LO kring brytning med Leonid i Ukraina

HaFo Dec 2, 2013 – 9:36PMVarför har jag så svårt att vara tyst? Är jag en bråkmakare? Behövs även sådanaa som jag i vår Herres hage? Jag stack ut hakan på Facebook.


Utgångsläget för det ordutbyte som uppstod var följande länk kring hur Leoinid i Ukraina tar avstånd från Svenska LO:


http://aletheia.se/2013/11/27/sarmatiska-krigarna-fran-ost-bryter-med-livets-ord-uppsala/
——

HaFo:

Bra att man tar avstånd från Ekman och Svenska LO med anledning av dessa bejakande av katolicismens förförelse. Men märkligt att man inte redan från början även tog avstånd från den förförelse som Ekman i spåren av Kenyon, Hagin, Sten Nilsson, Hinn, Copeland m.fl. förmedlade. Ekman har aldrig varit rätt. Vem vet vad hans nästa blindkörare blir.
——

Yngve Bergström

Harry: ”Ekman har aldrig varit rätt” …

Yngve:

“Undervisningen som LO basunerade ut under 80/90-talet såsom Rättfärdiggörelse genom tro, Bibelns tillförlitlighet, I Kristus bl.a. var riktigt bra, RIKTIGT BRA! Men det fanns/finns annat som är mycket tveksamt. Men att påstå att Ekman ALDRIG varit rätt är orättvist och felaktigt. Genom hans tjänst har många hittat Jesus, upplevt Guds trofasthet samt frihet att växa och vandra i Anden. Att Ekman gjort fel förtar inte det faktum att han också gjort rätt; ens rätt förtar ändå inte konsekvenserna av de fel man gjort.”

HaFo svar till Yngve:


Rättfärdiggörelse genom tro var i Ekmans version inte om Bibelns ”tillräknade rättfärdighet för Kristi skull”, utan att Du i Dig själv – i din egen ande – ”blivit verkligt rättfärdig”. ” I Kristus” handlade om att du i din egen ande – ditt egentliga jag enligt läran, blivit skapad till hans likhet och i dig själv – inte var Gud – men var såsom en Gud. Eller som Hinn m.fl uttryckte det: ”vi är små Jesusar”.


http://hem.spray.se/harry.forsgren/default.htm
—–

Yngve Bergström:

LO’s (läs Haigins) uppdelning av människan i: ”du är en ande, har en själ och bor i en fysisk kropp” är uppenbarligen inte biblisk, men den betoning som du ger uttryck för ger inte vid handen det faktum att LOs undervisning om ’Rättfärdiggörelse genom tro’ tillskrevs Jesu försoningsverk till 100%, och tillföll till 100% den som tror på Jesu verk.

Och undervisningen om att vara ’i Kristus’ är och förblir en huvudfåra i Paulus’ undervisning om livet i Kristus, vilket LO undervisade. Betoningen i den undervisningen handlade om identitet, att vara identifierad med Jesus – såsom Paulus uttrycker det: ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”

Att påvisa läromässiga fel hos LO får inte innebära att man kastar skugga över det rätta de faktiskt undervisade, det som faktiskt är evangelium och bibliskt. Om någon vill strida mot vad som är fel, är det rätt, men att i stridens hetta förkasta vad som är rätt, ja då gör man sig själv skyldig till fel.
——

HaFo på Yngves kommentar:

Yngve:

“men den betoning som du ger uttryck för ger inte vid handen det faktum att LOs undervisning om ’Rättfärdiggörelse genom tro’ tillskrevs Jesu försoningsverk till 100%, och tillföll till 100% den som tror på Jesu verk.”

HaFo:

Sten Nilsson i boken Befria mitt folk:

”Kristendom är det som Gud gör med människans ande. När människans ande blir pånyttfödd, kan hon föra en segerrik strid mot andra andar, som står Gud emot.Människan är ande, skapad i klass med Gud… människan måste vara styrd av sin ande. Hon har en själ som skall vara andens lydige tjänare och bor tillfälligt i en kropp…

Du har nu en helt ny identitet och har den legala rätten att råda där förut fienden rådde över Dig. Du har inte någon anledning att frukta ditt förflutna. Du har nämligen inget förflutet! Du är nämligen en ny skapelse. Du är rättfärdig…För att kunna leva i gemenskap med Gud måste människan ha samma slags liv. Hon måste vara skapad i klass med Gud…”
—–

Ekman i boken Kraften i den nya skapelsen (1987):

Vi känner till att vi inte är gamla syndare frälsta av nåd. Vi var syndare,men blev frälsta av nåd och har blivit nya skapelser…Han har omskapat din invärtes människa så att du i anden har blivit lik honom själv. Han har upprättat i dig en ny människa som aldrig har funnits förut. Börja identifiera dig själv med den här nya människan…

All den kraft som Gud själv äger, har blivit deponerad i din ande…Det innebär att du har tillgång till all den kraft som Gud har…Allt vad du behöver finns redan inbyggt i dig…Det finns ingen chans för djävulen att stoppa dig…

Vad Gud har lagt ner i din ande…har skapat i din invärtes människa, det är ditt verkliga jag…så är du vad Jesus Kristus är…När du träder upp på, scenen så är det Gud själv som talar.
——

Ekman i ”född till seger” och ”tro som övervinner världen”:

Du är skapad att vara lik levande Gud. Du är inte en syndare utan återställd till positionen före fallet. Din invärtes människa är Din sanna identitet. Du är skapad till Gudslikhet i anden. Du skall erövra skapelsen precis som Adam.

Citat :

”Den som är född av Gud lever inte i synd. Han har ingen syndig natur, utan har fått Guds natur på insidan…Människan var den som skulle vara denna tidsålders Gud. Sedan blev djävulen det, men Guds mening var att människan skulle vara såsom en Gud…Är Du med i djävulens familj har Du djävulens natur i Dig, och då vill Gud att Du ska bli född på nytt. Då byter han natur i Dig och Du får Guds natur istället…Han upprättar Dig till samma position som Adam hade före fallet…När Du blir född på nytt lägger Du av Dig den gamla människan, den dör . En ny människa skapas. Den människan är skapad till gudslikhet..Om Du kunde se Din egen invärtes människa, så tror jag Du skulle se Jesus Kristus.” sid 4 o 6 o 11o 13 o 19


TRO SOM ÖVERVINNER VÄRLDEN

Sammanfattning:

Den troende människan och Gud blir lika till naturen. Vi inte bara tillräknas Jesu rättfärdighet. Vi får en ny natur som gör oss i verklig mening rättfärdiga. Den gamla människan och syndanaturen dör. Du kan genom Din egen pånyttfödda ande leva i seger. Du var en syndare och är nu rättfärdig. Guds tro är en ny natur som är deponerad i Din egen ande som Du kan bruka för att ådstadkomma övernaturliga resultat.

Citat:

”Människan skapades att vara som Gud var. Inte vara Gud, men vara som Gud, honom lik. Hon fick förmågan att tala som Gud. Hon fick förmågan att handla och utföra saker , som Gud… Adam var ställd över skapelsen för att råda och regera över den, precis som Gud råder och regerar över universum…Människan skulle vara som Gud, tänka som Gud, handla som Gud och tala som Gud.” sid 51, 57
——

Yngve:

Och undervisningen om att vara ’i Kristus’ är och förblir en huvudfåra i Paulus’ undervisning om livet i Kristus, vilket LO undervisade. Betoningen i den undervisningen handlade om identitet, att vara identifierad med Jesus – såsom Paulus uttrycker det: ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”

HaFo:

I föregående inlägg framgick med tydlighet att vad Ekman menade med dessa utsagor, är att Du är verkligt rättfärdig och syndfri i din egen ande, ditt egentliga jag enligt läran. Alltså att du är syndfri och rättfärdig i digsjälv. Vilket också Sten Nilsson antydde. Det förvånar mig att människor som träder upp till försvar till vad som förmedlades på LO i början, inte ens själva har häng på vad som faktiskt då förmedlades!
——

För att ”kristna” uttrycken identifiera Dig med Din ande, lev i Din ande, se Din nya identitet i Din nya människa – Din ande, så förleds kristenheten att börja använda uttrycken:

identifiera Dig med Kristus, lev i Kristus, se Din nya identitet Kristus och inser inte att de uttrycken i trosförkunnelsens tappning, har fått en ny innebörd genom det falska lärosystemet, som ligger till grund för dessa uttryck.

Många ser tydligen inte att man förleds in i tanken, att man i sin egentliga personlighet och identitet är som Kristus i sig själv och ska börja lyssna och följa den inre rösten från sin egen livsande.
—–

Vi ska inte identifiera oss med Kristus. Vi är som troende inte här i tiden som Kristus. Vi är inte Hans identitet i oss själva. Man närmar sig sanningen om man uttrycker se Din nya identitet i Din gemenskap med Kristus.

Detta om man därmed menar att människan här i tiden som troende, inte bara är den naturliga människan av en egen livsande, som gör henne till en levande människa av själ och kropp, som även fortfarande har en syndig natur integrerad i sin personlighet, men som Hon innesluten i Jesu död är fri att vara som ”död” gentemot i sitt agerande och nu även lever i gemenskap med Kristus och har en tredje natur, som troende i den här tiden, integrerad i sin person och identitet, där hon innesluten i Jesu uppståndelse, är fri att agera som ”levande” gentemot Guds Ande, Ord och vilja.
——

Om man med uttrycket se Din nya identitet i Din gemenskap med Kristus menar,att människan inte gjort andebyte i sin egen livsande, men tronskifte till att följa och ledas av en ny Herre:

Guds Ande, Ord och vilja, där hela hennes personlighet och identitet uttrycks här i tiden i ”den troendes tre naturer”, som hon i sin person är här i tiden, så blir uttrycket se Din nya identitet i Kristus rätt. (Läs häftet Den troendes tre naturer på min hemsida.

– http:/hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm)
———-

Jag vill så peka på Ekmans och LO:s dundertabbe från början när det hävdades att Jesus skildes från Fadern på korset (JDS – dog andligen), så att Jesus inte längre var Gud på korset, utan en från Gud skild människa, gjord till synd. Där ligger trosförkunnelsens största villfarelse!


Sten Nilsson i boken “Befria mitt folk”:


”Hur skulle Jesus lösa människan från djävulen…genom att bli synd för oss, måste han andligen dö och skiljas från Fadern och ta syndens straff ända ned i dödsrikets hemskaste plats…ingen har lidit andligen som han, som genom att bli synd för oss, skiljdes från Fadern och förenades med de ogudaktiga…


Korset är inte Jesu lidandes höjdpunkt.Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre…Det kunde inte ges någon återlösning med mindre än att någon trädde in i andevärlden och sonade synden. Jesu svåraste lidande begynte efter döden i dödsrikets pinorum, där de ogudaktiga var…
Jesus blev född på nytt och kunde som den förstfödde ta itu med att göra dens makt om inte, som hade döden i sitt våld, det är djävulen…”


Ekman i ”tillintetgör djävulens gärningar”:


”Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket…Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus.” sid 20


Ekman i en Bibeltimme 1986:


”Vad han (djävulen) då gjorde var att alla djävulens demoner och andefurstar och annat pack som han rår över bara hade vältrat sig över han(Jesus) och fnissat och skrattat och sagt att äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen så har vi segrat över Gud så att vi kan göra precis vad vi vill och utbreda ondskan obehindrat över jorden – trodde han!” och vidare:


” Om det bara var en fysisk död han dog, då skulle Abel ha kunnat sona vår synd. Då skulle vilken människa som helst genom att gå i döden för någon annan, kunnat sona.”


” Därför att människan är en ande, kan inte en fysisk död ensammen sona eller ge liv, utan det är en andlig död som gör det”.
—–


Med grundval av dessa fakta, så hävdar jag igen att Ekman aldrig varit rätt, utan ända från början förmedlade villfarelse.


De som hävdar annat, menar jag har inte satt sig in i fakta av vad Ekman och LO faktiskt förmedlade från början.


Den som verkligen vill göra upp med trosförkunnelsens falska lära om Jesu andliga död, kan göra det genom att ingående studera min hemsida ”Den Andliga Striden”. Återkom så sedan med synpunkter här eller direkt till mig på hemsidan eller via mail till mig.


Låt oss verkligen enas kring vad som kontrast till trosförkunnelesen, utifrån Skriften gäller, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!

HaFo
————

HaFo:

Jag har ännu inte rört vid Ekmans och LO:s dundertabbe från början när det hävdades att Jesus skildes från Fadern på korset (JDS – dog andligen) så att Jesus inte längre var Gud på korset, utan en från Gud skild människa, gjord till synd. Där ligger trosförkunnelsens största villfarelse! Jesus är igenom hela skeendet fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt ”All(Guds) fullhet lekamligen”, som därmed bär fram ett RENT OFFER AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET.

De som har blivit påverkade av förförelsen från Ekman och LO, verkar ha svårt att kunna ta till sig betydelsen i dessa ord om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. De verkar ha fått en hinna över sina ögon! Varför?
—–

Jag vill så nu peka på Ekmans och LO:s dundertabbe från början när det hävdades att Jesus skildes från Fadern på korset (JDS – dog andligen), så att Jesus inte längre var Gud på korset, utan en från Gud skild människa, gjord till synd. Där ligger trosförkunnelsens största villfarelse!

Sten Nilsson i boken “Befria mitt folk”:

”Hur skulle Jesus lösa människan från djävulen…genom att bli synd för oss, måste han andligen dö och skiljas från Fadern och ta syndens straff ända ned i dödsrikets hemskaste plats…ingen har lidit andligen som han, som genom att bli synd för oss, skiljdes från Fadern och förenades med de ogudaktiga…

Korset är inte Jesu lidandes höjdpunkt.Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre…Det kunde inte ges någon återlösning med mindre än att någon trädde in i andevärlden och sonade synden. Jesu svåraste lidande begynte efter döden i dödsrikets pinorum, där de ogudaktiga var…

Jesus blev född på nytt och kunde som den förstfödde ta itu med att göra dens makt om inte, som hade döden i sitt våld, det är djävulen…”
—–

Ekman i ”tillintetgör djävulens gärningar”:

”Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket…Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus.” sid 20

Ekman i en Bibeltimme 1986:

”Vad han (djävulen) då gjorde var att alla djävulens demoner och andefurstar och annat pack som han rår över bara hade vältrat sig över han(Jesus) och fnissat och skrattat och sagt att äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, äntligen så har vi segrat över Gud så att vi kan göra precis vad vi vill och utbreda ondskan obehindrat över jorden – trodde han!” och vidare:

” Om det bara var en fysisk död han dog, då skulle Abel ha kunnat sona vår synd. Då skulle vilken människa som helst genom att gå i döden för någon annan, kunnat sona.”


” Därför att människan är en ande, kan inte en fysisk död ensammen sona eller ge liv, utan det är en andlig död som gör det”.
——–

Med grundval av dessa fakta kring vad Ekman förmedlat tidigare, så hävdar jag igen, att Ekman aldrig varit rätt, utan ända från början förmedlade villfarelse.
—–

De som hävdar annat, menar jag har inte satt sig in i fakta av vad Ekman och LO faktiskt förmedlade från början.

Den som verkligen vill göra upp med trosförkunnelsens falska lära om Jesu andliga död, kan göra det genom att ingående studera min hemsida ”Den Andliga Striden”. Återkom så sedan med synpunkter här eller direkt till mig på hemsidan eller via mail till mig.

Låt oss verkligen enas kring vad som kontrast till trosförkunnelsen, utifrån Skriften gäller, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!!

HaFo
——–

Yngve Bergström


HaFo, Låt oss istället mötas vid korset, vid Jesu upphöjelse, vid Guds stora kärleksförklaring till alla syndare, upprorsmakare och villolärare!


Där, vid det blodstänkta dammet, ser vi klart, inte de dogmatiskt rätta lärorna, utan Guds stora hjärta i orden: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!
—–


HaFo:


Håller med Dig Yngve. Men eftersom Jesus säger :

”om ni inte tror att jag är den jag ÄR, så blir ni kvar i era synder”, Så känns det viktigt att vi verkligen talar om samme Jesus – Skriftens Jesus.

Trosförkunnelsens Jesus är en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Och det var detta falska evangelium som Ekman och LO startade ut med, om man kollar upp fakta kring vad som egentligen förmedlades då. Det är därför som jag hävdar att Ekman aldrig har varit rätt. Den som påstår ngt annat, menar jag aldrig riktigt har satt sig in i fakta kring vad Ekman egentligen förmedlade, utan enbart tror sig veta vad Ekman då förkunnande.
——

Henrik Damerau https://www.facebook.com/livetsord/posts/10152035466601047

Livets Ord


Med anledning av att det har förekommit en del diskussion och frågor på socialamedier kring församlingen Livets Ord i Donetsk i Ukraina så vill jag ge några kommentarer.

För cirka ett år sedan skedde en brytning mellan pastor Leonid Padun och resten av Word of Life International (Livets Ords internationella församlingsnätverk).

Orsaken till detta är att det fanns flera allvarliga problem som kunde kopplas direkt till Leonid Padun. Det handlar om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil.

Brytningen med Leonid Padun har alltså ingenting med teologiska frågor att göra. När styrelsen för församlingen i Donetsk adresserade dessa problem inför Leonid så avsatte han på eget bevåg hela styrelsen. I det läget vädjade styrelsen till oss i Uppsala att komma och hjälpa till, men Leonid var inte intresserad av någon hjälp.

Man ska också veta att av de cirka 300 ukrainska församlingar som fanns i Leonids nätverk så har cirka 230 valt att lämna Leonid Padun och fortsätta stå med Livets Ord.

Den här utvecklingen är något vi djupt beklagar, självklart hade vi gärna kunnat lösa situationen, men för oss och för alla andra ledande pastorer inom Word of Life International så var det omöjligt att fortsätta arbeta med Leonid.

Christian Åkerhielm
Missionsdirektor, Livets Ord
——-

HaFo:

Hmm vilken nice piruett från Åkerhjeilm:


Läs mellan raderna från hans utsaga:

Ingen skugga ska falla på Svenska LO. De ville hjälpa, men skurken Leonid ville inte ha hjälp. Leonids problem har inget med hans återgivna problem med LO:s teologi och närmande till katolismen att göra.

HaFo:

Den som vill låta sig luras av LO:s sedvanliga slingrande och smutskastande av andra och själva framstå som felfria, kan ju inte ha alla hemma i kanoten, om det lyckas..
—-

Henrik:

Harry Forsgren, om det skulle vara så att LO hade ändrat riktning mot katolska kyrkan så hade också förkunnelsen ändrats vilket den INTE har gjort. Däremot har det skapats kontakter inom andra samfund med andra andefyllda kristna, som kanske inte har exakt samma svar på alla teologiska frågor, men har väldigt mycket gemensamt.

Att man inte kritiserar/dömer andras teologi direkt innebär inte heller att man håller med dem eller tänker bli som dem. Jag föreslår att du lyssnar igenom alla predikningar från LO de senaste tre åren om du inte tror mig. Ta reda på fakta innan du kallar något för smutskastning.”
—–

HaFo:

Vet inte om Henrik läste utgångspunkten för detta ämne:

http://aletheia.se/2013/11/27/sarmatiska-krigarna-fran-ost-bryter-med-livets-ord-uppsala/

Om jag inte missförstår vad som där står så är det av teologiska skäl som Leonid bröt kontakten med LO. Medan Du Henrik, hävdar att det var LO som bröt med Leonid därför att “Orsaken till detta är att det fanns flera allvarliga problem som kunde kopplas direkt till Leonid Padun. Det handlar om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil”.
—–

Den bild Leonid ger är att han bryter med LO på grund av teologiska skäl, medan LO hävdar att de bryter med Leonid därför att han “är ett problem av ekonomisk art, utövar maktmissbruk och har en osund ledarskapsstil” och inte på grund av teologiska skäl.

Någon ljuger här!!!! Vem? Är det LO som ljuger så är det minst sagt smutskastning!
—–

En gång i tiden höll Ekman en predikan där han totalt dömde ut katolicismen som villolära och talade om påven som antikrist. (Önskar att någon som var med på den tiden kunde plocka fram denna predikan).
—–

Henrik:

“om det skulle vara så att LO hade ändrat riktning mot katolska kyrkan så hade också förkunnelsen ändrats vilket den INTE har gjort.”

HaFo:

Du måste ha missat allt som Ekman de senaste åren förmedlat kring både i skrift och kommentarer sin positiva syn på katolicismens läror och dess företrädare.

Hoppas igen att det kan finnas andra som plockar fram denna dokumentation, eftersom jag själv mest varit fokuserad på att peka på hur vilset ute Ekman och LO var redan från början.

Eller är det inte längre Ekman som fortfarande företräder LO med vad han framför? Har han fråntagits sitt mandat att förmedla vad LO står för? Om i så fall – varför och när skedde det!? Är det faktiskt så att Ekman idag med sin samlade vilsenhet, är en tung barlast, som man måste försöka göra sig av med på “ett nice sätt” på LO?
——-

Henrik:

“Däremot har det skapats kontakter inom andra samfund med andra andefyllda kristna, som kanske inte har exakt samma svar på alla teologiska frågor, men har väldigt mycket gemensamt.”

HaFo:

Vad har kristna människor gemensamt med sammanhang som åkallar Maria och “helgon” om hjälp I förbön och där Mariadogmerna innebär att hon är den egentlige frälsaren ( Spiritism).

Vad har kristna människor gemensamt med sammanhang där man vördar och tillber ikoner och menar dem vara bärare och förmedlare av andligt liv ( ockultism ).

Vad har kristna människor gemensamt med sammanhang där man menar att Påven “är Kristi ställföreträdare på jorden” och att KK intagit Andens plats på jorden till att förmedla andligt liv. Där kan man verkligen tala om “en annan Jesus och en annan ande” och ett falsk evangelium!?

Vad har kristna människor gemensamt med sammanhang där man har en sakramentlära, där sakramenten i sig själva är bärare och förmedlare av andligt liv?
—–

All denna förförelse för fokus bort från vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod PÅ KORSET. Är det “andefyllda kristna” som förmedlar denna förförelse, som sanna kristna ska “ha mycket gemensamt med”
——

Tack för svar på mail Henrik!


Lite märkligt att Du inte är beredd att resonera offentligt kring dessa spörsmål. Jag ämnar inte låta det ske, utan ämnar göra vår dialog offentlig utifrån det mail Du sände:

Du säger:

”vi har inget gemensamt med dem som åkallar Maria eller andra ’helgon’.

HaFo:


Men det är precis med vilka, som vad Ekman har gemensamt med:

Han frotterar sig idag med människor som t.ex Abborelius, som han även inbjudit tidigare till LO. Denne Abborelius sticker inte under stol med att han ber till Maria om hjälp i förbön och bejakar de vilseförande ”Mariadogmerna” och vördar även ikoner som bärare och förmedlare av andligt liv, han anser påven vara Kristi ställföreträdare på jorden etc. etc. av katolicismens förförelse, som jag tidigare pekade på.

En annan av Ekmans ”polare” är idag Halldorf, som också varit inbjuden till LO. Halldorf, bejakar i stort sett hela villfarelsepaketet i katolicismen!

Är det dessa människor, som Du omtalar som ”pånyttfödda och andedöpta inom alla sammanhang, det är inte frågan om ekumenik mellan samfund, det är frågan om Andens enhet”????
—–

Du säger så riktigt Henrik:

”man kan möta trossyskon inom andra samfund som också är levande kristna och som faktiskt kan tillföra något som kanske du eller jag inte fått tag på vad det gäller Gud.”

HaFo:

Men vill Du då Henrik Missionsdirektor på LO, konkret peka på vad Abborelius och Halldorf – Ekmans polare – har att förmedla, som vi inte fått tag på tidigare som andliga sanningar!?

För de måste väl räknas till dem där ”det är frågan om Andens enhet”, eftersom Ekman haft dem inbjudna på LO – eller?
——

HaFo:

(har ännu inte fått något svar från LO:s missionsdirektor Henrik – ledarna på LO verkar bli lite tafatta- när deras lära om att “ta auktoritet över människor och situationer”, inte fungerar, utan människor kontrar, med att “ta auktoritet över dem”. Lite komiskt blir det då när de tystnar och “gömmer sig i busken” istället för att ge faktiska svar!!)

HaFo
h HaFo Dec 6, 2013 – 7:41PM Re: LO kring brytning med Leoinid Uikraina


Vill be om ursäkt och ge en korrigering kring mitt inlägg ovan. Jag har blandat ihop Henrik Damenau med Åkerhielm som är missionsdirector på LO. Henrik är en vanlig medlem på LO som delgav sina synpunkter som jag även kommenterade. Hoppas att det inte skapade problem att jag gjorde denna sammanblandning. Hoppas att fakta och de synpunkter jag ville förmedla ändå nådde fram!?

HaFo h HaFo Mar 1, 2014 – 7:09PM Re: LO kring brytning med Leoinid Uikraina


Angående ovanstående ämne så hänvisar jag till en länk som har mycket fakta i ämnet att relatera till:

http://aletheia.se/2014/02/28/om-dokument-livets-ord-ukraina/

Men vill även igen poängtera att ”den frukt” vi här ser inom LO och trosrörelsen, enbart djupast sett beror på att man har ett kristet språkbruk med annan betydelse bakom orden, som inte alls handlar om sann kristen tro utan handlar om ett ”antievangelium” med en annan Jesus och en falsk ande.

Och det är än mer allvarligt än den uppenbara ”vurpa” med lögner, maktspråk och värdelös ”kristen ledarstil” som man åstadkommer i brytningen med Leonid i Ukraina. Det är så uppenbart och tacksamt att Aletheia pekar på detta och hur det i grunden handlar om Ekmans vilsna dragning till katolicismen och vilsna maktledarstil.

Men det är lite mer diffust enligt mig, hur vakna man egentligen är på Aletheia, när det gäller hur vilset ute trosförkunnelsen i läran är och faktiskt utgör en i grunden ren villolära av samma vilsna kaliber som t.ex. Jehovas Vittnen. Det kan skapa förvirring om man ser och förmedlar det ena, men inte det andra problemet med Ekman, LO, trosrörelsen och trosförkunnelsen!

HaFo