Min sorti ut från Pingst

h HaFo Apr 6, 2013 – 11:42PM


Fick ett brev från min Pingstförsamling och återger den brevväxling som uppstod utifrån detta brev:

Brev 1 från församlingen med svar från mig:

HaFo:

Tack för Ditt brev! Du undrar om jag behöver hjälp med att hitta en annan församling och skulle önska avslutning på medlemskap i församlingen.
Möjlighet 1 är utesluten eftersom alla sammanhang idag är fyllda av avfall och är redskap till att möjliggöra ankomsten av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen på den politiska och andliga arenan.

Angående alternativ 2 så hänger det mycket på vad Du här ger mig för svar! Står Pingst som rörelse utanför denna förberedelse av den falskhet och förförelse som förbereder människors sinnen och hjärtan för framträdandet av den falske världsfrälsaren?

Enligt min mening, så är Pingst som rörelse idag, förmedlare och försvarare (bl.a. via tidningen Dagen, rörelsens konferensveckor, pastors och evangelistveckor) av både förförelserna i trosförkunnelsen, katolicismen och dessas efterföljare, fram idag till förförelserna i spåren efter Branham, fram till Bentley via trosförkunnelsen, Hagin, Ekman, Pensacolaväckelsen, Profetrörelsen, Apostlarörelsen etc. etc. av förvillelse!!

Var står vi/ni/jag i förhållande till detta skeende av förförelse? Jag har via min hemsida:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/default.htm

visat på var jag personligen står i frågan kring dessa förförelser och sammanhang, men även var jag står kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, som blir förvanskat i alla nämnda sammanhang ! Var står Du och vår/min församling kring vem Jesus är och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset?
—-

Det heter så vackert att varje församling i Pingst är fristående. Men är det verkligen så? Är inte Din/vår församling egenligen beroende av vad de större församlingarna i rörelsen förmedlar och vad som beslutas i konferenser pators och evangelistveckor? Om i så fall, så är ju det hela bara en ett skenbedrägeri som ska låta bra, att man är en fristående församling!!
——
Jag är beredd på att stanna kvar i församlingen och åter bli aktiv, om Du/församlingen, aktivt tar avstånd ifrån rörelsens bejakande av trosförkunnelsens och katolicismens förförelse. Om inte, så vill jag inte förbli i ett falskt/förförande sammanhang!

HaFo
———–

Brev 2 från församlingen och mitt svar därtill:
——–

HaFo:

Tack för svar!

Hade först tänkt besvara det med tystnad. Men fick ingen ro och kan inte underlåta att sända dessa funderingar tillbaka.

Det var väl egentligen inte så mycket svar i sak kring hur församlingen Pingst ställer sig i förhållande till förförelsen i katolicismen och trosförkunnelsen (vilket ni svart på vitt kan ta del av utifrån fakta på min hemsida kring vad som lärs och förmedlas i lära tro och utövning I dessa sammanhang).

Eller ska jag tolka dessa ord:

“Att ta avstånd från väckelserörelser, där människor upplever frälsning och andedop är inte vår uppgift… Vi som församling är inte att fördöma andra kristna”,

som att Pingst, menar att Trosrörelsen och Katolska kyrkan är “väckelserörelser där människor blir frälsta och andedöpta” och att Pingst bejakar vad Trosförkunnelsen och Katolicismen lär och förmedlar?

I så fall är det bara att beklaga okunskapen, vilsenheten och den andliga blindheten! Hoppas att jag misstolkar – eller!?

Inte heller fick jag några egentliga svar kring var församlingen står i tro och lära på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

Den “trosbekännelse” som Du återger:

“Vi vill förkunna en treenig Gud, där Jesus är vår frälsare. Den Helige Ande vår hjälpare och Gud vår far”, är den bekännelse som i stort sett alla sammanhang, som menar sig vara kristna gör. Alltifrån Mormonerna, Jehovas vittnen, Svenska kyrkan, Katolska Kyrkan till Trosrörelsen och allehanda företeelser idag fram till Bentley och Floridaväckelsen.

Frågan är då, vad som ligger bakom dessa ord, som tydligen de flesta, även uppenbara villoföreteelser som Jehovas vittnen och övriga nämnda sammanhang kan bekänna sig till?

Jag upprepar därför min fråga:

Vem ÄR Jesus och vilken betydelse har offret av Kristi persons (Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD på korset, enligt Pingst?

Svaret enligt min mening återfinns på min hemsida:

http://hem.spray.se/harry.forsgren/default.htm

Och där återfinns även några sammanhang, där detta under kristen täckmantel och kristen vokabulär blir förvanskat och i praktiken innebär, att man vilseleder människors sinnen och hjärtan till en tro på “en annan Jesus, ett annat evangelium” inspirerat av “en annan ande”. Något som både Jesus och Paulus varnar för och uppmanar de troende till att både avslöja och ta avstånd ifrån!
——-

Fick heller aldrig ngt egentligt svar kring att Bibeln tecknar ett avfall, som ska möjliggöra framträdandet av en falsk världsfrälsare och hur en sann kristenhet idag bör varna för detta skeende!?

Jag antar att Du med orden:

“Vi som församling är inte beredda att fördöma andra kristna”, menar att det är vad jag gör – eller!? I så fall fördömer Ni mig som kristen, som Ni samtidigt menar att Ni inte fördömer andra kristna. Dubbla budskap så det sprutar ur öronen!
—–

Du menar så att Pingst i Västerbottens mellanbygd är en fristående församling. Menar Du därmed att vara fristående, innebär att man inte är påverkad av tidningen Dagen. Inte är påverkad av de större församlingarna i rörelsen. Inte är påverkad av rörelsens evangelist och pastorsveckor och konferensveckor?

Trot den som vill, att Ni inte skulle vara påverkade, utan skulle vara en fri församling. Enligt min mening, vackra ord utan verklighetsförankring. Gå gärna på i ullstrumporna å låt Er luras å bedras av förförelsen i ändtiden, som finns återgiven i Skriften och som ska möjliggöra framträdandet av en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias och falsk världsfrälsare.

Alla menar sig tro på Bibelns Ord i alla möjliga sammanhang.
Men ändå ser man inte och tror på vad Bibeln säger om ändtidens avfall och förförelse! Utan spelar istället med i det skeendet och menar sig därmed vara med i ändtidens väckelse, som ska hälsa Kristus välkommen. Bedrägeri på högsta nivå!

Jag har nu lämnat den sjunkande skutan, men önskar Er alla ett sunt uppvaknande, så ni kan finnas med vid sluträkningen på uppståndelsens morgon!
—–

En del säger att vi inte riktigt kan veta vem Jesus egentligen är eller inse mysteriet på korset. Vilket dravel om man samtidigt säger sig tro på Guds Ord! Där framgår glasklart vem Jesus ÄR och där framgår glasklart betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset!

Det har jag försökt peka på och var detta blir förvanskat idag på den andliga arenan med min hemsida. Men det verkar inte speciellt populärt. Men de som har öron till att höra och älskar sanningen, kommer att upptäcka innehållet på hemsidan, som kommit till under vånda, studier och bön, som lett fram till övertygelse, som jag bara inte kunnat underlåta att förmedla.

Vad människor sen gör av det är inte mitt problem, utan deras. Jag har förmedlat vad jag upplevt blivit lagt på mitt hjärta att förmedla och äger frid och sinnesro över det innehållet.

HaFo