Ormlögn

HaFo Dec 12, 2013 – 7:45PM

Fick ett mail med anledning av detta ämnet om vem Jesus ÄR.
Pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frimd=42&msgid=1000205&cmd=show

Huvudtemat I inlägget kan sammanfattas under rubriken ormlögn.

Jag förmedlar mailet i 2 inlägg och ger en del egna kommentarer:

Inlägg 1

Mailskribenten:

Den som läser ”Vem är Jesus för femtielfte gången” på ditt HaFos debattforum:

och trots detta inte vill/kan se vem Jesus faktiskt Är, så har ju denne ingen undanflykt med att efteråt kunna påstå, att man inte har fått ordentligt förklarat för sig vem Jesus Är !

Men det finns ännu annan sak som kanske parallellt borde belysas mycket, mycket mer än vad det görs nu för tiden:

Vad/vem är människan, av vilket substans och väsen är människan egentligen ?

Jag ska fokusera på några saker som egentligen, som jag ser det, är själva kärnan i alltsammans:

Den naturliga människan som sådan, är i sig själv faktiskt INTE av samma substans och väsen som Gud själv Är.

Men de allra flesta ? tror tyvärr på ett eller annat sätt att det trots allt i grund och botten finns lite av Guds egen substans och väsen inbyggt inne i människans kärna

Man tror kanske att det finns så att säga med i ”maskinvaran” ända ifrån ”fabriken”, men enligt min mening så finns det alls ingen fördold Gudagnista
inbyggt i människan som kan väckas upp och aktiveras

Jag tror att Ormen mycket, mycket väl vet så mycket bättre än människan själv hur det är ställt med människans så kallade ”inbyggda Gudomlighet”, han vet nog mycket väl att vi människor i grund och botten defacto är levande själar, stoft och aska upprätthållna av livsanden som kommer från Gud

Men Ormen är ute efter att fånga våra själar och därmed också kunna manipulera och styra över oss och därmed i viss mån infektera själen och antagligen också på något vis livsanden i oss.

Ormdopet så att säga!

Slutprodukten kan bli en stark demonisk påverkan, kanske rent utav klädd i en mycket from och kostymklädd, slipsprydd ”Kristen” förklädnad, detta är ju extrem farligt!

Att inbilla oss att vi är Gudomliga i oss själva är att besmitta oss med
Ormens eget högmod och hans lögn från fallets dag: Ni ska bli som Gud

Ormen syfte och ändamål med att förföra människan, är att därmed bygga upp en plattform för demonisk andlighet att kunna verka igenom, och att bygga
upp Antikrists rike.

Troligen så är sedan Antikrist själv ondskan och upprorets ande verkligen inkarnerat i en mänsklig kropp av kött och blod

Hitler däremot var ju ”bara” demonstyrd”

Hitler kan man ju ta som ett exempel på hur redan en demonpåverkad människa kan förstöra så otroligt mycket

Lögnens fader

Ormens lögn handlar ju som bekant delvis om detta lömska tilltag med att ge sken av att det redan från början fanns inbyggt i människans substans och
väsen så att säga en komplett färdig ”maskinvara” av ”skapad till Gudslikhet i anden”

Ormlögn

Människan hade alltså så säga redan ”maskinvaran” på plats inom sig själv, dvs människan var egentligen i Guds egen klass, men visste inte om det pga av den ”dolda möjligheten till mjukvaruppdatering”

Ormlögn

En inre bärande kärna av Guds substans och väsen fanns redan på plats inne i människan, i Adam och Eva

Ormlögn

Insikt, kunskap, gnosis var som behövdes för att uppgradera mjukvarudelen av människans väsen, så att man skulle kunna komma till insikt om att man egentligen ända från begynnelsen är :

”skapad till Gudslikhet i anden”

Som Ulf Ekman utrycker det, man behöver ju inte alls sväva i tvivelsmål om vilken läromästare och mentor som influerat UE till sådana här tankegångar

Det är väldigt skrämmande och olycksbådande om man lite besinnar vad som UE egentligen företräder här, UE är en vägröjare för fördärvets människa, röjer upp väg för Antikrist !

Ormlögn

Citat UE:

”Du är skapad till Gudslikhet i anden”

”All den kraft som Gud själv äger, har blivit deponerad i din ande…Det innebär att du har tillgång till all den kraft som Gud har…Allt vad du behöver finns redan inbyggt i dig…Det finns ingen chans för djävulen att stoppa dig

Vad Gud har lagt ner i din ande…har skapat i din invärtes människa, det är ditt verkliga jag…så är du vad Jesus Kristus är…När du träder upp på, scenen så är det Gud själv som talar.”

Slut citat

Lögn, lögn, lögn, av UE !!

Snacka om att verkligen försöka att uppgradera ”programvaran”

Tyvärr är alltsammans bara en ren lögn och dessutom en giftig Ormsoppa som UE tillhandahåller !

Egentligen är det frågan om exakt samma lögn som vid syndafallet, förklädnaden ser bara lite annorlunda ut

Ormlögn

Citat UE:

”Du är skapad att vara lik levande Gud.

Du är inte en syndare utan återställd till positionen före fallet.

Din invärtes människa är Din sanna identitet.

Du är skapad till Gudslikhet i anden.

Du skall erövra skapelsen precis som Adam.”

Slut citat

Ormen misstänkliggjorde och beskyllde ju egentligen Gud redan i begynnelsen för att ha dolt denna möjlighet till ”mjukvaruppgradering” för människan.

Ormen ville ju som bekant vara behjälplig med att tillhandahålla nyckeln, låsa upp det fördolda, och därmed hjälpa till att aktivera denna uppgradering.

Då sade ormen till kvinnan: »Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.»

”Software upgrade”

Vad som alltså behövdes enligt Ormens lögn var bara en uppgradering av själva mjukvaran så att den inbyggda ”Jag är Gud i mig själv” hårdvaran kunde aktiveras fullt ut !!

Och så resonerar också UE och flera med honom, dessvärre !

Det här med att UE talar om försoning, Kors, blodet, pånyttfödelse osv är ju i grund och botten bara en helt ointressant kosmetika, eftersom hans syn på hur människans substans och väsen såg ut redan före syndafallet är så på fel så blir alltsammans helt fel.
——–

HaFo kommentar:

Läs vad Ekman och trosförkunnelsen förmedlar:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/HBok.htm#Kap4n3

http://hem.spray.se/harry.forsgren/Kursmaterial.htm

Angående vad mailskribenten här skriver kring ”människans substans” vill jag jag även peka på:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/H3Bok.htm

Forts
h HaFo Dec 12, 2013 – 7:53PM Re: Ormlögn


Forts Fick ett mail med anledning av detta ämnet om vem Jesus ÄR. Jag förmedlar mailet i 2 inlägg och ger en del egna kommentarer:

Inlägg 2

Mailskribenten:

”Ormsoppa är ändå alltid Ormsoppa”

Oavsett i hur gyllene och glänsande skålar de än serveras. UE tycks för mig mest påminna ett slags förvänd gnostiker.

UE är egentligen i grund och botten så pass förvänd att han inte ens platsar in i den Katolska Kyrkan.

Han besmittar nog även detta sammanhang så att det blir ännu värre än som det redan är !

Stackars arma Katoliker som ska dras också med en sådan infiltratör som UE

Jag personligen skulle faktiskt mycket hellre vilja ha gemenskap med Katoliker som inte var dess mera fanatiska, än att jag skulle ha en gemenskap med UE

Det finns ju hopp för förvända Katoliker, men jag börjar undra om det finns hopp för UE, antagligen ändå, men svårt att tro ibland

Citat från

http://www.katoliknu.se/html/km_gnost.htm

Människan är, enligt gnosticismen, till sitt egentliga väsen av samma
väsen som den gode guden, men genom demiurgens skapelse är hon
en gudagnista fången i materien, den onda kroppen.

För att bli frälst måste man få kunskap om sitt sanna väsen, genom kunskapen, gnosis, blir man fri från fångenskapen. När man dör kommer den befriade anden att uppstiga till den sanne guden.

Slut citat

Alltså

Lyckas här själafienden bygga upp en bas för tankebyggnaden att vi har ett slags inbyggd Gudagnista i oss själva, inbyggt i vår grundnatur, så är vi illa ute !

Du HaFo borde återigen ta upp detta som du skrev för länge sedan på nytt, det är väldigt bra uttryckt !!

Foga det samman med frågan Vem Jesus Är

Frågan om vad/vem människan är i sig själv hör samman med detta tema
tycker jag i alla fall

Citat Hafo från

http://home.online.no/~jotol/LiviFrihet/artikkel4.htm

Människans egen livsande = själva livet i människan, som gör henne till en egen levande varelse med själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner kan inte förväxlas eller sammanblandas med Guds egen Ande som är en person.

Gud är uppehållaren av allt liv. På så sätt kan man säga att även djuren
har en ”livsande”. Men det livet, ”livsanden” är inte av Gudomligt väsenskaraktär lika litet, som människans egen ”livsande”, livet i människan som gör henne till en levande varelse av själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner med allt vad det innebär, på något sätt i sin egen varelse är av Gudomlig väsenskaraktär.

Trosförkunnelsen förlägger personligheten och identiteten vid människans egen livsande och betonar andens frigörelse från kroppen.

Slut citat

Jesus proklamerar vem Han är. Dels genom att säga att han ”är ovanifrån”.
Alltså inte enbart att Gud blivit människa och är ”nedanifrån”. Utan att Han i likhet med Gud har samma namn:

”Jag ÄR”, och likt Gud är kommen ”ovanifrån”.

Han ÄR alltså fullt ut Gud kommen i kroppslig gestalt. Alltså inte enbart att Gud blivit människa, utan att Han ÄR fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus är från Gud, men var och en ande som inte så bekänner Jesus är av antikrist”.
——

Mailskribenten:

Jag ska skriva en liten kommentar till vad jag själv skrev igår angående UE

I och med att jag igen engagerat mig i UE & situation så tycks jag igen blixtsnabbt delvis ha ryckts lite in i detta andliga landskap som UE representerar, där ”ljuset” består av ett djupt mörker

Så just för tillfället så känner jag mig till en viss del ”Ekmansk” till sinnes

Jag har så att säga nu satt på mig hans andliga kostym, och andliga glasögon
och jag är rätt väl medveten om det, det känns nog av, borde nu också få
nåden till att få en rätt kärlek till denna person som verkligen befinner sig i en mycket farlig belägenhet.

UE är i sitt mörker och tillstånd egentligen i princip i grund och botten helt ointresserad av och dessutom också oförmögen att ta emot sanningen och vad ännu värre är, är svuren fiende till sanningen själv, oförmögen att i sitt nuvarande tillstånd kunna ha en verklig gemenskap med den sanne
Jesus som beskrivs i Bibeln.

I själva verket så kan inte ett sådant ”ljus” som UE vandrar i blandas ihop med det sanna ljuset från Evangeliet. Den dystra sanningen är att det ”ljus” som UE & vandrar i är ett djupt mörker, med en helt annan Jesus och ett helt främmande Evangelium.

”Jesus säger:

”Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus,
men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret”

HaFo kommentar:

Ja, det gör så ont i mig hur mörkret från Ekman och trosförkunnelsen fortfarande , inte bara negliseras och sopas under mattan, utan även välkomnas av människor i alla de olika sammanhangen på den andliga arenan. ”På köpet” så får man ju nu också med sig Ekmans villfarelse till att nu även bejaka katolicismens ”mörkaste läroteser”.

Jag anklagas för att ha ”fel metodik” att avslöja detta mörker. ”Min metodik” är att peka på fakta vad Ekman och trosrörelsen med sitt eget material förmedlat och förmedlar – inklusive den nu ”påhakade” förförelsen från katolicismen med att peka på fakta utifrån deras material, vad de egentligen förmedlar.

Jag försöker också som kontrast utifrån Skriften peka på vad den säger i förhållande till dessa förförelser.

Den som då menar sig ha ”en bättre metodik”, hälsar jag välkommen att då presentera den. Min enda intention är att människor inte ska behöva bli bedragna av förförelsen i katolicismen och trosförkunnelsen och få som kontrast en fast förankrad tro till vem Jesus ÄR och betydelsen av offret på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod .

Den som då gör det på ett bättre sätt än vad jag gör, så bejakar och välkomnar jag det och önskar en personlig kontakt med. För att ”få lära mig knepet”.

HaFo