DET SAMMAN MED BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod PÅ KORSET och i glädje över vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset utbrister likt Tomas:

”Min Herre och Gud”.

2 Kor 5:20 – 21:

”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd (ENLIGT GRUNDTEXTEN: LIKAVÄL SYNDOFFER), för att vi I HONOM (VÅR STÄLLFÖRETRÄDARE) skulle stå rättfärdiga inför Gud.”

I 1 Mos 15:6, i Rom 4:3 och Gal 3:6 står det om Abram (=Abraham) hur han trodde Gud, och hur det räknades honom till rättfärdighet. I Rom 3:21, 22 säger Paulus att nu har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror.

Vi ser i dessa verser hur både lagen och profeterna i förväg hade förutsagt rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus. Bibeln berättar om hur vi inte bara blir rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus, utan också om hur HAN själv blir vår rättfärdighet! Jer 23:6 och Jer 33:16 talar om HERREN vår rättfärdighet.

Paulus säger i 1 Kor 1:30

”Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,”

Det är alltså endast Jesu Kristi rättfärdighet, SOM VÅR STÄLLFÖRETRÄDARE, DEN SOM TILLRÄKNAS de som tror på honom, som gör att Fadern förklarar oss för rättfärdiga = RÄTTFÄRDIGHETEN FRÅN GUD. Inte att vi i oss själva på något sätt skulle ha blivit rättfärdiggjorda. Som Ekman säger att vi i vår egen ande, vårt egentliga jag, har blivit verkligen rättfärdiga.

Det är så falskt i spåren efter trosförkunnelsen, så jag hoppas att människor blir varse via fakta från trosförkunnelsens eget material, som jag försökt visa på hemsidan, hur vilseförande det är. Fullt i klass med Jehovas Vittnens förförelse. Det handlar om en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium, som både Jesus och Paulus varnar för.

Fil 2:6-11.

”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud (”GUDOMENS HELA FULLHET”) såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa (”LEKAMLIGEN”).

Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.”
—-

Vad som sker på korset hänger intimt samman med vem Jesus ÄR. Om Han inte ÄR den Han ÄR, så fyller själva korset ingen funktion. Det vore då inte offret av Kristi persons kropp och blod som där skedde och vi hade ingen frälsning.
Min stora lidelse är vem Jesus ÄR. Jag har just gjort ett inlägg om det på min hemsida under Din Åsikt. Ta gärna del av det och ge Dina synpunkter här, där eller på mail till mig:

pub5.bravenet.com/forum/static…
——–

Rättfärdiggörelse genom tro var i Ekmans version inte om Bibelns ”tillräknade rättfärdighet för Kristi skull”, utan att Du i Dig själv – i din egen ande – ”blivit verkligt rättfärdig”.

” I Kristus” handlade hos Ekman enligt hans eget material, om att du i din egen ande – ditt egentliga jag enligt läran, blivit skapad till hans likhet och i dig själv – inte var Gud – men var såsom en Gud. Eller som Hinn m.fl uttryckte det: ”vi är små Jesusar”.

Om Du vill ta del av vad Ekman och LO undervisade från början så gå in på länkarna:

http://hem.spray.se/harry.fors…

http://hem.spray.se/harry.fors…

Trosförkunnelsens Jesus är en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Och det var detta falska evangelium som Ekman och LO startade ut med om man kollar upp fakta kring vad som egentligen förmedlades då.

Det är därför som jag hävdar att Ekman aldrig har varit rätt. Den som påstår ngt annat, menar jag aldrig riktigt har satt sig in i fakta vad Ekman egentligen förmedlade, utan enbart tror sig veta vad Ekman då förkunnande.
—–

Då är det så befriande att ta del av Skriftens sanna version om den tillräknade rättfärdigheten från Gud för Kristi skull.

Det blir som varmt om hjärtat och sinnet, när man möts i sanna samtal om vem Jesus ÄR, betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och som resultat för oss människor att detta leder till att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar oss inte våra synder”.

”Ty av nåd är ni frälsta och det inte av er själva. En Guds gåva är det”. Den gåvan är en tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull. Det är stort! Utan nåd och förlåtelse är vi chanslösa!

Jag vill gärna som jag tidigare sagt ge mitt bidrag med synpunkter kring dessa spörsmål:

http://hem.spray.se/harry.fors…

http://hem.spray.se/harry.fors…

Ta gärna del av detta och ge Dina synpunkter här eller på mail till mig. Men var bara inte tyst!! Din röst kan vara viktig!

HaFo