Omvändelse

HaFo Aug 16, 2011 – 10:25PM

Fick ett mail som jag besvarade och det kändes så viktigt så jag sänder det vidare till människor som kanske har synpunkter att ge.

Mailskribentens undran:

”Jag undrar en sak. Tänkte att du kanske kan hjälpa mig. hur omvänder man sig egentligen?”

HaFo:

Omvändelse för mig är ingen prestation, utan omvänt, tvärtom att hjälplöst komma till min Frälsare med all min synd, alla mina tillkortakommanden, alla mina fel och brister, i en förtröstan till Honom, att Han som min ställföreträdare, fullgjort allt i mitt ställe och i sin person, Kristi person av fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt, förenat Gud och människa i sin rättfärdiga syndfrihet och Gudomlighet och burit fram det försonande offret från Gud:

Offret av Kristi RENA blod och lekamen där på korset (Kristi lekamen för Dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet – inte som någon magisk förmedling via nån ritual – utan där ritualen pekar på vad som räddar människan och vad vi ska sätta vår tro till: Vem Jesus ÄR och betydelsen av offret PÅ KORSET!

Då när förlåten brast i templet och visar att nu är människan försonad med Gud och att det rena blodsoffret av ”Guds RENA offerlamm är framburet där PÅ KORSET.Vilket innebär vid (omvändelse), förtröstan till den Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och förtröstan till betydrelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

Då ser jag i Skriften att Gud då inte tillräknar mig mina synder, utan tilläknar mig Kristi rättfärdighet ( 2 Kor. 5 : 17 – 21) Det är för mig ”omvändelse”! Från att försöka fixa det själv som en prestation av tro och bekännelse, till en hjälplös förtröstan till vem Jesus ÄR och vad Han gjort i mitt ställe.

Detta blir allt mer förvanskat idag på de flesta andliga arenor, där man bejakar katolicismen, trosförkunnelsen etc. som God Channel , Norsk vision, kanal 10 etc. etc.

Det mesta idag på den andliga arenan, verkar samverka till att förbereda människors sinnen och hjärtan för en annan, en istället för, en falsk Messias en falsk världsfrälsares inträde på arenan. Släpp aldrig taget utifrån Skriften om vem Jesus ÄR (Gud själv kommen i kroppslig gestalt) och betydelsen av offret av Kristi persons (fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – ”Guds fullhet lekamligen” – ”Kristus kommen i köttet”) kropp och blod på korset!!

HaFo h HaFo Aug 24, 2011 – 11:18PM Re: Omvändelse

Fick ett mail med anledning av ämnet omvändelse. Jag återger mailet och ger så mitt svar på det.

Från mailet:

”Det är bra det du skriver. Man liksom får tacksamhetskänsla till Honom. Fast jag har kommit på att jag faktiskt är ganska hjärtlös, om det är rätt ord att använda. Jag kanske har kännt så, sådär bra, en eller några gånger, men efter det går jag omkring och… typ bryr mig inte. Tycker mest att allt i livet bara är jobbigt och bär inte mitt kors nästan alls. Och jag har ofta inte så mycket tro. Det är illa… jag är nog på väg att avfalla. Jag är lat också, när det gäller relationen till Gud.”

HaFo kommentar:

Det synes mig, som att Du lägger alldeles för mycket krav och förväntningar på Dig själv, som att Du skulle kunna bidra med ngt för Din räddning i en presterad omvändelse.

Jesus har gjort allt som ska göras i Ditt ställe som Din ställföreträdare. Du kan antingen förkasta detta

nådeserbjudandet från Jesus och försöka ”fixa det själv”, eller i ödmjukhet och hjälplöshet ta emot den fria gåvan från Gud, att Han INTE för Kristi skull TILLRÄKNAR Dig Dina synder (förlåtelse – efterskänkt skuld), utan TILLRÄKNAR Dig Kristi, Din ställföreträdares syndfria rättfärdighet, i Hans person som fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt, ”Guds fullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet” ( = omvändelse = att i Andens ljus över Ordet se att):

”där Gud var i Kristus och försonade/förenade människan, Erik med sig själv. Han TILLRÄKNAR inte människan, Erik, dennes synder”, ”utan den som var utan synd (Jesus), gjorde Han till synd/syndoffer

tillräknade Jesus i människans ställe hennes synder och lät Honom i hennes ställe ta straffet för synden).

På det att att vi må bli rättfärdighet från Gud”(= bli räknade för rättfärdiga, rätt och färdiga för gemenskap med Gud) för Kristi vår ställföreträdares skull.

2 Kor. 5: 18 – 21

——–

Om Du är lat, inte bryr Dig, ”inte bär Ditt kors” och menar Dig vara avfallen, så kan det inte hindra att Gud ser på Dig genom Kristi, Din ställföreträdares ögon och säger till Dig förlåten, syndfri och rättfärdig inför mig, utan all egen förtjänst, utan detta för Kristi förtjänst.

Då är från Guds sida bollen Din, till att anta och bejaka erbjudandet från Gud, som en nåd, där Du inte behöver prestera ngt. för att bli räddad, eller som om Du fortfarande menar Dig kunna göra ngt för att bli räddad, genom att inte vara lat, bry Dig mer, försöka att inte vara avfallen och anstränga Dig ”för att bära korset”.

——-

Skippa allt detta dravlet som fienden målar upp för Dig. Bara se upp på Jesus på korset, där Han förenar/försonar Dig med Gud, utan all Din egen medverkan och som bär fram, i Ditt ställe av Din ställföreträdares syndfria, rättfärdiga offret av en med Gud förenad människa, Kristi persons, RENA kropp och blod på korset.

Slutsa försöka lösa själv vad Jesus redan löst för Dig på korset!! Det är tro och förtröstan till Jesus!

HaFo