Har tidigare varnat för Kjell Sjöbergs vilsenhet

David Smeds har intressanta uppgifter om den hemliga agendan hos Förebedjare för Sverige.

Jag har tidigare här på Min Åsikt, varnat för den förförelse som Kjell Sjöberg egentligen stod för. Har fått utstå en hel del spott och spe för det uttalandet. Nu får jag stöd från en person som kände personer som stod Sjöberg nära, nämligen David Smeds! Jag anade inte att det var så illa ställt som Smeds här återger detta helt sjuka som Sjöberg egentligen stod för:

”Kjell Sjöberg ledde en förebedjarrörelse som verkade för en transformation av Sverige och andra länder. Man reste runt och gjorde andlig mapping, band andefurstar på ofta höga platser. Den inre kretsen hade redan bildat en ”skuggregering” med Kjell som statsminister, Björn som försvarsminister, Sven som kyrkominister, Gunnar J som finansminister m fl.

En dag skulle Gud på ett övernaturligt sätt sätta dem som regenter i Sverige. Att använda omstörtning och våld var helt uteslutet. Man hade fått ett dramatiskt profetiskt tilltal i en hyrd lokal, Sankt Peterskyrkan, Upplandsgatan 12 i Stockholm, ”Blod skall flyta på Stockholms gator”. Några år senare jublade man när Palme blev skjuten, men snart insåg man att man borde bränna allt arkivmaterial och lägga ned även den yttre ringen ”Förebedjare för Sverige”.

Jag blev kontaktad av SVT som ville veta mer om extrema företeelser inom svensk kristenhet, och tänkbara konspiratörer. Jag gav teflonsvar för jag ville skydda mina mest förvillade vänner. Detta var en liten inblick som nog ingen annan berättat om. Jag var med i mötet där profetian blev framkallad. Jag upplevde ingen Andens sanktion, men vem är jag? Jag gömde allt i mitt hjärta och ser nu hur denna bit passar in i förförelsen som gått ut på att slå sönder det pingst- och andra väckelserörelser arbetat för. ”
—-
HaFo kommentar:

Jag kan inte mer än bejaka hur vilset ute dessa sammanhang var! Men det fick man sannerligen inte säga då. De var ju ”Guds profeter”! Nu vet vi hur vilset ute de var!!!!!
HaFoEmailWebsite Apr 28th, 2015 – 2:40 PM h HaFo Apr 28, 2015 – 2:44PM Re: Har tidigare varnat för Kjell Sjöbergs vilsenhet

Jag fick ett mail angående vad jag satte in kring Kjell Sjöberg från info av Smeds som kände personer nära det nätverk av ”förebedjare för Sverige”, där Kjell var en av de dominerande ledarna. Återger mailet som även berör tankar kring Ekmans förvirrande beteende.

Från mailet:

Angående Kjell Sjöberg

Kjell Sjöberg – John S Torell – Lars Enarsson – Mfs Sven Nilsson och Amkoff

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=985710&cmd=show

Det finns på ditt debattforum med adressen ovan. Jag tror att dessa uppräknade personer i grunden tillhör samma andliga ”nätverk”, fast det på ytan inte ser riktigt så ut alla gånger.

De på ytan ibland framträdande synliga motsättningarna i dessa sammanhang, är i princip bara en sorts multifunktionell krydda som ska få flera att svälja den falska anrättningen.

Dessa nätverks grundandlighet är en svuren fiendskap till både Judar och Kristna, fast det ju inte alla gånger syns på ytan ! Tvärtom, så synes ofta dessa falsk nätverk av förförelse, bejaka en ”radikal” kristendom med ”tecken och under” och även bejaka Israel, Judiska seder, riter, högtider etc.

Man får alltså inte alls låta sig förvirras av det som på ytan ibland synes så motstridigt, eller samtidigt så ”vackert” kristet, utan att istället försöka se det grundläggande, övergripande, underliggande mönstret i de villfarelser, som under ”kristet förtecken” nu drar fram och förbereder och samordnar ”avfallet” in under ett tak av andlighet, där det heter att alla har samma Gud.

Det var enkelt så länge Jehovas Vittnen etc. framträdde som villfarelsens talesmän. Men nu är det ”kristna bibeltroende” som skapar fram ”avfallet”!

Vi behöver identifiera, den ibland rätt så tydliga andliga ”dna signaturen”, som faktiskt visar på att ”någon”, nu håller på att ”avla” fram en ”arme” av vad man kanske skulle kunna i brist på en bättre beskrivning kalla, för de ”antikristna”:

De som utger sig för att vara kristna, men som samtidigt förmedlar ”en annan Jesus och ett annat evangelium”, förmedlat av en falsk ande. Något som både Jesus och Paulus varnade för ska ske i ändens tid. De delar agenda med de fallna änglarnas härskara, ja de delar agendan med djävulen själv ! Detta under sken av att vara väckelsekristna som ”älskar Jesus” och ”vad Gud gör idag”!

———

Och, faktiskt säger ju Jesus själv på sin tid så här till dessa människor :

”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader”

Och vad är då en del av Djävulens lögnaktiga agenda som falska kristna tar efter ?

”Total world domination”, eller en ny ”världsordning”.

Det finns otaliga ”andliga rörelser” idag som spinner på detta tema: T.ex. The Sons of God, Kingdom Dominion, Kingdom now, Joels arme. En ny världsordning, är ett känt mantra såväl inom politiken, ordensväsendet som inom en avfallen kristenhet. – listan skulle kunna göras lång på dessa falska företeelser.

Till dessa falsarier så behöver satan ”marksoldater”, ”antikristna” under kristet falskt sken.
Manipulerade, förförda, förvirrade beklagansvärda själar, fångade i ett nätverk som leder rätt ner i fördärvet !

Dessa ”antikristna embryon”, under kristet sken. Dessa som nu är ”delhybridiserade” och förmärkta med en ockult ”andlig dna signatur”. Detta, där från t.ex. såväl katolicismen som trosförkunnelsen , där man delar en ockult andlighet med härkomst från ickemänskliga källor, dessa ”delhybridiserade” som nu väntar på sin egen ”faders tillkommande”
vilken i verkligheten är den kommande ”Antikrist”,som ännu ska framträda, varvid dessa förmärktakanske kommer att bli ”brännmärkta”, om de inte omvänder sig i tid.
——-

Dessa nätverks andliga grund/ agenda kan man ju verkligen kalla för en ersättningsteologi, att ersätta äkta Kristenhet med en falsk kopia, vilket i slutänden innebär ännu ett försök till att helt utrota Judar och Kristna från jordens yta ! Detta under sken av att bejaka både kristendom, Judendom och Israel som nation.
—-…

Till detta många gånger helt osynliga nätverk kan man nog mycket väl tillägga tex den numera avlidna Bill Stenberg, och ja Ulf Ekman som ju är kapitel för sig, denna ”shapeshifter”, för redan på den tiden (och långt före det) som Ekman så hårt gick 
ut mot Katolska Kyrkan och Påven, så var nämnde Ekman egentligen i grund och botten en trogen och förmodligen helt omedveten ? slav under precis samma ockulta andlighet som han då till synes gick så hårt ut emot !

Detta beteende kan man väl återigen säga att det mest handlar om principen med den ”multifunktionella kryddan”. Det handlar alltså om själva det breda fångstnätet i 
anrättningen som så ska till för att fånga upp så brett som möjligt.

Först så förför vi frikyrkligheten, osv

Är nog rätt så säker på att Ekman inte alls visste om i vems ledband han gick på redan den tiden !

Och nu i ”närtid” så ”blir” han plötsligt Katolik !!”

Men detta hans på ytan helt förvirrade beteende har lämnat efter sig ett spår av trasiga förvirrade själar, som nu vet varken ut elller in !

Nyckeln till att förstå, och till en viss läkedom kan 
vara att inse att Ekman aldrig har ändrat sig, och absolut inte ens nu när han har ”blivit en katolik”

Han har inte ändrat sig, han bara börjat attnu finna ut var hans rötter suttit förankrade 
hela tiden, i vilken rotstock han omedvetet varit inympad i under hela denna långa tid !

Vad man faktiskt måste inse är att Ekman nu bara har ”konfirmerat sig” och erkänt sig rent 
officiellt till den ande som han redan tillhört under decenniernas gång !

Förstås så fattar han själv inte detta, hoppas man ju i alla fall !

Och det att Ekman förvisso aldrig har ändrat sig i grunden det är tyvärr helt sant, oavsett hans slingrande, alltså, man kan varken säga att han har lämnat Livets Ords sjuka andlighet, eller att han har konverterat till Katolicismen, man kan ju omöjligen konvertera till en andlighet som man redan förut i decennier tillhört, den sjuka underliggande andligheten i 
Livets Ords verksamhet är helt klart bärare av samma andliga ”dna signatur” som är grunden för det sjuka i Katolicismen, 

Ulf har nu  ”konfirmerat sig” och nu har det kommit i dagen var grunden för  Ekmans hemvist egentligen fanns. Ekman har varken konverterat eller avfallit, utan han har faktiskt ”konfirmerat sig”, alltså inget avfall, och från hans redan låga nivå är det nog för övrigt svårt att falla mycket lägre.

Däremot så tror jag att det inte ännu är helt försent för honom att omvända sig från resan ner till den totala botten !!”

Ett mail förmedlat av HaFo, som hoppas att slutorden från mailet blir verklighet, att Ekman likt Paulus gör ” en på Damaskusvägen upplevelse” och inser hur han såväl nu, som tidigare förmedlar villfarelse och därmed ”förföljer” Jesus och en sann tro!

HaFo