Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 29, 2011 – 11:35PM Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Den som INTE är intresserad av vem Jesus ÄR och BETYDELSEN AV OFFRET AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD PÅ KORSET, göre sig inte besvär, av att läsa vidare från inläggen härunder.

Den som inte är beredd till att läsa lite längre än en A4, kan också sluta läsa här.

Men Du som orkar läsa lite längre och är intresserad av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, är välkommen att ge Din syn på innehållet i inläggen härunder.

Jag upprepar mig medvetet rätt ofta, så att det inte ska gå att missa, vad det är som jag försöker peka på:

Vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!

(Den som tycker det blir mycket upprepningar, kan ju innan man retar sig på det, ställa sig frågan, om man ”fått tag” på innehållet i dessa upprepningar, eller om man kanske behöver begrunda innehållet ännu en gång)

Jag kan ibland bli väl ivrig i min önskan att förmedla vad som starkt ligger på mitt hjärta.

Ibland ger jag kanske ”ledande frågor”, som kan irritera. Och jag har en oförmåga att enkelt, kortfattat på korrekt svenska, uttrycka vad jag vill få sagt.

Men snälla, se över och bortom dessa mina tillkortakommanden och försök att få tag på vad det är som jag brinner för:

Att vi ska få syn på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!

Det är en livsfråga för oss var och en!
———

Inläggen härunder tillkom utifrån en frågeställning som nådde mig från en nätdebatt, som jag tyckte kullkastade både vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset:

”Men hallå, var finner du att Jesus var överstepräst på korset? Det Hebréerbrevet visar är att han är överstepräst efter uppståndelsen.”
———–

Inlägg 1 Jesu offer efter Melkisedes sätt

HaFo:

Citerar från Skriften, som visar på att Jesus utför en översteprästlig tjänst PÅ KORSET och inte vid ngt senare tillfälle:

Hebr 2:17:

”Därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en TROGEN ÖVERSTEPRÄST INFÖR GUD, till att försona folkets synder.”

Här pekas först på Jesu preexistens. Han var redan tidigare ngn. som nu i allt skulle bli lik sina bröder som människa.

Motiv:

”försona folkets synder”, vilket sker genom Jesu syndfria rättfärdighet och frambärandet av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET. Vilket så sägs ske, som trogen ÖVERSTEPRÄST I SIN TJÄNST INFÖR GUD!

Hebr 7:27:

”Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv.”

Jesus var alltså ÖVERSTEPRÄST TILL ATT FÖRSONA FOLKETS SYNDER, när Han offrade sig själv där på korset. ”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder”.

I denna text ser vi alltså att Jesus är en överstepräst som offrar sig själv. Vi ser också vem som är offerlammet:

Joh Ev 1:29 ”Se, Guds Lamm, som borttager världens synd”!

Om det ska offras ett lamm, så finns också samtidigt en överstepräst som offrar detta lamm.

När det gäller Jesus Korsverk, så var han på en och samma gång både Lammet som offrades och Översteprästen som frambar detta offer.

Hebr 9

12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan MED SITT EGET BLOD, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

14. huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu GENOM EVIG ANDE HAR FRAMBURIT SIG SJÄLV, såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!
—-

Här ser vi hur ”evig ande” = Gud själv i enheten av Fader Son och Ande, bär (översteprästen) fram sig själv (Guds RENA offerlamm), kommen i kroppslig gestalt (all fullhet lekamligen – Kristi person) som ett felfritt RENT offer. Och det sker PÅ KORSET och inte vid ngt senare tillfälle!

Allt är det ett Guds verk från början till slut och ingen kan vare sig göra ngt till eller dra ngt från vad Gud själv, här i människans ställe, utförde för hennes räddning, PÅ KORSET!
—–

Joh 19:30

”När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ’Det är fullbordat’. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.”

Vad är det som är fullbordat på Korset?

Jo Jesus ”gick med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

Jesus frambar sig själv genom evig Ande som ett felfritt offer åt Gud”. ”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder”

Försona folkets synder, dvs PÅ KORSET gick Jesus med sitt eget blod in i det allra heligaste och vann DÄR en en evig förlossning! Det skedde inte vid ngt senare tillfälle!
—–

Petr 1:18:

”I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt, Jes. 52,3. 1 Petr. 4,3. 19. utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck”. Joh. 1,29. Apg. 20,28. 1 Kor. 5,7. 6,20. Hebr. 9,12 f. Upp. 5,9. När då? Jo PÅ KORSET!

Kol 1:19:

”Ty det behagade Gud att låta all fullhet (= Gud själv), taga sin boning i honom. Och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.

När skedde detta? Jo PÅ KORSET! ”BLODET PÅ HANS KORS HADE BERETT FRID”! ”Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner” Mark 15:38

Att förlåten brast ända uppifrån och ned visar symboliskt på att vägen, in till det allra Heligaste nu var öppen i och med att Jesus fullbordat sitt verk på Golgata och DÄRMED GARANTERAR, att det INTE sker vid ngt senare tillfälle.

Hebr 10:19:

Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten — DET ÄR GENOM SITT KÖTT –
——-

När var vägen in till Guds gemenskap öppen? Jo när offret skett av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET (”det är genom sitt kött”)!
—–

Konsekvensen av en lära om att det inte är fullbordat på Korset, en lära om att Jesus blev överstepräst först efter sin Himmelsfärd, är den att försoningen inte alls sker på Korset, utan istället först 43 dagar efter Korset, så skulle alltså Jesus bli överstepräst och därmed då först, med sitt eget blod, kunna gå in i det allraheligaste och vinna en evig förlossning.

Men nu är det så, att Jesus PÅ KORSET vann en evig förlossning!

Avslutar inlägg 1 med några citat i ämnet kring Jesus som överstepräst:

Thor-Leif Strindberg:

”Genom att bli en överstepräst enligt den melkisediska ordningen fullkomnar Messias följaktligen den roll som leviterna – det gamla förbundets präster – har spelat i det gamla förbundet mellan Gud och Israels folk. Samtidigt fullkomnar han det gamla förbundet i det nya förbundet, som inte bara är ett förbund mellan Gud och Israels folk utan mellan Gud och hela mänskligheten. Ett förbund med en evig överstepräst…”

Lars Borgström:

”Med den gammaltestamentliga skuggbilden som bakgrund kan vi bättre förstå vad som hände i tidens fullbordan, då Jesus offrades på korset den dag som blev den verkliga försoningsdagen, den sanna yom kippur.

Om ceremoniallagen, alla Guds föreskrifter för offer- och tempeltjänst, gäller nämligen att den endast innehåller en skugga av det goda som kommer, d.v.s. Kristi fullkomliga offer, ”och inte tingen i deras verkliga gestalt.

Jesus fullbordar såsom Överstepräst den gammaltestamentliga offertjänsten. Jesu blod är nämligen det verkliga offerblodet som förebildades av bockens blod i Jerusalems tempel.

När Jesus instiftar nattvarden säger Han: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse” (Matt. 26: 28).

Detta sade Han med tanke på det som skulle ske dagen därpå. Och det som utspelade sig på Golgata inträffade samtidigt i det himmelska tabernaklet:

Kristus gick ”en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning” (Hebr. 9: 12).

De gammaltestamentliga prästerna och offergåvorna var bara skuggbilder av den sanna Översteprästen som bar fram sig själv som det felfria offret (Hebr. 9: 14), giltigt för alla tider (Hebr. 10: 12).

På samma sätt var tabernaklet i öknen och dess fortsättning, templet i Jerusalem, bara skuggbilder av helgedomen i evighetens tillvaro, ”det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen” (Hebr. 11: 11).

När tiden var fullbordad, d.v.s. då tiden för den gammaltestamentliga uppenbarelsen löpt ut, gick Jesus in i det allra heligaste med sitt blod och bekräftade därmed det förebildande i den gammaltestamentliga tempeltjänsten. Detta gjorde Han som Överstepräst för ett nytt förbund, ett nådeförbund.

Över nådastolen i Himmelen stänkte vår Överstepräst sitt blod, samma blod som just då rann ur Hans kropp, där Han hängde på korset för våra synders skull. Jesu rena, gudomliga blod övertäcker lagtavlorna och alla överträdelser mot dem som hela mänskligheten, genom alla tider, har gjort sig skyldig till”.

Slut citat
——-

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo h HaFo Dec 29, 2011 – 11:40PM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 2 Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Som reaktion på mitt inägg ovan, fick jag följande kommentar på nätet:

”Tjänsten inför Gud gör han som överstepräst enligt Melkisedeks sätt. Melkisedek hängde inte på ett kors. Nu är detta inte någon avgörande fråga, men Jesu prästtjänst var en tjänst i det sanna tabernaklet i himlen. Det du sysslar med kallas eisegetik på teologiskt språk.”

HaFo:

Jag anklagas alltså här för ”eisegetik” dvs något slags filosofi, läsa in sina egna åsikter i en text och tolka en text till sina egna åsikters fördel, när jag vill peka på det mest centrala i evangeliet:

Vem Jesus ÄR OCH BETYDELSEN AV OFFRET AV Kristi persons kropp och blod på korset! Då är ju isåfall hela Skriften ”eisegetik”!

Det står ju förvisso faktiskt inte att Melkisedek hängde på ett kors. Men det står ju lika förvisso, faktiskt inte heller någonstans, att Melkisedek någonsin gjorde någon himmelsfärd och först efter denna himmelsfärd, blev överstepräst, för att sedan göra kunna prästtjänst i det sanna tabernaklet i himlen!

Så den som vill ta just Melkisedek, för att bevisa att Jesus blev överstpräst, först efter sin himmelsfärd, har faktiskt en del kvar att bevisa i det fallet.

Så, den person, som tar exemplet med Melkisedek för att bevisa att Jesu prästtjänst enbart gäller sanna tabernaklet i himlen, kan man nog alldeles lugnt säga, ägnar sig åt att ”läsa in sina egna åsikter i en text och tolka en text till sina egna åsikters fördel – eisegetik”.

Det var ju faktiskt inte heller i det himmelska tabernaklet som Melkisedek gjorde sin tjänst när han mötte Abraham!

Hebr 7

1. Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste — han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom, varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — DENNE förbliver en präst för beständigt.

HaFo:

Visst är det Gud själv, som här åsyftas med dessa attribut ovan på Melkisedek (»rättfärdighetens konung», »fridens konung», denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son!) Att då Jesus är en överstepräst efter melkidedeks sätt, pekar på att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt!

Om man ska försöka att precisera vad jämförelsen mellan Melkisedek och Jesus egentligen handlar om så är det så här :

Jesus är lik Melkisedek däri, att han har blivit präst icke på grund av en lag, som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv”, alltså att Jesus är det oförgängliga livet – Gud själv!

”17. Han får nämligen det vittnesbördet: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.» Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös — EFTERSOM LAGEN INTE KUNDE ÅSTADKOMMA NGT FULLKOMLIGT – men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.

Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse — det är nämligen så, att medan de andra hava blivit präster utan edlig bekräftelse, har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: »Herren har svurit och skall icke ångra sig: ‘DU ÄR EN PRÄST TILL EVIG TID’» — i så måtto är också det förbund bättre, SOM HAR JESUS TILL LÖFTESMAN.”
——-

Vem är alltså Jesus som Melkisedek? Jo Gud själv kommen i kroppslig gestalt. När bär denne Melkisedek fram det översteprästerliga offret ända in i det allra heligaste, in till Guds gemenskap, ända in i himmelen?

Jo PÅ KORSET! Då när förlåten rämnar in till det allra heligaste och Gud visar att nu är vägen öppen i och genom offret av Kristi persons (som bars fram av översteprästen Melkisedek, Gud själv i kroppslig gestalt, som själv även var det RENA Gudslammets) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!

Trosförkunnelsen för fram Jesu offer på korset, som ett orent blod på korset och rent först efter himmelfärden, där det då frambärs. Vilket då är en förnekelse av att Jesus är Gud på korset. Jag tror att här finns samma typ av förnekelse av att Jesus är Gud på korset – att Han inte där offrar efter Melkisedes sätt, utan gör det först efter himmelsfärden!

HaFo

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedes sätt
HaFo Dec 29, 2011 – 11:46PM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 3 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Efter ovanstående inlägg från mig, så ägnas mycken energi ute på nätet, till att peka på hur tokig och okunnig jag är (vad det nu har med själva sakfrågan att göra och gagnar samtalet i sak kan man undra)!?

Men ingen energi läggs nu ner, på att bevisa att Jesus INTE på korset bär fram ett offer efter Melkisedeks sätt (som synes vara hypotes i denna förförelse att Jesus inte gör).

Inga försök görs heller till att föra i bevis Melkisedek någonsin gjorde någon himmelsfärd och först efter denna himmelsfärd blev överstepräst, för att sedan kunna göra prästtjänst i det sanna tabernaklet i himlen!!

Vilket borde ha varit en konsekvens av att hävda att Jesus inte bar fram offerblodet på korset, utan först efter sin himmelsfärd bar fram blodsoffret in i det allara heligaste som överstepräst.

Man synes i denna villolära dela upp försoningen i två steg och konsekvensen av resonemanget blir ju den, att försoningen faktiskt inte alls enligt Ordet, fullbordades på Korset, utan först efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd och först då, som överstepräst efter Melkisedeks sätt, bär Jesus fram blodet och först därmed så fullbordas försoningen. Samma förförelse som i trosförkunnelsen!!

Detta stämmer helt enkelt inte med en helhet av Skriften!

Vad var det då som fullbordades på Korset, som gjorde att Gud visade, att förlåten in till det allra heligaste brast och vägen in till Guds gemenskap, nu var öppen, efter offret av Kristi persons kropp och blod på korset?
———

Visst jag utger mig inte för att vara speciellt kunnig, men jag tror ändå inte att det är så tokigt, som jag här framställs, som okunnig idiot på nätet, när jag pekar på att Jesus faktiskt på korset, där bär fram ett offer, som överstepräst efter Melkisedeks sätt, som gör att blodsoffret på korset, är ett fullbordat offer och försoning mellan Gud och människa därmed sker och där vägen då därmed var öppen till gemenskap med Gud, där VID SKEENDET PÅ KORSET.

Jag upprepar:

Jesus är lik Melkisedek däri , ”att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv”, alltså att Jesus är det oförgängliga livet – Gud själv.

Hebr 7

”17. Han får nämligen det vittnesbördet: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.» Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös — eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt – men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.

Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse — det är nämligen så, att medan de andra hava blivit präster utan edlig bekräftelse, har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: »Herren har svurit och skall icke ångra sig: ‘Du är en präst till evig tid’» — i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till löftesman.”


Vem är alltså Jesus som överstepräst efter Melkisedeks sätt? Jo, som Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

När bär denne överstepräst efter Melkisedeks sätt fram det översteprästerliga offret ända in i det allra heligaste, in till Guds gemenskap, ända in i himmelen? Efter sin uppståndelse och himmelsfärd?

Nej PÅ KORSET! Då när förlåten rämnar in till det allra heligaste och Gud visar att nu är vägen öppen i och genom offret av Kristi persons (översteprästen Melkisedeks) kropp och blod PÅ KORSET.

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 29, 2011 – 11:55PM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 4 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Efter mitt inlägg ovan, så anklagas jag för att ”bli alltmer snurrig” med kommentaren:

”Hur kan en som är fastspikad på ett kors bära fram sitt blod och göra tjänst som överstepräst? Jag garanterar att du är ensam om denna din snickarbodsteologi.

Om jag inte minns fel, så sa Jesus att Maria inte fick röra vid honom eftersom han än inte stigit upp till sin Fader, och detta var efter uppståndelsen.

Alla utom du är tydligen förförda av trosrörelsen. Du har stora tankar om en tynande rörelse. Ett gott råd: Lägg av Harry”
——–

HaFo:

Det är bara att konstatera igen, att här ödslas mycket krut på att dumgöra och förklara mig för snurrig och mena mig vara ensam om en snickarbordsteologi och inte bör uttala mig.

Vid en sådan argumentering, så har man gett upp sakargumenten och istället gör personangrepp!? Och till vilken nytta då?

Nu missades tydligen, att ta del av de citat från andra, som har samma syn som jag kring ämnet! Så jag är inte helt ensam i ”snickarboa”.

Sanningen är väl den, att de flesta sanna kristna är överens om, att försoningen var fullbordad på korset, då när förlåten in till det allra heligaste rämnade och vägen in till Guds gemenskap var öppen i och med offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!

Då när ”denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — denne förbliver en präst för beständigt”.

Då när:

Joh 19:30

”När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ’Det är fullbordat’. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.”

Vad är det som är fullbordat på Korset? Jo,”Jesus gick med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning”.

”Jesus frambar sig själv genom evig Ande som ett felfritt offer åt Gud”.

”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder”

Försona folkets synder, dvs på Korset!
—–

Petr 1:18:

”I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit ’lösköpta’ från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt, (Jes. 52,3. 1 Petr. 4,3. 19), utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.” Joh. 1,29. Apg. 20,28. 1 Kor. 5,7. 6,20. Hebr. 9,12 f. Upp. 5,9.
—–

Kol 1:19:

”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom…

(denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — denne förbliver en präst för beständigt.)

… Och att GENOM HONOM FÖRSONA ALLT MED SIG, sedan han genom (OBS!) BLODET PÅ HANS KORS HADE BERETT FRID”.

( Alltså inte genom ett blod framburet vid något senare tillfälle!).

När skedde alltså detta? Jo PÅ KORSET!
——

Hebr 10:19:

”Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten — DET ÄR GENOM SITT KÖTT –”

När var vägen in till Guds gemenskap öppen? Jo när offret skett av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!

(”Det är genom sitt kött”)

”Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner” Mark 15:38

Att förlåten brast ända uppifrån och ned visar att vägen in till det allra Heligaste nu var öppen i och med att Jesus fullbordat sitt verk på Golgata och inte vid ngt senare tillfälle.

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 12:00AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 5 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Det enda bevis. som dessa som menar, att Jesus INTE frambar blodsoffret på korset efter Melkisedeks sätt där, så att försoningen INTE där var fullbordad PÅ KORSET, utan att detta sker först vid ett senare tillfälle, är denna mening:

så sa Jesus ”att Maria inte fick röra vid honom eftersom han än inte stigit upp till sin Fader”.

HaFo:

Att bygga upp en hel lära, om att Jesus inte bär fram ett RENT blod på korset inför Gud, med där avslutad försoning och att bygga upp en lära, om att Jesus inte på korset öppnar vägen till Gud, utan att detta blod frambärs först efter uppståndelse och himmelsfärd, är inte bara rätt magstarkt, utan även vilset!

Och det flyttar fokus BORT FRÅN KORSET OCH OFFRET DÄR AV KRISTI PERSONS KROPP OCH BLOD!
———

Jag upprepar:

”Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten — DET ÄR GENOM SITT KÖTT –”

När var vägen in till Guds gemenskap öppen? Jo när offret skett av Kristi persons KROPP OCH BLOD (”det är genom sitt kött”) PÅ KORSET!
————

Vi tar en liten titt ute på nätet:

Tex på Wikipedia framförs samma tankegång

Citat

Inom kristendomen används begreppet präst på flera sätt. Å ena sidan är alla kristna präster i kraft av det allmänna prästadömet, då de har rätt att själva framföra sina böner till Gud utan någon förmedlare.

Å andra sidan är Jesus ur ett perspektiv den ende prästen, eller översteprästen, som framburit det fullständiga offret som gjort alla andra offer onödiga, nämligen sig själv (Hebr 2:17, 4:14-5:10).

Slut citat
——-

Citat från ”En tillbedjares tankar ord från hjärna till hjärta”

Genom att vår överstepräst Jesus offrade sitt liv på korset, har vi alla nu fritt tillträde till det allra heligaste och inte bara en gång om året utan närhelst vi vill och önskar.

Han var ren, han offrade det enda offer vi behöver offra och i samma ögonblick han drog sitt sista andetag på korset, brast förlåten i templet och vägen öppnades upp för oss. Inga mer bjällror, inget mer rep omkring oss, nej nu är det fritt tillträde till det allra heligaste.

Slut citat
——–

Citat från S:T PAULI EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

En överstepräst hade i gamla förbundet två huvuduppgifter: att offra och att vara förebedjare. I Hebréerbrevet talas det mycket och ingående om Jesus som överstepräst. Där står det: ”Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse” (Hebr. 4:14).

På Golgata blev Jesus översteprästen som frambar sig själv som ett evigt offer för människosläktets alla synder. Han var en mycket märklig överstepräst, som var både präst som offrade och offerlamm som offrades.

Ingen annan överstepräst har någonsin kunnat offra sig själv till försoning för andras synder. Men han kunde det, och han gjorde det. Han blev ”Guds lamm, som tar bort världens synd” (Joh. 1:29).

Slut citat

Här en text som tillskrivs EGJ Roschier, som enligt vad jag fått fram var Nivala kyrkoherde 1893-1897. Nivala ligger i Finland

Citat

Vår ende medlare och överstepräst, Jesus Kristus, har genom sitt lidande och sin blodiga offerdöd förvärvat oss en evig förlossning, nåd och syndernas förlåtelse. Sådana som frälsar från lekamlig nöd finns nog, men det är bara en som frälsar ur den nöd synden fört och ännu för med sig, nämligen Jesus Kristus.

Han allena har vunnit en evig förlossning. O, att vi rätt kunde fatta denna dyra sanning! En evig förlossning är vunnen.

Inte en timlig som varar någon tid, utan en som varar i alla evigheters evighet.

Och varifrån har Jesus förlossat oss? Från en fångenskap, ur vilken vi inte själva skulle kunna med all världens tillhjälp befria oss: från syndens, mörkrets, lagens och dödens fångenskap och förbannelse.

Men hör! Även till dig och just till dig ljuder det ordet: Kristus har vunnit en evig förlossning. Han har dig, förtappade och fördömda människa, förlossat ur syndens, dödens och djävulens våld. Klippfast står denna sanning, all världens gensaga och smälek till trots. Kristus har vunnit en evig förlossning.

Han har såsom en obesmittad, oskyldig, helig överstepräst offrat sig själv för världens, för dina synder. Med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem, som blir helgade.

Slut citat
—–

Ett klipp från Maranata, Ulla Näsholm

Jesus kom och han uppfyllde lagen. Han blev vår överstepräst och samtidigt Guds offerlamm och i Jesu namn kan alla människor komma i kontakt med himmelens Gud.

Hedningarna var utan lag förlorade, men när Jesus i sin död och uppståndelse besegrade sjukdomen, synden och döden, brast förlåten i templet itu. Uppifrån och ner. Vägen till Gud var öppen både för hedningar och judar.

Slut citat

——

Citat av Gertner

”Det gudomliga logos, Ordet som var hos Gud och var Gud, blev människa och bodde bland oss i Jesus Kristus”

Guds “närvaro” är nu i ett annat tempel, som är förmer än det gamla templet i sten. Jesus är det nya templet. (Joh 2:21)

Översteprästen i detta nya tempel var inte bara en människa, Jesus, utan Guds egen Son.

Offret som han frambar för att försona folkets synder var inte ett djur utan Guds egen Sons kropp som spikades vid Golgata kors. “Se Guds lamm, som tar bort världens synder”.


Slut citat
——–

HaFo:

Jag har blivit anklagad för att ha en egen ”snickarboa”, kring Jesus som överstepräst på korset.

Varför gå fram med såna lögner, istället för att i sak argumentera för sina teser och teorier, som egentligen saknar någon substans utifrån Skriften, om att Jesus först efter uppståndelsen bär fram ett RENT offer av Kristi persons kropp och blod och att försoningen inte var avslutad och fullbordad på korset, utan först senare.

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 12:07AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 6 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Var står det, att försoningen INTE var avslutad på korset, när Kristus där bar fram kroppen och blodet, som ett RENT offer, enligt förebilderna i GT, till offret av ”Guds rena offerlamm” PÅ KORSET?

Skriften visar att Gud var tillfreds med detta blodsoffer PÅ KORSET och visade att nu var vägen öppen in till Guds gemenskap i och med offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!!

Ett offer som därmed bevisligen PÅ KORSET, hade nått in i det allra heligaste, så att förlåten in till det allra heligaste, ända in i himmelen, nu var öppen!

Var står det i Skriften, om man nu inte ska ägna sig åt gissningar utifrån en mening, att försoningen fullbordas och Kristus bär fram sitt blod, först vid ett senare tillfälle än på korset?
———

Uppståndelsen sker på grund av att människans försoning/ förening med Gud, frälsning och förlossning var ett faktum PÅ KORSET.

Uppståndelsen är en konsekvens av Jesu fullbordade verk PÅ KORSET! Därmed är människans kroppsliga uppståndelse beseglad!

Det som lade grunden för detta, var offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET. Och inte vid ngt senare tillfälle av frambärande av Kristi blod!!
——-

Var i den kristna historien finner man stöd för denna vilda gissning, utifrån en enda mening i Skriften, att Jesus skulle bära fram blodsoffret vid annat tillfälle än PÅ KORSET!?

Detta är ingen oväsentlig fråga. Det handlar om, att utifrån Skriften se, vem Jesus Är på korset, Gud själv kommen i kroppslig gestalt:

”denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — denne förbliver en präst för beständigt”.
—-

Det handlar också om, att utifrån Skriften se betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset:

”Jesus frambar sig själv genom evig Ande som ett felfritt offer åt Gud”. ”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder” Försona folkets synder, dvs PÅ KORSET!

Petr 1:18:

”I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit ’lösköpta’ från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt, (Jes. 52,3. 1 Petr. 4,3. 19), utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.” Joh. 1,29. Apg. 20,28. 1 Kor. 5,7. 6,20. Hebr. 9,12 f. Upp. 5,9.

Kol 1:19:

”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom… Och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom (OBS!) BLODET PÅ HANS KORS hade berett frid”.

OBS! Inte genom ett blod framburet vid något senare tillfälle!

När skedde detta? Jo PÅ KORSET! BLODET PÅ HANS KORS HADE BERETT FRID!

Hebr 10:19:

”Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten — DET ÄR GENOM SITT KÖTT –”

När var vägen in till Guds gemenskap öppen? Jo när offret skett av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET ”Det är genom sitt kött”)

”Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner” Mark 15:38

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 12:13AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 7 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Paulus säger att han inte vill ”veta av ngt annat än Kristus och honom som korsfäst”.

Men här finns det tydligen människor, som i sin höga visdom och som bättre vetande, vill veta av ngt mer och som vill mena, att OFFRET PÅ KORSET, inte var ett tillräckligt offer, då när enligt Skriften, “Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor. 5:17- 21) och visade att detta offer på korset av Kristi persons kropp och blod var tillräckligt, så att blodet nu var buret in i det allra heligaste, där PÅ KORSET – förlåten rämnar. Vägen till Guds gemenskap var nu öppen.

Men detta är alls inte evangeliet, enligt de som menar, att Jesus först efter sin himmelsfärd, bär fram blodsoffret inför Gud!

Där är evangeliet att Jesus efter sin himmelsfärd bär fram försoningsblodet!

Samtidigt sägs i denna förförelse, att försoningen skedde på korset, utan att försoningsblodet där var framburet! Tala om dubbla och vilseledande budskap!!
——

Utan att Jesus PÅ KORSET, burit fram ett RENT offer av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod, så hade det inte funnits ngn kroppslig uppståndelse, utan vi hade haft en från Gud skild ställföreträdare, lika misslyckad som Adam!

Men Han som var oskyldig, ren och felfri, skulle nu i syndares ställe, slaktas och bära fram det från GT:s förebilder, RENA OFFRET av Kristi kropp och blod, Guds RENA LAMM, som avvände Guds vrede från människan.

När Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, så åberopar Jesus Ps. 22. Där vet han fortsättningen.

”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud (Jesus är fortfarande Kristi person med Gud och människa förenade) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .”

När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat. Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod. Då överlämnar Han sitt liv, sin livsande åt Gud och dör den kroppsliga döden.

Fast Han i syndares ställe, blir betraktad och behandlad som en syndare, som för att sona alla syndares brott, behöver Han bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod. Samtidigt är och bär Gud själv fram detta offer: ”Gud var i Kristus och försonade”.

Vi kan inte riktigt förstå hur det sker, men vi kan förstå att Gud i sitt Ord säger att detta sker:

inte en andlig död av Jesus (åtskiljande från Gud), men ett rent offer av Kristi kropp och blod, som är den död Jesus dör i människans ställe och som sonar skulden.

Där ÄR PÅ KORSET, som Jesus bär fram försoningsblodet inför Gud. Eljest hade inte förlåten in till det allra heligaste då och där!! rämnat och försoningen varit avslutad på korset, med orden ”det är fullbordat”!

Då hade vi inte heller kunnat tacka för och bejaka Kristi persons kroppsliga uppståndelse!

Uppståndelsen är en konsekvens av vad Jesus utför PÅ KORSET och inte tvärtom!!
——

Det finns varken i Evangelierna eller i något av breven, något som stöder inriktningen om, att Jesus bär fram offerblodet vid ett senare tillfälle än PÅ KORSET.

Ingen av Apostlarna har en klar och tydlig undervisning om, att det skulle förhålla sig på detta sätt, om att detta skulle vara gällande, att Jesus skulle ha framburit sitt blodsoffer vid ngn annan tidpunkt än PÅ KORSET!

Detta falsarium, om att Jesus bär fram blodsoffret först efter sin himmelsfärd, grundas enbart utifrån vilda gissningar kring en enda mening i Bibeln. Det är så villoläror uppstår!

Forts Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 12:26AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 8 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

När ”går Jesus med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vinner en evig förlossning”?

På Korset eller efter uppståndelsen? Alltså när vinner Jesus en evig förlossning med frambärandet av sitt eget blod?

Menar man att detta sker först efter Kristi uppståndelse, så förnekar man faktiskt samtidigt, att försoningen skett på korset!

Detta hur mycket man än i ord säger att försoningen skedde på korset, så har man med ett dubbelt budskap, samtidigt förnekat det!
—-

Vad var det då, som Jesus fullbordade på korset och som all kristenhet genom alla tider försökt peka på!?

”Kristi lekamen för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet”.

Skedde inte detta på korset? Varför då inte bara hoppa över händelserna på korset!? Har vi då ngn sann kristen tro kvar?
——

Hebr 9

12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

14. huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!
—-

Vad är det som är fullbordat på Korset? Jo Jesus gick med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning. Jesus frambar sig själv genom evig Ande som ett felfritt offer åt Gud. ”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder” Försona folkets synder, dvs på Korset!

Hebr 10:19:

Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten — DET ÄR GENOM SITT KÖTT –

När var vägen in till Guds gemenskap öppen? Jo när offret skett av Kristi persons kropp och blod (det är genom sitt kött) PÅ KORSET!
—-

Kan försoningen ske med mindre, än att Jesus burit fram försoningsblodet? Hur kan man då säga att försoningen sker på korset om man hävdar samtidigt, att inte försoningsblodet är framburet där på korset utan vid senare tillfälle?

När ”går Jesus med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vinner en evig förlossning”?

På Korset eller efter uppståndelsen? Alltså när vinner Jesus en evig förlossning med frambärandet av sitt eget blod?

Menar man att detta sker först efter Kristi uppståndelse, så förnekar man faktiskt samtidigt att försoningen skett på korset.

Detta hur mycket man än i ord säger att försoningen skedde på korset, så har man med ett dubbelt budskap, samtidigt förnekat det.

Forts. Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 12:33AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 9 om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Ett problem med versionen, om att Jesus bär fram blodsoffret först efter sin himmelsfärd, är att man då rycker sönder texten i Hebr 9:11-12-13-14 i två olika stycken.

Ett som gäller före uppståndelsen och ett annat som gäller efter uppståndelsen. Som att texten handlade om två olika tidpunkter.

Jag kan inte förstå annat än, att texten i Hebr 9:11-12-13-14 är ”vävd” i ett enda sammanhängande stycke och att denna text faktiskt på en och samma gång beskriver, både själva försoningen och Jesu översteprästerliga tjänst.

Så kan i vart fall inte jag förstå annat, än att det verkligen, ÄR FULLBORDAT PÅ KORSET! Och att i Jesu uppståndelse utfärdade Gud ett kvitto på att skulden är fullständigt betald PÅ KORSET, med ett frambärande av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET.
——-

Vad som som beskrivs i Hebr 9:11-12-13-14, sker det på korset och före eller efter Jesu uppståndelse?

Vid ja – svar, att det som beskrivs i Hebr 9:11-12-13-14 VERKLIGEN beskriver Jesu försoningsververk på Korset, så är det alltså ng, som sker på korset och före Kristi uppståndelse!

Eftersom texten alldeles helt klart och tydligt här i Hebr 9:11-12-13-14 beskriver Jesus, när han utför sin översteprästerliga tjäns PÅ KORSET! Varför ska man då ge ett dubbelt budskap, om att Jesus inte var överstepräst på korset och INTE DÄR bar fram försoningsblodet inför Gud, utan att detta sker först efter uppståndelsen, att Jesus bär fram blodsoffret!?

För det är enligt Hebr 9:11-12-13-14 så, att det är, när Jesus som överstepräst, med sitt eget blod, går in i det allra heligaste, som han vinner en evig förlossning , dvs FÖRSONINGEN SKER, NÄR JESUS FRAMBÄR SIG SJÄLV SOM ETT FELFRITT OFFER INFÖR GUD!

Därför att, enligt Hebr 9:11-12-13-14, så vet vi ju att Jesus de facto, är en överstepräst, när han med sitt eget blod, en gång för alla går in i det allraheligaste och vinner en evig förlossning, denna eviga förlossning är ju försoningen själv!

Antingen så sker det, att Han vinner denna eviga förlossning, före uppståndelsen eller så sker den efter uppståndelsen.

Man kan faktiskt inte hävda två helt diametralt motsatta ståndpunkter i det fallet, som de som menar att Jesus frambär sitt blod först senare efter himmelsfärden och inte PÅ KORSET, tycks göra med sina motsägelsefulla uttalanden.

Antingen så sker det som beskrivs i Hebr 9:11-12-13-14 före uppståndelsen eller så sker det efter uppståndelsen!

Menar man, att det som beskrivs i Hebr 9:11-12-13-14, sker först efter Jesu uppståndelse, så blir ju följdfrågan denna, varför hävdar man då alls, att försoningen sker på Korset, om inte Kristus DÄR, bär fram försoningsblodet?

Jag upprepar:

Kan försoningen vara fullbordad på korset, utan att försoningblodet är framburet där på korset?

Konsekvensen av ett sådant synsätt, är då också samtidigt, att det är först efter uppståndelsen som Jesus genom evig ande ande frambär sig själv, som ett felfritt offer till Gud och att detta inte sker på korset.

Jag upprepar:

Vad var det då för ett fullbordat offer som Jesus bar fram på korset?
—–

Heb 7: 27 om Jesus som överstepräst:

”en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv”

Offrade inte Jesus sig själv på korset? Sker detta offer vid ngt senare tillfälle?

I Hebr 2 talas det om Jesus

”Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an. Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder”.

Var och när försonar Jesus folkets synder?

På korset, före eller efter uppståndelsen? Sker försoningen på korset eller vid ett senare tillfälle?

Jag upprepar:

När ”går Jesus med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vinner en evig förlossning”?

På Korset eller efter uppståndelsen? Alltså när vinner Jesus en evig förlossning med frambärandet av sitt eget blod?

HaFo upprepar påståendet:

Menar man att detta sker först efter Kristi uppståndelse, så förnekar man faktiskt samtidigt att försoningen skett på korset.

Detta hur mycket man än i ord säger att försoningen skedde på korset, så har man med ett dubbelt budskap, samtidigt förnekat det.

Forts Inlägg om Jesu offer efter Melkisedeks sätt

HaFo Dec 30, 2011 – 1:18AM Re: Jesu offer efter Melkisedeks sätt

Inlägg 10 om Jesu offer efter Melkisedes sätt

Hur många inser det allvarliga i, om man flyttar fokus från försoningsoffret/försoningsblodet PÅ KORSET av Kristi persons kropp och blod, till att det offret skulle ske vid annat tillfälle!?

Jag upprepar:

Vad var det då, som Jesus fullbordade på korset och som all kristenhet genom alla tider försökt peka på!? ”Kristi lekamen för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet”!!??

Jag upprepar:

Skedde inte detta på korset? Varför då inte bara hoppa över händelserna på korset!? Har vi då ngn. sann kristen tro kvar, OM VI HOPPAR ÖVER HÄNDELSERNA PÅ KORSET och menar att det egentliga frälsande offret, frambars vid senare tidpunkt eller så även att skeendet från korset, delges senare via sakramet och därmed den vägen föra fokus bort från skeendet på Korset och bort från Kristi person, som själv förmedlare av det eviga livet i Hans gemenskap) ??

——————
När Messias/Jesus gick omkring på jorden, så var han faktiskt redan smord till dessa tre tjänster ”Kung, Överstepräst och Profet” + att han också samtidigt var ”Guds Lamm som borttager världens synd”.

Profet var Han under sin verksamhet fram till korset. Överstepräst var Han på korset, när Han frambar det RENA offret av Kristi persons (efter melkisedeks sätt) kropp och blod på korset:

Då när ”denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning,

utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — denne förbliver en präst för beständigt”.

”Jesus frambar sig själv genom evig Ande som ett felfritt offer åt Gud”. ”en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder”, bär fram ett RENT offer av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET.

Hans smörjelse till kung, kommer att bli uppenbart vid den sanne Kristi tillkommelse. Inte att förväxla med det falska plagiatets tillkommelse av en annan, en istället för, en falsk Messias, en falsk världsfrälsares inträde på arenan.

—–

Några påståenden:
En person eller en rörelse, som förnekar att Jesus redan långt innan Korset faktiskt var smord till Överstepräst…

Eller hävdar att Jesus, blir Överstepräst först efter uppståndelsen och därmed först då går in i det allra heligaste med sitt blod och vinner en evig förlossning…

Eller förnekar att Jesus på Korset faktiskt utför en Översteprästerlig tjänst:

Så innebär det i klartext, att man egentligen faktiskt förnekar att Bibelns Jesus Kristus är den sanne Kristus, Messias den Smorde, redan när han gick omkring på Jorden.

Jag tror att den smörjelsen, de ämbeten som Jesus hade, när han gick omkring på Jorden redan innan Golgata, var så att säga ”gjutna i ett enda stycke”. Han var på en och samma gång både ”Kung, Överstepräst, Profet” redan långt innan Golgata och naturligtvis också Guds Lamm.

Framför man en teologi, som ”sliter bort” ett av dessa ämbeten från Jesus, så är det inte längre Bibelns Messias den Smorde, som man talar om längre.

Vad blir det då för slags Messias, Kristus som blir Korsfäst, som de som menar att Jesus inte redan var präst, dvs Överstepräst på Korset?

En Messias som hänger på Korset, som man ”berövat” ett av hans ämbeten, en Messias, den Smorde som inte
längre är en Överstepräst redan på Korset. Vad är det för slags Messias egentligen?

Förnekar man att Jesus, före sin uppståndelse alls var smord till Överstepräst eller inte? Allvarliga saker! Ungefär som att förneka att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt,

”all fullhet lekamligen” (kolosserbrevet), ”Kristus kommen i köttet” (Johannesbreven), ”Och Ordet var Gud… och vart kött” (Joh. Kap 1).
—–

Se då i Tess. Om att ”var ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet är av Gud, men att var ande som INTE SÅ BEKÄNNER JESUS, är antikrists ande”
———-

Citerar Lennart Jareteg

Låt oss nu se vilken ande det är som förnekar att Jesus ÄR Messias (Kristus är grekiskans ord för hebreiskans Messias).

När vi läser detta förstår vi vad en villfaren tro öppnar upp oss för och vart den till slut leder.

– 1 Joh 4:1-3:

”Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande:

var och en ande som bekänner att Jesus ÄR Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke SÅ bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.” (1917-års översättning)

Slut citat

http://pub5.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=397410289&frmid=42&msgid=971856&cmd=show

Ordet messias betyder egentligen ”den smorde”, och författaren till ovanstående citat blandar ihop att en del människor i Israel blev smorda till vissa uppgifter med att Jesus är DEN smorde.

Jesus ersätter i princip hela gänget av smorda före honom.

Han uppfyller dessutom det som smörjandet av profeter, präster och kungar bland det judiska folket profeterade om.

Jesus är både Israels Kung, Överstepräst och Profet.

Ingen mer sådan behövs efter honom. Jesus uppfyller i stort sett alla Gamla testamentets krav och profetior
(Apg 3:18, Kol 2:14).

Gud är den som gett oss alla Gamla testamentets texter, och han steg själv ner till sin skapelse för att leva dessa texter.

Gud är ett med sitt Ord (Joh 1:1), och Jesus är Ordet som blev människa (Joh 1:14).

Detta kan tyckas vara så glasklart, men det är uppenbarligen fördolt för de som inte främst av allt söker Sanningen.
Gud låter dessutom en villfarelse drabba den som inte vill ta emot kärleken till Sanningen (2 Tess 2:9-12).

Slut citat
——–

Mera citat

Den SANNA kristna tron är däremot enormt mycket större än det här! Den säger att Gud lät den dom som han hade dömt människornas synd med, drabba honom själv.

Han steg själv ner i mänsklig gestalt till vår jord, och tog straffet på sig själv. Det var det fullkomliga, rena och felfria offer som Gud själv krävde. Detta är den stora innebörden i att VARA Messias.

Gud själv kom som Messias (DEN smorde), Jesus är Messias, och Jesus är därmed Gud i mänsklig gestalt. Gud själv dog i vårt ställe! DET är stort!
Slut citat från Jareteg
—-

HaFo:

Vad som ngt förvånar mig ute på nätet, är att det är så få, som verkligen går emot förförelsen i tiden och inte heller står upp i tro och bekännelse, kring vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET! VARFÖR??

Jag har uppfattat, att detta är det centrala i kristen tro och bekännelse, av vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristus på korset.

Men så är det tydligen inte så längre på den kristna arenan, utan de som träder fram, med utifrån Skriften, vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, blir hånade och dumgjorda.

Kanske säger det en del av hur långt vi kommit kring det avfall, som kommer att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen!?
——–

Jag är beredd att stå till svars med räkenskap inför Gud. Och jag känner tillförsikt inför ”Kristi domstol”, enär jag genom Hans nåd, fått syn på utifrån ORDET, att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt (Joh. Kap 1).

Jag känner tillförsikt inför Kristi domstol, i Hans egen uppenbarelse utifrån Guds Ord, kring betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, då när ”Gud var i Kristus och försonade (världen/människorna) HaFo med sig själv”.

Han tillräknar mig för Kristi skull inte mina synder (2 Kor.5:17 – 21)!! Utan tillräknar mig min ställföreträdares syndfrihet och rättfärdighet, av nåd för Kristi skull! (Rom. Kap. 1 – 8)

Jag känner tillförsikt inför evigheten, därför att Kristus min ställföreträdare, i mitt ställe, burit fram ett RENT offer av Kristi persons(Gud och människa försonade/förenade) KROPP OCH BLOD PÅ KORSET!!!

Är det viktigt längre i kristen tro, med den TILLRÄKNADE rättfärdigheten från Gud för Kristi skull, eller är det också förvanskat?
—–
Jag vill till sist igen påminna om följande:
Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud (Jesus är fortfarande Kristi person med Gud och människa förenade) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .”

Jesus lider där på korset den andliga dödens vånda, när Gud i Kristi person är tyst och allt verkar som Han vore andligt död och övergiven av Gud. Men det står inte att han dog den andliga döden (skildes från Gud).

Nej, det står ”Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom…Genom Messias syndfria gemenskap med Gud…”

När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat. Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod. Då överlämnar Han sitt liv, sin livsande åt Gud och dör den kroppsliga döden.

Fast Han i syndares ställe, blir betraktad och behandlad som en syndare, som för att sona alla syndares brott, behöver Han bära fram ett rent offer av Kristi kropp och blod. Samtidigt är och bär Gud själv fram detta offer: ”Gud var i Kristus och försonade”.

Och jag tror, att det den kroppsliga dödens vånda, som det handlar om i Apg. 2:24. Alltså att den kroppsliga döden kunde inte behålla Jesus, eftersom Han är andligt levande – förenad med Gud. Och Han därför kroppsligen uppstår. Versen innan pekar på att den död som här åsyftas, är döden genom fastnaglandet vid korset. Alltså den kroppsliga döden. Se på hemsidan häftet: “Kan Gud dö – Jesus Kristi person – den stora stötestenen”.
————

Vi kan inte riktigt förstå hur det sker, men vi kan förstå att Gud i sitt Ord säger att detta sker:

Inte en andlig död av Jesus (åtskiljande från Gud), men ett RENT offer av Kristi kropp och blod, som är den död Jesus dör i människans ställe och som sonar människans skuld, DÄR PÅ KORSET!

Där har vi människans seger över syndens konsekvenser, som Gud utför I hennes ställe, då när “Gud var I Kristus och försonade/förenade människan med sig själv” (2 Kor.5:17 – 21) och så bar fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset:

“Kristi blod för Dig utgjutet”, Kristi lekamen för Dig utgiven”. Visar inte desa ord tillbaka på Kristus på korset? Vad handlar då dessa ord om eljest? Magi via ceremonier och ritualer – eller!?

HaFo