Robert Ek ( F.d. Pastor på LO)

HaFo Feb 12, 2015 – 11:51PM Robert Ek ( F.d. Pastor på LO)

Prövningarna och förvirringen för medlemmarna på Livets Ord synes fortsätta.

Först var det Ekman, som tidigare lärt att katolicismen var en villfarelse och påven antikrist, som nu utan att ha haft fel förut, utan alltid varit rätt, som dock mot sina egna ord, hoppade av Livets Ords Församling, för att så konvertera till att bli katolik och därmed bejaka katolicismens läror, traditioner, riter och ledarskap. Är det några av medlemmarna på LO som känner sig lurade, eller är man fortfarande blinda inför allt tokigt som ”den smorde ledaren gör”?

Ulf hade tidigare sagt, att det inte fanns några avhoppare från Livets Ord, utan bara avfällingar. Vem/vad, är han då nu enligt sitt eget vokabulär, när han hoppat av från LO och gett sig i lag med ett sammanhang, som han tidigare menat var en förmedlare av villfarelse ?

Sen möts nu så medlemmarna på LO av att Robert Ek, tidigare förste pastor i deras församling, som under 2,5 års tid mörkat för sin familj och församlingen, att han haft en pågående otrohetsaffär. Det har nu lett till att han ska bosätta sig i Thailand med sin nya kvinna.

Visst det finns förlåtelse för detta om han söker den. (Det är min egen erfarenhet!)

Men hur känsligt är samvetet hos Ek, om han bedrar både familj och församling under 2,5 års tid ? Detta för att kunna ta ut sin ngt feta pension från församlingen och därmed låta församlingens medlemmar betala otroheten och hans nya liv i Thailand med sin nya kvinna, innan han avslöjar sina planer för sin familj och sin församling.

Därmed har han i mina ögon passerat en gräns, som uppvisar ett dött samvete, där han skoningslöst, ser till att de han gjort illa, församlingen och familjen, både känslomässigt och materiellt får ”stå för kalaset”.

Är det så, att han ville vänta med avslöjandet av ”skandalen”, tills han säkrat sin pension, för att låta sitt ex. Få del av den för att kunna fortsätta? Det är i så fall, likväl inget heroiskt, utan en eskapad och beteende, som församlingens medlemmar får bekosta för att han, ska inför sig själv, kunna lätta sitt samvete, för vad han orsakat sin familj. Är det om så vore, vad medlemmars pengar var ämnade för?

Tycker synd om medlemmarna på LO. Det värsta är att de av både Ekman och Ek blivit matade med ”en annan Jesus, ett annat evangelium”, förmedlat av en falsk ande!

Vart ska de ta vägen, om de nu börjar vakna upp över vilket falskt sammanhang, och en församling i upplösning, som de varit med i?. Trosförkunnelsens giftiga förförelse har ju nu smittat av sig till stora delar av ”kristenheten”, så vart/till vem ska man gå??

Jo, till den sanne Jesus Kristus själv, Skriftens Jesus Kristus!

Han som före all tid var Guds Son ( Joh. Kap. 1; Kol. 1: 13 – 22). Han som var fullt ut Gud ”all fullhet” och fullt ut människa samtidigt förenade igenom hela försoningsskeendet (läs igenom hela hemsidan för att få tag på belägget för detta). Då ”när Gud var i Kristus och försonade världen / människorna med sig själv…” (2 Kor. 5: 17 – 21)

Förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

Han som därmed kunde bära fram, enligt GT., ett RENT OFFER, av offerlammets (istället för människan som människans ställföreträdare), Kristi persons, Gud och människa förenade, kropp och blod på korset. ”Kristi kropp för Dig utgiven – Kristi blod för Dig utgjutet”. Det där på korset och inte vid någon senare ceremoni, som enbart har till uppgift att peka på vad som räddar människan : offret av Kristi persons KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!! DET ÄR PÅ KORSET RÄDDNINGEN SKER! DÅ NÄR JESUS SÄGER ATT ”DET ÄR FULBORDAT”.

Då blev jag objektivt förenad med Gud för Kristi skull! Och det blev min subjektiva, egna ägodel och verkningsfulla verklighet för mig personligen, när jag i Guds Andes ljus över Ordet, såg vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV HANS PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!

Alla ceremonier eller mellanhänder, blev jag där förutan, där på korset förenad med Gud min skapare och det för min Herres Jesu Kristi, min ställföreträdares skull. Och detta är min verklighet, enligt Skriften, när jag upptäcker det! Utan detta all min egen prestation förutan! Jesus har som min ställföreträdare gjort allt som behöver presteras.

”Av nåd är ni räddade och det inte av er själva. En Guds gåva är det”! (Efesierbrevet).

Sätt förtröstan till honom, som med den jordiska kroppen i graven, ändock andligt levande – förenad med Gud ”predikade för andarna i fängelset” och mötte den räddade rövaren från korset i Paradiset.

Sätt förtröstan till Honom som förenad med Gud (Kristi person) kroppsligen uppstod igen och idag lever och äger all makt i himmel och på jord.

Sätt förtröstan till Honom, som i sitt namn (inbegripet allt vad Han i sin person ÄR!!), är verksam genom den Helige Ande och har all makt i himmel och på jord.

Sätt förtröstan till den sanne Kristus som ( efter den falske världsfrälsarens plagiat, som nu förbereds inom falsk kristenhet, falsk ”Israelbejakelse”, Politik, ekonomi etc. och ligger närmast i skeendet – låt er inte bedras av plagiatet!!) kommer tillbaka. Hälsa rätt Kristus välkommen!!!

Gud kommer att se till att de som är beseglade med Hans Ande vid en sann, Biblisk tro på vem Jesus ÄR OCH SANN TRO PÅ BETYDELSEN AV BLODSOFFRET PÅ KORSET, kommer att nå fram till varandra, så att de blir som Bibeln säger om Guds församling, (som inte handlar om andlig verksamhet, utan om att Guds liv finns i människors hjärtan, genom en sann tro på vem Jesus ÄR och har gjort på korset!) Och som därmed enligt Skriften blir: ”lemmar varandra till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”. Detta enligt Skriften om de som hör Gud till!! Där är Guds församling och inte i förvillade andliga verksamheter!

HaFo

Email   Feb 12th, 2015 – 11:51 PM h HaFo Feb 13, 2015 – 7:19PM Re: Robert Ek ( F.d. Pastor på LO)

Fick ett svar på ovanstående inlägg via ett mail som jag återger:

”Tycker synd om medlemmarna på LO. Det värsta är att de av både Ekman och
Ek blivit matade med ”en annan Jesus,ett annat evangelium”, förmedlat
av en falsk ande!”

Kan bara helt instämma i ovanstående, detär ju detta som är det verkliga problemet !

Detta är det allvarliga som får alla andra”bieffekter” att förblekna ungefär till noll och intet.

Problemet med den andliga förblindelse som ännu ligger kvar över Livets Ord och som under så lång tid gjort att andliga galningar har fått husera och utsuga godtrogna människor som på så sätt satsat både pengar, själslig energi och engagemang och som därvid lurats in till att spridavidare falska läror.

Godtrogna människor, varav säkert många ännu inte ser orsak och verkan, inte ser att det verkliga problemet består i den draksådd som från början har förgiftat Livets Ord

”Med draksådd menas utspridande av fördärvbringande åsikter eller läror, eller en handling som leder till ödesdigra följder.

Begreppet härstammar från den forngrekiska sagan om Jason som sådde draktänder och ur sådden såg vapenklädda män uppstiga vilka ville förgöra honom”.
——-

HaFo kommentar:

Skönt att det ännu finns människor som inser det allvarliga djup av villfarelse som ligger i Livets Ords ”trosförkunnelse”!

Det är många som så riktigt reagerar negativt mot beteenden och yttringar, ledarskap och maktutövning på LO. Men detta är ju bara resultatet, som en krusning på ytan, av de läror från avgrunden, som ligger genererade i den ”trosförkunnelse”, som genom åren, medlemmarna på LO blivit matade med.

Det är knappast många, vare sig inom LO eller i andra sammanhang som satt sig in i och blivit varse vilket falsarium som det handlar om under kristet vokabulär, men med annan betydelse bakom. Den som verkligen vill sätta sig in i vilken förförelse som ligger bakom innehållet i ”trosförkunnelsen”, kan med fördel ta del av hela innehållet på denna hemsida!

HaFoEmail   Feb 13th, 2015 – 7:19 PM h HaFo Feb 17, 2015 – 7:08PM Re: Robert Ek ( F.d. Pastor på LO)

Fick ännu ett mial med följande tips med anledning av detta ämne.
——

Hej, har Du läst om detta :

”Psykiska problem hos före detta medlemmar i Livets Ord”


http://bibelfokus.se/node/336

Citat

Har du själv varit med i Trosrörelsen (eller en liknande rörelse) och känner igen dig i det som presenteras ovan, då vill jag att du skall förstå var orsaken och skulden ligger.

Det är inte din tro det är fel på för att du känner så här. Det är inte du som bär ansvaret.

Felet ligger i Trosrörelsens teologi och ansvaret ligger hos denna rörelse och deras förkunnare.

Skall du bli fri från dessa känslor är det viktigt att du inser att du måste kasta bort ALLT du lärt dig i rörelsen(”lite syrad deg jäser hela baket”).

Du kan inte behålla något!

Sedan är det viktigt att du får grepp om det sanna, enkla och frigörande
evangeliet så att du kommer in i trons vila,barnaskapet hos Gud och friheten i Kristus.

—————————-


Deprimerad? En riktigt bra skrift om Livets Ord och Trosrörelsen är
Torbjörn Swartlings ”Trosförkunnelsen – inget evangelium”. Den hittar du utlagd på Nätet. Under 80-talet gick Torbjörn med i Livets Ord, och hälsan försämrades drastiskt. Hans föräldrar Gudrun och Per är psykiater, så de hade möjlighet att utefter sina kunskaper undersöka hur en sådan bibelskola kan inverka rent psykiskt på människor.

För personer som börjar tvivla på undervisningen inom Trosrörelsen och
för deras släktingar som funderar över vad man ska tycka eller inte
tycka, kan det vara väl värt att läsa Per Swartlings artikel
Psychiatric Problems in Ex-Members of the Faith movement Word of Life
(Psykiatriska problem hos före detta medlemmar i Trosrörelsen Livets
Ord). Denna artikel kom ut i Läkartidningen för 20 år sedan. Den finns
dock inte utlagd på Nätet så du får en liten kommentar till den här.

Tydligen tog över etthundra avhoppare från Livets Ord kontakt med
paret Swartlings. Dessa hade gått Livets Ords ”bibelskola” (jag vill
egentligen inte kalla den för bibelskola pga av alla villoläror). Av
dessa nominerades 70 för en längre intervju, varav 43 slutligen kunde
ställa upp. En del statistik kommer avslutningsvis. Följande är värt
att begrunda:

De hade psykiska åkommor som påminner om de som förekommer hos
avhoppare från scientologerna, Jehovas vittnen eller andra sekter.

Fler än 16 personer begick självmord pga sin vistelse i Livets Ord,
den slutsatsen drar man utefter avskedsbrev och intervjuer med
anhöriga.

För en psykiater kan det vara svårt, ja omöjligt, att fastställa hur
en intervjuad i Livets Ord egentligen mår, för dessa har dels tvånget
över sig att ”bekänna/tala positivt”, ”att uttala sitt öde”, och dels
att rörelsen antas av den intervjuade att vara Guds redskap och då får
man inte säga något negativt.

Livets Ord och medlöpare har menat (menar väl alltjämt?) att avhoppare
mådde dåligt redan innan vistelsen hos Livets Ord, så Livets Ord är
därför ”syndabocken” för deras personliga problem.

När man läser Torbjörns skrift märker man vilket ******* han måste
gått igenom. Inom Trosrörelsen var avhopparnas ibland bittra öde
ingenting man ville tala om. De fick skylla sig själva, eller så kunde
svaret lyda så här: ”Tror du jag blir glad och uppbyggd över att höra
detta?”

Man skulle alltså anpassa det man sa, inte utefter sanningen och vad
som verkligen inträffat, utan istället utefter hur denna person skulle
känna sig. Här har vi äkta trosrörelsehjärntvätt så det skvätter om
det! Det sades också att avhopparna var ”bittra och fulla av
oförlåtsamhet”. De orden är att spotta på minnet av människor som
genomlidit ett *******.

Jag har aldrig hört talas om en ursäkt från Livets Ord till personer
vars liv raserats eller som blivit skymfade och kränkta. 2003 skrev
Stefan Swärd en artikel i Dagen där man kan läsa mellan raderna att
någon ursäkt har aldrig sett dagens ljus. Några år senare verkar han
vara inne i linjen ”glömma och förlåta”. Men vad har hänt, var är
omvändelsen från Trosrörelsen?

Här följer statistiken i Per Swartlings artikel. Först följer hur
stort antal av de intervjuade avhoppade eleverna som kände en åkomma,
och inom parentes anges andelen i procent:

Ångest, speciellt panikångest: 40 (93 %)
Mardrömmar, sömnstörningar: 37 (86 %)
Rädsla för att förlora förståndet: 33 (77 %)
Känsla av tomhet: 38 (88 %)
Koncentrationssvårigheter: 32 (75 %)
Känsla av förlorad identitet: 26 (60 %)
Svårigheter med att fatta beslut: 32 (74 %)
Skuldkänslor: 40 (93 %)
Svårigheter med sociala kontakter: 31 (72 %)
Förfall: 15 (35 %)
Psykosomatiska symptom: 27 (63 %)
Självmordstankar: 27 (63 %)
Självmordsförsök: 10 (23 %)
Psykosliknande symptom: 20 (47 %)
Kontakt med en psykiater (först anges FÖRE bibelskolan, därefter anges EFTER):
Före: 7 (16 %)
Efter: 27 (63 %)
Vård på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus
Före: 1 (2 %)
Efter: 11 (26 %)
——

Som sagt! Har du själv varit med i Trosrörelsen (eller en liknande rörelse) ochkänner igen dig i det som presenteras ovan, då vill jag att du skall
förstå var orsaken och skulden ligger. Det är inte din tro det är fel
på för att du känner så här. Det är inte du som bär ansvaret.

Felet ligger i Trosrörelsens teologi och ansvaret ligger hos denna
rörelse och deras förkunnare. Skall du bli fri från dessa känslor är
det viktigt att du inser att du måste kasta bort ALLT du lärt dig i
rörelsen (”lite syrad deg jäser hela baket”). Du kan inte behålla
något!

Sedan är det viktigt att du får grepp om det sanna, enkla och
frigörande evangeliet så att du kommer in i trons vila, barnaskapet
hos Gud och friheten i Kristus.

Här kan du hitta material om det sanna kristna livet (Se Lennarts hemsida)

Här hittar du en text som går till rätta med 10 av de grövsta villolärorna i Trosrörelsens teologi. (Gå till Lennarts hemsida Bibelfokus.se för att ta del av hela budskapet. inklusive länkhänvisningarna

/Lennart

—–

HaFo kommentar:

Vill så bara själv bara igen bidraga med följande:

”repris” :


Tycker synd om medlemmarna på LO. Det värsta är att de av både Ekman
och Ek blivit matade med ”en annan Jesus, ett annat evangelium”,
förmedlat av en falsk ande!

Vart ska de ta vägen, om de nu börjar vakna upp över vilket falskt
sammanhang, och en församling i upplösning, som de varit med i?.
Trosförkunnelsens giftiga förförelse har ju nu smittat av sig till
stora delar av ”kristenheten”, så vart/till vem ska man gå??

Jo, till den sanne Jesus Kristus själv, Skriftens Jesus Kristus!

Han som före all tid var Guds Son ( Joh. Kap. 1; Kol. 1: 13 – 22). Han
som var fullt ut Gud ”all fullhet” och fullt ut människa samtidigt
förenade igenom hela försoningsskeendet (läs igenom hela hemsidan för
att få tag på belägget för detta). Då ”när Gud var i Kristus och
försonade världen / människorna med sig själv…” (2 Kor. 5: 17 – 21)

Förenade i Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

Han som därmed kunde bära fram, enligt GT., ett RENT OFFER, av
offerlammets (istället för människan som människans ställföreträdare),
Kristi persons, Gud och människa förenade, kropp och blod på korset.
”Kristi kropp för Dig utgiven – Kristi blod för Dig utgjutet”. Det där
på korset och inte vid någon senare ceremoni, som enbart har till
uppgift att peka på vad som räddar människan : offret av Kristi
persons KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!! DET ÄR PÅ KORSET RÄDDNINGEN SKER!
DÅ NÄR JESUS SÄGER ATT ”DET ÄR FULBORDAT”.

Då blev jag objektivt förenad med Gud för Kristi skull! Och det blev
min subjektiva, egna ägodel och verkningsfulla verklighet för mig
personligen, när jag i Guds Andes ljus över Ordet, såg vem Jesus ÄR
OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV HANS PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!

Alla ceremonier eller mellanhänder, blev jag där förutan, där på
korset förenad med Gud min skapare och det för min Herres Jesu Kristi,
min ställföreträdares skull. Och detta är min verklighet, enligt
Skriften, när jag upptäcker det! Utan detta all min egen prestation
förutan! Jesus har som min ställföreträdare gjort allt som behöver
presteras.

”Av nåd är ni räddade och det inte av er själva. En Guds gåva är det”!
(Efesierbrevet).

Sätt förtröstan till honom, som med den jordiska kroppen i graven,
ändock andligt levande – förenad med Gud ”predikade för andarna i
fängelset” och mötte den räddade rövaren från korset i Paradiset.

Sätt förtröstan till Honom som förenad med Gud (Kristi person)
kroppsligen uppstod igen och idag lever och äger all makt i himmel och
på jord.

Sätt förtröstan till Honom, som i sitt namn (inbegripet allt vad Han i
sin person ÄR!!), är verksam genom den Helige Ande och har all makt i
himmel och på jord.

Sätt förtröstan till den sanne Kristus som ( efter den falske
världsfrälsarens plagiat, som nu förbereds inom falsk kristenhet,
falsk ”Israelbejakelse”, Politik, ekonomi etc. och ligger närmast i
skeendet – låt er inte bedras av plagiatet!!) kommer tillbaka. Hälsa
rätt Kristus välkommen!!!

Gud kommer att se till att de som är beseglade med Hans Ande vid en
sann, Biblisk tro på vem Jesus ÄR OCH SANN TRO PÅ BETYDELSEN AV
BLODSOFFRET PÅ KORSET, kommer att nå fram till varandra, så att de
blir som Bibeln säger om Guds församling, (som inte handlar om andlig
verksamhet, utan om att Guds liv finns i människors hjärtan, genom en
sann tro på vem Jesus ÄR och har gjort på korset!) Och som därmed
enligt Skriften blir: ”lemmar varandra till tjänst, varning,
förmaning, uppbyggelse och tröst”. Detta enligt Skriften om de som hör
Gud till!! Där är Guds församling och inte i förvillade andliga
verksamheter!

Tycker Du att ovanstående är obegripligt?? Inse då att Du inte nu på grund
av den dimridå som trosförkunnelsens falska undervisning lagt över Din
andliga klarsyn, kan se klart. Kanske så till den grad att Du kanske
behöver avsäga Dig dessa läror i Jesu namn!?

I all välmening!

HaFo